ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rydaholms socken : Östbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 358 Naturnamn : 573 Bebyggelsenamn : 702 Naturnamn : 1287
Rydaholm sn Acksjön sjö Lokaliseringssiffror Saknas Rydaholms sn anteckningar
Rydaholm sn Ambjörns ägomark Rydaholm sn [Haget och Rydahag] Saknas
Rydaholm sn Anna-Majas terräng Rydaholm sn Aksjön göl
Rydaholm sn Annegärde odlad mark Ackännamés torp Alkärrsängen äng
Rydaholm sn Annegärde åker Alebo avs Allmänningen förr åkrar
Rydaholm sn Arvidagrav terräng +Ambergs t Allmänningen åker
Rydaholm sn Bengtas terräng +Arvidas t Allmänningen åker
Rydaholm sn Bergagårdskärr ägomark Aspedal avs Amnaryd åker
Rydaholm sn Bergö holme Backen t Anna-Stinas åker
Rydaholm sn Bergö holme Barnagärde gård Annegärde åker
Rydaholm sn Bergö skär Barnagärde gård Annåker åker
Rydaholm sn Bergö holme Barnagärde gård Apelåker åker
Rydaholm sn Björkelund triangelpunkt Bengtas lht Apelåker åker
Rydaholm socken Björnakärret kärr Bengtstorp stuga Arsablötan äng
Rydaholm socken Björnavadet terräng +Berget bs Arvida grav håla
Rydaholm sn Björnängen terräng Björkekullen bebyggelse Askåkern åker
Rydaholm socken Bockahagen terräng Björkelund hmd Askåker åker
Rydaholm sn Bockahagen skogsmark Björkelund avs Aspebacken kulle
Rydaholm socken Boken terräng Björkelund gårdar Aspåker åker
Rydaholm sn Boken terräng Björkerås gård Aspäng äng
Rydaholm sn Boms odlad mark Björkerås gård Assarefållen åker
Rydaholm sn Boms åker Björkerås gård Avundsberget åker
Rydaholm sn Brantaberg terräng Björkhemmet avs Backavägen väg
Rydaholm sn Bredakärr kärr Björkö avs Backåker åker
Rydaholm sn Bredakärr terräng Björsgård hmd Backåkern åker
Rydaholm sn Brudalunden lund Björsgårds lid avs Bastefållen åker
Rydaholm sn Brumännerne åkrar /Se Blåsutas Saknas Bastefållen Lilla åker
Rydaholm sn Brånakärret kärr Boaryd gård Bastefållen Stora åker
Rydaholm sn Brännekärret kärr Boaryd by Bastehacket åker
Rydaholm sn Brännekärret kärr Boaryd gård Bastetomten åker
Rydaholm sn Brännerör röse Boaryd gårdar Basteträdan åker
Rydaholm sn Brännesvik näs /Se Bokelund avs Basteträdan åker
Rydaholm sn /Se Bunkahylte terräng Boken lht Bastuliden backe
Rydaholm by o. sn. Bussarbo ägomark Bokfållen bs Baståker åker
Rydaholm sn Dalaträdan åker Bokhyltan stuga Baståker åker
Rydaholm sn Dammen damm Boleken gård Baståker Södre åker
Rydaholm sn Dammsäng terräng Bolet hmd Benavassen åker
Rydaholm sn Danhall sten /Se +Boms t Bergakullen åker
Rydaholm sn Danhall sten /Se Boriket bebyggelse Bergakullen kulle
Rydaholm sn Dansarebo terräng Boriket gård Bergamossen mosse
Rydaholm sn Djurhem sankmark Borningarp by Berget åker
Rydaholm sn Djurhem terräng Borningarp by Bergsåker åker
Rydaholm sn Drakarör röse Borningarp by Bergö ö
Rydaholm sn *Dumhalle terräng Borningarp by Björkamajans fåll åker
Rydaholm socken Ekepålarna, se Hyalt stolpar träpålar /Se Bortilsbo gård Björkekullen kulle
Rydaholm sn Ekudden udde Bortilsbo bebyggelse Björkeråsbäcken bäck
Rydaholm sn Ekudden udde Bortilsbo gårdar Björkåker åker
Rydaholm sn *Ekön ö Bortilsbo gårdar Björnabacken backe
Rydaholm sn Eköön, se Åkaö ö Bortilsbo gårdar Björnabron bro
Rydaholm sn Elaks höjd gravkulle? Bortilsäng lht Björnakärret kärr
?Rydaholm sn Elinaö holme +Bossabo grenadjärtorp Björnamossen vadställe
Rydaholm sn Enebacken terräng Bossabo soldattorp Björnanöten berg
Rydaholm sn Enehagen terräng Botilsbo Saknas Björnavadet kavelbro
Rydaholm sn Enehagen terräng Bredbackarna gårdar Björnbacken höjd
Rydaholm sn Erkakullen triangelpunkt +Brotorpet t Björnbacken höjd
Rydaholm sn *Feenhall f.d. gränsmärke Brotorpet gård Björnäng äng
Rydaholm sn Fenen sjö Brunns torp Björnängen äng
Rydaholm sn Fenen sjö Brunnsfällan torp Björspinnen åker
Rydaholm sn Fenen sjö Brunnsgärdet ödetorp Blåsut höjd
Rydaholm socken Fenen sjö Brunnshult avs Blåsut höjd
Rydaholm sn Ferehagen terräng Brånen avs Boaryds lid backe
Rydaholm sn Ferehagen terräng Bräkentorp avs Boarydsö ö
Rydaholm sn Freltabäcken bäck Brännesvik bebyggelse Boats land strand
Rydaholm sn Fereltabäcken bäck Bränn(e)svik by Boats mosse mosse
Rydaholm sn Feresjö sjö Bukaberg torp Boats ö ö
Rydaholm sn /Se Feresjö sjö Bunkahylte hmd Boattavägen vägskäl
Rydaholm sn /Se Feresjö sjö Bussabo soldattorp Bockahagen hage
Rydaholm sn /Se Feret terräng Byafällan gård Bokhyltan, Lilla, se Lilla Bokhyltan bokskog
Rydaholm sn /Se Filefållen terräng Byafällan grenadiärtorp Bokhyltan, Stora, se Stora Bokhyltan bokskog
Rydaholm sn /Se Filehacket terräng Bygget hmd Bokhyltorna del av Kohagen
Rydaholm sn /Se Filåsen ås Bygget gård Bokåker Lille åker
Barnagärde gd *Finshall terräng Bäckafällan avs Bokåker Västre åker
Barnagärde gd /Se Fjuren, se Furen sjö /Se Bäckalyckan avs Bokåker Östre åker
Björkelund gd:ar *Fjärkullen terräng Bäckalyckan ryktareboställe Bolet slåtter
Björkerås gd Forsmarkskärret kärr Bäckalyckan torp Bolet slåtter
Björkerås gd /Se Fredsparken park(?) Bäckaryd avs Bolet slåtter
Boaryd gårdar Fridhem ägomark Börjagård bebyggelse Bolet slåtter
Boaryd gårdar Furen sjö Böttemåla bebyggelse Bolet åker
Boleken gd Furen sjö Böttemåla by Bolsfållan åker
*Borga gärde = Börjagård? gd Furen sjö Böttemåla gård Bolsfållan åker
Borningarp by Furen sjö Böttemåla gårdar Bolsfållen åker
Borningarp by Furen sjö Böttemåla gård Bolsåker åker
Bortilsbo gd Furen sjö Dammtorpet Saknas Bolsåker Västre åker
?Bortilsbo by Furen sjö +Dansarebo t Bolsåker åker
Bortilsbo gårdar Furen sjö Dansarebo ställe Bomansfållorna åkrar
Bredbäcken torp /Se Furen sjö /Se Djurhem avs Bond-Andersa berg höjd
Brotorpet gård Furusjön sjö Djurhem torp Bond-Andersåker åker
Brännesvik bebyggelse Fyllesjön sjö Dragshyltan gård Bonda-Pelle-pöl dyhåla
Brännesvik hmn /Se Fyllesjön sjö Dragshyltan gård Bonda-Pelle-pöl dyhåla
?Börjagård gd Fyllesjön sjö Dragshyltan gård Bonds utäng (allmänning)
Böttemåla by Fyllesjön sjö Droppastugan backstuga Bonna-Pälla pöl vattenfylld håla
Böttemåla gårdar Fyllesjön sjö /Se Droppastugan backstuga Bortilsbo ohsäng äng
Böttemåla by /Se Fyllesjön (=Hjälmsänga sjön) sjö /Se Ekhult gård Bortilsbo ås ås
?Dragshyltan gd Fållen ägomark Ekhult gård Bortilsbo ås rullstensås
Dragshylte gdr Fållen terräng Ekhult gård Bosalyckor åker
*Edrastad, se *Ytterstad förr stad /Se Fållen terräng Ekhult gård Botlaäng äng
Ekhult gd Fällebo terräng Eklundastugan backstuga Brantaberg åker
Fogdagård, se Upplid Södergård gd /Se Fällebo terräng Ekåsen avs Brantaberg kulle
Fogdagård gd /Se Fällarna terräng Ekåsen torp Brattslid Saknas
Forneboryd gård /Se Fältas terräng Elbagård bebyggelse Breda kärr Saknas
Forneboryd bebyggelse Fältas terräng Elmeslid gård Brede laggar kärrmark
*Fyseklemma tp /Se Galtasjön sjö Elmliden by Brogärdet åker
Grankärr gd Galtasjön sjö Elmeliden gård Bromaden kärr
Grankärr komministerbost. Galtasjön sjö Enebacken avs Brottslid vägbacke
*Granstalida gd Gatebo terräng Enebacken avs Broåkrarna åkrar
Grönlid bebyggelse Gatefållen ägomark +Enebolet bs Brudalunden eklund
*Lilla Grönlid gd Gatkällan källa Enetorpet t Brudlunden eklund
*Gyltely, se Getterslida gd Gatkällan källa Evedal avs Brunnsafållen åker
*Hallatorp gd Genafä ägomark +Filefållen t Brunnsfällorna Saknas
Hestra gd Getagölen göl Fjähult hmd +Brunnskålgården åker
Hestra gd /Se Getagölen göl Fjärhult gård Brunnsåker åker
Hestra gd /Se *Gjölsjö myr mosse /Se Fjärhult grenadiärtorp Brånakärren slåtter
Hestra gd /Se *Gjölsjö myr mosse /Se Fogdegård bebyggelse Brånakärret kärr
Hjortsjö by Gladebosjön göl Forneboryd bebyggelse Brårabol odlad slåtter
Hjortsjö by Gnistingsbacken terräng Fredrikslund torp Bråtahagen hage
Hjortsjö by /Se Gotland mossö? +Fredsas t Bråten åker
Hjortsjö by /Se Granalund betesmark Fressas torp Bråtlandet åker
*Hjälmsåsen gd Granalund terräng Fridhem t Bråtbandet åker
Hjälmsänga hg Gransnäs näs Frostakull utjord Bråttlamossen mosse
Hjälmsänga herrg. Granstalidagärde odlad mark Frostakull stuga Bråttlamossen mosse
Hjälmsänga herrgård Granstalidagärde åker Frostakull Saknas Bråttlamossen mosse
Hjälmsänga herrgd *Greveström ålfiske Furet t Bråtån del av Årån
Hjälmsänga hg /Se [Greweströms] Saknas Fågeläng avs Brännekärret kärr
Hjälmsänga hg /Se Gråholmen terräng +Fåglafällan t Brännesvika bråte skogs- och bergstrakt
Holmboda gd Gulevik vik Fållan backstuga Brännvinsfållen åker
Holmen by Gulevik vik /Se +Fållarna grenadjärtorp Brötåkern åker
Horda by Gulevik vik /Se +Fållen t Bullarängen odling
Horda by Gårdsstaden betesmark +Fållen t Byahagarna skogsmark
Hörda Saknas Gårdsstaden terräng Fähuskärret torp Bygge lid vägbacke
Horda by Gässhulta källa källa /Se +Fällan t Byxan åker
Horda by Gässhulta källa Saknas +Fällan t Byxen åker
Horda by Gässjön sjö Fällan backstuga Byäckran åker
Horda by Gässjön sjö +Fällebo t Bäckabroan bro
Horda by Gässjön sjö /Se Fällänä backstuga Bäckafällan ställe
Horda by Gölahagen skogsmark Fävekärret torp Bäckåker åker
Horda by /Se Gölen göl Galarefällan ödetorp Böttemåla lid höjd
Horda samh. /Se Gölen göl Galarefällan torp Dalsåker åker
Horda samh. /Se Gölsjöviken vik Gamla Flinkas grenadiärtorp Dammsåker åker
Horda samh. /Se Hacket ägomark Gamla Flinkas gård Dammsäng äng
Hultatorp gd Haganäs ägomark +Gamla Torstens t Dansebacken plant område
Högakull gd Hallatorp triangelpunkt +Gamlestugu hmd Dansebacken jämn plan
Högakull hmn /Se Hallatorp triangelpunkt Genafä torp Dragshyltalaggen äng
Jonsbo by Hallatorpamossen mosse Genafä torp Dragsmosse mosse
Järnåsen torp Hallatorpamossen mosse Genafä torp Drängagråten äng
Jättekistan torp /Se Hallen terräng Getterslida gård Drängagråten slåtter
*Kacke gärde Saknas Hallen terräng Getterslid gård Drängagråten åker
Norra Karlsgärde bebyggelse Halsarna terräng Getterslid gård Drängagråten åker
Södra Karlsgärde bebyggelse *Haresjön sjö Getterslid Saknas Drängagråten slåtter
Knaggabo gårdar Harasjön sjö Grankärr bebyggelse Drängagråten åker
Kolvarp by Helga å å Grankärr komm.bost. Drängagråten slåtter
Kolvarp by Hellgasjön sjö Grankärrs grannhälle samling byar Drängagråten åker
Kolvarp by Helgasjön sjö +Gransnäs soldattorp Drängagråten åker
Kolvarp by Helgasjön sjö Granstalida by Drängaåkern åker
Kolvarp by Helgasjön sjö Grantorpet t Drängstuguträdan åker
Kolvarp by Helgasjön sjö /Se +Grantorpet t Drängstugåkern åker
Kolvarp by Helgasjön sjö /Se Grisabo gård Drängstuåker åker
Kolfvarp by Helgeå å Grönlid bebyggelse Drängåker åker
Kolvarp by Helgaån å /Se Gärdet hmd Drängåker åker
Kolvarp by Helga å å Gärdet hmd Dyävägen väg
Kolvarp by Helga å å Gölsjö stuga Dämmebordet dammbord
Kolvarp by Helga å å Hacket torp Ekebacken landsvägsbacke
Kolvarp by /Se Helge å å /Se Hagafållan bebyggelse Ekebacken backsluttning
Kolvarp by /Se Herrängen sankmark Hagalund stuga Ekeberget kulle
Kweffatorp, se Kolvarp by Herrängen terräng Hagalund avs Ekeberget kulle
Källartorpet gd Hetesjön sjö Hagegård gård i Luveryd Ekebokärret kärr
Köphult gd Hetesjön sjö Hagegård gård i Upplid Ekeledet grind
Lagmansryd gd Hjortsjöhult triangelpunkt Hallarna gård Eket åker
Lagmansryd by Hjortsjöhult triangelpunkt Hallatorp gård Eket lövängen
Lagmansryd gd Hjälmsängasjön (=Fyllesjön) sjö /Se Hallatorp by Ekudden sjö
Lagmansryd by Holm, Lilla terräng +Hallen bs Ekudden udde
Lagmansryd by Holm, Lilla terräng Herafållan hmd Ekåker åker
Lagmansryd by Holmakärret kärr +Herragården t Ekåker åker
Lagmansryd gd /Se Holmö holme Hestra gård Ekäng äng
*Lassatorp t Hordasjön sjö Hestrana by Elina ö ö
*Leergrauffhulte Saknas Hordasjön nu sänkt sjö /Se Hestrana gård Enehagarna åker
[Leergraffshylttne] Saknas *Hosio(r) f.d.sjö /Se Hingården hmd Enehagen hage
Lindberg by Hosjön f.d. göl Hjortsjö by Enehagen hage
Lindstad by Hulka källa källa /Se Hjortsjö by Enehagen hage
Lindstad by /Se Hulka källa källa Hjortsjö by Enehagaliden lid
Lindstad by /Se Hulta källa källa Hjälmsänga herrgård Enehagaåkern åker
Linnestorp gd Hulta källa källa /Se Hjälmsänga herrgård Eskilsåker åker
Linnås by Hultas terräng Hjälmsänga herrgård Everenen slåtterren
Loshyltan by Hultet hult Hjälmsänga Saknas Evåkern åker
Loshyltan by /Se Hultet skogsmark Hjältefällänä backstuga Farmoraåker åker
Lundagård bebyggelse Hultgrens ägomark Hockas lägenhet Farsåker åker
Lundsbo gd Hultgrens ägomark Holmboda gård Fenen sjö
Luveryd by Hyaltmasa, se Store mosse mosse Holmebo gård Fensäng äng
Luveryd by Hyaltpåle f.d. gränsmärke Holmbo gård Ferehagen skog
Luveryd by Hyalt stolpar ekpålar /Se Holmen gård Feresjö sjö
Luveryd by /Se Hyalt stolpar träpålar /Se Holmen by Feresjösbäcken avlopp
Luveryd by /Se Hylle äng /Se Holmen gård Feret åkrar och bete
Luveryd by /Se Hylleberg kulle /Se Holmen gård Feretorpaträdan åker
Lworidh, se Luveryd by Hyltemosse, se Storemosse Saknas Hopaträdan åker Filefållen åker
Långshult by Hyltesjön, a. n. på Kjettelen sjö /Se Horda by Filefållan åker
Långshult by Hyskolen udde Horda by Filefållan åker
Långhult Saknas Håremyr myr Horvorna hmd Filehacket åker
Långshult by Håremyr myr Horvorna gård Filåsen ås
Långshult by Häggeskärr kärr Hultafällan gård Fiskarefållen åker
Långshult by Häggeskärr kärr Hultafällan gård Fittan åker
Långshult gd Hästhagen hage +Hultas t Fjäderbacken höjd
Långshult by /Se *Höga sjön sjö Hultafällan gård Fjäringspålen milstolpe
Långshult by /Se Höga Stol berg /Se Hultaskiften avs Fjäringsstolpen milstolpe
Långstorp by Högmans ägmark +Hultastugan bs Flinkakällan Saknas
Långstorp by Högmans ägomark +Hultatorp t Flinkaledet grind
Långstorp by /Se Högmossen kärr Hultet stuga Flåhacket åker
Långstorp by /Se Högåsa terräng Hultet avs Fläskaböstet åker
Lökaryd by Högåsa terräng Hultet avs Fredsparken skogsallmänning
Lökaryd by Hökabro bro /Se Hultet stuga Fruhagen hage
Lökaryd by Hökabro bro /Se Hultet gård Fruängen äng
Lökaryd by Hökahall Saknas /Se Humlegården hmd Fränaudde udde
Lökaryd by Hökahall gränsmärke /Se Hyggestorp avs Frökens hagmark
Lökaryd by Hökahall gränsmärke Hyggestorp gård Frökens åker åker
Lökaryd by /Se Hökamo mo Hyggestorp gårdar Furen sjö
Lökaryd by /Se Hökamo skogsparti Hyllängen hmd Furen sjö
Lökaryd by /Se Hökasjö, Västra sjö Håckas torp Furen sjö
Lökaryd by /Se Hökasjö, Västra sjö Håka röje grenadiärtorp Furusjön Saknas
Löpaskog by Hökasjö, Västra sjö Hålet torp Fyllesjön sjö
Löpaskog by Hökasjö, Västra sjö Hällas avs Fyrhörningen åker
Löpaskog by Hökasjö, Västra sjö Högakull gård Fyrkanten åker
Löpaskog by /Se Hökasjö, Östra sjö Högakull gård Fågeläng Norra äng
Mahyltan gd Hökasjö, Östra sjö Högakull gård Fågeläng Södra äng
Malaberg by Hökasjö, Östra sjö Högamo avs Fållakällaren källare
Malaberg gd Hökasjö, Östra sjö +Högåsa t Fålla led grind
Malaberg gd Hökasjö, Västra sjö +Hökamo t Fållan åker
Malaberg by Hökasjö, Västra sjö Lilla Hökamo t Fållan beteshage
Malaberg by Hökasjö, Östra sjö +Håkarödje soldattorp Fållan åker
Nederled by Hökasjö, Östra sjö Ivars kraftstation Fållarna åker
Nederled by Hökasjö, Östra sjö Ivars gård Fållen åker
Nederled by Hökasjön sjö +Johannas stuga bs Fållen åker
Nederled by Hökasjön sjö Jonsbo gård Fållen åker
Nederled by *Hök kärret kärr Jonsbo by Fållen åker
Nederled by *Hølmat äng Jägarudden hus Fållen åker
Nederled by Hörö ö Järnåsen avs Fårahagen hage
Nederled by Idebusken råmärke /Se Järnåsen torp Fähusåker åker
Nederled by Idebusken råmärke /Se +Kalla-Stines bs Fähusåkern åker
Nederle by *Ilvarsån å +Kalvafällan t Fähusåker åker
Nederled by Innehavet terräng Kanan torp Fällan åker
Nederled by Jättagraven terräng Kallsgärde by Fälleboåker åker
Nederled by Jättakistan fornlämning Karlsgärde gård Fällsäng slåtter
Nederled by Jättakistan forngrav? Norra Karlsgärde bebyggelse Galtasjön Saknas
Nederled by Jättehålan sänka Södra Karlsgärde bebyggelse +Gamlefåll åker
Nederled by Jössapöl vattensamling? Karlsgärde gård Gamle kålgårdsåker åker
Nederled by Kabbakärret ägomark Karlslund avs Gamlatorp åker
Nederled by Kackemosse mosse +Klinten t Gamla ängen slåtter
Nederled by Kackemosse mosse +Klippan bs Gammalängskärret kärr
Nederlid gd /Se Kajekärr kärr Klockaregård hmd Gatan hagmark
Nederled poststation /Se Kallfällan odlad mark Klängsbo avs Gatan hage
Nidhaarlö, se Nederled by Kallfällan terräng Knaggabo gård Gatan fägata
*?Nothult gd Kalvö ö Knaggabo gård Gatebäcken bäck
Nyagärde gd Kastenbergs odlad mark Knaggabo gårdar Gatehagen skog
»nydherlø», se Nederled beb. Kastenbergs åkrar Knutsgård gård i Nederled Gatefållen åker
Nydherlöö, se Nederled by Kitteln sjö /Se Knutsgård gård i Upplid Gatefållen åker
*Nythiafors Saknas Kitteln sjö /Se Kojtet backstuga Gatefållen åker
*Nyttastrøm, se *Nyttiafors Saknas Kitteln sjö /Se +Kolafällan t Gatukärret åker
*Nyttiafors Saknas /Se Kjettelen sjö /Se Kolvarp Saknas Gatåker åker
*Nyttiafors Saknas Klintarna terräng Kolvarp by Genafä åker
*Nyttiafors Saknas Klintarna skogsmark Kolvarp by Germundabacken hage
*Nyttiafors Saknas Klintarna terräng Kolvarp by Germunda fåll åker
Prästgården Saknas Klintaviken vik Kolvarp Nilsagård Saknas Germunda hage hage
Renas = Klängsbo avs Klintaviken vik Kolvarp Norre Skattegård Saknas Getagölen Saknas
Rubblarp by Klinten ängsmark Kolvarp Södergård Saknas Getaryggarna ås
*Ryd del av by Klinten terräng Kolvarp Nästagård Saknas Getaryggarna ås
Lilla Ryd gd Klockaregårds källa källa Kolvarp Norregård Saknas Getaryggarna rullstensås
Rydaholm kyrkby Klubbahallar triangelpunkt Kristiansstugan backstugan Gläntekärret kärr
Rydaholm kyrkby Klätten holme Krokshult gård Gnistingsbacken slåtter
Rydaholm kyrkby Klätten skär Kronogården hmd Gotland ö
Rydaholm kyrkby Knaggabo, Lilla odlad mark Kronolund avs Gotland ö
Rydaholm by Knaggabo, Lilla terräng Södra Krusbacken avs Granstycket åker
Rydaholm gd Knektö ö Krusebacken gård med kvarn och såg Grindåker åker
Rydaholm by /Se Knektö ö Krusäng hmd Grindåker åker
Rystorp by Knutsgård triangelpunkt Krusäng gård Gruvan Norra slåtter
?Räfsebo gd Knäckevassängen ägomark Kråkudden avs Gruvan Södra slåtter
Räfsebo by Kohagsmossen ägomark Kulan backstuga Grytingen slåtter
Sibbohult gd Kolafällan terräng Kullen stuga Grytingsdalen åker
Skaftarp by Konungarör röse +Kullen t Grytängshålan sänka
Skaftarp by Korsliden terräng Kullen by Gråholmen ö
Skaftarp by Kransadamm Lillåns mynning Kullen hmd Gräbbåker åker
Skaftarp by Kransadamm sund Kullen gård Gräbbåker, Lille, se lille Gräbbåker åker
Skaftarp by *Krokebergsgöl göl Kungsholmen hmd Grästäppan slåtter
Skaftarp by Kroppsjön sjö Kvarnen bebyggelse Gröna vägen väg
Skaftarp by *Kroppsjön sjö +Kvarntorpet t Grötahålan håla
Skaftarp by Kroppsjön f.d. sjö Kyrkeryd hmd Gubbafållen åker
Skaftarp by Krypsjön sjö /Se Källaretorpet gård Gubbafållen åker
Skaftarp by Kråkekärret odlad mark Källartorp gård Gubbaliden backe
Skaftarp by Kråkekärret åkrar Källstorp torp Gubbåker åker
Skaftarp Saknas Kråkudden udde Köphult gård Gulevik vik
Skaftarp by Kråkudden udde Köphult gård Gungseken nedfallen ek
Skaftarp by Kulekärr kärr Köphult gård Gungseken nedfallen ek
Skaftarp by Kulekärr kärr Köphult gård Gårdstaden plan
Skaftarp by Kullen odlad mark Lagmansryd Saknas Gårdsåker åker
Skaftarp by Kullen terräng Lagmansryd by Gäddsjön sjö
Skaftarp by Kullö ö Lagmansryd by Gärdeshagen hage
Skaftorp Saknas /Se Kungsgraven forngrav /Se Lagmansryd herrgård Gärdesängen äng
Skaftarp by /Se Kungsgraven stenrör /Se Landbogård bebyggelse Gärdsliden backe
Skeda gd Kungsstolen jordstycke /Se +Ledebo soldattorp Gässhulta källa källa
Skeda by Kurran terräng +Ledet t Gässjön sjö
Skeda by Kurreholmen ö Ledet hmd Gässjön sjö
Skeda gd Kvarnakärret kärr +Lerbo t Gässsjön sjö
Skeda gd /Se Kvarnakärret kärr Lidarna gård Gölabäcken vattendrag
*Lilla Skeda gd Kvarnöarna holmar Liden hmd Göljängen äng
Skeptlingaguærnum, se Skaftarp by Kyrkefållaberget berg Liden gård Gölodlingen odling
*Skeptlingaquærn kvarn Kyrkefållaberget berg Liderna gård Gölsjö göl Saknas
Skriperyd by Kyrkäng äng Lidholmen avs Göstasbackarna åkrar
Skriperyd by Källstorp terräng Lidnäs avs Hacket åker
Skriperyd by Käringebacken odlad mark +Lill-Andersas t Hacket åker
Skriperyd by Käringesjön sjö Lilla Ohs torp Hacket åker
Skriperyd by Kärleksön ö Lillefåll stuga Hacket åker
Skriperyd by /Se Kärleksön ö Lillegård gård i Hjortsjö Hacket åker
Skrubröd, se Skriperyd by Kärringebacken terräng Lillegård gård i Nederled Hagabacken backsluttning
Skärbackshult gd Kärrodlingen kärr å betesmark Lillegård gård i Västanhaga Hagafållen åker
Slättebrohult gd Kätteln sjö Lillelid by Hagafållsåker åker
Smedjekull gård Kätteln sjö +Lilläng t Hagagårdsliden vägbacke
Spånhyltan by Kätteln sjö Lindberg by Hagaliden backe
Stockarshult gård Labbramsängen terräng Lindeberg gård Hagaliden backe
Stökabo gd Laggarna ägomark +Lindholmen t Hagaträdan åker
Sund gd Ledsmossen ägomark Lindstad bebyggelse Haget inhägnad skogsmark
Sund gd /Se Lerkärret kärr Lindstad by Haget hage
Sundet bebyggelse Lerkärret kärr Linnestorp gård Hagängen äng
Svensholmen gd Lilla hökasiön, se Hökasjö, Östra sjö Linnestorp gård Hagängen slåtter
Svensholmen hmn /Se Lillasjö sjö Linnestorp gård Hallamassabackarna sluttning
Sävrarp by Lillasjön sjö Linnås by Hallamossen mosse
Sävrarp by Lillefåll terräng Linnås by Hallarna Saknas
Sävrarp by /Se Lillsjön sjö +Lisperas t Hallatorpa berg bergås
*Sörtorp t Lillån å Ljungholmen stuga Hallavägen stig
Torp by Lilläng betesmark Loshyltan gård Hallaåkern åker
Torp by Lilläng äng Loshyltan by Halsarna äng
Tostarp by Lindbergs terräng Loshylte gård Halsarna kärr
Tostarp by Lindbloms odlad mark Lund hmd Halsarna slåtteräng
Tostarp by /Se Lindbloms terräng Lundagård bebyggelse Halvtimmamaden slåttermad
Tostemo gd Lindholmen terräng Lunden torp Hammarsåker åker
Tryggarp by Ljungabo göl göl Lundsbo bebyggelse Hampalandet åker
Tryggarp gd /Se Lommagölen göl Lundsbo gård Hamplandsåker åker
Tryggarp by /Se Lommagölen göl Lundsdal avs Hannö sjö
Tvingsbo by Lommasjö sjö Lunnagård gård i Hjortsjö Hannö ö
Upplid gård /Se Lovise källa källa(?) Luveryd by Hannö ö
Upplid Södergård gd /Se Lundsbo kulle kulle Luveryd by Handö ö
Upplöv by Lundsbo, Lilla ägomark Luveryd by Harafållen åker
Upplöv by Lunnens ägomark Luveryd by Harasjö Saknas
Upplöv by Luveryd triangelpunkt Luveryd Norregård Saknas Hasselåker åker
Upplöv by Luveryds högar gravhögar? Luveryd Södergård Saknas Havrafållen åker
Uplöf by *Lytlamat äng Luveryd Hagegård Saknas Helgasjön vattendrag
Upplöv by Lången sjö Luveryd Östergård Saknas Helgasjön sjö
Upplöv by Lången sjö +Lång-Andersas t Helgaån Saknas
Upplöv by Lången sjö Långshult by Helgaån å
Upplöv by Lången sjö Långshult by Hemkullen kulle
Upplöv by Lången sjö Långshult gård Hemkullen kulle
Upplöv by /Se Lången sjö Långstorp by Hemmaskiften åker
Upplöv by /Se Lången sjö Långstorp by Herragården åker
Upplöv by /Se Lången sjö /Se Långstorp by Herrängen äng
Västanhaga by Lången sjö /Se Lökaryd by Herrängen äng
*Ytterstad f.d. stad /Se Långevik vik Lökaryd by Hetesjön sjö
*Ytterstad förr stad /Se Långö ö Lökaryd by Hetäng äng
*Ytterstad förr stad /Se Långö holme Löpaskog by Hjulåker åker
Åkerås by Länsmansö terräng Löpaskog by Hjälmsängasjön sjö
Åsen gd Lövö holme Löpaskog by Hjälmsängasjön sjö
Åsen gd /Se Madhyltan terräng Löpaskog by Hjältefällorna skogbevuxen mark
Älmesliden gd Magga källa offerkälla /Se Löpaskogs grenadjärtorp Saknas Hjältefällorna skogbevuxen mark
Örnahult gd Maggan skogsmark Madhyltan hmd Hoamaden slåtter
  Malabergssjön sjö Mahyltan gård Holmafallet vattenfall
  Malabergssjön sjö Malaberg bebyggelse Holmakärret kärr
  Malasjön sjö /Se Malaberg by Holmäng äng
  Masarebo odlad mark Mellangård gård i Lökaryd Holmängen äng
  Modigs fälla terräng Mellangård gård i Skriperyd Holmängskärret kärr
  Moens ägomark Mellangård gård i Sävearp Holmö ö
  Mogravarna ägomark Mellangård gård i Upplöv Hopafållen åker
  Mokärret ägomark Mellangården gård i Hjortsjö Hopaträan åker
  Mon terräng Mellanstugu hmd Hopaträdorna åkrar
  Monhögen sjö Midsommar gård Hoppevägen gångstig
  Monhögen sjö Midsommar gård Hoppevägen skogsstig
  Munkajorden ägomark Midsommar gård Hoppevägen skogsstig
  Munkajorden terräng /Se +Moens t Hoppevägen kyrkstig
  Myrehalsen terräng Myrebo avs Hoppevägsåker åker
  Märkeskärret kärr? /Se Myrebo soldattorp +Hopåker åker
  Märkeskärret kärr? /Se Möbelmakarns bs Hordasjön sjö
  Märrakärret kärr Nederled by Hordasängarna ängar
  Mörtö holme Nederled by Horvåker åker
  Mörtö holme Nederled by Hosjön sjö
  Nabbaviken vik Nederled by Hultaskiften äng
  Norreklint berg Nederled by Hultgrens äng
  Norrelund ägomark Nederled Saknas Hundstycket mad
  Norrelund terräng Nedrestugu bebyggelse Husåker åker
  Nyamossen mosse Nilsagård bebyggelse Hyastolen berg
  Nybo terräng +Nordbacka t Hyastolen brant udde
  Nylännet terräng +Norratorp t Hylleberg höjd
  [Nytteström] Saknas Norregård gård i Hjortsjö Hylleberg kärr
  *Nytteström ålfiske Norregård gård i Kolvarp Hylleängen Saknas
  Nyäng ägomark Norregård gård i Luveryd Hyllängen odling
  Näset näs(?) Norregård gård i Lökaryd Hylsegärdet åker
  Nöjet sankmark Norregård gård i Nederled Hyltåker åker
  Nöjet terräng Norregård gård i Skaftarp Hystolen stup
  Ormamossen kärr Norregård gård i Skriperyd Håka rödjor betesmark
  Parken terräng Norregård gård i Sävarp Håka-sten sten
  *Pepperhyltan skog Norregård gård i Tryggarp Håka-sten sten
  Pepparhyltan källa /Se Norregård gård i Tostarp Håkasten klippa
  Pepperhyltan källa /Se Norregård gård i Upplid Hål bergsbygd
  Planen ägomark Norrelund stuga Hålåker åker
  Pokramosse ägomark Norremader hmd Hålåkern åker
  Prästabäcken bäck Norrhult gård Hålåkern åker
  Prästaliden terräng Nyagärde hmd Hålåkern åker
  *Pukejord en jord Nyagärde gård Häggekärr kärr
  Pälsabo terräng Nyagärde gård Häggeskärr Saknas
  Pälsabo terräng Nybygget bs Häggekärr kärr
  Ragatan terräng Nybygget hmd:ar Hägnarna utmark
  Ramsudde udde Nyestugu hmd Hällbergsträdan åker
  Ramsudde udde Nyhem avs Häradsbäcken bäck
  Ramsuddeviken vik Nyäng bs Hässlet beteshage
  Ramsuddeviken vik Nyäng lht Hästhagaberget höjd
  Raskö ö Nåthult gård Hästhagen hage
  Raskö ö Näset stuga Hästhagen hage
  Rasköviken vik Nästagård bebyggelse Högaberg kulle
  Rasköviken vik Nöjet bs Högaberg Nedra höjd
  Reveln skär Nöjet torp Högaberg Övra höjd
  Reveln skär Ohs torp Högarören stenröse
  Rims källa källa Oppestugu bebyggelse Höga åsarna parti
  Rimsmossen mosse +Orädderas soldattorp Högåsa höjd
  Rings terräng Lilla Os avs Högen åker
  Ringshult ägomark Lilla Os avs Högen kulle
  Ronen skogsmark Paltan-Andreas torpställe Hökahagen hage
  Ronen skogsmark /Se Paltan-Andreas torpställe Västra Hökasjö Saknas
  Rosens terräng Pankabo avs Östra Hökasjö Saknas
  Rostock åker Pankabo soldattorp Hörnåker åker
  Rungemad ägomark Pankabo soldattorp Hösåker åker
  Rusalem torp /Se +Parken soldattorp Ingegärda äng äng (med åker)
  Rydaholm triangelpunkt +Planen t Ingridsåker åker
  Rydbergs ägomark Planen avs Ingärdafåll åker
  Rydbergs mosse mosse Planen torp Ingångsspråket slåtterallmänning
  Ryen åker Plejdas t Innehavet skogsområde
  Rymmen sjö Plejjdas lht Intaget betesallmänning
  Rymmen sjö Ploggård bebyggelse Intäppet åker
  Rymmen sjö +Pälsabo soldattorp Intäppsåkern åker
  Rymmen sjö Pöskebo lht Jakoba kulle åker
  Rymmen sjö Pöskebo gård Jessäng äng
  Rymmen sjö Pöskebo torp Jon-Larssons sjö sjö
  Rymmen sjö Renas avs Jons slåtter (förr t)
  Rymmen sjö Riket avs Jordbärafällan fälla
  Rymmen sjö Ringshult lht Jordbärsbacken låg höjd
  Rymmen sjö Robo avs (f.d. soldattorp) +Jättastenen stenblock
  Rymmen sjö Roligheten backstuga Jättehålan håla
  Rymmen sjö +Rolvas soldattorp Jättehålan håla
  Rymmen sjö Rosens t Jättåker åker
  Rymmen sjö Rubblarp by Jössapöl skogsmark
  Rymmen sjö Rubblarp by Kabbakärret Saknas
  Rymmen sjö /Se Rudebo stuga Kacke mosse Saknas
  Ryssan åker +Rudebo soldattorp Kaffekällan källa
  Rävabäcken bäck Rusaläm torpställe Kaffestenen sten
  Rävaträdan ägomark Rusalem torp Kajekärr kärr
  Sallåker åker /Se Lilla Ryd gård Kajjhagen beteshage
  Sjöagärds hallar terräng Ryden hmd Kajjledet grind
  Sjöanäsviken vik Rydaholm postexp. Kallaboåker åker
  Sjöanäsviken vik Rydaholms Prästgård bebyggelse Kallgårsåker åker
  Skaftarp triangelpunkt Rydaholms prästgård Saknas Kalvaläget åker
  *Skaftarpsån å Rydet hmd Kalvatäppan åker
  Skarneviken vik Rydet gård Kalväng äng
  Skarneviken vik Rydet by Kalvö ö
  Skogatorp terräng Rydet gårdar Kalvö ö
  Skogatorp terräng Ryet gårdar Kalvö ö
  Skogsmossen ägomark Rydstorp gård Kalvö ö
  Skruvas ägomark Rystorp by Kanalbron bro
  Skummemosse mosse Räfsebo gård Kanalen utflöde
  Skärsjön sjö Räfsebo by Karlen åker
  Skönekälla betesmark Räfsebo bebyggelse Karl-Eriksåttingen hmd
  Skönekälla terräng Räfsebo gårdar Kårsamyren mossodling
  Slåttrarna terräng +Rävabo t Kastenbergs utskrift
  Smedjekullen kulle Rödjorna torp Kastenbergs fåll åker
  Spelemansudden udde Rödjorna torp Kattungahålan vattenhåla
  Spångahall gränssten Rövan grenadiärtorp Kiddahagen hage
  Spånga hall gränsmärke Sabels lht Kilen åker
  Spångahall gränsmärke Sabbas bebyggelse Kitteln sjö
  Spångahall råsten Sandliden avs Kittåker åker
  Spångahall råsten /Se Sandviken avs Kjettelen sjö
  Spångahall råsten /Se +Sarons dal bs Kjällängen slåtteräng
  Spånghall råsten +Savet t och såg Klammesåker åker
  Stammaderna mader Schissebo nedriven backstuga Klappudden udde
  Stattifred ägomark? Sibbatorp gård Klintaberget berg
  *Stenar på Stretelid terräng Sibbohult gård Klintarna skogstrakt
  *Stenkälla f.d. gränsmärke Sjöagärde hmd Klintarna skogsområde
  Stora hokasiön, se Hökasjö, Västra sjö Sjöagärde gård Klintarna skog
  Stora kärr kärr Sjöanäs avs Klintaskiften hage
  Stora rör röse +Sjöbacken t Klockaregårds håla håla
  Stora udde udde +Sjöfällan t Klockaregårds håla håla
  Stora udde udde Sjöholmen avs Klubbehallar höjd
  Storefällsodlingen ägomark Sjöryden avs Klängsbo mader Saknas
  Store mosse mosse Sjöryden lht Klätten ö
  Storemosse mosse Sjövik avs Klättö ö
  Store mosse mosse +Sjöviken hmd Klövan åker
  Store mosse mosse Skaftarp by Knektängen slåtter
  Stormossen mosse Skaftarp by Knusebackarna slåtter
  Stormossen mosse Skaftarp by Knusebackaåkern åker
  Storö ö Skantan hmd-ar Kobacken höjd
  Storö ö Skattagård gård Kohagabackarna hage
  Storö holme Skattegård bebyggelse Kohagabacken åker
  *Strettelid f.d. gränsmärke Norre Skattegård bebyggelse Kohagaträdan åker
  Stubbarp skogsmark Skeda bebyggelse Kohagen hage
  Stubbäng terräng Skeda gård Kohagen hage
  Stubbäng terräng Skeda gård Kohagen hage
  Styckebo göl f.d. göl Skeda gård Kohagen hage
  Styckebo göl göl Skedras torp Kohagen beteshagen
  Sundsbäcken bäck Skiftäng torp Kohyttan lada
  Sundsbäcken dike Skogen stuga Kojtet åker
  *Sundshall f.d. gränsmärke +Skogen t Kolvarpa kanal »kanal»
  Svanatorp terräng +Skogen bs Kolvarpssjön Saknas
  Svensholmen näs /Se ?Skramhult bebyggelse Koparken hage
  Svärtekärret kärr Skramhult gård Korskällorna vattenkälla
  Svärtekärret kärr Skrammelt gård Korsliden vägbacke
  Synshall råmärke /Se Skriperyd by Korvaholmen holme
  Sågen terräng Skriperyd by Kotäppefällan slåtter
  Sågen skogsmark Skriperyd by Kringelåker åker
  Sävrarp triangelpunkt Skripet by Kringelåker åker
  Sävrarp triangelpunkt +Skrålahörne bs Kringelåker åker
  Södragärdet åker +Skrålahörne t Kristoffers backe åker
  Sörhult odlad mark Skärbäckshult gård Kristofferåker åker
  Sörhult terräng Skärbäckshult gård Krokahålan slåtter
  Sörhultahult odlad mark Skärbäckshult Saknas Kroken slåtter
  Sörhultahult terräng Skönkälla avs Kroken åker
  Sörö ö Skönkälla bebyggelse Krokåker åker
  Tittut ägomark Slottet hmd Kronan åker
  Tjärbacken backe Slottet hmd Kroppsjön torrlagd sjö
  Tjärbacken terräng Slättaberg avs Kroppsjön sjö
  Tokö ägomark Slättaberg hemmansdelar Kroppsjön sjö
  Torsäng odlad mark Slättebrohult gård Kroppsjön utdikad sjö
  Torsäng åker Slättebrohult gård Kroppsjön utdikad sjö
  Tostarp triangelpunkt Slätterna grenadiärtorp Kroppsjön sjö
  Tostarp triangelpunkt Smedagård bebyggelse Krusebackens damm Saknas
  Trannäset terräng Smedgård gård i Horda Kråkekärret kärr
  Tredingsholmen holme Smedgård gård i Löpaskog Kråkudden udde
  Trollan ägomark Smedgård gård i Nederled Kullagärdet åker
  Trollan ägomark Smedjekull gård Kullaknöl åker
  Träudden udde Smedjekull gård Kulla mosse mosse
  Träudden udde Smedkull gård Kullåker åker
  Veken sankmark? Smedjekull gård Kullåker åker
  Veken kärr Smedjekull gård Kullåkern åker
  *Vermeshultsån, se Årån å Smålands Rydaholm, se Rydaholm postexp. Kullåker Västre åker
  Vickmans betesmark +Snusebofållan t Kullåker Östre åker
  Vickmans terräng Sommarnöjet torp Kummelen Västre åker
  Vidöstern sjö Sommarnöjet torp Kummelen Östre åker
  Vidöstern sjö +Springs t Kungsholmaåkern åker
  Vidöstern sjö Spånhyltan gård Kurran sank slåtter
  Wijöster Lacus, se Vidöstern sjö Spånhyltan by Kurreholmen holme
  Välarna ägomark Stallagård bebyggelse Kvarnakärret äng
  Åkarödje äng(?) Stallagård gård Kvarnakärrsdammen vattensamling
  Åkarödje terräng Stallagård gård Kvarnaliden vägbacke
  Åkasten ö o. gränsmärke Nya Stallagård hmd Kvarnaliden vägbacke
  Åkasten ö o. gränsmärke +Statt i fred bs Kvarnbacken åker
  Åkasten klippa Stattifred nedriven backstuga Kvarnen Saknas
  Åkasten skär Stattifred nedriven backstuga Kvarnkärret kärr
  ?Åkaö ö Stenolen torp Kvarnåker åker
  Åkaö ö Stenolen torp Kvarnåkrarna åkrar
  Åkaö ö Stenshult gård Kvarnäckra åker
  Åkerås, Lilla terräng Stenshult gård Kvarnöarna öar
  Åldammsfallet fall(?) Stenslund t Kyrkefållaberget höjd
  Årån å Storegård gård i Nederled Kyrkefållen åker
  Årån å Storegård gård i Upplid Kyrkåker åker
  Åsalid terräng Storegård gård i Västanhaga Kålbacken åker
  Åsalid terräng +Stubbarp t Kålgården slåtter
  Åsen triangelpunkt Stumsfällan torp Kålgårdsåker åker
  Åsen triangelpunkt Styckebo gård Kålkålgårdsåker åker
  Ädelfors terräng(?) Styckebo by Kållandsängen äng
  Älganäsasjön sjö Styckebo gård Källarefållen åker
  Älganässjön sjö +Stålbroddens t Källareliden backe
  Älganässjön sjö Stökabo gård Källarsbacken vägbacke
  Älganässjön sjö Stöveln hmd Källaråker åker
  Älgasiön, se Älga nässjön sjö Sundet bebyggelse Källaråker åker
  Älvdalen dal /Se Svansholm gård Källaråker åker
  Ängaholm triangelpunkt Svansholmen gdar Källebacken åker
  Ängaholm triangelpunkt Svansholmen gård Källefållen åker
  Ängen åker Svensholmen gård Källerenen slåtterren
  Åskekärret kärr Svensholmen avs Källåker åker
  Äskekärret kärr Svansholmen gård Källåker åker
  Örnakullen terräng Svinhult gård Källåker åker
  Östanskog skog Sällas nedriven backstuga Källåker åker
  Östanskog terräng Sävrarp by Källäng åker
  Östantorp betesmark Sävrarp by Källäng äng
  Östantorp terräng Sävrarp by Käringabacken vägbacke
    Sävrarp Mellangård Saknas Käringaliden backe
    Sävrarp Södergård Saknas Käringans äng alkärr
    Sävrarp Norregård Saknas Käringebacken åker
    Sävsholm gård Käringsjön sjö
    Södergård gård i Hjortsjö Käringåker åker
    Södergård gård i Horda Käringåker åker
    Södergård gård i Kolvarp Kärleksön ö
    Södergård gård i Luveryd Kärrängen odling
    Södergård gård i Lökaryd Köjtet plan i gärde
    Södergård gård i Nederled Ladkatten åker
    Södergård gård i Skaftarp Ladkattens bror åker
    Södergård gård i Skriperyd Ladufållen åker
    Södergård gård i Sävarp Ladugårdsträdan Norra åker
    Södergård gård I Tryggarp Ladugårdsträdan Södra åker
    Södergård gård i Upplöv Ladugårdsåker åker
    Södergård gård i Tortarp Ladugårdsåker åker
    Södragård gård i Långatorp Ladugårdsåker åker
    Södragård hmd Ladåker åker
    Södragärde gård i Skaftarp Ladåker åker
    Söderåsen avs Ladåker åker
    Södratorp torp Ladåker åker
    +Södratorp t Ladåkern åker
    Södratorp avs Ladåker åker
    Södratorp avs Ladåker åker
    Södrestugu bebyggelse Ladåkers Redden åker
    Sörhult avs Laggarna kärr
    Sörhult avs Laggen åker
    Sörhult gård Landen åker
    Sörhult torp Lassahagen hage
    Tittut avs Ledsmossen mosse
    Tjursbacka ort Ledsträdan åker
    Tjursbacke marknadsplats Ledsåker åker
    Torp by Ledsåker åker
    Torp by Ledsåker åker
    Torp torp Ledsåker åker
    Torp by Ledsäng äng
    Tostarp by Lerstenen sten
    Tostarp by Liasa stampa slåtter
    Tostarp by Liden äng
    Tostarp by Lidåker åker
    Tostarp Södergård Saknas Lidåker åker
    Tostarp Norregård Saknas Lilla Bokhyltan del av Kohagen
    Tostarp Lilla Saknas Lilla Bokhyltan bokskog
    Tostemo gård Lilla bol. slåtter
    Tostemo Saknas Lilla Fåll åker
    +Trasfållen t Lilla fållen åker
    Trekanten stuga Lillagärde slåtter
    Tryggarp by Lillagärdet åker
    Tryggarp by Lillahagakärret kärr
    Tryggas torp Lillakärrshagen hage
    Trälleborg torp Lilla Ohs Saknas
    Trälsborg avs Lillaryd träda
    Trätebo backstuga Lilla-sjö sjö
    Tvingsbo gård Lillasjösbäcken avlopp
    Tvingsbo by Lilla ängen äng
    Tvingsbo gård Lillefåll åker
    Tåstemo gård Lillefåll åker
    Tåstemo gård Lillefållsåker åker
    Tåstemo torp Lillefälle äng
    Täppan torp Lille Gräbbåker åker
    +Täppet t Lillsjön Saknas
    Upplid by Lillesjön sjö
    Upplid by Lillestuguträdan åker
    Upplid by Lilläng äng
    Upplid by Lilläng äng
    Upplid Storegård Saknas +Lillänga sjö förr sjö
    Upplid Hagegård Saknas Lindekullen åker
    Upplid Fogdegård Saknas Lindåker åker
    Upplid Knutsgård Saknas Lindåker åker
    Upplid Norregård Saknas Linnåsa lid vägbacke
    Upplid Saknas Ljungabo ställe
    Upplöv by Ljungabo göl göl
    Upplöv Södergård Saknas Ljungåker åker
    Upplöv Norre Skattegård Saknas Ljusakulle kulle
    Upplöv Mellangård Saknas Ljusse kulle höjd
    Upplöv Saknas Lommagölen Saknas
    Upplövs soldattorp Saknas Lommahagen hage
    Uragård bebyggelse Lomsjön Saknas
    +Vardagshygget bs Lortlaggen kärr
    Vashult gård Lottsåker åker
    +Viken t Lovise källa vattenkälla
    Viken stuga Lundahagen skogsmark
    Vitanäs avs Lundahagen hage
    Vysse hmd (förr t) Lundamaden mad
    Vyssel torp Lundamaden odling
    Vysset torp Lunda-Petters slåtter (förr t)
    Vägaholm avs Lunda-Petters källa vattenkälla
    Lilla Välhället avs Lundavägen väg
    Lilla Värmeshult avs Lundåker Södre åker
    Västanhaga by Lundåker Västre åker
    Västanhaga by Lundäng äng
    Västergård gård i Långatorp Luverydsbacken åker
    Västergård gård i Löpaskog Lyckan åker
    Västergård gård i Skriperyd Lyckåker åker
    Västerstugan hmd Långdansen slåtter
    Västeräng avs Lången sjö
    Västra grannhälle samling byar Lången sjö
    Västra grannhället gårdar Långevik vik
    Västragård hmd Långåker åker
    Västregård, se 2 Kolvarp Saknas Långåker åker
    Väststugan bebyggelse Långåker åker
    Åka röje grenadiärtorp Långåkern åker
    Åkerås gård Långåker Västre åker
    Åkerås by Långåker Östre åker
    Åkerås gård Långåker åker
    Åkerås Lilla bebyggelse Långåkersänden åker
    Åkes rödje torp Långåkersänden åkerstump
    Ålabäckshult by Långäng äng
    Ålabäckshult by Långö ö
    Ålabäckshult gårdar Läritsbäcken vattendrag
    Ålabäckshult Saknas Lönnarna allé
    Åsafällan avs Lönnsåker åker
    Åsafällan torp Lövalid backe
    Åsen gård Lövö ö
    Älmesliden Saknas Malabergssjön sjö
    Äspåkra gård Madabäcken bäck
    Ödegärdet gård Madaviken vik
    Örnahult gård Maderna äng
    Örnahult gård Madåker åker
    Östanskog avs Maggan skogstrakt med offerkälla
    +Östantorp t Maggebäcken vattendrag
    Östergård gård i Hjortsjö Maggekällan offerkälla
    Östergård gård i Luveryd Malabergssjön sjö
    Östergård gård i Långstorp Malen sjö
    Östergård gård i Skaftarp Marstrand slåtter
    Östra grannkälle samling byar Massåker åker
    Östra grannhället gårdar Mellanbacken skogsmark
    Östragård hmd Mellanfållen åker
    Öststugu bebyggelse Mellangärde slåtteräng
      Mellanhacket åker
      Mellanliden vägbacke
      Mellanmaden slåtter
      Mellanodlingen odlat kärr
      Mellanodlingen åker
      Mellanskiften betesmark
      Mellanstycket hage
      Mellanstycket åker
      Mjölträdan åker
      Mjölträdan åker
      Mjölträdan åker
      Mjölträsrenan slåtteräng
      Moafållen åker
      Moagärdet åker
      Modigs fälla fälla
      Mogravarna odlad äng
      Mohögen sjö
      Mohögen sjö
      Mohögen sjö
      Mokärret odling
      Monhögen sjö
      Morfaraträdan åker
      Morfaraträdan åker
      Morfaraåkern åker
      Mormoraängen äng
      Mossaplöjorna odlad mosse
      Mossen odlad mosse
      Mossmyran äng
      Mossåker åker
      Mossåker Nedre åker
      Mossåker, Övre åker
      Munkajorden ägor
      Musamosse odling
      Myrehalsen slåtteräng
      Myren sumpmark
      Myren betesmark
      Månsakålgården åker
      Mårtinsafållen åker
      Märrakärret kärr
      Mörka kärr kärr
      Mörkleksudden udde
      Mörtö ö
      Mösjömaden slåtter
      Mösseskärmen åker
      Nastuapeln apel
      Nedra bol. slåtter
      Neragärde åker
      Nissastigen stig
      Norra betet hage
      Norrafåll åker
      Norrafåll åker
      Norragärde slåtter- och betesmark
      Norragärde åker
      Norra lid backe
      Norra mad slåtter
      Norra odling åker
      Norra odling åker
      Norra odling åker
      Norratorpagärdet åker
      Norraträdan åker
      Norra änggärde bete och slåtter
      Norrefåll åker
      Norrefåll åker
      Norre hage hage
      Norre hagen hage
      Norreklint stup
      Norremad slåtter
      Norremad odling
      Norrträdesåkrarna åkrar
      Norråker åker
      Norråker åker
      Norråker åker
      Norräng slåtter
      Nyagärde Saknas
      Nyagärdes black udde
      Nyagärdesviken vik
      Nya ängen slåtter
      Nyckelåker åker
      Nyefåll åker
      Nylännet åker
      Nylännet åker
      Nyponåker åker
      Nyträdan åker
      Nyträdan åker
      Nyträdan åker
      Nyäng äng
      Nyäng äng
      Nämståker Västre åker
      Nämståker Östre åker
      Näsudden udde
      Nätladan udde
      Nötåsen ängs-, betes- och kärrmark
      Filefållan granhäck
      Filefållan granhäck
      Offerkällan Saknas
      Ohs kvarn kvarn
      Ohs såg såg
      Ohsängen Saknas
      Ormakällan källa
      Ornasund vik
      Osängen äng
      Oxaparken hage
      Oxaträdan åker
      Oxaträdan åker
      Oxelåker åker
      Oxhagaträdan åker
      Oxhagaträan åker
      Oxhagaträdorna åkrar
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen beteshagen
      Oxudden udde
      Pankabo damm Saknas
      Pankabo krök vägkrök
      Parkabacken landsvägsbacke
      Pengaåkern åker
      Penningåker åker
      Peplebäcken tillflöde
      Per Jönssons äng
      Peters fåll ödeåker
      Petteraåker åker
      Pettra fåll ödeåker
      Pigelipen åker
      Pigelipen åker
      Pigelipen slåtter
      Pigelipen åker
      Pigelipen åker
      Piglipen åker
      Piglipen åker
      Pisselandet åker
      Plogåker åker
      Plommonabuskaåkrarna åkrar
      Prästabäcken bäck
      Präståker åker
      Puttebohagen hage
      Pålåker åker
      ?Pörtet åker
      Pöskebosjön sjö
      Pöskebosjön sjö
      Ramsudde udde
      Ringshultaängarna ängar
      Risen åker
      Risfållaängen äng
      Rubblarpa madar slåtter
      Rudebo kärr slåtterkärr
      Rudekärr kärr
      Rulletopp kulle (förr med bs)
      Rumpan åker
      Rumpen åker
      Rundstensåker åker
      Rundåker Lilla åker
      Rungemad mossodling
      Rya ek ek
      Rya floe sankt kärr
      Rya herräng äng»
      Ryalid backe
      Rydahag hage
      Ryda herräng äng
      Rydaholms kyrka stenrös
      Rydaholms kyrka stenrös
      Rydaholms kyrka stenrös
      Ryden åkrar
      Rymmen sjö
      Rymmen sjö
      Rymmen sjö
      Rymmen sjö
      Ryssan åker
      Råsaviken vik
      Råttäng äng
      Räfsebo sjö utdikad sjö
      Ränneryd åker
      Rävabofallet vattenfall
      Rävabäcken tillflöde
      Rävafållen åker
      Rävakärret kärr
      Rävaliden vägbacke
      +Rävarumpan förr åker
      Rävarumpan kärr
      +Rävastjärten förr åker
      Rävastugkärret kärr
      Rävastukärret kärr
      Rävaträdan åker
      Rävelen stenås
      Rävelen grund
      Rävögat kärr
      Rödjebäcken vattendrag
      Rödpelle åker
      Rönnåker åker
      Rönnåker åker
      Salestenen sten
      Sallåker åker
      Salomonsdungen slåtter
      Samuela äng äng
      Samuels äng kärr
      Sandliden ställe
      Sarefållen åker
      Savareträdan åker
      Savareviken vik
      Savarängen äng
      Savebacken åker
      Schröders torg upplagsplats
      Schröders torg upplagsplats
      Sikavarpet vik
      Simnaledet grind
      Simnaledet grind
      Sinnelöten åker
      Sions källa offerkälla
      Sions källa offerkälla
      Sions källa källa
      Sjöagärdes hallar klippor
      Sjöbacken odling
      Sjögärdet odling
      Sjömaden äng
      Sjöoset utlopp
      Sjöträdan åker
      Sjöåker åker
      Sjöängamossen odlad mosse
      Sjöängen äng
      Sjöängen slåtteräng
      Skaftarna åker
      Skaftarpamaden odling
      Skallåker åker
      Skallåkersdalen dalsänka
      Skante backe Saknas
      Skarneviken vik
      Skedåker åker
      Skedäng äng
      Skiftagärdet åker
      Skiften åker
      Skiften åker
      Skiften åker
      Skiftorna åkrar
      Skinnan åker
      Skinnmajan åker
      Skinnmajan åker
      Skitbolet slåtteräng
      Skitna kärr kärr
      Skitnapöl kärr
      Skitpålaliden vägbacke
      Skitpålen milstolpe
      Skitpålen ställe
      Skogafållen åker
      Skogaledet grind
      Skogen hage
      Skogen hage
      Skogen skog
      Skogfållen åker
      Skogparkafållen åker
      Skogskiften Västra skog
      Skogängakärret kärr
      Skogängen skog
      Skottakålgården bete
      Skramhultabäcken bäck
      Skramhultakärret kärr
      Skrammelts göl Saknas
      Skrålahörne åker och äng
      Skräddarestycket åker
      Skumme mosse Saknas
      Skumme mosse mosse
      Skummen mosse
      Skärbäcken Saknas
      Skärsjön Saknas
      Slättabergsliden vägbacke
      Slättatorpaängen äng
      Slätte backe höjd
      Slätten åker
      Slättåker åker
      Slåtterabäcken tillflöde
      Slåttrarna slåtteräng
      Smedjefållen åker
      Smedjehacket åker
      Smedjekullen kulle
      Smedjekulls ö ö
      Smedjeåkrarna åkrar
      Smedliden Saknas
      Småfållarna åker
      Småänggärdena slåttermad
      Småänggärdesvägen väg
      Smörhålan åker
      Smörlaggen kärr
      Snabben hage
      Snickarnsliden vägbacke
      Snipåker åker
      Snottes kärr
      Snottes källa källa
      Sola kulle kulle
      Solberget höjd
      Spelemannaträdan åker
      Spjället åker
      Spångahall råsten
      Stallsåker åker
      Stallsåker Store åke
      Stallträdan åker
      Stallåker åker
      Stammad ängsmad
      Stattifredshagen hage
      Stavsgärdesbäcken bäck
      ?Stavsgärdet åker
      Stegsåker åker
      Stenbromaden slåttermad
      Stenfållen åker
      Stenialid backe
      Steningen åker
      Stenkullen stenig mark
      Stenolen slåtter
      Stenrösåker åker
      Steningen åker
      Steningen åker
      Steningen åker
      Steningen åker
      Stenörana undervattensskär
      Stockåker åker
      Stollafors damm
      Stora Bokhyltan bokskog
      Stora bol. slåtter
      Stora hålan håla
      Stora kärr kärr
      Stora-lid ställe
      Stora rör gravkummel
      Stora Änggärdet äng
      Storefåll slåtter
      Storefåll åker
      Store mosse Saknas
      Store mosse mosse
      Store ö sjö
      Storlid lid vägbacke
      Storskiften åker
      Storåkarumpan åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåkern åker
      Storängarna ängar
      Storängen äng
      Storö ö
      Storö ö
      Stretelid höjd
      Strupagatan fägata
      Strupagatan fägata
      Stubbaläjjet grind
      Stubbäng äng
      Stugåker åker
      Stugåker åker
      Stugåker åker
      Stugåker åker
      Stugåkern åker
      Stugåkern åker
      Stugåkern åker
      Stukäng äng
      Stumsfälleåkern åker
      Styckebo göl göl
      Sulan åker
      Sumpen vägstycke
      Suråker åker
      Svarte mosse mosse
      Svinahagen hage
      Svälthagen beteshage
      Svärtebrunnen kärr
      Svärtekärret kärr
      Svärtelaggen kärr
      Syringen åker
      Syringen åker
      Syringen åker
      Syringen åker
      Sävrarpa bäck bäck
      Södefållen åker
      Söder om ladugården åker
      Södra bol. odling (förr äng)
      Södragårds bol. slåtter
      Södragärde åker
      Södragärde åker
      Södra gärde slåtter
      Södragärde åker
      Södragärde slåtter
      Södragärde äng
      Södra hacket åker
      Södra madar slåtter
      Södra odling åker
      Södra odling åker
      Södra skift åker
      Södra träda åker
      Södra ängen slåtteräng
      Södra änggärde åker
      Södre hage hage
      Södre hagen hage
      Södreklint stup
      Södremad odling
      Sölarydskärret kärr
      Sölarydsängarna ängar
      Sölarydsängarna Saknas
      Söragärde slåtteräng
      Söre hage hage
      Sörträde slåtter
      Sörträdesåkrarna åkrar
      Söråker åker
      Söråker åker
      Söråker åker
      Söräng slåtter
      Söräng äng
      Söräng kärr
      Sörängskärret kärr
      Sörängskärret kärr
      Sörö ö
      Talavadsbäcken vattendrag
      Tattarehålan håla
      Tinnåker åker
      Tittut backsluttning med åker
      Tjuvastigen väg
      Tjuvastigen skogsstig
      Tjuvastigen stig
      Tjärbacken åker
      Tjärbrännet åker
      Tjärbäckafållen åker
      Tobakslanden backe
      Toke mosse
      +Tokesten förr sten
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomtåker Västre åker
      Tomtåker Östre åker
      Torpafållen åker
      Torparehagen skogsmark
      Torpareskogen skogsmark
      Torpåker åker
      Torpåkrabron kavelbro
      Torpåkrarna åkrar
      Torpåkrarna åkrar
      Trannäset åker
      Tredingsholmen holme
      Trehörningen åker
      Trestenarör stenrösen
      Trillanersbackarna Saknas
      Trollan odling, betes- och slåttermark
      Trollkärr kärr
      Trollkärr odling
      Trollkärr kärr
      Trädan åker
      Trädan åker
      Träderna åkrarna
      Trädorna åkrar
      Trädorna åkrar
      Trätebo krök vägkrök
      Tuvamaden slåtter
      Tuväng äng
      Tuväng äng
      Tvättudden udde
      Tvättudden udde
      Tvättäng äng
      Täppan äng
      Täppet slåtter
      Uddebo ryda åker
      Vadehallar klippor
      Vaggbron kavelbro
      Vaggeken nedfallen ek
      Vaggkällan källa
      Vaggkällan källa
      Vaggkällan källa
      Vargagrytet berg
      Vargastigen stig
      Varåkerskällan källa
      Varåkrarna åkrar
      Vasaåkern åker
      Vedermödan hage (förr åker)
      Vedkastaåker åker
      Veken äng
      Veken slåtteräng
      Vesen förr sjö (nu äng)
      Videbergs krök vägkrök
      Vidängarna ängsmark
      Vredet åker
      Vridan Norra slåtter
      Vridan Södra slåtter
      Vridan Östra åker
      Våtäng äng
      Välabacken åker
      Välarna uppodlad mosse
      Västanhaga backar backar
      Västerliden åker-, slåtter- och ängsmark
      Västeräng slåtteräng
      Västeräng kärr
      Västeräng kärr
      Västragärde åker
      Västra kärr kärr
      Västra mad slåtter
      Västra renen slåtter
      Västra skift åker
      Västra träda åker
      Västra träda åker
      Västra träda åker
      Västraträdan åker
      Västra ängar ängsmark
      Västre fåll åker
      Västre fåll åker
      Västre mosse mosse
      Västre skog hage
      Västre skog hage
      Västre stycke äng
      Västre ås åssträckning
      Västre äckror åker
      Yxkullsunds mader äng
      Yxkullsunds vik Saknas
      Åkasten klippa
      Åka ö ö
      Ålabäckshultavik vik
      Åldammsfallet vattenfall
      Åldammsmossen mosse
      Årån Saknas
      Årån å
      Åsaskogen skogsmark
      Åsaskåret svacka
      Åsaskåret vägskäl
      Åsaskåret vägskäl
      Åsaskårsliden vägbacke
      Åsen åker
      Åsåker åker
      Åsåker åker
      Älganässjön sjö
      Älganäsasjön sjö
      Älganässjön Saknas
      Ängaliden vägbacke
      Ängaliden vägbacke
      Ängamaden betesmark
      Ängaryden äng
      Änggärde äng
      Änggärdeskällan vattenkälla
      Änggärdeskärret kärr
      Änggärdesträdan åker
      Änggärdet slåtter
      Änggärdet betesmark
      Änggärdet mosse
      Änggärdet äng
      Änggärdet slåtteräng
      Änggärdet Norra åker
      Änggärdet, Stora Saknas
      Änggärdet Södra åker
      Änggärde Västra slåtter
      Änggärde Östra slåtter
      Änggärdet, Östra, se Östra Änggärdet slåttermark
      Ängodlingen odling
      Ängåker åker
      Älebäcksmaden slåtter
      Älmelidmossen mosse
      Ärkekullen höjd
      Äskekärret kärr
      Äskekärret kärr
      Äspingen åker
      Ässkäkärret kärr
      Ön höjd
      Örås ås med åker
      Östantorpategarna åkrar
      Östragårds lid vägbacke
      Östragärde åker
      Östragärdsrenen slåtterång
      Östralagg kärr
      Östramyr mosse
      Östra skift åker
      Östra skift åker
      Östra stycket på fållen åker
      Östra Änggärdet slåttermark
      Östre hage skogsmark
      Östre mosse mosse
      Östre myrar kärr
      Östre ås åssträckning
      Överlotten åker och äng
      Övra bol. slåtter
      Övra fållen åker
      Övragärde åker
      Övragärde åker
      Övraledsåker åker
      Övråker åker

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.