ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gryteryds socken : Västbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 240 Bebyggelsenamn : 69 Naturnamn : 63
Gryteryd sn /Se *Agnesten, se Ankesten gränsmärke (sten) Gryteryds socken socken Baggaberg höjd
Gryteryd socken Andviken vik Gryteryd sn Barmen vik
Gryteryd sn Andviken vik Barslida bebyggelse Baståker åker
Gryteryd socken Andviken vik Björkelund avs Björnudden Saknas
Gryteryd socken angesteen gränsmärke Bångatorpet bebyggelse Bångasjön Saknas
Gryteryd sn Ankesten el. Tärnesten klippa Bångatorpet Saknas Bäckavik vik
Gryteryd (by &) sn Ankesten el. Tärnesten klippa Bäck bebyggelse Drakaliden backe
Gryteryd sn Ankesten gränsmärke (sten) Böjeryd Saknas Drakaröret stenröse
Gryteryd sn Baggaberg udde Böjeryd gårdar Drakaröret stenrör
Gryteryd sn Barmen del av Strätteboviken Böjeryd, Norra bebyggelse Ekö ö i mosse
Gryteryd Saknas Barmen vik Böjeryd, Södra bebyggelse Eldsjön Saknas
Gryteryd sn Barmen n.ö. delen av Strätteboviken Djurahultet t Fegen sjö
Gryteryd sn Barmen vik /Se Djurängen avs Fegen sjö
Gryteryd sn *Barn gränsmärke Eldshestra Saknas Fjusö mosse Saknas
Gryteryd sn Barn, nu Barmen vik /Se Eldshestra gårdar Fröagölen Saknas
Gryteryd sn *Barná förr riksgränsmärke /Se Eldshestra, Norra bebyggelse Fröagölen Saknas
Gryteryd sn Barna bäck /Se Norr-Eldshestra gård Försjön Saknas
Gryteryd sn *Barnsbæc bäck /Se Eldshestra, Södra bebyggelse Garsjöarna Saknas
Gryteryd sn barnsbæc bäck /Se Eldsjötorpet avs Garsjön, Lilla Saknas
Gryteryd sn Barslida triangelpunkt Finnanäs bebyggelse Garsjön, Stora Saknas
Gryteryd sn /Se Barslida triangelpunkt Finnanäs gård Gassaåker åker
Gryteryd sn /Se Barslida berg o. triangelpunkt Fåranabben avs Gryteryds-berget berg
Gryteryd sn /Se Björnudden udde Gryteryd bebyggelse Gryteryds bete betesmark
Gryteryd sn /Se Björnudden udde Göljhult Saknas Gönningaåker åker
Gryteryd by och sn /Se Björnudden udde Göljhult bebyggelse Hensjön Saknas
Gryteryd sn /Se Björnön skogsterräng Hensnäs bebyggelse Hensjön sjö
»bakkegard» förr gd Bångasjön sjö Hensnäs gård Hjärphultsgölen Saknas
Barslida gd Bäckavik vik Hornaberg bebyggelse Holk sjö
Bäck gd Bögariidzholm, se Böijerosholm gränsmärke Hornaberg gård Holkoset utlopp
Bäck gd *Bögasten, se Bögasteenn gränsmärke Hultet t Hurven sjö
?Böjeryd by *Bögasten gränsmräke Hultslida bebyggelse Hökaskogen skog
?Böjeryd, Norra by Bögasteenn gränsmärke /Se Hultslida gård Höksjön Saknas
Böjeryd by Böijerosholm gränsmärke /Se +Häggebo t Iglebogöl vattensamling
Böjeryd, Norra gd Böjereholmen holme, gränsmärke Häggebo gård Jättabro udde
Böjeryd gd /Se Böjereholmen, se Böijerosholm gränsmärke Hökabäck bebyggelse Kalvhagen hage
Böjeryd by /Se Bökesjöbäcken bäck Hökabäck gård Klyftesten sten
*Danabäck Saknas /Se Dammfälts udde udde Iglebo torp Krokåker åker
Eldshestra by Dammfälts udde udde +Ilebo t Kvarnsjön Saknas
Eldshestra gdr /Se Dammfälts udde udde Klockebo avs Kyrkoledsåker åker
Eldshestra gd /Se Djurahultet terräng Kvarntorpet avs Lindåker åker
Eldshestra by /Se Djurängen ägomark +Leppebo t Lommasand sandig udde
Finnanäs by Drakaröret fornlämning Leppebo gård Lussebogöl Saknas
Finnanäs gd *Eghælsbæc, se Eldsjöbäcken bäck Lussebo bebyggelse Lyckestycket åker
Gryteryd by eghælsbæc bäck /Se Lussebo gård Långåker åker
Gryteryd gd eghælsbæc, se Eldsjöbäcken bäck Mölnekullen avs Pineliden lid
Gryteryd poststation /Se Ekeberg terräng Mölnetången bebyggelse Råbockakärr kärr
Göljhult gd Ekö terräng Påbo kvarn kvarn Råkärret Saknas
Göljhult by /Se Ekö terräng Risås bebyggelse Siggen sjö
Hensnäs by Ekö ängsmark Risås gårdar Sjöagärdessjön Saknas
?Hensnäs by Eldsjöbäcken bäck /Se Rosenkull bebyggelse Skava landtunga
Hensnäs gd Eldsjöbäcken bäck Roskull gård Sketnebro bro
Hensnäs by Eldsjöbäcken bäck /Se Rumpebo gårdar Son ö
Hensnäs by /Se Eldsjöbäcken bäck /Se Rumpebol bebyggelse Spasslyckeviken Saknas
Hensnäs by /Se Eldsjön sjö Ryden avs Store mosse Saknas
Holtslida by /Se Eldsjön sjö /Se Rydlyckan avs Storåker åker
Holtslida by Elielyckan terräng Röshult Saknas Störslyckan åker
Holtslida by /Se Eneberg terräng Röshult gårdar Timmershults ås höjd
Holkslida, se Holtslida by /Se Eneberg terräng Röshult, Norra bebyggelse Trollakova (?) åker
Hornaberg gd Eneberg skogsmark Röshult, Södra bebyggelse Unnasjön Saknas
Hornaberg by Erikslund terräng Skivebo bebyggelse Unnasjön sjö
Hornaberg gd Fegen sjö /Se Skuebo gårdar Västerån Saknas
Hornaberg gd /Se Fegen sjö Svedjan bebyggelse Åsliden backe
Hultslida gd Fegen sjö Tangen gård Ängabäcken Saknas
Hökabäck gård Fegen sjö Timmershult bebyggelse  
Risås gd Fegen sjö Timmershult gårdar  
Rosenhult gd Fegen sjö Underåsen bebyggelse  
Rumpebol by Fegen sjö +Vrån bebyggelse  
Röshult by Fegen sjö Ängabacken avs  
Röshult by Fegen sjö Ön t  
?Röshult by Fegen sjö    
Röshult by Fegen sjö    
Röshult gd Fegen sjö    
Skivebo by Fegen sjö    
*Sylnabol Saknas Fegen sjö    
Tangen gd Fegen sjö /Se    
Timmershult by Fegen sjö /Se    
Timmershult by *Felleás höjd /Se    
?Timmershult gd fellas gränsmärke /Se    
Timmershult Saknas Flyet ägomark    
Timmershult by /Se Fjusö mosse mosse    
*Öffrabögret Saknas Fröagölen göl    
  *Fygdis vik vik    
  *Fygdis vik gränsmärke    
  *Fyghthi, se Fegen sjö    
  Fögen Lacus, se Fegen sjö    
  Försjön sjö    
  Försjön sjö    
  Försjön sjö    
  Garsjön, Lilla sjö    
  Garsjön, Lilla sjö    
  Garsjön, Lilla sjö    
  Garsjön, Stora sjö    
  Garsjön, Stora sjö    
  Garsjön, Stora Saknas    
  Grytensjön, se Hensjön sjö    
  Göleberg terräng    
  Hanse å å    
  Heligmad mad    
  Hensjön sjö    
  Hensjön sjö    
  Hensjön sjö /Se    
  Hensjön sjö /Se    
  Holk sjö /Se    
  Holkabäcken bäck    
  Holken sjö /Se    
  Holken sjö    
  Holken sjö /Se    
  Holken sjö /Se    
  Holken sjö /Se    
  Holken sjö    
  Holkoset vik    
  Hornaberg, se hornæbiærg berg    
  Hornaberg berg /Se    
  Hornaberg by o. berg    
  *Hornberg höjd    
  *Hornaberg berg    
  hornæbiærgh berg /Se    
  *Hornabergs brunn Saknas    
  Hornabergsgöl göl    
  *Horneberg berg    
  Hornsåsen ås    
  Hornås, se horssåss gränsmärke    
  *Horssås ås, f. gränsmärke /Se    
  horssåss gränsmärke /Se    
  *Hulk, se Holken sjö    
  Hurven sjö    
  Hurven sjö    
  Hurven sjö    
  Hurven sjö /Se    
  Häggebo terräng    
  Häggebo ägomark    
  Högalid terräng    
  Högalid terräng    
  Högalid ägomark    
  *Høghæ syo, se Hökasjö sjö    
  Hökabäcken bäck /Se    
  Hökabäcken bäck    
  Hökabäcken bäck    
  Hökabäcken bäck /Se    
  Hökasjö sjö /Se    
  Hökasjö sjö    
  Hökasjön sjö    
  Hökasjön sjö    
  Hökasjön sjö    
  Hökasjö sjö /Se    
  Hökasjö sjö /Se    
  Hörnaberg höjd    
  *Hörnebergsbrunn bottenlös göl    
  Hörnebergzbrund gränsmärke /Se    
  Ilebo terräng    
  Ilebomossen kärr    
  Järphultagölen göl    
  Järphultagölen göl    
  Järphultagölen göl    
  Jättabro halvö    
  Jättastenen sten    
  Kinnesten Saknas    
  Kloftesten råmärke /Se    
  Klyftesten sten    
  Koudden udde    
  Krusosabäcken bäck    
  Krusosabäcken bäck    
  Krusosabäcken bäck    
  Kungabo terräng    
  Kurrebo terräng    
  Kurrebo ägomark    
  Kvarnasjön sjö    
  Kvarnasjön sjö    
  Kvarnasjön sjö    
  Kyrkoröret fornlämning    
  Lommasund sund    
  Lommasund sund    
  Lommasund sund    
  Lussebogöl göl    
  Lussebogöl göl    
  Lussebogölen Saknas    
  Pengagrytan terräng    
  Perstorp terräng    
  Perstorp ägomark    
  *Porsö f. gränsmärke /Se    
  Porsö gränsmärke /Se    
  Raskebobacken triangelpunkt    
  Risborn sjö    
  Risborn sjö    
  Risborn sjö    
  Råbockakärr kärr    
  Saxastråken å /Se    
  Saxen (Saxastråken) å /Se    
  *Saxevik förr punkt för riksgräns /Se    
  saxæwich gränsmärke /Se    
  Siggasjön sjö    
  Siggasjön sjö    
  Siggasjön sjö    
  Siön-Fögen, se Fegen sjö    
  Sjöbo terräng    
  Skaven udde    
  Skaven udde    
  Skaven udde    
  Skaven udde    
  Skaven udde    
  Skogatorpet terräng    
  Son holme    
  *Stertehall?, se Strättehall gränshöjd    
  *Stertehall höjd    
  *Stertehall gränsmärke    
  *Stertehall gränsmärke    
  *Stertehall gränshöjd    
  Stoppalyckan ägomark    
  Store mosse mosse    
  Strätteboviken vik    
  Strätteboviken vik    
  Strätteboviken vik    
  *Strättehall? (Stertehakk?) gränshöjd    
  Sundslätt terräng(?)    
  Svedjan terräng    
  *Säwiick »sankmark vid en åkrök», gränsmärke /Se    
  thiuffuavadtt gränsmärke /Se    
  Timmershultaås triangelpunkt    
  Tjuvavadet, se thiuffravadtt gränsmärke    
  Tjuvebro bro    
  Tångaberg berg    
  *Undærn ås förr punkt på den gamla riksgränsen    
  Undæern äs bergsträckning /Se    
  undærn as höjd /Se    
  Unnasjön sjö    
  *Unnasklint bergås, gränsmärke /Se    
  Västerån å    
  Västerån å    
  Ålbäcken bäck    
  *Ånders klint bergås, gränsmärke /Se    
  Ånders klint höjdsträckning /Se    
  Ånnasjöbäcken bäck /Se    
  Ånnasjön sjö /Se    
  Ängabacken terräng    
  Ängabäcken bäck    
  Ängabäcken bäck    
  Ön ägomark    
  Örklabäcken bäck    
  Österån å    
  Österån å    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.