ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Hestra socken : Västbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 248 Naturnamn : 190 Bebyggelsenamn : 246 Naturnamn : 96
Hestra, Södra sn Andviken vik Södra Hestra socken socken Alhagen skogsmark
Hestra, Södra sn Andviken vik Hestra sn Alhagen skogsmark
Hestra, Södra sn Andviken vik Hestra sn:ar Askaken Stora sjö
Hestra, Södra sn Askaken,Lilla sjö Aplagård gård Bistallen åker
Hestra, Södra sn Askaken, Stora sjö Aplagården bebyggelse Björkö Saknas
Hestra, Södra sn Askaken Stora sjö +Aspholmen Saknas Bolerums berg Saknas
Södra Hestra sn Askaken, Lilla och Stora sjö /Se Backen bebyggelse Bolsängen äng
Hestra, Södra sn Bergsgårdstorp terräng Bassö Saknas Borsjöarna Saknas
Hestra sn Björnön skogsterräng Basön bebyggelse Borsjön Lilla Saknas
Hestra, Södra sn Blacksjön sjö Berget hmd Borsjön Norra Saknas
Hestra, Södra sn Blacksjön sjö Bergsgård bebyggelse Borsjön Stora Saknas
Hestra socken Blacksjön sjö Björkelund avs Borsjön Södra Saknas
Hestra, Södra sn Bockö holme Boda Saknas Borån vik
Södra Hestra sn Bolerummaberg berg Boda gårdar Brattelid backe
Södra Hestra sn Bolerummaberg terräng Boda Stora bebyggelse Brudafloe sankmark
Hestra, Södra socken Bolsjön, Norra sjö Bolen hmd Brudpölen vattensamling
Hestra socken Bolsjön Norra sjö Bolen gård Danhults hägne område
Hestra, Södra sn Bolsjön, Södra sjö Bolerum bebyggelse Danhults oxbete område
Hestra socken Bolsjön, Södra sjö Bondekullen hmd Dubbeloset sund
Hestra, S. sn Bolsjön Södra sjö Borum gårdar Dungs göl Saknas
Hestra, Södra sn /Se Bolsjön, N. o. S. sjöar /Se Bro bebyggelse Ebbes stätta plats i mosse
?Hestra, Södra sn Bolån å Broaryd Saknas Flinterydsbäcken Saknas
+Hestra sn Bräkneåsen ås Broaryd by Flintön Saknas
Hestra sn sn Bångasjön sjö Broaryd Lilla bebyggelse Fredsparken skogsmark
Hestra, Södra sn Bäckåsabäcken bäck Broaryd Stora Saknas Frustugan betesmark
Hestra, Södra sn Bössehölje terräng Broaryd Stora bebyggelse Gubbelyckan åker
Hestra, Södra sn Bössekullen höjd Broaryd Östra bebyggelse Hestrabäcken Saknas
Hestra, (numera Hestra, Södra) sn Dammshult terräng Bräkneåsen avs Hestrasjön Saknas
Hästra sn Dammsängsbacken terräng Bröttjaryd Saknas Hulu änghage område
Hestra sn *Danedörr gränssten Brötjaryd gård Hundbacken åker
Hestra, Södra sn *Danedör gränsmärke Bröttjaryd Lilla bebyggelse Hurven sjö
Hestra sn *Danedör gränsmärke Bröttjaryd Stora bebyggelse Hägnen skogsmark
Hestra, Södra sn *Dengeås höjd Bussabo avs Hästö Saknas
Södra Hestra sn Dungagöl göl Bäckaskog bs Höga hallar höjd
Hestra, Södra sn Dysjön sjö Bäckegård bebyggelse Högshultssjön Saknas
Hestra, Södra sn *Dörasten gränsmärke Bäckegård gård Ingebro Saknas
Hestra sn *Döresten gränsmärke Bäckåsen bs Kalvsjön Saknas
Hestra, Södra sn Ekedal åkermark Bäckåsen torp Katarinas tomt åker
Hestra, S. sn Ekenäsamossen kärr Bösshult gårdar Komaden Saknas
Hestra, Södra sn Ekorragölen göl Bössingshult bebyggelse Krusoset vik
Hestra, Södra sn Ekåsen ås(?) Dammbo lht Krusoset vik
Hestra, Södra sn Fjäramossen mosse Damshult bs Kråkebäcken Saknas
Hestra, S. sn Flinterydsbäcken bäck Danhult Saknas Kvarnsjön Saknas
Hestra, Södra sn /Se *Flintön utjord Danhult gårdar Källarelyckan åker
Hestra, Södra sn /Se Flintö terräng Danhult Lilla bebyggelse Källsveken betesängar
Hestra, Södra sn /Se Flyet fly Danhult, Mellan- hmd Käringalyckan åker
Hestra sn /Se Flyet ägomark Danhult Stora Saknas Larsbosjön Saknas
Hestra, Södra sn /Se Flyet åker Danhult Stora bebyggelse Lille-bro bro
Hestra, Södra sn /Se Flyet ägomark Domakull Saknas Lillsjön Saknas
Hestra, Södra sn /Se Fredsparken skogsmark Domakull gård Lindröret stenrös
Hestra, Södra sn /Se Fållen terräng Dummakull bebyggelse Lissaåker åker
hestra boe inbyggarbeteckning Fällefors förr fors /Se Dung bebyggelse Lortsjön kärrsjö
Aplagård gd fellefors f. fors /Se Ekagård bebyggelse Mellansjön Saknas
Aplagården by Gastabacken fornlämning Ekenäs Saknas Mosaledet förr grind
Aplagård by Granatorpet terräng Ekenäs gårdar Nordskogen skogsmark
Bassö gd Granåsen terräng Ekenäs Västra bebyggelse Norra krok krökning på Västerån
Basön gd Grönö udde Ekenäs Östra bebyggelse Norrvik Saknas
Basön gd /Se Grötåsen ås Flintegård gårdar Nycklaberget berg
Boda by Hamburg terräng Flintegården bebyggelse Olsbron bro
Boda by /Se Hamburg, Lilla terräng Flinteryd Saknas Olsbrovägen väg
Boda by Hansabo terräng Flinteryd gårdar Oset utlopp
?Boda by Hestrabäcken bäck Flinteryd Norra Saknas Osvik Saknas
Boda by Hestrasjön sjö Flinteryd Norra bebyggelse Planen skogsmark
Boda by Hestrasjön sjö Flinteryd Södra bebyggelse Risaledet förr grind
Bolerum by Hestrasjön sjö Flinteryd Yttra bebyggelse Risborn? sjö
Bolerum by /Se Hestrasjön sjö Flybacken torp Rokullen åker
*Boseboda Saknas Hultalyckan triangelpunkt Flyet avs Ryggen bergås
Bro gd Hurven sjö Fly Lilla avs Rävaberget Saknas
?Broaryd by Hurven sjö Fosterhult bebyggelse Rävö Saknas
*Brokaryd beb. Hurven sjö Fosterhult gårdar Rönnö Saknas
Bryddarydh, se Bröttjaryd by Hyltan terräng Fruebo förr stuga Samserydssjön Saknas
Bröttjaryd by Hästö ägomark Fållen lht Sandtrappeliderna backar
Bröttjaryd by Högaberg terräng Granatorpet bebyggelse Sjöagärdessjön Saknas
Bröttjaryd by Höga hallar terräng Granhult bebyggelse Skatebrunnar »brunnar»
Bröttjaryd by Höganäs terräng Grinden bs Skatenabbe ställe i Store mosse
Brötjaryd by /Se Högshultasjön sjö Grönedal t Store mosse Saknas
Bröttjared by /Se Högåsen terräng Haghult bebyggelse Store mosse Saknas
Bröttjaryd by /Se Hölingsbacken fornlämning Haghult länsmansbost. Storvik Saknas
?Bussabo = Hult, Stora avs. Ingebro terräng Hallagård hmd Svinaråsa nu uttorkad pöl
Bäckegård gård Jakobsberg terräng Hallagård gård Svinaråsan kärr
»Bærsgardhen» gård Jättastenen sten Hamburg avs Tjärbrännet backe
Bössingshult gd Jättastenen sten Hanatorpet lht Trottagårds mosse Saknas
Danhult by Jättasten sten /Se Hansabygget t Tvärån Saknas
Danhult by Kalvsjön f.d. sjö (?) Hansatorpet torp Tönnerbohultssjön Saknas
Danhult by Kalvsjön sjö /Se Helghult gårdar Uggleoset Saknas
Danhult by /Se Kinnesten sten? Hensjö gårdar Vargagapet »gap»
Danhult by /Se Kinne sten gränsmärke /Se Hensjö Saknas Vindö Saknas
Danhult by /Se Konungs kulle kulle Hensjö gårdar Vindö ö
Domakull gd Krusosabäcken bäck Hestra Saknas Vårdhögen höjd
Dumnakull by Krusosabäcken Saknas Hingård hmd Västerån Saknas
Dumnakull by Krusoset mynning Hultalyckan t Ålyckan åker
Dumnakull by Krusoset bäckmynning Hultalyckan t Älingabäcken bäck
Dumnakull by Krusoset vik Hult Stora avs Ödesbackabäcken Saknas
Dummakull by /Se Kråkebäcken bäck Hultalyckan stugor Örsjön Saknas
Ekenäs (numera Västra o. Östra) gdar /Se Kråkebäcken bäck Hulu Saknas Örsjön sjö
Ekenäs by Kråkebäcken bäck Hulu gårdar Österån Saknas
Ekenäs by Kråkegölen göl Hulu Lilla bebyggelse  
Ekenäs by Kullen holme +Hulu Stora bebyggelse  
Ekenäs by Kullen ö Hulu stuga bs  
Ekenäs, Östra by Kvarnasjön sjö Hulu Västra bebyggelse  
Flintegård by Kvarnasjön sjö Huslyckan bebyggelse  
Flintegården gd Kvarnasjön sjö Hyggås Saknas  
Flintegården beb. /Se kyndesten gränsmärke /Se Hyggås Lilla bebyggelse  
Flintegården by /Se Kyrkogården fornlämning /Se Hyggås Västra bebyggelse  
Flinteryd by Kyrkgården terräng /Se Hyggås Östra bebyggelse  
Flinteryd by Källemossen mosse Hylta torp  
Flinteryd by Källsveken terräng Hyltan t  
Flinteryd by Larsbobäcken bäck Håkentorp lht  
Flinteryd gd Larsbosjön sjö Hälghult bebyggelse  
Flinteryd by /Se Lilla gölen göl Hästö avs  
Flinteryd by /Se Lillasjön sjö Högshult bebyggelse  
Fosterhult by Lillasjön sjö Högstorp hmd  
?Fosterhult by Lillö skogsterräng Högåsen avs  
Fosterhult by Lillön holme Ingebro tomt  
Fosterhult by Lillön ö Johansbo t  
Fosterhult gd:ar /Se Linderöret terräng(?) Jonsbo lht  
Granhult by Ljungö terräng Kalvia Saknas  
Granhult gd Loskullen terräng Kalvida gård  
Granhult gd:ar /Se Lyckenäs terräng Kalvia Västra Saknas  
Haghult gård Lyckorna terräng Kalvia Västra bebyggelse  
?Haghult gd Långakärr kärr Kalvia Östra Saknas  
Haghult gd Långa rås sankmark(?) Kalvia Östra bebyggelse  
?Helghult gdr Markebäckshult triangelpunkt Kalvsnäs bebyggelse  
Hensjö gd Mellansjön sjö Kansliet avs  
Hensjö by Mellansjön sjö Kansliet torp  
Hensjö by Mellbo terräng Karlstorp avs  
Hensjö by Norrhultet ägomark Kindhult Norra Saknas  
Hensjö by Olsbäcken bäck Kindhult Saknas  
Hensjö by /Se Olsnabben udde Kindhult, Norra bebyggelse  
Hestra by Olsvik vik Kindhult Södra bebyggelse  
Hestra gdr /Se Pengaplåten terräng Kindhult Östra bebyggelse  
Hestra poststation /Se Pengaröret fornlämning Klockaregård bebyggelse  
Hestra, Södra poststation /Se Pettersborg terräng +Knorpebo hmd  
?Hulu (numera Lilla o. Västra) gdar /Se Planakärret kärr Kolsbo? hmd  
Hulu Saknas Planen terräng Korsängen Saknas  
?Hulu, Lilla el. Västra byar Predikstolen terräng(?) Korsängen utjord  
Hulu by Prästbrunnen brunn /Se +Kulebo avs  
?Hulu by Prästgården terräng /Se Kvarnstugan bebyggelse  
?Hulu gd Prästgården terräng /Se Käringahult bebyggelse  
Hyggås by Prästkällan källa /Se Käringahult gårdar  
Hyggås by Risborn sjö Landsgärdet avs  
Hyggås by Risborn sjö Landsledet avs  
Hyggås, Lilla by Risborn sjö Larsberg avs  
Hyggås, Västra by Rosshultsröret fornlämning Larsbo avs  
Hälghult by Råse mosse kärr Larsbo ställe  
?Hälghult by /Se Räse mosse mosse Ledet bs  
Hälghult by Röcklatorpet terräng Ljungsbro gård  
Hälghult by Rödesten sten? Lorebo S.T.  
[Hästhult] Saknas Rösetorpet ägomark Lundåsen avs  
Hälghult gd Samserydssjön sjö Lundåsen t  
Högshult gd Samserydssjön sjö /Se Lyckorna t  
Kalvia by Sjöaflyet fly Lyckorna hmd  
Kalvia by /Se Stenbacke terräng Lyckås avs  
Kalvia by /Se Stensbo ägomark Lyckås hus  
Kalvsnäs gd Stora gölen göl Långalyckan avs  
Kalvsnäs gd /Se Store mosse kärr Långarekull bebyggelse  
Kindhult by Store mosse mosse /Se Mad bebyggelse  
Kindhult by Svederna terräng +Mannalyckan bs  
Kindhult by Sällatorpet terräng Markbäckshult gårdar  
Kindhult by Tovhultabäcken bäck Markebäckshult Saknas  
?Kindhult by Tranemo terräng Markebäckshult Lilla Saknas  
Kindhult by Traneviken vik Markebäckshult Lilla bebyggelse  
Kindhult by Tunnerbohultasjön sjö Markebäckshult Stora Saknas  
Kindhult by /Se Tvärån å Markebäckshult Stora bebyggelse  
Kindhult by /Se Tången halvö Mellangård bebyggelse  
Korsängen utj., förr gd Vindö holme Mellangård bebyggelse  
Korsängen utj. förr gd Vårdhögen fornlämning Mellbo avs  
Käringahult gd Västerån å Norregård bebyggelse  
Käringahult gd Västerån å Norrgård hmd  
Käringahult indr. militiebost. Västerån å Norrhultet t  
Långarekull by Västra store mosse mosse +Norrliden Lilla t  
Långarekull gd Yamossen mosse +Norrliden Stora t  
Långarekull by Åhagen ägomark Oxås Saknas  
?Mad gd Ålbäcken bäck Oxås gårdar  
Mad gd Åsen terräng Oxås Norra bebyggelse  
Markebäckshult gdar /Se Åsgärdet ägomark Oxås Södra bebyggelse  
Markebäckshult by Älgabo terräng Prinsabo hmd  
Markebäckshult by Älmgrens källa källa (?) Prippebo bebyggelse  
Märckebäckshult, se Markebäckshult by Ödegärdet gärde Prippebo gårdar  
Oxås by Örsjön sjö Prästagård bebyggelse  
Oxås by Örsjön sjö Påbo bebyggelse  
Oxås by Örsjön sjö Påbo gårdar  
Oxås gd:ar /Se Örsjön sjö Risa avs  
Oxås by /Se Örsjön sjö Risa Norra Saknas  
Prippebo gd »Ösiöbäck» vattendrag Risagården bebyggelse  
Påbo by Österån å Risan gårdar  
Påbo by Österån å Rosabo hmd  
Risagården gd Österån å Rosabo torp  
Risagården gd Österån å Räset bebyggelse  
Risagården gd Östra store mosse mosse Räset gårdar  
Räset gdr   Röckla bebyggelse  
Räset gd   Röckla gårdar  
Räset by   Röcklatorp avs  
Räset by /Se   Samseryd gd  
Röckla gård   Samseryd säteri  
Röckla gd   Samseryd Södra hmd  
Röckla gd   Samseryd Saknas  
Samseryd gd   Sjudarns avs  
Samseryd hg   Sjöaflyet avs  
Samseryd gd   Sjöagärde bebyggelse  
Samseryd gd   Sjögärde gårdar  
Samseryd herrgd   Sjöagärdestorp lht  
Samseryd hg   Sjöaslätt bebyggelse  
Samseryd hg /Se   Sjöbo avs  
Samseryd hg /Se   Sjöryden avs  
Samseryd gd /Se   Sjötorpet bebyggelse  
?Sjöaslätt by   Skansen t  
Sjöaslätt gd   Skogatorpet avs  
Sjögärde by   Skrevet avs  
Släthult gd   Skrikebo bs  
Spjuthult by   Skrålebo avs  
Spjuthult by   Släthult bebyggelse  
Spjuthult by   Spjuthult Saknas  
Spjuthult by   Spjuthult gårdar  
*Storagården gd /Se   Spjuthult Västra bebyggelse  
Thonderboult, se Tönnerbohult by   Spjuthult Östra bebyggelse  
Torsnäs gd   Stenkolsängen avs  
Torsnäs by   Stensbo avs  
Torsnäs by /Se   Stenshult avs  
?Tunnerbohult by   Sunnanskog bebyggelse  
Tunnerbohult by m. komministerbost.   Svansenet avs  
Tångabacka gd   Svansenet torp  
Tönnerbohult by   Sällatorpet avs  
Tönnerbohult by   Södergård bebyggelse  
Tönnerbohult gård   Tangebacka gårdar  
Tönnerbohult gård   Toppen avs  
Tönnerbohult gd   Torsberg bebyggelse  
Tönnerbohult gård   Torsnäs bebyggelse  
Tönnerbohult gd   Tranemo t  
Tönnerbohult Saknas   Tunnerbo(hu)lt gårdar  
Tönnerbohult by   Tunnerbo(hu)ltabyn gårdar  
Tönnerbohult by   Tångabacka bebyggelse  
Tönnerbohult gd   Tönnerbohult Saknas  
*Åsböke gd   Vallgatan avs  
Älganäs gd   Åsen avs  
?Älganäs gd   Älganäs bebyggelse  
?Älganäs gd   Änden hmd  
?Älganäs gd   Ödegärdet bs  
Älganäs gd   Ödesbacka bebyggelse  
Älganäs gd   Ön t  
Älganäs gd /Se   Önna bebyggelse  
Älganäs gd /Se   Önna gårdar  
Älganäs gd /Se   Ösebacka gårdar  
Önna by   Östergård bebyggelse  
Önna by   +Österskog t  
Önna by   Österskog avs  
Önna by /Se      
*Öregärde torp      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.