ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Våxtorps socken : Östbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 284 Naturnamn : 213 Bebyggelsenamn : 327 Naturnamn : 140
Ovaxthorp, se Våxtorp sn Haredzo bro, se Års bro bro Voxtorp socken Befallningsmossen mosse
Våxtorp sn Bastön holme Voxtorp sn Bengtsbo källa offerkälla
Våxtorp sn /Se Basön ö Våxtorp sn Berghemsskogen skogsskift
Våxtorp sn Bergamoen terräng Ambjörns lht Beselången beteshage
Våxtorp sn Bergasjön sjö Andersastuga gård Bidhemsjön sjö
Voxtorp sn Beselången terräng Anneberg avs Bjärntan åker
Våxtorp sn Björkö ö Anneberg torp Björkö Saknas
Våxtorp sn Björkö holme Bengtsbo lht Bockadöden mosse
Våxtorp sn Bockahall terräng Bengtsbo gård Bockarot höjd
Våxtorp sn Bockarot terräng Berget lht Brostugubäcken Saknas
Våxtorp sn Bokelund terräng Berget torp Byxan åker
Våxtorp sn Bors gärde terräng /Se Bidhem avs Byxåker åker
Våxtorp sn Broholm terräng Bidhem lht. Daltan beteshage
Våxtorp sn Bråtahylte terräng Björkdalen avs Danmark äng
Våxtorp sn Bråtudden udde Björkekulla gård Degåker åker
Våxtorp sn Bråtudden udde Björkkulla by Drömminge mosse mosse
Våxtorp sn Bråtängen äng Blankebo t Edskvarn kvarn
Voxtorp sn Buskabo terräng Boagård bebyggelse Eds-skog näs
Våxtorp sn Bäckåsen ås Boagården gård Edsskog skogsområde
Våxtorp sn Bökudden udde Bokelund torp Eds skog skogsbygd
Voxtorp sn Daltan terräng Bokåsen lht Edsån å
Våxtorp sn Danmark ägomark Bokåsen torp Eds öar öar
Voxtorp sn Ed triangelpunkt Boletorp torp Ekhyttene skogsland
Våxtorp sn *Edbo-hult terräng Bor by Ellsjön Saknas
Våxtorp socken *Edbohults skog skogsparti Bor by Fetjan ängsmark
Våxtorp sn *Edsholm förr fästning /Se Bor-Lergård gård Flåren sjö
Voxtorp sn Eds klippa eller Trollaklippa Saknas Bor Lergård Saknas Flåren sjö
Våxtorp sn Eds klippa eller Trollaklippa Saknas /Se Bor Norregård Saknas Flåren sjö
Voxtorp sn *Eds skog skogsparti Bors gästgivaregård gård Furen sjö
Våxtorp sn Elieberg terräng Bor-Södragård gård Fårakull höjd
Våxtorp sn Elieberg terräng Bor Södergård Saknas Gateåker åker
Voxtorp sn Elsegärde triangelpunkt Bor Östergård Saknas Granats sjö sjö
Våxtorp sn Erlandsbo terräng(?) Bor Saknas Grannäs mosse mosse
Våxtorp sn *Erlandsström å Bråtahylte lht Grönevik vik
Våxtorp sn Erlandsängen ägomark Bråtahylte torp Gubbafållan åker
Våxtorp sn Eugenielund terräng Bråtahylte jordbrukslägenhet Gunnemad sankmark
Voxtorp socken /Se Eugenielund terräng Bråten avs Gustav Adolfs ridstig spår av en gammal landsväg
Våxtorp sn Fetjan ängsmark Bråten torp Gärdesåker åker
Våxtorp sn Fittjan ägomark Buskabo torp Göstas göl Saknas
Voxtorp sn Fittjan ängsmark /Se Buskarna torp Herdebacken vägbacke
Våxtorp sn Flåren sjö Bygget stuga Herdeliden vägbacke
Våxtorp sn Flåren sjö Dammkroken avs Hindsen sjö
Våxtorp sn Flåren sjö Dammkroken lht. Hindsen sjö
Våxtorp sn Flåren sjö Dansarebo avs Hjortaberget berg
?Våxtorp sn Flåren sjö Dansarebo lht Hjortafallsmossen mosse
Våxtorp sn Flåren sjö Djurs gård Horsnabben udde
Våxtorp sn /Se Flåren sjö Djurs gård Hultaliden vägbacke
Voxtorp sn /Se Flåren sjö Drömminge by Husåker åker
Våxtorp sn /Se Flåren sjö /Se Drömminge by Hyatåget terräng
Voxtorp sn /Se *Flårs kvarna mindre ö(?) Drömminge-Bogagård gård Hyltestrand badstrand
Voxtorp sn /Se Flansenborg öppen terräng Drömminge-Gärdesgård gård Hässlingaträdan åker
Voxtorp sn /Se Fransenborg terräng Drömminge-Lilla-Norragård gård Högatåget halvö
Voxtorp sn /Se Friängen ägomark Drömminge-Norragård gård Högekull höjd
Bengtsbo gd Furen sjö Drömminge-Prästagård gård Högekulle berg
Berget t Furen sjö Drömminge-Skattagård gård Hösjömossen mosse
Bidhem lht Furen sjö Drömminge-Smedagård gård Hösjön sjö
Lilla Björkekulla gd Furen sjö Drömminge-Östragård gård Hösjön, Lilla Saknas
Björkekulla, Lilla gd /Se Furen sjö Ed herrgård Hösjön, Stora Saknas
Björkekulla, Lilla torp /Se Furen sjö Ed herrgård Infettjan vik
Stora Björkekulla gd Furen sjö Ed säteri Kattsiaberget berg
Bor by Furen sjö Ed Saknas Klockebofåll åker
Bor by Furen sjö Edskvarn avs med kvarn Klättö ö
Bor by Furen sjö Eds-kvarn lht. Knalen åker
Bor by Furen sjö /Se Ekelund lht. Knäppleberget berg
Bor by Furulund terräng Elgebo torp Kopparholmen Saknas
Bor by Fållen ägomark Elieberg avs Korsåker åker
Bor by Fårakull kulle(?) Elieberg torp Korsåker åker
Bor by Galarefällan terräng Elsegärde bebyggelse Krakalöse backe åker
Bor by Galgbacken terräng Enefällan avs Krokåker åker
Bor by Galgabacken kulle /Se Elsegärde by Kroppdommen åker
Bor by /Se Gladebosjön göl Eriksbo avs Kullalyckan åker
Bor poststation /Se Grannäs, Lilla terräng Eriksbo lht Kungskulle berg
Bors gästgivaregård gd Gruvan skär Erlands gård Kupsjön sjö
*Bosgården Saknas Gäddviksudden udde Erlandsbo lht Kvarnabäcken bäck
*Bosgården förr gd Gölen göl Erlandsbo torp Kvarnafallskärret kärr
Bråten t Göstas göl göl Eugenielund torp Kvarnsjön sjö
*Daffhult f. ödetorp Hallö ägomark Femtingsgård bebyggelse Kyrkefållan åker
Damkroken torp /Se *Hermans ek ek /Se Femtingsgården gård Kyrkemadsträdan åker
Dammkroken lht Hermans ek ekstubbe /Se Fiskarehemmet ödetorp Käringafåll åker
Dansarebo lht *Hermans ek stubbe /Se Flinkens stuga Lammriset äng
Drömminge by *Hermans ek stubbe /Se Flinkens torp Laskebofåll åker
Drömminge by Hertigberget berg(?) Fransenborg torp Lilla bol slåtteräng
Drömminge by Hindsen sjö Fransenborg torp Lindekullen begravningsplats
Drömminge by Hindsen sjö Fridhem avs Linnekullen Saknas
Drömminge by Hindsen sjö Fridhem lht Linnerö Saknas
Drömminge by Hindsen sjö Furulund backstuga Lunnafållan åker
Drömminge by Hindsen sjö Fållen lht Läcksjön Saknas
Drömminge by Hindsen sjö Fållen lht Lökamosse mosse
Drömminge by Hindsen sjö Fållen lht Majebos fåll åker
Drömminge by Hinsen sjö Fållen torp Mats ö Saknas
Drömminge by Hindsen sjö Fällan avs Mossåker åker
Drömminge by Hindsen sjö /Se Fällan soldattorp Mustamaden odling
Drömminge gd /Se Hinsen, se Hindsen sjö Gatan stuga Musten kärr
Drömminge by /Se Hjortaberget berg Genafä lht. Mårdabo åker
Ed hg /Se Hjortafallsmossen mosse Genafäg ort Märrafällemossen mosse
Ed herrg. Hjortlöpen terräng(?) Getaklippa t Mörtö ö och fiskeställe
Ed hg Horsnabben udde Gladbo lht. Mörtö vik Saknas
Ed hgd Hultet terräng Gladebo lht Nabben åker
Ed hg Hyatåget terräng Gladras t Norragärde äng
Ed hg Hyatåget triangelpunkt Grannafällan t Nylännet åker
Ed hg Hyatåget, se Högatåget berg /Se Grannäs mosse Saknas Pixen åker
Ed hg /Se Högatåget halvö Grantabre torp Ramsbäck biflod
Ed hg Högatåget berg /Se Grantavret t Ramsjön sjö
?Ed hg Högreudde udde Granåsen avs Risängarna Saknas
Ed hg Hösjö, Lilla sjö Grönevik avs Risängarna slåtteräng
Ed hg Hösjö, Stora sjö Grönvik torp Risängsbäcken vattendrag
Ed hg Hösjöberg triangelpunkt Gullbäck bs Runkesten flyttblock
Ed hg Hösjömo, Lilla terräng Gärdesbo lht Rusarebo beteshage
Ed hg Hösjömossen mosse Gärdesbo lht. Rusarefållan åker
Ed hg Jakobsäng ägomark Gärdesgård bebyggelse Råmoskogen skog
Ed hg Jakobsängen ägomark Gärdesgården gård Saltans ö Saknas
Ed hg Jarlsborg terräng Hattebo avs Sikudden Saknas
Ed hg Johansminne minnesplats(?) Hattebo lht. Sjöträdsåkern åker
Ed hg Johansminne terräng Henriksdal avs Skarbergs åker åker
Ed hgd Jättegranen gran /Se Henriksdal torp Skatekullen höjd
Ed hgd Jättegraven hällkista /Se Hertigberget lht Stallåker åker
Ed hg Kittebogöl göl Hjortlöpen torp Steningen åker
Ed g. Klasamaden mad Hyltan gård Stensjön Saknas
Ed hgd Klippan terräng Hyltan gård Stensjön sjö
Ed herrg Klättö ö Hyltan gård Store mosse Saknas
Ed hg Klättöudde udde Höglid stuga Storesand vik
Ed hg Knektagärdet ägomark Högåsen torp Svartevik vik
Ed HG Kopparholmen holme Högåsen torp Sven Jansafållan åker
Ed hg /Se Krikamossen mosse Hösjöberg t Sänkestaden vik
Ed hg Krokäng äng Hösjöberg torp Södre bredestad åker
Ed hg Kung Elles hög fornlämning Hösjömo torp Tjärbackarna Saknas
Ed hg Kungskulle kulle(?) Ingabo gård Torrholmen ö
Ed herrg. Kupesjön sjö Ingabo by Trollklippan berg
Ed by Kvarngölen sjö Jarlsborg torp Tånnöträdan åker
Ed hg Kyrkomad mad Johansminne avs Täppan åker
Ed herrgård Kyrkö terräng Johansminne torp Vetefållan åker
Ed herrgd Källaremossen mosse Johansminne torp Ålavik vik
Ed hg /Se Källaremoängen äng Jonsberg lht Års bro bro
Ed, Stora hg /Se Källebo terräng +Jonsbo t Årån Saknas
Ed hg /Se Käringesjön sjö Jonsingsgård bebyggelse Årån å
Edskvarn avs. Lammariset terräng Jordlöparen torp Årån å
Eds-kvarn lht Lillsjön sjö Julosten avs Åsafällemoen skogsmark
Elsegärde bebyggelse Linnekullen kulle Julosten lht. Åträdsåsen Saknas
Eriksbo lht Linnerö ö Karlsbygget t Ängabäcken bäck
Eriksbo torp /Se Lockamossen mosse Kilen soldattorp Österskog skog
*Futebo t Läcksjön göl Kittebo gård  
*Fällaryd ödetorp Margretelund terräng Kittebo gård  
*Giere (Gäre) Saknas Margretelund terräng Klerpet lht  
Gräskål hmn /Se Mattisa ö ö Klirpe gård  
?Gärdesgården gd Mattisa ö ö Lilla Klo torp  
*Gære Saknas Moabacken triangelpunkt Stora Klo gård  
*Gære Saknas Mossen mosse Klockarebacken lht  
Henriksdal plats för stenåldersfynd Mustamaden ägomark Kloen gård  
Hyltan gd Musten terräng Kloen gård  
Ingabo by Myrebo terräng Kloen gård  
Kittebo gd Märrafällemossen mosse Kroken soldattorp  
*Klippa t Nastaviken vik Krokens stuga  
Kloen gd Nastaviksudden udde Krokens torp  
Källaremoen lht Norrabo terräng Kullen lht  
Leonsvik plats för stenåldersfynd Norrelund ägomark Kullen torp  
Lundboholm herrgård *Notholmen holme Kyrkemad stuga  
Lundboholm herrgd Olofsbygget terräng Kyrkmaden stuga  
Lundboholm hg /Se Osingsön holme Källaremoen gård  
Lundboholm hg /Se Oxhagaudden udde Källaremoen lht  
Lundboholm herrgård /Se Rammsbäck bäck Källekröken lht.  
Lunden t Ratakärret kärr Laskebo gård  
*Lärkekull gd Risängarna ägomark Laskebo gård  
*Nilsabygge t Runkesten sten(?) Ledet stuga  
*Perstorp ödetorp (nu försvunnet) Rusarebo terräng Ledet avs  
Pinnarekulla gd Rösudden udde Ledet S.T.  
Pinnarekulla gd Rösudden udde Leonsvik avs  
Pinnarekulla gd Saltansö ö Leonsvik torp  
Lilla Pinnarekulla lht Saltansö holme Lergård bebyggelse  
Pinnarekulla gd /Se Sandliden backe /Se Liarne t  
Ramsbäck t Savaren terräng Lilla Enefällan avs  
Rona, L. o. St. byar Sikavarpen grund vik Lilla Hultet t  
Rona, St. o. L. byar Sikudden udde Lilla Klo t  
Rona, Stora o. Lilla byar Sikudden udde Lilla Norregård bebyggelse  
Rona by Sikudden vik Lilla Pinnarekulla lht  
St. Rona by Sjövik terräng Lilla Rona bebyggelse  
Rona by Sjöängen ägomark Lilla-Rona gård  
Rona by *Skatehall f.d. gränsmärke Lindåsen stuga  
Rona, Stora by *Skatehall mindre ö (?) Lindåsen torp  
Lilla Rona bebyggelse Skiftakärret kärr Ljungsbo torp  
Stora Rona bebyggelse Skogen terräng Lundboholm herrgård  
Rona, Stora gd /Se Spejbacken terräng Lundboholm fideikommiss  
Rona by /Se Stensjön sjö Lundboholm fideikommiss  
Rona, Stora o. Lilla gdr /Se Storavik vik Lundboholm Saknas  
Rona, Lilla o. Stora byar /Se *Svartehall terräng Lunden t  
Rona, Stora o. Lilla byar /Se Svensbygget ägomark Lundsbo t  
Rona, Lilla by /Se Svensbygget terräng Lövsberg avs  
Rona, Stora by /Se Svinanäs terräng Lövsberg torp  
Rusarebo gd Tjärbackarna terräng Margaretelund torp  
Rusarebo gd /Se Torreholmen holme Margretelund avs  
Skaklerona gd Toö ägomark Mellanåsen gård  
Skaklerona gd /Se Trollaklippa, se Eds klippa Saknas Moen lht  
Skacklerona gd /Se Trollklippan klippa Mossen lht  
?Skaklerona Saknas /Se Trollaklippan berg Mosterastugu gård  
Skeda gd Trolleborg fornlämning Mostersstuga gård  
*Skogen t Trolleklippe sten Myrebo lht  
Skräddarebo by Trollsklippan berg Målleberg lht  
Skräddarebo gd /Se Trollsklippan berg Nissatorp avs  
Skunkabo t Trollsklippan berg Nissatorp torp  
*Stenkeshult gd Trolle-klippa stenblock /Se Norra Skunkabo avs  
Stillarebo lht Trolle klippa berg /Se Norra Sölaryd gård  
Stockarshult g. Vardö holme Norra Sölaryd gård  
Stockarshult gd *Vermeshultsån, se Årån å Norratorp lht  
Stockarshult gd *Vernes mosse Saknas Norratorp torp  
Stockarshult gd Ålavik vik Norratorp torp  
Stockarshult gd Ålavik vik Norregård gård i Bor  
*Storegården förr gd Års bro bro Norregård gård i Drömminge  
*Storegården förr gd *Års bro landsväg Norregård gård i Ulås  
*Svarvaretorp t Årån å Lilla Norregård gård  
*Svenstorp t Årån å Stora Norregård gård  
Svinhult t Åsafällan terräng Norråsen gård  
*Sågaretorpet t Ällsjön sjö Norråsen gård  
Sölaryd by Ängatäppefallet vattenfall Nybygget lht  
Sölaryd by [Aerlend ström] Saknas Nybygget torp  
Sölaryd by   Olofsbygget lht  
Sölaryd by   Peterastugu gård  
Sölaryd by   Pettersstuga gård  
Sölaryd by   Pilens lht  
Sölaryd by   Pinnarekulla bebyggelse  
Norra Sölaryd gd   Pinnarekulla gård  
Södra Sölaryd gd   Pinnarekulla gård  
Sölaryd lht /Se   Pinnarekulla gård  
Sölaryd Saknas /Se   Prästagården förr löneboställe  
Tagel gd   Prästegård bebyggelse  
Tagel gd   Prästegård gård  
Tagel gård /Se   Ramsbäck lht  
Tagel gård /Se   Ramsbäck torp  
Tagel lg /Se   Romanstorp stuga  
Trolleborg medeltida fäste /Se   Rona by  
Trolleborg medeltida fäste   Rona by  
Trolleborg förr slott   Rosledet torp  
Trolleborg medeltida fäste   Rusarebo gård  
Trolleborg medeltida fäste /Se   Råslätt stuga  
Trolleborg förr slott   Rödjan torp  
Trolleborg medeltida fäste   Rödjetorpet t  
Trolleborgh förr slott   Rödjetorpet torp  
Trolleborg medeltida fäste   Rödjorna torp  
Trolleborg förr slott /Se   Sjöbo torp  
Trolleborg medelt. slott   Sjöbo torp  
?Trolleborg medeltida fäste /Se   Sjögård avs  
Trolleborg medeltida slott   Sjögård lht.  
[Trollaborg] Saknas   Sjötorp avs  
Trolleborg medeltida fäste   Sjötorpet torp  
Trollaborg f. slott   Skakle gård  
Trolleborg medeltida fäste   Skaklerona gård  
Trolleborg Saknas   Skaklerona gård  
Trolleborg förr slott   Skattegård gård i Drömminge  
Trollaborg medeltida fäste /Se   Skattegård gård i Ulås  
Trolleborg medeltida fäste   Skattegård gård  
Trolleborg förr slott   Skinnsnäs torp  
Trolleborg förr slott   Skogslund lht  
Trollaborg medeltida fäste /Se   Skräddarebo gård  
Trollaborg Saknas   Skräddarebo by  
[Trollaborg) (slott)   Skunkabo torp  
Trolleborg sl. Saknas   Slottet villa  
Trolleborg medeltida slott /Se   Slottet torp  
Trolleborg förr borg /Se   Slätten torp  
Ulås by   Smedagård gård  
Ulås by   Smedgård bebyggelse  
Ulås by   Sofiero lht  
Ulås by   Stenshult lht  
Ulås by   Stensnäs avs  
Ulås by   Stensnäs lht.  
Ulås by   Stigshult gård  
Ulås gdr /Se   Stigshult gård  
Ulås gd /Se   Stillarebo avs  
Vikan by   Stillarebo lht  
Voxtorp, se Lundboholm hg /Se   Stockarshult bebyggelse  
Voxtorp hg /Se   Stockarshult gård  
Voxtorp hg   Stora Björkekulla bebyggelse  
Våxtorp by   Stora Rona bebyggelse  
Våxtorp by   Svensbygget torp  
Våxtorp by   Svinhult avs  
Våxtorp by   Svinhult torp  
Våxtorp by   Södergård gård i Bor  
Voxtorp by /Se   Södergård gård i Ulås  
Voxtorp poststation /Se   Söderåsen gård  
Voxtorpsby poststation /Se   Södra Skunkabo avs  
Våxtorp Klockaregård gd   Södra Sölaryd bebyggelse  
*Ålarebo t   Södra Sölaryd gård  
Årån kvarn   Södrestugu gård  
Åsbro (?)lht   Sölaryd gårdar  
Åsen by   Sölaryd by  
*Ängatorpet t   Söråsen gård  
Östbo Bor poststation /Se   [Söss?] Sörs. lht  
    Tagel gård  
    Tagel gård  
    Tittan ödetorp  
    Torrebo f.d. torp  
    Trolle Klippa avs  
    Trolleklippan torp(?)  
    Trädan stuga  
    Trädgård bebyggelse  
    Tutebo avs  
    Tutebo lht  
    Ulvsnäs avs  
    Ulvsnäs lht.  
    Ulås by  
    Ulås by  
    Ulås Femtingsgård gård  
    Ulås länsmannaboställe gård  
    Ulås Norregård gård  
    Ulås Prästagård boställe  
    Ulås Skattegård gård  
    Ulås Trädgård gård  
    Ulås Västergård gård  
    Ulås Västregård gård  
    Vika Saknas  
    Vikan gård  
    Vikan by  
    Vitasten stuga  
    Vite sten torp  
    Voxtorp Klockaregård bebyggelse  
    Väktarens torp  
    +Väktens t  
    Västergård gård i Ulås  
    Västra Hult avs  
    Åsafällan torp  
    Åsbro lht  
    Åsbrolund lht  
    Åsbroäng lht.  
    Åsen Saknas  
    Åsen by  
    Östergård gård i Bor  
    Östergård gård i Drömminge  
    Östraberg lht  
    Östraberg torp  
    Östragård gård  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.