ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gällaryds socken : Östbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 188 Naturnamn : 361 Bebyggelsenamn : 305 Naturnamn : 561
Gällaryd sn Arkasundet sund Gällaryd socken Andersfors vattenfall
Gällaryd sn Baggö skär Gällaryd Saknas Anlid skogsmark
Gällaryd sn Baggö holme +Abrahamstorp t Arabien jordområde
Gällaryd sn Bergasjön sjö Abrahamstorp torp Arkasund sund
Gällaryd socken Bergviken vik Backagärdet avs Arkasundet sund
Gällaryd socken Bergviken vik +Backen bs Assareträdan åker
Gällaryd sn Bestången terräng Bengtstorp gård Bastehagen äng
Gällaryd sn Björkudden udde Bengtstorp militärboställe Basteträdan åker
Gällaryd sn Björnabohagen betesmark Björkelund avs Bastuträdan åker
Gälleryd sn *Björnhultasjön sjö +Björkelund t Basteträdan åker
Gällaryd sn Björnshögen gravhög Björnhult bebyggelse Bengtstorpa fåll åker
Gällaryd sn Blekemosse mosse Björnhult gård Bergasjön sjö
Gällaryd sn /Se Bocken ö Blekemo gård Bestången skogshage
Gällaryd sn Bockudden udde Blekemo gård Bestången jordområde
Gällaryd sn Bohults holmar holmar Bohult Saknas Bistocken åker
Gällaryd sn Bokelundsgöl göl Lilla Bohult bebyggelse Bistocken åker
Gällaryd sn Bolsmossen ägomark Lilla-Bohult gård Bjälken åker
Gällaryd sn Brunnstorp triangelpunkt Stora-Bohult gård Blekemosse mosse
Gällaryd socken Bråtlandet terräng Bokelund avs Bockagärdet slåtter
Gällaryd sn Byggesjön sjö Bro gård Bocka hall grund
Gällaryd sn Byåhsasiön, se Lyen sjö Bro gård Bockudden Saknas
Gällaryd sn Bälabo terräng(?) Brotorpet hmd Bodåker åker
Gällaryd sn Bålabokällan källa Bråten gård Bodåker åker
Gällaryd sn Bäckafällan terräng Bråten by Bodåker åker
Gällaryd sn Dalåsakällan källa Bråten gård Bodåker åker
Gällaryd sn Dalåsen ås Brännet t Boijaträdan åker
Gällaryd sn /Se Djupa vass vik Brännet torp Bojsudden Saknas
Gällaryd sn /Se Djursskog skog Bygget t Bokåker åker
Gällaryd by och sn /Se Djurskärren kärr +Bäckafällan t Bolabo-lid vägbacke
Gällaryd sn /Se Djursudde halvö Bäckanäs bebyggelse Bolet slåtter
Gällaryd sn /Se Dopkällan källa Bäckanäs gård Bolet slåtter
Gällaryd sn /Se Doppebrunnen fornlämning Bössjarp gård Bolet slåtter
Bengtstorp militärboställe Doppebrunnen fornlämning Bössjarp gård Bolet slåtteräng
Björnhult gd Ekenäs ägomark +Dalskog t Bolet slåtteräng
*Lilla Björnhult t *Ekön ö Dalskog torp Bolsmossen mosse
Blekemo gd Eköön, se Åkaö ö +Dammtorpet t Bollaboliden backe
?Bohult gd Enebackagölen göl Djupadal t Bolsåker åker
Bohult by Enebackamossen mosse Djurarp gård Bolla udde Saknas
Bro by Enebackaträdan åkermark Djurarp gård Brede lagg markområde
Bro gd Ferudden udde Drömmens bs Brottlandet åker
Bro gd Fibblekull kulle(?) Ekeberg by Brukåker åker
Bro by Finnans terräng Ekeberg gård Brunnstorpa holmar öar
Bro gd Finnans terräng Ekebohult gård Brunnsåker åker
Bro by Finnshult terräng Ekebohult gård Bråtafallet vattenfall
Bro gd Finnsjön sjö +Ekenäs t Bråtlandet åker
Bråten gd Finnsjön sjö Enebacken gård Bråtåker åker
Bygget t Fiskarekärret kärr Enebacken torp Bråtängen äng
Bäckanäs by Fiskedammen mosse +Enuddarna t Brända Fällorna skogsskift
Bäckanäs gd Flathalla triangelpunkt +Finnarns t Brände udde Saknas
Bäckanäs by Flathalla triangelpunkt Finnas backstuga Brännhustomten slåttermark
Bäckanäs gd Flohultagölen göl +Finnshult t Byggesjön Saknas
Bäckanäs by Fläskabäcken bäck Finnshult backstuga Bytesängarna ängar
Bäckanäs gd Fläskabäcken bäck /Se Flathalla gård Bålaboliden vägbacke
?Bäckanäs gd Fohult betesmark Flathalla bebyggelse Bäckafållan åker
Bössiarp gd Frankrike terräng Flathalla gård Bäckanäsabäcken tillflöde
?Djurarp by Fållarna ägomark +Fällan t Bäckarydsbäcken vattendrag
Djurarp gd Fällan terräng Fällan gård Bäckaträdan åker
Djurarp gd Gatebacken terräng Fällan backstuga Bäckaträdan åker
Ekeberg by gimmanäs åå, se Osån å +Fällan t Bössjarpa göl göl
Ekeberg by Gnistebo ägomark Fällan gård Dalen åker
Ekeberg by Grejdas terräng +Fällebo t Dalen åker
Ekeberg by Grejdas terräng Fällorna bebyggelse Dalåsen höjd
Ekeberg gd Grevaryd ägomark +Gaddas bs Dammbron bro
Ekebohult gd Grindstugan betesmark Getaslätt bebyggelse Det steniga åker
Ekebohult lht *Grävlingebacken kulle Gimmarp by Djupa vass vik
Ekebohult gd *Grävlingekällan gränskälla Gimarp gård Djurarpa-lid vägbacke
Ekebohult gd Grönahult terräng Gimmarp Lilla bebyggelse Djurs skog? skog
Enebacken gd Grönahult terräng Gimmarp Stora hmd Djursskog skog
Flathalla gd Gubbamossen mosse +Gnistebo t Djurs?udde sjö
Fällan gd Gubbatäppan åkermark Gnistebo backstuga Djursudde udde
Getaslätt bebyggelse Gubbäng ägomark Grevaryd avs Drängagråten slåtter
?Gimarp by Gubbäng ägomark Gripenberg bebyggelse Dubbellidan Saknas
Gimarp gd *Gælla bäck /Se Gripenberg säteri Dälden kärr
Gripenberg gd Gärdesviken vik Gräjdas ödetorp Ekåker åker
Gripenberg gd /Se Gölsebo göl göl Grönahult avs Emanuelaträdan åker
Gripenberg gd /Se Gölsebo göl göl +Gröndal t Enebackagölen göl
*Gummerhult Saknas Gölsjön sjö Gröndal ödetorp Engvallaträdan åker
Gunnamo by Hagakärret kärr o. ägomark Gunnaberg hmd Enuddarna uddar
Gunnamo by Hagaliden terräng Gunnamo bebyggelse Farfaraträdan åker
Gunnamo gd Hagen åker- o. betesmark Gunnamo gård Ferudden åker
Gunnamo by /Se Hagmansviken vik Gällaryd säteri och kyrkby Fibblekull kulle
Gunnamo by /Se Hagudden udde Gällaryd säteri Finnalaggan sankmark
?Gällaryd hg o. sn Hallamomossen mosse Gällaryds Stom el. Kyrksbol bebyggelse Finnarelaggen mosse
Gällaryd säteri Hallaträdan åkermark +Gällarydstorpet t Finnsjön sjö
Gällaryd by Harsemadsön ö Gällarydstorpet torp Finnsjön sjö
Gällaryd säteri Harsemadsön ö +Gärdesgården bs Fiskarekärret kärr
Gällaryd gd /Se Havrafällan betesmark Gärdesgården backstuga Fiskerävikan vik
Gällaryd hg /Se Havrafällegöl göl +Gärdesgården bs Fläskabäcken bäck
Gällaryd poststation /Se Helvetes port terräng +Gästgivarns bs Fläskabäcken bäck
Gölsebo gd Holmsängen ägomark Gölsebo by Forslunds åker åker
Hemfrearp utjord *Hulabäk bäck Gölsebo gård Frankrike skogsmark
Hemfrearp, se Gripenberg gd /Se Hultasjön sjö +Hagen t Frankrike skogsskifte
Hult by Hykhemskullen kulle Hagen backstuga Fredsparken skogsmark
Hult by Hyltesjön, se Kitteln sjö Hammarns bebyggelse Fruekärret kärr
Hult by Hyltesjön, a. n. på Kjettelen sjö /Se Hattut torp Fyelipen åker
Hult by Hylte ö holme +Havrafällan t Fyrkanten åker
Hult gd Hårö ö Havrafällan torp Fyrlipen åker
*Hyle gd *Hølmat äng Havrarp avs Östra Fållan åker
Hylte by *Ilvarsån å Hemfrearp utjord Fållen åker
Hylteberg gd /Se Isbäcken bäck Hjortafällan torp Fållåker åker
Hyltesnäs avs Ivars kvarn Hult bebyggelse Norra Fällegärdesträdan åker
Hösjömo t Ivarsfållen terräng Hult by Västra Fällegärdesträdan åker
Kalvshylte gd Ivarsgölen göl Hult gård Östra Fällegärdesträdan åker
Kvillehult Saknas /Se Ivarsgölen göl Lilla Hult bebyggelse Fällegärdet slåtteräng
Kårebo avs Ivars mosse terräng o. ägomark Lilla-Hult gård Fälle Mosse mosse
*Leergraffsholtt Saknas *Iwtaforss fors Hylte bebyggelse Garvareträdan åker
*Leergrauffhulte f. gd Johansbygget åkermark Hylteberg säteri Garverikullen kulle
*Leergrauffhulte Saknas Julaholmen holme Hyltenäs avs Gatebacken höjd
*Lergravshult förr gd Julaholmen holme Höganäs t Gatefållen åker
*Lergravshult förr gd Julosten terräng Hösjömo t Gatetäppan åker
?Lillhult gd Julosten terräng Ivars hmd Gatuberget berg
*Lytlamat äng Jättaberget berg Johansbygget t Gatufållan åker
Mossaryd gd Jättaberget berg Johansbygget ödetorp Gatuhagen beteshage
Mosshult gård Jättastenen sten(?) +Jonasas t Gatuliden vägbacke
Mosshult säteri Kalvakärret kärr +Jonsbo t Granliden backe
Mosshult gd /Se Kalvakärret kärr +Jönsingens t +Granåker förr åker
Mosshult gd /Se Kalvsjön sjö Jönsingens backstuga Grevaregärdet äng
*Munkaos kvarn Kalvsjön sjö +Jössas t Gräsdalen äng
Målaköp militärboställe Kalvsjön sjö +Kajsa-Lisas bs Grävlingamon skogsmark
Målaköp gd /Se Kalvö ö Kallebäck ödetorp Gubbafållan åker
Måshult gd Karlslund terräng Kalvafällan avs Gubbafållan åker
*Nytiaboll by Kattgölen f.d. (?) göl Kalvshylte gård Gubbafållen åkrar
Ohs bruk och hg Kitteln sjö Kalvshylte gård Gubbamossen mosse
Osbruk by Kitteln sjö Kalvshylte Saknas Gubbaträdan åker
Os bruksegend. Kitteln sjö /Se Kalvsvik ödetorp Gubbåker åker
Os bruksegendom /Se Kjettelen sjö /Se +Kamrerns t Gustavaträdan åker
Os järnbruk /Se Klingas terräng Karlsborg avs Gyllsjön sjö
Ohs bruk /Se Klingängen ägomark Karlsborg avs Gåsviken Saknas
*Ossabygget torp Korpanacken skär(?) Karlslund avs Gällarydsviken vik
Pressbo gd Korpanacken skär(?) Knektängen avs Gärdesribban åker
*Owillehult »ödebode» Korrbäcken bäck +Kolarns t Gärdesåkern åker
Ramnås gd Korrbäcken bäck /Se Kolarens stuga Gärdet åker
Ramnås by Krokliden terräng +Krajdene avs (förr soldattorp) Gölsebo-bäck bäck
Risbygd by Kulingen, Södra sjö Kullen bs Gölsebo göl göl
Risbygd gd Kulingen, Södra sjö +Kullen t Gölsebo göl göl
Risbygd by /Se Kyrkåker terräng Kullen torp Gölsebo sjö sjö
Rocknabo torp Kyrkåker terräng Kullen bs Gölsebo-sjö sjö
Rocknabo torp Kätteln sjö Kullen avs Gölsebosjön sjö
Rocknabo torp Lillån å +Kvickshult t Gölsjön sjö
Rocknabo torp Lillån å +Kvarnåsen t Hacket åker
[Roknebode] ödetorp Lindekullen kulle Kårebo avs Hacket åker
Rocknabo t. Lundveken terräng o. ägomark Liljeholmen bs Hacket åker
Rockenbo tp /Se Lybeck terräng Ljungholma avs Hagafållan åker
*Ryd del av by *Lyden Lacus, se Lyen sjö +Loken t +Hagafållen förr åker och betesmark
Rydhrby, se Risbygd by Lyehall gränspunkt Lunden avs Hagakärret kärr
*Rynstorp t Lyen sjö Lundholmen avs Hagamaden mad
Sanden gd Lyen sjö Lundsbo t Hagaträdan beteshage
Sanden gd Lyen sjö Lundveken avs Hallafällorna ägostycke
*Skaffterops qwern Saknas /Se Lyen sjö Lustas hmd Hallaträdan åker
Skaverås gd Lyen sjö Lybäck bs Hampaveken äng
Skafverås by Lyen sjö Lydinge utgård Hampelandet åker
Skaverås gd Lyen sjö Lyinge utgård Hampelandet åker
?Skaverås by Lyen sjö +Långens t Haråker åker
Skaverås gd Lyen sjö Långens backstuga Haråker åker
Sotås, se Sötåsa by Lyen sjö Lönåsen gård Hasselåker åker
?Stenhällan gd Lyen sjö /Se Lönåsen gård Havrafälle göl göl
Stenhällan hmn /Se Lyen sjö /Se Lövfällan hmd Havrafälle sjö sjö
Svenamo gård Lyen sjö /Se Lövhult hmd Havrafälle-sjö sjö
Svenamo gård Lången sjö +Lövhult Lilla t Helvetes port bergsravin
Svenamo gård Lången sjö +Majes bs Herrafallet stup
Svenamo gd Lången sjö +Marieberg t Herräng slåtteräng
Svenamo gd /Se Lången sjö Mossaryd gård Hjulholmen Saknas
Sötåsa by Lången sjö Mossaryd gård Hultasjön Saknas
Sötåsa by Lången sjö Mossen avs Hultasjön sjö
Sötåsa by Lången sjö Mosshult f.d. säteri Hultmansträdan åker
Sötåsa gd Lången sjö /Se Mosshult säteri Humlagård åker
Torp torp Lången sjö /Se Mosshult Saknas Hunnavikamaden mad
Trälsmo gd Malmudden udde Målaköp gård Huvudet åker
Tuddabo by Malmudden udde Målaköp militärboställe Hykensdungen kulle
Tuddabo by Mossen mosse o. ägomark Lilla Målaköp avs Hykhemsdungen skogsmark
Tuddabo by Muggemossen ägomark Måshult, se 1 Mosshult Saknas Hykhemskullen kulle
Tuddebo by Målaköp, Lilla ägomark +Märkesbo t Hylte ö Saknas
Tuddabo gd Märkesbo terräng +Märtas på gärdesgården bs Håka ö Saknas
Tuddabo by /Se Märren skär Nordskog hmd Hålan åker
Ugglekull gd Märren skär Norragård gård i Ugglekull Hårö ö
?Värmeshult by Norräng terräng Norregård hmd Hårö Saknas
Värmeshult hg Nokaladsudden udde Norregården hemmansdelar Hägnaderna ängsmark
Värmeshult hg Notaladsudden udde Norrhaga avs Hägnaderna åker
Vermeshult herrgård Nydala äng ägomark Nydala äng avs Häradsbron bro
Värmeshult gd m.m. /Se Nydala äng ägomark Nyhagen t Hästafällorna skogsmarker
Värmeshult gd /Se Nykärret kärr Näsaskiften avs Hästhagaliden backe
Värmeshult (Värmesnäs) by /Se *Nythiafors å Olandsryd t Hättäng äng
Älgaryd gd *Nyttiafors Saknas /Se Ohs sulfitfabrik Hättäng slåtteräng
Älgaryd lht *Nythiafors å /Se Ohs säteri, f.d. järnbruk, nu pappersmassefabrik Höggärdet åker
Älgaryd by Nyäng äng(?) Osbruk pst Höggärdet äng
Älgaryd gd Nyäng terräng Os Saknas Högsåker åker
Älgaryd lht /Se Näsaskiftet ägomark Penans hmd Höjdakärr kärr
Älgaryd gd /Se Nävrekärret kärr +Peplebo soldattorp Intaget slåtter med odling
  Ormabäcken bäck Persdal ödetorp Isakaträdan åker
  Ormabäcken bäck Petersborg avs Jana hopaträda åker
  Osån å +Petteras t Jana träda åker
  Os ån å Petters ödetorp Johanneträdan åker
  Osån å Pikabo t Jonasa norraträda åker
  Oxhagaudden udde Pressbo gård Julaholmen holme
  Parken terräng Prässbo bebyggelse Julosten sten
  Pengaröret fornlämning Prässboäng avs Julosten gränssten
  Pengaröret fornlämning Pustas avs Jämmerbiten slåtter
  Pettras terräng Pyttens t Jämmerdalen slåtter
  Pipedalen terräng Pyttetorpet torp Jämmerdalen slåtteräng
  Pipedalen terräng Pytthemmet t Jämmerdalen äng
  Prången vik Ramnshult avs Jättaberget bergstup
  Prången vik Ramnås gård Jättaberget berg
  Prässboviken vik Ramnås gård Jättasten stenblock
  Prässboviken vik Ramsjöberg t Jättastenen flyttblock
  Pyttemosse mosse Ramsjöberg torp Jättestenen stenblock
  Rammshult terräng Risbygd gård Jönsåker åker
  Rammsjö, Lilla göl Risbygd gård Kakan åker
  Rammsjön, Stora sjö Rimstorp hmd Kallebäck bäck
  Rocknabo åker- o. betesmark Rocknabo t Kalle Muntera skeppstad förtöjningsplats
  ?Rocknabosjön, Lilla o. Stora sjöar Rocknabo torp Kalvafällan hage
  Rocknabosjön, Lilla sjö +Rumpan t Kalvafällekärren kärr
  Rocknabosjön, Stora sjö Rödjan avs Kalvafällstäppan åker
  Rocknadal åkermark Samuelas bebyggelse Kalvakärret kärr
  *Rose Ken Lacus, se Rusken sjö Samuels ödetorp Kalvkärret kärr
  Rosken, se Rusken sjö +Sandbäcken t Kalvshyltesjön Saknas
  Ruskaviken vik Sanden gård Kalvsjön sjö
  Rusken sjö Sanden gård Kalvsjön sjö
  Rusken sjö /Se +Sandsbro t Kalvö Saknas
  Rusken sjö Sjöbo t Kalvö ö
  Rusken sjö Sjöbo torp Kitteln sjö
  Rusken sjö Sjöbol t Klippan gränsmärke
  Rusken sjö Sjöborgen lht Klockaremossen mosse
  Rusken sjö Sjöbygget avs Knektaliderna vägbackar
  Rusken sjö Sjögård bebyggelse Knektängen äng
  Rusken sjö Sjögärdet avs Knektängen äng
  Rusken sjö Sjöåsen hmd Kohagamossen mosse
  Rusken sjö Skallamon torp Kohagaträdan åker
  Rusken sjö /Se Skallemoen backstuga Kohagen hage
  Rusken sjö /Se +Skallmon t Kolafällorna skogsmarker
  Rusken sjö /Se Skaverås bebyggelse Kolareberg berg
  Rymmen sjö Skaverås gård Korpudden udde
  Rymmen sjö Skaverås Saknas Korrbäcken vattendrag
  Rymmen sjö +Skogen t Kranke vrå kärr (bete)
  Rymmen sjö +Skogsdal bs Kransdammen del av Arkasund
  Rymmen sjö Skogslund avs Kroken åker
  Rymmen sjö Skräddarebo avs Kroken åker
  Rymmen sjö +Skräppan t Krumlegöl göl
  Rymmen sjö Skytthemmet bs Kulingarna sjöar
  Rymmen sjö Slåfällan t Kulingen Norre sjö
  Rymmen sjö Slåfällan ödetorp Kulingen Södre sjö
  Rymmen sjö /Se +Slåtterängen avs Kullen åker
  Ryttaremossen åkermark +Slätten t Kullträdan åker
  *Råckna Sjöar sjöar Smedens bebyggelse Kvarnagärdet åker
  *Råcknasjöarna sjöar Snabben ödetorp Kvarnagärdsträdan åker
  Rävabo holme +Snabbens t Kvarnåker åker
  Rävamossen mosse Snabbens t Kvarnåsaträdan åker
  Rävamossen mosse +Spekelid t Kvarnåsen jordås
  Sandaviken vik +Staden backstugor Kvarnö ö
  Sandaviken vik +Staffans t Kyrkebackarna vägbackar
  Sandbäcken bäck Stenbrohult t Kyrkebol mark
  Sankakärr betesmark +Stenbäcken t Kyrkofållan åker
  Sjöbogöl göl Stenhällan gård Kyrkåker åker
  Sjöbogöl göl Stenhällan gård Kyrkåker åker
  Sjöträdan ägomark +Steningens bs Kyrkåker åker
  Sjöåsen terräng Stora Bohult bebyggelse Kållandet åker
  Skallmo mosse mosse +Stubbafällan t Källebolet ängsslåtter
  Skallmotorpet terräng Stubbafällan ödetorp Källedalen slåtter
  Skarnevik vik Svenamo gård Källefållan åker
  Skatholmen holme Svenamo gård Källemaden mad
  Skaveråsabäcken bäck +Svenstorp t Källåker åker
  Skaveråsagöl göl Svenstorp avs Källåker åker
  Skogen åker- o. betesmark Södergården hemmansdelar Källåker åker
  Skogen terräng Södragård gård i Ugglekull Kältemad sankmark
  Skogsborg terräng Södra Gärde avs Käringabackarna betesmark
  Skogsdal ägomark +Södratorp t Käringabacken åssluttning
  Skogsholm terräng Södratorp avs Käringaliden backe
  Skogslund terräng Södregård södra gården Ladbacken slåttermark
  Slåfällan terräng +Söräng t Ladubacken åker
  Slåfällan terräng Sörängen avs Norra Laduträdan åker
  Slåfällemossen åkermark Sötåsa by Södra Laduträdan åker
  Slåkärret kärr Sötåsa by Laduåker åker
  Slätten betesmark Sötåsa gård Lassa kålgård jordstycke
  Smedkullsberg terräng Tioårsbiten avs Ledsåker åker
  Smedkullsberg terräng Trippas ödetorp Lertagsträdan åker
  Smedskogen skogsmark +Trälebo t Lerviken vik
  Snickargärdet terräng o. ägomark Trälsmo gård Lidåker åker
  Sniglamaden mad Trälsmo gård Lidåker åker
  Sniglamaden mad +Träludden t Lillagärde åker
  Sonas mosse mosse Tuddabo by Lilla sund sund
  Spekelid terräng Tuddabo gård Lilloset åmynning
  Spekelid terräng +Udden t Lillån vattendrag
  Steningens terräng Ugglekull bebyggelse Lindekulle höjd
  Steningens terräng Ugglekull gård Lindekullen höjd
  Storalid terräng +Vadmalsstampen avs Lindekullen åker
  Storalid terräng Väktarens bostad Lindekullen åker
  Stora rör fornlämning Väktarens backstuga Linjeträdan åker
  Store mosse mosse Vermeshult herrgård Loken sank mosse
  Stubbafällan terräng Värmeshult gård Lortviken vik
  Stubbafällan terräng Västra Gunnamo bebyggelse Lustamon skogskift
  *Sunnersta Kulung gränsmärke Västrahult hmd Lustiglund kulle
  *Sunnersta kulung gränsmärke Ya äng avs Lyahall grund
  *Sunnersta kulung Saknas /Se +Åsas t Lya-märr sten
  Suraplakullen kulle Åsas backstuga Lybeckamossen mosse
  Svartemad mad Åtorpet t Lyckan åker
  Svartemad mad Åtorpet torp Lyckåker åker
  Svenamo holme holme Älgaryd bebyggelse Lye mader mader
  Svenamoäng åkermark Älgaryd gård Lyemader mader
  Svälteudden udde Elgaryd torp Lyen sjö
  Svälteudden udde Älgebo t Lyen sjö
  Sågfallet fall(?) +Ängastugan bs Långaträdan åker
  Säsön ö Ängåsen t Lången sjö
  Sävens åkermark +Ön t Lången sjö
  *Ternehall gränsmärke Östanskog bs Långeträdan åker
  Tinaholm ö Österås hmd Långåker åker
  Tinaholm ö Östra Gunnamo bebyggelse Långåker åker
  Tinaholm gränssten   Långåker åker
  Tinaholm ö   Lövens åker och mosse
  Tinaholm holme   Lövhultamossen mosse
  Tinaholm holme   Lövhulta udde udde
  Tjurakärret kärr   Madåker åker
  Tjurakärret kärr   Malmudden udde
  Tomtabäcken bäck   Malmudden udde
  Torpamossen ägomark   Marieträdan åker
  *Traaholm holme   Mellankärret kärr
  *Traaholm gränsmärke   Mellanträdan åker
  Tranahatt berg(?)   Mellanträdan åker
  Trollaholmen holme   Mellanträdan åker
  Trollaholmen holme   Mellanträdan åker
  *Trälskälla källa?   Mellanåker åker
  *Trälskällan källa   Morfara fåll åker
  *Trälssbäk bäck   Morfarafåll åker
  *Trälssbäk gränsmärke   Muggemossen mosse
  *Twknusiö sjö   Myrakärret kärr
  *Twknusio sjö /Se   Myrbacken åker
  Udda mosse mosse o. ägomark   Målaköpa göl göl
  Udden ägomark   Märkesbo göl göl
  Ugglekullasjön sjö   Märrakärr kärr
  Ursäng äng   Märren sten
  *Vermeshultsån, se Årån å   Mörteviken vik
  Vingården åkermark   Mörtudden udde
  Vingården terräng   Norra bol äng
  Vinterudden udde   Norra fåll åker
  Vinterudden udde   Norra skiften åker
  Vinterudden udde   Norra trädan åker
  Vinterviken vik   Norra träde åker
  Vinterviken vik   Norre mosse skogsmark med mosse
  Väktarens terräng   Norråker åker
  Åkasten ö o. gränsmärke   Norräng äng
  Åkasten gränsmärke o. ö   Norrängarna slåtter
  Åkasten skär   Norrängsmossen mosse
  Åkasten skär(?)   Norrängsviken vik
  Åkasten skär   Notaladsudden Saknas
  ?Åkaö ö   Nye mossen mosse
  Åkaö ö   Nyhacket åker
  Åkaö ö   Nyländsträdan åker
  Åkaö ö   Nylännet åker
  Ålkärrsmaden mad   Nylännet åker
  Årån å   Nyträdan åker
  Åsakärr kärr   Nyträdan åker
  ?Åsakärret kärr   Nyäng äng
  *Åsaskår höjd   Nävrekärret kärr
  *Åsaskäret kärr?   Ormabäcken vattendrag
  Älgarydsgölen göl   Ohsån Saknas
  Älgarydssjön sjö   Ormabäcken bäck
  Älgarydsgölen göl   Ormudden skogsskifte
  Älgarydssjön sjö   Oxhagaudden udde
  Älgebo terräng   Palma bäck bäck
  Älmhultagölen göl   Petter Johans arshål slåtteräng
  Änggärdsudden udde   Pigefållen åker
  Änggärdsviken vik   Porten ravin
  Östrefåll terräng   Prångafållen åker
      Prångamossen mosse
      Prången vik
      Prången slåtterkärr
      Pyttemossen mosse
      Pyttesjön sjö
      Rammsjön sjö
      Lilla Ramsjön Saknas
      Stora Ramsjön Saknas
      Risbygdabäcken bäck
      Risen åker
      Risingen åker
      Rocknadalsmossen mosse
      Rolandsfållen åker
      Rolandsgärdet slåtter
      Rosendalen åker
      Rumpegärdet ängsmark
      Ruskaviken vik
      Ruskaviken vik
      Rusken sjö
      Rymmen sjö
      Rymmen sjö
      Rymmen sjö
      Ryttaremossen mosse
      Rävagärdet ängsmark
      Rävakullen åker
      Rävamossen mosse
      Rävamossen mosse
      Rävmossen Saknas
      Rävudden Saknas
      Rävö ö
      Rönnåker åker
      Rönnåker åker
      Sakristian åker
      Salesten gränsmärke
      Salsträdan åker
      Sandaviken vik
      Sandliden vägbacke
      Sanka kärr kärr
      Savabäcken tillflöde
      Sediga mosse mosse
      Sikaviken vik
      Sikö ö
      Sjöbo göl göl
      Sjöhagen hage
      Sjöholmen holme
      Sjömaden mad
      Sjöträdan åker
      Sjöudden landtunga
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Sjöåker åker
      Sjöängen ängsmark
      Skallmomossen Saknas
      Skams göl göl
      Skarnevik vik
      Skatholmen holme
      Skaveråsa göl göl
      Skiftaträdan åker
      Skogsfållen åker
      Skrabban berg
      Skräddarelappen åker
      Skräddarelappen åker
      Slåfällan slåtter
      Slåfällemossen mosse
      Slättagärdesliden vägbacke
      Slätåker åker
      Slätåker åker
      Smedjekullen åker
      Smedkullsberg berg
      Smedåker åker
      Snoka hålet kärr
      +Soörat förr åker
      Spekelid tomt
      Spöke berget stenblock
      Staffansträdan åker
      Staffanaträdan åker
      Stallsåker åker
      Stenbroåker åker
      Stenträdan åker
      Stenträdan åker
      Stinelid backe
      Stora sund sund
      Storefåll åker
      Store hagen hage
      Storemosse Saknas
      Store mossen odling
      Store stenarna flyttblock
      Store stöpelen åker
      Storoset mynning
      Storåker åker
      +Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Strykelodet åker
      Strykelodet åker
      Stubbakärret åker (förr äng)
      Stubbakärret kärr
      Stålåkern åker
      Suraplakullen kulle
      Surpölen åker
      Svarteberget berg
      Svartemad slåtteräng
      Svens välsignade hack åker
      Svinemad mad
      Svältenabben udde
      Svältnabben udde
      Svärteberget berg
      Svärtemad mad
      Särkasprundet Saknas
      Södehagen hage
      Söderskogen hage
      Söderö ö
      Södraträdan åker
      Södra trädorna åkrar
      Södre fåll åker
      Södre hage hage
      Södre mosse mosse
      Södre skog hage
      Söräng slåtteräng
      Sötåsa-backar jordhöjder
      Tinaholm holme
      Tinaholm ö
      Tinaholm gränssten
      Tjurakärret kärr
      Torpamossen mosse
      Tranahatt berg
      Tranahatt stenrös
      Tranemad mad
      Tresnippen åker
      Trollaberg berg
      Trollaberget höjd
      Trollaholmen holme
      Trollaholmsdjupet djup
      Trollaknapp grund
      +Trädgårdsåker förr åker (nu trädgård)
      Trälunden skogspark
      Tvillingsliden backe
      Ugglekulla sjö sjö
      Ugglekullasjön sjö
      Ugglekullssjön Saknas
      Ursäng äng
      Varboliden backe
      Vesen mosse
      Videholmen ö
      Vinterstycket åker
      Vinterudden udde
      Vinterviken Saknas
      Vråsåker åker
      Vrättan åker
      Vrättan åker
      Väktarns åker
      +Västeråker förr åker
      Västra fåll åker
      Västra fåll åker
      Västragärde åker
      Västra trädan åker
      Västra trädan åker
      Västre fåll åker
      Västre hage hage
      Västre mosse mossodling
      Västre mosse mosse
      Väståker åker
      Åkasten gränssten
      Ålnö ö
      Åsahacket åker
      Åsahacket åker
      Åsakärret kärr
      Åsela kyrkor ställe på landsväg
      Åggel åker
      Älgarydsgölen göl
      Elgaryds-sjö sjö
      Älgarydssjön Saknas
      Älgarydssjön sjö
      Älgön ö
      +Ängatäppan åker
      Änggärdesberget höjd
      Änggärdesberget höjd
      Änggärdesträdan Norra åker
      Änggärdesträdan Södra åker
      Änggärde Stora slåtter
      Änggärdesudden udde
      Änggärdesåkern åker
      Änggärde Södra äng
      Änggärdet hage
      Änggärdet slåtter
      Änggärdet Västra slåtter
      Änggärde Västra äng
      Änggärde Övra slåtter
      Ärlåker åker
      Ökärret kärr
      +Östenåker förr åker
      Österskogen hage
      Östragärde åker
      Östragärdet slåtter
      Östra trädan åker
      Östre fåll åker
      Östre fåll åker
      Östre fålla åker
      Östre mosse mosse

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.