ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sandviks socken : Västbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 68 Naturnamn : 246 Bebyggelsenamn : 31 Naturnamn : 42
Sandvik sn Abborrgölen göl Sandvik sn Alö Saknas
Sandvik socken Alö ö Sandvik socken Ankarsten gränssten
Sandvik sn /Se Alö ö Sandivk sn Arvasundet Saknas
?Sandvik hg o. sn Alö ö Sandvik sn /Se Askaken Lilla sjö
Sandvik sn *Augsten, se Snkrsten holme Angås Lilla bebyggelse Askaken Stora sjö
Sandvik socken Augsåssjön sjö Björkeluna avs Björnmossen Saknas
Sandvik sn Angsåsberg berg /Se Björnakull bebyggelse Björnudden Saknas
Sandvik sn Angsåssjön sjö Bockshult Saknas Bolsjöarna Saknas
Sandvik sn Ankesten holme (kobbe), gränsmärke Bockshult bebyggelse Brunnskallaberg Saknas
Sandvik sn Ankesten holme Bockshult, Lilla avs Djupasundet Saknas
Sandvik sn Ankesten sten Bökelund bebyggelse Fegen sjö
Sandvik sn /Se Arvasundet sund Bökelund gård Fegen sjö /Se
Sandvik sn /Se Arvasundet sund Finnanäs bebyggelse Fåraberget ö
Sandvik sn /Se Askaken, Lilla sjö Holgryte, Lilla bebyggelse Gårdö Saknas
Sandvik sn /Se Askaken, Stora sjö Hålgryte Saknas Hallabergen Saknas
Angsås gd Askaken, Stora sjö Härbråten lht Hallaviken Saknas
Baulitha Saknas Askaken, Lilla och Stora sjö /Se Hörebo bebyggelse Harö Saknas
*Barslithæ Saknas Aspö ö Klockebo Saknas Hurven sjö
Björnakull by Aspö ö Klockebo bebyggelse Hörebo ö skogsmark
Björnakull gd Barmen inre del av Strätteboviken Krycketorpet Norra lht Josafats dal å
Björnakull gd Barmen n.ö. delen av Strätteboviken Krycketorpet, Södra lht Jättebron grund
*Bröttjagårdarna gårdar Bistebomossen mosse Mjöhult bebyggelse Kråkgölen Saknas
Bökelund by Bistebomossen mosse Pölen avs Kvarnviken Saknas
Bökelund gd Bokhultet terräng Ringsåsen torp Kyrkudden Saknas
Finnanäs gd Bokhultet fridlyst botaniskt naturminne Rosendal bebyggelse Landö Lilla Saknas
Finnanäs by Bolsjön, Norra sjö Ryden bebyggelse Landö Stora Saknas
Finnanäs gd Bolsjön Norra sjö Sandvik Saknas Lögekullen udde
Finvedsnäs, se Finnanäs gd Brokasundet sund Skarpåsen torp Mjöhults skär stenöar
Finvedsnäs gd /Se Brokasundet sund Spångalyckan Saknas Mörtö Saknas
Holgryte by Brunnshall terräng Spångalyckan bebyggelse Näckö Saknas
Hålgryte gd Brunnshall terräng Stenhagen torp Rackarehallen udde
Holgryte by Brunnshall terräng   Sandvikssundet Saknas
Hörebo gd Brunnshallabergen berg   Skava uddar
Hörebo gd Brunnshallabergen terränger   Skogö Saknas
Höreba gård Brunnshallabergen berg   Skvabba ö
Hörebo gd Bryggeviken vik   Soten sjö
Hörebo gd Bryggeviken vik   Sunduddarna Saknas
Hörebo gd /Se Bryggeviken vik   Sättringen göl
*Kinnasten förr kyrka /Se Djupasundet sund   Tassamossen Saknas
Klockebo gd Djupö ö   Vadö Saknas
Klockobot gd? Djupö ö   Ängsvik Saknas
Klockebol gd Ekorragölen göl   Öster-Fegen Saknas
Klockebo gd Eneberg åker -o.betesmark    
*Midahult sätegård /Se Eneberg terräng    
Mjöhult by Fegen sjö    
Mjöhult by Fegen sjö    
Mjöhult by Fegen sjö    
Mjöhult gd Fegen sjö    
Mjöhult by Fegen sjö    
Mjöhult by Fegen sjö    
?Mjöhult by Fegen sjö    
Mjöhult by /Se Fegen sjö    
Mjöhult by /Se Fegen sjö    
Rosendal gd Fegen sjö    
Rosendal gd? Fegen sjö    
Rosendal gd Fegen sjö    
Rosendal gd Fegen sjö    
Sandvik gd Fegen, Ö sjö    
Sandvik hrgd? Fegen sjö    
Sandvik hg Fegen sjö    
Sandvik gd Fegen sjö    
Sandvik herrgd Fegen sjö    
Sandvik gd /Se Fegen sjö    
Sandvik hg /Se Fegen sjö    
Sandvik hg /Se Fegen sjö    
Sandvik poststation /Se *Fejen, se Fegen sjö    
*Skinnarebol by *Fejensjön, se Fegen sjö    
Spångalyckan gd Fjärahultet terräng    
  Fjärahultet terräng    
  Fjärahultet terräng    
  Flyet åkermark    
  Flyet åker    
  Fögen Lacusse, se Fegen sjö    
  Getudden udde    
  Getudden udde    
  Gräsbygget åker- o. betesmark    
  Gräsbygget terräng    
  Grävlingabackarna terräng    
  Grävlingabackarna terräng    
  Grävlingabackarna skogsmark    
  Gårdö ö    
  Gårdö ö    
  Gårdö ö    
  Hallaviken vik    
  Harö holme    
  Harö ö    
  Harö ö    
  Heligmad mad    
  Heligmad strandparti    
  Heligmad mad    
  Herrgårdsudden udde    
  Hultalyckan skogsmark    
  Hurveberg berg(?)    
  Hurveberg terräng    
  Hurven sjö    
  Hurven sjö    
  Hurven sjö    
  Hurven sjö /Se    
  Hörebo ö terräng(?)    
  Jeppastenen sten    
  Jeppastenen sten    
  Jeppaudden skogsudde    
  Jeppaudden terräng    
  Josafats dal dal    
  Jungfruliden terräng    
  Jungfruliden terräng    
  Jättabron del av Vadö    
  Jättabron udde    
  Jättahallarna terräng    
  Jättehallarna terräng /Se    
  Jättahallarna terräng    
  Jättastenen sten    
  Jättastenen sten    
  Jättestenarna stenar /Se    
  Kabblisudden udde    
  Kabblisåsen ås    
  Kabblisudden udde    
  Kabblisåsen terräng    
  Klavvik vik    
  Klavvik vik    
  Klejsabäcken bäck    
  Klejsabäcken bäck    
  Klockebo kvarn terräng    
  Kroksjön sjö    
  Kroksjön sjö    
  Krusabo terräng    
  Krusabo terräng    
  Kråkegölen göl    
  Kuddanabben udde    
  Kuddanabben udde    
  Kuddanabben udde    
  Kvarnaviken vik    
  Kvarnaviken vik    
  Kvarnaviken vik    
  Kvarnaviken vik    
  Kvarnaviksudden udde    
  Kvarnaviksudden udde    
  Kvarnaviksudden udde    
  Lalyckebäcken bäck    
  Lalyckebäcken bäck    
  Landö, Stora o. Lilla öar /Se    
  Landö, Stora o. Lilla öar /Se    
  Landö, Lilla ö    
  Landö, Stora ö    
  Landö Lilla halvö    
  Landö Stora ö    
  Landösviken vik    
  Landöviken vik    
  Liden terräng    
  Liden terräng    
  Liden åker    
  Lugnen göl    
  Lugnen sjö    
  Lögekullen udde    
  Lögekullen udde    
  Mjöhulta skär skär    
  Mjöhults skär skär    
  Mjösundet, se Sandvikesundet sund    
  Mörtö ö    
  Mörtö ö    
  Mörtö ö    
  Näckö ö    
  Näckö ö    
  Näckö ö    
  Olsbromossen åkermark    
  Planamossen mosse    
  Planamossen mosse    
  Pölen terräng    
  Rackarehallen terräng    
  Rosendal betesmark    
  Rosendal terräng    
  Rosendals kvarn terräng    
  Rosendals kvarn terräng    
  Rosendalsmossen mosse    
  Rosendalsmossen mosse    
  Rönnö ö    
  Rönnö ö    
  Rönnöskär skär    
  Rönnöskär skär    
  Sandvikesundet sund    
  Sandvikesundet sund    
  Sandvikesundet sund    
  Sandvikesundet sund    
  Sandviksfjärden sjö    
  Siön-Fögen, se Fegen sjö    
  Skogsnäsudden udde    
  Skogsnäsudden udde    
  Skogsnäsudden udde    
  Skogö ö    
  Skogö ö    
  Skogö ö    
  Skrabba holme    
  Skrabba ö    
  Skrabba holme    
  Skötthuset åkermark    
  Skötthuset terräng    
  Skötthuset ägomark    
  Soten sjö    
  Spångalyckan triangelpunkt    
  Spångalyckan triangelpunkt    
  Spångalyckan berg o. triangelpunkt    
  Stegla mossen mosse    
  Steglamossen mosse    
  Sundudden, Norra udde    
  Sundudden, Norra udde    
  Sundudden, Norra udde    
  Sundudden, Södra udde    
  Sundudden Södra udde    
  Sundudden, Södra udde    
  Svedjan terräng    
  Svedjan terräng    
  Svedjan svedje- o. skogsmark    
  Sättringen betesmark    
  Sättringen sjö    
  Sörhagen åkermark    
  Sörlyckorna åkermark    
  Sörlyckorna åkrar    
  Sörlyckorna ägomark    
  Tassalidmossen mosse    
  Tassalidmossen mosse    
  Tassamossen mosse    
  Tärnesten gränssten /Se    
  Terne sten sten /Se    
  Vadö ö    
  Vadö ö    
  Vasaviken vik    
  Vasaviken vik    
  Vasaviken vik    
  Vrån terräng    
  Vrån terräng    
  Vrån möte av skogsvägar    
  Yorna terräng    
  Yorna betesmarker    
  Yudden, Norra udde    
  Yudden Norra udde    
  Yudden, Södra udde    
  Yudden Södra udde    
  Åkhuset terräng    
  Åkhuset terräng    
  Åkhuset skogsmark    
  Åkhusmossen mosse    
  Åkhusmossen mosse    
  Åkhusmossen mosse    
  Ålkistebäcken bäck    
  Ängsvik vik    
  Ängsvik vik    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.