ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bredaryds socken : Västbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 193 Naturnamn : 173 Bebyggelsenamn : 314 Naturnamn : 66
Bredaryd sn Annebergssjön sjö Bredaryd sn Anneberg-sjön sjö
Bredaryd sn Annebergssjön sjö Bredaryd sn Bjurbäck bäck
Bredaryd sn Annebergssjön sjö Bredaryd sn Björkö ö
Bredaryd sn Annebergssjön sjö Breda sn Bröttjestad-lund helig lund
Bredaryd sn /Se Ansebo åkermark Bredaryd sn Draven urtappad sjö, delvis odlingsbar mark
Bredaryd sn Bergviken vik Bredaryd sn /Se Draven sjö
Bredaryd sn Bjurbäcks bro bro /Se Anderslöv avs Enskällaboberg Saknas
Bredaryd socken Björkö ö Anneberg gård Enskällabo-göl sjö
Bredaryd sn Björnö mossholme Anneberg gård Eskilstorps-sjö sjö
Bredaryd socken Bråarps sjö sjö Annebo (stuga) Eskilstorpssjön sjö
Bredaryd sn Brämossen mosse Annelund, Stora hmd Flymossen del av sn
Bredaryd sn Bränö åkermark Arvidabo hmd Fållen åker
Bredaryd sn Bröttjestadkullen triangelpunkt Arvidabo torp Ganke kärr
Bredaryd sn Bröttjestadlund fornlämning Aspholmen hmd Grågårdsö, Lilla mossö
Bredaryd sn Bröttjestadlund helig lund /Se Basabo (el. Flyhyltan el. Hyltan) hmd Grågårdsö, Stora mossö
Bredaryd sn Bröttjestadlund björklund /Se Basabo rivet torp Gäddebo göl moss göl
Bredaryd sn Byholm, Lilla terräng Baståsen hmd Gäddebogölen göl
Bredaryd sn Dalstorp åkermark Baståsen by Havrida-göl moss-göl
Bredaryd sn Domnabo ägomark Bergadal avs Havrida-mosse mosse
Bredaryd sn Draven utdikad sjö Berget hmd Havrida-ån el. Lillö Saknas
Bredaryd sn Draven f.d. sjö Björkeberg torp (nedrivet) Havsjön sjö
Bredaryd sn Draven sjö Björkeberg torp Heligsjö mossgöl
Bredaryd sn Draven f.d. sjö(?) Björkedal lht Hillesjö sjö
Bredaryd sn Enet terräng Björkekulla avs Håkentorpsån å
Bredaryd sn Enskällaboberg triangelpunkt Björkelund hmd Hålekärr skogskärr
Bredaryd sn Enskällabogöl göl Björkkullen lht Ingrida-ö moss ö
Bredaryd sn Eskiltorpssjön sjö Björknäs hmd Jankö mossö
Bredaryd sn Eskilstorpasjö sjö Björkänga lht Jankö mossö
Bredaryd sn Eskilstorpasjö sjö Björkö lht Järnbrobäcken bäck
Bredaryd sn Flymossen mosse Bolet hmd Jätte-förstugan berg-grotta
Bredaryd sn Flymossen mosse Bredaryd by Jätte-förstugan berg-grotta
Bredaryd sn Flymossen mosse Bredåkra lht Jättefarstun grotta
Bredaryd sn /Se Fällegölen göl Brännö torp Knektekullarna gravkullar
Bredaryd sn /Se Fällorna terräng Bröttjestad by Koudden udde
Bredaryd by och sn /Se Gammelå å Bröttjestad by Kållebogöl skogssjö
Bredaryd sn /Se Gankömossen mosse Bröttjemark el. Stättebo hmd Källebacken utmark
Bredaryd by o. sn /Se Glömshall råmärke Byholm lht Lillegöl göl, sjö
Bredaryd sn /Se Grågåsö, Lilla mossholme Bäckalund avs Lill-å å
Anneberg gd /Se Grågåsö, Stora mossholme Bäckanäs avs Lillö ö
Anneberg gd Grönamad terräng Bäckaskog lht Lärkehög gravhög
Anneberg hg /Se Grönlidsviken vik Böke torp Nordsocknen del av Bredaryds sn
Anneberg hg /Se Gullringshallar mossholmar Böke hemman Nordö moss ö
Anneberg hg /Se Gårdsstaden terräng Bökö hmd Norröarna öar
Anneberg gd /Se Gäddebogöl göl Dalen hmd Näsviken vik
Anneberg gd /Se Gärdesö, Lilla mossholme Dalen (el. Hultet) hmd Näs-ön ö
Anneberg hg /Se Gärdesö, Stora mossholme Dalhem avs Näsö ö
Baståsen gd /Se Hagaholm terräng Dalstorp t (nedrivet) Ormabackarna mossöar
Birdiästadhä, se Bröttjestad Saknas Hamrafällan terräng Dammen hmd Oxaberget skogshöjd
Bredaryd by Hamraholm terräng Dammen avs Rese-sten runsten /Se
Bredaryd by o. sn Havridaån å Danskens avs Rävö moss-ö
Bredaryd by o. sn Havridaån å Draftinge mosse Saknas Skedesliden vägbacke
Bredaryd by Havsjön sjö Ekegärdet hmd Skinntakabäcken bäck
Bredaryd by Heligsjö sjö Enet lht Storegöl göl
Bredaryd by, sn Heligsjö sjö /Se Enskällabo hmd Södra trädan åker
Bredaryd by Hingsthagen terräng Enskällabo, Lilla lht Sörsocknen delar av sn
Bredaryd by, sn Hälleviken vik Erikslund hmd Tjärbacken utmark
Bredaryd kyrkby Hällingaberget berg(?) Eskilstorp by Tråshögarna skog
Bredaryd kyrkby Hästbacken kulle Eskilstorp gård Rovarydsjön Saknas
Bredaryd by Hästö mossholme Eskilstorp by Tunerna utmarker
Bredaryd by Högö, Lilla mossholme Eskilstorp by Töriskulla-göl skogssjö
Bredaryd by Högö, Stora mossholme Flyhyltan, el. Hyltan el. Bosabo hmd Viskån å
Bredaryd poststation /Se Ingridaö mossholme Flyhyltan rivet torp Viskån gränså
*Brusås gd Intaget åkermark Fly mosse Saknas Vissösjön sjö
Bröttjestad by Intaget terräng Flymossen Saknas Äskåsagöl göl
Bröttjestad by Joelsbo åkermark Forslyckan bebyggelse Ättekullarna gravhögar
Bröttjestad by Järnbrobäcken bäck Forsvik lht Örberga udde moss-ö
Bröttjestad by Jättefarstan terräng? Framnäs lht  
Bröttjestad by Jättestenen sten Fredslund lht  
Bröttjestad by Jättestugan grotta /Se Fridhem lht  
Bröttjestad by Kalvskinnsbro råmärke Fridhem hmd  
Bröttjestad by Knektekullarna fornlämning Fridhem lht  
Bröttjestad by /Se Knektekullarna grifthögar /Se Fridhem hmd  
Bröttjestad by /Se Korshall råmärke Fridhäll hmd  
Bröttjestad by /Se Koudden udde Fridsnäs hmd  
Bröttjestad by /Se Krogen terräng Furet avs  
Eskilstorp by Kvarndammen damm Furubacken avs  
Eskilstorp by Kvarndammen damm Furukull avs  
Eskilstorp by Kvarnån å Furukull torp  
Eskilstorp hg *Lanespångh Saknas Furuslätt hmd  
Eskilstorp hg Lanna triangelpunkt Fållen hmd  
Eskilstorp hg Lillmossen mosse Fällan avs  
Eskilstorp hg Lillån å Fällan hmd  
Eskilstorp by Långekärrsån å Fällan avs  
Eskilstorp hg Länsmansön ö Förarp lht  
Eskilstorp by Lärkehög grifthög /Se Gatekull hmd  
Eskilstorp hg Lärkehög grifthög /Se Glyttebo hmd  
Eskilstorp hg Masartulten terräng Glyttebo gård  
Eskilstorp by Menträdshögen fornlämning Granhult t (nedrivet)  
Eskilstorp hg Minnesudden udde Grantorp lht  
Eskilstorp by Mossarp terräng(?) Grönlid hmd  
Eskilstorp gd Mossatorpsgöl göl Gustavsberg Saknas  
Eskilstorp gd Målarebo åker- o. betesmark Gustafsberg avs  
Eskilstorp gd Mölderö, Lilla mossholme Gäddebo hmd  
Eskilstorp hg Mölderö, Stora mossholme Gäddebo hemman  
Eskilstorp by Nabbaviken vik Gärdet hmd  
Eskilstorp by Nordö mossholme Gösbo avs  
Eskilstorp gd /Se Norrebacke mossholme Hagafors stuga  
Eskilstorp hg /Se Norrskog skogsmark Hagaholm el. Liljedal avs  
Eskilstorp hg /Se Norröarna öar Hagalund lht  
Glyttebo gård /Se Nybygget terräng Hagalund torp nu rivet  
Gösbo lg Nybyggeviken vik Hallabo torp  
»hambrum» = Hamra? by Näsgölen göl Hallanäs t (nedrivet)  
Hambrunge, se Hamra by Näsviken, Lilla vik Hamra by  
*Hambrunge = Hamra by /Se Näsön ö Hamrafällan lht  
Hamra by Offerhallen fornlämning Hamravägen rälsbusshållplats  
Hamra by *Ojsjön sjö (ev. f.d.) Havrida by  
?Hamra by Ormabackarna mossholme Hafreda by  
Hamra by Paradisudden udde Horshult Saknas  
Hamra by Prästakullen kulle Hultabo lht  
Hamra by Ramsåsavik vik Hultet hmd  
Hamra by Resesten fornlämning Hultet el. Dalen hmd  
Hamra by Ribban terräng Humleåsen hmd  
Hamra by Racknevallen betesmark Humleåsen gård  
Hamra by Rundebäck bäck Husbacka lht  
Hamra by Rundesten råmärke Hyltan (el. Flyhyltan el. Basabo) hmd  
?Hamra hg Rundestocken råmärke Håkansgård bebyggelse  
Hamra by Råttö mossholme Håkentorp gård  
?Hamra by Rävö mossholme Häggegård bebyggelse  
?Hamra by Rödjan, Norra åkermark Häggelund hmd  
Hamra by Rödjan, Stora terräng Häggvik lht  
Hamra by Sanneboån å Härfällan torp nu rivet  
Hafrida by Siggö mossholme Hästhagen hmd  
Havrida by Sjunkespång sankmark Högarna el Jonsbo avs  
Havrida by Sjöboviken vik Intaget (el Skogsborg) avs  
Havrida by Sjödal udde Johansberg hmd  
Havrida by /Se Skogsbro bro Jonsbo (el Högarna) avs  
Havrida by /Se Slättöbergen terräng Kanten lht  
Havrida by /Se Sotekull åkermark Karlsbo (el Karlstorp) hmd  
Håkantorp Saknas Store göl göl Karlsro lht  
Håkentorp gd Storån å Karlstorp el Karlsbo hmd  
Håkentorp by Storån å Kilen hmd  
Håkentorp by Storön ö Klockaregård bebyggelse  
Håkentorp by Svinabackarna mossholme Klockaregård, Lilla avs  
Håkentorp by Syssle källa källa Knorren bebyggelse  
Håkantorp hg Söderhagen skogsmark Knorren by  
Håkentorp by /Se Söderviken vik Knorren by  
Håkentorp gd Södregöl göl Knutsgård bebyggelse  
Håkantorp by Södregöl göl Kullen lht  
Håkentorp hg Södregöl göl Kvarnabo lht  
Håkentorp by Tobakslund markområde Kvarnen el. Västrabygget hmd  
Håkantorp hg Toraplan terräng Kvarnlid lht  
Håkantorp hg Tovarydsjön sjö Kållebo hmd  
Håkentorp gd Tovarydviken vik Kållebo gård  
Håkentorp by Tråshögarna höjder Kärret avs  
Håkanstorp gd /Se Tunen terräng Lappebol gård  
?Håkantorp by /Se Tunerna utmark /Se Lappebol gård  
Havrida, Hörda by Tånghults gärde råmärke Lappebol, Lilla lht  
Hörda by Töreskullagöl göl Lassaboryd avs  
Hörda (nu Anneberg) gd Töreskullen åker- o. betesmark Liatorp avs  
*Höreda gd Udden mossudde Liden lht  
Hörda gd /Se Vapnekullen kulle Liljedal lht  
Hörda gd /Se Varguddamossen mosse Liljedal (el. Hagaholm) avs  
Kärret lht /Se Varguddamossen mosse Lillaberg avs  
Lund by /Se Viskeån å Lilla-gärdet hmd  
Lund gd Vissö kulle triangelpunkt Lilla-näset hmd  
Lönshult gd Vissösjön sjö Lillefåll avs  
Ramsås gd Vissösjön sjö /Se Lilleskog hmd  
*Ryd by Yabäcken bäck Lillå (el Havrida-ån) Saknas  
*Stranda Saknas Yalund terräng Lindholmen lht  
Södergård bebyggelse Ålekistebackarna skogsmark Lindängen avs  
Torp gård Änggärdet betesmark Lockaberget hmd  
Torp gård Äskåsagölen göl Lugnaborg lht  
Torp Saknas Ön skogsdunge Lugnet avs  
Torp (militiebost.) Ösjön, se Annebergssjön sjö Lund gård  
Tovaryd by Österlid terräng Lundagård hmd  
Tovaryd by Saknas Saknas Lunda ängar (el Nyagärde) hmd  
Tovaryd by Granåsabäcken bäck Lundbydal lht  
Tovaryd by Horsagöl göl Lundbyholm hmd  
Tofvaryd by Krösenbackarna skogsmark Lundholmen hmd  
Tovaryd gdar Lilla göl göl Lundsvik avs  
Tovaryd gd Skogavättne bäck Lundsäng hmd  
Tovaryd by /Se Stora mosse mosse Lundsäng avs  
Tovaryd by /Se Törekulls mosse mosse Lundvik avs  
Tovaryd gd:ar /Se   Lunnagård bebyggelse  
Tovhult by   Lönshult gård  
Tovhult by   Lövhyltan hmd  
Törskullen gd   Marieholm lht  
*Tubberyd Saknas   Matsabo avs  
Vissö by   Mellangård gård i Bröttjestad  
Vissö by   Mellangård gård i Hamra  
Vissö by   Mellangård gård i Havrida  
Vissö by /Se   Mossarp avs  
»wysyngsø» se Vissö by /Se   Mossarp Saknas  
Åslarp (?) by   Mossarp torp nu river  
Östergård gd   Mossatorpet avs  
Saknas Saknas   Nordlid lht  
Arvidabo fastighet   Norrakulle avs  
Berget torp   Norregård gård i Bredaryd  
Eskilstorp säteri   Norregård gård i Bröttjestad  
Skogen torp   Norregård gård i Hamra  
Tånghult hemman   Norregård, Lilla avs  
Töreskullen fastighet   Norrvik lht  
Öen fastighet   Norräng avs  
    Norräng lht  
    Nyagärde lht  
    Nyagärde eller Lunda ängar hmd  
    Nybygget hmd  
    Nydala lht  
    Nygård avs  
    Nygård lht  
    Nygård lht  
    Nygård avs  
    Nyhem avs  
    Nyhem avs  
    Nyhem avs  
    Nyhem lht  
    Näset hmd  
    Orrakullen hmd  
    Orrakullen gård  
    Palmebo hmd  
    Pastorp torp nu rivet  
    Perstorp hmd  
    Petersborg lht  
    Ramsås gård  
    Ribban backstuga nu riven  
    Riddersdal lht  
    Rosendal hmd  
    Rosenlund avs  
    Rättvik avs  
    Rödjan, Norra hmd  
    Rödjan, Södra hmd  
    Rönnegård bebyggelse  
    Rönnevik lht  
    Rönsberg el Ängsdal avs  
    Rönsdal avs  
    Rönsholm lht  
    Rönslund avs  
    Sannebo hmd  
    Sannebo, Gamla hmd  
    Sikens (el Västergård) hmd  
    Sjöbo hmd  
    Sjölund hmd  
    Sjövik lht  
    Sjövik avs  
    Skattegård bebyggelse  
    Skiften hmd  
    Skogsborg el Intaget avs  
    Skogsbro, Lilla vägbro  
    Skogsdal hmd  
    Skogslund hmd  
    Skolvik lht  
    Skyttebo hmd  
    Slättökull hmd  
    Smedbo hmd  
    Solberget avs  
    Soldala lht  
    Solliden hmd  
    Solvik avs  
    Solåkra lht  
    Stafsbygget el. Stavabo hmd  
    Stavabo (el Stafsbygget) hmd  
    Stenholmen lht  
    Stenstorp hmd  
    Stenvik lht  
    Storeskog hmd  
    Stättebo (el Bröttjemark) hmd  
    Strandfors hmd  
    Surahallar, Lilla hmd  
    Surahallar, Stora hmd  
    Svenstorp t (nedrivet)  
    Södergård gård i Bredaryd  
    Södratorp hmd  
    Sönnerskog lht  
    Sörholmen avs  
    Sörskogen lht  
    Söräng avs  
    Söräng avs  
    Sörö hmd  
    Sörö torp nu rivet  
    Torp (militiebost.)  
    Tovaryd gård  
    Tovhult gård  
    Tovhult by  
    Tovhult, Lilla hmd  
    Tovhultstorp avs  
    Trädan, Norra avs.  
    Töreskullen Saknas  
    Töreskullen torp  
    Töriskullen gård  
    Törskullen hemman  
    Uppåkra lht  
    Veken avs  
    Vilan ålderdomshem  
    Wissö by  
    Vissö, Norra gård  
    Vissö, Södra gård  
    Vissö by  
    Västergård gård i Bröttjestad  
    Västergård el Sikens hmd  
    Västerås lht  
    Västrabygget (el Kvarnen) hmd  
    Västrabygget numera riven backstuga  
    Yalund torp nu rivet  
    Åby hmd  
    Åbygget lht  
    Åbyholm hmd  
    Ågård bebyggelse  
    Åslarp gård  
    Åslarp by  
    Åstorp avs  
    Ängarna avs  
    Ängen lht  
    Ängen hmd  
    Ängholmen avs  
    Ängsdal (el Rönsberg) avs  
    Espenabben hmd  
    Ön hmd  
    Ön gård  
    Östergård hmd  
    Österlid avs  
    Österlid hmd  
    Österlid torp nu rivet  
    Österskogen hmd  
    Östrabygget hmd  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.