ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ramkvilla socken : Västra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 135 Naturnamn : 569 Bebyggelsenamn : 512 Naturnamn : 679
Ramkulla, se Ramkvilla sn Abborraberget berg(?) Ramkvilla socken socken Nummerförteckning förteckning
Ramkvilla sn Abborraberget berg Ramkvilla sn Nummerförteckning förteckning
Ramkvilla socken Abborraviken vik Ramkvilla sn Nummerförteckning förteckning
Ramkvilla sn /Se Abborraviken vik Aggadala avs. Nummerförteckning förteckning
Ramkvilla socken Aggadalen åkermark Aggadalen avs Nummerförteckning förteckning
Ramkvilla sn Allas terräng Amnatorp bebyggelse Aggadalsån å
Ramkvilla sn Allas terräng Amnatorp bebyggelse Amerika en bit av Ängalyckan
Ramqvilla sn Amnasjö vik Anaholm avs. Amnasjö vik
Ramqvilla sn Amnasjö vik Anaholm lht Applakällan källa
Ramkvilla sn Aspelund åkermark Angaholm bs Backaträdan åker
Ramkvilla sn Aspudden udde Annikas bs Backaträdan åker
Ramkvilla sn Aspudden udde Arvidsgård bebyggelse Backaträdan åker
Ramkvilla sn Backen terräng Arvidsgård bebyggelse Backäng förr äng, nu betesmark
Ramkvilla sn Backeö ö Aspelund avs. Backäng äng
Ramkvilla sn Benemosse mosse Aspelund t Baggatämjan åker
Ramkvilla sn Bergodlingen åkermark Aspelund avs Baggatämjan åker
Ramkvilla sn Bergö ö +Aspelund t Bastekällan källa
Ramkvilla sn Birkö ö Aspevik lht Bastelyckan åker
Ramkvilla sn /Se Birkö ö Backen bs Bastelyckan åker
Ramkvilla sn /Se Bjuramaden sankmark Backen bebyggelse Bastelyckan åker
Ramkvilla sn /Se Bjurasund sund Barkaryd gård Bastelyckan åker
Ramkvilla sn /Se Bjurasund sund Barkaryd bebyggelse Bastelyckan åker
Ramkvilla sn /Se Björkudden udde Barkaryd Saknas Bastelyckan åker
Ramkvilla sn /Se Björkudden udde Barkaryd Lilla t Bastelyckorna åkrar
Rampnkulla, se Ramkvilla sn Björnamossen betesmark Barkaryd, Lilla t Basteträdan åker
Barkeryd by Björnö ö Barkens t Basteträdan åker
Barkeryd by Björnö ö Berget t Baståker åker
Barkaryd by Björnö ö Bergsätra avs. Baståker åker
Barkaryd gd Björnö ö Birkudden t Bastäng äng
Barkaryd by /Se Björnö ö Björkelund t Bastängen äng
Barkaryd by /Se Bockaberg berg Björkelund bs Benemosse flymosse
Bolsgård gd Bockaberg terräng Björkelund bs Bergalyckan åker
Bossnatorp gd Bockamosse mosse Björkelund avs. Bergalyckan åker
Broddatorp gd Brevik vik Björkelund t Bergodlingen åker
Broddatorp by /Se Brevik vik Björkelund bs Birkö ö
Brånskog Lilla gd Brevik, Lilla vik Björkelund bs Bjuramaden madslåtter
Brånskog Stora gd Brostugan åkermark Bolet bebyggelse Björkudden Saknas
Bränderyd gd Brostugebäcken bäck Bolsgård bebyggelse Björkudden udde
Bränderyd by /Se Brånamossen mosse Bolsgård bebyggelse Björnamossen mosse
Dragsnäs gd Bråtlandet åkermark Bonnapellas bs Björnö ö
Enebäckstorp gd Bräcke terräng Bossnatorp bebyggelse Björnö Saknas
Hallsnäs hg Brännebacken terräng Bossnatorp gård Bockamosse mosse
Hallsnäs gd Dammkärret kärr Branderyd gård Bolet äng
Hallsnäs gd Dammkärret mosse Broddatorp gård Bolet äng
Hallsnäs gd Drummen åkermark Broddatorp bebyggelse Brantåker åker
Hallsnäs gd Duveborg betesmark Broddatorp Saknas Bredvik vik
Hallsnäs gd Duveborgsbäcken bäck Broholm bs Bremsabacken åker
Hallsnäs gd /Se Enekullen kulle Broholm bs Brittelycka åker
Halsnäs hgd /Se Fataburen sjö Brostugan bs Broddatorpasjön sjö
Halsnäs gd /Se Feresjön sjö Brunnstorp t Brosbacke åker
Hallsnäs gd /Se Feresjön sjö Bråna bebyggelse Brostugebäck bäck
Hallsnäs gd /Se Feresjön sjö Brånahult bs Brunnsdalen äng
Herrelida gd Feresjön sjö Brånskog by Brunnsåker åker
Hulu gd Feresjön sjö Brånskog Saknas Brånamossen mosse
Humletorp gd Fiskafällan terräng Brånskog Lilla bebyggelse Brånängen äng
Hustruskog gd Fiskafällan terräng Brånskog, Lilla bebyggelse Bråtlandet åker
Hustruskog gd /Se Fredriksdal betesmark Brånskog, Stora bebyggelse Bråtlandet åker
Högarör gd Fruviken vik Brånskog Stora bebyggelse Bräcke bergås
Höreda by Fruviken vik Bränderyd bebyggelse Brännebacken höjdsträckning
Höreda by Fruö ö Bränderyd gård Brötängen äng
Höreda by Fruö holme Bränderyd by Byabacken kulle
?Höreda by Fårasten skär Brännet bs Byakällan källa
Höreda by Fårasten skär +Brännet bs Byalyckan åker
Höreda gd /Se Fäudden udde Bäckaskog t Dalakällan källa
Höreda by /Se Fäudden udde Dragsnäs gård Dalbergs Plan obebyggd tomt
Höreda by /Se Fölsingaön udde Dragsnäs by Dalen äng
Hörda by /Se *Föresjön, se Feresjön sjö Dragsnäs bebyggelse Dalen åker
Hörjesås by Gammeläng äng(?) Duveborg t Dalen förr äng, nu hagmark
Hörjesås by Getaviken vik Duveborg t Dalen åker
Hörjesås by Gibraltar sund Ekebo lht Dalen åker
Hörjesås by /Se *Giöliabacken terräng(?) Ellnabäcken avs. Dalen äng
Kassabo gd Gjutaboön ö Enebäckstorp gård Dammen nu tappad kvarndamm
?Karstorp gd Gjutaboön holme Enebäckstorp bebyggelse Dammen förr slåtteräng, nu hagmark
Karstorp gd Gjutabäcken bäck Enekullen stuga Djupavik vik
Kvillas by /Se Gjutabäcken bäck Enekullen bs Drummen åker
Kyrkotorp by Gjutahiet terräng Fredriksdal torp Drängagråten äng
Kyrkotorp by Gjutakällan källa(?) Fredriksdal t Ekåker åker
Kyrkotorp by /Se Gjutakällan källa Fridhem torp Ekåker åker
Lövås by Gjutakärret kärr Fridhem t Elgasjön sjö
Lövås by /Se Gjutakärret kärr Fälleplanen bs Enegate gammal fägata
Marbäckshult gd *Glosön ö Fällan bs Enekullen kulle
Medeltorp gd Glosören undervattensås /Se Fällan bs Engdals kulle utsiktspunkt
Moshult by *Gotts mossen mosse Fällan bs Evekällan källa
Moshult Lilla gd Granehult terräng Fällan bs Farmorsåkern åker
Moshult Stora gd Granehult terräng Gabrielsmåla bs Fataburen nu tappad liten sjö
Moshult, se Mosshult by Granelund terräng +Gabrielsmåla torp Fataburen utvidgning av en å
Mosshult by /Se Granelund terräng Gammaläng bebyggelse Femstenarör stenrös
Målen gd Grens triangelpunkt Gatan bs Feresjön sjö
Målen gd *Grisakull berg Granehult t Feresjön Saknas
Måshult, se Moshult by *Grisakull berg? Granehult torp Fielandet åker
Östra Nya by Gröna slätt terräng Granelund torp Fiskafällan förr slåtteräng, nu hagmark
Nygård gd Gröna slätt terräng Granelund bs Flaten åker
Näset bs Grötaliden terräng Granelund t Fruö ö
Perstorp gd Grötaliden terräng Granelund avs. Fruö Saknas
Ramkvilla by Gubbakärret åkermark Grötaliden bs Fåramarkalyckan åker
Ramkvilla by Gubbakärret kärr Grötaliden S.T. Fåramarkarydet bit av en hage
Ramkvilla by /Se Gyljehagen terräng Grötastugan bs Fåramarken udde
Ramkvilla poststation /Se *Gåtsmossen mosse +Grötliden t Fårasten stenhäll
Rulla gd *Gåtsmossen mosse Gubbakärret bs Fåråker åker
Rulla by Gäddekärret vik Gyljahagen t Fäudden udde
Rulla by /Se Gäddesnärjet vik +Gyljehagen t Fölsingakällan källa
*Skærbæk del av sn Gäddesnärjet vik Gården bebyggelse Fölsingaön ö
Skärbäck by Gäplet terräng Gällnabäcken avs. Gatekälle källa
Skärbäck förr sn, nu by *Gösen, Norra sjö Gällnabäcken avs Gatelandet åker
Skärbäck förr sn, nu by *Gösen, Södra sjö Haga avs. Gateliden backe med fägata
Skärbäck förr egen sn, nu by /Se Hagen hage Hagaberg avs. Gatelyckan åker
Kilbo fjärding del av Västra hd /Se Hagen terräng Hagalund avs. Getafloen mosse
Skärbäck f. egen sn, nu del av sn Hageviken vik Hagalund avs. Getahagen hagmark
Skärbäck by /Se Hageviken vik Hagalund avs Getaviken vik
Skärbäck by Hagudden, Lilla udde Hagen hmd Gjutaboön ö
Skärbäck f. egen sn, nu del av sn Hagudden, Lilla udde Hallen bs Gjutabäcken bäck
*Skärbäcks kyrka förr kyrka? /Se Hallen grund Hallsnäs gård Gjutahiet, Lilla förr slåtterkärr
Sundholm medeltida fäste? /Se Harsjön, Lilla sjö Hallsnäs bebyggelse Gjutahiet, Stora förr slåtterkärr
Svarthult gd Harsjön, Stora sjö Hallsnäs gård Gjutakällan källa
»Svinaredh», se Svinaryd by Hassö ö Hallsnäslund lht Gjutakärret kärr
Svinaryd (numera Lövås) by Hassön holme Hanåsen bs Granekällan källa
Svinaryd by Hassön holme Heddas bs Granekärrsmossen mosse
*Suinarid gd Hedabäcken bäck /Se Henrikslund t Gråskullaberget berg
Svinaryd (numera Lövås) by *Hisingsbro bro Henrikslund t Grötafatet åker
Svinaryd by /Se Hjälmekärret kärr Herrelida bebyggelse Gubbakärret förr slåtterkärr, nu odling
Svinaryd, nu Lövås by /Se Hjälmudden udde Herrelida gård Gubbalyckan åker
Södraskog gd Hjälmudden udde Hjelmens t Gubbalyckan åker
Torp by Holmasjön sjö Holmens t Gubbens berg berg
Torp Lilla gd Holmasjön sjö Hommans bs Gubbängen äng
Tröskillatorp gd Holmasjön sjö Hulevik t Gåsö liten ö
Tåssegärde gd Holmasjön sjö Hultet bs Gäddekärret vik
Urås gd Holmasjön sjö Hultet bs Gäddesnärjet vik
Urås gdr /Se *Holmsjön, se Holmasjön sjö Hulu bebyggelse Gärdesåker åker
Varhester gd Holmasjön sjö Hulu gård Gölabacken backe
Varhester gd /Se Holmasjön sjö Humlatorp bebyggelse Hacket åker
Varhester gdr /Se Holmasjön sjö Humletorp gård Hagefällan åker
Viaskog gd Holmasjön sjö Hustruskog gård Hagelyckan åker
Västerkvarn komministerbost. Holmasjön sjö Hustruskog bebyggelse Harsjö, Lilla liten sjö
Österkvarn kvarn Holma ö, Se Hassö ö Hästhagen hmd Hallonakällan vattenkälla
Österkvarn kvarn /Se *Holma ö ö Hästhagen t Harsjön Saknas
  *Holmö ö Högaberg avs. Harsjön liten sjö
  *Holmöö gränsmärke(?) Högaberg avs Hassö Saknas
  *Holmö ö Högalycke bs Havsjön liten sjö
  Hopö ö Högarås lht Hedabäcken bäck
  Hopö holme Högarör gård Hemmamossen mosse
  Hopön ö Högarör bebyggelse Hemträdan åker
  Hopön ö Högbo avs. Hemö ö
  Horneryds örar, se Glosören undervattensås Högelid t Hjortamossen Saknas
  Hulevik terräng Högelid bs Hjortronamossen mosse
  Hultråsen betesmark Högelund avs. Hjortäng äng
  Hulu triangelpunkt Högelund bs Hjälmegöl liten sjö
  Hulu triangelpunkt Högelund avs. Hjälmekärret äng
  Huluklint berg Högelund avs Hjärpegöl liten sjö
  Huluklint terräng Högelund t Holmasjön sjö
  Hungersnabben ö Höjden t Holmasjön Saknas
  *Husinxaas gränsmärke /Se Höreda by Holmen äng
  Husudden kulle /Se Höreda Saknas Holmåker åker
  Hyssingen sjö Hörjesås Saknas Hommannalyckan åker
  Hyssingen sjö Hörjesås by Honungspåsen äng
  Hyssingen sjö Hörnet bs Hoppet tvärbrant stup
  Hyssingen sjö Hörnet bs Hopäng äng
  Hyssingen sjö /Se Hösås by Hopö ö
  Hysingen sjö /Se Jansa-Annas bs Hopö allmänning
  Hyssingen sjö /Se Jansanissens t Hultasjön liten sjö
  *Hysingsås gränsmärke Johannesberg avs. Hultfällan mosse
  *Hyssingsbro bro Jullebo avs. Hultråsen förr slåtterkärr, nu odlat
  Håkanö ö Jullebo avs Huluklint berg
  Håkanö ö Kalvhagen bs Huluklint berg
  Hålemon terräng Kappen t Hulu klint berg
  Häggesgärdsviken vik Karlsborg t Humlatorpabacken hög kulle
  Häggesgärdsviken vik Karlsborg torp Humlatorpasjön del av Teresjön
  *Härsås kulle Karsabo bebyggelse Hungersnabben ö
  Hässlekullen terräng Karsebo gård Huvudet del av mad
  Hästafällebacken terräng Karstorp gård Hyssingen sjö
  *Hästehags.led väg? Karstorp bebyggelse Hyssingen sjö
  Hästamarken betesmark Kassabo gård Håkanö Saknas
  Hästasvämsön ö Kronas t Håkanö ö
  Hästasvämsön ö /Se Kullen bs Hålelyckan åker
  Hästfälleudden udde Kullen t Hålemon del av en hagmark
  Hästfälleudden udde Kvarnhagen bs Hårdbacken madbacke
  Hästhagen åker- o. betesmark Kvarnhagen bs Häggesgärdet åker
  Högaberg terräng Kvillas bs Häggesgärdsviken Saknas
  Högefälle åkermark Kyrketorp by Häglemossen mosse
  ?Hökasjön sjö Kyrkotorp gård Höglet äng och åker
  Hökasjön sjö Kyrkotorp bebyggelse Hägnen äng
  Hökasjön sjö Källebäcken bs Häradsö ö
  Hökasjön sjö Källedal bs Häradsö ö
  Höredaklint triangelpunkt Källedal avs. Hässlekullen höjdsträckning
  Höredasjön sjö Källedal bs Hästafällebacken höjdsträckning
  Höredasjön sjö +Källedal t Hästamarkaträdan åker
  Hörjesås triangelpunkt Ledet lht Hästamarken hagmark
  Hörjesås triangelpunkt Ledet bebyggelse Hästastycket åker
  Härnebogölen göl Ledet bebyggelse Hästasvämsön ö
  Ingeborga sump terräng Liden gård Hästfälleudden Saknas
  Jansanissagölen göl Liljendal bs Hästhagaängen äng
  Jansanissagölen göl Liljendal avs. Hästhagen förr äng, nu hagmark
  *Jerpa bro bro? Lillegård gård i Skärbäck Hästhagen hagmark
  Jordbrånevik vik Lillegården gård i Skärbäck Hästskon åker
  *Jorpa bro bro Lillegård gård i Ramkvilla Högefälle åker
  Junkelamossen mosse Lillegården gård i Torp Högelid backe
  *Järpabron bro Ljungkullen t Högelycka åker
  Järpabron bro Lugnet bs Högelycke åker
  Järpa göl göl +Lugnet bs Högåker åker
  Järpagöl göl Lumparns t Hökasjön sjö
  Järpagöl göl Lunden bs Hökasjön Saknas
  Järpagöl göl Lunden avs. Höredasjön Saknas
  Jössaskär skär Lunden lht Höredasjön sjö
  Jössaskär skär Lunden avs Ingeborgafälla åker
  *Karemåla bäck bäck Lyckanshöjd t Ingeborgs Sump sank plats
  Karlstedts terräng Lyckeberg bs Ingrids Skift åker
  Karlstedts terräng Lyckeberg bs Intagsbacken äng
  Kattemossen mosse Lyckeby bs Jakobsåker åker
  Kattemossen mosse Lyckeby bebyggelse Jansa-Nissa-Gölen liten sjö
  Katteskripan terräng Långaplanen bs Jansa-Nissegölen Saknas
  Kedö ö +Löneberg torp Johannaslycka åker
  Kedö ö Lönneberg t Jonasabacken kulle
  Kedö ö Lönås t Jordbrånevik vik
  Kiö ö Lövfällan t Jöddagärdet åker
  Klackaholm Saknas Lövfällan torp Jönsadal mosse
  Kladdaberg berg Lövhagen bs Jösses Skär stenskärv i sjö
  Klintagöl göl Lövhagen bs Kaffekällan vattenkälla
  Klintagöl göl Lövhagen t Kakelysfälle skogsmark
  Klintudden udde Lövås by Kalaseviken vik
  Klintudden udde Lövås Saknas Kallakulle berg
  Klockesjön sjö Lövås gård Kallehålshultet kärr
  Klockesjön sjö Lövås Saknas Kalvafällan äng
  Klockesjön sjö Lövås Saknas Kalvafälleträdan åker
  Kluckekällan källa(?) Lövås Saknas Kalvatäppan betesmark
  Kluckekällan källa Lövås Saknas Kalvhagelyckan åker
  Knapplehytt terräng Marbäckshult bebyggelse Kalvhagen hagmark
  Koberget berg Marbäckshult gård Kalvhagen? åker
  Korpakull terräng Marbäckshult by Karlskällan källa
  Korpakull terräng Marieberg t Karlsåkern åker
  Koö ö Marieberg torp Karsjön liten sjö
  Koö holme Mariebo lht Karsjön Saknas
  Kringlegöl göl Markastycket bs Kattemossen mosse
  Kringlegöl göl +Markastycket torp Katteskripan berg
  Krokgöl göl Marken t Kedö Saknas
  Krokgöl sjö Medeltorp gård Kiddabacken berg
  *Kroksjön sjö Medeltorp bebyggelse Kidden mosse
  Kronö ö Mellangård gård i Höreda Kidö ö
  *Kroteberg höjd Mellangård gård i Hörjesås Kilaliden backe
  Kullen betesmark Mellangård gård i Lövå Kilen åker
  Kurrebäck bäck Mellangård hmd Klintagöl liten sjö
  Kvarnaviken vik Mellangården gård i Höreda Klintgöl Saknas
  Kvarnhagen terräng Mellangården gård i Hörjesås Klintakällan källa
  Kycklingagölen göl Mellangården gård i Lövås Klintudden Saknas
  Kycklingagölen göl Mellangården gård i Skärbäck Klockesjön del av sjö
  Källedal terräng Merla kvarnlägenhet Klocksjön del av Örken
  Källevik åkermark Mjölneborg bs Kluckekällan källa
  Källevik åkermark Moen bs Knapplehytt äng
  Ladfällan terräng Moen bs Knektagärdesåkrarna åkrar
  Lappland skogsmark Mon bs Knektakärret förr slåtterkärr, nu betesmark
  Lappland terräng Moshult by Knektakärret kärr
  Lappland terräng Moshult Saknas Knypplebacken slåtterbacke
  Liakärren kärr Moshult Lilla bebyggelse Koberget berg
  Liljedal terräng Moshult, Lilla bebyggelse Korpakull backe
  Lillesjön sjö Moshult, Stora bebyggelse Korpakull kulle
  Lillesjön sjö Moshult Stora bebyggelse Koö ö
  Lillsjön sjö Mossen bs Krabbedansabäcken bäck
  Lillö ö Mossen bs Krabbedansaledet grind
  Lillö holme Myskedal t Kringelgöl Saknas
  Lillö ö Myskedal torp Kringlan åker
  Lindö ö Målen bebyggelse Kringlegöl liten sjö
  Livaberget berg Målen gård Kroken åker
  Livaberget berg Månstorp t Krokgöl liten sjö
  *Ljungkullen kulle Månstorp bebyggelse Krokgöl liten sjö
  Lomö ö Månstorp torp Krokgöl liten sjö
  Lyckanshöjd åkermark Månstorp hmd Krokgöl Saknas
  Lyckans höjd ägomark Möllenborg bs Kråkebacken åker
  Lyckans höjd ägomark Nabben hmd Kullabacken backe
  Lyckekärret kärr Nedergård gård i Skärbäck Kullåker åker
  Lyckekärret kärr Nedregård gård i Skärbäck Kurrebäck bäck
  Löjeviken vik Nordanskog lht Kurremad äng
  Lövfällan betesmark Norragärde avs. Kvarnabäcken bäck
  Lövfälleviken vik Norragärde avs Kvarnagropen däld
  Lövhagen betesmark Norratorp t Kvarnahacket åker
  Lövås triangelpunkt Norregård gård i Ramkvilla Kvarnahagen hagmark
  Lövåsasjön sjö Norregård gård i Höreda Kvarnakärret förr slåtterkärr, nu odlat
  Lövåsasjön sjö Norregård gård i Hörjesås Kvarnakärret förr slåtterkärr, nu betesmark
  Lövö ö Norregård gård i Ramkvilla Kvarnalyckan åker
  Lövö ö Norregården gård i Höreda Kvarnaviken vik
  Majekull stenröse Norregården gård i Hörjesås Kvarnåker åker
  Markaviken vik Norrelund t Kycklingagölen, Lilla liten sjö
  Markaviken vik Norrelund t Kycklingagölen, Stora liten sjö
  Marken terräng Norrelund t Kyrkebolet bolslåtter
  Marken terräng Norrgårda avs. Kyrkelyckan åker
  Markö holme Norrgårda avs. Kyrkelyckan åker
  Markö holme Norräng hmd Kyrketrädan åker
  Midsommarskärret kärr Norräng bebyggelse Kyrkåker åker
  *Mjöesund sund? Nyanäs lht Kyrkängahacket åker
  Moshult, Lilla triangelpunkt Nyaskog bs Kyrkängen äng
  Mosjön sjö Nybygget lht Kyrkängen äng
  Mosjön sjö Nybygget avs. Kyrkängen förr äng, nu hagmark
  Mossaslott terräng Nybygget bebyggelse Källarebacken åker
  Mossaslott terräng Nybygget avs Källareträdan åker
  Mysken terräng Nyelund bs Källareåker åker
  *Målaberg berg Nyelund bs Källareåker åker
  *Målabäck bäck Nygård bebyggelse Källebolet bol
  Målasjön sjö Nygård gård Källebäcken bäck
  Målasjön sjö Nygårdsnäs hmd Källegärdet äng
  Målasjön sjö Nygårdsnäs bebyggelse Källeträdan åker
  Målensjön sjö +Nyhagen lht Källevik vik
  Månstorp terräng Nyhagen t Källeviksmon hagmark
  Månstorp terräng Nyhem avs. Källåkern åker
  Måsö ö Nyholm bs Käringabäcken bäck
  Mösjöbäcken bäck Nyholm bs Käringakällan källa
  Mösjön sjö Nyholm bs Kärrabolet bolslåtter
  Mösjön sjö Nykärret avs Kärrsåker åker
  Mösjön sjö Nykärret avs. Ladfällan äng
  *Mösjösund sund Nylyckan bs Ladlyckan åker
  *Mösjösund sund? Nyslätt avs. Ladträdan åker
  Nabbakärret åkermark Näs, Stora hmd Ladträdan åker
  Nabbakärret ägomark Näset bs Ladåker åker
  Nabben udde Oxhagen bs Ladåker åker
  Nabben udde Oxhagen hmd Lammabolet bolslåtter
  Norregöl göl Perstorp gård Lammabolet äng
  Norregöl sjö Perstorp bebyggelse Lammabolet förr bolslåtter, nu åker
  Norregöl sjö +Perstorp t Lammabolsängen äng
  Norregöl sjö Petersborg bs Lansaträdan åker
  Norremad sankmark Planen bs Lappland udde
  Nyaskog skog(?) Planen bs Lasskogsksudde udde
  Nyaskog skog Prästagården bebyggelse Ledsåker åker
  Nyelund åker- o. betesmark Ramkvilla by Leran åker
  Nyhagen hage(?) Ramkvilla Saknas Lergravsträdan åker
  Nyhagen hage Rapps t Lidakärret förr slåtterkärr, nu skogsmark
  Nyrösslan åkermark Riket avs Lidaträdan åker
  *Näset näs Riket lht Lidaträdan åker
  Oljeberget terräng Rosendal avs. Lillagärde åker
  Oljeberget berg Rosenlund t Lillakärr förr äng, nu betes- och hagmark
  Orrabacken terräng +Rosenlund bs Lillanäs Saknas
  Osfällan åkermark +Rosenlund torp Lillavik vik
  Oxhagen betesmark Rosenlund t Lillehage åker
  Oxhageuddarna uddar Rosenlund avs. Lillehagen hagmark
  Oxhageuddarna uddar Rosenlund avs. Lillesjön sjö
  Oxleberget terräng Rostorp bs Lillsjön Saknas
  Oxö ö Rulla gård Lillsjön sjö
  Paltabäcken bäck Rulla bebyggelse Lilläng äng
  Persaviken vik +Rullakulle t Lilläng äng
  Persaviken vik Rullakulle bs Lilläng äng
  Perstorp triangelpunkt Rullanäs bs Lillängen äng
  Perstorp triangelpunkt +Rullanäs t Lillängsträdan åker
  Petersborg ö Råsa t Lillö ö
  Pettersborg terräng Råsen t Lillö ö
  *Piggholmen ö +Samuel-Annas t Lillö Saknas
  Pipebäcken bäck Sandbacken bs Lindebacken kulle
  Pipebäckskärret kärr Sandbäcken avs Lindåker åker
  Plattaberget berg Sandbäcken avs Lindåker åker
  Prången åkermark Sandbäcken avs. Lindö ö
  Prästabråten terräng Sandbäcken avs. Livaberget bergknalle
  Prästabråten terräng Sanden bs Lommö ö
  Prästabråten terräng Sandsborg bs Lortvik vik
  Prästön ö Simonskvarn kvarn Lualekaudden udde
  Prästön ö Sinket t Lundagatan byväg
  Påvensbacke terräng Sjöanäs t Lundagatan backe
  Rackarebacken terräng +Sjöanäs t Lyckan åker
  Ramsjön sjö Sjöavik avs Lyckangärde åker
  Ramsjön sjö /Se Sjöavik avs. Lyckanshöjd åker
  Robråtasjön sjö Sjöberg bs Långalyckan åker
  Robråten betesmark +Sjöberg t Långa Lyckan åker
  Ropnabben udde Sjöborgen avs. Långalyckan åker
  Ropnabben udde Sjöborgen avs Långåker åker
  Rosenlund terräng Sjödalen bs Långåker åker
  Rosenlund terräng +Sjöfällan bs Långåker åker
  Rosenlund åkermark Sjöfällan bs Långåker åker
  Rostbäcken bäck Sjöholmen bs Löjeviken vik
  Rostbäckskärret betesmark Sjöholmen bs Lövabacken kulle
  Rulla triangelpunkt Sjövik lht Lövåsasjön liten sjö
  Rullagöl göl Skarpeknäpp bs Lövö ö
  Rullakulle kulle? Skog Södra, se Södraskog Saknas Maden bit av sjöstrand
  Rullakulle terräng Skogen gård Madlyckorna åkrar
  Rullanäs betesmark Skogshyddan lht Malmvägen vinterväg
  *Råbockakällan källa Skogshyddan avs. Markalyckan åker
  *Råghagsled väg? Skogslund bs Markalyckan åker
  Råsaviken vik Skogslund avs. Markalyckan åker
  Rävabacken terräng Skogslund t Markalyckan åker
  Rävenäs udde Skrevet lht Markö ö
  Rävenäs udde Skuggamoen bs Medaljen åker
  *Rönndal gränsmärke /Se Skuggamon avs Mellanbacken åker
  Sadlasten skär Skärbäck bebyggelse Mellangårdsträdan åker
  Sadlasten skär Skärbäck by Mellangärdet åker
  Sandbäcken terräng Skärgöl bs Mellanlyckan åker
  Sanden åker- o. betesmark Skärgöl avs Mellanlyckan åker
  Sanderagölen göl +Slättagärdet t Mellanskiften åker
  Sandsjön, se Skärsjön sjö Slätthult stuga Mellanträdan åker
  *Sandsjön, se Skärsjön sjö Slätthult bs Mellanträdan åker
  Sankt Helena ö Smälleledet grind Mellanträdan åker
  Siaholmar ö Sofielund t Mellanträdan åker
  Siaholmar holme Sofielund avs. Mellanträdan åker
  Simonakvarn terräng Sofielund torp Mellanäng äng
  Sinket terräng Solhem lht Mellanängen äng
  Sjöanäs åkermark Solsidan avs. Midsommarskärret slåtterkärr
  Sjöanäs ägomark Sparraholm bs Molinaliden backe
  Skallöarna öar Sparralisas bs Mormors Lycka åker
  Skallöarna öar Stekö avs Mormoräng äng
  Skarpeknäpp terräng(?) +Stenputten t Mormoräng, Lilla äng
  Skatekull terräng Stenputten bs Mormoräng, Stora äng
  Skerpeknäpp terräng Stom bebyggelse Mosjön sjö
  Skittnevik vik Stommen bebyggelse Mosjön liten sjö
  Skiär(l)ön, se Skären sjö Storegård bebyggelse Mossakällan källa
  Skogsgöl göl Storegården bebyggelse Mossaslått berg
  Skogsgöl göl Strömvik avs. Mossa slott berg
  Skogslund ägomark Stålatorpet t Mossaträdan åker
  Skogslund terräng Stålatorpet t Mossäng förr äng, nu hagmark
  Skrackkroken skär Sundbron bro Moträdan åker
  Skrackkroken skär Sundbroroten del av socknen Målasjön sjö
  Skrikekärret kärr Sundfällan bs Målasjön Saknas
  Skrålehål terräng Sundhagen avs. Målensjön sjö
  Skuggamon terräng Sundhagen t Månsalyckan åker
  *Skvalbäcken vattendrag Sundhagen, Lilla lht Mösjön liten sjö
  *Skällå å Sundsberg torp Mösjön Saknas
  Skären sjö Sundsborg t Norregöl Saknas
  Skären sjö Svansborg avs. Norfällekällan källa
  Skären sjö Svanstorp t Norget äng
  Skären sjö /Se Svarthult bebyggelse Norrabol äng
  Skärgöl göl Svarthult gård Norregöl liten sjö
  Skärgöl sjö Svens bs Norregöl sjö
  Skärlen sjö Svenstorp t Norrelycke åker
  Skärlen, se Skären sjö Svinaryd by Norräng äng
  Skärlen sjö Svinaryd (ä) bebyggelse Notängen äng
  Skärlen sjö Svinaryd gård Nybrokärret förr slåtterkärr, nu odling
  Skärlen sjö Svinaryd Mellangård eller Löfås, se 2 Lövås Saknas Nygårdssjön sjö
  Skärle ö, Se Storö ö Svinaryd Vestregård eller Löfås, se 3 Lövås Saknas Nygårdssjön Saknas
  *Skärlim Lacus, se Skären sjö Svinaryd Vestergård, Löfsås Vesterg., se 4 Lövås Saknas Nyhacket åker
  *Skärlogxöö trol. ö /Se Svinaryd Östregård eller Löfås, se 1 Lövås Saknas Nyhacket åker
  *Skärlogxöö gränsmärke Svärdatorpet t Nyrödslan åker
  *Skärlogxöö Saknas /Se Sågen såglägenhet Nytaket åker
  *Skärlogxöö trol. ö /Se Södergård gård i Höreda Nytalyckan åker
  Skärsjön sjö Södergård gård i Hörjesås Nyträdan åker
  Skärsjön sjö Södergård gård i Ramkvilla Nyträdan åker
  Skärsjön sjö Södergård gård i Skärbäck Nyäng äng
  Slåttabacken höjd Södergården gård i Skärbäck Nyäng äng
  Smedviken vik Söderkvarn avs. Nyäng förr äng, nu mossodling
  Smutten sund Söderkvarn avs Nyängen äng
  Snokaviken vik Söderlund bs Nämndemansfällan skogsmark
  Snokaviken vik Södraled t Näsasjön sjö
  Sparraholm terräng +Södraled t Odlingen åker
  Sparraholm terräng Södraskog gård Offerkällan källa
  Spetalsudden udde Södraskog by Oljeberget berg
  Stampen terräng Södraskog Saknas Ormakällan källa
  Stekö ö Södratorp t Ormanabben udde
  Stekö ö /Se Södratorp t Orrabacken backe
  *Stenaberg berg Södregård gård i Ramkvilla Osfällan åker
  *Stenaberget gränsmärke Södregården gård i Höreda Osfällan skogsmark
  *Stenberget höjd Södregården gård i Hörjesås Oxhagemossen mosse
  Stinnkakakällan källa(?) Södregården gård i Skärbäck Oxhagen hagmark
  Stinnkakakällan källa(?) Sörskog bebyggelse Oxhageängen äng
  Storfällekärr kärr Söräng bebyggelse Oxleberget berg
  Storsjön, Se Klockesjön sjö Söräng hmd Oxlebolet förr äng, nu mossodling
  Storsjön sjö Talludden lht Oxö ö
  Storängsviken vik Toppakull bs Paltabäcken bäck
  Storö ö Toppen bs Paltabäcken Saknas
  Storö ö +Toppen t Pers-Maje-viken vik
  Storö ö Tornas bs Petersborg ö
  Strömsvik vik Torp Saknas Petterjansaåkern åker
  Stålaviken vik Torp by Piltastig åker
  Stålaviken vik +Torsborg t Pipebäcken bäck
  Sundfällan terräng Torsborg avs. Pipebäckskärret kärr
  Sundfällan terräng Tranamad avs. Plattaberget berg
  Sundkullen kulle Tranemad avs Prängen vildmosse, nu odlad
  Sundkullen kulle /Se Trekanten bs Prästabråten äng
  Sundsborg terräng Tröskillatorp gård Påvansbacke berg
  Sundsborg terräng Tröskillatorp bebyggelse Rackarebacken höjdsträckning
  Svalget sund Tummaled bs Rackarebacken kulle
  Svanagölen göl Tåssegärde gård Ramsjön sjö
  Svarta hål vik Tåssegärde bebyggelse Ramsjön = Nygårdssjön Saknas
  Svartegöl göl Tåssegärde by Riket förr slåtterkärr, nu betesmark
  Svartegöl göl Täckeberg avs Robacken åker och äng
  *Svartsjön, se Lillsjön sjö Täckeberg avs. Robråtasjön liten sjö
  Svensholmen terräng Täppet bs Robråten äng
  Svensören, se Glosören undervattensås +Täppet torp Ropnabben udde
  Sågeviken vik Ugglekull t Rostbäcken bäck
  Sågeviken vik Ugglekull t Rostbäckskärret kärr
  Sågeviken vik Urås gård Rotnabben udde
  Sågeviken, Gamla vik Urås bebyggelse Ruehall? sten
  Sällåkern åker /Se Urås Saknas Rullagöl liten sjö
  Södraled triangelpunkt Valtrester gård Rullaträdan åker
  Södraled triangelpunkt Varhester bebyggelse Rummet åker
  Södraled terräng Varhester gård Rumpen åker
  Södraled terräng Varhester Saknas Ryttarelyckorna åkrar
  Södrasjön sjö Viaskog gård Råhagen äng
  *Södregiol, se Södregöl göl Viaskog bebyggelse Råsaviken vik
  Södregöl göl Videbäcken bs Råsaviken Saknas
  Talludden udde Viken avs. Rävabacken berg
  Tallö ö Viken t Rävenäs udde
  Tallö ö Viken avs Rökelseåker åker
  *Teresjöhall gränspkt Vilan lht Rönnslycke åker
  *Teresiö hallar Saknas Viåsen bs Röstabacken kulle
  Teresjön sjö Väjsas bs Sadlasten stor sten
  Teresjön sjö Värpet bs Samuelsdalen åker
  Teresjön sjö Västerdal bs Sandbergslyckan åker
  Teresjön sjö +Västerdal t Sandersgölen liten sjö
  *Tiabästa kulla berg? Västergård gård i Lövås Sandkullen åker
  Tinanabben udde Västergård eller Lövås Västergård = 4 Lövås bebyggelse Sandlyckan åker
  Tjockakittas berg berg Västerholm bs Sandträdan åker
  Tjurahuvud terräng Västerholm t Sandvik vik
  Tjuvahacket åkermark Västerkvarn avs Sandvik vik
  Tjyvaledet terräng Västerkvarn avs. Sandåker åker
  Toppen terräng Västerlund t Sidaholmar öar
  Tranefloe sankmark Västeräng bs Sidaholmsträdan åker
  Tranemad sjö Västratorp t Sidaholmsängen äng
  Trattebäcken bäck Västregården gård i Lövås Simonkvarn kvarnlägenhet
  Trollberget berg Åkerslund t Simons kvarnlägenhet
  Tummagöl göl Åkerslund avs. Sjusnibben åker
  Tumagöl göl Åkeslund lht Sjöagärdet äng
  *Tvisteplatsen terräng Älgamad bs Sjöfällan förr äng, nu betesmark
  Tåpö ö Änden bebyggelse Sjöhagen hagmark
  Tåpö holme Änganäs lht Sjökärret slåtterkärr
  Tärnehall skär Ängsstugan bs Sjöträdan åker
  Tärnehall holme Östergård gård i Lövås Sjövikskärret förr slåtterkärr, nu betesmark
  Töresjö, se Skären sjö Österkvarn kvarn o. såg Sjöängen äng
  *Töresjöhalla ö? Österkvarn kvarnlägenhet Skallöarna öar
  Udden halvö Österäng avs. Skandinavien åker
  Udden halvö Österäng avs Skatekull höjdsträckning
  Ugglekull terräng Östratorp t Skitnevik vik
  Ugglekull terräng Östratorp t Skrikekärret kärr
  Ugglekull terräng Östregården gård i Lövås Skrålehål ängar
  Ulvagöl göl   Skuggamon skogsmark
  Ulvamossen mosse   Skuggamon skogsmark
  ?Ulvamossen mosse   Skuggarydet skogsmark
  Valmans terräng   Skyltahultet skog
  Valmans terräng   Skyttelen förr äng, nu betesvall
  Vassbergsbackarna terräng   Skären sjö
  Vintermosse mosse   Skären sjö
  Vägghällarna terräng   Skärgöl sjö
  Västerlund ägomark   Skärgöl Saknas
  Västerlund ägomark   Skärlen sjö
  Åkerslund ägomark   Skärlen sjö
  Åkerslund ägomark   Skärsjön sjö
  Åkärret kärr   Skärsjön sjö
  Äggamosse mosse   Skärsjön Saknas
  Älgamad sankmark   Slåtterbacken berg
  Älganabb udde   Slättagärdesgölen liten sjö
  Älgarna terräng   Slättagärdet åker
  Älgarna ägomark   Slättagärdet slåtter och åker
  Älgasjön sjö   Slätt åker
  Älgasjön sjö   Slätten förr äng, nu betesmark
  Ällnabäcken åker- o. betesmark   Smedbäcken bäck
  Ällnabäcken bäck   Smedträdan åker
  Änganäs ägomark   Smedträdan åker
  Änganäs terräng   Smedåker åker
  Ängaviken vik   Smutten, Hemre vik
  Ölken Lacus, se Örken sjö   Smutten, Yttre vik
  Ölcken Lacus, se Örken sjö   Småkärret förr slåtterkärr, nu betesmark
  Ölcken Lacus, se Örken sjö   Smälleledslyckan åker
  Örcknen, se Örken sjö   Soakärret kärr
  *Örcknen Lacus, se Örken sjö   Spetalsudden udde
  Örken, se Klockesjö sjö   Stekö ö
  Örken sjö   Stekö Saknas
  Örken sjö   Stenalyckan åker
  Örken sjö   Stenfällan stenskärv
  Örken sjö   Stenmurahacket åker
  Örken sjö   Stenåkern åker
  Örken sjö   Stinnkakakällan källa
  Örken sjö   Stockakällan källa
  Örken sjö   Stockholmsbacken höjdsträckning
  Örken sjö   Storakärr förr slåtterkärr, nu betesmark
  Örken sjö   Storanäs Saknas
  Örken sjö /Se   Storsjön Saknas
  Örken sjö   Storsjön sjö
  Örken sjö   Storåker åker
  Örken sjö   Storåker åker
  Örken sjö   Storåker åker
  Örken sjö   Storåker åker
  Örken insjö /Se   Storåker åker
  Örken sjö /Se   Storäng äng
  Örken sjö /Se   Storäng äng
  Örken sjö /Se   Storäng förr äng, nu delvis åker
  Örken sjö /Se   Storängen äng
  Örlid terräng   Storängen äng
  Örlid terräng   Storängen delvis odlad äng
  Örnö ö   Storängen äng
  Örnö holme   Storö ö
  Östratorp terräng   Storö ö
      Stugåkern åker
      Stålalyckan åker
      Sundbron bro
      Sundbroten land
      Sundet sund
      Sundfällan slåtterfälla
      Sundkullen höjdsträckning
      Svalget sund
      Svartahål vik
      Svartegöl liten sjö
      Svartegöl Saknas
      Sven-Jonsaviken Saknas
      Svinakärret förr slåtterkärr, nu mossodling
      Systern? åker
      Sågevik vik
      Sågviken Saknas
      Sällåkern åker
      Söderåker åker
      Södrakärr förr slåtterkärr, nu hagmark
      Södrasjön liten sjö
      Södrebacke åker
      Södregöl Saknas
      Södrelycke åker
      Södreträde åker
      Södreträde åker
      Sörsjön Saknas
      Sörängen förr äng, nu betesmark
      Tallö ö
      Tallö ö
      Teresjön sjö
      Teresjön Saknas
      Terå udde
      Tinanabben udde
      Tiondanabben udde
      Tjockakittas-berg berg
      Tjurahuvudet förr äng, nu betesmark
      Tjuvahacket åker
      Tomtaträdan åker
      Tomtåker åker
      Tornalycke åker
      Torpet åkrar
      Tranefloe kärr
      Tranefloe sank skogsmark
      Tranemad förr madslåtter, nu betesmark
      Trattlebäcken liten bäck
      Trollberget berg
      Trulsamossen mosse
      Trädan åker
      Träddalen förr slåtter, nu hagmark
      Trädeberget berg
      Trädgårdsudden udde
      Tummagöl liten sjö
      Tummagöl Saknas
      Tummagöl sjö
      Tåpö ö
      Tåpö Saknas
      Täppan förr äng, nu hagmark
      Täppan äng
      Täppet liten äng
      Täppet förr äng, nu betesmark
      Tärnahall ö
      Uddadam madslåtter
      Ulvagöl liten sjö
      Ulvamon skogsmark
      Ulvamossen mosse
      Undantagsåkern åker
      Ungnötahagen hagmark
      Vantahåla vattenhåla med till- och avlopp
      Vassbergsbackarna bergsträckning
      Vassån bäck
      Vetelyckan åker
      Villakärr förr slåtterkärr, nu mossodling
      Vinterhagskärret kärr
      Vintermosse flymosse
      Vintermosse mosse
      Vråängen äng
      Vägghällarna berg
      Västerträde åker
      Västerände åker
      Västeräng äng
      Västeräng förr äng, nu betesmark
      Västerängen äng
      Västerängsbacken åker
      Västerängsåkern åker
      Västrahack åker
      Yttersjön del av Teresjön
      Åkärret kärr
      Äggamosse mosse
      Älgamad mad
      Älganabb udde
      Älgasjön Saknas
      Älgasjön sjö
      Ängagärdet äng
      Ängakullsbacken höjdsträckning
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckorna åkrar
      Ängamossen mosse
      Ängen åker
      Äskåker åker
      Äspudden udde
      Ögat åker
      Örken sjö
      Örken sjö
      Örken sjö
      Örken sjö
      Österträde åker
      Österåker åker
      Österängen äng

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.