ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Villstads socken : Västbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 434 Naturnamn : 265 Bebyggelsenamn : 697 Naturnamn : 176
Vighilstadha, se Villstad sn Agnetaryd ägomark Villstad sn sn Nummerförteckning förteckning
Villstad sn Alekärret kärr Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Villstad sn Altarebacken kulle /Se Villstad socken Altarbacken kulle
Villstad sn Arnåsholm triangelpunkt Villstad sn Altarbacken kulle
Villstad sn Arvidabosjön sjö Villstad sn Arvidabosjön Saknas
Villstad sn Aspholmen terräng Villstad socken Arvidabosjön sjö
Villstad sn Baggabäcken bäck Villstad sn Baggabäcken Saknas
Villstad sn Bangelsbo terräng Villstad sn Bergsjön Saknas
Villstad sn Barkalyckan terräng Villstadbor inbyggarbeteckning Borlången sjö
Villstad sn Barkamossen mosse Agnetaryd torp Brandåsen höjd
Villstad sn Bergasjön sjö Agnetaryd t Brunnhusbäcken bäck
Villstad sn *Biærklanger sjö /Se Anderstorp bebyggelse Brunnhusbäcken bäck
Villstad sn Bjällebacken åkermark Anderstorp t Brännes kulle Saknas
Villstad sn Björkelund terräng(?) Aplagården bebyggelse Brännes veke Saknas
Villstad sn Björkelund betesmark Aplagården gård Bållingen sjö
Villstad sn Björkåsgölen göl Aplagården by Bållången sjö
Villstad sn Bockamossen mosse Arnås by Drottningsbron bro
Villstad sn Bockasjö sjö Arnåsholm Saknas Drottningsbron bro
Villstad sn Bollingen, se Borlången sjö /Se Arnåsholm säteri Duvehall »jättesten»
Villstad sn Borlången sjö /Se Arnåsholm by Duvö backe backe
Villstad sn Borlången sjö /Se Arona bs Duvö backe vägbacke
Villstad sn Brandåsen ås Arons bs Fruekullen kulle
Villstad socken Broddebomossen mosse Arvabo by Fruekullen kulle
Villstad sn Brudfärdsstenarna fornlämning /Se Arvidabo by Fållinge hälsobrunn f.d. hälsobrunn
Villstad socken Brudfärdsstenarna stenar /Se Arvidabo bebyggelse Glose skog
Villstad sn /Se Brudstenarna fornlämning Aspholmen bs Glose skog
Villstad socken Burebo terräng Aspholmen bs Gransjön Saknas
Villstad sn Bållingen, se Borlången sjö /Se Assaregård gård Gubbastampen äng
Villstad sn Bållången sjö Assaregård bebyggelse Gubbastampen äng
Villstad sn Bäckanäs ägomark Assaregård gård Gåsapölen igenväst vattensamling
Villstad sn Bäckaskog terräng +Attebo bebyggelse Gåsapölen vattensamling
Villstad sn Bäterna terräng Attebo gård Gäddebron bro
Villstad sn *Bölaryds kvarnfall fall Attebo gård Gäddebron bro
Villstad sn Bölarydsmossen kärr Backen bebyggelse Hallaberg höjd
Villstad sn *Bölaryds ålfiske ås Backen gård Hallaberg höjd
Villstad sn *Drottningebron plats på landsväg Backen gård Hallaberg berg
Villstad sn Drottningbron bro? Bangelsbo Saknas Hanabacken höjd
Villstad sn Drottningebron bro /Se Bastegård gård Hanabacken höjd
Villstad sn Dungen terräng Bengtsgård gård Harsjön Saknas
Vilstad sn Dyckens terräng Bengtsgård gård Harsjön sjö
Villstad sn Flygarbäcken bäck Bergö avs Heligås höjd
Villstad sn Frueberget, se Silverberget berg /Se Bjällbacken lht Heligås höjd
Villstad sn Fruekullen kulle Bjällebacken lht Heligås kulle
Villstad sn *Fållinge skog skogsparti Björkelund lht Hålabäcken bäck
Villstad sn Fägerhult triangelpunkt Björkenäs bebyggelse Hålabäcken bäck
Vilstad sn Getaryggarna terräng Björket bebyggelse Högakullesjön sjö
Villstad sn Getaviken vik Björket torp Högakullsjön sjö
Villstad sn Gislaveds Mosse, se Rastamossen mosse Björkåsen t Högakullssjön Saknas
Villstad sn *Gisslavedz bro Saknas Björkåsen torp Hökaberget Saknas
Villstad sn *Gisslaveds mosse, se Rastamossen myr Bokelund bebyggelse Hörsjön Saknas
Villstad sn Glas mo, se Rastamossen mosse Bokelund lht Hörsjön sjö
Villstad sn *Glasmo, se Rastamossen trol. myr Borlandsbo by Hörsjön sjö
Villstad sn *Glassemo terrängparti Borlandsbo by Ilabäcken Saknas
Vil(l)stad sn Glavsmon, se Rastamossen hed Borlandsbo bebyggelse Ilabäcken bäck
Vilstad (Villstad) sn Gransjön sjö Borlandsbo by Ilabäcken bäck
Villstad sn Gyahultamossen mosse Borlandsbo by Isberga ås
Villstad sn /Se Gäddebron bro Broddebo Saknas Jättabron stenar
Villstad sn Gäddebron bro /Se Broddebo bebyggelse Jättabron stenar
Villstad sn Gölamossen mosse Broddebo gård Kappeleds ryd buskmark
Villestad sn Gölåsen ås Broddebo gård Kappledryd mark
Villstad sn Götåsen ås Brotorp bebyggelse Karshultssjön sjö
Villstad sn Hagamo åker- o. betesmark Brotorp gård Karshultssjön Saknas
Villstad sn Hagastättebäcken bäck Brotorp gård Karshultasjön sjö
Villstad sn Haghult, Lilla triangelpunkt Bruket bs Kasseberget berg
Villstad sn Hallaberg triangelpunkt Brunnsgård gård Kavlarp dyhåla
Vilstad Saknas Harasjön sjö Brunnsgård bebyggelse Kavlarp dyhåla
Villstad sn *Heliga berget berg /Se Brunnsgård gård Kavlarp dyhåla
Villstad sn ?Heligås höjd /Se Brunnsvik torp Kavlarp dyhåla
Villstad sn Heligås triangelpunkt Brunnsvik t Kavlarp dyhåla
Villstad sn Heligås kulle /Se Bränne bebyggelse Kavlarp dyhåla
Villstad sn Hjortasundet sund Bränne by Kavlarp dyhåla
Villstad sn Hoparibban terräng Bränne by Kavlarp dyhåla
Villstad sn Horsakärret åkermark Brännesgård bebyggelse Klara del av Kalset
Villstad sn Hultet ägomark Brännesgård gård Klinten höjd
Villstad sn /Se Hultet åkermark Brännesgård gård Klinten berg
Villstad sn Håkantorp terräng Lilla Brännesgård gård Kohagen hage
Villstad sn Hålabäcken bäck Bygget bs Kolaberget berg
Villstad sn Hålagöl göl Bygget lht Kolaberget berg
Villstad sn Hällabäckssjön, se Sävsjön sjö Bångelsbo t Kroken skogsdunge
Villstad sn Hällabäckssjön, se Sävsjön sjö Bångelsbo torp Kroken skogsdunge
Villstad sn Hällabäckssjön, se Sävsjön sjö Bäckadal lht Kråksjön Saknas
Villstad sn Härabäcken bäck Bäckagärdet t Kråkögat göl
Villstad sn Häradsbäcken bäck Bäckalund lht Kvarngärdet gärde
Villstad sn Härget terräng Bäckalund bs Kvarngärdet gärde
Villstad sn Härget terräng /Se Bäckalund lht Kyrkängen äng
Villstad sn Hästabergen berg Bäckanäs bs Kyrkängen äng
Villstad sn /Se Hästaspringet terräng Bäckanäs lht Kålsängen mark
Villstad sn /Se Häftemad mad Bäckanäs avs Lersjön Saknas
Villstad sn /Se Högakullesjön sjö Bäckaryd avs Loftudden sjö
Villstad sn /Se Högakullesjön sjö Bäckaryd t Hussegölen Saknas
Villstad sn Hörsjön sjö Bäckaryd torp Löpesbäcken Saknas
Villstad sn /Se Ilarsjön sjö Bäckaskog avs Lövsjön Saknas
Villstad sn /Se Ilarsjön sjö Bäckegård bebyggelse Mulakullaåsen ås
Villstad sn /Se Intaget terräng Bäckegård bebyggelse Mulakullsåsen höjd
Villstad sn /Se Intaget ägomark Bäckegård gård Mörkegölen Saknas
Villstad sn /Se Intagsävjan terräng Bäckegård gård Nickebo backe
Villstad sn /Se Isberga skog Lilla Bäckegård gård Nickebo backe
Villstad sn /Se *Isberga skog skogsparti Bäckegärde t Nissan å
Villstad socken /Se *Isberga ålfiske plats Bäckegärdet torp Nissan å
Villstad sn /Se Jättabron bro? Bäckgård gård Nissan vattendrag
*Arnfellebodha by Jättastenen sten Bäckgård gård Nissastigen landsväg
Arnås by *Kallsjö skog skogsparti Bäterna lht Nissastigen landsväg
Arnås, *Ernås gd Karshultasjön sjö Bäterna lht Nissastigen landsväg
?Arnås by Kattens fötter terräng Bölaryd bebyggelse Nordstugusjön Saknas
Arnäsholm (Arnås) by /Se Kavlarp skog /Se Bölaryd by Näsbäcken vattendrag
Arnäsholm by *Kavlarsbäck å Bölaryd by Näsbäcken bäck
Arnåsholm gd /Se Klämman terräng Bölaryd by Näsbäcken bäck
Arnåsholm hg /Se Kolaberget berg Börket t Oxnäset sommarbete
»arthrasa», se Åtterås by Krikudden udde Börket lht Packarebäck bäck
Arvabo by Krokävjan göl Börkåsen t Packarebäck bäck
Arvidabo by Krokävjan korvsjö /Se Dalstorp bebyggelse Packareliden lid
Arvidabo by Kråksjön sjö Dalstorp gård Packareliden lid
Arvidabo by Kvarnarydssjön mosse? Dalstorp gård Pella-knöl kulle
Arvidabo by Kvarnbäcken bäck Dambo t Pelles knöl kulle
?Arvidabo by Kvarnebomossen mosse Dammbo t Rastamosse mosse
Arvidabo by /Se Källeberget berg Dammbo torp Rasta-mosse mosse
Arvidabo by /Se Lersjön sjö Dammen torp Rastamossen Saknas
Attebo bebyggelse /Se Lersjön sjö Dammen t Rasten skog
*Attebo gd Lidalycka terräng Dungen bebyggelse Rasten skog
Attebo bebyggelse /Se Lidamosse mosse Dungen torp Risamossen Saknas
Bjällbacken lht /Se Lillagårdsmossen mosse Dungen gård Risamossen mosse
Borlandsbo by Lillån å Duvö lht Risamossen mosse
Borlandsbo by Lillån å Duvö lht Ryda å å
Borlandsbo by Lillön ö Duvö lht Ryda å å
Broddebo gd Linnebergsmossen mosse Dyckens lht Rävaberget höjd
Bruddabodha, se Bråddebo by Liungh mosse, se Risamossen mosse Dyckens lht Sandserydssjön Saknas
Brunnsgård gd *Liungmåse mosse Däckegården gård Skrälleberga skogshöjd
Bråddebo by *Ljungmosse myr Däkegården gård Silverberget Saknas
Bråddebo by Loftuddagölen göl Ekebäckshult Saknas Skattegårds källa källa
Bråddebo by /Se Lommö ö Ekebäckshult bebyggelse Skrälleberga skogshöjd
Bråddebo gd Lussegölen göl Ekebäckshult by Skrällbergsgölen Saknas
Bråddebo gd Löbbosjön sjö Ekebäckshult by Skärsjön Saknas
Bränne by Löbbosjön sjö Ekhult lht Smålands stenar fornlämning
Bränne by Löperna åkermark Ekhult torp Smålands stenar domareringar
Bränne by Lövabo terräng Ekhyltan t Starbäcken bäck
Bränne by Lövasjön sjö Eneberg lht Starbäcken bäck
Bränne by /Se Medelröset röse Enefors lht Starrfloen vattensaml.
?Brännesgård gård Misslesjön sjö Enefors gård Starrfloen sänka
?Bäckagärdet torp Mjöasjön sjö Enefors lht Storsjön Saknas
?Bäckegård gd *Moja å å Erikstorp t Strömmaträdan åker
?Bäckegård gd Mulakullegöl göl Erlagård gård Strömmaträdan åker
Bäckegård gd Mällbäck terräng Erlandsbo by Sännåsasjön sjö
Bölaryd by Mölnesjön sjö Erlasbo by Sännåssjön sjö
Bölaryd gd Nissan vattendrag Erlandsbo bebyggelse Sävsjön Saknas
Bölaryd by Nissan å Flensbacka bebyggelse Sävsjön gränssjö
Bölaryd by Nissan å Flensbacka by Söahagen fårhage
Bölaryd by /Se Nissan å Flensbacka by Sögen sjö
Dalstorp gd Nissan å Flinkatorpet f.d. S.T. Söringen sjö
»dydestrøm», se Guaström gdar Norrbackasjön sjö Flinkatorpet f.d. ST Söringen sjö
Dye(?) Saknas Nyckelbergen berg Fridhem bs Söingen Saknas
Däkegården, se Sisslebo gd /Se Nyckelbergsmossen mosse Fållinge by Sörgårdssjön Saknas
Däkegården gd /Se Näsmossen mosse Fållinge by Sörsjön Saknas
Ekebäckshult by Omet åkermark Fållinge by Tagelgölen Saknas
Ekebäckshult gård /Se Ormastorpet åkermark Fållåsen gård Tempelbacken kulle
?Erlandsbo gdr Oset vik Fållåsen gård Tjärbackaliden Saknas
Erlandsbo gd Osliden terräng Fägerhult by Tronebosjön Saknas
Erlandsbo by Oxanäset terräng Fägerhult by Tronebosjön sjö
Erlandsbo by Pellaboängen åkermark Fägerhult by Tronebosjön sjö
Erlandsbo by Pikaskogen terräng Fägerhult Lilla lht Tuskebosjön Saknas
Erlandsbo by Planen betesmark Fägerhult Södra bebyggelse Tvistaparken skog
Fallinge, se Fållinge by Planen ägomark Fägerhult Östra bebyggelse Tvistaparken skog
Flensbacka gd Pontebo terräng Fältås bebyggelse Villstadmossen mosse
Fållinge by Pungudden udde Färseberg t Villstads hälsobrunn hälsobrunn
?Fållinge by Rastamossen mosse Gammelgården bs Villstadmossen Saknas
Fållinge by Rastamossen mosse Gjuerström by Yxebosjön sjö
Fållinge by Rastamossen myr Gjuerströms plan t Yxsjön Saknas
Fållinge by Rastamossen Saknas Glosjö lht Zakrisa pöl kärr
Fållinge by Rastamossen myr Granhult bs Zachris pöl vattensamling
Fållinge by Rastamossen mosse Groen bs Ävjan tjärn
Fållinge by Rastamossen mosse Groen lht Ävjan tjärn
Fållinge by Rasten terräng Groen bs Ödegärdesmosen Saknas
Fållinge by Rasten gdr /Se Guaström bebyggelse Örbäcken bäck
Fållinge by Rikusasmossen mosse Guaström by Örbäcken bäck
Fållinge by Risamossen mosse Guaströms plan torp Österåsen Saknas
Fållinge by Ryamossen mosse Gyahultet bebyggelse Östraån å
Fållinge by Rävaberget berg Gyahultet gård Österån å
Fållinge by Rävabergsmossen mosse Gyahultet gård  
Fållinge by Rävahålan terräng Gästgivaregården gård  
Fållinge by Samserydssjön sjö Gästgivaregården gård  
Fållinge by Samserydssjön sjö Gölebo t  
Fållinge by /Se Sandbackegöl göl Götåsen torp  
Fållinge by /Se Sandserydsgölen göl Götåsen t  
Fållåsen gd /Se Sandserydsgölen göl Haghult by  
Fägerhult by Sandserydssjön sjö /Se Haghult by  
Fägerhult by Sellabo åkermark Haghult gård  
Fägerhult Saknas Sibbobäcken bäck Haghult Lilla bebyggelse  
Fägerhult gd:ar Silverberget berg Haghult bebyggelse  
Fägerhult by Silverberget berg /Se Hanabacken lht  
Fägerhult by Silverberget berg /Se Hanabacken lht  
Fägerhult by:ar Silverberget berg /Se Hanabacken lht  
[Fælkilt] = Fälhult? by Sissleröset röse Handskebo bebyggelse  
Granstorp torp /Se Sjösantasjön sjö Handskebo torp  
Guaström gdar /Se Sjöudden udde Handskebo t  
Guaström by Sjöviken vik Harö gård  
Guaström by Skinnaberg berg (?) Harö gård  
Guaström by Skoghem terräng Holmåsen bebyggelse  
Guaström by Skogsmo terräng Horsa by  
Guaström by Skrällebo betesmark Horsamo Saknas  
Guaström by Skyttebacken betesmark Horsamo bebyggelse  
Guaström by Skärsjön sjö Horsamo by  
Guaström by /Se Smala högarna terräng Horsamo by  
Haghult, (numera Lilla o. Stora) gd o. by /Se Smålandsstenar fornlämning /Se Horshaga Saknas  
Haghult Saknas Sopebokärret kärr Horshaga by  
Haghult gd Spångagölen göl Horshaga bebyggelse  
Haghult gd Stenbacken betesmark Hulan lht  
Haghult gd Stenelund terräng Hulebo bebyggelse  
Haghult g Stensholm terräng Hultet bebyggelse  
Haghult Saknas Stenshult åkermark Hultet bs  
?Haghult, L. och St. gd, by Stora mossen mosse Hultet torp  
Haghult gård Storsjön sjö Hultet t  
?Holmås gd Storö ö Hulubo gård  
Horsamo by Storön ö Hulubo gård  
Horsamo gd Storön ö Hulubo gård  
Horsamo gd /Se Storön ö Hulugård bebyggelse  
Horshaga by Stålebobäcken bäck Hyltan torp  
Horshaga by Stålö terräng Hyltan t  
Horshaga by Stålö terräng Hyltan Lilla torp  
Hult förr ödetorp Stålö huvud terräng Hyltan Stora t  
*Hägerhult gd Svensbo åkermark Håkantorp lht  
Högakull gd Svinåsen ägomark Håkentorp t  
Högakull gd Sännåsamossen mosse Hålan lht  
Högelid gd Sävsjön (och Storsjön) sjö(ar) Hälleberget lht  
Högsberg by Sävsjön (och Storsjön) sjö(ar) Hästaröven bs  
?Höjden gd Sävsjön (och Storsjön) sjö(ar) Häströven bs.  
Ilabäck gd Sävsjön sjö Högakull bebyggelse  
Ilabäck by Sävsjön, Lilla sjö Högakull gård (f.d. säteri)  
Ilabäck gd /Se Sögen sjö /Se Högakull gård  
Ilabäcksfåter gd Söingen, se Sögen sjö Högelid lht  
?Isberga gård Söingen sjö Högelid torp  
Isberga hg Sölfberget, se Silverberget berg /Se Högelid t  
Isberga hg Tagelgölen göl Högsberg bebyggelse  
Isberga hg Torpet betesmark Högsberg by  
Isberga gd Trehörnahultsgölen göl Högsberg by  
Isberga herrgd Trollanabben udde Höjden bebyggelse  
Isberga herrgård /Se Trollgölen göl Hökaberg hmd  
Isberga hg /Se Trollhålan terräng Hökaberget gård  
Isberga gd /Se Tronebo triangelpunkt Hökaberget gård  
?Kalset, Västra och Östra byar Tronebosjön sjö Ilabäck bebyggelse  
?Kalset gd Tuskebosjön sjö Kabäck gård  
Kalset by Tvistaparken terräng Ilabäck gård  
?Kalset by Veken åkermark Intaget bebyggelse  
?Kalset by *Willstadg Bro bro? Intaget gård  
Östra Kallset gd *Villsta bro bro Intaget gård  
Kallset by *Villsta bro bro Isberga säteri  
Kallset by /Se *Villsta kvarnfall fall Isberga herrgård  
?Kalset by /Se Västerån å Isberga herregård  
Kasshult by Yxabäcken bäck Jeppagård bebyggelse  
Kavlarp torp /Se Yxasjön sjö Jeppagård gård  
Kolåkerskog by Ågårdsfors strandmark? Jeppagård gård  
Kruvebo by Årebäcken bäck Johansbo lht  
?Kruvebo by Åsarna åkermark Kalselund f.d. soldattorp  
Kruvebo by Åtterås by Karlseström avs  
Kruvebo by *Åtterås skog skogsparti Kalset by  
Kvarnaryd by Åttingen betesmark Kalset by  
Kvarnabyd by Åttingen mosse Kalset Västra bebyggelse  
Kvarnaryd by Ängarna betesmark Kalset Östra Saknas  
Qvarnaryd by Ängarna ägomark Kalsudde bs  
Kvarnaryd by Änggärdsberget tringelpunkt Kalsudde bs  
Kvarnaryd by Ävjorna terräng Kappeled by  
Kvarnaryd by Örvallsbäcken bäck Kappeled by  
Kvarnaryd by Örvallsbäcken bäck Kappeled bebyggelse  
Kvarnaryd by Österån å Kappled by  
Kvarnaryd by /Se Österån å Karins bs  
Kålåkersskog (gd) Österån å Karins bs  
Käfset gd Ötorpet terräng Karlsbacka bebyggelse  
Käfset gd   Karshult bebyggelse  
Käfset by /Se   Karshult by  
?Käringabacka gd   Karshult by  
Käringabacka gd   Kassaberget bebyggelse  
Kärringbacken gd /Se   Kasseberget torp  
Kättabo gd   Kasseberget t  
Linneberget gd   Kattebo torp  
Lunden gd   Kattebo t  
Löbbo by   Klinten hmd  
Löbbo by   Klinten gård  
Löbbo by   Klockaregård bebyggelse  
Löbbo by /Se   Klockaregården klockaregård  
Lövabo by(?)   Klockaregården gård  
Ma by   Klämman t  
Ma gd:ar   Knutstorp gård  
Ma gd:ar   Knutstorp gård  
?Madegård gd   Knöckelås by  
Markås by   Knöckelås bebyggelse  
Markås by   Knöckelås by  
Markås by   Krokatorpet t  
Markås by   Krokatorpet torp  
Markås by   Krokatorpet t  
Markås by   Kroken torp  
Markås by   Kroken Saknas  
Markås by   Kroken skogsdunge  
Markås by   Kruvebo by  
Markås by   Kullen lht  
Mellangården Saknas   Kvarnaryd by  
Mulakull by   Kvarnaryd by  
Mörkahult torp /Se   Kvarnaryd by  
Mörkakull torp /Se   Kvarnaryd Västra bebyggelse  
Norlida lht   Kvarnaryd Östra bebyggelse  
Norrby by   Kvarntorpet kvarn  
Näset gd   Kållaskog by  
Prästgården gd /Se   Kolåkerskog Saknas  
Rasten by   Kålåkersskog bebyggelse  
?Rem by   Kållåkersskog by  
?Rem by   Käfset Saknas  
Rem by   Kävset bebyggelse  
?*Risbo gd?   Käfset by  
Rockaberget torp   Käfset by  
Rockenåsen gd:ar   Käringabacka bebyggelse  
Rosendal gd   Kärringebacka gård  
Rosendal gd   Käringebacka gård  
?Ryd by   Lerbäcken bs  
Ryd by   Lerbäcken lht  
Ryd by   Lerbäcken lht  
Ryd Saknas   Liden bs  
Ryd by /Se   Liden bs  
Råckenås(en) gd /Se   Lillagård gård  
Röksbo gd   Lillagård gård  
Röksbo gd   Lilla Hansagård lht  
Sakramentskapellet förr kapell   Lillegård gård i Fållinge  
Sakramentskapellet förr kapell   Lillegård gård i Isberga  
Sakramentskapellet förr kapell /Se   Lillegård hmd  
?Sandbäck lht   Lindängen bs  
Sandseryd gd   Linneberget hmd  
?Sandseryd gd   Linneberget torp  
Sandseryd gd /Se   Linneberget t  
Sisslebo gd /Se   Lund by  
Sjöalid gård   Lund by  
Sjöalid gd   Lunden bebyggelse  
Sjöalid gd   Lunnagård bebyggelse  
Skeppshult samh.   Lunnagård gård  
Skeppshult by   Lunnagård gård  
Skeppshult by   Lurebo bebyggelse  
Skeppshult gd   Lurebo lht  
*Skuleboda f. ödetorp   Lurebo lht  
Skyttatorp gd   Löbbo by  
Skyttebacka Saknas   Löbbo by  
Skyttegård = 11 Fållinge Saknas   Löbbo by  
Släthult gd   Löbäckra gård  
Släthult gd   Löpåkra bebyggelse  
Släthult gd   Löpåkra gård  
Släthult by   Lövabo lht  
Släthult by   Lövabo lht  
Släthult by   Lövås t  
*Smulebo Saknas   Lövåsen torp  
Smålanda flygplats /Se   Lövåsen t  
Smålandsstenar samh. /Se   Ma bebyggelse  
Smålandsstenar samh. /Se   Ma by  
Smålandsstenar poststation /Se   Mad by  
Sporsbo by   Madegård bebyggelse  
Sporsbo by   Madegård gård  
Sporsbo by   Madgård del i sn  
Sporsbo by   Madgård lht  
Sporsbo by   Madäng lht  
Sporsbo by   Markahult torp  
Sporsbo by   Markahult t  
Sporsbo by   Markås by  
[Strængult] = Stränghult? by   Markås by  
*Stålhult gd   Markås by  
Svanabo gd   Markås Norra bebyggelse  
Svanabo g.   Markås Södra bebyggelse  
Svanabo gd   Mellangård gård i Ilabäck  
Svanabo gd   Mellangård gård i Isberga  
Svanabo gd   Mellangård gård i Löbbo  
Svanabo gd   Mellangården gård  
Svanabo gd   Mjöabacken torp  
?Svanabo gd   Mjöabacken bs  
Svanabo gd /Se   Monslund lht  
Svenshult by   Morget bebyggelse  
Svenshult by   Mulakull bebyggelse  
Svenshult gd   Mulakull by  
Svenshult by   Mulakull by  
Svinåsen torp   Lilla Mulakull f.d. gård  
Sännås by   Stora Mulakull gård  
Sännås by   Månsagård gård  
Sännås by   Månsagård gård  
Trehörnahult by   Märetas lht  
Trehörnahult by   Märits gård  
Trehörnahult by   Mölneberg t  
Trehörnahult gd /Se   Mölnebostaden lht:er  
*Trensbo gd   Mölnebostaden lht  
Tronebo gd   Nissabo bebyggelse  
Tröhult by   Nissabo lht  
?Tuskebo by   Nissabo lht  
Tuskebo by   Nissadal lht  
Tuskebo by   Nissadal lht  
Tuskebo by   Nissadal lht  
Tuskebo by   Nissalund avs  
*Wdrögshult by   Nissalund torp  
*Udrugshult Saknas /Se   Norby del av Åtterås´ by  
Ugglarp gd   Nordanskog torp  
Ugglarp gd   Nordskog t  
Uvehult by   Nordskog lht  
Uvekull by   Norget gård  
Uvekull by   Norget gård  
Uvekull by   Norlid t  
Uvekull, N:a o. S:a gd:ar /Se   Norlida lht  
Vickelsberg by   Norra krog gård  
Vickelsberg by   Norra Norrby bebyggelse  
Vickelsberg by   Norrby gårdar  
Vickelsberg by   Norregård gård i Ilabäck  
Vickelsberg by   Norregård gård i Sännås  
Vikabo gd   Norre-krog gård  
Vikensbo torp /Se   Norrlid torp  
Villstad by   Nygård bebyggelse  
Villstad by   Nymans torp  
Villstad by   Nymans t  
Villstad by   Näset bebyggelse  
Villstad by   Näset bs  
Villstad poststation /Se   Näset t  
Vipperhult by   Näset torp  
Vipperhult by   Näset bs  
Vipperhult by   Ormatorpet avs  
Vipperhult gd   Ormatorpet gård  
Vipperhult by   Ormatorpet gård  
Vipperhult by   Oskarsfors lht  
Vipperhult by   Palmaberget avs  
Vipperhult by   Patrika bs  
Vipperhult by   Patriks bs  
*Uppaboa gd   Planen lht  
Yxebo by   Planen t  
Åsen by   Planen torp  
Åsen by   Prästgård bebyggelse  
Åsen by   Prästgården gård  
Åsen by   Prästgården prästgård  
Åsen by   Pungen torp  
Åtterås by /Se   Pungen t  
Återås by   Rastatorpen lht:er  
Åtterås by   Rasten soldattorp  
Åtterås by   Rasten ST  
Åtterås by   Rem Saknas  
Åtterås by   Rem bebyggelse  
Åtterås by   Rem by  
Åtterås by   Rem by  
Åtterås by   Rockaberget t  
?Åttingen torp   Rockeberg t  
    Rockeberget torp  
    Rockenås gård  
    Rockenåsen bebyggelse  
    Rockenåsen bebyggelse  
    Rocknås gård  
    Rosendal bebyggelse  
    Rosendal gård  
    Rosendal gård  
    Rumpan torp  
    Rumpan t  
    Ryd bebyggelse  
    Ryd by  
    Ryd by  
    Ryd Östra avs  
    Rödjan torp  
    Rödjetorpet torp  
    Rödjetorpet t  
    Röksbo gård  
    Röksbo gård  
    +Rönnegård lht  
    Rönnegård gård  
    Rönnegård gård  
    Sandabacken t  
    Sandabacken torp  
    Sandbäck lht  
    Sandbäck lht  
    Sanden lht  
    Sanden t  
    Sanden torp  
    Sandseryd bebyggelse  
    Sandseryd gård  
    Sandshult by  
    Sisslebo gård  
    Sisslebo bebyggelse  
    Sisslebo gård  
    Sjoalid gård  
    Sjöalid bebyggelse  
    Sjöalid gård  
    Sjöberg lht  
    Sjögård gård  
    Sjögård gård  
    Sjögård bebyggelse  
    Sjövik lht  
    Skankebo lht  
    Skankebo lht  
    Skarpabo t  
    Skattagård gård  
    Skattegård bebyggelse  
    Skattegård bebyggelse  
    Skattegård gård  
    Skattegård gård  
    Skeppshult bebyggelse  
    Skeppshult by  
    Skeppshult by  
    Skeppshult Saknas  
    Skiften lht  
    Skiften gård  
    Skiften gård  
    Skogbacken torp  
    Skogbacken bs  
    Skogslund lht  
    Skogslund bs  
    Skogslyckan t  
    Skogslyckan lht  
    Skogslyckan torp  
    Skrällberg hmd  
    Skrällebo skogs-lht  
    Skrällebo t  
    Skrällebo torp  
    Skyttatorp gård  
    Skyttatorp gård  
    Skyttatorpet bebyggelse  
    Skyttebacka S.T.  
    Skyttebacke ST  
    Skyttebacke f.d. soldattorp  
    Skyttegård bebyggelse  
    Skyttegård gård  
    Skyttegård gård  
    Släthult by  
    Släthult by  
    Släthult by  
    Släthult Norra bebyggelse  
    Släthult Södra bebyggelse  
    Smedabygget t  
    Smedabygget torp  
    Smålandsstenar järnvägsstation  
    Smålandsstenar samhälle  
    Smålands stenar samhälle  
    Spola bo gård  
    Spolabo gård  
    Sparsbo bebyggelse  
    Sporsbo by  
    Sporsbo by  
    Starbäck lht  
    Starbäcken lht  
    Stenbacken torp  
    Stenbacken t  
    Stenbastugården bebyggelse  
    Stenbastugården gård  
    Stensholm bs  
    Stenshult t  
    Stickabo t  
    Stickabo torp  
    Stickabo t  
    Stinelund torp  
    Stinelund t  
    Stjärnelid gård  
    Stjärnlid bebyggelse  
    Stjärnlid gård  
    Stockebo gård  
    Stockebo torp  
    Strömsnäs lht  
    Stubbakull bebyggelse  
    Stubbakull lht  
    Stubbakull Saknas  
    Styfbergs lht  
    Styvbergs lht  
    Stålö lht  
    Stålö t  
    Stålö torp  
    Sunnanskog t  
    Sunnanskog torp  
    Sunnanskog t  
    Svanabo Saknas  
    Svanabo bebyggelse  
    Svanabo gård  
    Svanabo gård  
    Svanaholm avs  
    Svanaholm torp  
    Svanaholm t  
    Svanalund lht  
    Svedjetorpet t  
    Svensbo torp  
    Svensbo t  
    Svensgård gård  
    Svensgård gård  
    Svenshult bebyggelse  
    Svenshult by  
    Svenshult by  
    Svnestorp lht  
    Svinåsen torp  
    Svinåsen Saknas  
    Svärdabo lht  
    Svärdabo bs  
    Sännås bebyggelse  
    Sännås by  
    Sännås by  
    Södergård gård i Löbbo  
    Södergård gård i Sännås  
    Södergården gård  
    Söderlid torp  
    Södra krog avs  
    Södra Norrby bebyggelse  
    Södre-krog gård  
    Sörgård gård i Ilabäck  
    Sörlid t  
    Sörsjö lht  
    Tabo hmd  
    Tabo gård  
    Tabo gård  
    Tomtebo lht  
    Trehörnahult by  
    Trehörnahult bebyggelse  
    Tronebo Saknas  
    Tronebo bebyggelse  
    Tronebo by  
    Tronebo by  
    Trädet bebyggelse  
    Tröhult by  
    Tuskebo Saknas  
    Tuskebo bebyggelse  
    Tuskebo by  
    Tuskebo by  
    Trillingtorpet avs  
    Uddebo lht  
    Ugglarp bebyggelse  
    Ugglarp gård  
    Ugglarp gård  
    Uvekull by  
    Uvekull by  
    Uvekull by  
    Uvekull Norra bebyggelse  
    Uvekull Södra bebyggelse  
    Veken f.d. soldattorp  
    Veken ST  
    Veken avs  
    Veken soldattorp  
    Vickelsberg by  
    Vickelsberg by  
    Vickelsberg by  
    Vickelsberg Lilla Saknas  
    Vickelsberg Lilla f.d. soldattorp  
    Vickelsberg Västra bebyggelse  
    Vickelsberg Östra Saknas  
    Vickelsberg Östra bebyggelse  
    Vikabo lht  
    Vikabo lht  
    Vikabo lht  
    Vikaholm lht  
    Vikaholm lht  
    Vikängen Saknas  
    Vikängen avs  
    Villstad by  
    Villstad (kyrk-)by  
    Villstads hälsobrunn hälsobrunn  
    Vipperhult bebyggelse  
    Vipperhult by  
    Vipperhult by  
    Vändåkra lht  
    Vändåkra torp  
    Vändåkra t  
    Västanskog t  
    Västanskog torp  
    Västanskog t  
    Västergård bebyggelse  
    Västerlid torp  
    Västerlid t  
    Västra Aplagården gård  
    Yxebo bebyggelse  
    Yxebo by  
    Yxebo by  
    Åbo bs  
    Åbo lht  
    Åbo lht  
    Åbo lht  
    Ågård bebyggelse  
    Ågård gård  
    Ågård gård  
    Ågårdsfors kvarn  
    Ågårdsforsar kvarn  
    Åsarna torp  
    Åsarna t  
    Åsen by  
    Åsen by  
    Åsen by  
    Åtterås by  
    Åtterås by  
    Åtterås by  
    Åtterås by  
    Åtterås Norrby Saknas  
    Åttingen torp  
    Åttingen hmd  
    Åttingen ödegård  
    Älagård bebyggelse  
    Älegård gård  
    Ängalund lht  
    Änggärdet t  
    Änggärdet torp  
    Örbäcken stuga  
    Öråsen hmd  
    Öråsen lht  
    Öråsen lht  
    Östanskog torp  
    Östanå t  
    Östanå torp  
    Östanå t  
    Östergård gård i Ilabäck  
    Östergård gård i Isberga  
    Österlyckan lht  
    Österskog t  
    Östra Aplagården gård  
    Östra Kalset by  
    Östra Kruvebo gård  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.