ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fryele socken : Östbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 331 Naturnamn : 322 Bebyggelsenamn : 273 Naturnamn : 399
Fryele sn Agnsjöberget berg Fryele sn Altaremossen Saknas
Fryele sn Agnsjön sjö Fryele sn Altarmossen mosse
Fryele sn Alebäcken betesmark Fryele socken Amerika odling
Fryele sn Altarmossen mosse /Se Fryele sn Angsjöberget berg
Fryele sn Altaremossen mosse /Se Alebäcken ödetorp Angsjöberget berg
Fryele socken Altarmossen mosse /Se Apelhyltan t Angsjön sjö
Fryele sn Benakull åkermark Apelhyltan torp Angsjön sjö
Fryeled socken Bergsträdan åkermark Benakull avs Apelåker åker
?Fryeled sn Björkegöl göl Bengtsbo t Aspedungen slåtter
Fryele sn Björketorp terräng Berget bebyggelse Backaträdan åker
Fryele by o. sn Bokliden åker- o. betesmark Berget torp Backen hmd
Fryele sn Boö mossholme Bergsgården bebyggelse Basteliden backe
Fryele sn Bredveken strandmark? Björketorp ödetorp Bastuåker åker
Fryele sn Brännö mossholme Bosgården bebyggelse Berga lid backe
Fryele sn Bygget terräng Broby avs Berga lid backe
Fryele sn Bäckadal åkermark Broen torp Bergakällan Saknas
Fryele sn Bäckanäs åkermark Brokafors backstuga Bergatäppan åker
Fryele sn Bäckarp åkermark Brokvarn gård Bergkällan källa
Fryele sn Bärliden betesmark Brokvarn f.d. kaptensboställe Bergsgårdslid backe
Fryele sn Dala mosse mosse Brunemad backstuga Bergsgårdslid backe
Fryele sn Dala mosse mosse Brunnsberg backstuga Bergudden Saknas
Fryele sn Dala mosse mosse Brunnsgården gård Blådjupet slåtter
Fryele sn Dalamossen mosse Brunnsgården gård Blådjupet sank mark
Fryele sn Dalamossen mosse Bygget gård Bläbacken åker
Fryele sn Djursnäset näs +Bygget t Bockahall »runkesten»
Fryele sn *Drakarör kummel(?) Bygget gård Bokeliden backsluttning
Fryele sn Drottningadalen dal /Se Bållaberg avs Bokliden slåtter
Fryele sn *Drömminge skog skogsparti Bållaberg f.d. S.T. Bolet slåtter
Fryele sn Fanås åker- o. betesmark Bäckadal backstuga Bolet slåtteräng
Fryele sn Finnabro bro /Se Bäckarp avs Bolet slåtter
Fryele sn Finnabro bro /Se Bäckarp jordbrukslägenhet Bolslandet åker
Fryele sn Fiskmåsholmarna holmar Dalåsen t Bolsåker åker
Fryele sn Fjärakullen terräng Dalåsen torp Bondängen äng
Fryele sn Fjärhanamossen mosse Earyd bebyggelse Brantelid backe
Fryele sn Fjärhanamossen mosse /Se Ekhaga lht Breda vad bro
Fryele by o. sn Fohult betesmark Elmhult bebyggelse Bredveken äng
Fryele sn Friskaveken vik Eriksbygget avs Brokaforsamosse mosse
Fryele sn Fryele bol (förr Hjutbol) äng Finnatorpet utjord Brunemad mad och odling
Fryele sn Fryele bol ängsmark /Se Finnatorpet torp Brunnsgårdslid backe
Fryele sn *Fryele gärde gärde? Flötalyckan t Brunnslyckan åker
Fryele sn Fryele gärde Saknas +Foghult t Bråtängen äng
Fryele sn *Fryele skog skogsparti Fridhem lht Brände udde udde
Fryele sn Fåglabäck åker- o. betesmark Fryele Saknas Byggeledsåker åker
Fryele sn Fällan terräng Fryele kyrkby Bygget betesmark
Fryele sn Fällan terräng Fryele Bergsgård Saknas Bykekällaånen slåtter
Fryele sn Förhyltan åker- o. betesmark Fryele Bjersgård gård Bykekälleträda åker
Fryele sn Förhylte knöl höjd Fryele Götagård Saknas Byxen åker
Fryele sn Försjön sjö Fryele Kvarntorpet bebyggelse Bållabergslid backe
Fryele sn Försjön sjö Fryele Prostegård Saknas Bäckåker åker
Fryele sn Försjön sjö Fryele Prästagård prästgård Bäckåker åker
Fryele sn Gallnås triangelpunkt Fällan lht Bärliden backe
Fryele sn Gatviken vik Fällan torp Bärliden vägbacke
Fryele sn Giömosse, se Dala mosse Saknas Fästningsudden f.d. S.T. Bärliden backe
Fryele sn Granstorpamaden sankmark Förarp hmd Dala mosse Saknas
Fryled sn Granåsen triangelpunkt Förarp torp Dalamosse mosse
Fryele sn Granö mossholme Förhyltan torp Dala mosse mosse
Fryele sn Gravö mossholme Försebo bebyggelse Dalåker åker
Fryeled sn Gröndal terräng Försebo gård Djursamaden mad
Fryele sn Gröndal betesmark Gallnås by Djursnäset halvö
Fryele sn Grönö mossholme Galnås f.d. fanjunkareboställe Drottningadalen dal
Fryele sn *Gungehall terräng Östra Galnås gård Drängagråten slåtter
Fryele sn Gåsafloen sankmark »Gena fä» bebyggelse Drängagråten slåtter
Fryele sn *Gåsahall terräng Granhult gård Drängagråten slåtteräng
Fryele sn Gärdsudden mossudde Granhult torp Dunnstekärr kärr
Fryele sn Gästgivarebo åkermark Granhult torp Dåligvärde åker
Fryele sn Gölberga åkermark Granstorp bebyggelse Earyds mosse Saknas
Fryele sn Götsbospänger näs? Granstorp gård Ekehagaträdan åker
Fryele sn Haga betesmark Granåsen avs Ekekulle höjd
Fryele sn Hagenborg betesmark Grönemad hmd Finnatorpahagen hage
Fryele sn Hallaberget berg Grönemad torp Fjärhanamossen mosse
Fryele sn /Se Hallamossen mosse Gästgivarebo torp Foltåker åker
Fryele sn Hanekullen ö /Se Gölahage torp Friskaveken slåtter
Fryele sn *Hangvarydsäng äng Gölen avs Fryele bol äng
Fryele sn Hindsen sjö Gölen gård Fållen åker
Fryele sn Hindsen sjö Götagården bebyggelse Fållen åker
Fryele sn Hindsen sjö Götagården gård Fållåker Södre åker
Fryele sn Hindsen sjö Götsbo avs Fårasprången åker (förr fårhage)
Fryele socken Hindsen sjö Götsbo f.d. G.T. +Förenäs t
Fryele sn Hindsen sjö Hagalund lht Försingen åker
Fryele socken Hindsen sjö Hagalund jordbrukslht. Gallnåsasjön sjö
Fryele sn Hindsen sjö Hagen avs Gamle landsvägen förr landsväg
Fryele socken Hindsen sjö Hagenborg hmd Gateliden vägbacke
Fryele socken Hindsen sjö Hagenborg jordbrukslht. Godadalen åker
Fryeled sn Hindsen sjö Hallagården bebyggelse Granstorpamaden mad
Fryele sn Hindsen sjö Hallagården gård Granåsen lht
Fryele sn Hindsen sjö /Se Hemmershaga avs Gropåker åker
Fryele by Hinsen, se Hindsen sjö Hemmershult bebyggelse Gråhallemad mad
Fryele sn *Hinsekinds skog skogsparti Hemmershult gård Grävlingaberget berg
Fryele sn Hishult terräng Hisinge gård Gubben åker
Fryele sn sn Hjutbol äng /Se Hisinge by Gubben åker
Fryele sn Hjutbol äng /Se Hisinge gård Gärdesudden udde
Fryele sn Holjansmo terräng Hultanäs t Gärdet hmd
Fryele sn Hyltan, Stora triangelpunkt Hultnäs torp Gölamossarna mossar
Fryeled sn Hylte ö mossholme Hyltan by Götsbo spänger bro
Fryele sn Häggebäcken bäck Lilla Hyltan bebyggelse Götsbo spänger vägstycke
Fryele sn Häggekulle göl göl Lille Hylte gård Hacket åker
Fryele sn Härån å Store Hylte gård Hacket åker
?Fryele sn Härån å Hästhagen ödetorp Hagafållen åker
Fryele sn Härån å Höganäs t Hagåsaträdorna åkrar
Fryele sn Högåsen terräng Högåsen backstuga Hagåsen skogsås
Fryele sn Hörnan betesmark Hörnet gård Hallåker åker
Fryele sn Höängen betesmark Hörningsnäs bebyggelse Hallåker åker
Fryele sn /Se Ikehagen åkermark Höängen backstuga Hampalandet åker
Fryele sn /Se Ingabomossen mosse Ingabo bebyggelse Helveteskärret kärr
Fryele sn /Se Ingabomosse mosse Ingabo gård Hindsen sjö
Fryele sn /Se Isbäcken bäck Ingemarsbo bebyggelse Hindsen sjö
Fryele sn /Se Isdal terräng Ingemarsbo gård Hisingebäcken gränsbäck
Fryele sn /Se Ise göl göl +Isdal t Holjansmo skogsmark
Fryele sn /Se Isön ö Johannesberg avs Holjansmoliden vägbacke
Fryele sn /Se Jana udde mossudde Johannesberg jordbrukslht. Holken källa
Fryele by och sn /Se Jeppaskogen skogsmark? Jonsbo avs Holken källa
Fryele sn /Se Järnspångsdungen dunge Jonsbo torp Hulta åsar grusåsar
Fryele sn /Se Järpakull terräng Kratten torp Hultnäsaviken vik
Fryele sn /Se Jönnen sjö Kröcklen backstuga Hunnavikamaden mad
Fryele sn /Se Jönnen sjö +Kulan bs Huvudet åker
Fryele sn /Se Jönnen sjö /Se Kulan torp Hycklingen åker
Fryele(d) sn /Se Jössbäcken bäck Kullabo avs Håkenabovadet kärr
Fryele sn /Se Jössbäcken bäck Kullabo torp Häckolo göl Saknas
Fryele sn /Se Kajebo terräng Kålbacken backstuga Häggebäcken tillflöde
Fryele sn /Se Kakelösagärdet äng /Se Käxåsen t Hägnaliden backe
»frøalesby», se Fryele sn Kalvhagen åkermark Kölnadungen backstuga Hängalyckan åker
*Ana arvafiardhong del av Skærfsioryd Kalvön ö Laggen torp Härån biflod
Berget t Karlsbo åkermark +Lappabo t Härån å
[Fryele] Bergsgård gd Karlsbygget terräng Leda gård Hästhagen hage
Bosgården förr gd Kattemaden sankmark Leda gård Hästhagen hage
*Brodersbooll Saknas Klaregöl göl Lid by Hästskoängen slåtteräng
»brodersbooll» Saknas Klosterliden betesmark Lid gård Höjda kullen åker
*Brodhersbol Saknas Kohagen betesmark Lilla Rör hmd Illhärjet beteshage
*Brodersbol Saknas Korpary terräng Lilla Rösved avs Ingabo mosse mosse
*Brodersbol Saknas /Se Kråkholmarna holmar Lillänga gård Ingemarsbobäcken vattendrag
Brokvarn f.d. kaptensboställe Kröcklebäcken bäck +Linneberg t Inghultamaden slåtter
Brunnsgården gd Kulan terräng Loftås by Intagsliden backe
Bygget gård Kulan terräng Lund bebyggelse Isö ö
Earyd by Kullabo åkermark Lundebo avs Isön holme
Earyd by Kullen åkermark Långetorp hmd Jacobabiten åker
Earyd by Kungamötet terräng? Långstorp torp Jana udde ö
Earyd by Kustas betesmark Lönekull avs Jeppaskogen skog
Earyd by Kvarnagården triangelpunkt Lönekull torp Jonasåker åker
Earyd by Kvekehall grund Löveryd gård Jordbron bro
Earyd by Kyrkeliden åkermark Lövfällan backstuga Jungfrumansön ö
Earyd by Kyrkobacken höjd /Se Lövrydet f.d. trumslagareboställe Jämmerdalen slåtter
Earyd by Kyrkobacken höjd /Se Malmbron torp Jämmerdalen slåtteräng
Earyd by *Kyrkängen äng Malmbrotorp hmd Jönnen sjö
Earyd by Kyrkö mossholme Mjöhult by Jönnen sjö
Earyd by Kålbacken åkermark Mjöhult Bosagård gård Jössbäcken avlopp
Earyd by Käxåsen åkermark Mjöhult Norragård gård Jössbäcken bäck
Earyd by Köladungen skogsdunge? Mjöhult Östragård gård Kakeläsagärdet äng
Earyd gdr Köllespångsmaden sankmark Moen torp Kalvatäppan beteshage
Earyd gdar Können sjö Mossen torp Kalvatäppen slåtter
Earyd by Können sjö Myran backstuga Kalvö ö
Earyd by Könnsryen näs Månsabo ödetorp Kattekärret kärr
Earyd hg Körn sjö /Se Norra Brunnsgården avs Kattelid backe
Earyd by Lagan å Norra Kratten t Kattemaden mad
Earyd by Laggen åkermark Norregård gård i Mjöhult Kidden åker
Earyd gdar Lappabo terräng Norregård gård i Ya Kiörn sjö
Earyd bebyggelse Lassabål terräng Norregården gård i Loftås Klasaträdan åker
Earyd hg /Se Lassö mossholme Norre påle hmd Klippadungen skog
Earyd by /Se Lidaberg berg? Näsbyholm herrgård Klosterliden backe
Finnatorpet t Lidamossen mosse Näs Halvaregården bebyggelse Klostret åker
Fryele by *Lilla åbroon Saknas Näs Trollagård gård Knalla mosse mosse
Fryele by o. sn Lillån å Näs Trollagård f.d. mil.bost. Knallaträdan åker
Fryele by Linneberg åker- o. betesmark Näs Uragård gård Knektaträdan åker
Fryele by Linneberg terräng Näs Uragård gård Knektaträdan åker
Fryele by Linnemossen mosse Näsbyholm säteri Knekten åker
Fryele by Linnemossen mosse Oxafällan hmd Korparyd skogsmark
Fryele by Linnö mossholme Oxafällan torp Korparydsvägen häradsvägen
Fryele by Linnö mossholme Pellabo hmdar Krokåker åker
Fryele by Lintan åkermark Pellabo ödetorp Kråkenacken åker
Fryeled by Loftås triangelpunkt Pellaboliden backe Kråkenacken åker
Fryele by Lund, Lilla betesmark Planen t Kröcklebäcken Saknas
Fryele by Luringakullen kulle Planen torp Kuba odling
Fryele Saknas Lusakullen kulle Prisholm torp Kullaboåkern åker
Fryeled by Lången sjö Prisholmen t Kuttaträde åker
Fryele kyrkby. prästgård m.m. Lången sjö Prästgården bebyggelse Kvällen åker
Fryele poststation /Se Lången sjö Runkebo lht Kyllespångsmaden mad
Fryele Kvarntorpet gd Lången sjö Ruske mader lht Kyrkekullen kulle
»frøala», se Fryele sn Lången sjö /Se +Ryd t Kyrkeliden vägbacke
Förarp t Långsrydet skogsmark Rydet torp Kyrketrädan åker
?Försebo by Långö mossholme Ryggarna skogsskift Kyrkåkern åker
Försebo gd Långö mossholme Ryttarns bebyggelse Kyrkö ö
Försebo gd:ar /Se Lönekull terräng Råholm avs Källeliden vägbacke
?Gallnås by Lövfällan åker- o. betesmark Råholm f.d. soldattorp Käringabäcken bäck
Gallnås by Malmbron strandmark Råhult gd Käringen åker
Gallnås by Malmbrotorp åkermark Råhult by Käringen åker
Gallnås by Mon terräng Råhult Västragård gård Käxåsaberg berg
Gallnås by Munkadalen dal /Se Råhult Östragård gård Körnen sjö
Gallnås by Munkadalen dal? /Se Rönnhult Saknas Körnsmossen mosse
?Gallnås by /Se Munkahällen häll? /Se Rönhult gård Ladlyckan åker
Granstorp gd Munkakällan källa Rönnhult gård Ladugårdsträdan åker
*Grunsund Saknas Munkavadet vad /Se Rössved Saknas Ladugårdsviken vik
*Gunneryd t Munkavadet vad /Se Rössved gård Laggamosse mosse
Gölen gd Munkrödjorna terräng /Se Rösved gård Landsvägsträdan åker
Götagården gd Munkrödjorna terräng? /Se Samset t Ledaträdan åker
Götsbo avs Musten betesmark Saxhult gård Ledsåker åker
Hemmershult by Månsabo åkermark Saxhult gård Liaberg berg
?Hemmershult by Märkesten gränsmärke Silverberget avs Liakrok slåtter
Hemmershult by Märtö mossholme Silverberget jordbrukslht. Lidagärdet åker
Hemmershult by Mölö mossholme Sjöbo avs Lids berg berg
Hemmershult gd Mörka göl göl Sjöbo avs Lillagärde åker
Hemmershult gd Njurhagen betesmark Sjöbo jordbrukslht. Lillån gränsbäck
Hemmershult by Norrekulle terräng Sjörydet avs Lillån å
Hemmershult by /Se Norrskogen skogsmark Sjörydet jordbrukslht. Lindstadmaden mad
*Hilda arvafiardhong del av Skærfsioryd Norräng betesmark Sjötorp avs Lindstadmosse mosse
Hisinge by Nybygget terräng Sjötorp torp Lindstadsviken vik
Hisinge gd Nyhagakärret kärr Sjöåkra bebyggelse Lindastycket åker
Hisinge gd »nytiabol» tomt Sjöåkra gård Lindstad spänger vägstycke
Hisinge by /Se Näsbyholm triangelpunkt Skillingebäck t Lindö ö
Hisinge by /Se Oset bäck Skillingsbäck torp Linneberg kulle
Hisinge by /Se Oxafällan betesmark +Skogen t Linnemossen Saknas
Hisinge by /Se Packahall altare /Se Skälmaryd backstuga Lintan åker
Hyltan by Paradiset terräng Slottet bebyggelse Ljugaremaden slåttermad
Hæmylshulte, se Hemmershult by Pinekullen kulle Släthult gård Ljugarns hack åker
Ingabo by Planen terräng Släthult gård Ljungbacken åker
Ingabo by Planen triangelpunkt Slätten gård Luringakullen kulle
Ingabo gd Prisholm åkermark Slätten gård Lusakullen höjd
Ingabo by /Se Prästalaggarna åkermark Smedstorp t Långdansen åker
Ingabo by /Se Pukehall, se Packahall altare /Se Snabben t Långebro vägstycke
Kratten torp *Racknasjöarna sjöar Snackatorpet hmd Lången sjö
*Krunungabol del av Staplehult Rosendalen betesmark Snackatorpet torp Lången sjö
*Kullen t *Roskabron bro Snickarehemmet lht Långsbäcken bäck
*Kutungafiardhong jordlott Rostakällan källa? Solbacken lht Långåker åker
Leda gd Rumpebäcken bäck Solhem stuga Långö ö
Leda hmn /Se Rumporna terräng Staplehult bebyggelse Lönnaträdan åker
Lid gd Ruske mader Saknas /Se Staplehult gård Lösskiften åker
*Lindhult förr gård Ruskån å Stinelund torp Lösskiften slåtteräng
*Lindhult förr gård Ruskån å Stora Hyltan bebyggelse Madvallarna slåtter
*Lindhult förr gård Ruskån å Stora Rör avs Majeträdan åker
*Lindhult Saknas Ruskån å Stora Rör f.d. soldattorp Majeträdan åker
Loftås by Ruskån å Storänga gård Mila-kärr kärr
Loftås by Ruskån å /Se Strömsdal avs Mohåleåkern åker
Loftås by Ruskån å /Se Strömsdal jordbrukslägenhet Mossalyckan åker
Loftås by Ruskån å /Se Strömsholm jordbrukslht. Mossaträdorna åkrar
Loftås by Rydet skogsmark Susenborg avs Mossen åker
Loftås gd /Se Ryen terräng Susenborg jordbrukslägenhet Mossåker åker
Loftås by /Se *Ryskia vattendrag /Se Svananäs avs Munkadalen dal
*Låfsta Saknas *Räffshälle Saknas Svananäs torp Munkaträdan åker
Långstorp tp /Se Rävö mossholme Svanaryd bebyggelse Munkavadet vadställe
Löveryd gd Rävö mossholme Svanaryd f.d. kaptensboställe Munkrödjorna jordområde
Lövrydet f.d. trumslagareboställe Rönnelund betesmark Södergård gård i Ya Musten kärr
*Markosamoghla fiardhong del av Skærfsioryd Rör, Stora fornlämning /Se Södergården gård i Loftås Myren kärr
Mjöhult by Stora rör fornlämn. /Se Sölje by Mörkegöl göl
Mjöhult by Rörahagen betesmark Sölje gård Norra träda åker
Mjöhult Saknas Röret triangelpunkt Söljemad avs Norra äng slåtter
Mjöhult by Savabäcken bäck Tekebo bebyggelse Nylännet åker
Mjöhult by Segerholmen holme Trollaslottet bebyggelse Näsbyholmsviken vik
Mjöhult by Silverberget berg? Trollebo backstuga Nätåker åker
Näs by Sjöbo åker- o. betesmark Trädan torp Ormadalen dalgång
Näs by Sjöhagen åkermark Tränset torp Oxhagen hage
Näs by Sjöhagen betesmark Tränset torp Paradiset beteshage
Näs by Skallö mossholme Uragården t Pellaboängen äng
Näs by Skeda terräng Vanära avs Pigelipen slåtter
Näs by Skogslund åkermark Viken avs Pigelipen slåtter
Näs by Skräppan åkermark Västergården gård Pigelipen slåtteräng
Näs gd:ar Skälmery åkermark Västergården gård i Mjöhult Pinekullen kulle
Näsbyholm herrgd *Skärffua tillflöde /Se Västergården gård i Råhult Pisselid backe
Näsbyholm hg /Se Skärsjöbäcken bäck Ya Saknas Planen hage
Näsbyholm hg /Se Skärsjöbäcken bäck Ya Saknas Potatisgravsträdan åker
Råhult by Skärsjön sjö Yalund hmd Prästalaggarna madodling
Råhult by Skärsjön sjö Ya Norrgård gård Risvekaskiften skogsmark
räffshälle beb.? /Se Skärsjön sjö Ya Södragård gård Risåker åker
Räffshälle lokalitet /Se Skärsjön sjö /Se Älmhult Saknas Risåker åker
Rönnhult gd Smedstorp betesmark Älmhult gård Rostakällan järnhaltig källa
Röret torp /Se Snorren åkermark Änga Saknas Rottingkärret slåtter
Rösved gd Sorgenfri terräng Änga Lilla bebyggelse Rumpan åker
Rösved gd:ar /Se Stackö mossholme Änga Stora bebyggelse Rumpan åker
Saxhult gd Stallafors strandmark Öen avs Rumpebäcken utsinad bäck
Sjöbo torp /Se Stallaforsbäcken bäck Önshult gård Rumporna skogsmark
Sjöåkra by *Stenbæk bäck Önshult gård Runkan åker
Sjöåkra by Stenkullen åkermark Örnaberg jordbrukslägenhet Ruske mader mader
Sjöåkra gd Stinelund terräng Östanskog gård Ruskå mader mader
Skeda förr torp? Stockholm åkermark Östergården gård i Gallnås Ruskån Saknas
Skeda g Stockö mossholme Östergården gård i Mjöhult Ruskån å
*Skærfsioryd Saknas *Stolpahall terräng Östergården gård i Råhult Rydamaden mad
[Skærfsiorydh] försvunnen gård Stolpa sten sten   Rydan skogsskift
*Skærfsiorydh försv. gd Store mosse = Earyds nisse Saknas   Rydaträdan åker
*Skærfsiorydh försv. gd *Store Mosse, se Dalamossen mosse   Ryggarna bergås
*Skærfsiorydh försv.gd /Se Store mosse mosse   Ryggarna skogsåsar
Släthult gd Storemossen, se Dalamossen mosse   Ryssåker åker
Släthult by Stormossen, se Dala mosse mosse   Råbockamaden mad
Släthult by Storö mossholme   Rödjan åker
Släthult gd Strålen vik   Rörsåker åker
Slätten? gd Strålsbo terräng   Samsaträdan åker
Snackatorpet t Stubbasjön sjö   Sandåker åker
*Staffanshult gd Svanahylte terräng   Segerholmaträdan åker
?Staplehult by Svanahylte skogsmark   Seingen åker
?Staplehult by Svanakull kulle?   Sillavägen väg
Susenberg (= nuv. Susenborg?) beb. Svanakulle ö /Se   Sjunkevik vik
Susenborg beb. Svanarydsbäcken bäck   Sjögårdsgärdet åker
Svananäs gd /Se Svanarydssjön sjö   Sjöträdan åker
Svanaryd gd Svanarydssjön sjö   Sjöåker åker
Svanaryd gd Svanarydssjön sjö /Se   Sjöåkramaden mad
Svanaryd f.d. kaptensboställe *Svanasio(r) el. *Svani sjö /Se   Sjöåkraviken vik
Svanaryd herrgd *Svani el. *Svanasio(r) sjö /Se   Skeda skogsskift
Svanaryd by /Se Svartegöl göl   Skeda genväg
Sölje by Svartemo terräng   Skithulta vägaskäl vägskäl
Sölje by Svensbygget terräng   Skrankahagen beteshage
Sölje by Svärtekärret kärr   Skräppan åker
Sölje by Sävens åkermark   Slättgärdsträdan åker
Sölje by Söderskogen skogsmark   Snabbabäck Saknas
Sölje by Tekebo åkermark   Skolehusträdan åker
Sölje gd Tjärbacken åkermark   Skälmeryd åker
Sölje gd:ar /Se Tjärebackakullen kulle   Slättåker åker
[Thyrnisbol] Saknas Tosseberget berg   Snackatorpabäcken bäck
*Thyrnisbol Saknas /Se Trenneflo sankmark   Snipen åker
Thyrnisbol Saknas /Se Trollagården betesmark   Snorrabäck tillflöde
*Trulsahemmet t Trumpetarekullen kulle   Skärsjöbäcken bäck
*Västanhaga del av Skärvsjöryd Urberget berg   Snusåker åker
? Ya by Urbergskärret kärr   Son åker
Ya by Vargudden terräng   Sorgenfri skogsskift
Ya gd Vasaberget terräng   Stadskärret Saknas
Ya gd Vasamossen mosse   Stadskärret slåtter
?Ya by Vinterbacken åkermark   Starkeboträdan åker
?Ya by Vrångsjön sjö   Stenaträdan åker
Ya by Västramad åkermark   Stenen åker
Ya by Västramad åkermark   Stenkullen kulle
Ya by Västra mad åkermark   Stockholm åker
Ya by Västra ö mossholme   Stockholmsträdan åker
Ya Saknas Åmötet åsammanflöde   Stockö ö
Ya? Saknas Åsabäcken bäck   Store mosse Saknas
Änga by Älmhultabäcken bäck   Storåker åker
Änga gdr Älmhultabäcken bäck   Stridslyckan åker
Änga by Älmhultagölen göl   Strålsbo skogsmark
Änga by     Strålsön ö
Änga by     Strömsdala veke markområde
Änga by     Stubbåkern åker
Änga by     Stugåker åker
Änga by     Stugåker åker
Änga by     Stålabuskastycket åker
Änga Saknas     Stöveln åker
Önshult gd     Stövlan åker
Öya, se Ya by     Surloggen åker
      Surpölen åker
      Susen åker
      Svanahylte skog
      Svanakull kulle
      Svanarydsbäcken bäck
      Svanarydsmosse mosse
      Svanarydssjön sjö
      Svanarydssjön Saknas
      Svanåker åker
      Svartelid backe
      Svarte lid backe
      Svarte mo skogsmark
      Svärtekärret kärr
      Södra gärde slåtter
      Södragärde hmd
      Södra träda åker
      Södra trädan åker
      Södra äng slåtter
      Södre påle hmd
      Södreskog skogsskift
      Södre skogen skogsmark
      Södre skogen skogsmark
      Sölje Lille åkrar
      Tattarekällan källa
      Tjurahuden slåtter
      Tjärbacken åker
      Tjärebackakullen kulle
      Tjärsträdan åker
      Tobakslandet åker
      Tornträdan åker
      Trindingen åker
      Trottanäsaträdan åker
      Trottanäset näs
      Trumpetarekullen höjd
      Trädorna åkrar
      Tången åker
      Tången åker
      Tåsseberget berg
      Täppen åkertäppa
      Urbergen berg
      Urbergskärret kärr
      Urbergsskogen skog
      Vargudden bergudde
      Vargudden sank mark
      Vasaberget berg
      Vasaberget berg
      Vasåkern åker
      Vattenholken vattenställe
      Vedbonsbergen kullar
      Vikaträdan åker
      Vretamaden mad
      Våmmafallet skogsmark
      Värnamogärdet åker
      Värnamoträdan åker
      Västra mad odling (förr mad)
      Åskullen åker
      Älgarydssjön sjö
      Elgsjön sjö
      Älmhultabäcken tillflöde
      Ängakullen åker
      Ängaträdan åker
      Öråker åker
      Östra träda åker
      Östra trädan åker
      Östra träderenen slåtter
      Östra vrå åker
      Östra äng slåtter
      Östre skogen skogsmark

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.