ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Solberga socken : Västra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 184 Bebyggelsenamn : 118 Naturnamn : 58
?Solberga, Södra sn Aggadalen terräng Södra Solberga socken socken Aborrahålorna djup
?Solberga, Södra sn Annedal betesmark +Anderstorp t Apelåkersdalen åker
Solberga, Södra sn Backagölen göl +Annedal t Aplabolet äng
Solberga, Södra sn Biörnsiö, se Boskvarna sjön sjö Backahagen hmd Boskvarnasjön Saknas
Solberga S. sn Björnhults göl göl Bergåsen avs Boskvarnaån Saknas
Solberga, Södra sn /Se Björnhults göl göl Bibbetorpet avs Botlahage Saknas
Solberga, Södra sn Biörnsiön, se Boskvarnasjön sjö Björnfällan avs Brunnsbolet äng
Södra Solberga sn Boskvarn kvarn Björnhult Saknas Domareberget höjd
Solberga sn Boskvarn kvarn +Bolet hmd Finnafällan äng
Solberga sn Boskvarnasjön sjö Brunsberg bs Finnafällebäcken Saknas
Solberga sn Boskvarnasjön sjö Bränntorpet hmd Grankärret Saknas
Solberga, Södra sn Boskvarnasjön sjö Dalen bebyggelse Granshultssjön Saknas
Solberga sn *Boskvarnssjön sjö /Se Dalmanstorp avs Gräsfällan äng
Solberga sn Boskvarnasjön sjö +Dinkavången torp Grönelundsbäcken Saknas
Solberga, Södra sn Boskvarnasjön sjö Eksätra bebyggelse Grönemad kärr
Solberga, Södra sn Boskvarnasjön sjö /Se Eriksdal hmd Hedasjön Saknas
Solberga, Södra sn Bremsaviken vik Erikstorp, se Hillhult traktnamn /Se Hopahagen hage
Solbergaa, Södra sn Bränna åker- o. betesmark Erikstorp bebyggelse Hästasvämmet ställe
Solberga, Södra sn /Se Bränna terräng Farnebo Saknas Höge bråte äng
Solberga, Södra sn /Se Dammen åkermark +Fredriksberg t Jakops damm förr kvarndamm
Södra Solberga sn /Se Dammen ägomark Gissla bebyggelse Jonstorpsgölen Saknas
Solberga sn /Se Dinkavången terräng Gissla Saknas Jöddes stycke åker
Solberga, Södra sn /Se Erikstorpagölen göl +Granebäck t Kalvatäppan äng
Solberga, Södra sn /Se Flymossen mosse Granshult Saknas Kalvatäppet äng
Björnhult by Flymossen mosse +Grönelund t Kolsjön Saknas
Björnhult by Flymossen mosse Gärdet hmd Kolvesjö Saknas
Björnhult by Fornebosjön sjö Götestorp Saknas Kullastycket åker
Björnhult by Fornebosjön sjö Götestorp Lilla bebyggelse Kvarnbäcken Saknas
Björnhult g. Getö udde Götestorp Stora bebyggelse Kvarnfallet vattenfall
Björnhult by Getö udde Hammarlund avs Kyrkängen äng
Björnhult by *Grandkane ström ödeström Hillhult bebyggelse Källerydsån Saknas
Björnhult gdr /Se Granebäck åker- o. betesmark +Holmadal t Lillängshyrnet slåtteräng
Björnhult by /Se Granebäck bäck(?) Hult Lilla bebyggelse Långskiften åker
Erikstorp gd Granhultsjön sjö +Högelund t Lökarydssjön Saknas
Fornebo gd Grankärret åker- o. betesmark Högsåker hmd Mellangårdssjön Saknas
?Gissla by Grankärret kärr o. ägomark Höjden t Mjölnarängen Saknas
Granshult by Granshultasjön sjö Ingaruda bebyggelse Myggehål dalsänka
Granshult by Granshultasjön sjö Ingaryd bebyggelse Målalyckan åker
Granshult by Granshultasjön sjö Jonsbo avs Nordträdorna åker
*Granshultatorpet torp Gråten terräng Jonstorp hmd Nävraviken Saknas
Götestorp Lilla gd Gråten terräng Karlsheda utjord Pojkalyckan åker
Götestorp Stora gd Grönelundsbäcken bäck +Karlsbo t Predikstolsberget höjd
Götestorp by /Se Grönelundsbäcken bäck Kulla bebyggelse Predikstolsberget höjd
Hillhult gd Grönemad betesmark Kullafors avs Skvalegap bäck
Hycket? torp Götestorp triangelpunkt Kyrkotorp bebyggelse Skvalpö Saknas
Ingaryd gd Hagmossen mosse Källedal hmd (förr t) Smedjedalen åker
Ingaryd gd Hagmossen ägomark Källehult bebyggelse Solbergaberget höjd
Kiörkietårp, se Kyrkotorp by Hallen åker- o. betesmark Källeryd bebyggelse Spakholmasjön Saknas
Kulla gd Hallen terräng +Lillamåla bs Storebro odling
Kulla by Hammerlund åkermark Lindefors avs Storsjön Saknas
Kyrkotorp by Hammerlund ägomark +Loviseberg t Sågbäcken Saknas
Kyrkotorp gd *Haxadh-? sjö +Lundholmen t Tomtringarna lämningar
Kyrkotorp by Hedasjön sjö Lökaryd Saknas Trollbergen höjd
Kyrkotorp gd /Se Hedasjön sjö +Lövholmen t Trolliden backe
Kyrkotorp poststation /Se Hedasjön sjö Lövsjöholm t Tuvängen äng
Källeryd gd Hedasjön sjö /Se +Magnusdal t Viksjön Saknas
Källeryd by Hillhultagölen göl +Majelund t Älingabäcken Saknas
Källeryd hg /Se Holmadal åkermark Mellangård gård i Granshult Änghultssjön Saknas
Källeryd by /Se Hultet terräng Modala bebyggelse  
*Källerydstorp torp Hultet terräng Mosseryd avs  
Lökaryd by Hästakärret kärr +Mossö torp  
Lökaryd by /Se Hästakärret kärr Nergården hmd  
Lökaryd gd:ar /Se Hästasvämmet udde? Norregård gård i Lökaryd  
Röshult gd Hästasvämmet udde Norregård gård i Stockseryd  
Simonsryd by Hästasvämmet ställe /Se +Nybygget t  
Simonsryd gd Höge bråte terräng Nyebro bs  
Simonsryd by /Se Jakobsdamm damm? Nyholm bs  
Solberga gd Jonstorp ägomark Nyträdan avs  
Solberga, Västra poststation /Se Jonstorpagölen göl +Ollakåtas bs  
?Stockseryd by Jonstorpagölen göl Persmåla bebyggelse  
Stockseryd by Karsjön sjö +Pettersdal t  
Stockseryd by Kaskens terräng +Pinkarus t  
Stockseryd by Kaskens terräng Plåtarna bebyggelse  
Stockseryd by Kasselyckan åkermark +Rosenlund bs  
Stockseryd by /Se Kasselyckan ägomark Rosenlund avs  
Vik by Kolvabäcken, se Sågebäcken bäck Rutiet hmd  
Vik by Kolvesjö sjö Rydafors avs  
Vik by Kolvesjö sjö Ryssholmen hmd  
Vik gd Kolvesjö sjö Rödingsholm hmd  
  Kolvesjö sjö Rösaberg avs  
  Kolvesjö sjö +Röshagen bs  
  *Kålshulta åbro bro Röshult bebyggelse  
  *Kålshults sågbäck vattendrag Sandsberg stuga  
  Källedalsgölen göl Segebäck avs  
  Lillasjön sjö Simonsryd bebyggelse  
  Lillasjön vik Simonstorp bs  
  Långkärret kärr Sjöagärdet hmd  
  Lökaryd triangelpunkt Sjöholmen avs  
  Lökaryd triangelpunkt Skogen stuga  
  *Lökarydssjön sjö /Se Solberga bebyggelse  
  Lökarydsjön sjö +Spakfällan t  
  Lökarydsjön sjö +Spakholmen t  
  Lökarydsjön sjö Stensberg lht  
  Lövsjöholm terräng Stockseryd Saknas  
  Magnusdalsgölen göl Stocksnäs hmd  
  Markaviken vik Strandåsen avs  
  Markaviken vik +Strålsnäs t  
  Mellanmad åkermark Strömmadal bs  
  Mellanmad ägomark Strömmen avs  
  Mellanmaden sankmark Strömsholm avs  
  Mellanmaden mad Strömslund bs  
  Mon skogsmark +Sälleberg bs  
  Mon terräng Södergård gård i Lökaryd  
  Mossö terräng Södergård gård i Stockseryd  
  Mossö terräng Sörholmen bs  
  Mörrumsån å +Tattaredansen bs  
  Mörrumsån å +Tattarevången bs  
  Mörrumsån å Torpet avs  
  Nilsakärret kärr Vedbacken avs  
  Predikstolaberget berg +Vielund bs  
  Predikstolaberget berg(?) Vik bebyggelse  
  Predikstolaberget berg Vildmossen avs  
  Predikstolsberget berg /Se Västergård gård i Björnhult  
  Rikekärret åkermark Västergård gård i Granshult  
  Rikekärret ägomark Västerlund bebyggelse  
  Rosenborg betesmark Östenhaga bs  
  Rosenborg terräng Östergård gård i Björnhult  
  Ryssholmen terräng Östergård gård i Granshult  
  Ryssholmen åker- o. betesmark    
  Rödingsholm åkermark    
  Rösaberg åker- o. betesmark    
  Sars åkermark    
  Sars ägomark    
  Segekärr åkermark    
  Segekärr ägomark    
  Simnatorp åker- o. betesmark    
  Sjöagärdet gärde    
  Sjödala terräng    
  Sjödala terräng    
  Sjöängen betesmark    
  Sjöängen äng    
  Skvalegap del av bäck    
  Solberg berg    
  Sotarediket dike    
  Sotarediket dike    
  Spakfällan terräng    
  *Stenaberg berg    
  *Stenaberget gränsmärke    
  *Stenberget höjd    
  Storebro åkermark    
  Store mosse mosse    
  Store mosse ägomark    
  ?Storsjön sjö /Se    
  Strömmadal terräng    
  Stålsberg åkermark?    
  Stålsberg terräng(?)    
  Svartegöl göl    
  Svartegöl göl    
  Svartegölbäcken bäck    
  Svartegölbäcken bäck    
  Sågebäcken bäck    
  Sågebäcken bäck    
  Sågebäcken bäck    
  Sågebäcken bäck    
  *Ternehall ö?    
  Ternehall, se Tärnehäll ö el. gränssten?    
  *Ternehall gränsmärke    
  *Ternehal gränsmärke    
  Tjärdalskärret kärr    
  Tjärdalskärret kärr    
  Trankärret kärr    
  Trankärret kärr    
  Tångabrokärret åkermark    
  Tångabrokärret ägomark    
  *Tärnehall gränspkt    
  *Tärnehäll ö el. gränssten?    
  *Tärnhall gränsmärke    
  Vielund triangelpunkt    
  Vielund triangelpunkt    
  Viksjön, se Boskvarnasjön sjö    
  Vildmossen mosse    
  *Yxenåskulla berg?    
  *Yxenåskulle gränsmärke    
  Älgamossen betesmark    
  Älgamossen ägomark    
  Älingabäcken bäck    
  Älingabäcken bäck    
  Änghultasjön sjö    
  Änghultasjön sjö    
  Änghultasjön sjö    
  *Äspesump bäck och jordbro    
  *Östmåsakullen höjd    
  Övre mad åkermark    
  Övre mad ägomark    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.