ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Korsberga socken : Östra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 474 Naturnamn : 471 Bebyggelsenamn : 819 Naturnamn : 710
Korsberga sn Abborraviken vik Korsberga socken Nummerförteckning förteckning
Kalberga, se Korsberga sn Abborraviken vik Korsberga sn Nummerförteckning förteckning
Korsberga sn Albovik vik Aggaskruv gård Nummerförteckning förteckning
?Korsberga sn Alekärret kärr Aggaskruf gårdar Nummerförteckning förteckning
Korsberga socken Altorna betesmark Aggaskruv Saknas Nummerförteckning förteckning
Korsberga socken Altorna terräng Albohult gård Nummerförteckning förteckning
Korsberga sn Anglaskruvssjön sjö Albohult gård Nummerförteckning förteckning
Korsberga sn Anglaskruvssjön sjö Alekull gård Nummerförteckning förteckning
Korsberga sn Annelund åker- o. betesmark Alekull gård Nummerförteckning förteckning
Korsberga sn Annelundsmarken terräng Almedal f.d. bs Nummerförteckning förteckning
Korsberga sn Aspelund åkermark Almsborg sn Nummerförteckning förteckning
Korsberga sn Avegöl göl Almsborg lht Nummerförteckning förteckning
Korsberga sn Backen åkermark Almsborg lht Nummerförteckning förteckning
Korsberga sn Basteviken vik Almsgård gård Nummerförteckning förteckning
Korsberga sn Benå å Almsgård gård Nummerförteckning förteckning
Korsberga sn Benå å Almskift avs Abborrviken vik
Korsberga sn Benå å Almskift avs Albohultebolet äng
Korsberga sn Berga terräng Alphyddan lht Alboviken vik
Korsberga sn Berga terräng Alphyddan lht Alekullsträdan åker
Korsberga sn Bergakull terräng Altona ödet Alekullsvrån åker
Korsberga socken Bergö ö Anglaskruv gård Aleträdan åker
Korsberga socken Birkesjö sjö Anglaskruf gård Alkärret kärr
Korsberga sn /Se Birkesjö sjö Anglaskruv Saknas Almsgårdsträdan åker
Korsberga socken Biörnesiön, se Storsjön sjö Ankarsnäs gård Almsåkern åker
Korsberga sn Bjuregölen göl Ankarsnäs Saknas Amerika höjd
Korsberga socken Bjuregölen göl Ankarsnäs Saknas Andersträdan åker
Korsberga socken *Bjälkasjön sjö Anneberg lht Anegöl göl
Korsberga sn Björkö ö Anneberg lht Anglaskrufssjön Saknas
Korsberga socken Björkö ö Annedal lht Annalyckan åker
Korsberga sn Björkö halvö Annedal hus o. tomt Annegölen göl
Korsberga sn Björkö ö Annelund ödet Annliträdan åker
Korsberga sn Björkö ö Apellund gård Aplaträdan åker
Korsberga sn Björnakullen kulle Appellund avs Aspåkern åker
Korsberga sn Björnakullen terräng Applaholm gård Avegöl göl
Korsberga sn Biörnsiö, se Boskvarnasjön sjö Applaholm gård Backen äng
Korsberga sn Biörnsiön, se Boskvarnasjön sjö Arneborg avs Backträdan åker
Korsberga sn Björnsjön, se Boskvarnasjön Saknas Arneborg lht Backåkern åker
Korsberga sn Blomsterkull terräng Arneborg lht Bastebolet äng
Korsberga sn Blomsterkull terräng Aspelid öde bs Bastelandet åker
Korsberga sn Blomsterkullagölen göl Aspelund lht Basteträdan åker
Korsberga sn Blomsterkullagölen göl Aspelund lht Basteviken vik
Korsberga sn Blåsås terräng Aspelund f.d. bs Baståkern åker
Korsberga sn sn Blåsås åkermark? Aspelund st Bastängen äng
Korsberga sn Bodasjön sjö Axberga lht Bengthålet kärr
Korsberga sn Bodabäcken bäck Backen öde st Bergbacken åker
Korsberga sn Bodasjön sjö Backen t Bergkällan källa
Korsberga sn Bodasjön sjö /Se Backen torp Bergträdan åker
Korsberga sn Bodaön ö Bakom lht Bergö ö
Korsberga sn »bodinga siö» förr namn på Bodasjön /Se Berg gård Besqvarnsån å
Korsberga sn Bolsbäcken bäck Berg gård Bestorpaåkern åker
Korsberga sn Borgagöl göl Berga ödet Betesfällan äng
Korsberga sn Borgagöl göl Berga ödet Beteskärret äng
Korsberga sn Borgaregölen göl Berga lht Betesmarken hage
Korsberga sn Borgaregölen göl Berga lht Biten åker
Korsberga sn Boskvarnasjön sjö Bergatorp bebyggelse Björkekullen åker
Korsberga sn Boskvarnasjön sjö Bergatorp avs Björkekällan källa
Korsberga sn Boskvarnasjön sjö Berghaga lht Björksjön sjö
Korsberga sn Boskvarnasjön sjö Bergholm ödet Björkö ö
Korsberga sn Boskvarnasjön sjö Bergkull öde bs Björnakullen höjd
Korsberga sn *Boskvarnssjön sjö Bergsäter lht Björnasjön sjö
Korsberga sn Boskvarnasjön sjö Bergsäter lht, hus o. tomt Bjuregölen göl
Korsberga sn Boskvarnasjön sjö Beskvarn gård Bjuregölsbäcken bäck
Korsberga sn Boskvarnasjön sjö /Se Besqvarn gård Blåsås åker
Korsberga sn Bostorpa ö, se Stora kullen Saknas Beskvarn Saknas Bockträdan åker
Korsberga sn Brantfällan terräng Bestorp gård Bockudden udde
Korsberga sn *Brantkullen Saknas Bestorp gård Bodasjön sjö
Korsberga sn Bredagöl göl Betania avs Bodasjön Saknas
Korsberga sn Bredegöl göl Bjurholmen bebyggelse Boddalen äng
Korsberga sn Brokärret kärr Bjurholmen avs Bodalevetorpsträdan åker
Korsberga sn Brokärret kärr Björkeborg lht Bodträdan åker
Korsberga sn »Bruakullen» berg Björkeborg hus o. tomt Bodängen äng
Korsberga sn Brudakullen åkermark Björkedal avs Bolbrohagen hage
Korsberga sn Bullerbäcken bäck Björkehult bs Bolen äng
Korsberga sn Bullerbäcken bäck Björkehult lht Bolet äng
Korsberga sn Bullerbäcken bäck Björkekullen ödet Bolamossen odlad mosse
Korsberga sn Byestadgölen göl Björkedal hmd Bolsträdan åker
Korsberga sn Byestadhåla fördjupning i mark Björkelund öde bs Bolsåkern åker
Korsberga sn Byestads mosse mosse Björkelund bs Bondanäslyckan åker
Korsberga sn Byggebäcken bäck Björkelund bs Bondanäsviken vik
Korsberga sn Byggebäcken bäck Björkhaga avs Bondevirke hage
Korsberga sn Byggegölen göl Björkhaga Saknas Borgaregölen göl
Korsberga sn Byggegölen göl Björkholm f.d. torp Boskvarnsjön Saknas
Korsberga sn Båtsbergsviken vik Björkholm hmd Bottersta trädan åker
Korsberga sn *Dackeholmen, se Byestadhåla fördjupning i marken Björkliden avs Brantaliden backe
Korsberga sn /Se Dackeholmen terräng Björkliden bebyggelse Brante backe höjd
Korsberga sn /Se Dackeholmen terräng Björktuna avs Brantfällan höjd
Korsberga sn /Se Dammakärret kärr Boastad öde bs Breda göl göl
Korsberga sn /Se Ekebäck terräng Bockaberg gård Bredagöl Saknas
Korsberga sn /Se Ekelund terräng Bockaberg gård Bredamosse odlad mosse
Korsberga sn /Se Ekhultagölen göl Bockaberg Saknas Bredträdan åker
Korsberga kyrka /Se Ekhultagölen göl Boda by Broarydsgölen göl
?Aggaskruv by Elgasiö, se Älgaskruvsjön sjö Boda gård Brokullekärret kärr
Aggaskruv by Elgasiön, se Älgaskruvsjön sjö Bodakull f.d. bs Broträdan åker
Aggaskruv by *Elgasjön sjö Bodakull öde bs Broåkern åker
Aggaskruv by /Se *Elliasjön Saknas Bodalund öde bs Brudkullen höjd
Aggaskruv gd /Se Finntorp terräng Bodatenstorp gård Brunnstäppan åker
Albohult by Finntorp terräng Bondanäs gård Bråtlandet åker
Albohult gd. Fiskasumpamossen åkermark Bondanäs säteri Bullerbäcken bäck
Albohult gd *flijsbärgh berg Borgen torp Butan åker
?Albohult gd *flijsabärgh berg Borgen t Byestad håla däld
Albohult gd Flolund terräng Bostenstorp gård Byggegölen göl
Albohult gd Flolund åkermark Broaryd gård Byggningaträdan åker
Alekulla by? Flyhemmet terräng Broaryd gård Bygärdet åker
Alekull by Flyhemmet sankmark Brunsgård gård Bystadgölen göl
Alekull gd Flymossen mosse Brunnsgård gård Båtsberget höjd
Almsgård by Flymossen mosse Brunnsgård Saknas Båtstadsträdan åker
Almsgård g Flymossen mosse Brännefall bebyggelse Bäckstycket åker
Almsgård by »Fogdebacken» Saknas Brännefall avs Dackeholmen dal
Almsgård gd Fornebosjön sjö Buraberg avs Dalaliden backe
Anglaskruv by Fornebosjön sjö Buraberg avs Dalen åker
Anglaskruv gd Forshaga betesmark Busken ödet Dalen äng
Anglaskruv by /Se Friggahål terräng Byestad Saknas Dalalandet åekr
Anglaskruv gd /Se Fruhagen betesmark Byestad gård Dammkärret kärr
Ankarsnäs gd Frustupelid terräng Byestad gård Danielsträdan åker
Ankarsnäs (förr Herranäs) gd Fårviken vik Bygget Saknas Daskan åker
Ankarsnäs hg Fårviken vik Bygget hmd Dikesträdan åker
Ankarsnäs gd *Fäö ö Bygärde avs Dikängen äng
Ankarsnäs gd *föröö ö Bygärde avs Dränggråten äng
Ankarsnäs gd Gabrielsgölen göl Bäck gård Drängstugaträdan åker
Ankarsnäs gd /Se Graneberg terräng Bäck gård Dämsen åker
Anckarsnäs (förr Hiertanaes) gd /Se Graneberg terräng Bäckabo öde bs Ekbolet äng
Ankarsnäs, se Hjärtanäs gd Granedal åkermark Bäckastugan öde bs Ekebackakällan källa
Aplaholm gd Granekull åkermark Bäckestugan f.d. bs Ekekällan källa
Appelleholm, se Aplaholm gd Granelund terräng Bäckastugan öde bs Ekhultsgölen göl
Applaholm gd »Grannkonebron» bro Börjanstorp Saknas Ekträdan åker
*Beenefall t? »Grannkonebron» bro Börjanstorp bebyggelse Ekåkern åker
?Berg gd Grannkonebro bro /Se Carlberg ödet Elgekrufsjön Saknas
?Berg gd Grannkonebro bro Carlsberg lht, öde Emån Saknas
?Berg gd Grannkonebro bro Dagningen Saknas Enebacksåkern åker
Berg gd Grannkonebäck bäck Dalen Saknas Enekullen åker
Beskvarn Saknas Grannkonebäck bäck Dalhem lht Ettan åker
Beskvarn gd Grannkonebäck bäck Dalhem lht Evevången äng
Bestorp by Grannkonebäck bäck Dalskog bs Fallegöl göl
Bestorp gd Grannkonebäck bäck Dalskog bs Fallhagen hage
Bestorp gd Grannkonebäck å /Se Daläng avs Fallängen äng
Bestorp by /Se Grytan terräng Daläng lht Farfarsmossen odlad mosse
Bischopsquarn, se Beskvarn Saknas Grytbäcken bäck Dillen bebyggelse Farmorshägnen äng
Bockaberg by Gränna terräng Dillen Saknas Farmorslyckan åker
Bockaberg by Gränna terräng Ekbacken ödet Femman åker
Bockaberg by Gubbabacken höjd Ekebacken f.d. torp Fiskarelyckan åker
Bockaberg by Gölabäcken bäck Ekeberg gård Fisksumpamossen odlad mosse
Bockaberg by Gölen göl Ekeberg gård Flon kärr
Bockaberg by Göljaryds göl göl Ekeberg lht Flymossen odlad mosse
Bockaberg by Göljaryds göl göl Ekebäck öde bs Flyet mosse
Bockaberg by Göljaryds göl göl /Se Ekedal öde bs Fornebogölen göl
?Bockaberg by Hagalund terräng Ekedal avs Fornebomossen odlad mosse
Bockaberg by Haggölen göl Ekedal f.d. bs Friparken hage
Bockaberg gd Haggölen göl Ekedal avs lht Fruhagen udde
Bockebärgh, se Bockaberg by *Hagsiö sjö Ekegård lht, hus o. tomt Fruhagen hage
Boda by Halänne åkermark Ekegård lht Frustupelid höjd
?Boda by Hammarsbergsmarken terräng Ekehill lht Fyran åker
?Boda by Hanekulle höjd Ekehill lht Fyrkantsträdan åker
Boda by *Haxadh-? sjö Ekelund hus Fåfängan åker
Bondanäs gd Hemsjön sjö Ekelund öde bs Fårfällorna hage
Bondanäs by /Se Hemsjön sjö Ekelund Saknas Fårhagen hage
Bondanäs by /Se Herrstenstorp triangelpunkt Ekelund bs Fårhagsmossen odlad mosse
Bostenstorp gd Herrstenstorp triangelpunkt Ekholm avs Fårmarken hage
Bodstenstorp gd Himlabacken berg Ekholm bebyggelse Fårtäppan äng
Bostenstorp gd /Se *Hinyasjön, se Hjärtasjön sjö Ekholm bs Fårviken vik
Broaryd gd Hjertasjön sjö Ekholm bs Fälledungen hage
Broaryd gd Hjortagölarna gölar Ekhult bebyggelse Fälleskogen hage
Broridh, se Broaryd gd Hjärtalund terräng Ekhult avs Gabrielsgölen göl
Brunsgård gd Hjärtasjön sjö Eksäter avs Galtasjön Saknas
Bustestårp, se Bostenstorp gd Hjärtasjön sjö Eksäter hus o. tomt Galtsjön sjö
Byestad hg Hjärtasjön sjö Ektuna lht Galten göl
Byestad Saknas Hjertasjön sjö Elim avs Gamla-mossen odlad mosse
Byestad Saknas Hjärtasjön sjö Enekullen ödet Gastliden backe
Byestad Saknas Hjärtasjön sjö Engelholm bs Gategöl göl
Byestad Saknas Hjärtasjön sjö Engelund öde bs Gatufällorna hage
Byestad by Hjärta sjön sjö Espeberg öde bs Gatukätten äng
Byestad Saknas Hjärtasjön sjö Espefall öde bs Gatulyckan åker
Byestad Saknas Hjärtasjön sjö Evedal bs Gatumarken äng
Byestad Saknas Hjärtasjön sjö Evedal bs Gatuträdan åker
Byestad hg Hjärtasjön sjö /Se Evedal, Lilla lht Getabolsåkern åker
Byestad by Hjärtasjön sjö /Se Evedal, Lilla lht Getudden udde
Byestad herrgd Hjärtasjön sjö /Se Fallhagen avs Getö ö
Byestad hg /Se Hjärtasjön sjö /Se Fintorp öde bs Grannkonebro bro
Byestad hgd /Se Hjärtasjön sjö /Se Fintorp f.d. bs Grannkonebro bro
Byestad gd /Se Hjärtasjön sjö /Se Floholm bebyggelse Gropen åker
Byestad hg /Se Hjärtholmen åkermark Floholm avs Grytingsåkern åker
Båckaberg, se Bockaberg by Hjärtån å Flohult by Gubbabacken höjd
Båckebärgh, se Bockaberg by Hohulta bro bro Flohult gård Gubbabacken Saknas
Bäck gd Hohultagränden natn? /Se Flolund öde bs Gubbgölen göl
*Bäcketorp t? Horsagölen göl Flyhemmet ödetorp Gubbkärret kärr
Bärgh, se ?Berg gd Horsaspången spång? Flyhemmet f.d. gren.torp Gubblyckan åker
Ekeberg gd Horsfall ägomark Folkatorp gård Guldkällan källa
Elmegård, se Almsgård by Horvet terräng Folkatorp gård Gullvrån äng
Flahult, se Flohult by Horvet mosse /Se Fredriksberg ödet Gärdeträdan åker
Flohult by Hultagölen göl Fridensberg lht Gäsaflon äng
Flohult by Hultagölen göl Fridensberg hus Gärdesbacken åker
Flohult by Hultamossen mosse Fridhem hus Göljarydsgölen göl
Flohult by Hultamossen betesmark Fridhem öde bs Göllyckan åker
Flohult by Hultet åkermark Fridhem avs Gölhagen hage
Flohult by Hultet ägomark Fridhem bs Gölmossen odlad mosse
Flohult by Hultet åkermark Fridhem t Gölängen äng
Flohult by Hultet terräng Fridhem avs Gölåkern åker
Flohult by Hultsgöl, Stora- göl Fridhem öde bs Görgenlyckan åker
Flohult by Hultsgöl, Stora göl Fridhem bs Hacket åker
Flohult by Hulubäcken bäck Frugård Saknas Hagalyckan åker
Flohult by Hulubäcken bäck Furuberg lht Haglyckan åker
Flohult by Hulubäcken bäck Furuhem avs Hagreven åker
Flohult by Humlekullen kulle Furuhem avst Hagträdan åker
Flohult by Hytten åker- o. betesmark Furulid avst Hagängen äng
Flohult by /Se Hytten terräng Furulid lht Hallaträdan åker
Folketorp gd Hålebobäcken bäck Fyrväpplingen avs Hallö ö
Garundetorp, se Gunnatorp gd Hålebobäcken bäck Fyrväpplingen avs Helvetets portar berg
Giöliaryd(h), se Göljaryd gd Hålebobäcken bäck Fågelbo öde bs Hemhagen hage
Glahytt lht /Se Häggeberg terräng Fällan torp Hemmesta hagen hage
Gunnatorp herrgård Häggeberg terräng Glahytt ödet Hemmossen odlad mosse
Gunnatorp herrg. Hässleskögle betesmark Graneberg ödet Hemsjön sjö
Gunnatorp gd Hässleskögle äng /Se Graneberg f.d. torp Hemträdan åker
Gunnatorp gd Hökanabben udde Granebo hus o. tomt Hemängen äng
Gunnatorp herrgd Jungfruberget berg Granebo avs Herrstenatorps moar hage
?Gunnatorp gd Junkamossen mosse Granedal öde bs Himlabacken höjd
Gunnatorp hgd /Se Järnvägsgölarna gölar Granekull öde bs Hittersta trädan åker
Göljaryd gd Jättaliden terräng Granhem avs Hjärtarydsån Saknas
Göljaryd by *Jättebrunnen fördjupning i ett berg Granhem avs Hjärtasjön Saknas
Göljaryd by *Jättebrunnsliden backe Granholm öde bs Hjertasjön sjö
Göljaryd by Kakelugnsbacken terräng Graninge avs Hjortegöl göl
Göljaryd by Kakelugnsbacken åkermark Graninge bebyggelse Hjälmaängsbäcken bäck
Göljaryd by Kalvaberget berg Graninge Lillegård lht Hjärtanäsviken vik
Göljaryd gd Karlberg terräng Graninge Lillegård lht Hjärtaryds flyn kärr
Göljaryd by Kattehultet betesmark Granliden avs Hjärtarydsgölen göl
Göljaryd gdr /Se Kejsarkullagölen göl Granliden lht Hjärtarydsviken vik
Göljaryd by /Se Klinten terräng Grenna öde bs Hjärtån å
Göljaryd by /Se Klövehall betesmark Grindstugan ödet Hjärtån el. Emån Saknas
?Haga by Knottorpasjön sjö Grindstugan ödet Hohultsbro bro
Haga gd Knottorpasjön sjö Grytan Saknas Hohultsgränden dal
Herranäs gd Knutabo åker- o. betesmark Grytingsberg ödet Hohultsmossen odlad mosse
Herrstenstorp gd Kolgölen göl Grytingsberg f.d. bs Holmträdan åker
Herrstenstorp by /Se Kolsjön sjö Grytingsberg öde bs Holmängen äng
Hiærtanes, se Ankarsnäs gd Korshorvet utjord /Se Grönedal ödet Hoplyckan åker
Hjälmsäng gd Kriken åkermark Grönskog t, öde Horsagölen göl
Hjälmsäng gd Kristine kulle höjd Grönskog avs Horsaspången bro
Hjälmsäng gd Kristinelund åker- o. betesmark Grönskog avs Horsaspången plats där vägen går fram över sanka områden
Hjälmsäng gd Kristinelund terräng Gubbatorpet ödet Horvet odlad mosse
Hjärtanäs lg. Kråkehallar udde Gunnarbo lht Hulebäck bäck
Hjärtanäs lägenhet Kråkekull terräng Gunnarbo lht Hulubäck Saknas
Hjärtanäs tidigare by /Se Kullen terräng Gunnatorp gård Hulemaden kärr
Hiertanaes, äldre namn på Anckarsnäs gd /Se Kullskog triangelpunkt Gunnatorp gård Huleträdan åker
Hjärtanäs (el. Ankarsnäs) gd /Se »Kungakällan» källa Gustavia avs Huluboträdan åker
Hjärtaryd by Kvarnahultet åkermark Gustavia avs Huluboängen äng
Hjärtaryd by Kållegöl göl Gustavsberg bs Hultaplöjen åker
Hjärtaryd by /Se Kållegöl göl Gustafsberg bs Hultet äng
Hjärtaryd by /Se Källehult åker- o. betesmark Gärdhamra avs Hultgölen göl
Hjärtaryd by /Se Källehult terräng Gärdhamra hus o tomt Hultmaden åker
Hohult, se Storagård by Kättiludde udde Göljaryd gård Hultsviken vik
Hohult (Hoohwlt, Hoghult), se Storagård gd Laduslättssjön sjö Göljaryd gård Hultträdan åker
*Hohult gd Laduslättssjön sjö Hackhemmet ödet Hundkullen höjd
*Holeboda gd? Laduslättasjön sjö Haga gård Husåkern åker
Holm gd Ladviken vik Haga gård Hygget hage
Holm gd Lilla hallen ö Hagaberg ödet Hytte åker
Holm gd Lilla hallen holme Hagalund ödet Häggdalen åker
Holmen gd Lillaskruv åker- o. betesmark Hagastugan öde bs Hägnamossen odlad mosse
Horsfall utjord Lillaskruv terräng Hallen ödetorp Hägnan hage
*Houltawandanum del av sn? Lillesjön sjö Hammardal lht Häslesjögle äng
Hult by Lillesjön sjö Hammardal lht Hästfällorna hage
Hult by Lillsjön sjö Hammarlund lht Hästhagen hage
Hult by Lillängen betesmark Hammarlund lht Högeträdan åker
Hult ödegd Ljungrydet terräng Hammarberg t Högängen äng
Hult, Lilla gd Ljungrydet terräng Hammarsberg t Hökanabben udde
Hult, Stora gd Loviseberg terräng Hammarshult soldattorp Hökanabbamossen odlad mosse
Hultsvik hg Lunden åkermark Hammarshult avs Hökanabbsviken vik
Hultsvik hg Lundsborg betesmark Hammarshult ödet Hörtäppan äng
Hultsvik hg Lundsborg terräng Hammarshult st Isbrunnsträdan åker
Hultsvik säteri Långakärret kärr Hammarshult soldattorp Jakobabrunnen källa
Hultsvik herrgd Långakärret kärr Haslätt ödet Jockabiten åker
Hultsvik hg /Se Långebromossen mosse Hasselbacken avs Jollramossen odlad mosse
Hytten ödetorp /Se Löjasjön sjö Hasselbacken lht Jungfruberget höjd
Karsbärga, se Korsberga sn Löjasjön sjö Hedenstorp ödet Järnbiten åker
Klackenäs by Löjasjön sjö Heranäs gård Järnvägsträdan åker
Klackenäs by Löjasjön sjö Herranäs, se 1 Ankarsnäs Saknas Jättagrytan urholkning i berg
Klackenäs by Löjasjön sjö Herranäs eller Ankarsnäs, se 1 Ankarsnäs Saknas Jättaliden höjd
Klackenäs by Löjasjön sjö Herragården gård Jättaliden backar
Klackenäs by *Lösasjön sjö Herre-Knixhult Saknas Jättelyckan åker
Klackenäs gd Lövenäs terräng Herrstenstorp gård Jättestenen sten
Klakenäs, se Klackenäs by Lövenäs terräng Herrstenatorp gård Kajträdan åker
Knabberödje gd Lövenäs ägomark Hjälmsäng gård Kalvafälleträdan åker
Knigshult, se Knixhult by Marbacken betesmark Hjälmsäng gård Kalvberget höjd
Knivshult by Markaviken vik Hjälmsäng Saknas Kalvhagen hage
Knixhult by Markaviken vik Hjärtaholm f.d. torp Kalvkärret kärr
Knixhult by Mellansjön f.d. sjö Hjärtanäs lht Kalvtäppan äng
Knixhult by Mellansjön sjö Hjärtanäs lht Kappaträdan åker
Knixhult by Millegölen göl Hjärtaryd gård Kattö ö
Knixhult by Millegölen göl Hjärtaryd by Kettiludde udde
Knixhult by Milletorpa udde udde Hjärtaryd, Lilla Saknas Kilen åker
Knixhult by Milletorps udde udde Hjärtaryd, Stora Saknas Klockenäsudde udde
Knixhult by Moamossen åkermark Hjärtaryd Storegård Saknas Klocketrädan åker
Knixhult by Modala åker- o. betesmark Hjärtaryd Sörgård Saknas Klampabäck bäck
Knixhult by Mogölen göl Hjärtelund ödet Klintabacken åker
Knixhult by *Mortegiöl göl Hjärtholmen ödet Klinten höjd
Knixhult by Mossö ägomark Hjärtlund f.d. bs Klövehall ö
Knixhult by Munkaberget berg Holm gård Knabbarödjeåkern åker
Knottorp gd Myråsen åker- o. betesmark Holm Saknas Knektåkern åker
Knottorp gd Mågebo, Gamla terräng Holm Saknas Knottorpsjön sjö
Knottorp gd Mågeboberg berg Holma avs Knuthacket åker
Knottorp gd Mågeboviken vik Holma bebyggelse Kobacken höjd
Korsberga by Mågeboön ö Holmen gård Kohagen hage
Kullskog by Mågeboön, Lilla ö Holmesberg lht Kohagen hage
Kullskog by Månstorp, Lilla ägomark Holmesberg lht Kohagsmossen odlad mosse
Kullskog gd *Mårckasteen sten? Holmstorp avs. torp Kolfällebacken höjd
Kvarnhult ödet Mörkegöl göl Holmstorp t Kolgölen göl
Kärvagård gd Mörtegöl förr göl Horfvedsfall, se 2 Horsfall Saknas Kolsjön sjö
Kärvagård gd Neringen hage /Se Horsfall och Horvidsfall utjord Kolsjön Saknas
Lida by Neringen äng /Se Horsfall Saknas Kolsjöträdan åker
Lida by Norlid betesmark Horfidsfall utjord Korpträdan åker
Lida by Notteberg triangelpunkt Hult f.d. gård Kriken äng
Lida by Notteberg triangelpunkt Hult ödegård Kristinekullen höjd
Lida by Nyabergsmossen åkermark Hult, Lilla gård Kristinelund åker
Lida by Nyatorp betesmark Hult, Lilla gård Krokåkern åker
Lida by Nyatorp terräng Hult, Stora gård Kråkehallar grund
Lida by Nyatorpagölen göl Hultsvik säteri Kråketrädan åker
Lida gd Nyelund åkermark Hultsvik gård Kullaträdan åker
*Luxtorp? t Nässjagölen göl Hult, Stora gård Kullen åker
Löneberg gård *Nässjatorp utjord Hulubo gård Kullträdan åker
Löneberg gd Oset sund Hulubo gård Kungslyckan åker
Löneberg gd /Se Oset sund Hulubäck bs Kurrevången åker
Löfhagen gd Ostkakeliden terräng Hulubäck bs Kvarnhultet öng
Lönås utjord Oxhageudden udde Hytten ödet Kvarnträdan åker
Lönås gd Oxhageudden terräng(?) Hytten ödet Kyhagsängen äng
Lövhagen gd Oxhageviken vik Häggeberg öde bs Kyrkgärdet åker
Lövhagen gd Oxhageviken vik Hästhagen öde bs Kyrkgärdet äng
Medhelhult, se Merhult gd Predikstolen terräng Hästhagen bs Kyrkhagen hage
Merhult gd Pärlön ö Högaberg ödet Kyrklyckan åker
Merhult gd Rumpegölen göl Högalund öde bs Kyrkträdan åker
?Merhult gd Ryagölen göl Högalyckan Saknas Kyrkängen äng
Merhult gd Ryagölen göl Höganäs bs Kållegöl göl
Merhult gd Rydingen sjö Höganäs avs och ett hus Källareträdan åker
Milletorp gd Rydingen sjö Häganäs bs Källebacken äng
Milletorp gd Rydingen sjö Höganäs avs Källebol äng
Muggebo by Ryssaledet terräng Höganäs avs Källedalen åker
Muggebo by Ryssweden, se Laduslättssjön sjö Högelid hmd Källehagen hage
Muggebo by Ryssweden, se Laduslättssjön sjö Högelid bebyggelse Källekärret kärr
Muggebo by Rävegöl göl Höghult bebyggelse Källeträdan åker
Muggebo by *Röningh Siöö sjö Höghult avs Källaråkern åker
Muggebo by *Röninghsiöö sjö Höjden t Kärringträdan åker
Muggebo by Salsbacken terräng Höjden bebyggelse Kärrmossen odlad mosse
Muggebo by Salshult triangelpunkt Hörnekull f.d. torp Kärvagårdshagen hage
Muggebo gd Salshultasjön sjö Hörnekull bebyggelse Kärvagårdsträdan åker
Muggebo by Sanderas åkermark Hörningshult ödet Ladugårdsgärdet åker
Muggebo by Sandsbro terräng Jonstorp bs Ladugårdshagen hage
Muggebo by Sandsbro terräng Jonstorp bs Ladugårdslandet åker
Muggebo by Sandskog terräng Jättabrunn f.d. bs Ladugårdslyckan åker
Muggebo by Sandskog åkermark Jätteliden öde bs Ladugårdsträdan åker
Muggebo gd Segekull åkermark Kappen öde bs Ladugårdsåkern åker
Muggebo by Sjöatorpet åkermark Kaplansgården Saknas Ladugårdsängen äng
Mylletårp, se Milletorp gd Sjöholmen udde Karlsberg öde bs Laduträdan åker
Mågebo gd Sjöholmen udde Karlberg lht Lammkätten hage
Möabo f.d. t Sjökullen ägomark Karlberg lht Landsvägsplöjen åker
Notteberg by Sjölid åkermark Karlsborg lht Lassahål kärr
Notteberg by Sjöstugan terräng(?) Karlsborg skolhus Laviken vik
Notteberg by Sjöstugan terräng Kejsarekull lht Ledlyckan åker
Notteberg by Sjöstugusjön sjö Kejsarkullen lht Ledåkern åker
Notteberg by Sjöstugusjön sjö Klackenäs gård Lerhagen hage
?Notteberg by Skiftesfallshålet bergsklyfta /Se Klackenäs gård Lidaträdan åker
Notteberg by Skogskull åkermark Klampen Saknas Lidängen äng
Notteberg by Skogsryd terräng Klintaberg t Lidängslyckan åker
Notteberg by Skogsryd glänta? Klintaberg t Lillabol äng
Notteberg by Skruvakärret betesmark Klinten ödet Lilla gärdet åker
Notteberg by Skruvasjön sjö /Se Klintäng utjord Lilla hallen ö
Nybygget lht *Skårfvegiööl göl Klintäng utjord Lillatorpsängen äng
Nåttabergh, se Notteberg by *Skårfvegiööl sjö Klockaregården gård Lille hagen hage
*Näs Saknas Skäftesfall triangelpunkt Klockelund öde bs Lillesjön sjö
*Näs Saknas Skäftesfall triangelpunkt Klockelund lht Lillesjön vik
*Näs Saknas Skäftesfalla håla terräng Klockelund lht Lillåkern åker
*Näs Saknas Skäftesfalla håla terräng Knabbarödje gård Lillåkern åker
*Näs Saknas Sluttas åker- o. betesmark Knabberödje gård Lillängen äng
*Näs Saknas Slättaliden betesmark Knekttorpet öde st Lillängsmossen odlad mosse
*Näs Saknas Slättö ö Knixhult by Lillövsåkern åker
*Näs Saknas Smedhemsbäcken bäck Knixhult gård Lillön åker
Nötebärgh, se Notteberg by Snappsäckagölen göl Knixhult herregården bebyggelse Lindträdan åker
Ringshult t Snappsäckagölen göl Knottorp gård Lindvallen äng
Ryssvik avs Snappsäcken skogsmark? Knottorp gård Logeträdan åker
Salshult gd Snuvan udde Knutbo ödet Lindarna äng
Salshult by Solarna ägomark Knäppet Saknas Lunden äng
Segelöv utjord Spökegöl göl Knäppet bs Lundängen äng
Segelöv gd /Se Stora flyet sankmark Korsberga tätortsnamn Lyckebolet äng
Segelöv gd /Se Stora hallen ö Korsberga gård Lyckåkern åker
?Segelöv gd /Se Stora hallen ö Kraftstugan öde bs Längalyckan åker
*Siggneshult t? Stora hallen holme Kristineberg bs Långebro bro
Siögårdh, se Sjöagård by Storsjön sjö Kulebo ödet Långebromossen odlad mosse
Sjöagård by ?Storsjön sjö Kullen ödet Långhagelyckan åker
Sjöagård by Storängen betesmark Kullen ödet Långlyckan åker
Sjöagård gd Squalsiön, se Svalpösjön sjö Kullen ödetorp Långträdan åker
Sjöanäs by Strömskärr ägomark Kullen bs Långåkern åker
Sjöanäs gd Stubbängen betesmark Kullen f.d. bs Långåkersträdan åker
Sjöanäs g *Svalpöbäcken vattendrag Kullskog gård Läktaren höjd
Sjöanäs gd Svalpösjön sjö Kullskog gård Löjasjön sjö
Sjöanäs gd Svalpösjön sjö Kungatorpet ödet Lönnebolet äng
Sjöanäs by /Se Svalpösjön sjö Kvarnhult ödet Lönåsskiftet åker
*Skarhult förr gård Svalpösjön sjö Kvarnhult f.d. t Lövedalsvången åker
Skiettefall, se Skäftesfall by Svaneslätt åkermark Kvarntorpet ödet Maden äng
Skogedill gd Svanäng äng Kyrkelund lht Majaliselyckan åker
Skäftesfall by Svanäng åkermark Kyrkelund lht Majkällan källa
Skäftesfall gd Svarta hål göl(?) Källeberg öde bs Malenalyckan åker
Skäftesfall by Svarta hål göl Källehult öde avs Markagölen göl
Skäftesfall by Svensbo terräng Källehult avs Markavik vik
Skäftesfall by Svensbo terräng Källelund lht Marken hage
?Skäftesfall by Svensboviken vik Källelund lht Marklyckan åker
Skäftesfall by Svensboviken vik Källäng öde bs Markåkrarna åker
Skäftesfall gd Svinasjön sjö Källäng ödet Marockoliden höjd
Skättefalla, se Skäftesfall by Sällens åker- o. betesmark Kärret avs Mejeriviken vik
*Skerslidha, se Lida by Sörasjön sjö Kärret avs Mellandalen äng
Skärslida, se Lida by Sörasjön sjö Kärvagård gård Mellanhagen hage
Skärveryd ödet Sörasjön sjö Kärvagård gård Mellanlappen odlad mosse
Stock ödeg Söratorp terräng Kärvagård Saknas Mellanstycket åker
Stockatorp by Söratorp betesmark Lassa-Knixhult Saknas Mellanträdan åker
Stockatorp gd Sörängsmossen åker- o. betesmark Ledet ödet Mellanåkern åker
Stockatorp by Tallebacken terräng Lida gård Millegölen göl
Stockatorp by Talleberg terräng Lida gård Millegölsbäcken bäck
Stocksberg by Tallebergsgölen göl Lidaholm bs Minnes ö ö
Stocksberg by Tassö terräng Lidaholm bs Mogöl göl
Stocksberg by Tassö terräng Lidboholm ödekvarn Mossbolet äng
Stocksberg by *Ternehall gränsmärke Liljeholmen lht Mosshagen hage
Stocksberg by Ternehall, se Tärnehäll ö el. gränssten? Liljeholmen lht Mosshålet odlad mosse
Stocksberg by *Ternehal gränsmärke Lilleberg avs lht Mosslaggen åker
Stogsbergh, se Stocksberg by *Ternehall gränsmärke Lillaberg avs Mosslyckan åker
Storagård by Token åkermark Lillaholm ödet Mossträdan åker
Storagård by Torpängen ägomark Lillaskruf öde bs Mossö kärr
Storagård med Knottorp gd Traneboån å Lillatorp Saknas Muggebolet äng
Storagård by Tranebro terräng Lillatorp f.d. torp Muggeboslätt åker
Storagård by Tranebrodammen damm Lillsäter lht Muggelyckan åker
Storagård by Tranebroån å Lindhaga avs Muggängen äng
Storagård by Tranhalsagölen göl Lindhaga bebyggelse Munkaberget höjd
Storagård gd Trelleborgagölen göl Lindholm bs Myrkullen åker
Ståcksbärga, se Stocksberg by Tryggehamn betesmark Lindholm bs Mågeboberg höjd
Stäck gd Tvättegölen göl Lindskog avs Mågeboviken vik
Svartagärdet ödebs *Tärnhall gränsmärke Lindskog Saknas Mågeboön ö
Svensholm gd *Tärnehall gränspkt Lindskog lht Månsängen äng
Svensholm gd *Tärnehäll ö el. gränssten? Lindås avs Möaboträdan åker
Sättisfall, se ?Skäftesfall by Udden udde Lindås lht Möllareträdan åker
Tittut bebyggelse /Se Uggleudden udde Lindås öde bs Mönsterslätten slätt
Tovaholm by Valegölen göl Linnedal ödet Mörkegöl göl
Tovaholm gd Valegölen, Lilla göl Linnedal bs Mörkevik vik
Tovaholm gd Vargagropen ägomark? Linnedal bs Neringen hage
*Tranekvarn kvarn Vargakullen triangelpunkt Linnedal ödet Nerträdan åker
Traneryd prästgård Vargakullen triangelpunkt Linneryd bs Nerängen äng
Traneryd prästgård Vargakärr kärr Lisebacken öde bs Nissafällan hage
Traneryd bebyggelse Vargakärret kärr Lisestugan öde bs Norrgärdet åker
Traneryd prästgård /Se Wrångsjön sjö Ljunga öde bs Nyabergsliden backe
Tåffueholmen, se Tovaholm by Vrången sjö Ljungaryd ödet Nyabergsmossen odlad mosse
*Tåstetorp torp Wrången sjö Loviseberg ödet Nya kärr kärr
Vik by Vrången sjö Loviseberg öde bs Nyhacket åker
*Witholfsthorp Saknas Wrången sjö Lugnet bs Nylandet åker
*Witholfsthorpa Saknas /Se Vrången sjö Lugnet bs Nyodlingen åker
Yxanshult by Wrången sjö Lundholmen lht Nyträdan åker
Yxanshult by Vrången sjö Lundholmen lht Nyträdemossen odlad mosse
Yxanshult by Vrången sjö Lundsborg st Nyängen äng
Yxanshult by Vrången sjö Lundsborg gren.t Nyängskällan källa
Yxanshult by Vrången sjö Lundsborg soldatt Närbäcken bäck
Yxanshult by Vrången sjö /Se Lundsborg g.t Nässjagölen göl
Yxanshult by Vrången sjö /Se Lyckan f.d. bs Nässjagölen Saknas
Yxanshult by *Vångesjön sjö Lyckhem avs Odlingen åker
Yxanshult by *Vrånginna Bäck bäck Lyckhem avs Ola kärr kärr
Yxanshult gd Värnen sjö /Se Lyckås avs Opperträdan åker
Yxeshult, se Yxanshult by Yxanshultasjön sjö Lyckås avs Oppträdan åker
Yxnehultt, se Yxanshult by Yxanshultasjön sjö Löneberg gård Oppängen äng
Åkershult gd *Åmötet gränsterräng(?) Löneberg gård Osaträdan åker
Åkershult gd Älesjön sjö Lönedal avs Ostkakeliden backe
Åkershult gd Älgaskruvsjön sjö Lönedal avs Ostran åker
Åkershult gd Älgaskruvsjön sjö Lönhem lht Oxelbolet äng
Åkershult gd Älgaskruvsjön sjö Lönhem lht Oxhagen hage
Åkershult gd Älgaskruvsjön sjö Lönås utjord Oxhagen hage
Åkershult gd Älgaskruvsjön sjö Lönås utjord Oxhagsgölen göl
Åkershult gd Älgaskruvsjön sjö Lövedal lht Oxhageträdan åker
Åkershult gd Älgaskruvsjön sjö Löfvedal lht Oxhagaviken vik
Åkershult säteri Ängaträdan Saknas Lövedal öde bs Oxmarken hage
Åkershult herrgd Äspefall terräng Lövhagen gård Parken hage
Åkershult hg /Se Örelid skogsmark Löfhagen gård Passopp backe
Ångeleskruff, se Anglaskruv by Övrahägne åker- o. betesmark Lövhagen Saknas Passoppsgölen göl
Ödåckershuldt, se Åkershult gd Övrahägne terräng Lövenäs ödet Passoppshagen hage
Österkorsberga samh. /Se   Löfvenäs öde bs Passoppsliden backe
Österkorsberga poststation /Se   Lövholm bs Perstorpsträdan åker
Öxnehuldt, se Yxanshult by   Lövholmen bs Piglipen äng
    Lövhyddan avs Planteringen hage
    Lövhyddan avs Posthagen hage
    Lövhyddan lht Predikstolen höjd
    Lövängen avs Putten åker
    Magnidal ödet Pärlön ö
    Magnidal f.d. torp Rappängen äng
    Magrehult f.d. bs Renen äng
    Magrahult ödet Rikekärret kärr
    Marieberg öde bs Rikesberget höjd
    Mariedal öde bs Ringåkern åker
    Marieholm avs Riorna åker
    Marieholm avs lht Rosenlund äng
    Markavik öde bs Rosjön sjö
    Marken öde bs Rumpehägnen äng
    Markstugan öde bs Ruthiet odlad mosse
    Marocko ödet Rutiga mossen odlad mosse
    Merhult gård Rydingen sjö
    Merhult f.d. militärboställe Rysafällan hage
    Merhult Saknas Ryssvikssjön sjö
    Milletorp gård Ryssvikssjön Saknas
    Milletorp gård Ryssåkern åker
    Milletorp järnvägsstation Ryttarelyckan åker
    Milletorp järnvägsstation Rävgärdet åker
    Modala öde bs Rävträdan åker
    Mossö bebyggelse Rödingen hage
    Mostugan öde bs Sagers lid backe
    Muggebo gård Salomos lycka åker
    Muggebo gård Salsbacken höjd
    Myrans öde bs Salahultssjön sjö
    Mågebo gård Salshultaträdan åker
    Mågebo gård Sandbacken äng
    Månstorp t Sandebobackar backar
    Månstorp t Sandlyckan åker
    Möabo f.d. t Sandträdan åker
    Möabo hmd Sandviken vik
    Milleholm Saknas Siggeträdan åker
    Nordenskog lht Silverkällan källa
    Nordanskog lht Sjöanässjön sjö
    Norlid bs Sjöbacken åker
    Norlid bs Sjögärdet åker
    Norraskog bebyggelse Sjöhagen hage
    Norraskog avs Sjökullen åker
    Norrby avs Sjölyckan åker
    Norrby avs Sjömossen odlad mosse
    Norregården gård Sjöplöjen åker
    Norregården gård Sjöstugesjön sjö
    Norrgården gård Sjöträdan åker
    Norrhult öde bs Sjövik udde
    Norrskog avs Sjöåkern åker
    Norrskog avs Sjöängen äng
    Notteberg gård Skabban äng
    Notteberg by Skabbåkerslyckan åker
    Nyaberg öde bs Skabbängen äng
    Nyaberg öde bs Skarpö ö
    Nyatorp avs Skedelyckan åker
    Nyatorp f.d. torp Skeftahagen hage
    Nyatorp öde bs Skeftesfallshåla berg
    Nyatorp avs Skeftesfalls håla dal
    Nyatorp ödet Skogsmarken hage
    Nybro lht Skogsmon hage
    Nybro lht Skogsträdan åker
    Nybygget lht Skolhusträdan åker
    Nybygget lht Skruvakärret kärr
    Nydal avs Skruvasjön Saknas
    Nydal lht Skrufvasjön sjö
    Nyelund bs Skråberget höjd
    Nyelund bs Skummegöl göl
    Nyelund öde bs Skärven hage
    Nygård hmd Slinnergölen göl
    Nyhagen öde bs Slåtterbolet äng
    Nyhem avs. hus o tomt Slättaträdan åker
    Nyhem avs Slätten åker
    Nyholm öde bs Slätten äng
    Nylund ödet Slätterna åker
    Nylund ödet Slättliden höjd
    Nylund ödet Slättö ö
    Nysäter avs Smedbacken höjd
    Nysäter avs hus o. tomt Smedhemsbäcken bäck
    Nässjatorp f.d. torp Smedlyckan åker
    Passopp f.d. bs Smedträdan åker
    Passopp öde bs Smedåkern åker
    Perstorp t Smedängen åker
    Perstorp bebyggelse Smugesjön göl
    Peterdal öde bs Smååkrarna åker
    Petersborg öde bs Snappsäcksgölen göl
    Peterslund ödet Snuvan udde
    Prästgården gård Snärleviken vik
    Ringehult t Sockerbäcken bäck
    Ringshult bebyggelse Soderna åker
    Rosenborg bs Sofällan åker
    Rosenborg ödebs Solarna åker
    Rosendal avs Sotträdan åker
    Rosendal bebyggelse Spånghagen hage
    Rosenholm lht Spökträdan åker
    Rosenholm lht Stoggtäppan äng
    Rosenlund avs Stallsmossen odlad mosse
    Rosenlund avs lht Stallsträdan åker
    Rydet bebyggelse Starrängen äng
    Rydholm ödet Stendalen äng
    Rylund öde bs Stenfällan hage
    Ryssvik avs Stenkätten äng
    Ryssvik bebyggelse Stineplanen åker
    Rökärr lht Stockalyckan åker
    Rökärr avs Stolpaliden backe
    Rökärr lht Storabol äng
    Röret f.d. bs Storagårdsgölen göl
    Sagahill avs Storagärdet åker
    Sagahill avs Stora hallen ö
    Sagslund lht Stora-Hultgölen göl
    Sagolund bebyggelse Stora trädan åker
    Salem hus Stordiket bäck
    Salshult gård Storhagen hage
    Salshult f.d. militieboställe Storsjön sjö
    Salshult, Lilla lht Stor sjön sjö
    Salshult, Lilla lht Storträdan åker
    Sandliden bs Storåkern åker
    Sandliden bs Storåkern åker
    Sandsberg ödet Storängen äng
    Sandebro ödet Storängslyckan åker
    Sandskog bebyggelse Strömskärr kärr
    Sandskog öde bs Stubbabitarna åker
    Sandskog lht Stubbfällan hage
    Sandskog ödet Stugalandet åker
    Sandskog avs Stegalyckan åker
    Sandskog ödet Stuguträdan åker
    Sandskog lht Stugutäppan äng
    Sandslätt f.d. gren.t Stugåkern åker
    Segekull öde bs Sulelappen odlad mosse
    Segelid ödet Sumpdalen åker
    Segelöv Saknas Svanhalsen göl
    Segelöv utjord Svankulleträdan åker
    Segelöf utjord Svanträdan åker
    Siboholm t Svanängen äng
    Siboholm bebyggelse Svartagärdet åker
    Sjöagård gård Svarta hål kärr
    Sjöagård gård Svartalyckan åker
    Sjöanäs gård Svensboviken vik
    Sjöanäs gård Svenstorpamossen odlad mosse
    Sjöberg lht Svinfällan äng
    Sjöberg lht Svinsjön Saknas
    Sjöholm avs Svinasjön el. Galtasjön Saknas
    Sjöholm avs Sågmossen odlad mosse
    Sjöholm öde bs Sågträdan åker
    Sjöholm ödetorp Sälleberget höjd
    Sjöholmen ödetorp Sällehagen hage
    Sjökullen öde bs Sämjeträdan åker
    Sjökullen ödet Södra sjön sjö
    Sjöled öde bs Södrasjön Saknas
    Sjölund ödet Sörasjön sjö
    Sjölund öde bs Söraträdan åker
    Sjöstugan ödet Sördalen åker
    Sjöstugan f.d. torp Söråkern åker
    Sjötorp ödet Sörängen äng
    Sjötorpet f.d. soldattorp Tallbacken höjd
    Sjötorpet ödet Tallebergsgölen göl
    Sjötorpet t Tassö kärr
    Sjövik avs Tempelsbacken höjd
    Sjövik avs Tokabol äng
    Skarhult t Token odlad mosse
    Skarhult t Tomtelyckan åker
    Skeftesfall gård Torphagen hage
    Skeftesfall gård Torplyckan åker
    Skiften f.d. gren.torp Torpmarken hage
    Skiften öde st Torpträdan åker
    Skogsdill gård Torpåkern åker
    Skogsdill gård Torpängen äng
    Skogshall hus o tomt Torpängsviken vik
    Skogshall avs Tranebro ån å
    Skogshyddan avs Tranhalsen göl
    Skogshyddan avs lht Trean åker
    Skogskull f.d. bs Trekantsåkern åker
    Skogskull öde bs Tresnibbsbolet äng
    Skogsled ödet Tryggehamn odlad mosse
    Skogsryd ödet Trädgårdsträdan åker
    Skogevillan lht Trätekällan källa
    Skrikarehemmet ödet Trätlyckan åker
    Skrikarevången Saknas Tuvahägnen äng
    Skruven Saknas Tvåan åker
    Skymningen Saknas Tvättegölen göl
    Skäftesfall Saknas Tågliden backe
    Skärveryd ödetorp Täppan äng
    Skärveryd f.d. torp Uddeträdan åker
    Skönhaga lht hus o. tomt Undantagslyckan åker
    Skönhaga lht Vagnbodträdan åker
    Slätten ödet Valegöl Saknas
    Smedliden ödet Valegölen göl
    Smedehem avs Vallvikslyckan åker
    Smedstorp skola Vargakärr kärr
    Smedstorp skolhus Varggropen grav
    Smugan s.t. Vargkullen höjd
    Smugan st Vargkällan källa
    Smällan Saknas Varhultet äng
    Smälletorp bs Vedbodträdan åker
    Smälletorp torp Venerna äng
    Smälletorp bs Vildmossen torvmosse
    Snettin ödet Wrångasjön sjö
    Snettin f.d. soldattorp Wrången sjö
    Snytet ödet Wrången Saknas
    Sofielund öde bs Vägträdan åker
    Sofiero avs Västerdalen åker
    Sofiero avs Västerlid backe
    Solbacka sjukhem Västerängen äng
    Solbacken lht Västra kulle höjd
    Sold Saknas Västran åker
    Solgläntan lht Västra trädan åker
    Solgård lht Ytterträdan åker
    Solgård lht Ytterängen äng
    Solgärde lht Yxanshultsjön sjö
    Solhaga lht Yxanshultssjön Saknas
    Solhem avs Yxanshultståg?liden Saknas
    Solhem hus o tomt avs Yxnalyckan åker
    Solhäll hus o. tomt Åkerlyckan åker
    Solhäll avs Ånegölen göl
    Solliden lht Ånhultsbacken höjd
    Solliden lht Åsträdan åker
    Solvillan lht Åsängen äng
    Solvillan Saknas Ålesjön Saknas
    Solvåg avs. hus o. tomt Ängalandet åker
    Solvåg avs Änghagen hage
    Steneberg avs Änglyckan åker
    Stensberg lht Ängsmossen odlad mosse
    Stensberg avs, hus Ängstugulyckan åker
    Stensberg avs Ängträdan åker
    Stensnäs bs Ängtäppan äng
    Stensnäs bs Äspeberget höjd
    Stock gård Äspedalen åker
    Stock ödegård Ögat åker
    Stockatorp gård Öland åker
    Stockatorp gård Ölhagen hage
    Stockatorp Saknas Ölträdan åker
    Stocksberg by Örfilsbiten åker
    Stocksberg gård Östra bol äng
    Stocksberg Saknas Östra trädan åker
    Stocksberg Västergård Saknas Överträdan åker
    Stocksberg Östergård Saknas Övrabol åker
    Storegård med Knottorp gård Övre hagen hage
    Storagård gård  
    Stora Knixhult Saknas  
    Storegården gård  
    Strömmahult öde bs  
    Strömsberg torp  
    Strömsberg t  
    Strömsberg ödebs  
    Strömsholm avs  
    Strömsholm bebyggelse  
    Svanskull t  
    Svanekull torp  
    Svaneslätt bebyggelse  
    Svanäng ödet  
    Svartagärdet öde bs  
    Svensbo bs  
    Svensbo öde bs  
    Svensbo bs  
    Svensholm gård  
    Svensholm gård  
    Svenstorp ödet  
    Svenstorp bs  
    Svenstorp bs  
    Svältfällan Saknas  
    Sågatorpet Saknas  
    Sälleberg ödet  
    Sällens ödet  
    Sällås avs  
    Sällås bebyggelse  
    Sämjan avs  
    Sämjan torp  
    Sämjan ödet  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Södraholm ödet  
    Södratorp ödet  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Söräng avs  
    Söräng lht  
    Tallhagen avs  
    Tokabo, se 2 Byestad Saknas  
    Tokabo utjord  
    Tokabo utjord  
    Tomtebo avs  
    Tomtebo avs  
    Toppen Saknas  
    Toppen Saknas  
    Torpängen lht  
    Torpslåtten ödet  
    Torpäng bs  
    Torpängen lht  
    Torsryd t  
    Torsryd t  
    Tovaholm gård  
    Tofvaholm gård  
    Tovaholm Saknas  
    Trafiken avs  
    Trafiken hus, tomt  
    Tranebro bebyggelse  
    Tranebro öde kvarn  
    Traneryd Saknas  
    Traneryd bebyggelse  
    Trekanten lht  
    Tryggehamn avs  
    Tryggehamn hus  
    Trånghem öde st  
    Trånghemmet f.d. gren.torp  
    Täppan f.d. t.  
    Valsberg avs  
    Valsberg st  
    Wielund öde bs  
    Vildbrånen ödet  
    Vilan avs  
    Vilan avs lht  
    Villan avs. lht  
    Villan avs  
    Wrån f.d. bs  
    Vången ödet  
    Vänhem avs  
    Vänhem avs  
    Vänhem, Lilla avs  
    Vänhem, Lilla avs  
    Västergård gård  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Yxanshult gård  
    Yxanshult gård  
    Yxnaberg öde bs  
    Åkersberg bs  
    Åkersberg stuga  
    Åkershult säteri  
    Åkershult gård  
    Åkerslund öde bs  
    Ånhult avs  
    Ånhult bebyggelse  
    Ängelholm bs  
    Ängen ödet  
    Ängestugan ödet  
    Östanå avs  
    Östergård gård  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Österkorsberga, se Korsberga tätortsnamn /Se  
    Österkorsberga järnvägsstation  
    Österkorsberga järnvägsstation  
    Övrahägne t  
    Öfrahägne t  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.