ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lemnhults socken : Östra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 252 Naturnamn : 327 Bebyggelsenamn : 389 Naturnamn : 536
Lemnhult sn Agnegölen göl Lemnhult socken Nummerförteckning förteckning
Lemnhult sn /Se Alphyddan terräng Lemnhult sn Nummerförteckning förteckning
Lämnhult sn Asklingslund terräng Lemnhult sn Nummerförteckning förteckning
Lemnhult sn Asphagen betesmark Lemnhult sn Nummerförteckning förteckning
Lemnhult sn Bastakärret kärr Lemnhult sn Nummerförteckning förteckning
Lemnhult sn Bensugan åkermark Annelund bs Nummerförteckning förteckning
Lemnhult sn *Bjölkasjön sjö Annelund öde bs Nummerförteckning förteckning
Lemnhult sn Björkelid betesmark Aspelund avs Nummerförteckning förteckning
Lemnhult sn Björkelund åker- o. betesmark Aspelund Saknas Nummerförteckning förteckning
Lemnhult sn Björkö ö Backstugan öde bs Nummerförteckning förteckning
Lemnhult socken Björkö ö Berg gård Nummerförteckning förteckning
Lemnhult socken Björnagölarna gölar Berg bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Lemnhult socken Björnagölen, Lilla göl Berget ödet Nummerförteckning förteckning
Lemnhult sn Björnagölen, Stora göl Berlin avs Nummerförteckning förteckning
Lemnhult sn Björnakullen terräng Bjälkhagen avs Nummerförteckning förteckning
Lemnhult socken Björnakullen kulle Bjälkhagen t Abborrö ö
Lemnhult sn Blixtes åkermark Björkelid öde bs Agnegölen göl
Lemnhult sn Bo kvarnar kvarnar Björkelund bs Alekällan källa
Lemnhult sn Bocksjö? sjö Björkelund ödet Alåkern åker
Lemnhult sn Bockasjö sjö Björkelund lht Annaträdan åker
Lemnhult sn Bockasjö sjö Björkelund avs Apelträdan åker
Lemnhult sn Bonnaberget berg Björkholmen lht Apelåkern åker
Lemnhult sn Boréns terräng Björkholmen lht Aspelundsträdan åker
Lemnhult sn Borgagöl göl Björkåker lht Backlyckan åker
Lemnhult sn Borgagöl göl Björkåker lht Backträdan åker
Lemnhult sn Borgaregölen göl Blomsterberg öde bs Backåkern åker
Lemnhult sn Borgaregölen göl Blomsteräng öde bs Barklyckan åker
Lemnhult sn Borsaskögle triangelpunkt Blomsteräng öde bs Bastebolet äng
Lemnhult sn Brånahult terräng Bo Saknas Bastedalen äng
Lemnhult sn /Se Brännan terräng Bo eller Trollebo, se 1 Trollebo Saknas Bastegölen göl
»Lönhufvet» sn o. by *Corps de Gardes backen backe Boaberg bs Basteträdan åker
Lemnhult sn Dackegravarna terräng Boaberg bs Basteåkern åker
Lemnhult sn Didriksdal åkermark Boanäs t Baståkern åker
Lemnhult sn Djupanäsviken vik Boanäs t Baståkrarna åkrar
Lemnhult sn Djupegölen göl Boaryd bs Bensugan åker
Lemnhult sn Djursnäs åkermark Boaryd bs Bergsjön sjö
Lemnhult sn Djursnäsagölen göl Boasjögle gård Bergsåkern åker
Lemnhult sn Djävulsberget bergsskreva /Se Boasjögle gård Bergträdan åker
Lemnhult sn Edstorpagölen göl Boaskögle Saknas Beserna äng
Lemnhult sn Ekamarken terräng Borsaskögle Norrgård Saknas Biskopsö ö
Lemnhult sn Ekamossen åkermark Borsaskögle Sörgård Saknas Björkelid äng
Lemnhult sn Ekegrens häst terräng? Boatorp gård Björkhagen hage
Lemnhult sn Ekenskärr kärr Boatorp by Björkö ö
Lemnhult sn /Se Elgasiö, se Älgaskruvsjön sjö Boda lht Björnbacken höjd
Lemnhult sn /Se Elgasiön, se Älgaskruvsjön sjö Boda lht Björnbacken höjd
Lemnhult by o. sn /Se *Elgasjön sjö Borgholm t Björngölen, Lilla göl
Lemnhult sn /Se *Ellia siön sjö Borgholm ödet Björngölen, Stora göl
Lemnhult sn /Se Fagerhultagölen göl Bossasjögle gård Blåstträdan åker
Lemnhult sn /Se Fagers terräng Borsasjögle gård Boatorpslyckan åker
Berg gd Femmegölen göl Borsberg gr. t Boatorpträdan åker
Bergshult, se Borshult by Fjälleberg åkermark Borsberg t Bocklyckan åker
Bo (numera Trollebo) hg Flisebäcken bäck Borshult by Bodträdan åker
Bo (numera Trollebo) säteri Fliseån å Borshult gård Bodträdan åker
Bo (numera Trollebo) herrg. Flyet sankmark Bottningetorp gård Bolen äng
Bo (numera Trollebo) säteri Frutorpet betes- o. åkermark Bottningetorp gård Bolet äng
Bo (numera Trollebo) hg /Se Fårudden udde Brånahult ödet Bolslandet åker
Bo (numera Trollebo) herrgård Fårudden udde Brännan ödet Bolsträdan åker
Bo (numera Trollebo) herrgård Getudden udde Brännan Saknas Bolsåkern åker
Bo (numera Trollebo) herrgård Gladhytt terräng Brännan f.d. bs Bolåkern åker
Bo (numera Trollebo) gd Gladhyttliden backe /Se Bölehöne torp Bonnabrodalen äng
Bo (numera Trollebo) herrg. Gossanäs betesmark Dalen öde bs Bonnabron bro
Bo (numera Trollebo) herrg. Granelund terräng Diedriksdal t Brede mosse odlad mosse
Bo (numera Trollebo) herrg. Gretegölen göl Didriksdal ödet Bredåkern åker
Bo (numera Trollebo) säteri Gretegölen göl Djupanäs gård Bringagärdet åker
Bo (numera Trollebo) hg Gretevången åker- o. betesmark Djupanäs gård Brinkgärdet åker
Bo gd Grisaberget berg Djursnäs t Brodinträdan åker
Bo, se även Trollebo hg Grytbäcken bäck Djursnäs ödet Brosåkern åker
Boasjögle gd Grytesjömon skogsmark Edstorp gård Brottlandet åker
Boaskögle gd Grytsjön sjö Edstorp gård Brunnsbolet äng
Boaskögle gd:ar /Se Grytsjön sjö Ekekull bs Brunnshultet äng
Boatorp by Grytsjön sjö Ekekull avs Brunnslyckan åker
Boo, se även Trollebo hg Grytsjön sjö Ekholmen öde bs Brunnsträdan åker
Boo, se även Trollebo hg Gråtarestenen sten /Se Ekholmen bs Brunnsängen äng
Borsasjögle gd Gråtareviken vik Ekholmen lht Brånakärret kärr
Borsaskögle gd:ar /Se Gråtstenen terräng Ekholmen lht Brånavrån äng
Borsaskögle gdr /Se Gräsgölen göl Elimsro lht Brånåkern åker
?Borshult by Grönadal åker- o. betesmark Elimsro (f.d. bs) Bråtlyckan åker
Borshult by Gubbagölen göl Emmegärde gård Brännehagen hage
Borshult by Gärdesgölen göl Emmegärde gård Byggningsträdan åker
?Borshult by Gölabäcken bäck Emmegårds, Lilla t Byskiftena åker
Borshult by Göransskift terräng Emmegärde, Lilla t. Byxan åker
Borshult by Göteborg betesmark Fagerhult gård Bäckabacken äng
Borshult by Göteborg betesmark Fagerhult by Bäckträdan åker
Borshult by Göteborg terräng Fjälleberg t Bäckåkern åker
Borshult by Hacket åkermark Fjelleberg t Dackegravarna gravplats
Borshult by Haganäs åkermark Flylund öde bs Dalaträdan åker
Borshult(?) by Hagasjön sjö Folkatorp gård Dalbolyckan åker
Borshult by Hagstugan betesmark? Folkatorp gård Dalträdan åker
Borshult by Hallebacken backe Fredriksborg lht Dammträdan åker
Borshult gd Halände vik Fredriksborg lht Dikesängen äng
Borshult by Halände vik Fridhem lht Dillåkern åker
Borshult by Halände vik Fridhem lht Djupadal äng
Borshult by Halände sjö Fridslund avs Djupgölen göl
Borshult by Halände sjö Flylund bs Djupgölen göl
Borshult by /Se Hargen åkermark Fårahagen Saknas Djupängen äng
Borshult by /Se Hargen terräng /Se Fällstorp t Djupängsträdan åker
Bottningetorp gd Helsikehålan bergshåla /Se Fälletorp t Djursnäsvrån äng
Bottningetorp gd Helsikehålan bergshåla Gatu by Djursnäsängen äng
Bottningetorp gd Helvetets portar, se Djävulsberget bergsskreva /Se Gatu gård Djävulshålan dalgång el. ränna
Bottningetorp gd /Se Hermanskulle kulle Gerekulla gård Ekebergsträdan åker
Båttingetorp, se Bottningetorp gd Hermanssjö sjö Gerekulla gård Ekegrens förstuga höjd
Börshult, se Borshult by Hjortagölarna gölar Gladhytt öde bs Ekegrens häst sten
Djupanäs gård Hjortahagen betesmark Gladhytt f.d. bs Ekerotsmossen odlad mosse
Djupanäs gd *Holcka kiälla Saknas Graneberg ödet Ekholmen åker
Edstorp by *Holkakiälla Saknas Granelid öde bs Elgskrufsjön Saknas
Emmagärde g Holm, Lilla åkermark Granelund t Elimsrobäcken bäck
Emmegärde gd Holmasjön sjö Granelund t Ettan åker
Emmegärde gd Holmasjön sjö Gränslund utjord Ettan odlad mosse
Emmegärde komministerbost. Holmasjön sjö Grenslund utjord Fagerhultsbäcken bäck
*Estorp gd? Holmasjön sjö Grästorp avs Fagerhultsgölen göl
Fagerhult by Holmasjön sjö Grästorp Saknas Fagerhultslyckan åker
Fagerhult by Holmasjön sjö Grönadahl öde bs Falkträdan åker
Fagerhult by Holmasjön sjö Grönskog bs Farmorsåkern åker
Fagerhult by Holmasjön sjö Grönskog bs Femman åker
Fagerhult by Horvet betesmark Göransberg t Femman odlad mosse
Fagerhult by Horvet ödetp, äng, åker /Se Göransberg t Femmegölen göl
Fagerhult by Hultagölen göl Göteborg ödet Flategöl göl
Fagerhult by Hultagölen göl Göteborg bebyggelse Flisebäcken bäck
Fagerhult by Hultet terräng Göteborg t Flyet kärr
Fagerhult by Hyttefällan hage /Se Haga öde glasbruk Foglakullagölen göl
Fagerhult by Hyttmästaremossen åkermark Haga glasbruk avs Foglakullaträdan åker
Fagerhult by Hålebäcken bäck Hagakanalen avs Folkatorpsmarken hage
Falkatorp gård *Häradsväg väg Hagenäs bs Folkatorpsåkern åker
Folkatorp gd Härhamra terräng Hagenäs öde bs Fyran odlad mosse
Folkatorp g. Härhamragölen göl Hageslätt öde bs Fårbacken äng
Folkatorp gd Hästerydsgölen göl Hageslätt öde bs Fårbolet äng
Folkatorp gd Hästhorvet äng /Se Hagestugan bs Fårhagen hage
Folkatorp gd /Se Högafällan triangelpunkt Hagestugan ödet Fårhagslyckan åker
?Fälletorp t Högö ö Hallen öde bs Fårudden udde
Gatu by Hökesjön sjö /Se Hallen f.d. bs Galtträdan åker
Gatu by Isingstorp betesmark Hamburg öde bs Gatubolen äng
Gatu by Järnfällan betesmark Hasselbacken avs Gatudalarna äng
*Gerabærg Saknas Jättabacken terräng Herrhamra, se Härhamra Saknas Gatudalen äng
*Gerabærg Saknas /Se Jättebacken backe Herra-Nässja säteri Gatulandet åker
Gerekulla herrgård Kaffeudden udde Herrmanskulle Saknas Gatulyckan åker
Gerekulla herrgård *Kallsjön sjö Herrmanstorp ödet Gatulyckan åker
Gerekulla herrg. Kattegöl göl Holma gård Gatumarken åker
Gerekulla gd Klynne mosse Holma gård Gatuträdan åker
Gerekulla by Knoppegölen göl Holmesberg bs Getudden udde
Gerekulla gd Knottorpasjön sjö Holmesberg öde bs Gladhyttliden backe
Gerekulla by Knottorpasjön sjö Horvet ödet Gossanäs udde
Gerekulla herrgd Korsängen betesmark Hultet ödet Gretegölen göl
Gerekulla hg /Se Kringlegölen göl Hultet f.d. t Grisaberget höjd
Gladhytt lht /Se Kullen betesmark Härhamra ödet Grisberget höjd
Grästorp avs Kvickagölen vik Härhamra t Grytingen åker
Haga öde glasbruk Källedalsviken vik Hästhagen ödet Grytsjön sjö
*Herrenässja, se Nässja by Lassagöl göl Hästhagen bs Grytsjön Saknas
Holma gd Lassakärr åkermark Hästhagen öde bs Gråtareviken vik
Holma gd *Laö ö Högelid t. Gråtarviken vik
Holma säteri Lilla fly sankmark Högelid ödet Gräsdalen äng
Holma säteri Lilla fly fly Hökatorp gård Gräsfällorna äng
Holma säteri Lillsjön sjö Hökatorp säteri Gräsgölen göl
Holma säteri Linnedal terräng Hörnet öde bs Gubbgölen göl
Holma säteri Linnedal terräng Hörnet f.d. bs Gubbåkern åker
Holma säteri Lundsborg betesmark Isingstorp t Gunnegöl göl
Holma säteri Långanäs udde Isingstorp lht Gyesjön Saknas
Holma säteri Långemosse mosse Johansberg ödet Gåsbacken äng
Holma säteri Lögasjön, se Wärnen sjö Järnfällan ödet Gåslyckan åker
Holma säteri Lögudden udde Järnfällan t Gällekärret kärr
Holma gd /Se Lögudden udde Karlsborg ödet Gärdesbacken åker
Holma gd Löjasjön sjö Klastorpet t Gärdesåkern åker
Holma gd Löjasjön sjö Klastorpet bs Gölplåtarna åker
Holma hg Löjasjön sjö Klockrike avs Gölträdan åker
Holma hg Löjasjön sjö Klåamus Saknas Gölåkern åker
Holma hg Löjasjön sjö Knutstorp lht Gölängen äng
Holma hg Lötarna terräng Knutstorp t Gölängslyckan åker
Holma gd Löteviken vik Korsängen avs Hacket åker
Holma gd Lövaträdan åkermark Kristineberg t Hackåkern åker
Holma gd Maden göl Kristineberg t Hagakanalen kanal
Holma hg /Se Mogärde åker- o. betesmark Kullaslätt avs Hagasjön sjö
Holma gd Mossakärret kärr Kullaslätt avs Hagasjön Saknas
Holma gd Mossmarken mosse Kullaström hmd Hagebolet äng
Holma gd Mörkahål vik Kullaström garveri Hagelyckan åker
Holma gd Mörka sjö sjö Kullen bs Hallebacken höjd
Holma gd Mörkavik vik Kullen ödet Halände vik
Holma gd Norsjön sjö Kullen bs Hampalyckan åker
Holma gd Nottö udde Lannsbero öde bs Helsicke håla bergsklyfta
Holma gd Nyanäsagölen göl Lemnhult gård Helvetets portar Saknas
Holma gd Nybygget terräng Lemnhult gård Hemhagen hage
Holma gd Näset näs Liljeholmen avs Hemlyckan åker
Holma gd /Se Nässjagöl vik Liljeholmen lht avs. Hemmossarna odlad mosse
Högatårp, se Hökatorp by Nässjasjön sjö Lillaholm t Hemmossen odlad mosse
Hökatorp by Nätö ö Lillaholm t Hemåkern åker
Hökatorp hg Orrabacken betesmark Lillamark öde bs Herrmanskulle höjd
Hökatorp hg Oxhagen betesmark Lillemark f.d. bs Herrmanssjö sjö
Hökatorp hg Oxhagsudden udde /Se Lillhagen lht Hjortahagen hage
Hökatorp hg Oxnäset näs Lillhagen lht Holmabromaden äng
Hökatorp hg Pettersborg terräng Lindholm gård Holmabron bro
Hökatorp hg Pilalyckan betesmark Lindholm bebyggelse Holmagölen göl
Hökatorp säteri Pineslåttern betesmark Linneberg t Holmahagen hage
Hökatorp herrgd Planen åkermark Linneberg S.t Holmasjön sjö
Hökatorp hg /Se Predikstolen klippa /Se Linnedal f.d. bs Holmasjön Saknas
*Kvarngården gd Predikstolen klippa /Se Linnedal ödet Hopabolen äng
Lemnhult gd Pukagöl göl Linnedal öde bs Horvet äng
Lemnhult by Ramlaklint terräng Linneslätt bs Horvet åker
Lemnhult gd Rastegölen göl Linneslätt ödet Hulahagen hage
Lemnhult poststation /Se Ropenabben udde Linneslätt ödet Hultagölen göl
*Lerum Saknas Rosatorpet åkermark Ljungby öde bs Hyttefällan hage
Linnenehult, se Lemnhult sn Rosenborg terräng Ljungby bs Hytteträdan åker
Lövanäs utjord Rumpegölen göl Ljungsberg öde bs Hyttmästaremossen odlad mosse
Mölletorp gård Rydängsmossarna mosse Loviseberg ödet Hålebäcken bäck
Mölletorp gd Ryttaren terräng Lugnet öde bs HäggaLise-lyckan åker
Mölletorp gd Råsen betesmark Lugnet bs Hälsobrunnen källa
Mölnarp, se Mölletorp gd Rävabacken terräng Lukten Saknas Hästaberg höjd
[Mörlingshaage] Saknas Röndagöl, se Gärdesgölen göl Lundsberg f.d. bs Hästhagen hage
*Mörljungshaga Saknas Salgen, se Säljen sjö Lundsborg ödet Hästhagelyckan åker
Nyanäs t Salgen Siön, se Säljen sjö Långebro ödet Hästhorvet äng
Nässja by Sandebo åkermark Långebro Saknas Högö ö
Nässja by Saxhult triangelpunkt Lövans öde bs Isingstorpsviken vik
?Nässja by Serarpssjön sjö Lövenäs utjord Järnfälleträdan åker
Nässja by Serarpssjön sjö Lövenäs utjord Jättabacken ås
Nässja by Serarpssjön sjö Lövanäs Saknas Jättebacken höjd
Näs(s)iö, se Nässja by Serarpssjön sjö Lövhult avs Kaffeudden udde
Nässja by Serarpssjön sjö Lövhult avs Kalvfällan äng
Nässja by Serarpssjön sjö Mariedal ödet Kalvhagen hage
Nässja by Serarpssjön sjö Mogärde ödet Kalvhageträdan åker
Nässja by Serarps sjön sjö Mogärde t Kalvängen äng
Nässja by Serarpasjön sjö Månstorp öde bs Kavlingabron bro
Nässja by Sevedkull terräng Möabo hmd Kiddudden udde
Nässja gd /Se Sevedstorpagölen göl Mölarp avs Kilen åker
Saxhult by Sjöbergs terräng Mölarp avs Klastorpabitarna åker
Saxhult by Sjölund betesmark Möllekull avs Klockedalen äng
Saxhult by Sjöstugan terräng Möllekull avs Klynne mosse odlad mosse
Saxhult by Sjöstugusjön sjö Mölletorp gård Knektbolet äng
Saxhult by Sjöstugusjön sjö Mölletorp gård Knektgölen göl
Saxhult by Sjösågen terräng Neremåla ödet Knogen äng
Saxhult by Sjötorpet terräng Norhagen lht Knoppegölen göl
Saxhult by Sjöudden udde Norhagen lht Knottorpsjön sjö
Saxhult by Skallabergen terräng Norramåla Saknas Knutstorpträdan åker
Saxhult by Skattaberg terräng Norrgården gård Kohagen hage
Sevedstorp gd Skattegårdsviken vik Norrgården gård Kohageträdan åker
*Sjöholm gård Skeppsdraget sund Nyaberg lht Kojelyckan åker
Sjöholm gd Skeppsdraget sund Nyaberg lht Kokullsängen äng
Skattegården gd Skiregölen, Lilla göl Nyanäs, Lilla ödet Kolyckan åker
Smednässja gd /Se Skiregölen, Stora göl Stora Nyanäs t Korsängen äng
Smedås, se Smednässja gd Skirelund terräng Nyanäs, Stora t Koängen äng
Svenstorp t Skirsjön sjö Nybo ödet Koö ö
Söra-Nässja gd Skogskull terräng Nybo t Kringelen åker
Torp gd Skruvasjön sjö Nybro t Kringlan åker
Torp by Skruvasjön sjö Nybro t Kringlegölen göl
Trollebo gd Skruvasjön sjö /Se Nybygget ödet Krokarna äng
Trollebo herrg. Sköndal åkermark Nydal bs Kroken åker
Trollebo herrgd Slåtran vik Nydal bs Krokåkern åker
Trollebo hg /Se Smitta-Lisebacken terräng Nydala t Krokåkerslyckan åker
Trollebo hg /Se Smitta-Liseträdan betesmark Nydala t Krokängen äng
?Trädan t Sprättan terräng Nyelund öde bs Kullaström Saknas
Vedbände gd Spöktallen terräng Nylund ödet Kullaån å
Vedbänne gd Spöktallen tall /Se Nymåla t Kullebosjön Saknas
Älgaskruv utjord Stampen betesmark Nymåla t Kullebo ö ö
Älgskruv gd /Se Stensjön sjö Nytorp bs Kullsåkern åker
Älgaskruv gd /Se Stensjön sjö Nytorp bs Kullsåker åker
Älgskruv gd /Se Stickekärret kärr Nässja by Kvarndammen damm
  Stolpaberg berg Nässja gård Kvarnhagen hage
  Stora fly sankmark Nässja, Lilla avs Kvarnliden backe
  Stora fly fly Nässja, Lilla avs Kvarnträdan åker
  Stålfällan betesmark Nässjatorp ödet Kvarnängen äng
  Supshål vik Osas Saknas Kyrkelyckan åker
  Surebrunnsmossen mosse Oskarsborg lht Kyrketrädan åker
  Svarvarevången terräng Oskarsborg lht. avs. Kyrkåkern åker
  Svensholmen terräng Oskarsborg avs Kåven åker
  Svinakärret kärr Oxhagen öde bs Källaredalen äng
  Säljen sjö Petersborg ödet Källareträdan åker
  Säljen sjö Petersborg f.d. bs Källedalen äng
  Säljen sjö Planen ödet Källegärdet åker
  Säljen sjö Pluttremo ödet Källåkern åker
  Säljen sjö Rosenborg t Kärrlyckan åker
  Säljen sjö Rosenborg torp Kärrmossen odlad mosse
  Säljen sjö Rosendal öde bs Kärrträdan åker
  Säljen sjö Rosendal bs Kärrängen äng
  Säljen sjö /Se Rosenholm bs Kätten äng
  Säljen sjö /Se Rosenholm öde bs Kökaträdan åker
  Sävsjötorpet strandmark Råsen lht Ladugårdshacket åker
  Sävsjötorpet terräng Råsen t Ladugårdsträdan åker
  Södraholm betesmark Sandebo t Ladulyckan åker
  Tjyvahagen betesmark Sandebo t Laduåkern åker
  Tjyvahagen betesmark Sandslätt f.d. bs Landsvägsträdan åker
  Tjyvahagsviken vik Saxhult gård Lassegöl göl
  Tjyvamossen åkermark Saxhult by Lathunden åker
  Tolvmansgölen göl Sevedsberg ödet Ledsåkern åker
  Toregöl göl Sevedshult ödet Lemnhultsviken vik
  Torpasjön sjö Sevedskull bs Lergravsängen äng
  Trelleborg terräng Sevedskull ödet Lerkelandet åker
  Trelleborgagölen göl Sevedstorp gård Lerkätten äng
  Trelleborgaviken vik Sevedstorp gård Lerkättekällan källa
  Trolleboportar terräng Sevedstorp Saknas Lillagärdet åker
  Trollebo sjön, se Värnen sjö Simnatorp t Lillagärdet åker
  *Trollebosjön sjö Simnatorp t Lilla-Nässja-trädan åker
  Trollebosjön sjö /Se Sjöholm gård Lillaträdan åker
  *Trollebosjön, se Värnen sjö Sjöholm bebyggelse Lillehage hage
  Trollekulle terräng Sjökullen t Lillemarken hage
  Tvättegölen göl Sjökullen t Lillhagen hage
  Ugnshålagölen göl Sjölund ödet Lillsjön sjö
  Ugnshålet terräng Sjölund t Lillåkern åker
  Vantemossen mosse Sjönberg bs Lillängen äng
  Wigotten sjö Sjöstugan t Lindåkern åker
  Wigotten sjö Sjöstugan torp Linnebolet äng
  Vigotten sjö Sjötorp t Ljungbacken äng
  Wigotten sjö Sjötorp t Lomma-Maje-mossen odlad mosse
  Wigotten sjö Sjötorpet ödet Lortviken vik
  Vigotten sjö Sjötorpet ödet Lottmaden äng
  Vigotten sjö /Se Skattegården gård Lyckan åker
  Vigotten sjö /Se Skinshälla utjord Lyckängen äng
  Vixen, se Trollebosjön sjö /Se Skinnskällan ödet Lysedammen damm
  Vänersborg terräng Skinnskälla Saknas Långaren åker
  Värnen, se *Trollebosjön sjö Skirölund ödet Långebrobäcken bäck
  Wärnen sjö Skirölund t Långe mosse odlad mosse
  Wärnen sjö Skiröström ödet Långemossen odlad mosse
  Wärnen sjö Skogskull öde bs Långemosslyckan åker
  Wärnen sjö Skönberg öde bs Långeträde åker
  Wärnen sjö Sköndal ödet Långträdan åker
  Värnen sjö Smedhemmet avs Långåkern åker
  Wärnen sjö Smedhemmet avs Långängen äng
  Värnen sjö Smedjenässja gård Läktaren åker
  Värnen sjö /Se Smedje-Nässja gård Löjasjön Saknas
  Varnen sjö Smedtorpet ödet Löjasjön sjö
  Ålabäcken bäck Smedängen öde bs Lönnåkern åker
  Älgaskruvsjön sjö Stampen ödet Madgärdet åker
  Älgaskruvsjön sjö Stigen Saknas Magasinsträdan åker
  Älgaskruvsjön sjö Storegården öde gård Magasinsängen äng
  Älgaskruvsjön sjö Stålfällan ödet Markalyckan åker
  Älgaskruvsjön sjö Stålfällan Saknas Marken hage
  Älgaskruvsjön sjö Sumparum Saknas Markhagen hage
  Älgen f.d. sjö Sumparum Saknas Mellanträdan åker
  *Älgsbäcken vattendrag Sundtorpet ödet Modigsmossen odlad mosse
  Älgsjön sjö Svarvaretorpet öde bs Mosstegen åker
  Älgsjön sjö Svarvarevången Saknas Mossåkern åker
  »Ön» platt stenrör /Se Sveaborg t Mullängen äng
    Sveaborg t Myrudden udde
    Svensholm bs Mörka sjö sjö
    Svensholm bs Mörkasjön sjö
    Svensholmen öde bs Mörka vik vik
    Svenstorp t Mörkehagen hage
    Svenstorp S.t Norrabol äng
    Sågartorp f.d. t Norrhagen hage
    Sågaretorpet öde bs Norrhagen hage
    Sällemåla utjord Norrhagslyckan åker
    Sällemåla, L:a utjord Norrsjön sjö
    Sällemåla ödet Nyanäsgölen göl
    Säteriet gård Nyanäsliden backe
    Sävsjö t Nybrottet åker
    Säfsjö ödet Nybrottslyckan åker
    Söderfors kraftstation Nyfällan äng
    Södergården gård Nyhagen hage
    Södergården gård Nylanderträdan åker
    Södergården gård Nyodlingen åker
    Södertorp t Nyträdan åker
    Söderaholm ödet Nyängen äng
    Södratorp ödet Näset udde
    Söra-Nässja Saknas Näshultsträdan åker
    Talleberg öde bs Nässjasjön Saknas
    Talleberg ödet Nässjaträdan åker
    Tolvmanshem t Nässjaåkern åker
    Tolvmanshem torp Nätö ö
    Tolvmanshemmet Saknas Osa damm damm
    Tomtebo bs Oxelåkern åker
    Tomtebo lht Oxhagen hage
    Torp gård Oxhage ö ö
    Torp gård Oxlyckan åker
    Torpatorp f.d. t Oxängen äng
    Trollebo säteri Parkträdan åker
    Trollebo gård Pettersträdan åker
    Trollebo Saknas Pettersåkern åker
    Trädan t Pillyckan åker
    Trädan t. Planlyckan åker
    Trälleborg gr. t Plantängen äng
    Trälleborg ödet Predikstolen klippa
    Ugnshålet Saknas Pukagöl göl
    Ugnshålet Saknas Rackängen äng
    Vedbränne gård Ramlaklint höjd
    Vedbänne gård Ripavången åker
    Wennesborg ödet Rosträdan åker
    Vennessborg t Rumpegölen göl
    Wielund öde bs Ryttarelyckan åker
    Västergård öde gård Råhagen hage
    Västergården gård Rävbacken höjd
    Västergården gård Rönnåkern åker
    Västergården gård Röråkern åker
    Åkersberg öde bs Serarpasjön sjö
    Åkerslund bs Serarpssjön Saknas
    Åkerslund bs Sevedstorpsgölen göl
    Ångsågen bebyggelse Sexan odlad mosse
    Älgaberg S.t. Sjuan odlad mosse
    Elgaberg t Sjöbolet äng
    Älgaberg Saknas Sjöhagen hage
    Älgaskruv utjord Sjöhagebergen höjd
    Älgaskruv utjord Sjöholmsträdan åker
    Älgaskruv Saknas Sjöholmsängen äng
    Östergården gård Sjöhallen äng
    Östergården gård Sjökulleviken vik
      Sjölyckan åker
      Sjöstugusjön sjö
      Sjöträdan åker
      Skabbåkern åker
      Skattabacke höjd
      Skiregölen, Lilla göl
      Skiregölen, Stora göl
      Skirsjön vatten
      Skitnakärr kärr
      Skogabrötskärret kärr
      Skogsåkern åker
      Skruvabäcken bäck
      Skruvasjön sjö
      Skruvasjön sjö
      Skräplerna åker
      Skyttemossen mosse
      Skärvet äng
      Skärvåkern åker
      Sköndalgölen göl
      Slåtterviken vik
      Slättåkern åker
      Slätåker åker
      Smedbolet äng
      Smedje-Nässja-hagen hage
      Smedje-Nässja-sjön Saknas
      Smedlyckan åker
      Smedträdan åker
      Smitta-Lise-backen backe
      SmittaLiseträdan åker
      Smälleladsåkern åker
      Smörlyckan åker
      Spjället åker
      Sprättan Saknas
      Sprättebolid backe
      Sprätte Li backe
      Staggbolet äng
      Stallsträdan åker
      Stampeträdan åker
      Stavrakärret odlad mosse
      Stavralyckan åker
      Stavramossen odlad mosse
      Stenhagen hage
      Stensjön sjö
      Stenudden åker
      Stenåkern åker
      Stenängen äng
      Stickekärr kärr
      Stickekärret kärr
      Stjärnviken vik
      Stolpaberg höjd
      Stora Bol äng
      Stora Fly kärr
      Storehage hage
      Storelyckan åker
      Storgärdet åker
      Stormon hage
      Storåkern åker
      Storängen äng
      Storängslyckan åker
      Stubbängen äng
      Stubbängslyckan åker
      Stugubolet äng
      Stuguträdan åker
      Stålflon kärr
      Stålkärret kärr
      Stålträdan åker
      Sumpkärret kärr
      Sumplyckan åker
      Sumpängen äng
      Sundtorpängen äng
      Surebrunn källa
      Surebrunnsmossen mosse
      Svarta göl Saknas
      Svarta göl göl
      Svenstorpalyckan åker
      Säljen sjö
      Säljen Saknas
      Sävsjökärret kärr
      Sävsjömarken hage
      Södergårdsträdan åker
      Sörabol äng
      Tassö ö
      Tegarna odlad mosse
      Tekälleträdan åker
      Tispetasptallen tall
      Tjuvhagen hage
      Tjuvmossen odlad mosse
      Tjuvängen äng
      Tolvmannagölen göl
      Tomasgölen Saknas
      Tomten äng
      Toregöl göl
      Torkeruskan äng
      Torkeslätten äng
      Torpbäcken bäck
      Torpsjön sjö
      Tovik vik
      Transformatorsträdan åker
      Trean odlad mosse
      Trollebo portar Saknas
      Trollebosjön Saknas
      Trollebosjön Saknas
      Trollekulle höjd
      Trädan åker
      Trädelyckan åker
      Trädeåkern åker
      Trädgårdsträdan åker
      Tungbiten åker
      Tuvedal äng
      Tvåan odlad mosse
      Tvåan åker
      Tvättebäcken bäck
      Tvättegölen göl
      Täppan äng
      Udden hage
      Ugnsgölen göl
      Ugnshålsgölen göl
      Utmarken hage
      Vassbergslyckan åker
      Vedbänneträdan åker
      Wigotten sjö
      Wigotten sjö
      Vildmossen mosse
      Vången äng
      Vägghagarna hagar
      Väghagen hage
      Väghagelyckan åker
      Vägträdan åker
      Vännet åker
      Wärnen sjö
      Wärnen sjö
      Västraträdan åker
      Västremark hage
      Åkebacken äng
      Ålabäcken bäck
      Ålabäcksgölen göl
      Åslyckan åker
      Älesjön Saknas
      Ängsgärdet åker
      Äspegöl göl
      Äspehagen hage
      Äspetäppan äng
      Öglan åker
      Ön åker
      Ören åker
      Örnkärret kärr
      Östraträdan åker

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.