ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bosebo socken : Västbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 87 Naturnamn : 162 Bebyggelsenamn : 48 Naturnamn : 67
Bosebo sn Abborragölen göl Bosebo socken Abborrgölen Saknas
Bosebo sn /Se Asperan sjö? Bosebo sn Asbrunnen sjö
Bosebo sn Asbrunnen sjö /Se Björkerem lht Assbronnen sjö
Bosebo sn Asbrunnen sjö /Se Boden lht Bassaberg Saknas
Bosebo sn Asperun, se Asbrunnen sjö Bohult bebyggelse Bassaberg berg
Bosebo sn Assbronnen, se Asbrunnen sjö Bollbynäs Saknas Björsjön Saknas
Bosebo sn Assbrunnen sjö Bollbynäs säteri Björsjön sjö
Bosebo sn Bassaberg berg? Bosebo eller Bollbynäs, se 2 Bollbynäs Saknas Dalsjön Saknas
Bosebo sn /Se Betesviken vik Bosebo Lilla bebyggelse Dammen sjö
Bosebo sn /Se *Biärgsjö gränsmärke /Se Brännesbacka bebyggelse Fiskabogöl Saknas
Bosebo sn /Se Björsesjön sjö Byn bebyggelse Frueberget Saknas
Bosebo sn /Se Björsesjön sjö Bäckgärdet bebyggelse Gråbergen Saknas
Bosebo sn /Se Björsjön sjö /Se Börtebohult bebyggelse Gråbergsliderna Saknas
Bosebo kyrka /Se Bockö ö Dalshult bebyggelse Gräskelidviken vik
*Alaryth Saknas Bockö ö Eldshult bebyggelse Gräsken Saknas
Alaryth Saknas /Se Broksviken vik Eldshult by Gräsken sjö
*Barkesbo förr gd *Cicilias källa källa Fiskabo lht Gräsken sjö
?Bohult by Cecilias källa källa /Se Granö bebyggelse Lille-Gräsken sjö
Bohult gd Cecilias källa källa /Se Gubbagården bebyggelse Gröngölen Saknas
Bohult gd Dalsjön sjö Gäddås bebyggelse Gäddgölen Saknas
Bohult gd Dalsjön sjö Hulu by Gäddviken Saknas
Bohult by /Se Dammen damm Hulu by Gällesjön Saknas
Bollbynäs gd Dammen tjärn Hägerviken lht Gällesjön sjö
Bolbynäs by Fiskabogölen göl Karlsgården hmd Gärdessjön Saknas
Bollbynäs gd /Se Fågelö ö Krabby by Hagaberg höjd
Bolbynäs by /Se Granö ö Krabby Lilla bebyggelse Harsjön Saknas
Bollbynäs hg /Se *Græsgahall Saknas Krabby Stora bebyggelse Hjulhammars ö ö
Bollbynäs gd /Se *græsgahall råmärke /Se Kvarngärdet t Holmen ö
Bollbynäs hg /Se Gräskelidviken vik Kyrkarp bebyggelse Hulu Kistö Saknas
Bosebo sn Gräsken sjö Källekullen lht Hulu Lillesjö Saknas
Bosebo by Gräsken sjö Leabo bebyggelse Hägerviken Saknas
Bosebo gd Gräsken sjö Lunden bebyggelse Hörsjön sjö
Bosebo poststation /Se Gräsken sjö Lyckorna lht Insjön del av Gräskan
Brännesbacka gd Gräsken, Lilla sjö Madhult lht Lille Gräsken Saknas
Brännesbacka gd /Se Gräsken sjö Mångarebo gård Lillsjön Saknas
Börtebohult gd Gräsken sjö Mängsbo bebyggelse Loftuddagölen Saknas
Börtebohult (el. Gubbagården el. Karlsgård) by /Se Gräsken, Lille- sjö Mängdsbo gård Lurken bergs- och skogstrakt
Dalshult gd Gräsken, Lille- sjö +Nergården bebyggelse Lussegölen Saknas
Dalshult by Gräsken sjö /Se Näs bebyggelse Majsjön Saknas
Dalshult by Gräsken sjö /Se Rydet lht Majsjön sjö
Dalshult by Gräsken sjö /Se Sibbohult bebyggelse Mossgölen Saknas
Dalshult by /Se Gräsken sjö /Se Sibbohult gård Pinkån Saknas
?Eldshult by Gräsken sjö /Se Svedjetorpet t Pinkån å
Eldshult by Gräsken sjö /Se Sålhult bebyggelse Pinkån å
Eldshult gd /Se Gräsken sjö /Se Sålhult gård Pinkån å
Eldshult gd /Se Gullhönan åkermark Törås bebyggelse Rävviken Saknas
?Granö by Gäddegölen göl Östergården hmd Rödjegölen Saknas
Granö gd Gällesjön sjö Övergården hmd Saxsjön Saknas
Granö by /Se Gällesjön sjö /Se   Siggasjön Saknas
Gubbagården, se Börtebohult by Gärdessjön sjö   Sissle källa källa
Gäddås gd Hagaberget terräng   Skategölen Saknas
Gäddås by /Se Hagaberget terräng   Skitnegöl Saknas
?Hulu by /Se Hamsmosse mosse   Skitneviken Saknas
?Hulu by Harasjön Saknas   Skogsgölen Saknas
Hulu by Harasjön sjö   Skogsjön Saknas
Hulu by /Se Harasjön sjö /Se   Skogsjön sjö
Karlsgård, se Börtebohult by Hulu-Kistö ö   Stockamossen Saknas
Krabby by Hägerviken vik   Sålhultsgölen Saknas
Krabby gård Hällabäckssjön, se Storsjön sjö   Sävsjön Saknas
Krabby by Hällabäckssjön, se Sävsjön sjö   Tagelgölen Saknas
Krabby by Hällabäckssjön, se Sävsjön sjö   Tinkaån Saknas
Krabby, Stora gd Insjön del av sjö   Tinkån å
Krabby by /Se Insjön del av sjö   Törnesten sten
Krabby gd /Se Karlshem åkermark   Västraängsbäcken Saknas
Krabby by /Se Koudden udde   Ålsjön, Norra Saknas
Kyrkarp by /Se Koudden udde   Ålsjön, Södra Saknas
Leabo gd Lille-Gräsken sjö   Östergårds holme holme
Leabo by /Se Lillesjön sjö    
Lunden gd Lillesjön sjö    
Murre f.d. namn på Näs /Se Loftuddagölen göl    
Mängdsbo gd Lommagöl göl    
Mängsbo by /Se Lommagölen göl    
Mängsbo by /Se Lommagölen tjärn    
?Näs gård Lomön ö    
?Näs gdr Lunden hage /Se    
Näs gd Lurken terräng    
Näs by /Se Lussegölen göl    
Sibbohult gd Långö ö    
Sibbohult gdr /Se Majsjön sjö    
Skogshyddan Saknas Mejisjön Saknas    
Sålhult gd Saknas Saknas    
Sålhult gd Majsjön sjö    
Sålhult gd /Se Majsjön sjö    
?Törås gd Majsjön sjö    
?Törås gd Majsjön sjö    
Törås gd Majsjön sjö    
Törås gd /Se Majsjön sjö    
  Majsjön sjö    
  Majsjön sjö /Se    
  Majsjön sjö /Se    
  Majsjön sjö /Se    
  Majsjön sjö /Se    
  Mjösundet sund    
  Mossagölen göl    
  Mossagölen tjärn    
  Myrön ö    
  Myrön holme    
  Nergårdsviken vik    
  Nergårdsviken vik    
  Nordskog terräng    
  Näset näs    
  Näset udde    
  Ormstenen sten?    
  Oxbetet betesmark    
  Pinkaån å    
  Pinkån å    
  Pinkån bäck    
  *Rudubek bäck    
  Rävagölen göl    
  Rävagölen tjärn    
  Rävaviken vik    
  Röjegöl göl    
  *Saxsjön ä. gränsmärke /Se    
  Saxesjön sjö    
  Saxesjön sjö    
  Saxesjön sjö /Se    
  Saxsjön sjö /Se    
  Siggasjön sjö    
  Siggasjön sjö    
  Siggasjön sjö    
  Sissle källa källa    
  Sissle källa terräng    
  Skategölen göl    
  Skategölen tjärn    
  Skitnegöl göl    
  Skitneviken vik    
  Skogsjön sjö    
  Skogsjön sjö    
  Skogsjön sjö    
  Skogsö ö    
  Solagg, Främre terräng    
  Solagg, Nedre terräng    
  Spaden sjö    
  Stenö ö    
  Stockagölen göl    
  Store mosse mosse    
  Store mosse myr    
  Storö ö    
  Svallebäcken bäck    
  Svallebäcken bäck    
  Sålhultagölen göl    
  Sålhultagölen tjärn    
  Sävsjön (och Storsjön) sjö(ar)    
  Sävsjön (och Storsjön) sjö(ar)    
  Sävsjön (och Storsjön) sjö(ar)    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjönabbarna uddar    
  Tagelgölen göl    
  Terne sten, se Törne sten sten /Se    
  *Tolersjö ä. gränsmärke    
  *tolersio sjö /Se    
  Trinnö ö    
  Täljkniven holme    
  Tärnesten skär    
  Törne sten sten /Se    
  Virkesviken vik    
  Ålasjön, Norra sjö    
  Ålasjön, Södra sjö    
  Ånabben udde    
  Östergårds holme holme    
  Östergårds holme holme    
  Österhagamossen mosse    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.