ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Våthults socken : Västbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 94 Naturnamn : 115 Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 42
Våthult sn Abborragölen göl Våthult socken Basaliden Saknas
Våthult sn Bockaberget berg Abborrakull bebyggelse Dye kulle Saknas
Våthult sn Brudgummaön ö Abborrkull by Dye mosse Saknas
Våthult sn /Se Dalsjön sjö Askebo bebyggelse Gransjön Saknas
Våthult sn Djupön ö Aspås lht Gubbens lid backe
Våthult sn Dye mosse mosse Betan lht Gulleryds os Saknas
Våthult sn Dyrö mossholme Björkelund avs Hallesliden Saknas
Våthult sn Galgaberget berg Björnbäck t Hornbetasjön Saknas
Våthult sn Getaberget berg +Blåhemmet lht Hornbetasjön sjö
Våthult sn Gluggöarna öar Gräfthult by Hulakärret Saknas
Våthult sn Gransjön sjö Gräfthult gårdar Hulakärrsliden Saknas
Våthult sn Grävlingsåsen terräng Gräfthult Norra bebyggelse Hägerviken Saknas
Våthult sn Grönbäck åkermark Gräfthult Södra bebyggelse Hägnaliden Saknas
Våthult sn /Se Gölaviken vik Gulleryd bebyggelse Hästaspringsliden dubbellid
Våthult sn /Se Gölebomossen mosse Gölebo Saknas Högsgärdet höjd
Våthult sn /Se Gölen göl Gölebo gd Kanalen kanal
Våthult sn /Se Hjortasundet sund Hulte bebyggelse Karshultssjön Saknas
Våthult sn /Se Hjulhammarsö ö Jannagård hmd Klockaregårdsgölen Saknas
Våthult by o. sn /Se Hjulhammarsö holme Jeppagård bebyggelse Knipeliden Saknas
Abborrakull by Horborgen, se Hornbetan sjö Jonsgård hmd Kroksjön Saknas
Abborrakull by /Se Hornbetan sjö Jössagård hmd Kyrkmossen Saknas
Abborrkull by Hornbetan sjö /Se Klockaregård bebyggelse Lillån Saknas
Askebo gd Hornbetasjön sjö Knutsgård hmd Lomsjön Saknas
Askebo by Hornbetasjön sjö Kullabo utjord Majsjön Saknas
Askebo gd /Se Hornbetasjön sjö Kulltorp f.d. soldattorp Moernåsen Saknas
Askebo by /Se Hornbetasjön sjö /Se Ledet torp Mossebosjön Saknas
Gräfthult by Hultagölen göl Loftsgården bebyggelse Mossebosjön sjö
Gräfthult by Hägerviken vik Lurkabo avs Mölnehultssjön Saknas
Gräfthult by /Se Härikeöarna öar Mo bebyggelse Mölnehultasjön vik
Gräfthult by /Se Högåsen ås Mossebo by Nordstugusjön Saknas
Gulleryd by /Se Högåsen triangelpunkt Mossebo Lilla Saknas Pinnanäset udde
Gulleryd by /Se Illdöingabacken Saknas /Se Mossebo Lilla bebyggelse Skogssjön Saknas
*Gyllenos f.d. hg /Se Isaberg terräng Mossebo Västra Saknas Skogsjön sjö
Gölebo gd Järnberget berg Mossebo Västra bebyggelse Skrivaregårdssjön Saknas
Gölebo gd /Se Karshultasjön sjö Mångarebo bebyggelse Skärsjön Saknas
Hulte gd Klockaregårdsgölen göl Mångarebo by Smalåsa gärde Saknas
Hulte gd /Se Kogölen göl Mölnehult Saknas Smörhultssjön Saknas
Jeppagård gd /Se Kroksjön sjö Mölnehult bebyggelse Smörhults ås Saknas
Loftsgården gd Kvarnadungen terräng Mölnehult by Sovarviken vik
?Loftsgården gd Kvarnängen betesmark Mölnehult gdr Svallbäckaliden Saknas
Loftsgården gd /Se Kyrkemossen mosse Nordskog torp Svallbäcken Saknas
?Mo. Södra by *Kyrkoröret stenhög Norrgården hmd Tuskebosjön Saknas
?Mo S. by Kyrkoröret fornlämning /Se Pinkanäs bebyggelse  
?Mo by Lassaviken vik Pinkanäs gård  
Mo gd Lillån å Pinnanäs bebyggelse  
Mo by Lillån å Pålsbo bebyggelse  
Mo by /Se Lillön ö Rappla torp  
Mossebo by Linnö, Lilla terräng Skrivaregård bebyggelse  
Mossebo by /Se Lomsjön sjö Skrålebo lht  
Mångarebo by Lyckås åker- o. betesmark Smalås by  
Mångarebo by Majsjön sjö Smörhult Saknas  
Mångareba by Majsjön sjö Smörhult bebyggelse  
Mångarebo by Majsjön sjö Smörhult komm. bost.  
Mångarebo by Majsjön sjö Smörhult gd  
Mångarebo by Majsjön sjö Snollsbo Saknas  
Mångarebo by Majsjön sjö Snollsbo bebyggelse  
Mångarebo by /Se Majsjön sjö /Se Snärebo bebyggelse  
Mangarebo by /Se Majsjön sjö /Se Stranden avs  
Mångarebo by /Se Majsjön sjö /Se Svensgård hmd  
Mölnehult by Majsjön sjö /Se Svinabo bebyggelse  
Mölnehult gdr /Se Mjösundet sund Svinabo by  
Pålsbo gd Moamossen mosse Torparegård bebyggelse  
Pålsbo by Mosseboberg triangelpunkt Tranebo Saknas  
Pålsbo by /Se Mosseboberg triangelpunkt Tranebo bebyggelse  
Skrivareågrd gd /Se Mossebosjön sjö Trånebo, se 1 Tranebo Saknas  
Smalås by Mossebosjön sjö Tuvebo bebyggelse  
Smalås gd Mossebosjön sjö Täppan hmd  
Smalås gd *Märkesbro gränsbro Vyssebo hmd  
Smalås gd /Se Mölnehultssjön sjö Våthult by  
Smörhult komministerbost. Nabben udde Våthult Norra bebyggelse  
Smörhult komministerboställe /Se Nabben holme Våthults kyrka k-a  
Smörhult komministerboställe /Se Norrbackasjön sjö Våthulta kyrka Saknas  
Smarebo gd Oxö ö Våthultsström Saknas  
»Snodzboda», se Snolsbo gdar Oxö udde Våtsjö bebyggelse  
Snolsbo gdar /Se Pinkanäset näs Västerlyckan t  
Snollsbo gd Pinkanäset udde Åsakärr lht  
Snollsbo by /Se Porsamossen mosse Österlid torp  
Snärebo gd:ar /Se Rävaviken vik Övrarp Saknas  
Snärebo gdr /Se Skateskrället håla /Se Övrarp utjord  
Svinabo by Skeppstadsviken vik    
Svinabo by /Se Skogabo åkermark    
Tranebo gd Skogsjön sjö    
Tranebo by /Se Skogsjön sjö    
Tuvebo gd Skogsjön sjö    
Tuvebo gd /Se Skrivaregårdaberg berg /Se    
Våthult by Skrivaregårdssjön sjö    
Våthult by /Se Skrivaregårdssjön sjö    
Våthult by Skrivaregårdssjön (el. Skärsjön) sjö /Se    
Våthult by Skärsjön sjö    
Våthult by Skärsjön sjö    
Våthult poststation /Se Skärsjön (el. Skrivaregårdssjön) sjö /Se    
Våtsjö gd Skärsjön sjö /Se    
Våtsjö by /Se Smörhultasjön sjö    
Övrarp gd /Se Smörhultasjön sjö    
  Smörhulta ås terräng    
  Smörhultsjön sjö    
  Smörhultssjön sjö /Se    
  Stavabo terräng    
  Stavabo terräng    
  Stavabomossen mosse    
  Stjärngölen göl    
  Stora gölen göl    
  Timmerön ö    
  Torpamossen mosse    
  Torpet åkermark    
  Tuskebosjön sjö    
  *Vate, fsv., förmodligen ä.u Då Smörhultssjön sjö /Se    
  Vikasjön, se Skrivaregårdssjön sjö    
  Viksåsen terräng    
  *Våthultakvarn kvarn    
  Våthultsån å    
  Västerån å /Se    
  Väte sjö /Se    
  Ängen åkermark    
  Ö (nu Västerån) å /Se    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.