ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gnosjö socken : Västbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 156 Naturnamn : 132 Bebyggelsenamn : 103 Naturnamn : 68
Gnosjö sn Annelund betesmark Gnosjö socken Bastaberget berg
Gnosjö sn Bergagölen göl Gnosjö sn Drottningavadet grund
Gnosjö sn /Se Bottningabo triangelpunkt Gnosjö sn Drottningvadet sjögrund
Gnosjö socken Bårebo husbehovskvarn kvarn /Se Gnosjö socken Drottningavadet grund
Gnosjö socken Bårebo såg såg /Se Gnosjö sn Finnaberget Saknas
Gnosjö socken Bäckahult terräng +Ballehyttan tråddrageri Flintsanden sandstrand
Gnosjö socken Dalen betesmark Berget lht Fägersåen Saknas
Gnosjö sn Drottningavadet del av Hären Borrebo bebyggelse Getabäcken Saknas
Gnosjö socken Finnaberget berg Bottningabo bebyggelse Gnosjösjön Saknas
Gnosjö sn Flintesanden strandmark Bårebo bebyggelse Gnosjösjön sjö
Gnosjö sn Fläskaberget berg Dalen t Gnuttrahål tråddrag
Gnosjö sn Fåö ö Esehyltan lht Grimoset Saknas
Gnosjö sn Fägeråsen triangelpunkt +Flötasken tråddrageri Grimängarna Saknas
Gnosjö sn Förekullsberg berg /Se Fållen t Gärdessjön Saknas
Gnosjö sn Gamlebotorpet terräng Fållen torp Götebogöl Saknas
Gnosjö sn Getabäcken bäck Fägerås by Hagsjöbäcken? Saknas
Gnosjö sn *Gnosjön, se Hären sjö Förekull bebyggelse Hagsjön Saknas
Gnosjö sn Gnosjösjön sjö Gamlebo bebyggelse Hagsjösjön? bisjö
Gnosjö sn /Se Gnosjösjön sjö Gnosjö bebyggelse Hallasjön Saknas
Gnosjö sn /Se Gnosjösjön sjö Granås bebyggelse Hammarbäcken Saknas
Gnosjö sn /Se Gnosjön sjö /Se Grimhult bebyggelse Hammarbäcken tråddrag
Gnosjö sn /Se Granåsafållen åkermark Gårö Saknas Helvetesbäck Saknas
Gnosjö socken /Se Grimhultssjön sjö Hagshestra bebyggelse Helvetsbäck Saknas
Gnosjö sn /Se Grimhultssjön sjö Hagshestra by Hullön ö
Gnosjö samh. och sn /Se Grimängsbäcken bäck Hallabo Stora hmd Hultaberg Saknas
Gnosjö sn /Se Gräsviken vik Harapasset torp Hundsjön Saknas
Gnosjö sn /Se Gröngölen göl Helveteskärr lht Husö, Lilla Saknas
Gnosjö sn /Se Gårögöl göl Hinngården gård Husö Stora Saknas
Gnosjö sn /Se Gårö kvarn kvarn /Se Hornabo by Hägnabäcken Saknas
Gnaxrydd, se Gnosjö sn Gåröström å Hovmannakull Saknas Hänghult tråddrag
Gnox, se Gnosjö Saknas Gärdessjön sjö Håmannakull by Hären sjö
Gnoxrydh Saknas /Se Gölebo terräng +Hovrätten bs Hären sjö
Norrsjö, se Gnosjö sn /Se Gölebogöl göl Hult Saknas Härsand sandstrand
Anders Hanssons tråddrag tråddrag /Se Göljåsagöl göl Huttebo hmd Hästhultssjön sjö
Asafors tråddrag /Se Götarpsån å Hyltan bebyggelse Järnvreten åker
Badningeboda, se Bottningabo gd Hagaberget berg Häreryd Saknas Kallgölen slåtteräng
Ballehytta tråddrag /Se Hagasjön sjö Häryd bebyggelse Klackerna bergsparti
Baståsa tråddrag tråddrag /Se Hallabo hammar vattenverk /Se Högås stuga Koberget bergås
Bottningabo gård Hallasjö betesmark +Kansliet bs Kvarndammen Saknas
Bottningabo gd Hallasjön sjö +Kluddahål tråddrageri Lilla-Pycksbäcken Saknas
Bottningabo g Hammarbäcken bäck Kluddahål verkstad Lindskulle höjd
Bottningabo gd Helvetesbäck bäck Knutshult lht Linnebäcken Saknas
?Bårebo by Helvetesgölen göl Kullen lht Linnegölen Saknas
Bårebo gd Horsasjön sjö Kvarnabo bebyggelse Majgölen Saknas
Bårebo räckehammare räckhammare /Se Horsö skogsmark Kvillan torp Maggölen göl
Daniela tråddrag tråddrag /Se Hovmannakullbäcken bäck Käringagärde bebyggelse Norra sand Saknas
Flötasken tråddrag /Se Hullön ö Käringagärdetorpet t Prästvadet sund
Fägerås gd Hultaberg triangelpunkt Lid bebyggelse Redgarnsviken fiskaställe
Fägeråsa tråddrag tråddrag /Se Hundsjögöl göl Lidås bebyggelse Rinnakullen kulle
Förekull gd Hundsjön sjö +Lill-Anders´ slipe tråddrag Rävaberget Saknas
Förekull komministerhemman Hunnamossen, Stora mosse Lindåsen torp Rävamossen Saknas
Getaström tråddrag /Se Hunnamossen, Lills mosse +Långholmen tråddrageri Sjöarpssjön Saknas
Glasbo tråddrag tråddrag /Se Husö, Lilla ö +Långholmen »tråddrag» Skaftån Saknas
Gnosjö gd Husö, Stora ö Marebo lht Skavahål tråddrag
Gnosjö poststation /Se Husö, Stora ö Marebo torp Slipekärret Saknas
Granås gd Hägnasåget såg /Se Marås bebyggelse Spångabron Saknas
Grimhult by *Hærdhasio(r) el. *Hærdhe sjö /Se Missunna hemmansdel Sunnerbosjön Saknas
Grimhult by *Hærdhe el. *Hærdhasio(r) sjö /Se Missunna hemmansdel Svanshalsen del av sjö
Grimhult by Hären sjö Mobäck stuga Tråddragsdammen Saknas
Grimshult gd Hären sjö Mobäcka berg lht Töllstorpssjön Saknas
Grimhults husbehovskvarn tråddrag /Se Hären sjö Norlid avs Töllstorpaån Saknas
Grovdraget tråddrag /Se Hären sjö Norrhult lht Vommastenen skär
Gubbatråddraget tråddrag /Se Hären sjö /Se Norrebo bebyggelse Vrångebäcken Saknas
Gårö gd Hären sjö /Se Nyagärde hmd Vrångegöl Saknas
Gårö tråddrageri tråddrag /Se Hären sjö /Se Nybygget torp Välaberget Saknas
Gåröströms tråddrageri tråddrag /Se Härsand strandmark +Påsafors tråddrageri Välorna strandparti
Hagabergs tråddrag tråddrag /Se Härydsån å Rudö by Väloset sund
?Hagshestra by Hästhagen betesmark Rudö Norra bebyggelse Ästegöl tråddrag
Haghestra by Hästhultssjön sjö Rudö, Södra bebyggelse  
Hagshestra gd /Se Hästhultasjön sjö +Rummeltutan bs  
Hallabo tråddrag tråddrag /Se Hästhultasjön sjö Ryden bebyggelse  
Helvets-tråddraget tråddrag /Se Högeströmsbäcken bäck Sjöarp by  
Hornabo by Höghyltan terräng Sjöarp by  
Hovmannakull gd Intaget terräng Sjödal avs. lht  
?Hovmannakull gård Jättefarstan sten? Sjögård avs  
Hovmannakull gd Knutshult betesmark Sjömaden lht  
Hovmannakull gd /Se Koberget berg Sjöryd t  
Hult gd Koudden udde Skog Saknas  
Hyltan gd Kvarnaboån å +Skråbo »tråddrag»  
Hägnadragen tråddrag /Se Kvickkärrsudden udde Smällebo mek. verkstad  
Häreryd gd /Se Lerbäcken bäck +Spetalen »tråddrag»  
Häreryd by /Se Lidsjön sankmark Stackebo by  
Häreryd gd /Se Lillegöl göl Stackebo by  
Häryd by /Se Lindöbäcken bäck Stackebo by  
Häryd gd /Se Lindögölen göl Stackebo by  
Häryds tråddrag tråddrag /Se Lisebo terräng +Stockholm tråddrageri  
Idstorp, se Töllstorp Saknas Lommagölen göl Stönja lht  
Intagstråddraget tråddrag /Se Låkagölen göl Sunnerbo by  
Johannes Anderssons tråddrag tråddrag /Se Maggagölen göl Sunnerbo, Norra bebyggelse  
*Kiärvu(?) gd Marebo, Lilla betesmark Sunnerbo, Södra bebyggelse  
Kluddahål tråddrag /Se Marebo, Stora åker- o. betesmark Sunnerbotorpet torp  
Kvarnabo gd Marieströms sågverk sågverk /Se +Surahalla tråddrageri  
Kvarnabo tråddrag tråddrag /Se Mellanbäcken bäck Svansholm avs. lht  
Kvillen t /Se Märkesbäcken bäck Svensbo lht  
Käringsgärde gd Norra Sunnerbo husbehovskvarn kvarn /Se Söderby bebyggelse  
Lid gd Norsabo skogsmark Södersjö hmd  
Lids räckhammare räckhammare /Se Nybygget åker- o. betesmark Södrabygget avs  
Lids tråddrag tråddrag /Se Näsmossen mosse Södrabygget torp  
Lidås gd Prästavadet sund Torpet backstuga  
Lilla helvete tråddrag /Se Regarnsviken vik Töllstorp by  
Lill-Andersa slipe hårnålssliperi /Se Rävaberget berg Ulvåsen lht  
Lilla-Pyck tråddrag /Se Rävaberget berg Vinkåsen bebyggelse  
Lilläng tråddrag /Se Rävabergsudden udde Österskog lht  
Lisebo tråddrag tråddrag /Se Rödjebo terräng    
Långholmen tråddrag /Se Rövamossen mosse    
Marås gd Sikakärret kärr    
Messunna tråddrag /Se Sjöarpasjön sjö    
Mobäckshammar tråddrag /Se Sjöbo åkermark    
Norra Sunnerbo husbehovskvarn kvarn /Se Skaftån å    
Norrebo by Skitna bro bro?    
Norrebo by Stackebo husbehovskvarn kvarn /Se    
Norrebo by Stackebo liar backar /Se    
Norrebo gård Storegöl göl    
Norrebo gd Sunnerbosjön sjö    
Norrebo tråddrag tråddrag /Se Svanshalsen vik    
Osdraget tråddrag /Se Svanshalsen vik    
Osämja tråddrag /Se Svanshalsen vik /Se    
Perstorpa tråddrag tråddrag /Se Sänkmossen mosse    
Petter Svenssonstråddraget tråddrag /Se Södrabygget åkermark    
Påsafors tråddrag /Se Sörsjömossen mosse    
Rudö by Totarpagölen göl    
Rudö tråddrag tråddrag /Se Töllstorpasjön sjö    
Sjöarp by Töllstorpaån å    
Sjödals tråddrag tråddrag /Se Vrångebäcken bäck    
Skorvahål tråddrag /Se Våmmastenen sten    
Skråbo tråddrag /Se Välaberget berg    
Smällebo tråddrag /Se Välaberget berg    
Sorydstråddraget tråddrag /Se Välorna strandmark    
Spetalen tråddrag /Se Väloset sund    
Stackebo by Yttregöl göl    
Stackebo by Älingabäcken bäck    
Stackebo by Änggärdsbäcken bäck    
Stockholm tråddrag /Se      
Sunnerbo by      
Sunnerbo by      
Sunnerbo gård      
Sunnerbo by      
?Sunnerbo by      
Sunnerbo by      
Sunnerbo by /Se      
Sunnerbo by /Se      
Söderby gd      
Södersjö tråddrag tråddrag /Se      
Söreby tråddrag tråddrag /Se      
Totarps räckhammare räckhammare /Se      
Totarps tråddrageri tråddrag /Se      
Tåssehåla tråddrag /Se      
Töllstorp by      
Töllstorp by      
Töllstorp by      
Töllstorp gd /Se      
Töllstorp gd /Se      
Töllstorps torparekvarn tråddrag /Se      
Vaskahål tråddrag /Se      
Åminne tråddrag /Se      
Ängadraget tråddrag /Se      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.