ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kävsjö socken : Östbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 113 Naturnamn : 280 Bebyggelsenamn : 129 Naturnamn : 341
Kæssö, se Kävsjö sn Andersbogölen göl Kävsjö sn Andersabogölen göl
Kävsjö sn Berga kulle terräng Kävsjö socken Apelåker åker
Kävsjö sn Bergsdalen skogsmark Kävsjö sn Aspåker åker
Kävsjö sn /Se Björkedal terräng Käfsjö sn Backalycka äng
Kävsjö sn Björkängarna åkermark Alrike sägenstad Baggalyckan åker
Kävsjö sn Björnahagen betesmark +Björkedal t Bak ladugården åker
Kävsjö sn Björnö mossholme Björkelund ställe Balkabolet slåtteräng
Kävsjö socken Bola hage terräng Björsgård bebyggelse Baståker åker
Kävsjö socken Broaföret terräng Brolyckan lht Bastängen äng med åker
Kävsjö sn Brokullen mossholme Bygget avs Berga kulle kulle
Kävsjö socken Brokärret kärr, delvis uppodlat +Bäckalund t Bergalyckan åker
Kävsjö socken Bränneriet terräng +Bäckalund t Bergamossen mosse
Kävsjö sn Bygget terräng Bäckalyckan avs Berget bergig skogsmark
Kävsjö sn Bygget betesmark Bäckaryd Saknas Bergskiften skogsmark
Kävsjö socken Bäckalund terräng Bäckaryd gård Besarebacken backsluttning
Kävsjö sn Bäckaskog åkermark Bäckaryd hemman Björkängarna ängar
Kävsjö sn Dammen damm? +Bäckaryd t Björnahagen hage
Kävsjö sn Dammen damm? Lilla Bäckaryd avs Björnåker åker
Kävsjö socken Ekekullen åkermark Bäckaskog avs Björnö mad
Kävsjö sn Ekekullen åkermark Ekhult hemman Björsåker åker
Kävsjö socken Eksåsen åkermark Ekhyltan bebyggelse Björsåker åker
Kävsjö sn Eksängen strandmark +Eksåsen t Blackö gränsmärke
Kävsjö sn Ekö terräng Eriksbo avs Bockafällan skogsmark
Käfsjö sn Enebuskafällan terräng Erlandsbo avs Bredestaden hötorkningsplats
Kävsjö sn Fiskarebacken terräng Flahult by Brokärret kärr
Kävsjö sn Flaten sjö Flahult hemman Brolyckan åker
Kävsjö sn Flaten sjö +Frommabo torp Brorslyckan åker
Kävsjö sn Flaten sjö Frälsebo bebyggelse Brunnsåker åker
Käfsjö sn Flaten sjö Frälsebo ställe Brunnsåker åker
Kävsjö sn Flaten sjö Fåfängan avs Bråtalandet åker
Kävsjö sn Flaten sjö +Gapet t Brändö ö
Kävsjö sn Flaten sjö /Se +Grästorp t Bränneriet skogsmark
Kävsjö sn Flaten sjö /Se +Gökalund t Byggaträdan åker
Kävsjö sn /Se Flinkabo åker- o. betesmark Hagegård bebyggelse Bygget åker (förr bebyggd)
Kävsjö sn /Se Flyen mosse Helstorp gård Dammbron bro
Kävsjö sn /Se Flyåsen ås Hillerstorp by Drängagråten slåtter
Kävsjö sn /Se Fläsebäcken bäck Hoffmansgård bebyggelse Dunderliden backe
Kävsjö sn /Se Fläsebäcken bäck Hultaström kraftstation Ekekullen åker
Kävsjö sn /Se Fläsebäcken bäck +Hulten t Ekeveken äng
Kävsjö kyrka Saknas /Se Fläsebäcken bäck +Hulten t Ekåsakullen kulle
*Alrike f.d. stad? /Se Frommabo betesmark +Hyttan t Enebuskafällan skogsmark
*Baggebo gd Fröaviken terräng Hädinge by Eneveken odlad äng
*Brännehylte Saknas Frööarna mossholme Hädinge hemman Fiskarebacken skogsbacke med odlingar
Flahult hemman Fröön mossholme +Häggabo soldattorp Flahulta ör sandgrund
Flahult by /Se Fåfängan åkermark +Hägganäs t Flaten sjö
Hillerstorp by Fållen betesmark Höftabo t Flaten sjö
Hillerstorp by Fästemösbron terräng +Höghyltan t Flyen mossodling
Hillerstorp by Fölsemossen mosse Hökhult bebyggelse Fläsebäcken Saknas
Hillerstorp by Gapet betesmark Hökhult hemman Fläsängsbäcken bäck
Hillerstorp by Gapet terräng Hörnet bs Framre åker åker
Hillerstorp by Glasängsmaden sankmark Intaget avs Fröviken Saknas
Hillerstorp by Gläntan skogsglänta? +Jägeras t Fröön ö
Hillerstorp by Grågåsamaden åkermark Kanalen bebyggelse Fållen åker
Hillerstorp by Grästorp åkermark Karsö avs Fästemösbroen kreatursväg
Hillerstorp by Grönekulle kulle Krogen avs Fölsemossen mosse
Hillerstorp by Grönlid terräng Krokshult avs Gapaveken vekar
Hillerstorp by Gärdstorp skogsmark Kronabo bebyggelse Gateliden backe
?Hillerstorp by Gökalund terräng Kulan avs Getåker åker
Hillerstorp by Gölabäcken bäck Kävsjö by Godakärret kärr
Hillerstorp by Gölafällan åkermark Ledet bs Godakärrsbäcken tillflöde
Hillerstorp by Hagen betesmark Lillegård gård i Kävsjö Gravfältet fornlämning med gravar
Hillerstorp by /Se Hallabo skogsmark Lundholmen hmd Grågåsamaden mossodling
Hillerstorp by /Se Hallaröjan terräng Lundsbo avs Grönekulle kulle
Hillerstorp by /Se Halludden udde Lundsbo avs Gudalov udde
Hyttan torp /Se Hallö mossholme Marsås by Gåsåker åker
Hädinge by Hanö kulle kulle Mellangård gård i Hädinge Gärdesbäcken tillflöde
Hädinge by Hanö kulle terräng Mellangård gård i Mjogaryd Göljåkrarna åkrar
Hädinge by Hillabo åkermark Mjogaryd by Hacket åker
Hädinge by /Se Hillersbäcken bäck Mjogaryd hemman Hagakärret slåtterkärr
Hädinge gdr /Se Holmåsaberget berg Nabben torp Hagaskiften skog
Hädinge gdar /Se Holmön holme +Nordanstorp t Hallarödjan skogsmark
Hökhult hemman Horsabergen berg +Nordlid bs Hallö ö
»kepsio», se Kävsjö sn Horsamossen mosse Norregård gård i Hädinge Hampalandet åker
»kepsio», se Kävsjö sn Horrsjön f.d. sjö Norregård gård i Kävsjö Hanakull sandkulle
Kävsjö by Horrsjön f.d. sjö Norregård gård i Marsås Hanö ö
Kävsjö by *Horsjön f.d. sjö Norregård gård i Mjogaryd Hanö ö
Käfsjö by Horssjön sankmark Nybygget t Heråker åker
Kävsjö by Horssjön sankmark? Nycklamo bs Hillerstorpsberget Saknas
Kävsjö by Horssjön sjö /Se Nydala bs Holmåsaberget berg
Kävsjö by /Se *Horssjön förr sjö /Se Prästgården bebyggelse Horrsjön utt. sjö
Kävsjö poststation /Se Hultaström betesmark Pyttemo bs Horsaberget berg
*Loftsgården försv.gård Humme sten sten Rallen avs Horssjön Saknas
*Loftsgården försv. gård Hummesten bautasten /Se Rosendal bs Hultaberget berg
*Loftsgården Saknas Hyttefällan terräng Rudet hemman Hultens odling (förr med bebyggelse)
*Loftsgården Saknas Hädinge triangelpunkt Rudö by Humlagårdsbolen ängsmark
»loptzgardhin» gd Hädinge Hanö terräng Rännebacken hmd Hyltåkrarna åkrar
Marsås by Hädinge Hanö mossholme Rödjan avs Hyttefällan skogsmark
Marsås by Häggabo terräng +Rörstorp t Hädinge mosse Saknas
Mjogaryd by Hägganäs åkermark Sanden avs Hälsokällan järnhaltig källa
Mjogaryd by Hägganäsgölen göl Sandlid avs Hängesö ö
Mjogaryd by Hängesö mossholme +Sarabo f.d. soldattorp Högarör stenröse
Mjogaryd by Häradsösjön sjö Sjöbo lht Högeström bäck
Mjogaryd by Häradsösjön sjö Skattegård gård i Hillerstorp Höghylte berg berg
Mjogaryd by Häradsösjön sankmark Skattegård gård i Kävsjö Höglyckan åker
Mjogaryd by Högalund åkermark Slungsås by Hökamaden mad
Mjogaryd by /Se Höga rör röse Slungsås gård Intaget åker
Myoaridh, se Mjogaryd by Högeströmsbäcken bäck +Stolpabo t Isaka lada hölada
*Norretomten by Hökamaden åkermark Stolpabo gård Jordbroliden backe
Rudet hemman Hök-hults rödje skogsmark Stråkeved by Jordbron vägbank
Slungsås by Hörnet terräng Stråkved hemman Jättastenen flyttblock
Slungsås by Intaget åkermark +Svensbygget t Jättö ö
Slungås gd Jägeras åkermark Svensmon t Jössåker åker
Stråkeved by Jättabergen berg Svenstorp avs Kalaledsträdan åker
Stråkved hemman Jättö mossholme Svänö hemman Kala ö ö
Stråkeved by /Se Kala ö ö Svänö gård Kallhagen hage
?Svänö hemman Kalvasjön sjö +Svänö Lilla t Kallyckeåkern åker
Timanstorp hemman Kalvasjön sjö Svänö Norra hmd Kalvarödjan skogsmark
*Trædha gd Kalvsjön sjö /Se Svänö Södra hmd Kavlasjön sjö
Uppebo by Karhovda terräng Sällstorp hmd Kalvhagen åker med hage
Uppebo by Kidö mossholme Södergård gård i Hädinge Kalvsjön Saknas
Vissebo hemman Klintakärret kärr Södergård gård i Marsås Kattelund äng
Vissebo by /Se Klinten triangelpunkt Södergård gård i Mjogaryd Kiddahagen åker
Vita kon, se Kävsjö kyrka Saknas /Se Knektakärret kärr +Söderö t Kiddalyckan åker
  Knektamossen mosse Södratorp avs Kiddö ö
  Korsamaden åker- o. betesmark +Sörskog t Kidö ö
  *Kors i en sten (?)terräng Timanstorp hemman Kidö ö
  Korvabäcken bäck Timanstorp gård Klinten brant berg med skog
  Krokens terräng Uppbo hemman Klockarebo ängar
  Krokshult skogsmark Uppebo by Klockehagen hage
  Kvarnabo skogsmark Vissebo gård Klynnemossen mossodling
  Kvarnabokärr kärr Vissebo hemman Knektahagen hage
  Kvarnabäcken bäck +Vänebo t Knektakärret kärr
  Kvarnabäcken bäck Västanå bebyggelse Knektamossen mosse
  Kvarnagärdet åkermark +Åbo t Knektåkern åker
  Kvarnamaden åkermark Ågård avs Korsabackarna åkrar
  Kvarnasjön sjö +Åsatorpet t Korvabäcken tillflöde
  Kyrkemossen mosse Ön avs Krokåker åker
  *Käffsjön f.d. sjö Öreberg avs Kronängen äng
  *Källsjön, se Kävsjön sjö Östergård gård i Kävsjö Kuddevik vik
  Käringön mossholme   Kullalyckan slåttermark
  Kävsjön sjö   Kvarnabäcken tillflöde
  Kävsjön f.d. sjö   Kvarnakullen åker
  Kävsjön sjö   Kvarnamaden mad
  Kävsjön sjö   Kvarnamaden mad
  Kävsjön sjö   Kvarnasjön sjö
  Kävsjön f.d. sjö   Kvarnsjön Saknas
  Kävsjön sjö   Kvarnasjön sjö
  Kävsjön sjö   Kvarnbohagen hage
  Kävsjön sjö   Kvarnåker åker
  Kärsjön sjö /Se   Kvarnåkrarna åkrar
  *Kävsjön förr sjö /Se   Kvistaboträdan åker
  Kävsjösjön sjö   Kyrkemossen del av Store mosse
  Lammaberget terräng   Kyrkevägen väg
  Lassabo betesmark   Kyrkgården åker
  Lidafällorna terräng   Kyrklyckan åker
  Lilla mon terräng   Kålgården åker
  Lillgölen göl   Kåtalyckan åker
  Lillängen betesmark   Kåtan äng med åker
  Lomma göl göl   Källaråker åker
  Lundsbo åkermark   Källebolet slåtter
  Lysåsen terräng   Källåker åker
  Långasjön sjö   Källåker åker
  Långasjön sjö   Källåker åker
  Långe laggarna åkermark   Kära fars ö ö med slåtter
  Långgölen göl   Kärret åker
  Långsjön sjö   Kävsjön Saknas
  Långsjön sjö   Kävsjösjön sjö
  Lämmakullen terräng   Kölnåker åker
  Lövö mossholme   Ladufylla åker
  Lövö, Lilla mossholme   Ladåker åker
  Maderna åkermark   Ladåker åker
  Maramö mosse, se Hädinge mosse mosse /Se   Lammaberget berg med skogsmark
  Marieholmskanalen kanal   Landet ställe
  Marskallen terräng   Lanteryd åker
  Marsåsgölen göl   Lassabo utskift
  Mellö mossholme   Ledsbacken backe
  Mickelsberg skogsmark   Ledsåker åker
  Mjogarydsviken vik   Liafällorna berg
  Mosjön sjö   Lidafällorna bergås
  Mosjön sjö   Lilla fåll åker
  Mosjön sjö   Lillamoskiften skog
  Mosjön sjö   Lilla sänkan vattenhåla
  Moskiften terräng   Lilla ö grund
  Munkafallskärren kärr   Lillegölen göl
  Nabbasjön sjö   Lille krok betesmark
  Nabbasjön vik   Lille ör sandgrund
  Noliden skogsmark   Ljunglaggarna mosse
  Nordskogen skogsmark   Lubbehallar stenhallar
  Nordskogen skogsmark   Lundsåker åker
  Norraryd terräng   Lysåsaberget Saknas
  Norrum terräng   Långasjön sjö
  Norrö mossholme   Långelaggarna åkrar
  Norrö mossholme   Långgölen Saknas
  Nybygget terräng   Långsjön Saknas
  Nyhagen terräng   Långåker åker
  Nytorp skogsmark   Lämmakullen ö
  Näset näs   Maden utäga och slåtter
  Olas kärr kärr   Marskallen berg
  Osängen åkermark   Marsåsgölen Saknas
  Oxanabben terräng   Mellangärdet åker
  Penningkistan terräng   Mellö ö
  Pera hage terräng   Milapålsåker åker
  Rannö mossholme   Mjogaryds klint berg
  Rockne mossholme   Mjölbiten äng
  Rockne, Västra terräng   Moen skogsmark
  Rockne, Östra terräng   Mosjön Saknas
  Rudö triangelpunkt   Moskiften skogsmark
  Råkallarna terräng   Myrkullen kulle med åker
  Rölebäcken bäck   Nabbalid landsvägsbacke
  Rörstorp betesmark   Nabba lid lid
  Sandabäcken bäck   Nabbaliden Saknas
  Sanden terräng   Nissa spring skogsmark
  Sanka kärr åkermark   Nordliden backe
  Sarabo åkermark   Nordrahål vattenhål
  Sjöhagen betesmark   Nordskogen skogsmark
  Skantö mossholme   Nordskogen skogsmark
  Skepe terräng   Norraryd skogsmark
  Skogsträdorna åkermark   Norrlingsfållan åker
  Skärsjömossen mosse   Norräng äng
  Skärsjön sjö   Norrö ö
  Skärsjön sjö   Nyagärdes kulle kulle
  *Spinkabron bro(?)   Nyagärdet åker
  Slåtgärdet åkermark   Näset udde
  Snedkärret kärr   Olas kärr kärr
  Sopruskullen terräng   Osängen äng
  Stenkullen terräng   Oxaveken åker
  Stenudden udde   Pella hage skogshage
  Stockholm terräng   Pengagravskullen kulle
  Stolpabo terräng   Peråker åker
  Stora ö ö   Pikesnabben udde
  Store mosse mosse   Ragvalds hall klippa
  Store mosse mosse   Rannö ö
  Store mosse mosse   Rolandsåker åker
  Store mosse mosse   Ryttarekärret kärr
  Store mosse mosse   Råhallarna stenbunden mark
  Storån å   Råkebäck tillflöde
  Storån å   Röcklet odlat kärr
  Storån å   Sanka kärr kärr och hagmark
  Storån å   Sjöbottnarna landvinningar
  Storån å   Sjöhagen hage
  Storån å   Sjöhagen hage
  Stråkeved triangelpunkt   Skabbarna slåttermark
  Stråkeved kulle /Se   Skepe skog
  Stråkeveds berg berg /Se   Skinkåker åker
  Stråkevedsberg berg   Skräddaremossen mosse
  Stråkevedsberg berg /Se   Slätgärdet åker
  Svanasjön sjö   Slätten åker
  Svanasjön sjö   Smedjeträdan åker
  Svartegöl göl   Smedåker åker
  Svartgölen göl   Smedåker åker
  Sverige, Nya udde   Snedkärrskroken kärr
  Svänarekärret kärr   Sockerlyckan åker
  Svänö triangelpunkt   Sommarhusaträdan åker
  Svänö, Lilla terräng   Sommarladugårdsträdan åker
  Svänö, Norra terräng   ?Sopriskullen kulle
  Svästekärren göl   Stenkistan åker
  Sågplanen betesmark   Stenklämman åker
  Sänkemossen mosse   Stenkullen skogsmark
  Södrafåll betesmark   Stenkätten åker
  Södraryd terräng   Stensåker åker
  Södratorp betesmark   Stensåker åker
  Södra kulle kulle   Stenudden udde
  Söräng betesmark   Stockholm moss-sträckning
  *Tiäfsjön, se Kävsjön sjö   Stora bol slåtteräng
  Tjärbrännshagen terräng   Stora fåll åker
  Tranemaden åkermark   Stora hagen skogsmark
  Trätåsabäcken bäck   Stora lid backe
  Trätåsen terräng   Storamoskiften skog
  *Tyngels klippa terräng   Stora sänkan vattenhåla
  Valle - Nisse mossholme   Stora trädan åker
  Varkilen åkermark   Stora ö grund
  Vissebomossen mosse   Store krok betesmark
  Vitgölen göl   Store mossen Saknas
  Vännebo åkermark   Store ör sandgrund
  *Västbostigen landsväg   Storåker åker
  Västerlycke betesmark   Storån Saknas
  Västerås åkermark   Stråkeveds berg Saknas
  Åbo betesmark   Stubbåker åker
  Ådalsmossen mosse   Stugåker åker
  Åsatorpet betesmark   Stången åker
  Älgmossen mosse   Svanasjön sjö
  Älingabäcken bäck   Svansjön ö
  Älingabäcken bäck   Svartegöl Saknas
  Ängagölen göl   Svarte göl göl
  Änggärdet åkermark   Svartegölsbäcken vattendrag
  Ängsrocknen terräng   Svartån vattendrag
  Ön triangelpunkt   Svartån å
  Örnakull mossholme   Svennarekärret kärr
  Österån å   Svärtekärren kärr
  Öxnaholmen mossholme   Syräckran åker
      Södragärdesträdan åker
      Södra mad mad
      Södra mad mad
      Södre kulle kulle
      Södre åker åker
      Söräng äng
      Tattarekärret kärr
      Timmerö gränsmärke mad
      Tiståker åker
      Tjocke stenarna stensamling
      Tjuraråsen kärr
      Tjärbackarna skogsmark
      Tjärbrännshagen hage
      Tjärbrännsåker åker
      Tomtaringen bebyggd mark
      Torparegärdet åker
      Torrskäppan åker
      Tranemaden betesmark (förr åker)
      Trädan åker
      Trädfällemossen mosse
      Trädgårdsåker åker
      Trätåsabäcken tillflöde
      Trätåsen skogsås
      Tvåhallarna stenhallar
      Ugglehålet berghåla
      Ulvkullarna Saknas
      Urhallarna flyttblock
      ?Vagnvärsstolen skogsdunge
      Vallenisse ö
      Vasshagen kärr- och hagmark
      Vedatorget öppen plats
      Veken åker
      Videbuskarna ö
      Vitö ö
      Västerliden åker
      Västerskogen skogsmark
      Västerås åker
      Västra råckne sandrevet
      Västre skog skogs- och åkermark
      Ålyckan åker
      Åträdan åker
      Åängen åker
      Äcket slåttermark
      Älebäcken bäck
      Älebäcksängen äng
      Älgamossen mosse
      Älgeboån vattendrag
      Älgåsarna skogsåsar
      Älingabäcken Saknas
      Ängabacken slåtteräng
      Ängen åker
      Änggärdet åker
      Österån del av Storån
      Öknen åker
      Ölsängen äng
      Örnakull ö
      Östergärdet åker- och ängsmark
      Österåker åker
      Östragärde åker
      Östra råckne sandravel
      Östre åker åker

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.