ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hagshults socken : Östbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 154 Naturnamn : 182 Bebyggelsenamn : 99 Naturnamn : 271
Hagshult sn Abborrasjön sjö Hagshult socken Abborrasjön sjö
Hagshult sn /Se Agnsjön sjö Björkefors gård Alekärret kärr
Hagshult sn Alebacken skogsmark Björkefors gård Anedyen skogsområde
Hagshult sn Alebacken skogsmark Björkelund lht Angsjön sjö
Hagshult sn Bengtsveken åkermark +Björkelund t Askeryd åker
Hagshult sn Betlehem terräng Boda by Askerydet sluttning
Hagshult sn Bjursängen betesmark Boda gård Aspalaliden backar
Hagshult sn Björkelund skogsmark Brobygget avs Assarelider backar
Hagshult sn Bockabergen berg Brobygget torp Bastebolet betesmark
Hagshult sn Broakärret kärr Bråten lht Basteträdan åker
Hagshult sn Bråtamossen mosse Bråten grenadiertorp Bengtsveken slåtter och äng
Hagshult sn Brännet terräng Dalslund grenadiertorp Betlehem skogsskift
Hagshult socken Bålafällebergen berg Dammen kvarn o. såg Bjurahålorna slåtterkärr och skogsmark
Hagshult socken Dala mosse mosse Dammen kvarn och sågverk Bjursängen äng
Hagshult sn Dala mosse mosse +Dansen bs Björnabergen berg
Hagshult sn Dala mosse mosse Ekebacken hmd Björnabäck tillflöde
Hagshult sn Dala mosse mosse Ekeberg avs Bockabergen berg
Hagshult sn Dalamossen mosse Fagerhult by Bodabäcken bäck
Hagshult sn Dalamossen mosse Fagerhult by Bodalyckan åker
Hagshult sn Djurabäcken bäck Fagerhult gård Broakärret kärr
Hagshult sn Duvekullen kulle Fällan avs Brottlandet åker
Hagshult sn Fredsparken skogsmark Fällan lht Bråtamossen mosse
Hagshult sn Fällehagen skogsmark Gräshult by Brännet skogsmark
Hagshult sn Förö terräng Gräshult gård Brännvinsbrunnen brunn
Hagshult sn Galtåsen ås Grönåttingen bebyggelse Bygget åkrar
Hagshult sn /Se Galtåsen ås Gölagärdet jordbrukslägenhet Bålafällebergen berg
Hagshult sn Galtåsen ås Hagshult Saknas Bäckalyckeåkern åker
Hagshult sn /Se Getahålorna terräng Hagshulta Prästagård komministerboställe Dala mosse Saknas
Hagshult sn Giömosse, se Dala mosse Saknas Hagshults Stora Prästgården bebyggelse Dala mosse mosse
Hagshult sn /Se Granesmaden sankmark +Holmen t Djurabäcken tillflöde
Hagshult sn /Se Granviken terräng +Huttavid bs Duvekullen åker
Hagshult sn /Se Gräsberg åkermark Högsåker hmd Ekebacken backe
Hagshult sn /Se Gräsberget berg? +Janna kvarn förr kvarn Enekroken åker- och slåttermark
Hagshult sn /Se Gräshult triangelpunkt Johansbygget lht Fagerhults hylte skogsskift
Hagshult sn /Se Gröne mad terräng Jonsgård hmd Flugemaden mad
Hagshult poststation /Se Grötabäcken bäck Järnbo gård Fredsparken skog
?Björkefors hemman Gullberget berg Järnboda by Fällehagen hage
Björkefors gd Gåsamaden betesmark Jönshult by Förö ö
Björkefors gd /Se Gärdssjön sjö Jönshult gård Galtåsen ås
Boda by Gölabäcken bäck Karlsbygget avs Gamla landsvägen förr landsväg
Boda by Gölen mosse +Knekthemmet f.d. soldattorp Galtgärdet åkerområde
Boda gd Hackespänger terräng +Knutas t Getahagen hage
Fagerhult by Hacket betesmark Kullen lht Getahålorna kärrmark
Gräshult by Hagshultagölen göl Kusholmen avs Getahålorna slåtterkärr och skogsmark
Gräshult by Hagshulta spänger terräng Kushult by Granens källa källa
Gräshult by Hagsjöbäcken bäck Kushult gård Granesmaden skogsskift
Gräshult by Hagsjöbäcken bäck /Se Lindåsen avs Gräsberget berg
Gräshult gd Hagsjön sjö Lindåsen grenadiertorp Grönemad mad
*Guidanæs Saknas Hagsjön sjö Lundholmen avs Grötabäcken bäck
Hagshulta prästgård Saknas Hagsjön sjö Lundholmen lht Gubbalyckan slåtter
Hagsjöhult kyrka /Se Hagsjön sjö /Se +Malmkärret t Gubbaträdan åker
*Hylte förr gd (by) Hillekroksfällan skogsmark Molta t Gullberget berg
*Hømundeboth Saknas Hjortabalsen terräng Målen gård Gullbergsängen äng
»Hømundeboth» bebn /Se Holmen åkermark Målta soldattorp Gåsamaden odling (förr mad)
*Hømundeboth Saknas /Se Holstrakärret åkermark Mossars avs Gärdessjön sjö
*Hømundeboth Saknas /Se Husö mossholme Musebo bebyggelse Gölabäcken vattendrag
»Jnzlingabothom» beb. Hyltan terräng Myrebo lht Göljaliden backe
Järnboda by Hyltemaderna åkermark Målen bebyggelse Hackespänger spänger
Järnboda by /Se Härån å Möllenfors avs (kvarn o. såg) Hacket åker
Järnboda by Härån å Mörkhult by Hacket åker
?Järnboda by Härån å /Se Mörkhult gård Hagamaden mad
Järnboda by Hässelliderna terräng Main hmd Hagamaden mad
Järnboda by Höjden skogsmark Nockebo Saknas Hagamadsgölen göl
Järnboda by Hökakärret kärr +Nockebo förr gård? Hagasjöbäcken bäck
Järnboda by /Se *Järnbo skog skogsparti Norregård gård i Gräshult Hagasjön sjö
Järnboda byar /Se *Kackö ö Norregård gård i Järnboda Hagshults spänger genväg över mossen
Jönshult by Kalleryet åkermark Norregård gård i Jönshult Hagsjöbäcken bäck
Jönshult by Kassaryen terräng Norregård gård i Torp Hagsjön sjö
Jönshult by Klockegöl göl Norregård gård i Väshult Hammarbäcken tillflöde
Jönshult by Knektamossen mosse +Nybygget bs Helvetes portar skogsområde
Jönshult by Knutsmossen mosse Nygård hmd Hillekroksfällan skogsskift
Jönshult by Kolviken vik Nåckebo gård Hisingsbäcken gränsbäck
Jönshult by Korpa mosse mosse /Se Packebo by Hjortabalsen skogskulle
Jönshult by /Se Kringlemossen, Lilla mosse Packebo gård Holmen utskift
Jönshult by /Se Kringlemossen, Stora mosse Packholmen avs Holstrakärret kärr
Jönshult by /Se Kroken åkermark Rösberga by Humleåker åker
*Kullagardh ? förr torp Kronåkern åkermark Rössberga gård Husö ö
*Kullagardh Saknas /Se Kräckelund terräng Sjöberg skogvaktareboställe Hyltan skogsmark
Kushult by Köttkärret kärr +Sjöbo bs Hyltemaderna delvis uppodlade mader
Kushult by Lagan å Skredan bebyggelse Hyndesvadet vadställe
?Kushult gd Lagan å Slumpabo hmd Håleveken slåtter
Kushult gd Lakagölen göl +Solslätt t Hålängen äng
Kushult by /Se Lilla kärr åkermark Starkeryd by Härån biflod
»kær» beb. Lillån å Starkeryd gård Hässelliderna backar
Langafors, se Björkefors gd /Se Lindåsa kulle triangelpunkt Starkeryd Nedre bebyggelse Hässellidträdorna åkrar
*Luruemurø by Linneberget berg Starkeryd Övre bebyggelse Hästhagen betesmark
Musebo (numera Fagerhult) gd Linnesjön sjö Södergård gård i Gräshult Hästhagen ängs- och slåttermark
Musebo (numera Fagerhult) gd Linnesjön sjö /Se Södergård gård i Järnboda Hökakärret kärr
Musebo (numera Fagerhult) by Linnesjön sjö /Se Södergård gård i Jönshult Intaget odling (förr hage)
Musebo (numera Fagerhult) by Lunden åkermark Södergård gård i Torp Intagsåkern åker
Musebo (numera Fagerhult) gd Långeveken terräng Södergård gård i Väshult Jonsgårds bol åker och slåtter
Musebo = 1 Fagerhult Saknas Långeveken strandmark Torp by Jonsgårdsgärdet åker
Målen gd Långudden terräng Torp gård Järnbosjön sjö
Mörkhult gd Långahyltet terräng Torrmyra by Jödda broar råmärke
Packebo by Långö mossholme +Trulsö t Kajeboträdan åker
Packebo by Lövön ö Trädan bebyggelse Kallbolyckan åker
Packebo by Madudden terräng Väshult by Kallerydet åker
Packebo by Malmamossen mosse Väshult gård Kalvafällan skogsmark
Packebo by Malmkärret åkermark Ängafällan bs Kampen åker
Packebo by Mandråpen skogsmark   Karls vång odling (förr hage)
Packebo gd *Mjöämo terräng   Kassaryden skogsskift
Packebo by /Se Munkehatt sten   Klinkeledsträdan åker
Packetorp = Packebo by Munkehatt råmärke   Klockarestycket åker
Rösberga by Musebobäck bäck   Klockegöl göl
Rösberga (Södra) by Musebo mosse mosse /Se   Knektamossen mosse
Rösberga by Myrebo betesmark   Knirkö ö
Rösberga, (Norra) by Måldasängen betesmark   Knutaträdan åker
Rössberga gd Märkes bro bro   Korpudden skogsmark
*Rötsgärde Saknas Märkesbro bro /Se   Kringlesjön sjö
Struxered Saknas Märkesbro bro /Se   Kroken skogsmark
Starkeryd by Märkessjön sjö   Kroken åker
?Starkeryd by Möasjön sjö   Kroksängen skogsskift
Starkeryd by Mörkhultaviken vik   Kruta kärr kärr
Starkeryd by Norrefalle åkermark   Kruta träda åker
Starkeryd gård Näsabackarna terräng   Kullåker Norra åker
Starkeryd by Näset näs   Kullåker Södra åker
Starkeryd by Näset näs   Kungsvägen landsväg
Starkeryd gd Näsudden udde   Kvarnalyckan åker
Starkeryd by /Se Näsudden terräng   Kyrkeskiften åker
Starkeryd Saknas /Se Olsbäcken bäck   Kålgårdsliden backe
Torp by Ormudden udde   Källaråkern åker
Torp by Ossingssjön sjö   Källekärret kärr
Torp by Ossingsön ö   Källeträdan åker
Torp by Oxesten sten?   Köttkärret kärr
Torp by Pella kärr kärr   Ladgrenen träda
Torp by Potan sankmark /Se   Lagan Saknas
Torp by Raftabäcken bäck   Lakagölen göl
Torp by Raftagölen göl   Lanteryds backe Saknas
Torp by Roligbo betesmark   Lersåker åker
Torp gd Rolstorpasjön sjö   Lerhålorna förr lertag, nu odling
Torrmyran by Rolstorpssjön sjö   Lilla kärr odling
Torrmyran by Rolstorpssjön sjö   Lille lund åker
Torrmyran by Ryssavadet åkermark   Lillån biflod
Torrmyra(n) gd o. by Ryttarefällan terräng   Lindeberget berg
Torrmyran by Råberget berg?   Lindebo odling
Torrmyran by Råberget berg?   Lindebo udde sluttning
Torrmyran by Råmossen, Lilla mosse   Lindåsa kulle Saknas
Torrmyra by Råmossen, Stora mosse   Lindåsen Saknas
Torrmyran by /Se Råmossen, Stora mosse   Linneberget kulle
»Wdatorppe» beb. Rävamossen mosse   Linnerydssjön sjö
Wäsby = Väshult? by Sjöberg triangelpunkt   Linnesjön sjö
Väshult by Sjöberg terräng   Lisekulle åker
Väshult by Sjöbo terräng   Lundakärret kärr
Väshult by Sjöbobäcken bäck   Lunden åker
?Väshult by Skräddarekällan källa   Lurka slåtterkärr
Väshult by Spångö mossholme   Långahyltet skogsmark
Väshult by Stenö terräng   Långeveken betesmark
Väshult by Stenö ö   Långåker åker
Väshult by *Store mosse terräng   Långö ö
Väshult gd *Store Mosse, se Dalamossen mosse   Låsekälla källa
Väshult by /Se Store mosse mosse   Lövrydsbacken skogsmark
Väshult by /Se Storemossen mosse   Madudden udde
*Västra gården gd Stormossen, se Dala mosse mosse   Malmamossen utgrening
*Östra gården gd Sundsängen betesmark   Mandråpen område
  Svartakärr kärr   Mellanträdan åker
  Svartegöl göl   Mellanträdan åker
  Svältegöl göl   Mormoraåkern åker
  Svärtelaggarna terräng   Munkabron väg
  Svärtö mossholme   Munkarna kulle
  Sörängen betesmark   +Munkavägen gångstig
  Tallas terräng   Munkehatt sten
  Tjuvö mossholme   Musebo bäck Saknas
  Tjärkärret kärr   Måla backar vägbackar
  Tjärsviken vik   Måla mosse Saknas
  Torrmyrasjön sjö   Målamosse mosse
  Torrmyrasjön sjö   Målamossen mosse
  *Torrmyreskog skogsparti   Månsalid landsvägsbacke
  Torpasjö sjö /Se   Mäldasängen äng
  Trollakullen kulle   Märkessjön sjö
  Trulsö åkermark   Märkesäck råmärke
  Tån sankmark   Möasjön Saknas
  Törnahall holme   Mörkhultaviken vik
  Törnsjö sjö   Nockebo brunn brunn
  Ukelsmaden sankmark   Norragärde åker
  Videbuskemaden åkermark   Norre hage hage
  Västra lagge terräng   Norre hage hage
  Västra udde udde   Nygårdsgärdet åker
  Åbromossen åkermark   Nyhagen odling
  Ålleveken terräng   Näsabackarna backar
  Älleveken strandmark   Näset slåtter
  Ängafällan åkermark   Näsudden skogsmark
  Ölkebacken terräng   Olsbäcken tillflöde
      Ormudden udde
      Ossingssjön Saknas
      Ossingsön ö
      Oxesten råmärke
      Patan sankmark (med en Rännil)
      Pella kärr kärr
      Pineskiften åker
      Plåten åker
      Polkagrisadungen skogsdunge
      Puttemaden mad
      Raftabäcken Raftagölens utlopp
      Raftagölen göl
      Risingen åker
      Rolstorpssjön Saknas
      Ryssaladsträdan åker
      Ryssavadet vadställe
      Ryttarefällan skogsområde
      Råberget berg
      Råmossen Saknas
      Rävahall gränssten
      Rävamossen mosse
      Rävåsen rullstensås
      Rävö ö
      Rönnesåker åker
      Rösvedkärret kärr
      Sandträdan åker
      Sandträdan åker
      Sandvadet vadställe
      Segehålor kärrhålor
      Sjöamaden mad
      Sjöbobäcken tillflöde
      Sjöskiften äng
      Skabbarödje slåttermark
      Skallen åker
      Skallängarna ängar
      Skams undantag skogsskift
      Skogsåker åker
      Skredeträdan åker
      Skräddarekällan källa
      Skämsvrån åkerren
      Skämsvrån åkerren med ängsmark
      Smedjeliden vägbacke
      Smedåkern åker
      Stampängen äng
      Starkerydssjön sjö
      ?Starrkärret kärr
      Staveskiften skogsmark
      Stenabron bro
      Stenbäckasjön sjö
      Stenö skogsmark
      Stenö ö
      Stollafors vattenfall
      Stora rör stenröse
      Store ryd skog
      Sundsängen äng
      Svartakärr kärr
      Svenslaggen mad
      Svinalyckan åker
      Svältegöl göl
      Svärtelaggarna mossmark
      Svärtö ö
      Södre hage hage
      Talla sjö sjö
      Tjuvaberget berg
      Tjärbackaliden backe
      Tjärbackaträdan åker
      Tjärbacken odling
      Tjärkärret kärr
      Tjärsviken vik
      Torrmile röv backe
      Torrmyra kronopark
      Torrmyra sjö sjö
      Torrmyrasjön Saknas
      Torshall råmärke
      Trollakullen kulle
      Tuvaskiften äng
      Tuvängen äng
      Törnahall sten
      Ukelsmaden mad
      Vasamaden mad
      Vasamadsträdan åker
      Videbäcken tillflöde
      Visebo hage och odling
      Vrätten åker
      Åbromossen mossodling
      Ällevekan betesmark
      Ängagärdet åker
      Ölkebacken grusbacke
      Ölkeskogen skogsmark

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.