ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vrigstads socken : Västra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 306 Naturnamn : 231 Bebyggelsenamn : 283 Naturnamn : 72
*Stavlunda, se Vrigstad sn (kyrka) Algotsplan terräng Vrigstads sn sn Barnsjön Saknas
Vrigstad sn Andersbo betesmark Vrigstads socken socken Besmalaliden lid
Vrigstad sn Andersholm terräng Vrigstad sn Bjällebosjön Saknas
Vrigstad sn Anna-Lisas terräng Vrigstad sn Björnsundet Saknas
Vrigstad sn Anna-Lottas åkermark Vrigstad sn Bruaberg berg
Vrigstad sn Asplunden terräng Vrigstad sn Brudaberg Saknas
Vrigstad sn Backaled åkermark Alebäcken avs Brunnbergen berg
Vrigstad sn Berget berg? Andersbo torp Dagvardsmaden mad
Vrigstad sn Bjällebosjön sjö Andersholm t Fataburen gärde
Vrigstad sn Bjällebosjön sjö Anderstorp t Fiske led led
Vrigstad sn Björkelund terräng Aspelunden torp Grimsjön sjö
Vrigstad sn /Se Björkelund terräng Backaled avs Grytgölen göl
Vrigstad sn Björkholmen terräng Backegård gård i Horveryd Franssjön Saknas
Vrigstad sn Björnamossen mosse Benabacken avs Föresjön Saknas
Vrigstad sn Björnasundet udde Berget bs Grimsjön Saknas
Vrigstad sn Björnön terräng Biskopsbo bebyggelse Gungebron Saknas
Vrigstad sn Björnön terräng Biskopsbo kronoeg. Gungebäcken Saknas
Vrigstad sn Bodaån å Bjällebo kronoeg. Hanakullen höjd
Vrigstad sn Bohult terräng Bjällebo bebyggelse Hopahagen hage
Vrigstad sn Bolen sjö Björkeberg avs Hundberget Saknas
Vrigstad sn *Boos gärde Saknas Björkelund bs Hålsjön Saknas
Vrigstad sn Botorp ägomark +Björkholmen bs Hästaberget Saknas
Vrigstad sn Broddanäs betesmark Björnön Lilla avs Hästaberget berg
Vrigstad sn Brostugan strandmark Björnön Stora avs Hästabäcken bäck
Vrigstad sn Bruskekälla källa Blommedal(a) Saknas Katserna genväg
Vrigstad sn Bäckaryd åkermark Blommedala gård Klingsjön sjö
Vrigstad socken Bäckarydet terräng Boda bebyggelse Klinthults mosse Saknas
Vrigstad socken Börsnäs åkermark Boda gård Klostret skogsdunge
Vrigstad sn Dadas terräng Boda Lilla torp Klövabacken slänt
Vrigstad sn Dammadammen damm Bohult bebyggelse Kolasjön? Saknas
Vrigstad sn Drakarör fornminne +Borsnäs bs Koppardammen damm
Vrigstad sn Drakarör fornminne Borstabygget avs Krikavrån ställe
Vrigstad sn Drakarören röse Borstabygget torp Kullasjön sjö
Vrigstad sn Erikas terräng +Boskvarn t Kyrkarpssjön Saknas
Vrigstad sn Franssjön sjö Botorp hmd Käringasjön Saknas
Vrigstad sn Fårön ö Broddanäs bebyggelse Käringasjön sjö
Vrigstad sn Föresjön sjö Broholm bs Ladusjön Saknas
Vrigstad sn Föresjön sjö +Bäckaryd bs Lasjön sjö
Vrigstad sn Föresjön sjö Bäckarydet stuga Lillesjön sjö
Vrigstad sn Gabrielstorpet terräng Dammen avs Lillsjön Saknas
Vrigstad sn *Gona Mosse mosse Djurskullen bebyggelse Lillån å
Vrigstad sn Gettersrydsjön sjö Djurskullen hemman Lillån Saknas
Vrigstad sn Gettersrydsjön sjö Ekeberg gård Lundholmssjön Saknas
Vrigstad sn Gonamossen, se Gölamossen Saknas Ekeberget bebyggelse Lybäcken Saknas
Vrigstad sn *Gonamossen Saknas Enebo stuga Långe sten gärde
Vrigstad sn Grimsholmen terräng Fiskeled t Löjesjön Saknas
Vrigstad sn Grimsjön sjö Fällan bebyggelse Målasjön Saknas
Vrigstad sn Grytegölen göl Fälthemmet torp Målasjön sjö
Vrigstad sn Gungebäcken bäck Förelund stuga Näsafällan åker
Vrigstad sn *Gån mossen mosse +Gabrielstorpet t Pelikroken Saknas
Vrigstad sn Gånudden terräng Getaklöven avs Pillekrok sjö
Vrigstad pastorat Gölamossen mosse Gettersryd bebyggelse Rackareöarna öar
Vrigstad sn Gölamossen mosse Gettersryd by Rävö Saknas
Vrigstad sn Göstorp, Lilla terräng Gisabo kvarn och såg Skålla vad slåttermad
Vrigstad sn Hagen terräng Gnillinge bebyggelse Slättsjön Saknas
Vrigstad sn Hanakullen terräng Gnillinge gård Slättsjön sjö
Vrigstad sn Harafällorna ägomark Granholmen t Stenshullsgölen Saknas
Vrigstad sn /Se Hatten ägomark Granmon bebyggelse Stenstugan stengrotta
Vrigstad sn /Se Hatten triangelpunkt Grimsholmen t Store myr mosse
Vrigstad sn /Se Holkaryd skog skog +Grindstugan Västra t Storsjön Saknas
Vrigstad sn /Se Holmö, Lilla udde +Grindstugan Östra t Storsjön sjö
Vrigstad sn /Se Hultet terräng Gyllebo bebyggelse Storån å
Vrigstad sn /Se Hyltbacken terräng Gyllebo torp Sunnerbysjön bebyggelse
Vrigstad sn /Se Hålsjön sjö Gärdet avs Södragärde åker
Vrigstad sn /Se Hålsmossen mosse Gästgivaregården bebyggelse Torpa hål hål
Vrigstad socken /Se Häggerydet terräng Göransbygget bebyggelse +Torsenån Saknas
Vrigstads socken socken Hägnabäcken bäck Göstorp Lilla bebyggelse Tostabron bro
Vrigstad sn Hägnamossen åkermark Göstorp Stora bebyggelse Tågölen Saknas
Vrigstad sn Hästaberget berg +Hagen t Tåliden lid
Vrigstad sn /Se Högavadet åkermark +Haraled t Vämmesån Saknas
*Biornsbol f.d. gd Högebrosjön sjö Hatten torp Västragärde åker
Björnsbo? Saknas *Högegöl, se Örgölen göl Hjortaliden t Östragärde åker
Biskopsbo kronoegendom Höjden terräng Hjärtatorp Saknas  
Biskopsbo gd Höjden terräng Hjärtatorp bebyggelse  
Biskopsbo gd Hökabergsmossen mosse Hjärttorp gård  
Biskopsbo gd /Se Hörnet terräng Holkaryd Saknas  
Biskopsbo gd /Se Hörnet åkermark Holkaryd by  
Bjällebo tg o. kvarn Joelsplan terräng Hoveryd Saknas  
Bjällebo gd Johannes terräng Horveryd by  
Bjälleboda gd Karlsberg terräng +Hoåsen t  
Bjällebo gd Karlsbo terräng +Hultet t  
Bjällebo gd Kidden terräng +Hushall soldattorp  
Bjällebo gd *Kleensjön, se Klingsjön sjö Häggelund avs  
Blommedal gård Klingsjön sjö Hästhagen bebyggelse  
Blommedal gård Klingsjön sjö Hästhagen avs  
Blommedal gd Klingsjön sjö Hästhagen torp  
Blommedal gård Klinthultamosse mosse Högavadet bebyggelse  
Blommedal(a) gd Klostret terräng Högavadet torp  
Boda gård Knavramålasjön sjö +Högelund t  
Bohult gd Knekestorpagölen göl +Höjden t  
Bohult gd *Kolsmossen Saknas +Hörnet bs  
Bohult gd Komossen mosse Ingemarsgård bebyggelse  
Bohult gd Koppardammen damm Jonsbygget bebyggelse  
Borsamålen gd el. by /Se Krikavrån terräng Jonsbygget torp  
?Djurskullen gård Kullasjön sjö Jonsgård hmd  
Djurskullen gd Kullen åkermark Jonsgård gård  
Djurskullen gd Kullen terräng +Kalltorp torp  
?Ekeberg gd Kurrbo terräng Karlsberg bs  
Ekeberget gd Kvarnaryd, Lilla terräng Karlsberg bs  
Gettersryd gd Kyrkarpssjön sjö Karlstorp stuga  
Gettersryd by /Se Kyrkarpsön ö Klostret bebyggelse  
Gisabo kvarn och såg Kårasjön sjö Knavramålen Saknas  
Gnillinge gård Källeberg åker- o. betesmark Knavramål gård  
Gnillinge gård Källehult terräng Knavramålen bebyggelse  
Gnillinge gård Källunda terräng Knavramålen gård  
Gnillinge gård Käringasjön sjö Knekestorp bebyggelse  
Gnillinge gd Köpstad triangelpunkt Knekestorp kronoeg.  
Gnillinge gd /Se Labbeliden åkermark Knutsbråten Saknas  
Gnillinge gd /Se Ladsjön sjö Knutsbråten Saknas  
Gyllebo torp Lammarydet terräng Knutsbråten kronoeg.  
Gyllebo gd /Se Ledstorpet åkermark Kringelbråten avs  
Göstorp by Lillelund betesmark Kroggård bebyggelse  
*Haralzrydh Saknas Lillemon åkermark Kullaberg avs  
*Haraldsryd förr gd /Se Lillesjön sjö +Kulta t  
Haraldsryd förr gd /Se Lilleslätt terräng Kuragård gård i Holkaryd  
*Haralzrydh Saknas /Se Lillån å Kuragård gård  
Harkeryd gd /Se Lillån å Kusebo utjord  
*Hjärtarp, se Hjärtatorp gd Linderholm betesmark Kvarnagård bebyggelse  
Hjärtatorp gd Liuwubro Saknas Kvarnagård gård  
Hjärtatorp gd *Liuwubro Saknas /Se Kvarnaryd bebyggelse  
Hjärtatorp gd /Se Loafälleviken vik Kvarnaryd gård  
Hjärtatorp gd /Se Lundbyhus skogsmark +Kvarnaryd Lilla t  
Holkaryd by Lunden triangelpunkt Kvarnstugan såg och hus  
Holkaryd by Lunden åker- o. betesmark Kvarnstugan stuga  
Holkaryd by Lundholmssjön sjö Kyrkarp bebyggelse  
Holkaryd by Lundholmssjön sjö Kyrkarp gård  
Holkaryd by Lundholmssjön sjö Källeberg torp  
Holkaryd by Lunkebo åker- o. betesmark Källebäck bebyggelse  
Holkaryd by Långamossen mosse +Källehult torp  
Holkaryd by Långe sten runsten? Källeryd t  
Holkaryd by Långe udde udde +Källstorp t  
Holkaryd by Långö udde Källunda bebyggelse  
Holkaryd by Löneberg terräng Källåsen bebyggelse  
Holkaryd by Lönebergssjön sjö Köpstad Saknas  
Holkaryd by Mon åkermark Köpstad by  
Holkaryd skogslän, by Myrmaden mosse Labbeliden t  
Holkaryd by Målahage betesmark Lammafors såg  
Holkaryd by Målasjön sjö Lammaskog Saknas  
Holkaryd by Nordanstorp terräng Lammaskog bebyggelse  
Holkaryd by Nybygget åkermark Lammaskog by  
Holkaryd by /Se Nybygget terräng +Larstorp t  
Holkaryd by /Se Nybygget terräng Lassagård hmd  
Horveryd by Nyhagen terräng Lassagård bebyggelse  
Horveryd by Nyholm terräng Lassagård gård  
Horveryd by Nyära skogsmark +Ledstorpet t  
Horveryd by Orrön sankmark Lillegård gård i Holkaryd  
Horveryd by Oxhagagapet terräng Lillegård gård i Köpstad  
Horveryd by /Se Pelikroken sjö +Lilleslätt t  
Horveryd by /Se Pillekroken sjö Lillängen t  
*Hunavik Saknas Planaträdan betesmark Ljunga mad  
*Hunavik Saknas Porsamålen triangelpunkt Ljungdala torp  
*Hunavik Saknas /Se Prånga åkermark Lundby Saknas  
Hushull torp Prästgårdsängemad betesmark Lunden bebyggelse  
Hwirwibrydh, se Horveryd by Puttebäcken bäck Lunden torp  
*Jungfru Maria altare Saknas Rackareöarna holmar Lundholmen Saknas  
Knavramålen gd Raskefälleberget triangelpunkt Lundholmen bebyggelse  
Knavramålen gd /Se *Resesten gränssten Lunkebo torp  
Knavramåla gd /Se Riket terräng Lunnaberg bebyggelse  
Knekestorp gd Rålsmossen mosse Lunnaberg by  
Knekestorp gård /Se Råsen terräng Lyckan t  
Knutsbråten gd *Sankt Sigfridz källa källa Lyckåsen bs  
Knutsbråten gd Sigfrids källa källa /Se Långarydet torp  
Kringelbråten avs Sjöbo betesmark +Löneberg t  
?Kusebo utjord Skogsdal triangelpunkt Lönshult bebyggelse  
?Kusebo Saknas /Se Skärbäcken terräng Lönshult kronoeg.  
Kvarnaryd gd Skärbäcken terräng Lövfällan t  
Kvarnaryd gd /Se Skärbäcken bäck Maden bebyggelse  
Stenshult by /Se Skärbäcken bäck Malmö t  
Kyrkarp gård Slättsjön sjö Mellangård gård i Lundby  
Kyrkarp gd Slättsjön sjö Moen torp  
Kyrkarp gd Slättsjön sjö /Se Mon Lille t  
Kyrkarp gd /Se Snurrens terräng Mon Store bebyggelse  
Köpstad by Stavamossen mosse Månsagård bebyggelse  
Köpstad by Stavudden terräng Månsagård bebyggelse  
Köpstad by Stavö gränspunkt Möcklaberg Saknas  
Köpstad by Stavö terräng Möcklaberg avs  
Köpstad by *Stavömossen, se Stavamossen mosse Mölnarp Saknas  
Köpstad by Stenhagen åkermark Mölnarp bebyggelse  
Köpstad by Steningaryd terräng Mölnarp by  
Köpstad by *Stenolfs bro Saknas Norragård gård  
Köpstad by *Stenolfs bro Saknas /Se Norregård gård i Holkaryd  
Köpstad by *Stenolfs spanga Saknas Norregård gård i Sunnerby  
Köpstad by *Stenolf spanga Saknas /Se Norregård gård i Virestorp  
Köpstad by /Se Store mosse mosse +Nybygget grenadjärtorp  
Köpstad by /Se Store myr mosse Nybygget bebyggelse  
Köpstad by Store myr mosse Näsafällan bebyggelse  
Köpstad Larsgård gd Storsjön sjö +Pettersdal bs  
Labbeliden t Storsjön sjö Planen bebyggelse  
Lammaskog gd Storån å Porsamålen bebyggelse  
Lundby by Sunnerbysjön sjö Porsamålen gård  
Lundby by Svanholmen terräng Postgården hmd  
Lundby by Svenseryd terräng Prinsalunden bebyggelse  
Lundby by Svenstorp åkermark Prästegård Saknas  
(?)Lundby by Svenstorp, Stora terräng +Riket t  
Lundby by Synnerby gärde Saknas Riket torp  
Lundby by Sunnerby gärde gärde Rutagård bebyggelse  
Lundby by Sunnerbysjön sjö Rutagård gård  
Lundby by /Se Sågmossen mosse +Rågången bs  
»Lundbyholm», se Lundholmen herrg. Säby terräng Råsen lht  
Lundholmen säteri Sörahage betesmark Råsen torp  
Lundholmen (förr Vettensby) säteri Sörahage betesmark Rättarebolet bebyggelse  
Lundholmen hrgd? Sörhult betesmark Segerholmen t  
Lundholmen herrg. Tallön holme Sidenberg t  
Lundholm hg Tjärbacken åkermark +Sjöberg t  
Lundholmen herresäte Torsdal terräng Sjöbo avs  
Lundholmen hg *Torsenån å Sjöoset bebyggelse  
Lundholm hg Tostabron bro Skattagård gård  
Lundholmen hg Trelleborg åkermark Skattegård gård i Holkaryd  
Lundholmen hg Trädgårdsön ö Skogen bebyggelse  
Lundholmen hg Tåagölen göl Skogen gård  
Lundholmen hg Tån terräng +Skärbäcken t  
Lundholmen hg Tån triangelpunkt Skärbäcken stuga  
Lundholmen säteri Täppan betesmark Skärbäcken torp  
Lundholmen säteri Varpadungen skogsmark Slottet kloster  
Lundholmen hg Virstorpabäcken bäck +Slätten bs  
Lundholmen herresäte Virstorpabäcken bäck +Slätteryd t  
Lundholmen hg Vraket terräng Slätteryd torp  
Lundholmen hg Vrigstadsån å Slättsjön avs  
Lundholmen gd Vrigstadsån å Smedhemmet bebyggelse  
Lundholmen herrgd Vrigstadsån å Smedstorp stuga  
Lundholmen hg /Se Vrigstadsån å Spånarp bebyggelse  
Lunnaberg by Vrigstadsån å Spånarp kronoeg.  
Lunnaberg gd Vrigstadsån å Stenshult Saknas  
Lunnaberg by Vämmesån å Stenshult by  
Lunnaberg by Västerskog terräng Stenshult bebyggelse  
Lunnaberg by Åsen terräng Stenshult bebyggelse  
Lunnaberg by Ängeberget åkermark +Stenstorp Höga hmd  
Lunnaberg gd Ängeberget berg? Storskogen torp  
Lunnaberg gd Ödmans mosse åkermark Strömsjö bebyggelse  
Lönshult gd Örgölen göl Strömslund torp  
Maria altare Saknas Örgölen göl Sunnerby by  
Mölnarp gd   Sunnerby Saknas  
*Nytiæbol ?mark   Svarvarebygget bebyggelse  
Porsamålen gd   Svensbygget bebyggelse  
Porsamålen gd   Svenseryd bebyggelse  
Porsmålen gd /Se   +Svenstorp t  
Porsamålen gd /Se   Svenstorp t  
Porsamålen gd /Se   Svinseryd bebyggelse  
Rötorp torp   Sågen f.d. soldattorp med såg  
Skogen gd   Säby torp  
Spånarp indr. militieboställe   Sävjedal avs  
Spånarp gd   Södergård gård i Holkaryd  
Spånarp gd   Södergård gård  
Spånarp gd /Se   Södergård gård i Sunnerby  
Spånarp gd /Se   Södergård gård i Virestorp  
?Stenshult by   Södrebacken stuga  
?Stenshult by   +Sörhulta torp  
Stenshult gdr   +Söräng t  
Stenshult by   Toppen torp  
Stenshult by   Torghagen bs  
Stenshult gdr /Se   Trismålen bebyggelse  
*Stensrydh by   Trismålen kronoeg.  
*Stensrud by?   Tån bebyggelse  
*Stensryd Saknas   Tån gård  
*Stensryd Saknas   +Täppan bs  
*Stensryd Saknas   Vettansby el. Lundholmen och Höga Stenstorp Saknas  
*Stensrydh f. by   Wetterbergs Lilla bs  
*Stensryd försv. bebyggelse   Virestorp Saknas  
Stensryd (numera Stenshult) gdr   Virstorp by  
*Stensryd Saknas   Vitalsby sn  
*Stensrydh Saknas   Vrigstad Saknas  
*Stensrydh Saknas   Vrigstad Skolgård Saknas  
Stensryd försv. namn   Vrån t  
*Stensrydh by   Västanå torp  
*Stensryd försv. namn   Västergård bebyggelse  
*Stensryth förr by   Västergård gård i Köpstad  
»stensryth» by?   Västergård gård i Lundby  
Stensryd Saknas /Se   Västerskog t  
Sunnerby by   +Vättansby bebyggelse  
Sunnerby by   Ågård bebyggelse  
Sunnerby by   Åkaköp bebyggelse  
?Sunnerby by   Åkaköp gård  
Sunnerby by   Åkerslätt gård  
Sunnerby by /Se   Åsen t  
Sunnerby gdr /Se   Åsen torp  
Svinseryd gd   +Ängen bs  
Trismålen gd   Örgölen bebyggelse  
Trismålen gd /Se   Örgölen gård  
Trismålen gd /Se   Östergård gård i Horveryd  
Uthult, se Bohult gd   Östergård gård i Köpstad  
Vettansby (förr Witanzby, numera Lundholmen) by   Östergård gård i Lundby  
?Vettansby = nuv. Lundholmen by   Östergård gård i Sunnderby  
Vettansby, se Lundholmen gd   Östragärde avs  
Vettansby, numera Lundholmen gd      
Virstorp by      
Virstorp Norra gd      
Virstorp Södra gd      
Vittansby = Vettansby, numera Lundholmen gd /Se      
Vrigstad by, sn      
Vrigstad by o. sn      
Vrigstad by, sn      
Vrigstad by, sn      
Vrigstad by      
Vrigstad by      
Vrigstad by      
Vrigstad by      
Vrigstad by      
Vrigstad by      
Vrigstad by      
»wrixstadhum», se Vrigstad Saknas      
Åkaköp gård      
Åkaköp gd      
Åkaköp gd /Se      
Åkaköp gd /Se      
Åkerslätt gd      
*Ängen bs      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.