ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stockaryds socken : Västra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 86 Naturnamn : 104 Bebyggelsenamn : 83 Naturnamn : 39
Stockaryd sn Allgunnen sjö Stockaryds sn sn Allgunnen sjö
Stockaryd sn Allgunnen sjö Stockaryds socken socken Allgunnen sjö
Stockaryd socken Allgunnen sjö Stockaryd sn Aspö Saknas
?Stockaryd sn Allgunnen sjö Stockaryd sn Brändeberg kulle
Stockaryd socken Allgunnen sjö Stockaryd sn Fjärasjö Saknas
Stockaryd sn Allgunnen sjö Bergagård bebyggelse Fållekullsgölen Saknas
Stockaryd sn sn Allgunnen sjö Björkelund avs Fårö Saknas
Stockaryd sn Allgunnen sjö Björnhult Saknas Hillen sjö
Stockaryd sn /Se Allgunnen sjö /Se Björnhult hemman Hillen sjö
Stockaryd sn /Se Arenässjön, se Ärnanässjön sjö Bodaryd hemman Håludden udde
Stockaryd sn Asketorpet terräng Bodaryd bebyggelse Hällabogölen Saknas
Stockaryd sn Bergö ö Ekeberget avs Hästö Saknas
Stockaryd sn o. by Bjurö betesmark Falkatorpet avs Hästö ö
Stockaryd by Bjärkakull åkermark +Granholmen t Jutö Saknas
Stockaryd sn Björkenäs åker- o. betesmark Hetseryd utjord Klockarebäcken Saknas
Stockaryd sn Björkudden udde Hjälmseryd utjord Klockarebäcken bäck
Stockaryd sn Brånen åker- o. betesmark Holmen torp Kolbergabacke höjd
Stockaryd sn Börkö, se Gräsö ö Holmsgård bebyggelse Kolbergagölen Saknas
Stockaryd sn /Se Dammen betesmark Horsaryd bebyggelse Kolbergagölen göl
Stockaryd sn /Se Ekudden udde Horsaryd hemman Kvarnagärdet gärde
Stockaryd by och sn /Se Filebomossen mosse Horsaryd Saknas Norra Trädan åker
Stockaryd sn /Se Fjära sjö sjö Horsarydsmaden Saknas Oset Saknas
Stockaryd sn /Se Fjära sjö sjö Hulugård bebyggelse Oxö ö
Stockaryd sn /Se Fjära sjö sjö Hägnan hemmansd. Oxön Saknas
Stockaryd sn /Se Friskatorpet terräng Hägnen bs Petet ställe
*Apelåker Saknas Fållekullsgölen göl Hällaryd Saknas Påskö ö
Björnhult gd Föresjön sjö Hällaryd hemman Raddorna öar
Björnhult by /Se Getön udde Hässleholm bs Stigåsa mosse Saknas
Bodaryd gd Grandstorp åker- o. betesmark +Hästhagen hmd Stockaryds göl Saknas
Bodaryd by /Se Granö ö Högalund bs Storö ö
?*Hagastensvik beb. Gräsö ö Kolberga bebyggelse Storön Saknas
?*Hagastensvik beb. Gräsö ö Kolberga hemman Svrtekulle stenö
»haquonagerdhe» torp Grävlingudden udde Kolsboda bebyggelse Svartekullen ö
*Haquonagerdhe ödetorp Gröndal åkermark Kolsboda Saknas Syndabacken Saknas
Hillevara by /Se Harabyggesjön sjö Kullen stuga Södra Lyckan »lycka»
Horsaryd by Harabyggesjön sjö Lagmansryd bebyggelse +Trätarydsgölen Saknas
Horsaryd gd Hillen sjö Lagmansryd hemman Västervik Saknas
Horsaryd by /Se Hillen sjö Lillegård gård i Hällaryd Ärnanässjön Saknas
Horsaryd by /Se Hillen sjö Ljunga mad Österängslyckan »lycka»
[Håknagärde] Saknas Hillen sjö /Se Lommaberg torp  
Hällaryd by Hjortadungen terräng Löneberget hmd  
Hällaryd by Hjortadungen terräng Malkolmsö t  
Hällaryd by Holmen terräng Mellangård gård i Stockaryd  
Hällaryd Saknas Hovgården åkermark +Mon stuga  
Hällaryd by Huvudskallaplatsen fornminne Målen Saknas  
Hällaryd by Hägnaröset röse Målen Norra bebyggelse  
Hällaryd by Hägnen betesmark Målen Södra bebyggelse  
Hällaryd by /Se Hägnen betesmark Norregård gård i Hällaryd  
Kolberga gd Hällabogölen göl Norregård gård i Stockaryd  
Kolsboda gd Hällaryd triangelpunkt Notholma bebyggelse  
Kolsboda, se Kålsboda by Hästö ö Notholma hemman  
Kålsboda by /Se Hästö ö Nybygget avs  
Lagmansryd by Hörnet terräng Ormestorp bebyggelse  
Lagmansryd by Isingö, se Oxö ö Ormestorp hemman  
Lagmansryd gdar Kattö ö Repanäs bebyggelse  
Lagmansryd by Klämmet åkermark Repanäs hemman  
Lagmansryd gdar *Kofuen Mosse mosse Ryhall avs  
Lagmansryd by Kolsmad terräng Ryhall torp  
Lagmansryd gd *Komossen mosse Råsen bebyggelse  
Lagmansryd by *Komossen mosse Råsen hemman  
Lagmansryd by /Se Kråkeberg åkermark Rörvik bebyggelse  
Målen by Kvarnabäcken bäck Rörvik by  
Målen, Södra gd Kålbergabacke kulle? Sjöstorp gård  
Notholma gd Kålbergagölen göl Sjöstorp hemmansd.  
Ormestorp gd Kålbergaviken vik Stigåsa Saknas  
Repanäs gdar Källarviken vik Stigåsa hemman  
Repanäs by Lilläng betesmark Stockaryd Saknas  
Repanäs gd Ljungö ö Stockaryds-byn by  
Råsen gd Ljungö ö Stommen bebyggelse  
Rörvik by Madaholm åkermark Södergård gård i Hällaryd  
Rörvik samh. Mörtskäret skär Södergård gård i Stockaryd  
Rörvik by Norsborg terräng Södraled avs  
Rörvik samh. Oxhagen betesmark +Täppan stuga  
Rörvik by Oxö ö Västergård gård i Stigåsa  
Rörvik gd Oxö ö Älmeberg bebyggelse  
Stigåsa by Oxö ö Älmeberg hemman  
Stigåsa by Oxön ö Älmeberg Saknas  
Stigåsa by Raddorna holmar Ängatorpet torp  
Stigåsa by Rydasjön sjö Östanå avs  
Stigåsa by Röde mosse mosse Österdal bs  
Stockaryd by Skärvet holme Österdal torp  
Stockaryd by Stockarydsgölen göl Östergård gård i Stigåsa  
Älmeberg by Storö, se Hästö ö Östralid avs  
Älmeberg by Storö ö    
Elmeberg by Stutaliden åkermark    
Älmeberg gd Svartekullen ö    
  Svartekulle holme    
  Syndabacken kulle?    
  Söratorp åkermark    
  Sörelund terräng    
  *Tenaläggsbron bro    
  Tvettekarsholma, se Bergö ö    
  Tärnehall gränspunkt    
  Uvessjön sjö    
  Västerviken vik    
  Älmeberg triangelpunkt    
  *Älmebergsbäck gränsbäck    
  Ärnanäsasjön sjö    
  Ärnanässjön sjö    
  Ärnanäsasjön sjö    
  Ärnanäsasjön sjö    
  Östanå åker- o. betesmark    
  *Östre mosse mosse    
  Östre Mosse, se Filebomossen mosse    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.