ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hjärtlanda socken : Västra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 77 Naturnamn : 96 Bebyggelsenamn : 140 Naturnamn : 132
Hjärtlanda Saknas Aleboviken vik Hjärtlanda sn sn Nummerförteckning förteckning
Hjärtlanda sn /Se *Ale högh Saknas Hjärtlanda socken socken Nummerförteckning förteckning
Hjärtlanda sn Allmänningen betesmark Hjärtlanda sn Abborrakällan källa
Hjärtlanda sn Andö mossholme Arvedelen bs Aleboviken vik
Hjärtlanda socken Aspehacket åkermark Berg gård Allmänningen förr slåttermad, nu åker
Hjärtlanda sn Barnagölen sjö Berg bebyggelse Andö ö
Hjärtlanda by o. sn Bastängen åkermark Björkbacken t Applaträdan åker
Hjärtlanda sn Berg, Lilla terräng Björkebacken bs Aspehacket åker
Hjärtlanda sn Björkholmen skogsmark Björkelund bs Barnagölen sjö
Hjärtlanda by o. sn Björkängsgölen göl Björkholmen t Barnagölsmossen mosse
Hjärtlanda by o. sn Bockafällan terräng Brunseryd gård Bastebolet bolslåtter
Hjärtlanda by o. sn Bolsmossen åkermark Brunseryd bebyggelse Bastängen äng
?Hjärtlanda by o. sn Broddanäs triangelpunkt Brunserydskvarn kvarnlägenhet Bergkällan källa
Hjertlanda sn? Broddanäsasjön sjö +Brusabo torp Bockafällan äng
Hjärtlanda sn Brusabo terräng Brusabo bs Bolet äng
Hjärtlanda socken Brusabogölen göl Djupadal avs Bol, Norra slåtteräng
Hjärtlanda sn Drängagråten äng /Se Djupadal t Bol, Södra åker
Hjärtlanda förs. Ekebacken backe Ekelid t Bolsmossen mosse
Hjärtlanda sn Ekelid, Lilla terräng Ekelid, Lilla bs Bredbergs kulle kulle
Hjärtlanda förr sn /Se Emekullen kulle Ekelid, Stora bs Britteträdorna åkrar
Hjärtlanda sn /Se Filebomossen mosse Elgabäck by Broddanäsasjön sjö
Hjärtlanda by och sn /Se Fileboåsen ås Enekullen bs Broddanässjön Saknas
Hjärtlanda sn /Se Fiskaretorpet betesmark Finntorp bs Brusabogölen Saknas
Hjärtlanda sn /Se Fiskön ö Fintorp bs Brusabogölen sjö
Hjärtlanda sn /Se Fiskö ö Fiskagärdet bs Bäckaskogsgölen sjö
Hjärtlanda sn /Se Fiskö ö Flinkatorpet t Drängagråten äng
Hjärtlanda förr sn, ingår numera i Sävsjö stad /Se Fällan åkermark Fälläng bs Ekebacken åker
Hjärtlanda sn /Se Fälläng åkermark Gubbalyckan t Fällan åker
Hjärtlanda sn /Se Grynåsahallen udde Gubbalyckan bs Fiskö ö
?Berg by Gubbens vik vik Gustavstorpet t Grynåsahallen berg
Berg gd Göstastorpagölen göl *Göstastorpet t Gyljadalen mosse
Brunseryd by Göstastorpet betesmark Hackebacken t Göstastorpsgölen Saknas
Brunseryd by Hackebacken fornminne? Henriksmaden avs Hacket åker
Brunseryd gd Hacket ägonamn /Se Henriksmaden avs Hemmabolet bol
Brunseryd by Hjortabergen höjd Hjertlanda, se Hjärtlanda Saknas Hjortabacken kulle
Brunseryd by /Se Hjärtlandasjön sjö Hjertnäs, se Hjärtnäs Saknas Hjortabergen höjd
Brunseryd by /Se Hjärtnäsasjön sjö Hjulås bebyggelse Hjärtlandasjön Saknas
Hjulås gd Hjärtnäsasjön sjö /Se Hjulås gård Hjärtlandasjön sjö
Hjulås by /Se Holmsjön sjö Hjärtlanda by Hjärtnäsasjön sjö
Hjulås by /Se Holmängen åkermark Hjärtlanda Saknas Hjärtnässjön Saknas
Hjärtlanda by Hopaholmen åkermark Hjärtlanda Klockaregård Saknas Holmagärdet åker
Hjärtlanda by, sn Hästamarken terräng Hjärtlanda Lillegård Saknas Holmsjön sjö
Hjärtlanda by o. sn Höbäcken bäck Hjärtlanda Mellangård Saknas Holmsjön Saknas
?Hjärtlanda by, sn Högefälle terräng Hjärtlanda Östergård Saknas Holmängen äng
Hjärtlanda by Högö mossholme Hjärtnäs Saknas Hopaholmen åker
Hjärtlanda by o. sn /Se Högö hage betesmark Hjärtnäs by Hägneån Saknas
Hjärtlanda by o. sn /Se Hökabergen berg Hjärtnäs Mellangård Saknas Hästmarken hagmark
Hjärtnäs by Jungfrukällan källa Hjärtnäs Södregård Saknas Hästskogskälla källa
Hjärtnäs by Karlsnäs terräng Hjärtnäs Västergård Saknas Höbäcken bäck
Hjärtnäs by Kismossaängen terräng Hjärtnäsmaden avs. Hökaberget berg
Hjärtnäs gdr /Se Krampen göl Holmatorp gård Kammarebergen berg
Hjärtnäs by /Se Kullen terräng Holmatorp bebyggelse Kattebacken åker
Hjärtnäs by /Se Kullen terräng Hästhagen t Kismossaängen äng
Hjärtnäs by /Se Kyrkogölen göl Högaskruv t Krampagölen sjö
Holmatorp gd Lillemarkamossen mosse Högefälle t Krampan sjö
Kusås gd Lommagölen göl Högelid bs Kullträdan åker
Kusås gd /Se Lundängsbacken terräng Högö stuga Kullträdan åker
Sjöberg gd /Se Madbacken betesmark Klockaregård bebyggelse Kullängen äng
Snushålan beb /Se Marsas betesmark Klockaregården bebyggelse Kvarnamaden mossodling
Älgabäck hg Mellangölen göl Kristiansgård bebyggelse Kvarnaträdan åker
Älgabäck hg Munkaslott terräng Kullen t Kvarnaträdan, Norra åker
Älgabäck hg Munkaslott kulle /Se Kurmans bs Kvarnaträdan, Södra åker
Älgabäck hg Myrabacken terräng Kusås gård Källarebacken åker
Älgabäck hg Myrebacken åkermark Kvarnkullen t Källareträdan åker
Älgabäck hgd Myresjön sjö *Kvarnkullen t Ladugårdsträdan åker
Älgabäck hg Natt- och Dagröset röse Källäng bs Ladugårdsträdan åker
Älgabäck hgd Natt och Dagröset röse /Se Landsvägsängen bs Landsvägsängen äng
Älgabäck by Norrsjön sjö Lillaberg t Lillemarkamossen mosse
Ärnanäs gd Pigelipen terräng Lillegård bebyggelse Linnerna åkrar
Ärnanäs gd Pigelipen äng /Se Lillegården bebyggelse Lommagöl Saknas
Ärnanäs gd Påsadans åkermark Lommagöl bs Lommagölen sjö
Ärnanäs gd Riket terräng Madbacken t Lundängen äng
Ärnanäs gdr Rismadbacken åkermark Madbacken t Lundängsbacken kulle
Ärnanäs gd Rismadbacken åkermark Massas bs Lundängshacket åker
Ärnanäs gd Ryet terräng Mellangård bebyggelse Lötaträdan åker
Ärnanäs bebyggelse /Se Räntan åker- o. betesmark Mellangård bebyggelse Marken hagmark
Ärnanäs gdr /Se Rävaberget berg Mellangård bebyggelse Massaträdan åker
  Sjöstorp betesmark Mellangård bebyggelse Mellangårdsdalen åker
  Snappalyckan terräng Myrebo bs Mellangårdsängen äng
  Snippen terräng Norregård bebyggelse Mellangölen Saknas
  Snushålan betesmark Norregård bebyggelse Mellanträdan åker
  Spinkö mossholme Norsborg hmd Mellanträdan, Lilla åker
  Spångkärret åkermark Nyatorp t Mellanträdan, Stora åker
  Spångkärrsviken vik Nybygget bs Munkaslott kulle
  Stolpen terräng Nybygget t Myrabacken åker
  Store mosse mosse Nybygget bs Myrebacken åker
  Storängen betesmark Nybygget stuga Myresjön sjö
  Stålalyckan terräng Oset kvarn Myrsjön Saknas
  Stärkatorpet åkermark Petet bs Norragärde åker
  Sällatorpet terräng Prästegård bebyggelse Norragärde åker
  Tummerydsgölen göl Prästegård bebyggelse Norrsjön sjö
  Uvessjön sjö Påsadans bs Norrsjön Saknas
  Ärnanäs triangelpunkt Rydet t Oxhagaträdan åker
  Ärnanäsasjön sjö Rydet bs Piglipen äng
  Ärnanäsasjön sjö Rydsholm t Rismadbacken åker
  Ärnanäsasjön sjö Räntan bs Rävaberget berg
    Sjöberg gård Sjöträdan åker
    Sjöberg t Sjöträdan åker
    Sjöberg bebyggelse Sjöträdan åker
    Sjöberg bs Sjöträdorna åkrar
    Sjöbo t Skogagölen Saknas
    +Sjöbo t Snåltäppan åker
    Sjöholm bs Spinkö Saknas
    Sjövik lht Spångkärret mosse
    Skarpeknäpp bs Stallträdan åker
    Skogen bs Stallträdan åker
    Snibben bs Store Mosse vildmosse
    Snushålan bs Storängen äng
    Stolpen bs Storängen äng
    Storängen t Stubbängen förr äng, nu betesmark
    Stålens bs Södergårds bäck Saknas
    Sällatorpet t Södragärde åker
    Södergård bebyggelse Södragärde åker
    Södergård bebyggelse Torpamaden mad
    Södergård bebyggelse Tresnibben hagmark
    Södregård bebyggelse Tummerydsgölen sjö
    Totabo bs Tummerydsgölen Saknas
    Tresnibben bs Utängen äng
    Tresnibben bs Utängslyckan åker
    Trädan bebyggelse Utängshacket åker
    Trädan bebyggelse Uvässjön nu tappad sjö
    Tummeryd avs Ånnö ö i en vildmosse
    Tummeryd t Älgabäcksmaden mad
    Udden bs Älgabäcks vildmosse Saknas
    Udden t Ängahagen hagmark
    Udden avs Ängaträdan åker
    Västergård bebyggelse Ängaträdan åker
    Västregård bebyggelse Ängaträdan åker
    Älgabäck Saknas Ärnanäsmaden mad
    Älgabäck Norregård Saknas Ärnanäsmaden mad
    Älgabäck Södregård Saknas Ärnanässjön Saknas
    Ängafällan bs Össön udde
    Ängatorpet t  
    Ängen bebyggelse  
    Ängen bebyggelse  
    Ärnanäs gård  
    Ärnanäs bebyggelse  
    Östergård bebyggelse  
    Östregård bebyggelse  
    Östregård avs.  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.