ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skepperstads socken : Västra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 78 Naturnamn : 157 Bebyggelsenamn : 315 Naturnamn : 285
Skepperstad sn Allvansö ö Skepperstad sn sn Nummerförteckning förteckning
Skepperstad sn Allvansö ö Skepperstads socken socken Nummerförteckning förteckning
Skepperstad socken *Alvarsö ö Skepperstads sn Nummerförteckning förteckning
Skepperstad socken Amnabacken terräng Allmänningen bs Allmänningen mosse
Skepperstad socken Asö udde Allmänningen bs Allvansö ö
Skepperstad sn /Se Ballrebacken åkermark Alvansö t Alvansö Saknas
Skepperstad sn Bengtsbo terräng +Anderstorp t Allvarsö ö
Skepperstad sn Bergskullen holme Anneberg bs Amnabacken berg
Skepperstad sn Bergön ö Anneberg lht Applabackaträdan åker
Skepperstad sn Borrsjön sjö Bengtsas bs Applabacken kulle
Skepperstad sn Borrsjön sjö /Se Bengtsbo t Asö ö
Skepperstad sn Bossnatorpasjön sjö Bergalyckan bs Augustaängen förr äng, nu betesvall
Skepperstad sn Bossnatorpasjön sjö Bergelins bs Backaträdan åker
Skeppersta sn Brantelberg berg Berget hmd Ballrebacken åker
Skepperstad sn Brusabogölen göl Berget bs Bengtamossen mosse
Skepperstad sn Brånakärret kärr Blänket bs Bergalyckan åker
Skepperstad sn Brånakärret kärr /Se Blänket hmd Bergön, Lilla ö
Skepperstad sn Bråten terräng Blästen hmd Bergö, Stora ö
Skepperstad sn Brändösgölen göl Boaliden lht Bolet åker, förr slåtter
Skepperstad sn Domeniks terräng Boaliden stuga Bolsbacken åker
Skepperstad sn Dominikagölen göl Boden bs Bolskogsängen äng
Skepperstad sn Drunkahallsbäcken bäck Bohult t Bonnarpaled mosse
Skepperstad sn Fiskamosseberget grund Bohult t Borrsjön sjö
Skepperstad sn Fjällmossen mosse Bolet hmd Borrsjön Saknas
Skepperstad sn Flyet sankmark Bossnatorp gård Bossnatorpasjön sjö
Skepperstad sn /Se Frisnäsatorpet åker- o. betesmark Bosnatorp bebyggelse Bossnatorpssjön Saknas
Skepperstad sn /Se Frissjön sjö Brukstorpet t Brantahack åker
Skepperstad sn /Se Frissjön sjö Brukstorpet, Lilla t Brantalyckan åker
Skepperstad sn /Se Frissjön sjö Brukstorpet, Stora t Brantelberg berg
Skepperstad sn /Se Frissjön sjö /Se Bråtlången hmd Bredevad vadställe
Skepperstad sn /Se *Frejesjön, se Frissjön sjö Brändö t Bremsalyckorna åkrar
Skepperstad sn /Se Fällan åkermark Byagård hmd Brunn, Lilla vattenhåla
Skepperstad socken /Se ?Frissjön sjö Dalen lht Brunn, Stora vattenhåla
Bossnatorp gd Förnär triangelpunkt Dalen hmd Brånakärret kärr
Bossnatorp gd /Se Getudden holme Dammbron bro Brånakärret Saknas
Ekenäs gd Getö udde Dusa utjord Brånatorpet åker
Ekenäs gd /Se Granagölen göl Dusa utjord Bråten åker och äng
Frisnäs gd Granholm betesmark Ekeberget avs Bråtlandet åker
Frisnäs gd /Se Granholmaviken vik Ekeberget avs. Brändesgölen sjö
Fröset by Grimsabråten terräng Ekenäs gård Brändösmossen mosse
Hemningstorpet torp Gräsön ö Ekenäs bebyggelse Dalen åker
Hjälmåkra by Grönudde udde Elmesås gård Dammängen äng
Hjälmåkra by Gäddevik vik Eriksberg hmd Dominiquesgölen sjö
Hultön gd Halsön ö Eriksberg avs Drunkahallsbäcken bäck
Högelid gd Hansas åkermark Fridhem bs Drängagråten äng
Högåsa gd Hjälmåkrasjön sjö Frisnäs gård Dusängen äng
Karstorp by Hjälmåkrasjön sjö Frisnäs bebyggelse Ekebacken kulle
?Karstorp gdar Hjälmåkrasjön sjö Frugård hmd Enebackamossen mosse
Karstorp gd Hjälmåkrasjön sjö Fällan t Fiskamosseberget berg
Karstorp gd /Se Holmenstorpagölen göl +Fällan t Fjällmossen Saknas
Krotaretorp torp Hopahagsmossen mosse Förnär Lilla avs Fjällsmossen vildmosse
Kuvatorp gd Hoåsen terräng Förnär, Lilla hmd Fjölalämmen åker
Målarehemmet torp Hultamossen betesmark Getö t Flaten åker
Målarehemmet gd /Se Hällstorp terräng Granatorpet t Flybolet bolslåtter
Mårtatorp gd Högaberg åker- o. betesmark Granholmen torp Fransamossen mosse
Nygård gd Isgölen göl Gransholm bs Fridesjön sjö
Nässja gd Kallsjön sjö Gransholmen t Frissjön sjö
Prässtorp torp Kallsjön sjö +Grimsabråten t Frissjön Saknas
Skepperstad by Kallsjön sjö Grytan t Fröjdanskull kulle
Skepperstad poststation /Se Kappen åkermark Gröndal t Getudden udde
Skärsjö by Kassaviken vik Gubbalyckan hmd Getö Saknas
Skärsjö by Klevabackarna terräng Gustavsberg bs Gladersträdan åker
Skärsjö by Klevabackarna terräng Gäddevik bs Granagölen sjö
Skärsjö by Klovhallagölen göl Gärdet hmd Grimsabråten åker
Skärsjö by /Se Klämmefors terräng Göstas fördärv avs. Gräsön ö
Smedstorp gd Knapplet terräng Halvspannen bs Grönudde udde
Smedstorp gd /Se Knappetorpet åkermark Helgagård bebyggelse Gubbalyckan åker
Solkaryd by Knektgölen göl Helgagård bebyggelse Gubbalyckan åker
Solkaryd by Knoppens åkermark Hemningstorpet hmd Gubbatäppan slåttermad
Solkaryd gd /Se Koasjögölen göl Hemningstorpet hmd Guldberget berg
Solkaryd by Koasjön sjö Hjertbergslyckan bs Guldberget berg
Solkaryd by /Se Krampen göl Hjälmåkra Saknas Gullbergen ås
Solkaryd Saknas /Se Kriken åkermark Hjälmåkra by Gäddevik vik
Terle kvarnlägenhet Kvarnalid triangelpunkt Hjälmåkra Norregård Saknas Gölamossen mosse
Terle kvarn /Se Kvarnamaden sankmark Hjälmåkra Södergård Saknas Hacket åker
Terlekvarn kvarn o. såg Källeberg terräng Holmestorp hmd Hacket åker
Terletorp dragontorp /Se Kärret åker- o. betesmark Hult lht Halsen åker
Älmesås gd Landön ö Hult avs Hjortronmossen mosse
  Lillön ö Hultön bebyggelse Hjälmegärdet åker och äng
  *Linne mosse, se Linnömossen mosse Hultön gård Hjälmen åker
  Linnemossen, se Panamosse mosse Hyket hmd Hjälmåkrasjön sjö
  Linnesjön sjö Häggen bs Hjälmåkrasjön bebyggelse
  Linnesjön sjö Hägnen hmd Holmestorpagälen sjö
  Linnesjön sjö Hällen bs Hoåsen kulle
  Linneån å Hällstorp bs Huvudet åker
  Linneån å Hällstorp bs Hybbergshagen hagmark
  Linneån å Hästhagen t Hybbergsklint berg
  *Linnsjön, se Linnösjön sjö Hästhagen t Hålgatan byväg
  Linnömossen mosse Högaberg t Hålgatelid backe
  Linnösjön sjö Högafällan lht Hällstorpagölen sjö
  Linnösjön sjö Högafällan avs Hästakärret kärr
  Linnesjön sjö /Se Högelid bebyggelse Hästen sten
  Linnösjön sjö /Se Högelid gård Högsgärdet åker
  Lockabäcken bäck Högelidtorpet t Högsträdan åker
  Malatorpet betesmark Högåsa gård Högåsabacke kulle
  Malkolmas åkermark Högåsa bebyggelse Hökabäcken såg
  Marken terräng Johannesberg lht Intagsmossen mosse
  Mellangölen göl Kakelösebacke hmd Isgölen sjö
  Muggebo skogsmark Kanten hmd Jantaberg berg
  Muggebomossen mosse Kappen bs Justusliden backe
  Myren åkermark Kappen bs Jämkebiten slåtter
  Målarehemsgölen göl Karls backe lht Kallsjön sjö
  Mårtatorp triangelpunkt Karlstorp bs Kallsjön Saknas
  Mörberg terräng Karlstorp hmd Karl-Johans-Mossen mosse
  Nabben åkermark Karlstorp bs Karlsabacken åker
  Nordal åkermark Karstorp bebyggelse Karlsahacket åker
  Norrön ö Karstorp gård Kassaviken vik
  Nygårdsgölen göl Karstorp Saknas Kattepölen vattenhåla
  Nygårdsviken vik Klampen hmd Klevabackarna höjdsträckning
  Nytaket åkermark Klenas bs Klockarehacket åker
  Osmaden sankmark Klockaregård bebyggelse Klockarens lid backe
  Panamosse mosse Klockaregård bebyggelse Kloen åker
  Panamosse mosse Klockarens bs Klåvhallagölen sjö
  Pellaberg betesmark +Klovhalla t Kläjdaåkern åker
  Pilagölen göl Klovhallen t, gård Klämmefors vattenfall
  Prästabastan åkermark Klunsens t, hmd Knallalyckan åker
  *Påskfällasten gränsmärke Klunsen hmd Knallaplanen åker
  Rammatorpet terräng Knappatorpet t Knapplebacke kulle
  *Riket röjning Knapplet bs Knektalyckan åker
  Robacken åker- o. betesmark +Knapplet bs Kohagalyckan åker
  Rom åkermark Knoppatorpet t Kosjön sjö
  Rosenberg åkermark Knoppatorpet t Kosjön Saknas
  Rävaberget berg +Knoppetorp t Kosjösgölen sjö
  Rävudden udde +Knopphem grenadiärtorp Krampan sjö
  Skallåsarna terräng +Knölen t Kriken åker
  Skansen åkermark Knölen bs Krikängen äng
  *Skrevsten gränsmärke +Kolsnäs t Kringlan åker
  Skridebäck bäck Krogen t Kullen åker
  *Skrifwe waadh Saknas Kullen t Kurevrå äng
  Skrivstenen runsten Kullen bs Kvarnamaden mosse
  Skrivstenen runsten Kullen hmd Kyrkehagen hagmark
  Skärsjön sjö Kuratorp hmd Kyrketrädan åker
  *Skärsjösjön sjö /Se Kutan garveri Kyrkängen äng
  Smedstorpasjön sjö Kutebro garveri Käringalyckan äng
  Spången åkermark Kuvatorp hmd Käringalyckan åker
  Strömmagölen göl Kvarnaled hmd Käringamaden slåttermad
  Svartviken vik Kyrkeberget hmd Käringaängen äng
  Sventaviken vik Kyrkehagen bs Kärleksön ö
  Svärtekärret kärr Kålsnäs bs Ladbacken åker
  Svärtekärret kärr Källaren hmd Ladfyllet åker
  Södergården triangelpunkt Källeberg t Ladugårdsträdan åker
  Södratorp åker- o. betesmark +Källeberg t Ladugårdsträdan åker
  Tjurudden udde Källedal hmd Ladåker åker
  Toppen åkermark Kärret hmd Lansalyckan åker
  Torkelen göl Laggen hmd Lassåker åker
  Tranemaden sankmark Ledsamheten hmd Leveråsabacken höjdsträckning
  Trollberget åker- o. betesmark Liden bs Lidakällan källa
  Tummebäck bäck +Liden bs Lidalyckan åker
  Tuttavad betesmark Lindås hmd Lillagärdet åker
  Tällaplan strandmark +Lipet bs Lillehagen hagmark
  Uddaviken, Västra vik Lunden lht Lille-Jans-backen höjdsträckning
  Uddaviken, Östra vik Lunden hmd Lillängen äng
  Udden udde Lunsen hmd Lillängen äng
  Åmoten betesmark Luvetorpet t Lillängen äng
  Ängafällan åkermark Lättaner bs Lillön ö
  Örjebrunnen brunn Lövhult avs. Lindebacken kulle
  Österängslyckan åkermark Maderna t Lindö mader Saknas
    +Madtorpet torp Linnömossen mosse
    Marken lht Linnösjön sjö
    Mellangård gård i Solkaryd Linnösjön Saknas
    Mellangård gård i Solkaryd Linnöån Saknas
    Mogärde bs Ljusängen förr äng, nu skogsmark
    Mosset t Lockabäcken bäck
    +Musset t Lockabäcken Saknas
    Myggebo t Lundabäcken bäck
    Myrbergs bs Lunden åker
    Myren bs Lyckan, Nedra åker
    Målarehemmet hmd Lyckan, Övra åker
    Mårtatorp gård Långa Redden åker
    Mårtatorp bebyggelse Markamossen mosse
    Nabben avs Markamossen mosse
    Nabben bs Mellanhacket åker
    Nedergård gård i Skepperstad Mellanlyckan åker
    Nedergård gård i Solkaryd Mellanmossen mosse
    Nedregård gård i Skepperstad Mellanträdan åker
    Nedregård gård i Solkaryd Mellanträdan åker
    Nedregård gård i Skärsjö Moen åker
    Nordal lht Myrahagen hagmark
    +Nordskog t Målarehemsgölen sjö
    +Norrdal t Mårtatorpakulle kulle
    Norregård gård i Hjälmåkra Norbacken åker och äng
    Norregård gård i Solkaryd Norreträde åker
    Norregård gård i Hjälmåkra Norrängen äng
    Norregård gård i Solkaryd Norrängslyckorna åkrar
    Norskog t Norrängslyckorna åkrar
    Nyaberg bs Norrön ö
    Nyaberg bs Notabäcken Saknas
    Nyatorpet t Notavadsviken vik
    Nybygget bs Nygårdsgölen sjö
    Nybygget bs Nyrödslan betesvall
    Nygård gård Nytaket åker
    Nygård bebyggelse Nyträdan åker
    Nyholm avs. Nyträdan åker
    Nyängen bs Nässjagölen sjö
    Nyängen bs Osmaden mad
    +Nyängen bs Panamosse mosse
    Näset bs Pellaberg berg
    Näset hmd Per-Rems-sjö sjö
    Näset bs Piglipen äng
    Nässja gård Pilagölen sjö
    Nässja bebyggelse Prästabastan mosse
    Näsängen lht Påvallstorpaängen förr äng nu hagmark
    Oxhagen hmd Rammamaden mad
    Oxhagen t Renåker åker
    +Panatorpet soldattorp Rispedal åker
    Pilatorp t Robacken kulle
    Pillehutt t Rom åker
    Pinan t Runkehall berg
    Pockelund bs Rydabäcken Saknas
    Putten hmd Ryttarekällan källa
    Pölebo bs Rävaberget berg
    Rammatorpet t Rävudden udde
    Runkebro bs Rödstenen åker
    Runkehallabäck bs Samuelsträdan åker
    Ryttarens bro bro Silverån bäck
    Rösabacken bs Sjödalen åker
    Röven hmd Sjömossen mossodling
    Schweden bs Sjöträdan åker
    Simonsgård hmdar Sjöträdan åker
    Simonsgård bebyggelse Sjöträdan åker
    Sjudarens bs Sjöåker åker
    Sjöberg avs. Skallåsen höjdsträckning
    Sjöberg bebyggelse Skansahagen hagmark
    Sjöberg hmd Skansen åker och äng
    Sjöholm bs Skeppahagen hagmark
    Sjöstorp bs Skillingavad källa
    Sjöstorp bs Skrevet byväg
    +Skeden t Skridebäck gränsbäck
    Skeppens bs Skridesten gränssten
    Skepperstad by Skridevad vadställe
    Skepperstad Saknas Skrivstenen runsten
    Skogens bs Skrivstensbäcken Saknas
    Skogslund bs Skråen åker
    Skrevet bs Skrållehide oländig och sank mark
    Skrämmen hmd Skrållehål oländig och sank mark
    Skuruholm bs Skyltagölen sjö
    +Skuruholm bs Skärsjön Saknas
    Skyltas t Skärsjösjön sjö
    Skäggamunna t Slätterna åkerfält
    Skärsjö by Smedbolet äng
    Skärsjö bebyggelse Smedjeträdan åker
    Skärtorp hmd Smedlyckan åker
    Slätten bs Smedstorpasjön sjö
    +Slätten bs Smörhagen hagmark
    Slätterna bebyggelse Spångalyckan åker
    Smedstorp hmd Stenkätten åker
    Smedstorp bebyggelse Stensingakärret kärr
    Smyget lht Storhagen äng
    Solhem lht Storåkren åker
    Solkaryd by Storängen äng
    Solkaryd Saknas Storängen äng
    +Spången bs Stugeträdan åker
    Spången bs Styvaträdan åker
    Stengård hmd Svartvikarna vikar
    Stenputten hmd Svensalyckan åker
    Stommen förteckning Svärtekärret kärr
    Stommen förteckning Svärtemossen mosse
    Stommen Västra bebyggelse Sågemaden mad
    Stommen Östra bebyggelse Tjurudden udde
    Ströms t Tjuvadalen åker
    Svedet bebyggelse Tobaksjorden åker
    Svedet bs Tomtaringen äng
    Svenstorp t Tomten åker
    Svängen lht Tomterna bolslåtter
    Sågbacken bs Toppen åker
    Sågebacken bs Torkelen sjö
    Säteriet bebyggelse Torpagölen sjö
    Södergård gård i Hjälmåkra Tranemaden mad
    Södergård gård i Skepperstad Tummebäck bäck
    Södergård gård i Solkaryd Tuttavad mossodling
    Söderlund avs Tåsseplåten åker
    Södraholm avs. Täppaträdan åker
    Södratorp t Vasängen äng
    Södratorp t Veken äng
    Södregård gård i Hjälmåkra Västerdal äng
    Södregård gård i Skepperstad Västerdalskällan källa
    Södregård gård i Solkaryd Åmoten bolslåtter
    Södrelund bs Ängaträdan åker
    Södrelund bs Ängudden udde
    Södrelund t Öglagöl sjö
    Terle kvarn och såg Ön ö
    Terle kvarnlägenhet Örjebrunnen källa
    Tittain bs Österäng förr äng, nu hagmark
    Thomasgård bebyggelse Österäng äng
    Tomasgård bebyggelse Östrakärr kärr
    Tomsagård bebyggelse  
    Torpet hmd  
    Trillaförbi bs  
    Tröttas hmd  
    Tummebäck bs  
    Tån bs  
    Tälleviken bebyggelse  
    Tälls bs  
    Udden hmd  
    Utjorden bebyggelse  
    Vasafällan bebyggelse  
    Vasen bebyggelse  
    Vasen hmd  
    Viken bs  
    Viken bs  
    Vindstorpet hmd  
    Åslakvarn kvarn och såg  
    Åsle kvarn kvarnlägenhet  
    Åsslas kvarnlägenhet  
    Älmesås bebyggelse  
    Älmesås Saknas  
    Ängafällan lht  
    Ängafällan bs  
    +Ängafällan t  
    Ängatorpet t  
    Ängen bs  
    Ängen hmd  
    Ängen hmd  
    Övregård gård i Skepperstad  
    Övregård gård i Skepperstad  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.