ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fröderyds socken : Västra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 155 Naturnamn : 242 Bebyggelsenamn : 461 Naturnamn : 81
Fröderyd sn Allmänningen ägomark Fröderyd socken Angsebodasjön Saknas
Fröderyd sn Allmänningen åkermark Fröderyd socken Angsebosjön sjö
Fröderyd socken Alpberget berg Fröderyd Saknas Angseboån vattendrag
Fröderyd sn Anderstorp åkermark Fröderyds socken socken Aspedungaliden backe
Fröderyd sn Angsebobäcken bäck Fröderyd sn Basteliden backe
Fröderyd sn Angsebosjön sjö +Allmänningen bs Byaberg höjd
Fröderyd sn Angsebosjön sjö Allmänningen boställe Byaberg by
Fröderyd sn Bastaberget berg Amnabro boställe Byggegöl göl
Fröderyd sn Björkelund terräng Amnabro avs Byggegöl göl
Fröderyd sn Björkelund åkermark Andersgård bebyggelse Dansarebacken höjd
Fröderyd sn Björkenäs näs Anderstorp avs Dansarebacken backe
Fröderyd sn Borrbänken gruva? Anderstorp avs Dunteliden backe
Fröderyd sn /Se Braxagölen göl Anderstorp torp Esprillagölen Saknas
Fröderyd sn Bredeskog terräng Angseboda bebyggelse Esprillasjön sjö
Fröderyd sn *Brudehall gränsmärke (?) Angseboda by Feresjön Saknas
Fröderyd sn Brånamossen åkermark Anneberg t Feresjön sjö
Fröderyd sn *Bråtaberg gränsberg Anneberg torp Frejdasjön sjö
Fröderyd socken Bråtabäck vattendrag Aspelund avs Frissjön Saknas
Fröderyd sn Bråtabäck gränsmärke Aspelund bs Frissjön sjö
Fröderyd sn Bråteberg berg Aspelund avs Frösetsjön bebyggelse
Fröderyd sn Brännamålagölen göl Aspelund boställe +Fölsingberget Saknas
Fröderyd sn Brännamålagölen sjö Aspelund boställe Hjälmåkrabäcken Saknas
Fröderyd sn Brännamålagölen göl Aspelund boställe Hjälmåkrasjön Saknas
Fröderyd sn /Se Brännamålagölen göl Aspelund torp Hjälmåkrasjön sjö
Fröderyd sn *Brännegiool, se Brännemålagölen göl Aspelund torp Holmeshultssjön Saknas
Fröderyd sn Byaberg terräng Aspelund torp Holmeshultasjön Saknas
Fröderyd sn Byabergsmaden åkermark Assaregård bebyggelse Hängnaliden backe
Fröderyd sn Byggegölen göl Backegård bebyggelse Hökasjön Saknas
Fröderyd sn Dalen terräng Borgholmen torp Hökhulta lid lid
Fröderyd sn Dammen damm Borgholmen torp Hökhultsgöl Saknas
Fröderyd sn Danket åker- o. betesmark Biten bebyggelse Hönebogöl Saknas
Fröderyd sn Dansarebacken triangelpunkt Björkelid torp Hönebodsliden backe
Fröderyd sn Falkens åker- o. betesmark Björkelund avs Kaanans land Saknas
Fröderyd sn Feresjön sjö Björkelund bs Kallsjön Saknas
Fröderyd sn Feresjön sjö Björkelund torp Kallsjön sjö
Fröderyd sn /Se Feresjön sjö Björkelund torp Kallsjöån vattendrag
Fröderyd sn Feresjön sjö Björkelund nu riven backstuga Karl XV:s gruva Saknas
Fröderyd sn /Se Feresjön sjö Björkenäs torp Knappaliden Saknas
Fröderyd sn /Se Fiskelyckan åkermark Bloms nu riven backstuga Knappaliden Saknas
Fröderyd sn *Fredriksberg förr gruva /Se Bokelund lht Kosjön Saknas
Fröderyd sn /Se *Fredriksberg förr gruva /Se Brokelund backstuga Krokigaliden backe
Fröderyd by och sn /Se Frissjön sjö Bolet bebyggelse +Kyrkoberget Saknas
Fröderyd sn /Se Frissjön sjö Bolet Lilla avs Källeliden backe
Fröderyd sn /Se *Friasjön sjö Bostället gård Levergöl Saknas
Fröderyd sn /Se ?Frissjön sjö Bredskog avs Lillsjön sjö
Fröderyd sn /Se Frissjön sjö Bredskog backstuga Lillån biflod
Fröryd, se Fröderyd sn /Se Frissjön sjö /Se Bromaden frälselägenhet Lillön ö
Angseboda by *Fryesjön, se Frissjön sjö Bron Saknas Linnöån Saknas
?Angseboda by Fröderydgölen göl Brostugan boställe Linneån vattendrag
Angseboda by Fröset triangelpunkt Bråten bebyggelse Ljungänäsgölen Saknas
Angseboda gd Fåramarksgölen göl Bråten Saknas Marstrand prästgård
Angseboda by Fåramarksgölen göl Bullens Saknas Måtatorpsudde Saknas
Angseboda by /Se Fållan åkermark Bygget Saknas Mörkevik vik
*Angseboda Lilla torp Fållängen betesmark Bäcken backstuga Notterydsgöl Saknas
»ansosbodha» = Angseboda? by Fölsingberget kalkbrott /Se Dalatorpet Saknas Runstensviken åker
?Ekeberg gd *Föresjön, se Feresjön sjö +Dalen bs Sandliden backe
Ekeberg gd Grönadal ägomark Dalen boställe Skifferberget berg med skifferbrott
Esprilla by Grönadal åkermark Dalen torp Skifferbergsliden backe
Esprilla by *Gunlabäckskärret kärr(?) Danket boställe Skoggöl Saknas
Esprilla by Gåshällen holme Eka Saknas Skrifstensvad vad
Flathult by Hacket betesmark Ekeberg bebyggelse Skärsjön sjö
?Flathult by Hacket terräng Ekeberg bebyggelse Skärsjön Saknas
Flathult gd Hagamossen åkermark Ekelund torp Smedsliden backe
Flathult gd /Se Hagmossen betesmark Ekelund nu riven backstuga Stensjön Saknas
Fredriksberg kopparberg /Se Hallen terräng Eriksberg bebyggelse Stensjön sjö
Fröderyd by Hastens terräng Eriksberg bebyggelse Storön ö
Fröderyd by Hedmans åkermark Esprilla by Storön Saknas
Fröderyd by Hjulås åker- o. betesmark Esprilla Norregård bebyggelse Svartebäck Saknas
Fröset by Hjälmåkrasjön sjö Esprilla Södergård bebyggelse Svartebäck bäck
Fröset by Hjälmåkrasjön sjö Esprilla Västergård bebyggelse Sågbacken Saknas
Fröset by Hjälmåkrasjön sjö Esprilla Östergård bebyggelse Tjusesjön Saknas
Fröset by Hjälmåkrasjön sjö Fagrahult t Tjursjön Saknas
Fröset by Holmen åkermark Fagrahult torp Tjursjön sjö
Fröset by Holmeshultasjön sjö Falkatorpen torp Tjursjön Saknas
Fröset by Holmeshultssjön sjö Flathult bebyggelse Venegöl göl
Fröset by /Se Holmeshultasjön sjö Flathult bebyggelse Verkmossen avs
Fröset by /Se Holmeshultasjön sjö Fredriksberg gruva Ågöl göl
Fröset by /Se Holmeshultasjön sjö Fredriksbergs gruva Saknas Årsetsjön bebyggelse
Fröset by /Se Holmeshultasjön sjö Frejdatorpet torp Årsetsjön sjö
Fröset by /Se Horsudden betesmark Fridenborg villa Äsprillabäcken Saknas
Frösryd, se Fröset by Hultatorp triangelpunkt Fridhem villa Äsprillasjön bebyggelse
Gerdesquarn g Hultkvistön ö Friheten bebyggelse  
?Gärdeskvarn gd Hundkärr ägomark Friskalyckan avs  
Gärdeskvarn g Hyltehål gruva? Frälsegård gård i Röshult  
Gärdeskvarn gd Hässleberg terräng Fröderyd Saknas  
Gärdeskvarn gd Hässlekullamaden sankmark Fröderyd Prästgård bebyggelse  
Gärdeskvarn gd *Höckasjö, se Hökasjön sjö Fröderyd Södergård bebyggelse  
Holmeshult gd /Se Högaberg terräng Fröset Saknas  
Holmeshult hg Högalycke terräng Fröset by  
Holmeshult herrgd Hökalyckan åkermark Fröset by  
Hultatorp by ? Hökasjön sjö Fröset Backegård bebyggelse  
Hultatorp by Hökasjön sjö Fröset Lilla bebyggelse  
Hultatorp by Hökasjön sjö Fröset Lilla bebyggelse  
Hultatorp by Hökasjön sjö Saknas bebyggelse  
Hultatorp by Hökasjön sjö Fröset Norrrgård bebyggelse  
Hultatorp by Hökasjön sjö Fröset Södergård bebyggelse  
Hultatorp by Hökasjöängen äng Fröset Västergård bebyggelse  
Hultatorp by Hökasjöängen betesmark Fällängen f.d. soldattorp  
Hultatorp gd /Se Hökhult triangelpunkt Fällängen torp  
Huluboda gd Hökhultagölen göl Glahytt bebyggelse  
Hytten torp /Se Hörnebogölen göl Gnethalla Saknas  
Höghult by /Se Iglanäs betesmark Gruvan Saknas  
Hökhult by Inglamåla-gruvor gruvor(?) Grönadal torp  
Hökhult by Inglamåla gruvor gruvor? Gärdeskvarn bebyggelse  
Hörnebo gd Israels ägomark Gärdeskvarn Saknas  
Hörneboda by /Se Jakobatorpet åker- o. betesmark Gärdeskvarn bebyggelse  
Ingaboda gd Johannesberg terräng Gärdeskvarn Saknas  
Ingaboda gd /Se Jössas åkermark Hallarna boställe  
Ingaboda gd /Se *Kallsjö Lid terräng Hallarna torp  
Ingamåla gd /Se Kallsjön sjö Halls backstuga  
Ingamåla gruva gruva Kallsjön sjö Halltorp avs  
»kalfsio», = Kallsjö? by Kallsjön sjö Halltorp torp  
?Kallsjö by Kallsjön sjö Hemmet avs  
?Kallsjö by Kallsjötorp triangelpunkt Herräng Saknas  
Kallsjö by Kalvakärret åkermark Hille kvarn  
Kallsjö gd Kalvhultet betesmark Hille by och kvarn  
Kallsjö by *Kedhall? gränspkt Hjortansand Saknas  
Kleva gd *Kigahall gränsmärke? Hjulås avs  
Kristerstorp gd Klämmet åker- o. betesmark Hjulås avs  
Kristerstorp gd /Se Knäppet terräng Holmeshult bebyggelse  
Kuttebro avs Koasjön sjö Holmeshult bebyggelse  
Källehult backstuga o torp Koavad, se Bråtabäck bäck Hultatorp by  
Ljunganäs by *Koevad vadställe Hultatorp Saknas  
Ljunganäs by Kofällelyckan terräng Hultatorp Västregård bebyggelse  
Löneberg gd Kohagemossen betesmark Hultatorp Östragård bebyggelse  
Nackeström gd Kohagemossen åkermark Huluboda bebyggelse  
Notteberg gd Koklint terräng Huluboda bebyggelse  
Notteryd gd +Kolbron bro Hyddan boställe  
Notteryd by /Se Kramms terräng Hytten torp  
Näs gd *Kroksjön sjö Hytten bebyggelse  
?Ryd gd Krongruvan gruva Hytten bs  
?Ryd gd *Kroteberg höjd Häjnen Saknas  
Ryd gd Kullen åkermark Hässleberg torp  
Röshult by Kvarnabrobäcken bäck Högaberg torp  
Röshult by *Kyrkoberget förr gruva /Se Högaberg avs  
Sandvik by Kärramossen åkermark Högaberg bs  
Sandvik by Kärret betesmark Högaberg torp  
?Sandvik gd Levergölen göl Högaberg torp  
Sandvik gd Lillån å Högalund avs  
Torp torp Lindatorpet åkermark Högelycke torp  
Torp torp Lindbacka åkermark +Hökasjöängen f.d. soldattorp  
Torp gd Linnemad åkermark Hökasjöäng torp  
Träde gd Linnemosse mosse Hökult by  
Årset by Linneån å Hökhult Saknas  
Årset by Linneån å Hökult Andersgård bebyggelse  
Årset by Linneån å Hökult Assaregård bebyggelse  
Årset by Linneån å Hökult Norragård bebyggelse  
Årset by Lunden terräng Hökult Södragård bebyggelse  
Årset by Långgruvan gruva Hökängen Saknas  
Årset by Lönneberg terräng Hörnebo bebyggelse  
Årset by /Se Lönneberg terräng Hörnebo bebyggelse  
Årset by /Se Lövedal terräng Ingaboda bebyggelse  
Årset by /Se Madudden terräng Ingaboda bebyggelse  
Årset poststation /Se Marbacken åker- o. betesmark Ingeborgslund torp  
Äsprilla by Markalyckan åkermark Inglamåla bebyggelse  
  Metberget berg Inglamåla bebyggelse  
  Mogölen göl Jericko Saknas  
  Mossgruvan gruva Johannisberg torp  
  Myrbacken terräng Kallsjö bebyggelse  
  Nilsberg åker- o. betesmark Kallsjö bebyggelse  
  Notteberggölen göl Kallsjötorp bebyggelse  
  Notteberggölen göl Kalvhult torp  
  Notteryd triangelpunkt Kanten bebyggelse  
  Notteryd triangelpunkt Karleriks bebyggelse  
  Notterydgölen göl Karlslund torp  
  Notterydgölen göl +Karlslund t  
  Nyadal terräng Karlslund torp  
  Nybygget åker- o. betesmark Klev bebyggelse  
  Nyetorp ägomark Klev Saknas  
  Nymossen mosse Kleva bebyggelse  
  Nymossen mosse Klevsmåla torp  
  Nytorp åkermark Klevsmåla t  
  Nyängsbergen terräng Klockaregården Saknas  
  Näset näs Klämmehale torp  
  Oset vik Klämmet avs  
  Oxhagamossen mosse +Knappen t  
  Oxhagaplan åkermark Knappen Saknas  
  Prinstorpet betesmark Korpralsgård bebyggelse  
  Pålalyckan åkermark Kristerstorp bebyggelse  
  Ronneryd åker- o. betesmark Kristerstorp Saknas  
  Rosenlund åkermark Kristerstorp bebyggelse  
  Råsmossen åkermark Kristerstorp Saknas  
  Röde mosse mosse Kristinelund backstuga  
  Sammelalyckan betesmark Kronogård bebyggelse  
  Sanden betesmark Kullen avs  
  Sandsjön, se Skärsjön sjö Kullen bebyggelse  
  *Sandsjön, se Skärsjön sjö Kullen bebyggelse  
  Sandvik, Lilla åker- o. betesmark Kullen torp  
  Sandviksön ö Kurta (?) Saknas  
  Silingabäcken bäck Kuttabro torp  
  Sjöamossen ägomark Kuttebro avs  
  Sjöatorp betesmark Kuttekulle (?) torp  
  Sjöfälleträdan åkermark Kvarnen husbehovskvarn  
  *Skalemad sankmark (?) Kvarnen t  
  Skifferberget berg Kvarntorpet torp  
  Skogatorpet terräng Källedal backstuga  
  Skogatorpet terräng Källehult backstuga  
  Skoggölen göl Källehult t  
  Skoggölen göl Källehult torp  
  Skridebäck bäck +Källehult bs  
  Skrivstenen runsten Ledet boställe  
  Skrålehål terräng Liden hemmansdel  
  Skvalebäcksmossen ägomark Liljendal torp  
  Skvalebäcksmossen åkermark Lilla Bolet avs  
  Skäravad terräng Lilla Ingaboda torp  
  Skärsjön sjö Lilla Sandvik hemmansdel  
  Skärsjön sjö Lillegård gård i Årset  
  Skärsjön sjö Lilläng boställe  
  Smedgruvan gruva Limmeshagen torp  
  Smedlyckan betesmark Limmeshagen avs  
  Snyggamossen betesmark Lindeberg nu försvunnen backstuga  
  Sogölen göl Lindhem backstuga  
  Spetelyckan åkermark Linna hemmansdel  
  Stensberg åkermark Linnens nedriven backstuga  
  Stensjön sjö Ljunganäs by  
  Stenstorp åker- o. betesmark Ljunganäs Saknas  
  Stora mossen åkermark Ljunganäs Karlsgård Saknas  
  Storemad sankmark Ljunganäs Korporalsgård bebyggelse  
  Storön ö Ljunganäs Nilsgård bebyggelse  
  Storön ö Ljunganäs Norrgård Saknas  
  Strömstorp åker- o. betesmark Ljunganäs Skräddaregård Saknas  
  Svalget sund Ljunganäs Svensgård Saknas  
  Svanatorpet åkermark Ljunganäs Södergård Saknas  
  Sventas betesmark Ljunganäs Västergård bebyggelse  
  Svärdatorpet åkermark Lugna (?) smedja  
  Svärtmossen mosse +Lunden bs  
  Tjusasjön sankmark Lunden torp  
  Toppen ägomark Lundholmen boställe  
  Tresocknaled gränspunkt Lyckerna bebyggelse  
  Udden åkermark Lyckorna bebyggelse  
  Vallen åker- o. betesmark Lyckås bs  
  Vitaberg betesmark Lyckås torp  
  Vitaberg holme Löneberg avs  
  Västermad åkermark Löneberg bebyggelse  
  Västerås betesmark Löneberg Saknas  
  Västralid terräng Löneberg torp  
  Västralid betesmark Löneberg nu försvunnen backstuga  
  Västratorp betesmark Löten bebyggelse  
  Åkerslund åkermark Lövadal backstuga  
  Årsetssjön sjö Lövhagen boställe  
  Änglaholm terräng Lövingsborg backstuga  
  Äsprillasjön sjö Mabacken torp  
    Marbacken avs  
    Marken Saknas  
    Mogöl göl  
    Månsa Saknas  
    Månsas Saknas  
    Nackeström bebyggelse  
    Nackeström bebyggelse  
    Nilsberg bebyggelse  
    Nilsberg avsöndring  
    Nilsgård bebyggelse  
    Nitaberg torp  
    Norredal boställe  
    Norredal torp  
    Norregård gård i Fröderyd  
    Norregård gård i Fröset  
    Norregård gård i Hökhult  
    Norregård gård i Årset  
    Norregård gård i Äsprilla  
    Norrekvarn kvarn  
    Norrekvarn kvarn  
    Norrelund boställe  
    Norrängen avs  
    Norrängen torp  
    Notteberg bebyggelse  
    Notteberg bebyggelse  
    Notteberg Saknas  
    Notteryd bebyggelse  
    Notteryd bebyggelse  
    Nyadal boställe  
    Nyadal torp  
    Nyatorp avs  
    +Nyatorp t  
    Nyatorp backstuga  
    Nyatorp torp  
    Nyatorp torp  
    Nyatorp torp  
    Nyatorp backstuga  
    Nybo torp  
    Nybygget torp  
    Nybygget backstuga  
    Nybygget bs  
    Nydal torp  
    Nydal avs  
    Nyhem avs  
    Nyholm torp  
    Nyholm hemmansdel  
    Nyträden bebyggelse  
    Nåtteberg, se 1 Notteberg Saknas  
    Näs bebyggelse  
    Näs bebyggelse  
    Näset bebyggelse  
    Näset bebyggelse  
    Näsmaden frälselägenhet  
    Nästebro torp  
    Oxhagen backstuga  
    Peterolas torp  
    Pinutten bebyggelse  
    Prästatorpet t  
    Prästegård bebyggelse  
    Prästholmen torp  
    Prästholmen torp  
    Prästholmen utjord  
    Prästtorpet Saknas  
    Rosendal torp  
    Rosenlund torp  
    Rumpen bebyggelse  
    Rusthållet Saknas  
    Ryd bebyggelse  
    Ryd bebyggelse  
    Röde mosse avs  
    Rönneryd torp  
    Rösmåtten torp  
    Röshult Saknas  
    Röshult bebyggelse  
    Röven Saknas  
    Sandbacken backstuga  
    Sanden avs  
    Sanden avsöndring  
    Sandvik bebyggelse  
    Sandvik frälse  
    Sandvikskvarn torp  
    Sjöaskog backstuga  
    +Sjöaskog bs  
    Sjöaskog torp  
    Sjöatorp torp  
    Sjöatorp avs  
    +Sjöatorp t  
    Sjöatorp torp  
    Sjöatorp torp  
    Sjöavik torp  
    +Sjöberg avs  
    Sjöberg torp  
    Sjöholm bs  
    Sjöholm boställe  
    Sjöängen nu försvunnet torp  
    Skogen stuga  
    Skogen torp  
    Skogsfors torp  
    Skogsfors stuga  
    Skogslund backstuga  
    Skogslund boställe  
    Skogslund torp  
    Skogslund torp  
    Skogslund avs  
    Skrivsten bebyggelse  
    Skrifsten Saknas  
    Skrifsten Saknas  
    Skärafors kvarn o. vattenfall  
    Skäravad kvarn o. vattenfall  
    Skäravad torp  
    Slottet bebyggelse  
    Slottet torp  
    Smedstorp avs  
    Smedstorp backstuga  
    Soldattorpet Saknas  
    Soldattorpet Saknas  
    Soldattorpet Saknas  
    Stenholmen bs  
    Stenholmen torp  
    Stensberg backstuga  
    Stensberg torp  
    Stensholm torp  
    Stenstorp torp  
    Storegård gård i Årset  
    Storemad avs  
    Storängsmaden frälselägenhet  
    Strömmahult avs  
    Strömmahult torp  
    Strömmen Saknas  
    Strömsberg torp  
    Strömslund Saknas  
    Stugan boställe  
    Stycket torp  
    Sundstorpet nu utlagt torp  
    Sunnans backstuga  
    Svansholm backstuga  
    Svansholmen backstuga  
    Sventas nedriven backstuga  
    Svärdstorpet Saknas  
    Sågen boställe  
    Sälleberg lht  
    Sälleberg torp  
    Södraholm backstuga  
    Södratorp Saknas  
    Södratorp torp  
    Södrelund torp  
    Södergård gård i Fröderyd  
    Södergård gård i Fröset  
    Södergård gård i Fröset  
    Södergård gård i Hökhult  
    Södergård gård i Ljunganäs  
    Södergård gård i Årset  
    Södergård gård i Äsprilla  
    Sörängsbacken hemmansdel  
    Tivoli gård  
    Tjusmaden avs  
    Tjusamaden torp  
    Tjustorpet torp  
    Tjustorpet avs  
    Toppen bebyggelse  
    Toras nu nedriven backstuga  
    Torp bebyggelse  
    Torp bebyggelse  
    Trädan bebyggelse  
    Träde bebyggelse  
    Träde bebyggelse  
    Träskon torp  
    Täppmaden lht  
    Udden torp  
    +Ugglanäs bs  
    Ugglanäs torp  
    Vallen bs  
    Vallen backstuga  
    Västergård gård i Fröset  
    Västergård gård i Hultatorp  
    Västergård gård i Ljunganäs  
    Västergård gård i Äsprilla  
    Västerkvarn bebyggelse  
    Västerkvarn bebyggelse  
    Västerkvarn Saknas  
    Västerlid avs.  
    Västerlid avsöndring  
    Västerlid torp  
    Västerås torp  
    Västratorp torp  
    Västratorp torp  
    Västratorp avs  
    Åkershult backstuga  
    Åkershult avs  
    Åkerslund torp  
    Åkerslund backstuga  
    Åkerslund avs  
    Årset by  
    Årset by  
    Årset Saknas  
    Årset Lillegård Saknas  
    Årset Norregård Saknas  
    Årsets skola Saknas  
    Årset Storegård bebyggelse  
    Årset Södregård bebyggelse  
    Änga torp  
    Ängalund torp  
    Ängelholm nu försvunnen backstuga  
    Änghagen avsöndring  
    Ängstugan torp  
    Äspemaden utjord  
    Äspetorpet utjord  
    Äspetorpet Saknas  
    Äsprilla Saknas  
    Äsprilla Norregård Saknas  
    Äsprilla Södergård Saknas  
    Äsprilla Västergård Saknas  
    Äsprilla Östergård Saknas  
    Ödmaden fräslelägenhet  
    Östergård gård i Hultatorp  
    Östergård gård i Äsprilla  
    Österlund torp  
    Österäng backstuga  
    Östralund torp  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.