ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åkers socken : Östbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 237 Naturnamn : 297 Bebyggelsenamn : 241 Naturnamn : 316
Åker sn Abborrasjön sjö Åker socken Abborrsjön Saknas
Åker sn Allängen åkermark Åker sn Agneta lycka åker
Åker sn Anderstorp terräng Åker sn Aplakroken äng
Åker sn Anderstorp åkermark Åker sn Axela hack åker
Åker sn Aspedalen åkermark Anderstorp lht Baggabokärret kärr
Åker sn Aspö Lilla åkermark Anderstorp bs Barnaliden backe
Åker sn Aspö mosse mosse +Aspedalen bs Bastakullen Saknas
Åkers sn Ballabo terräng Aspö t Bastamaden kärr
Åker sn Bassebergsgölen göl Backen hmd Bastasjön Saknas
Åker sn Bastakullen kulle Basseberg by Bastekullen kulle
Åker sn Bastamaden åkermark Bengtsbo torp Bastelandet åker
Åker sn Bastasjön sjö Berget stuga Baståker åker
Åker sn Besåsen ås Bergfors lht Bengtsaträdan åker
Åker sn Bisskärret åkermark Besåsen avs Bergahacket åker
Åker sn Björnkällan källa Bissefäll gård Bergaliden backe
Åker sn Björnkärret kärr Björkekulla lht Besåsen berg
Åker sn Björnö mossholme Björkekulla lht Bisskärret kärr
Åker sn Blixtberget berg? Björkudden bs Bockahallen sten
Åker sn /Se Bockahallen åkermark Björkö bebyggelse Bockahallen lös stenhäll
Åker sn Bockahallen häll? Björnaryd gård Bockebo bäck bäck
Åker sn Bockebo bäck bäck Blixtberget lht Bolet slåtter
Åker sn Bockebomossen mosse Bockebo bebyggelse Bolsakullen Saknas
?Åker sn Bondamossen mosse Bohult gård Brattaträdan åker
Åker sn Brinkens håla håla? +Broddabo t Bredestaden plan
Åker sn Broddarps mosse mosse Broddarp bebyggelse Bredåker åker
Åker sn Broholm terräng Broholm bs Brinkahåla mad
Åker sn Broveken terräng Bron bs Brinken åkermark
Åker sn Brudkällan källa Brunnsrydet bebyggelse Bredåker åker
Åker sn Brändahult betesmark Bygget lht Broddalaggen mosskant
Åker sn Brännåsen ägomark Daltorp lht Broveken slåtter
Åker sn Bäckalyckan åkermark Dalåsen lht Brudalisekällan källa
Åker socken Dalskog skogsmark Dammen lht Brunnsmaden mad
Åker sn Dalåsa mosse mosse Dammskroken bs Byxaläget »gap» (=gärdesgårdsgrind)
Åker sn Dalåsen ägomark Dunderhyttan t Byxemossen mosse
Åker sn Dammabäcken bäck Ekeberg bs Byxen åker
Åker sn Dammen åkermark Ekhemmet t Byxorna slåtter
Åker sn Djupegöl göl Ekholmen lht Bäckalyckan åker
Åker sn Drakaberget berg Eriksbygget lht Bäckåker åker
Åker sn Drakahallen terräng Floen t Bäckåkerskrokarna åker med mader
Åker sn Ekekullen kulle +Fridhem soldattorp Bälgen åker
Åker sn Ekekullen kulle Furunäs t Dalåsa mosse Saknas
Åker sn Erlandsbo terräng Fårö lht Dinareliden vägbacke
Åker socken Falkens åkermark Fällan bs Drakaberget kulle
Åker sn Fallansgölen göl +Fällan bs Drakaberget berg
Åker sn Floen betesmark Färingen avs Drakahallen gränssten
Åker sn Fridhem åkermark Föregerg by Dundervallen åker
Åker sn Furulund terräng Galtås by Ekekullen kulle
Åker sn Fårakullen mossholme Lilla Galtås avs Ekekullen kulle
Åker sn Fällan betesmark Galtås Norra Saknas Ekekullen kulle
Åker sn Fängeshatten sjö +Giet t Ekvallsvägen skogsväg
Åker sn Färingen terräng Gimmarp bebyggelse Ekåker åker
Åkers sn Förebergs göl göl Gisslabo lht Eriksbyggegapet »gap» i gärdesgård
Åker sn Galtåsa kulle kulle Gisslaköp bebyggelse Flarnbäckskärret kärr
Åker sn Getön mossholme Glönebo lht Floaträdorna åkrar
Åker sn Gisslabo ägomark Granudden avs Fredsfällan skogsmark
Åker sn /Se Gisslaköpsgölen göl Norra Gruvebäck torp Frygeboliden vägbacke
Åker sn /Se Glönebo ägomark Södra Gruvebäck t Fångaskogen skogsmark
Åker sn /Se Grobäcken bäck Norra Gruvbäcken torp Fähusträdan åker
Basseberg by Gruvbäcken bäck Grytås bebyggelse Fällorna hmd
Basseberg by Gruvbäcksmossen mosse Gärdesbygget hmd Fängshatten sjö
?Basseberg gd Gräsfällan terräng Göljås Saknas Galtåker åker
Basseberg by Grönabäcken bäck Göljås bebyggelse Gamle mossen mosse
*Bergsgården gd? Grönabäcken bäck +Hagaled bs Gatebacken plats framför ladugård
Bissefäll gd Gärdesgölen göl Hagstad by Gatekullaträdan åker
Björnaryd gård Gölabäcken bäck Hallafors industrianläggning Gatekullen kulle
Bockebo gd Göladiket bäck Harfall bebyggelse Gatelyckan åker
?Bohult by Gölamossen mosse Lilla Harfall lht Gatelyckan åker
Bohult by Gölamossen mosse Hingården hmd Gatemossen odlad mosse
Bohult gd Gölen åkermark Hingården hmd Gatemossen mosse
Broddarp by Gölen ägomark Hjortåsen bs Gatåkern åker
Broddarp by Gölen göl Hjortåsen bs Getåker åker
Broddarp gd Göljås göl göl Hult by Getåkersberget berg
Broddarp gd Hagakärr åkermark Lilla Hult torp Glasögonaåker Saknas
Broddarp by /Se Hagakärrsgöl göl Västra Hult t Godisaplan slåtter
Dunderhyttan torp /Se Hagaslätten terräng Hults kvarn t Gransåker åker
Fyrabiærgha, se Föreberg by Hagelund terräng Hulugård bebyggelse Grobäcken bäck
Föreberg by Hallamaden betesmark Hylteryd gård Gråderumpor betesäng
Föreberg by Hallön mossholme +Hyttan bs Gräsrödjan betesmark
Föreberg by Harahall terräng Hägnen torp Grönabäcken tillflöde till Västerån
Föreberg by Hattakullen kulle Häradsköp by Grönabäcken bäck
Föreberg by Hermana floe göl Häradsö by Grönliden backe
Föreberg by Hillersbäcken bäck Hässelåsen lht Gärdesgölen Saknas
Föreberg [Söreberge] Saknas Hillersbäcken bäck Högabråten by Gärdeshagen åker
Föreberg by Hjortronmossen mosse Johansbygget bs Hagåker åker
Försberg by Hjällsmaden sankmark +Johansbygget t Hagåker åker
Föreberg by Hulta fly sankmark Jonsbo lht Hallamaden slåttermad
Föreberg, Stora by Hyltebäcken bäck Jordsåsen t Hallåker åker
Lilla Föreberg gd Hålamossen mosse Järstorp lht Hampalandet åker
*Stora Föreberg by Hålebäck bäck +Karlsbygget t Hansa kärr kärr
Föreberg by Hålebäck bäck Kisteryd lht Harakullen åker
Galtås by Hädinge mosse mosse /Se Klarebo avs Haraldsfåll åker
Galtås by Hädinge mosse mosse /Se Klevshult by Haraldsfållan äng
Galtås by Hädinge mosse mosse /Se Klockaregården lht Hattakullen kulle
Galtås by Häjdabäcken bäck Kreutzas torp Hejdabäcken tillflöde till Västerån
Galtås by ?Härandsösjön sjö Kullen torp Herrakällan källa
Galtås by Häradsösjön sjö Kullen lht Hillesbron bro
Galtås by Häradsösjön sjö Kvarnaberget bs Hilleskullen Saknas
Galtås by Hässelåsen åkermark +Kvarnarydet t Hinnesmossen mosse
Galtås by Hästhageberget berg? +Kvarnen bs med kvarn Hjortåker åker
Galtås by Jorsåsa kulle kulle Kvarnåsen lht Hjällsmaden mad
Galtås by Jorsåsa kulle kulle? Kyllås by Hopaskiften oxhagar (förr allmänning)
Galtås by Jorsåsen, Lilla ås Kyllefors industrianläggning Horebogöl Saknas
Galtås by Jorsåsen, Stora ås Kåveryd gård Horsamaden mad
Galtås by Julalyckan betesmark +Kärret grenadjärtorp Hosåker åker
Galtås by Julosten sten Ledås gård Hulta fly betesäng
Norra Galtås = Norregård gd Jättaberget berg Liden bs Hulubäck Saknas
*Södra Galtås = Södergård gd Kappen terräng Lillegård bebyggelse Huskärret kärr
Galtås by /Se Karlsbygget terräng Lillegård bebyggelse Huskärrsrännan rännil
Galtås by /Se Kavlingabron bro Lilläng bs Håknaträdan åker
?Gimarp by Klevshultagölen göl Linnebo lht Hålakärret kärr
Gimmarp gd Knektängen åkermark Linnås by Hålebäck bäck
Gisslaköp gd Knektängen åkermark Ljungberg by Hållsdammsåker åker
»Grefsås» by el. gd? *Kolasjön sjö Ljussegren gård Hålshagen åker
Grytås gd Krokliden terräng Lomsjö såg Hässleåker åker
Grytås gd Kroklidmossen mosse Lunden bs Höggärdsåker åker
Göljås gd /Se Kullen terräng +Lyckorna torp Innegärdena åker
?Hagstad by Kullen betesmark Långö lht Intaget slåtter
Hagstad by Kvarnabäcken bäck Lönåsen lht Jonsbosjön Saknas
Hagstad by /Se Kvarnabäcken bäck Mellangård gård i Nässja Jordsåsa kulle kulle
Haraldzköp, se Häradsköp by Kvarnaveken åkermark Mellangård gård i Ålaryd Julalyckan åker
Harfall gd:ar Kvarnön terräng Mellanängen lht Julosten sten
Hult gd Kyllesjön sjö Mo bebyggelse Jättastenen gränssten
Hult by Kyllås triangelpunkt +Moliden t Karina hål kärr
Hult gd Kylsjön sjö /Se Mässeberg by Kavlabron bro
?Hylleryd gd Käringaberget berg Möahult avs Kiddarödjan betesmark (förr åker)
Hylteryd gd Kärrmossen mosse +Möldarns bs med kvarn Klevshultagölen göl
Häradsköp by Lagan å Möllesjö lht Klondyke åker
Häradsköp by Lagan å Mörkebo gård Kläppåker åker
Häradsköp by Lagan å Nergården hmd Knektängen odling (förr äng)
Häradsköp by *Lagmasro» gränsmärke Nerstu hmd Kohagsträdan åker
Häradsköp by Liden betesmark Norralycke lht Kokärret kärr
Häradsköp gd Lilla mo åkermark Norratorp lht Komningsmaden Saknas
Häradsköp by Lillasjön sjö Norregård gård i Föreberg Krokarna åkrar
Häradsköp by /Se Lillemossen mosse Norregård bebyggelse Kroklid Saknas
Häradsköp by /Se Lilläng åkermark Norregård bebyggelse Krokåker åker
Häradsköp gd /Se Lindömossen mosse Norrgården hmd Kullen åker
Häradsköp by /Se Linnebo ägomark Norrstu hmd Kullåker åker
Häradsköp by /Se Litenas åkermark Norrstu hmd Kullåker åker
Häradsköp gd /Se Ljungbergs göl göl Norräng avs Kvarnafällorna skogsmark
Häradsö by Lomma göl göl +Nubbehammar förr tråddrageri Kvarnamaden mad
Högabråten by Lomsjön sjö Nybygget avs Kvarnaveken slåtter
*Jacopsthorp Saknas Lomsjöån å Nybygget bs Kvarnåker åker
*Jakobstorp Saknas Lunden skogsmark +Nybygget t Kvicksåsen skogsås
*Joarakre Saknas Lyckans höjd ägomark Nyholm lht Kyllesjön Saknas
Klevshult by Lyckekullen kulle Nässja by Kyrkoträdan åker
Klevshult by Långasjön sjö Pastors Stom bebyggelse Kålgården förr trädgårdstäppa
Klevshult by Långasjön sjö +Persabo t Källarekrok äng
Klevshult by Långsjön sjö Perstorp lht Källareträdan åker
Klevshult by Långsjön sjö +Pinkebo t Källemaden mad
Klevshult by Lövåsen ås Planen lht Källeveken slåtter
Klevshult by Maden betesmark Plaska bebyggelse Källåker åker
Klevshult by Maderna åkermark Pottebo lht Käringabacken backe
Klevshult järnvägsst. Majbacken terräng Purrabo avs Käringa fållan åker med äng
Korsbo torp /Se Maramö mosse, se Hädinge mosse mosse /Se Pålen hmd Käringaträdan åker
Kyllås by Millionberget berg Pålskog by Kärlekseken ek
Kylås by /Se Mobygget skogsmark Ryd by Kärlekskullen kulle
Kåveryd gd Moliden terräng +Rydet t Köreliden vägbacke
Kåveryd gd /Se Molyckan åkermark Sanden lht Laggagapet gärdesgårdsgrind
Ledås gd Molyckan åkermark Lilla Sjöbo t Laggaträdan åker
Linnås by Molyckemossen mosse Stora Sjöbo t Laggerna slåttermark
Linnås by Munkehatt terräng Sjölund bs Lammatäppan åker
Östra Ljungberg = Östergård = 2 Ljungberg Saknas Målbråten terräng Skogslund bs Lassa lycka åker (förr bebyggd)
Ljussegren gd Möahultet betesmark Skänkeribban lht Ledaträdan åker
Lomsjö masugn /Se Mölnesjö sjö Slätten lht Lillsjön Saknas
Mo gård Nordskog terräng Slätthult avs Lillö ö
Mo by /Se Norratorp ägomark Starrike by Limugnsträdan åker
Mässeberg by Norrkullen ägomark Stenfors fabriksanläggning Lomsjön Saknas
Mässeberg by Norräng åkermark Stenhestra gård Långsjön Saknas
Mässeberg by Norrängen åkermark Stenshult avs Långö ö
Mässeberg gd Nybygget betesmark Stensryd lht Lämmamossen Saknas
Mässeberg by Nydalabäcken bäck Stensö fabriksanläggning Magarinsträdan åker
Mässeberg by Osbäcken bäck Storstu hmd Malinavägen väg
Mässeberg by Osgölen göl Stubben lht Massa källa källa
Mässeberg by /Se Oxhagsbäcken bäck Stubben hmd Mellanträdan åker
Mörkebo gd Packebo ö +Stugan bs Mellanträdan åker
Mörkebo gd Persabo åkermark Svensbygget lht Mellgården hmd
*Nygård gd Petersborg ägomark Sågen t Millionberget berg
*Näs Saknas Pinnakullen kulle +Sågen bs Moliderna backar
*Nässbo, se Nässja by (el. gd) Pinnarebäcken bäck Säldehagen avs Molyckan åker
Nässja by Planen ägomark +Sävkärret t Molycketrädan Norra åker
Nässja by Purrabo terräng Södergård gård i Föreberg Molycketrädan Södra åker
Nässja by Purrabo mosse mosse Södergård gård i Galtås Mormora kulle kulle
Nässja by Pålskog triangelpunkt Södergård gård i Nässja Mossaliden vägbacke
Nässja by »Rodhauika» ängar Södergård gård i Uljeshult Myrhagen hage
Nässja by »Rodhauika» ängar Södralyckan torp Märetas åker
Nässja, Södra by Rävaberget berg (?) Södralycke lht Märeta åkrar åkrar
Nässja by Rydfors fors Södralycke lht Möllesjön Saknas
Nässja by Rydssjön sjö Sörgården hmd Nedre mosse mosse
*Norra Nässja by Rydstorp triangelpunkt Sörgården hmd Nissagärde åker
Nässja by Rävaberget berg +Sörskog t Nissalid backe
?Pålskog by Rävö terräng Söräng avs Nissalid backe
Pålskog by Rönneberget berg +Tjuvarp utjord Nissaskogen skogsmark
Pålskog by Sandbäcken bäck Torsbo t Nordskogen skogsmark
*Rodhavik Saknas Sjöbo åkermark Trummebo lht Norragärde åker
*Rodhavik Saknas /Se Skantabo åkermark Trulsabo lht Norraträdan åker
Ryd Saknas Skrubbemossen mosse Lilla Trulsabo lht Norrängen äng
Ryd by Skvalbäcken bäck +Trälleborg t Nubbehammarstättan gärdesgårdar
Ryd by Skärsjön sjö Tutan hmd Nyckelåker åker
Ryd by Skärsjön sjö Täppan lht Nycklabackarna vägbackar
Ryd by Skärsjön sjö Ugglekull gård Nye mossen mosse
Ryd by /Se Sköllbäcken bäck Uljeshult by Nyhacket åker
Starrike by Sköllbäckskärret kärr Valningsberg lht Nylännsträdan åker
Starrike by Småmossagölen göl Vipparp bebyggelse Orrakullen kulle
Star(r)ike indr. mil. bost. Smörkällan betesmark? +Vissas soldattorp Oxaböslet kärr
Starrike by Snippabo åkermark Södra Vrå lht Oxhagen hage
Starike, Östra, Västra indr. militiebost. Sparraholm ägomark Vägabo bs Oxhagsbäcken bäck
Starrike by /Se Spångaveken åkermark Vägen avs Oxhudsträdan åker
Stenshestra by Staggveken åkermark Västergård bebyggelse Pellåker åker
Stenshestra gd Stockakärret betesmark Västergård gård i Ljungberg Pilshöge kulle
Stenshestra gd Store mossen mosse Västergård gård i Nässja Pinnarebäcken bäck
Stenhestra gd /Se Store mosse mosse Västergård gård i Starrvike Plöjegapet »gap» (grindanordning)
Stenshestra gd /Se Store mosse mosse Västergård gård i Ålaryd Plöjorna mossodling
Stensö Saknas Store mosse mosse Västra gärde avs Rundsågsträdan åker
Säldehagen lht /Se Stormossen mosse Västra Gärde lht Rydaträdorna åkrar
Trulsabo lht Stormossen mosse Väststu hmd Rydsjön Saknas
*Uddebo gd:ar Stormossen mosse Åboget avs Rydstorps kulle Saknas
Uggle kull gd Stormossen mosse Åker Saknas Ryttarelyckan åker
*Lilla Vieshult gd Storängen betesmark Åkers Prästgård bebyggelse Ryttareängen äng
*Stora Vieshult gd Stubbabo terräng Åkroken avs Råsamossen mosse
Vipparp gd Stubbakärr kärr Ålaryd by Rävakullen åker
Västergård = 1 Ljungberg Saknas Stubben åkermark Åsen t Rönnestubben åker
Åker by Svanakullen mossholme Åveken avs Saliggruva ö
Åker by o. sn Svanasjön sjö Åängen avs Sandbrinken vägbacke
Åker poststation /Se Svanasjön sjö Åängen avs Sandbäcken tillflöde
Åkers prästgård Saknas Svartebäck bäck Åängen lht Sandträdan åker
Ålaryd by Svartgölamosse mosse Norra Åängen lht Sandträdan åker
*Mellan Ålaryd = Mellangård = 1 Ålaryd gd Svartgölen göl Äddebo by Siggelaggen mosslagg
*Västra Ålaryd = Västergården = 2 Ålaryd gd Sven Larssons bäck bäck Älgebo by Siggemossen mosse
Ålaryd by Svensbygget ägomark Älgebo Lilla Saknas Skams öga kärr
Ålaryd by Svensbygget ägomark Lilla Älgebo bebyggelse Skantabacken backe
Ålaryd by /Se Svinsjögölen göl Älgebo Stora Saknas Skarpens fälla skogsmark
Älgebo by Svinsjögölen göl Stora Älgebo bebyggelse Skinnaremaden mad
Lilla Älgebo gd Svinsjön sjö Älghammar fabriksanläggning Skolträdan åker
Stora Älgebo gd Svinsjön sjö Lilla Äng avs Skrubbemossen Saknas
Älgebo gd /Se Svättemossen mosse Äng kärret lht Skärsjön Saknas
Älgebo by /Se Sågen såg? Östergård bebyggelse Sköllbäcken tillflöde
Älghammar järnbruk /Se Sänkegöl, Stora göl Östergård gård i Nässja Sköllbäckskärret kärr
  Sävkärret kärr Östergård gård i Starrike Slättgärdet åker
  Södermad terräng Östergård bebyggelse Slättgärdskärret ny odlad kärr
  Södra mad åkermark Östra Hult torp Småfållefloen pöl
  Sörgården åker- o. betesmark Öststu hmd Smörkällan källa
  Sörskog skogsmark   Snickareträdan åker
  Söräng betesmark   Sokärret kärr
  Takängen åkermark   Spångabron bro
  Tostö mossholme   Spångaveken slåtter
  Tranahall terräng   Spånvägen skogsväg
  Tranahall terräng   Staggveken slåtter
  Tranamad terräng   Stallaträdan åker
  Trolloxeln oxel   Stallträdan åker
  Trollsjön sjö   Stallåker åker
  Tråddragsdamm damm   Sticksåker åker
  Tråddragsdamm damm   Stockakärret kärr
  Trälleborg åkermark   Stora lid backe
  Tullen betesmark   Store mossen mosse
  Tvärbäcken bäck   Storåker åker
  Tvärgölen, L göl   Storåker åker
  Tvärgölen, St. göl   Storåker åker
  Ugglekull triangelpunkt   Stubbakärr kärr
  Ugglekullsbäcken bäck   Stövlakröken åker
  Ugglekullsbäcken bäck   Svalbäcken bäck
  Ulvaberget berg   Svalbäckskärret kärr
  Ulvö mossholme   Svenshall backe
  Utsiktskullen kulle   Svinsjön Saknas
  Valhall skogsmark   Sågalyckan hage
  Vasarebäcken bäck   Sågavekarna ängar
  Vipparps kulle triangelpunkt   Sågen göl
  Vippsjön sjö   Södragärde åker
  Vissebomossen mosse   Södra mad mad
  *Västbostigen landsväg   Södraträdan åker
  Västerån å   Sörskogen skogsmark
  Västerån å   Sakängen äng
  Västerån å   Tassavadet vadställe
  Västerån å   Tjuralaggen kärr
  Västerås skogsmark   Tjärbackaliden backe
  Västre skog skogsmark   Tjärbackaliden vägbacke
  Åkersbro landsvägsbro   Tjärbrännan åker
  Åkers mo Saknas   Tjärmossen Saknas
  Åkroken krök av Västerån   Tolandet åker
  Åsamossen mosse   Torpagärdet skogsmark
  Åsen terräng   Torsåker åker
  *Åsthults skog skogsparti   Tranemossen mosse
  Äddebo göl göl   Tranhalsen åker
  *Æka å   Trinteberget berg
  »ækro» å   Trollabäcken bäck
  »Ækro» å   Trollakullen kulle
  Älghammars damm damm   Trulsafloen kärr
  Älmåsa göl göl   Trulsalyckan åker
  Älmåsen terräng   Tråddrageridammen sjö
  Änggärdesbäcken bäck   Tråddragshagen hage
  Ängskärret åker- o. betesmark   Trädgårdskullen kulle
  Öregöl göl   Trädgårdsåker åker
  Öregöl göl   Trängta kärr kärr
  Örjebrunnen brunn?   Tvärgölarna Saknas
  Österskog terräng   Täppaliden vägbackar
  Österån å   Ulvaberget berg
  Österån å   Vasen åker
  Österån å   Vippsjön Saknas
      Vissaträdan åker
      Vissebomossen mosse
      Västanför ladugården åker
      Västerån Saknas
      Västra hage hage
      Västre skog skogsmark
      Åsagärdsgården åker
      Äkran åker
      Älgabobackarna backar
      Älgeboån Saknas
      Älmåsa göl Saknas
      Änggärdet äng
      Änggärdet åker
      Änggärdet slåttermark
      Ängåker åker
      Ärtåker åker
      Örjebrunnen vattenhåla
      Östra hage hage
      Övre mosse mosse

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.