ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hylletofta socken : Västra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 161 Naturnamn : 116 Bebyggelsenamn : 159 Naturnamn : 29
Hylletofta sn *Biärkarydz foot sten Hylletofta sn sn Beseberget Saknas
Hylletofta sn Beseberget berg Hylletofta socken socken Bjurshults göl Saknas
Hylletofta socken Bjurmaden åker- o. betesmark +Andersbo bs Bjällebosjön Saknas
Hylletofta sn Bjurshulta göl göl Backegård bebyggelse Byån Saknas
Hylletofta sn Bjurshultamossen mosse Bergagård bebyggelse Eskilsbyggegölen Saknas
Hylletofta sn Bjällebosjön sjö Bjuramålen bebyggelse Fureberget berg
Hylletofta sn Bjällebosjön sjö Bjurshult lht Fruegölen Saknas
Hylletofta sn Björnaryd triangelpunkt Bjärkaryd Saknas Fällemossen Saknas
Hylletofta sn Bockaberget berg? Bjärkaryd Saknas Hammarbergen Saknas
Hylletofta sn Borgen terräng Björnaryd bebyggelse Hammargölen bebyggelse
Hylletofta sn Brunnsberg terräng Boda Saknas Hjorsetån bebyggelse
Hylletofta sn Brunnstorpsmossen mosse Boda Norra bebyggelse Hultasjön t
Hylletofta sn Djurkärret åkermark Boda Södra bebyggelse Huvbergen Saknas
Hylletofta by o. sn Ekenäs terräng +Bodatorp soldattorp Hålabäcken Saknas
Hylletofta sn /Se Ekhagen betesmark Bohult bebyggelse Hästgölen Saknas
Hylletofta sn Eskilsbyggegölen göl +Borgen bs Hästryggarna bergå
Hylletofta sn Eskilsbygget ägomark Borsnäs Saknas Höksjön Saknas
Hylletofta sn Fjällsmossen mosse Borsnäs bebyggelse Isaks kärr Saknas
Hylletofta sn Frueberget berg Bredegård bebyggelse Kalvsåssjön Saknas
Hylletofta socken Frueberget berg /Se Brogård bebyggelse Kårasjön Saknas
Hylletofta socken Frueberget berg /Se Brogårdstorp utjord Långegölen Saknas
Hylletofta sn Fruegölen göl Brohult bebyggelse Puttemossen Saknas
Hylletofta sn /Se Fällan terräng +Brunnsberg bs Puttorna gölar
Hylletofta sn Fällemossen mosse Brunnstorp Saknas Runkehall »runkesten»
Hylletofta sn Gransholm terräng Brunstorp bebyggelse Rönnbergen Saknas
Hylletofta sn Gubbabäcken bäck +Brändebacke bs Skallebygds sjö Saknas
Hylletofta sn Gölstorp terräng Bröten t Skarbogöl Saknas
Hylletofta sn Göransbo skogsmark +Byholm hus Vakåssjön bebyggelse
Hylletofta sn Hagen skogsmark +Djurkärret soldattorp Ållebäcken Saknas
Hylletofta sn Hagshult betesmark +Ekenäs bs  
Hylletofta sn Hallen terräng +Ekhagen t  
Hylletofta sn Hammarbacken höjd Enekullen bebyggelse  
Hylletofta sn Hammargölen göl +Flinkabo t  
Hylletofta sn Harabäcken bäck +Fredriksberg hus  
Hylletofta sn Hjorset triangelpunkt Fyrbygget bebyggelse  
Hylletofta sn /Se Hjorsetån å +Fällan t  
Hylletofta sn /Se Hjärtasjön sjö /Se +Gransholm bs  
Hylletofta sn /Se Holmatorp terräng Granslund bs  
Hylletofta sn /Se Holmen terräng +Grynslet t  
Bjuramålen gd Hultasjön sjö +Gröndal bs  
Bjuramålen gd /Se Hultasjön sjö +Grönlid bs  
Bjuramålen gd /Se Hultet terräng Gölstorp bs  
Bjuramålen gd /Se Huvbergen berg +Göransbo t  
Bjurshult gd Hylletoftaån å +Hagen t  
Bjärkaryd by Hylletoftaån å +Hagshult t  
Bjärkaryd by Hålebäcken bäck +Hallen soldattorp  
Bjärkaryd by Hästagölen göl Halvnarp bebyggelse  
Bjärkaryd by Hästaryggarna terräng +Hammarbacken t  
Bjärkaryd by Högarör röse Hemmersryd bebyggelse  
Bjärkaryd by Högelid ägomark Hjorset bebyggelse  
Bjärkaryd by Höjden terräng Hjorsettorpet t  
Bjärkaryd by Hökasjön sjö +Hjälmåkra t  
Bjärkaryd by Idstorp terräng +Hjärpatorp soldattorp  
Bjärkaryd by Isaka kärr kärr Hjärtaryd Saknas  
Bjärkaryd by *Jernvigge hall gränspunkt Hjärtaryd bebyggelse  
Bjärkaryd gd Johannesberg berg +Holmatorp t  
Bjärkaryd by /Se Jonsbo åkermark +Holmen t  
Bjärkaryd by /Se *Kallsjön, se Kalvsåssjön sjö Holmåkra bebyggelse  
Bjärkaryd poststation /Se Kallsjön, se Sörsjön sjö +Hultet t  
?Björnaryd by Kalvsåssjön sjö +Hulthagen t  
Björnaryd gd /Se Knappen åkermark Hylletofta Saknas  
?Björnaryd by /Se Kullabogöl göl Högefälle hmd  
Boda Norra gd Kulltorp terräng Högelid bebyggelse  
Boda Södra gd Kvarnfallet fall +Högelund bs  
?Bohult gd Kyrkröret röse Högstorp bs  
Borsnäs gd Kårasjön sjö +Höjden t  
Brohult gd Källåsen terräng +Höjden t  
*Bäckegårdh Saknas Larstorp terräng Hökärret avs  
Djurskulla gd /Se Larstorp ägomark Id bebyggelse  
*Enebacken torp Ledet terräng +Johannesberg t  
*Eskilsbygget torp el. nybygge Lillemark åkermark +Johansberg t  
Haldanathorp, se Halvnarp gd Ljusarbo betesmark +Jonsbo t  
Halvdanstorp, se Nordanskog hg /Se Lugnet betesmark +Jussabo t  
Halvnarp gd Lunden åkermark +Karlsbo t  
Halvnarp gd Långegölen göl Klockaregård bebyggelse  
Halvnarp gård Lönnshultagölen göl +Knappen bs  
Halvnarp gd Malmudden udde Knäppen bs  
Halvnarp gd /Se Marbohus berg /Se +Knäppen t  
Hemmersryd gd Marbohus terräng +Krabbekullen t  
Hemmersryd by Mon betesmark Kullabo bebyggelse  
Hemmersryd by /Se Nordanskogs damm Saknas +Kulltorp soldattorp  
Hjorset lht /Se Perstorp ägomark +Kvarntorpet t  
Hjärtaryd gd Pipemossen mosse Kyrkebol bebyggelse  
Hjertaryd g Predikstolen skogsmark +Kyrkotorp soldattorp  
Hjärtaryd gd Puttebäcken bäck Kåranäs utjord  
Hjärtaryd gd /Se Puttemossen mosse Kåreslätt bebyggelse  
Hjärtaryd gd /Se Puttorna gölar +Källertorp t  
Hjärtatorp gd /Se Rosendal åkermark Källåsen avs  
Holmåkra by Runkehall terräng +Källåsen torp  
Holmåkra by Runkehall terräng Källäng bebyggelse  
Holmåkra by Rävakullen kulle Labbarp bebyggelse  
Holmåkra gd Rönnbergen berg +Larstorp t  
Hylletofta by, sn Röshult ägomark +Ledet t  
Hylletofta by Sjöberg sankmark +Lillanäs bs  
Hylletofta by Sjöbo terräng +Lillemark bs  
Hylletofta poststation /Se Skallebygda sjö sjö +Ljungdala bs  
Högelid torp Skallerör röse +Ljungsberg hus  
Id gd Skarbogöl göl Ljungsberg bs  
*Kulebo bebyggelse Skräddarebygget terräng +Lunden t  
Kullabo by Storängen betesmark +Lyckåsen bs  
Kullabo by Svenstorp åkermark Lönshult avs  
Kullabo by Södratorp terräng +Mon t  
Kullabo by Sörsjön sjö Nedergård gård i Redeby  
Kullabo by Sörsjön sjö +Nilsberg t  
Kåreslätt gd Vakåsasjön sjö Nordanskog Saknas  
Kåreslätt komministerbost. Varbäcken bäck Nordanskog bebyggelse  
Källäng gd Viken terräng Norregård bebyggelse  
Labbarp gd Villstorp ägomark Norregård bebyggelse  
Labbarp gdr /Se Vämmesån å Nybygget hus  
Labbarp gd /Se Västen terräng Nygård t  
*Linhæl Saknas Västerskog skogsmark +Nyholm bs  
*Markistræl Hyllstofta Saknas Åbo terräng Nytorp t  
Nordanskog hg Ållebäcken bäck Nyängen t  
Nordanskog gd Ållorna terräng +Perstorp t  
Nordanskog herrgd Älmhultamossen mosse +Pettersborg bs  
Nordanskog hg /Se Östanskog terräng Pilagård bebyggelse  
Nordanskog by /Se   Redeby Saknas  
Pilagården poststation /Se   +Rosendal soldattorp  
Redeby by   Ruggarp bebyggelse  
Redeby by   Rungehall avs  
Redeby by   Rutasten t  
Redeby by /Se   Råberg bebyggelse  
Redeby gård   Rävakullen t  
Redeby by   +Röshult t  
Redeby by   +Sjöberg t  
Redeby by /Se   Sjöstorp Saknas  
Redeby by /Se   Sjöstorp Lilla bs  
Redeby by /Se   Skallebygd bebyggelse  
Redeby by /Se   Skattegård bebyggelse  
Redeby by /Se   +Skogsdal bs  
Ruggarp gd   +Skogslund bs  
Råberg gd   +Skråpan t  
Rävakullen torp   +Slänten t  
*Rönderås Hylletofta Saknas   +Snytet hus  
Röshult torp   +Spishallarna bs  
»sidhwadatorp», se Sjöstorp by /Se   Stigäng bebyggelse  
Sighwadrthorp, se Sjöstorp by   +Strömsberg bs  
Siwadztorp, se Sjöstorp by   +Svenstorp t  
Sjöstorp by /Se   Södergård bebyggelse  
Sjöstorp by   Södergård bebyggelse  
Sevedstorp by /Se   +Södragårdskvarnen t  
Sjöstorp by   +Södratorp soldattorp  
Sjöstorp by   Tosteryd Saknas  
Sjöstorp by   Tosteryd bebyggelse  
Sjöstorp by /Se   Tubbarp bebyggelse  
Sjöstorp by   Vakås Saknas  
Sjöstorp by /Se   Våkås Lilla bebyggelse  
Sjöstorp by   Vakås Stora bebyggelse  
Sjöstorp by /Se   +Viken t  
Sjöstorp by /Se   +Villan t  
Sjöstorp Saknas /Se   Villstorp t  
Skallebygd gd   +Västen bs  
Skallebygd gd /Se   +Åbo torp  
Tosteryd gd   Åkerhult bebyggelse  
Tubbarp gd   Åkerhult Lilla Saknas  
Tubbarp gd /Se   +Ängdala bs  
Vakås Stora gd   +Östanskog t  
Våkås Lilla gd   Östergård bebyggelse  
Åkerhult, Lilla by   Övregård bebyggelse  
Åkerhult gd      
Östergård gd      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.