ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Ljunga socken : Västra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 109 Naturnamn : 138 Bebyggelsenamn : 348 Naturnamn : 291
Ljunga Norra Saknas Alehög kulle? Norra Ljunga socken socken Nummerförteckning förteckning
Ljunga, Norra sn Allmänningen åkermark Norra Ljunga sn Alehögslyckorna åkrar
Ljunga, Norra socken Amerika åker /Se Aleholm lht Allmänningen mad
Ljunga, Norra socken Björnaholmen åkermark Alehög t Amerika åker
Ljunga, Norra sn /Se Björnekälle källa? Alehög knekttorp Andersabacken slåtter
Ljunga, Norra förs. Bläcksekärret kärr Annetorp lht Andersagärdet åker
Ljunga sn Bredmaderna mader /Se Annetorp stuga Bastegärdet åker
Ljunga, Norra sn Broddanäsasjön sjö Arvidsbo avs. Bastegärdet åker
Ljunga, N.? sn Brokamaden åkermark Aspelund lht Basteträdan åker
Ljunga sn Brunnsekärren kärr Backegård gård i Komstad Basteträdan åker
Ljunga, Norra sn Brunnsekärren kärr /Se Backegård gård i Mossaryd Bastängen äng
Ljunga, Norra sn Danselindan åker /Se Backegård gård i Örsby Bastängen äng
Ljunga, N. sn Drängagråt äng /Se Backegård gård i Komstad Bergaträdan åker
Ljunga (numera Norra) sn Dövalyckorna åkermark Backegård gård i Mossaryd Bergträdan åker
Ljunga sn Ekebacken ekbacke? Backegård gård i Örsby Björnekälle källa
Ljunga, Norra sn Ekeberg terräng Backholmen lht Bläcksekärret slåtterkärr
Ljunga, Norra förr sn, nu i Sävsjö stad Filebogölen göl Bengtsgård bebyggelse Bockadalen förr äng, nu betesvall
Ljunga sn Filebomossen mosse Bengtsgård bebyggelse Bodagärdet åker
Ljunga, Norra sn *Fjälls mosse mosse Bengtsgård bebyggelse Bolen ängar
Ljunga sn Fjällsmossen Saknas Berga lht Bolet äng
Ljunga, Norra sn Fjällsmossen mosse Berghem lht Bolet äng
Ljunga, Norra f. sn Fjällsmossen mosse Bergholm lht Bolet äng
Ljunga by o. sn Fläskamaden mad /Se Bergsätra avs. Bredmaderna mader
Ljunga, N. sn Fransahacket åkermark Björket t Brinkalyckan åker
Ljunga, N. förs. Fransahacket åker /Se Björket hmd Brinkastjärtarna åkrar
Ljunga, Norra sn Fröjdafällan åkermark Björkhaga lht Brinken åker och äng
Ljunga, Norra förr sn, ingår numera i Sävsjö stad /Se Fällan åkermark Björkhaga lht Broabackadalen ängsslåtter
Ljunga, Norra sn /Se Fålläng terräng Björkliden avs. Broddanässjön Saknas
Ljunga, Norra sn /Se Galgabacken kulle Björnaholmen t Brokamaden mad
Ljunga, Norra sn /Se Getanabben udde Björnaryd Saknas Broåker åker
Björnaryd gd Grimmesbro bro Borgen lht Brunnsekärret äng och mosse
*Bredegården gård Gruvan åkermark Broabacken bebyggelse Bråtlandet åker
[Ljunga (Bredegården] by Gröndal terräng Broddagård bebyggelse Bråtledet grind
Broddanäs gd Grötabäcken bäck, kärr /Se Broddagård bebyggelse Bultagärdet åker
Broddanäs gd /Se Gubbabo åkermark Broddanäs bebyggelse Bäckalyckan äng
*Bäckegårdh Saknas Gölen sjö /Se Broddanäs bebyggelse Böstedalen äng
*Domarp Saknas Götahacket åkermark Broholm lht Dalen slåtter
Filebo gd Götahacket åker /Se Brostugan bs Dammgärdet åker
Filebo gd /Se Hacket åkermark Brostugan stuga Danselinden åker
Grenakullen tp /Se Hacket åkermark Brostugan bs Davidstorp äng
Hennikahemmet gd /Se Hacket ägonamn /Se Byholm bs Draken kulle
Kamsta, se Komstad by Hemsjön sjö Byholm bs Dövalyckorna åkrar
Kistegården gd /Se Hemsjön sjö Cedersberg lht Ekebacken höjdsträckning
Kistegården gd /Se Hemsjön sjö Dalskog lht Ekeberget Saknas
Klämmet beb. /Se Hemsjön sjö Dalskog avs. Finsnytekullarna kullar
Kockhemmet gdr /Se Hemsjön sjö Dalslund lht Finsnytet åkerbit
Kockhemmet gd /Se Hemsjön sjö /Se Ekeberget t Fiskejöddaträdan åker
Komstad by Hjärtlandakärret kärr Ekeberg(et) f. torp Fjällsmossen vildmosse
Komstad by Hjärtlandakärret kärr Enhult lht Fjällsmossen Saknas
Komsta by Håladungen terräng Filebo bebyggelse Flaten åker
Komstad by Högaholmen åkermark Filebo bebyggelse Fläskamaden madslåtter och mossodling
Komstad by Jonsbo åkermark +Fiske-Jöddens torp Fläskamaden madslåtter
Komsta by Kinnekulle kulle Franslund lht Fläskamaden mad
Komstad by Klovehall terräng Fridenborg lht Fransahacket åker
Komstad by Knäbben åkermark Fridhem lht Fredrikamaden mad
Komstad by Knäbbesgölen göl Fridhem lht Fåramaden mad
Komstad by Kockhemsgölen göl Fridhem bs Fällan åker
Komstad by Kohagamossen åkermark Fröjdafällan t Fällorna åker
Komstad by Kohagemossen åkermark Furelund lht Galgabacken gammal avrättningsplats
Komstad by Komstad triangelpunkt Furuborg lht Galgbacken avrättningsplats
Komstad by Kroksmaden åkermark Furudal lht Galgabacken backe
?Komstad by Kråkeberg åkermark Furulid lht Getanabben udde
Komstad by Kråkefors kvarn o. vattenfall Fälläng bs Granslyckan åker
Komstad by /Se Kråkefors fors /Se Granebo lht Grimmesbro bro
Komstad by /Se Kullalyckan åkermark Granelund lht Gruvan åker
Komstad by /Se Kungsfällan terräng Grangärde lht Gruvegärdet åker
Kråkefors kvarn, lht Källeberg åker- o. betesmark Granholm bs Gruvorna åkrar
Kråkefors kvarnlägenhet Källåsen ås Graninge avs. Gräsängskullen höjdsträckning
Kråkö beb. /Se Lammamad åkermark Granliden lht Grötabäcken kärr
Ljunga by Ljungafällan terräng Grenakullen t Gubbalyckan åker
Ljunga by Ljungamossen mosse Gröndal t Gubbängen äng
Ljunga poststation /Se Ljungaån å Gröndal lht Gåsabäcken bäck
Ljunga Lillagård komministerbost. Ljungaån å Gröndal torp Gärdet åker
Mejensjö by Lunden betesmark? Grönelid lht Götahacket åker
Mejensjö by Lunden betesmark? Grönskull avs Hacket åker
Mejansjö by Lövabo åkermark Gubbabo hmd Hacket åker
Mäjensjö gd /Se Madaholm åkermark Gubbabo bebyggelse Hacket åker
Mejensjö by /Se Marken terräng Gubbabo t Hacket åker
Mossaryd by Mejensjögölen sjö /Se Gustavsberg lht Hacket åker
Mossaryd by Myresjön sjö Gustavsborg lht Hacket åker
Mossaryd by *Mäjensjön sjö Gustavslund lht Hacket åker
Mossaryd by Mäjensjösjön sjö Gästgivaregård bebyggelse Hagåkern åker
Mossaryd by Norberget berg Götens bs Hagåkerslyckan åker
Mossaryd by Nybygget skogsmark Haga lht Hallbergsbacken höjdsträckning
Mossaryd by /Se Näset terräng Hagaberg lht Hemsjön sjö
Mäjensjö by Nöjdahacket åkermark Hagen bebyggelse Hemsjön Saknas
Nybili, se Nöbbeled by Nöjdahacket åker /Se Hagen bebyggelse Herrön utjord
?Nöbbeled by Pinan äng /Se Hennikahemmet bebyggelse Herrösgöla sjö
?Nöbbeled by Pinnahult skogsmark Hennikahemmet bebyggelse Hjälmen åker
?Nöbbeled by Pläten åker /Se Hennikahemmet gård Hjälmerna åker
Nöbbeled by Risabergen terräng Herrö utjord Hjälmåkern åker
?Nöbbeled by Rössvedslyckan åkermark Holmatorp lht Hoabacken höjdsträckning
Nöbbele gd Sankemad sankmark Holmåkra bebyggelse Holmen åker
Nöbbele gd /Se Sibirien terräng Holmåkra lht Holmen mosse
Nöbbeled by /Se Sibirien mosse /Se Holmåkra hmd Holmen mosse
Pinuten torp /Se Skallabråne terräng Håkanstorp avs Hundänden åker
Skrivaregården gd Skotrumporna mossar /Se Håkanstorp lht Håladungen skogsfälla
Stabeck torp Skroven skogsmark Högaberg lht Hålskiften äng
Stocken gd Skönabro terräng Högagärde lht Hårdbacken äng
Stocken gd /Se Slipefloe sank mark Högaholmen t Högagärdet höjdsträckning
Sällelund lht /Se Slåttakärret kärr Högahäll lht Höga led grind
Sävsjö, se Sävsjö stad förr by Slättmarkagölen göl Högelid lht Höratäppan äng
Tamja torp /Se Snarkullen terräng Högelund lht Janaträdan åker
Tällevad gd /Se Stabbesbro bro Johannesberg lht Janängen äng
Ängen gd Stabäck åkermark Johanneslund lht Johansgärdet åker
Ön gd *Stavsjön, se Sävsjön sjö Johansberg lht Jonsbo skogsmark
Örsby by Stenkätten terräng Jonsbygget lht Jonsbo åker
Örsby by /Se Store mosse mosse Jonsgård bebyggelse Kallgården åker
Örsbyholm by Svartavad terräng Karlsberg avs. Kalvatäppan äng
  Svenstorp åkermark Karlsberg lht Kalvhagen åker
  Svinahacket åker /Se Karlsro lht Kalvhagen hagmark
  ?Sävsjön sjö Kistegård bebyggelse Kalvängen äng
  Sävsjön sjö Kistegården bebyggelse Kattehåle åker
  Sävsjön sjö Klangsåsen bs Kiddalyckan åker
  Sävsjöån å +Klangsåsen bs Kidden åker
  Sävsjöån å Klumpabo bs Kinnekulle kulle
  Södrelund terräng Klämmet hmd Klovehall berg
  Tamja terräng Knyckebo bs Klumpen åker
  Tingsslätt åkermark Kockhemmet bebyggelse Knäbben äng
  Tingsslätt åker /Se Kockhemmet bebyggelse Knäbben äng
  Tjurahöljan vattenhåla /Se Kockhemmet gård Knäbbesgölen sjö
  Toftaån å Komstad Saknas Knäbergsgölen Saknas
  Tresnibben åker /Se Komstad by Kohagabacken åker
  Trindåker åker /Se Komstad by Kohagalyckan åker
  Tröttarike äng /Se Kristinero lht Kohagamossen mosse
  Tåagölen göl Kråke bebyggelse Kohagaträdan åker
  Vrigstadsån å Kråke bebyggelse Kohagehacket åker
  Västerskog åkermark Kråkefors kvarn o. vattenfall Kroksmaden madslåtter
  *Wästra Säfsiö giärde Saknas Kråkefors kvarnlägenhet Krokåker åker
  Ängen triangelpunkt Kåreslätt lht Kråkemaden mossodling
  Ögölen göl Källeberg bs Kråketrädan åker
  Ögölen göl Källeberg lht Kråkån Saknas
  *Örbysjön, se Hemsjön sjö Källedal lht Kullagärdet åker
  Örelid backe /Se Källedal t Kullaträdan åker
  Ören åker /Se Källåsen bs Kungsfällan åker
  *Örsbysjön, se Hemsjön sjö Källäng bebyggelse Kuse åker
  Örsbysjön, se Hemsjön sjö Källäng bebyggelse Kvarnabäcken bäck
  Östre mosse mosse Liljenholm Saknas Kålhögarna åkrar
    Liljerum lht Källarebacken kulle
    Lillebo lht Källareträdan åker
    Lillegård gård i Ljunga Källeberg åker
    Lillegård gård i Ljunga Källetäppan förr slåtter, nu skogsmark
    Lilleskog bs Källåker åker
    Lillsätra lht Ladugårdsgärdet åker
    Lindesberg lht Ladugårdsgärdet åker
    Ljunga by Ladugårdsträdan åker
    Ljunga Saknas Lammamad mad
    Ljunga by Lammamadkärret kärr
    Ljungafällan hmd Lergravslyckan åker
    Ljungdala bs Lindbergsängen förr äng, nu betesmark
    Ljunghem lht Ljunga mosse Saknas
    Ljungsberg bs Ljungaträdan åker
    Ljungsjö lht Ljungaån å
    Lugnet bs Ljungaån Saknas
    Lugnet lht Lunden äng
    Lyckan lht Lunden åker
    Lyckeborg t Lunden åker
    Lönberget hus Lunden åker
    Lönnberget bs Lunden äng
    Lövebo bs Lundskullen höjdsträckning
    Lövskog bs Lyckedalen åker
    Madaholm hmd Långabröten åker
    Madholmen lht Långelagg kärr
    Malkomslund lht Madbacken åker
    Malkomsö hmd Marken hagmark
    Malkolmsö t Marken åker
    Mariefred lht Marken hagmark
    Marieholm lht Massalyckan åker
    Mauritsgård bebyggelse Mejensjösjön Saknas
    Mauritzgård bebyggelse Mellangärde åker
    Mejensjö Saknas Mellangärdet åker
    Mellangård gård i Ljunga Mellangärdet åker
    Mellangård gård i Mejensjö Mellangärdet åker
    Mellangård gård i Mossaryd Mellangärdet åker
    Mellangård gård i Sävsjö Mellangärdet åker
    Mellangård gård i Ljunga Mellangärdet åker
    Mellangård gård i Mossaryd Mellangärdet åker
    Mellangård gård i Mäjensjö Mellanträdan åker
    Mellangården gård i Sävsjö Moen åker
    Mossaryd bebyggelse Mormorsträdan åker
    Mossaryd by Mossåker åker
    Målen hus Munkagärdet åker
    Målen bs Mäjensjösjön sjö
    Mäjensjö by Norberget berg
    Nilsberg Saknas Norragärde åker
    Nilsgård bebyggelse Norragärde åker
    Nilsgård bebyggelse Norragärdet åker
    Nordanskog lht Norragärdet åker
    Norrby bebyggelse Norragärdet åker
    Norregård gård i Mäjensjö Nyhacket åker
    Norregård gård i Mossaryd Nyhacket åker
    Norregård gård i Mejensjö Nylycke åker
    Norregård gård i Mossaryd Nyträdan åker
    Norregård gård i Sävsjö Näslyckan åker
    Norregården gård i Sävsjö Nöjdahacket åker
    Norrelid lht Oxhagaträdan åker
    Nyalund lht Oxlebärsträdan åker
    Nybygget lht Pinnahult slåtter
    Nybygget t Plåten åker
    Nybygget torp Plöjorna åkrar
    Nyhem lht Pålsängen äng
    Nyholm bs Påven vattenkälla
    Nyslätt lht Raggarene åker
    Nyäng t Renåker åker
    Nyängen bs Råsgärdet åker
    Nyängen backstuga Rävakullen höjdsträckning
    Näset t Rödingen åker
    Nöbbele Saknas Rödingen åker
    Nöbbeled gård Rönnelyckan åker
    Nöbbeled bebyggelse Rörslyckan åker
    Nöbbelemaden Saknas Sanda åker
    Oskarsdal t Sankemad förr madslåtter
    Petersborg avs. Sibirien mosse
    Petersborg bs Sidehagen hagmark
    Pinuten bs Sjögärdet åker
    Prästegård förr pastorsboställe Sjögärdet åker
    Prästegården bebyggelse Sjögärdet åker
    Pålsons bs Sjölängderna åkrar
    Ringsudden t Skallabråne förr kärr, nu mossodling
    Ringsudden t Skallansgärdet åker
    Risa bebyggelse Skeden åker
    Risa bebyggelse Skiften slåtter
    Rosendal bs Skift, Lilla äng
    Rosendala lht Skift, Stora äng
    Rosenlund lht Skiftängen äng
    Rosholm lht Skisåker åker
    Rusthållet bebyggelse Skotrumporna mossar
    Rusthållet bebyggelse Skrovet skogsmark
    Rödleden grindar Skrunten åker
    Sanatoriet Saknas Skvallrebäcken bäck
    Sandslätt bs Skönabro hagmark
    Sandåkra lht Glipefloe vattensjukt område
    Sarrbo lht Slipespång åker
    Sigfridsholm lht Smedgärdet åker
    Sjöbo lht Smetfällan skogsfälla
    Sjöholm bs Sobacken grushåla
    Sjölund lht Sogatan väg
    Sjöstorp t Sollahack åker
    Sjöstorp avs Sprängshagen hagmark
    Sjöstorp torp Sprängsängen äng
    Skogsberg lht Stabbesbro kärr
    Skogsdal bs Stenkätten hagmark
    Skogsdal lht Storeträde åker
    Skogshem lht Storängen äng
    Skogshill lht Stugegärdet åker
    Skogsholm lht Stugegärdet åker
    Skogshyddan lht Svinahacket åker
    Skogslund lht Svinahacket åker
    Skogslund lht Sänningen, Norra åker
    Skogsro lht Sänningen, Södra åker
    Skogsslätt lht Sävaträdan åker
    Skogstuna lht Sävsjön Saknas
    Skogsvillan lht Sävsjösjön sjö
    Skogsåkra lht Södragärde åker
    Skrivaregård bebyggelse Södragärde åker
    Skrivaregården bebyggelse Södragärdet åker
    Skyddet bs Södragärdet åker
    +Skyddet bs Södragärdet åker
    Smedbo bs Södredal ängsslåtter
    Smedjegård bebyggelse Södregårdsträdan åker
    Snarkullen t Sörpeshagen åker
    Snarkullen torp Sörängen äng
    Solbacken lht Talavid öppen plats
    Solbacken lht Tjurahöljan vattenhåla
    Sonagård bebyggelse Tranudden åker
    Sonagården bebyggelse Tresnibben åker
    Spången bs Trindåker åker
    Stabäck bs Tröttarike slåtteräng
    Stensholm lht Tåsslakärr kärr
    Stenslund lht Täppan äng
    Stocken bebyggelse Vassdalen slåtter
    Stocken bebyggelse Veke mosse
    Stom bebyggelse Videmossen mosse
    Stommen bebyggelse Videsmaden mad
    Storegård bebyggelse Videvången åker
    Storegård bebyggelse Vinklen åker
    Stormens bs Vänslet källa
    Strömsberg lht Västerdalen åker
    Sunnagård bebyggelse Västerlycke åker
    Svartavad t Västragärde åker
    Svarta vad torp Vätteberget kulle
    Svensborg lht Ängagärdet äng
    Svensholm lht Ängalyckan åker
    Svenstorp bs Ängalyckan åker
    Svenstorp lht Ögölen sjö
    +Svenstorp t Ören åker
    Svinakullen avs Örsbysjön Saknas
    Svinakullen avs. Örsbysjön sjö
    Sällelund lht Östragärde åker
    Sällsberg lht Östragärdet åker
    Säveslund avs. Överåkern åker
    Sävsjöberg lht  
    Sävsjöfors lht  
    Sävsjöholm lht  
    Sävsjölund lht  
    Sävsjöström lht  
    Södergård gård i Komstad  
    Södergård gård i Ljunga  
    Södergård gård i Mejensjö  
    Södergård gård i Mossaryd  
    Södergård gård i Sävsjö  
    Södergård gård i Örsby  
    Söderslätt lht  
    Södratorp bs  
    Södratorp t  
    Södregård gård i Komstad  
    Södregård gård i Ljunga  
    Södregård gård i Mossaryd  
    Södregård gård i Mäjensjö  
    Södregård gård i Örsby  
    Södregården bebyggelse  
    Södrelund hus  
    Södrelund bs  
    Söderslätt bs  
    Talludden lht  
    Tamja hus  
    Tamjan t  
    Tingsslätt lht  
    Trollenäs lht  
    Tällevad lht  
    Tällevad hmd  
    Törnas t  
    Valkesborg lht  
    Västanå lht  
    Västergård gård i Komstad  
    Västergård gård i Sävsjö  
    Västerskog t  
    Västerskog t  
    Västregård gård i Komstad  
    Västregården bebyggelse  
    Åbo bs  
    Ådala lht  
    Åkershem lht  
    Åkerslund lht  
    Åskog lht  
    Ängen hmd  
    Ängen bebyggelse  
    Ön bebyggelse  
    Ön hmd  
    Örsby by  
    Örsby bebyggelse  
    Örsby bebyggelse  
    Örsby by  
    Örsbyholm by  
    Örsbyholm bebyggelse  
    Östanskog hus  
    Östanskog bs  
    Östramaden landvinning  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.