ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vallsjö socken : Västra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 288 Naturnamn : 55 Bebyggelsenamn : 94 Naturnamn : 15
Vallsjö Saknas Anderstorp terräng Vallsjö socken socken Allgunnabäcken tillflöde
Vallsjö sn Barskärvet holme Andersholm bs Barskärret stenklippa
Vallsjö sn Björkelund terräng Aspelund bs Bollsjön sjö
Vallsjö sn Bockudden udde Backegård bebyggelse Eksjöhovgårdssjön sjö
Vallsjö sn /Se Bäckaskogsgölen göl Berget bebyggelse Hultasjön Saknas
Vallsjö sn Dammängen terräng +Björkelund t Kattön Saknas
Vallsjö sn Eksjöhovgårdssjön sjö Borgholmen avs Näsudden Saknas
Vallsjö f.d. sn Eksjöhovgårdssjön sjö /Se Brånahemmet avs Ruinen ruin
Vallsjö f.d. sn Eksjön, se Eksjöhovgårdssjön sjö /Se Burseryd bebyggelse Skitareberget undervattensskär
Vallsjö sn Eksjö förteckning Bäckaskog bebyggelse Skrapstadsjön Saknas
Vallsjö sn Eksjö tingsplats förr tingsplats Dalen bebyggelse Stora grund Saknas
Vallsjö socken Fiskholmen udde? Djurgården bebyggelse Svartevik vik
Vallsjö sn *Fjälls mosse mosse Domaregården hmd Sävsjöån Saknas
Vallsjö sn /Se Fällan betesmark Eksjöhovgård Saknas Vallsjön Saknas
Vallsjö sn Hulta triangelpunkt Eksjöhovgård bebyggelse Vikåsen Saknas
Vallsjö förs. Hultasjön sjö Erlandsgård bebyggelse  
Vallsjö sn Hägnaån å Fagrahult bebyggelse  
Vallsjö sn Högarör röse Fiskholmen avs  
Vallsjö sn Höjden åkermark Grimsholm Saknas  
Vallsjö sn Jutabäcken triangelpunkt Grimshom Norra bebyggelse  
?Vallsjö sn Kattön ö Grimsholm Södra bebyggelse  
Vallsjö sn Kvarnkärret kärr Grindstorp avs  
Vallsjö f. sn Lidernagölen göl Gåvan avs  
Vallsjö sn *Loskogkulle kulle(?) Hallstenstorp bebyggelse  
Vallsjö sn Mellangölen göl Hillarp bebyggelse  
Vallsjö sn Nyatorp åkermark Holmen avs  
Vallsjö sn Näsaudden udde Hulta Saknas  
Vallsjö sn /Se Oxhagen terräng Hultagård järnvägsstation  
Vallsjö förr sn /Se Perstorp åkermark Hållstorp avs  
Vallsjö sn /Se Prästamaden åkermark Hägnen hmd  
Vallsjö sn /Se Runkärret åkermark Hägnen Södra bebyggelse  
Vallsjö sn /Se Ryttarehagen terräng Höjden t  
Brånahemmet beb. /Se *Sankt Sigfrids källa källa /Se Jonsbygget bebyggelse  
?Burseryd by Sankt Sigfrids källa källa Jutabäcken bebyggelse  
Burseryd by Sibbestenen sten (fornminne) Karstorp t  
Burseryd gd Sjöberg terräng Klockebo t  
Burseryd by /Se Skrapstadsjön sjö Knävelsby Saknas  
Burseryd by /Se Slaggen åkermark Koppängen avs  
Djurgården gd /Se Solvik vik Kullen avs  
Eksjö förteckning Stentorpet åkermark Kyrkotorp bebyggelse  
?Ekesjö Hovgård herregods Svartevik vik Källeryd bebyggelse  
Ekesjö Hovgård herregods Svensbygget terräng Liden t  
Eksjö Hovgård (förr tingsställe), herresäte Sävsjöån å Liderna Norra bebyggelse  
Eksjö Hovgård (förr tingsställe), herresäte Vallsjön sjö Liderna Södra v  
Eksjö Hovgård (förr tingsställe), herresäte Vallsjön sjö Lillegård gård i Skrapstad  
Eksjö Hovgård herresäte Vallsjön sjö Lyckås torp  
Eksjö hovgård hg Vallsjön sjö Mellangård gård i Torset  
Eksjö Hovgård herresäte Vallsjön sjö Mellangård gård i Uppåkra  
Eksjö hovgård gd Vallsjön sjö Muntarp Saknas  
Eksjö (numera Eksjö hovgård) gd Vallsjön sjö Muntarp gård  
Eksjö Hovgård herregods Vallsjön sjö /Se Målen bebyggelse  
Eksjö Hovgård hg Vallsjön sjö /Se Nordanskog avs  
Ekesjö hovgård gd Vikåsen ås Norregård gård i Hulta  
Eksjö Hovgård hg Ålgjutan betesmark Norregård gård i Torset  
?Eksjö hovgd, hgd Ängen betesmark Norregård gård i Uppåkra  
Eksjö Hovgård herregods (förr tingsplats)   Nybygget bebyggelse  
Eksjö hovgård herrgård   +Näset torp  
Eksjö hovgård hg   Näset avs  
Eksjö hovgård hg   Perstorp bebyggelse  
Eksjö hovgård herrgård   Pettersborg t  
Eksjö Hovgård (förr tingsställe) herresäte   Prästmaden avs  
Eksjö Hovgård hg   Runkärret bebyggelse  
Eksjö Hovgård hg /Se   Runnahult bebyggelse  
Eksjö Hovgård gd   Ryttarehagen avs  
Eksjö Hofgård herrg. tingställe   Råkullen bebyggelse  
Eksjö hofgård Saknas   Sibbarp bebyggelse  
Eksjö hovgård hgd   Sikanäs bebyggelse  
Eksjöhovgård gods   Sikanäs gård  
Eksjö hovgård f.d. slott   Skrapstad Saknas  
Eksjö Hovgård hg   Skrapstad gård  
Eksjö hovgård hgd   Slaggen avs  
Eksjö Hofgård gds.   Spången bebyggelse  
Eksjö hovgård hgd   Stabäck t  
Eksjö Hovgård herresäte   Stommen bebyggelse  
Eksjö Hovgård herresäte   Storegård bebyggelse  
Eksjö hovgård hgd   Storegård bebyggelse  
Ekesjö g   Sågtorpet torp  
Eksjö hovgård hgd   Sävsjö municipalsamhälle  
Eksjö hovgård gd   Södergård gård i Hulta  
Eksjö hovgård gd   Södergård gård i Torset  
Eksjö hovgård gd   Södergård gård i Uppåkra  
Eksjö hovgård herresäte   Södergård gård i Vallsjö  
Eksjö Hovgård hgd   Torset Saknas  
Eksjö Hovgård hg   Uppåkra Saknas  
Eksjö Hovgård hg   Uppåkra Saknas  
Eksjö Hovgård hg   Uppåkra by  
Eksjö hovgård hgd   Vallen bebyggelse  
Eksjö Hovgård hg   Vallsjö Saknas  
Eksjö (numera Eksjö Hovgård) hgd   Viken avs  
Eksjö Hovgård herresäte   Yxnavall bebyggelse  
Eksjö Hovgård hg   Ålgjutan bebyggelse  
Eksjö Hofgård hg   Ängaholm bs  
Eksjö Hovgård hg   Ängen bebyggelse  
Eksjö Hovgård Saknas   Östanskog avs  
Eksjö Hofgård gds.      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö Hovgård herresäte      
Ekesjö Hovgård hg      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö hofgård hrgd      
Eksjö (numera Eksjö Hovgård) hgd      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hofgård hrgd.      
Eksjö hofgård hrgd.      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herregods      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö Hovgård hgd      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård gods      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö hovgård hgd      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö Hovgård hgd      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hofgård hrst      
Eksjö Hovgård gods      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö hovgård hgd      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herregods      
Eksjö hovgård gd      
Eksjö hovgård hgd      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö hovgård hg      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö Hovgård gods      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herregods      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö hovgård hg      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård hg      
Eksjö Hovgård gods      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård herresäte      
Eksjö Hovgård gods      
Eksjö Hovgård förr tingsställe, nu hg      
Eksjö hovgård hg      
Eksjöhovgård gd      
Eksjö hovgård gd      
Eksjö Hovgård herrgd      
Eksjö Hovgård hg /Se      
Eksjö hofgård herregods /Se      
Eksjö hovgård egend. /Se      
Eksjöhovgård gd /Se      
?Grimsholm by      
Grimsholm by      
Grimsholm by      
Grimsholmen gd /Se      
Grindstorp avs /Se      
Hallstenstorp gd      
Hallstenstorp gd /Se      
Hillarp gd      
Hillarp gd /Se      
Hillarp gd /Se      
?Hulta by      
Hulta herrg.      
Hulta by      
Hägnen beb /Se      
*Ingerundathorp ?försv. gd      
*Ingerundathorp ?försv. gd      
*Ingerundatorp försvunnen gård      
Knäfvelsby g      
Knävelsby gd      
Knävelsby gd      
Knävelsby gd /Se      
Källeryd gd /Se      
Malebo fsv. beb. /Se      
Malingsbo fsv. beb. /Se      
Muntarp gd      
Muntarp gd /Se      
Målen gd      
Målen gd /Se      
*Packegård gd      
Runnahult gd      
Runnahult gd /Se      
Sibbarp by      
Sibbarp by      
Sibbarp by      
Sibbarp gd      
Sibbarp Saknas /Se      
Sikanäs by      
Sikanäs gård      
Sikanäs gd      
Skarpstad, se Skrapstad gd      
Skrapstad gd      
Skrapstad gd      
Skrapstad gd      
Skrapstad gd      
Skrapstad gd      
Skrapstad gd      
Skrapstad gd      
Skrapstad gd      
Skrapstad gd      
Skrapstad gd      
Skrapstad gd      
Skrapstad gd      
Skrapstad g.      
Skrapstad gd      
Skrapstad gd      
Skrapstad by      
Skrapstad gd /Se      
Skrapstad gd /Se      
Skrapstad gd /Se      
Skrapstad gd /Se      
Skrapstad Saknas /Se      
Skrapstad gd /Se      
Skrapstad gd /Se      
Skapstade, se Skrapstad gd      
*Skraptorp, se Skrapstad gd      
Stabäck torp /Se      
*Storegård gd      
Torp torp      
Torset by      
Torset gd      
Torset gd /Se      
Torset by /Se      
Torset gd /Se      
Torsjö, se Torset gd /Se      
Uppåkra by      
Uppåkra by      
Uppåkra by      
Uppåkra by      
Uppåkra by      
Uppåkra by      
Uppåkra by      
Uppåkra gd:ar /Se      
Uppåkra by /Se      
Uppåkra by /Se      
Vallsjö hrgd.?      
?Vallsjö hg      
?Vallsjö gd      
Vallsjö by      
Vallsjö gd      
Vallsjö gd      
Vallsjö by      
Vallsjö by      
Vallsjö Södergård gd /Se      
Yxnavall gd      
Yxnavall gd /Se      
Yxnavall gd /Se      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.