ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Myresjö socken : Östra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 213 Naturnamn : 231 Bebyggelsenamn : 669 Naturnamn : 501
Myresjö sn Abbemålabäcken bäck Myresjö socken socken Nummerförteckningar förteckning
Myresjö sn Backen ägomark Myresjö socken socken Nummerförteckningar förteckning
Myresjö socken Bastesumpen sump Myresjö socken socken Nummerförteckningar förteckning
Myresjö sn Biärsiöö Lacus, se Bjädesjösjön sjö Myresjö socken Nummerförteckningar förteckning
Myresjö sn Bjädesjöholm triangelpunkt Abbemåla by Nummerförteckningar förteckning
Myresjö sn /Se Bjädesjösjön sjö Abbemåla gård Nummerförteckningar förteckning
Myresjö sn Bjädesjön sjö Abbemåla gård Nummerförteckningar förteckning
Myresjö sn Bjädesjösjön sjö Amerika ödet Nummerförteckningar förteckning
Myresjö sn Bjädesjösjön sjö Anderstorp bs Nummerförteckningar förteckning
Myresjö sn Bjädesjösjön sjö Anderstorp torp Abbemålagölen sjö
Myresjö sn Bjädesjösjön sjö Anderstorp bs Alegöl göl
Myresjö sn Bjädesjösjön sjö Annedal lägenhet Allén åker
Myresjö sn Bjädesjösjön sjö Annedal avs Anna Stinalyckan åker
Myresjö sn Bjädesjösjön sjö Annedal avs Apelsängarna ängar
Myresjö sn Bjädesjösjön sjö /Se Annelund avs Apelåkern åker
Myresjö sn Bjädesjön sjö /Se Annelund lägenhet Aspegrensbäcken bäck
Myresjö sn Björkemaden ägomark Annelund öde bs Aspegrensgölen göl
Myresjö sn Blomsholm åkermark Annelund avs Backalyckan åker
Myresjö sn Blomsterdalahagen betesmark? »Armenöd» Saknas Backaträdan åker
Myresjö sn Bolsmossen mosse *Armenö annat namn på Gröpple kvarn Baggabacken åker
Myresjö sn Braxnaberget udde Aspelund avs Bastulyckan åker
Myresjö sn Bredegöl göl Aspelund bs Bastutäppan äng
Myresjö sn Bredegöl göl Aspelund lägenhet Bastuträdan åker
Myresjö sn Brede mader mad Backen avs Bastuåkern åker
Myresjö sn Brede maden mad Backen ödet Bastuängen äng
Myresjö sn Bredemader åkermark Backen hmd Bengt trädan åker
Myresjö sn Bredvik terräng Bergholmen ödet Bergaträdan åker
Myresjö sn Broakärr kärr Bergsholm öde bs *Biten åker
Myresjö sn Broholm ägomark »Biten» bs Bjädesjöholmssjön Saknas
Myresjö sn Brånebäck åkermark Bjädsjö by Bjädesjösjön sjö
Myresjö sn Bråtebäcks mosse mosse Bjädesjö by Bjädesjösjön sjö
Myresjö sn Brändamålagölen göl Bjädesjö herrgård Bjädesjö sjön sjö
Myresjö sn Brännan ägomark Bjädesjö by Björkåkern åker
Myresjö sn Buren åkermark Bjädesjö gård Björkåkern åker
Myresjö sn Bäckaskog skogsmark Bjädesjö Karlsgård Saknas Bladdalen äng
Myresjö sn Bäckaskog skogsmark Bjädesjö gård Blomsterdalaåkern åker
Myresjö sn Saknas sjö /Se Bjädesjö gård Blåstaträdan åker
Myresjö sn Drakarör stenkummel Bjädesjö säteri Bodträdan åker
Myresjö sn *Drakullasjön sjö /Se Bjädesjö hg Bolet äng
Myresjö sn Edselund skogsmark Bjädesjöholm Saknas Bosteträdan åker
Myresjö sn Edserydsviken vik Bjädesjöholm by Bovakärret kärr
Myresjö sn Edsesjön sjö Bjädesjöholm gård Bolslyckan åker
Myresjö sn Ekaviken vik Bjädesjöholm gård Bolsmossen odlad mosse
Myresjö sn Ekornahults mosse, se Vildmossen mosse Bjädesjö Säteri gård Bolsängen äng
Myresjö sn Ekornahults mosse, se Vildmossen mosse Bjädesjö Säteri gård Bolstättetäppan äng
Myresjö sn Emån å Björkelund öde bs Bolträdan åker
Myresjö sn Erikstorp ägomark Björkenäs lägenhet Braxenberget höjd
Myresjö sn /Se Finntorpakärret kärr Björkenäs hmd Bregöl göl
Myresjö sn /Se Flisebäcken bäck Björkenäs avs Brede göl göl
Myresjö sn /Se Flisängen betesmark Björkhaga lht Brede göl göl
Myresjö sn /Se Flugebrunnen kärr? Björkliden lht Brede mader mad
Myresjö sn /Se Flugebrunnen kärr? Björkäng lht Brunnsträdan åker
Myresjö sn /Se *Furusjön sjö /Se Björkäng lht Brygghushagen hage
Myresjö sn /Se Fällan terräng Björneberg lägenhet Brånarna äng
Myresjö sn /Se *Föresjön sjö Björnaberg avs Brånen äng
Myresjö sn /Se Före sjön försvunnen sjö Björnaberg avs Brändemålagölen göl
Myresjö sn /Se Försjön sjö Blomsdal lägenhet Brände mosse mosse
Myresjö sn /Se Försjön sjö Blomsdal avs Buren åker
Myresjö sn /Se Försjön sankmark Blomsdal avs Burängen äng
Abbemåla gd Försjön sjö Blomsholm avs Burängshacket åker
Abbemåla by /Se Försjön sankmark Blåsten hmd Byakällan källa
Biedesiö, se Bjädesjö gd Getudden udde Blåsten bebyggelse Bäcksedasjön sjö
Biödesiö, se Bjädesjö gd Granelund åkermark Blåsten Saknas Bäckåkern åker
Bjädesjö hgd Grumlan sjö Bodalund lht Dalen åker
Bjädesjö hg Grumlan sjö Bodalund lht Dammen äng
Bjädesjö by Grumlan sjö Bredgöl öde bs Dorvan åker
Bjädesjö herrgd Grumlan sjö Brevik ödet Drakullasjön sjö
Bjädesjö gd:ar Grumlan sjö Broddsgård ödegård Drängagråten äng
Bjädesjö hg Grumlan sjö Broddagården bebyggelse Drängaträdan åker
Bjädesjö by Gröpple damm damm Broholm avs Edsebron bro
Bjädesjö herrg Grävlingegölen göl Broholm avs Edsesjön sjö
Bjödesjö säteri Gröpplebäcken bäck Brånebäck ödet Edsesjön sjö
Bjädesjö hg Gröpplemaden skogsmark Bråtebäcken torp *Edsesjön sjö
Bjädesjö gd Gröppleoset terräng Bråtebäck avs Edsjölundshagen hage
Bjädesjö gd Gubba backe fornlämning Bråtebäcken avs Eka åker
Bjädesjö gd Gubbebacken berg Brändamosse bs Ekaviken vik
Bjädesjö gd Gunnarshult, Norra triangelpunkt Brändemosse ödet Ekebacken åker
Bjädesjö gd Gunnarshult, Södra triangelpunkt Brändamåla Saknas Ekebacken åker
Bjädesjö gd Gölafällan torp /Se Brändamåla gård Ekelyckan åker
Bjädesjö gd Gölafällegöl »sjöhåla» /Se Brändamåla gård Emån å
Bjädesjö gd Hagerösslan terräng Brändamåla gård Emån å
Bjädesjö gd Hemhagen skogsmark Brännan ödet Enskilda lyckan åker
Bjädesjö gd Hjälmåkra triangelpunkt Buren t Erikshacken åker
Bjädesjö gd Hjältaryd triangelpunkt Buren t Faddergåvan åker
Bjädesjö gd Hjärtån å »Bygget» bs Farbror Karlsgärde åker
Bjädesjö gd Holmagärdet ägomark Bäckaskog öde bs Farfarsträdan åker
Bjädesjö by Holmängen terräng Bäcken bs Fersjön sjö
Bjädesjö by Hopakärret kärr Christinelund, se Kristinelund Saknas Fjärdingsträdan åker
Bjädesjö herrgd Hultabysjön, se Grumlan sjö Dalen bs Flagefällorna hage
Bjädesjö hg /Se Hultaby sjön, se Grumlan sjö Dalhem avs Flisängen äng
Bjädesjö gd:ar /Se Hultabysjön, se Grumlan sjö Dalhem lht Flugebrunnen äng
Bjädesjö gd /Se Hundudden udde Danielsgård ödegård Flybacken äng
Bjädesjö gdr /Se Hundudden udde Danielsgården bebyggelse Flymaden mad
Brennemåle, se Brändemåla by Hägnen ägomark? Drakulla gård Fredshagen hage
Brändemåla by Hästafällekärret kärr Drakulla by Fyrkanten åker
Brändemåla gd Hästahagen skogsmark Drakulla by Fårtrajen hage
Badhesio, se Bjädesjö hg Hästhagemossen åkermark Drakekulla hg Fårahagen hage
*Bøkio Saknas Hästängen skogsmark Drakulla gård Fårahagslyckan åker
Drakulla hg Högarör röse Drakulla gård Fåramarken hage
Drakulla hg Högelid ägomark Drakulla gård gård Fällaträdan åker
Drakulla herrgd Höghult betesmark Drakulla gård Fälleskogen hage
Drakulla hg /Se Hökatorp ägomark Drakulla Gärde gård Fällorna åker
Dräkilla, se Drakulla hg Johannesberg ägomark Edsjölund ödet Försjön sjö
Ekornahult gård Johannesbergsviken vik Eka lägenhet Galtagatan äng
Ekornahult by /Se Klackhult åker- o. betesmark Eka avs Gammelåkern åker
Gunnarshult by Klintaskogen skogsmark Eka avs Garpudden udde
Gunnarshult by Klomossen åkermark Ekedal öde bs Gatelyckan åker
Gunnarshult by Knektamossen åkermark Ekholmen öde bs Gatemarken hage
Gunnarshult by Knöshagen skogsmark Ekornahult gård Gatemarken hage
Gunnarshult by Kroppån å Ekornahult gård Getalyckan åker
Gunnarshult by Kroppån å Ekornahult gård Getamossen odlad mosse
Gunnarshult by Kråkegöl göl Eksätra lht Getatäppan äng
Gunnarshult by Kråkemad åkermark Erikstorp torp Getudden udde
Gunnarshult by Kullabäcken bäck Fagerhult lägenhet Getåkerstäppan åker
Gunnarshult by Kullabäcken bäck Fagerhult avs Granedal åker
Gunnarshult by /Se Kullakärr terräng Fagrahult avs Grenabacksträdan åker
Gältarid(h), se Hjältaryd by Kullakärret kärr Finnanäs ödet Grenåkern åker
Gärde gård Kullen skogsmark Fintorp torp Gropaträdan åker
Hielmåker, se Hjälmåkra by Kyrkebäcken bäck Fintorp hmd Grumlaberget höjd
Hjälmåkra by Kyrkebäcken bäck Fintorp avs Grumlan sjö
Hjälmåkra by Kyrkolid triangelpunkt Flohult öde bs Grusåkern åker
Hjälmåkra by Kyrktorpet betesmark Fredriksdal gård i Prästabo Gröplebäck bäck
Hjälmåkra by Källarön udde Fredriksdal gård i Prästabo Gröplehagen hage
Hjälmåkra gård Källebacken åkermark Frejdarp avs Gröpleån å
Hjältaryd by Källeholm åkermark Frejdarp avs Gubba backe höjd
Hjältaryd by Kärrängen sankmark Frejdarp lägenhet Gubbabacke höjd
Hjältaryd by Laduslättssjön sjö Frideborg avs Gummebäcken åker
Hjältaryd by /Se Laduslättssjön sjö Frideborg avs Gummabro bro
Hjältaryd by /Se Laduslättasjön sjö Fridensborg lägenhet Gummalycke åker
Horsaryd Saknas /Se Lannaskede göl göl Fridhem lägenhet Gäddeviken vik
*Horsaryd Saknas Lerbrottakärret kärr Fridhem lht Gölafällegölen göl
*Horsaryd Saknas Liahagen terräng Fridhem lht Gölhagen hage
*Horsaryd Saknas Lilla-Målasjön sjö Furubo lht Gölåkern åker
*Horseryd gd Lillemark terräng Furuskog avs Gärdeslyckan åker
[Horsryd] Saknas Lillö ö Furuskog lht Gärdet äng
Hältaryd by /Se Lillön ö Fällan lht Hacket åker
*Högeberg Saknas Linnestorp terräng Fällan lht Hacketrädan åker
Hökabäcken lht Lugnahagen terräng »Förnär» bs Hagebäcken bäck
*Kanatorp t Långängen skogsmark Gatan bs Hagefällan hage
*Kanatorp torp (öde) Lötabacken backe »Gatan» bs Hagelyckan åker
Kersebo gård Madbacken kulle? Gerde bebyggelse Hagerösland udde
Klacka by Myresjömossen mosse Gerde ödegård Halta Gustavavången åker
Klacka by Myresjön myrsjö Granedal torp Hemhagen hage
Klacka gd Myresjö prästgårds skog triangelpunkt Granedal lägenhet Hemhagshörnet åker
Klacka gård Myrsjön sjö Granedal avs Hemhagskullen åker
Klinten torpställe Märrängen skogsmark Granedal bs Hemhagsmossen åker
*Kull Saknas Nerhagen terräng Granelund öde bs Hemlyckan åker
Kullsgård ödegård Nerhagen skogsmark Granelund lägenhet Hemmossen odlad mosse
*Kuloboda Saknas Norrefälle betesmark Granelund öde bs Hemträdan åker
*Kulebodhe t Nygårdsviken vik Granelund bs Hemåkern åker
*Kuleboda Saknas Näsgölen, Lilla göl Granelund öde bs Hemängen äng
Landsbro poststation /Se Näsgölen, Stora göl Grönedal bs Hjältarydsjön (?) sjö
Landsbro poststation /Se Nävelsjön utdikad sjö Gröple avs Hjärtån å
*lilleholm gård? Nävelsjön igenvuxen? sjö Gröpple kvarn kvarn Holmaliden landsvägsbacke
Munkegård prästgd Nävelsjösjön sjö Gröplekvarn avs Hornanabben udde
Myresjö by o. sn Nävelsjösjön sjö Gröplekvarn kvarn Hulelyckan åker
Myresjö gd o. sn Orrukullen terräng Gräppletorpet torp Hultkvistlyckan åker
Myresjö by Oxen vik Gröpletorpet avs Hultsåker åker
Myresjö by o. sn Oxhagekärret kärr Gumebo lht Hultängen äng
Myresjö gård Oxhagemossen ägomark Gunnarshult by Humledalen åker
Myresjö gård Oxhagen terräng Gunnarshult by Husträdan åker
Myresjö (gård), sn Perstorp ägomark? Gunnarshult by Husåkern åker
Myresjö gård Pilahagen terräng Gunnarshult gård Häggesträdan åker
Myresjö gård Prästabosjön sjö Gunnarshult gård Hägnen äng
Myresjö by Puffahacket åkermark Gunnarshult gård Hägnesåkern åker
Myresjö by Rammenö ö Gärde Saknas Hästabacken åker
Myresjö by Rockekärr kärr? Gärde bebyggelse Hästafällan åker
Myresjö by /Se Rockekärr kärr Gölafällan avs Hästakärrsåkern åker
Måla, Lilla gd *Rosesten gränsmärke Gölafällan torp Hästalyckan åker
Måla, Stora gård Rye mossar mosse Gölafällan avs Hästhagen hage
Målen by Rysshagen skogsmark Hagalyckan öde bs Hästängen äng
Målen by Ryssweden, se Laduslättssjön sjö Hagelstorp torp Högabergsbacke höjd
Målen by Ryssweden, se Laduslättssjön sjö Hagelstorp avs Höga gärde åker
Målen by Rävabacken höjd? Hagelstorp avs Höga rör åker
Målen by Sjöanäsberget berg? Hanslund lägenhet Högträdan åker
Målen by Sjöarp skogsmark Hanelund öde bs Saknas åker
Målen by Sjöhagsudden udde Hjälmåkra gård Impalyckan åker
Möresiö, se Myresjö gård o. sn Sjöholmsgölen göl Hjälmåkra gård Insläppet hage
Nederby by Skabborna ägomark Hjelmåkra bebyggelse Intaget äng
Nederby by Skallö ö Hjälmåkra gård Intagskärret kärr
Nederby by Skogslund skogsmark Hjältaryd by Isakslyckan åker
Nederby by Skrämmegölen göl Hjeltaryd by Jordbroarna åker
Nederby by Skrämmemossen mosse Hjältaryd by Jutadal äng
Norrby gård Skuråsen ås Hjältaryd by Järnvägsträdan åker
*Näs Saknas Sköglegölen göl Hjältaryd gård Jönsalyckan åker
?Näset Saknas Smedbo åkermark Hjältaryd gård Kalasvängen åker
?Näset hmd Stenkättamossen mosse Hjältaryd gård Kalvatäppan åker
?Näset hmd Stocksgöl göl Hjältaryd gård Kalvhagen hage
*Näs Saknas Stora hagen skogsmark Hjältaryd gård Kalvhagslanden åker
Prästabo gård Stora kärr kärr Hjältaryd lägenheter Kirsebomossen odlad mosse
Prästaboda by Storefällehagen skogsmark Holmen bebyggelse Klintalyckan åker
Rågsjö by Store mossen mosse Hornsö t Klinten höjd
Rågsjö by Storö ö Hultet hmd Kitta Grålyckan åker
Rågsjö by Strömsberg ägomark? Hultet lht Klomossen odlad mosse
Rågsjö by /Se Södragärde ägomark Hultet avs Klövelyckan åker
Sjögle gd Taberg berg Hultet lht Knektamossen odlad mosse
Skögle gd:ar /Se Tegelbruket åkermark Hultet bs Knektängen äng
Storemåla, se Målen by Tjurken sjö Hultet torp Knubbavången åker
Tannamåla gd /Se Tjurken sjö Hultet torp Knylebolet äng
Tannamåla gd /Se Tjurken sjö Gunnarshult Håkansgård gård Knytebolet äng
Tannemåla, se Tändemåla by Tjurken sjö Håkansgården bebyggelse Knöshagen hage
Torp by Tjurken sjö Håkansgård gård Knöskärret kärr
Torp by Tjurken sjö Hägnen lägenhet Kohagen hage
Torp by Tjurken sjö /Se Hägnen avs Kohagemossen odlad mosse
Torp by Torshamnsmossen mosse Hägnen avs Kolareträdan åker
Torp by *Tors Kroock Saknas Hästahagen hmd Kraftens kärr kärr
Torp gård Tranehatt berg? Hästhagen avs Kriken äng
*Tors Kroock Saknas Tvillingviken vik Hästhagen lägenhet Kroppån Saknas
Torstorp gård Tvillingöarna öar Högelid lägenhet Kroppån å
Tändemåla by Törnudde udde Högelid bs Kroppån å
Tändemåla gd Uvberg ägomark Högelid bs Kråkegöl göl
*Walatorp t Uvberget berg Höghult torp Kråkemad mad
*Valatorp ödet Uvbergsgölen göl Höghult avs Kråkängen höjd
  Vadet ägomark Höghult avs Kuleträdan åker
  Vasabrokärr kärr Hökabäcken lägenhet Kullabacken åker
  Vassmossen åker- o. betesmark Hökabäcken avs Kullabäcken bäck
  Vasängen terräng Hökabäcken avs Kullahagarna hage
  Vildmossen torvmosse Hökatorp torp Kullaträdan åker
  Vildmossen mosse Hökatorp hmd Kullsåkern åker
  Vildmossen mosse Hökatorp avs Kvarnaträdan åker
  Vildmossen mosse »Illavänt» avs Kvarnatäppan åker
  Vinnaskog skogsmark Johanneberg avs Kvarnbacken åker
  Yabacken höjd Johannelund lägenhet Kvarntorpsträdan åker
  Åmaden åkermark Johannesberg lägenhet Kvarnåkern åker
  Åsakärret kärr Johannelund avs Kyrkobäcken bäck
  Åsakärret kärr Johannelund avs Kyrkogärdet åker
  Älgängarna terräng Johannelund öde bs Kyrkoliden backe
  Öhägnen berg? Johannelund öde bs Kyrkolyckan åker
  Ölshagen terräng Johannesberg avs Kyrkomossen odlad mosse
  Ön betesmark Jonasgården bebyggelse Kyrkoträdan åker
  Östanskog åkermark Jonasgård gård Källarelyckan åker
    Myresjö Jonasgård gård Källareplan äng
    Jonsbo hmd Källareträdan åker
    Jonsboda avs Källebacken åker
    Jonsboda lägenhet Källebäck bäck
    Kalehall hmd Källebäckshagen hage
    »Kappen» bs Källedalen äng
    Kappen Saknas Källedalen åker
    Karinsgården bebyggelse Källelyckan åker
    Bjädesjö Karinsgård gård Kärrängen äng
    Karinsgård gård Ladudalen åker
    Karlsberg avs Ladugårdsberget åker
    Karlsborg avs Ladugårdsgärdet åker
    Karlsborg lägenhet Ladugårdsträdan åker
    Bjädesjö Karlsgård gård Ladukärret kärr
    Karlsgården bebyggelse Laduslättsjön sjö
    Karlsgård gård Laduslättssjön sjö
    Karlsgård gård Laduträdan åker
    Karlsgården bebyggelse Lannaskede göl göl
    Karlslund lägenhet Lannaskede mad mad
    Karlslund lht Ledsamhetslyckan åker
    Karlslund lht Ledsåker åker
    Kirsebo gård Lerbrotten äng
    Kersebo, se Kirsebo Saknas Lergravahultet äng
    Kersebo gård Lertaget hage
    Kirsebo gård Lertagsmossen mosse
    Kirsebo gård Lidhagen hage
    Klacka gård Lidlyckan åker
    Klacka gård Lidåkersgärde åker
    Klacka gård Lidängen äng
    Klackehult bs Lillagärdet åker
    Klackehult öde bs Lilla Måla-sjön sjö
    Klackelund lägenhet Lillebol äng
    Klintaberg bs Lille mark hage
    Klintaberg öde bs Lillemossen odlad mosse
    Klockaregård gård Lillåkern åker
    Myresjö Klockaregård gård Lillängen äng
    Klockaregården bebyggelse Lillö ö
    Klockelund avs Linnö-ån å
    Klockelund avs Lissåker åker
    Klockelund avs Ljusgärdsviken vik
    Knubben öde bs Logehagen hage
    Korset, Nedra ödet Lokärrsängen äng
    Korset, Övra t Lommaträdan åker
    Korsen torp Lottelyckan åker
    Kristineberg öde bs Lyckan äng
    Kristinelund öde bs Långaliden backe
    Kristinelund öde bs Långlyckan åker
    Bjädesjö Kullagård gård Långemossen odlad mosse
    Kullagården bebyggelse Långeträdan åker
    Kullen t Längsträdan åker
    Kullen ödet Lönnalyckan åker
    Kullen avs Lötabacken höjd
    Kullen avs Lötavången åker
    Kullen öde bs Madbacken äng
    Kullagård öde gård Madfällan äng
    Kvarntorpet torp Magasinsträdan åker
    Kyrkolid gård Maltamad mad
    Kyrkolid gård [lägenhet] Markakärret kärr
    Kyrkolid gård Markalyckan åker
    Kyrkotorp avs Markamossen odlad mosse
    Kyrkotorp avs Marken hage
    Kålahall ödet Markaträdan åker
    Källeborg Saknas Mellanträdan åker
    Källeborg gård Mellanåkern åker
    Källeborg bebyggelse Mobacken äng
    Källeholm bs Molyckorna åker
    Källeholm lägenhet Morfarträdan åker
    Källholmen avs Mossalindan åker
    Källeholmen lht Mossategen åker
    »Ledsamheten» bs Mossaträdan åker
    »Liden» bs Mossaträdan åker
    Lillebo lht Mossaåkern åker
    Lindestorp ödet Mossängen äng
    Lindestorp avs Moåkern åker
    Lindestorp torp Moåkersängen äng
    Lindestorp hmd Myresjömossen torvmosse
    Lisedal ödet Myresjösjön sjö
    Lisedal öde bs Myresjön sjö
    Ljungaryd läg. Målegärdet åker
    Ljungaryd avs Målängen äng
    Ljungaryd avs Månslyckan åker
    »Loppetorpet» t Märrängen äng
    Loppetorpet ödet Mörkevik vik
    »Lugnen» bs Nerakärret kärr
    Lunden öde bs Nerängen äng
    Lundholmen lägenhet Nilsvången åker
    Lundholmen avs Nordanåker åker
    Lundholmen avs Norliden backe
    »Lusebo» avs Norragärdet åker
    Lyckås avs Norralyckan åker
    Lyckås lägenhet Norramark hage
    Lyckås lht Norraträdan åker
    Lötastugan Saknas Norrängen äng
    Löten bs Norrängslyckan åker
    Löten öde bs Nygårdsviken vik
    Löten öde bs Nyodlingen åker
    Lövedal avs Nytaget åker
    Lövedal avs Nyträdan åker
    Löfvenäs lägenhet Nyträdan åker
    Lövenäs avs Nyåkern åker
    Lövenäs avs Nyängen äng
    Majtuna lht Näsbacken äng
    Marieberg bs Nävelsjön sjö
    Marieberg torp Nävelsjön förr sjö
    Marieberg bs Ollaträdan åker
    Mariedal öde bs Oppehagen hage
    Mariehem avs Oppängen äng
    Mariehem avs Orrakullen hage
    Marielund lägenhet Oxeldalen äng
    Marielund öde bs Oxelträdan åker
    Marielund lht Oxhagen hage
    Marielund avs Oxhagelyckan åker
    Mellangård gård Oxhagemossen odlad mosse
    Mellangården gård i Rågsjö Paradiset åker
    Rågsjö mellangård gård Paradisängarna äng
    Mostugan bs Persåker åker
    Mostugan öde bs Pilahagen hage
    Munkagård gård Portträdan åker
    Myresjö Präst- el. Munkagård gård Prästabo göl göl
    Munkagård bebyggelse Prästabosjön sjö
    Myresjö by och sn Puffahackena åker
    Myresjö by Pyskebacken höjd
    Myresjö by *Pålten (?) åker
    Myresjö gård Rammenö ö
    Myresjö Karlsgård Saknas Rinkbolet äng
    Myresjö gård Rockekärr kärr
    Myresjö gård Rodda mad mad
    Myresjö gård Roddeträdan åker
    Myresjö Västergård Saknas Rosenholmsviken vik
    Myresjö gård Rulltan åker
    Myresjö gård Rye mossar mosse
    Myresjö gård Rysshagen hage
    Myresjö gård Ryssvikssjön Saknas
    Myresjö gård Rågkammarekärr kärr
    Myresjö lht Rödsmarken hage
    Myresjö järnvägsstation Saknas Sakariasträdan åker
    Måla gårdar Sandhagen hage
    Måla gård Sandträdan åker
    Måla gård Sanke fälle kärr
    Måla Lilla Saknas Sjöamossen odlad mosse
    Måla Lilla gård Sjöglegölen göl
    Måla, Lilla gård Sjöglegölen göl
    Måla Stora Saknas Sjöhagen hage
    Måla Stora gård Sjökullen åker
    Måla, Stora gård Sjölyckan åker
    Målen avs Sjöträdan åker
    Målen avs Skabban åker
    Målen torp Skabborna åker
    Målen gårdar Skiröhagen hage
    Målen ödet Skiften åker
    Gunnarshult gård Skiten mad mad
    Månsgård gård Skrämmegölen göl
    Hjältaryd Månsgård gård Skrämmekanalen kanal
    Månsgård gård Skrämmemossen mosse
    Månsgården bebyggelse Skurmossen odlad mosse
    Månsgården bebyggelse Skuråsen ås
    Månstorp torp Slåtterängen äng
    Månstorp hmd Smedboträdan åker
    Månstorp avs Smedlyckan åker
    Månstorp öde bs Snipalyckan åker
    Nederby lägenhet Spjället åker
    Nederby gård Spångemad mad
    Nederby gård Spännareträdan åker
    Nederby by Stenafällan åker
    Nerbyn bebyggelse Stenalyckan åker
    Nedra Korset avs Stenkättan äng
    Nerby bebyggelse Stenkättamossen åker
    Nilsgård bebyggelse Stenmuraträdan åker
    Nilsgård gård Stenträdan åker
    Hjältaryd Nilsgård gård Stenängen äng
    Nordanskog öde bs Stocksgöl göl
    Norliden öde bs Stocksgöl göl
    Norlida bs Storagärdet åker
    Gunnarshult Norrby gård Stora trädan åker
    Norrby bebyggelse Storaträdan åker
    Norrby gård Storefällehagen hage
    Norrefälle torp Storehagen hage
    Norrefälle avs Store mad mad
    Norrefälle avs Storemossen odlad mosse
    Norregården gård i Myresjö Storgärdet åker
    Norregård gård Stormossen odlad mosse
    Myresjö Norregård gård Storskrok åker
    Nyalund bs Storträdan åker
    Nyanäs t Storåkern åker
    Nyanäs ödet Storängen äng
    Nybo öde bs Storö ö
    Nybo bs Storön halvö
    Nybygget bs Stugubrolyckan åker
    Nybygget lägenhet Stugulyckan åker
    Nybygget bs Stugulyckan åker
    Nybygget bs Stätteträdan åker
    Nybygget lägenhet Stöveln åker
    Nybygget avs Svenbolet äng
    Nybygget bs Sälggärdet åker
    Nybygget öde bs Sälleträdan åker
    Nydala öde bs *Södragärde åker
    Nydala bs Söragärde åker
    Nyelund bs Söragärdet åker
    Nyelund lägenhet Söralyckan åker
    Nyelund avs Söramark hage
    Nyelund avs Söraträdan åker
    Nyelund öde bs Sörelid åker
    Nygård bebyggelse Sörängen äng
    Nygård bebyggelse Sörängslyckan åker
    Nygård bebyggelse Taberg åker
    Nygård bebyggelse Tegelbradet åker
    Nyhacket bs Tjurken sjö
    Nyhem lht Tomten äng
    Nyholm öde bs Tomtalyckan åker
    Nyholm lht Tomteträdan åker
    Nyholm lägenhet Torplyckan åker
    Nyholm lht Torpåkern åker
    Nyalund lägenhet Tranehatt berg
    Nyträdan bs Trekanten åker
    Nyängsskiftet avs Tresnibben åker
    Näset lägenhet Trofastlyckan åker
    Näset hmd Trogården åker
    Näset avs Tronsmåla åker
    Nästagård gård *Trumten åker
    Myresjö Nästagård gård Trädgårdsträdan åker
    Nästagården bebyggelse Tvillingviken vik
    Hjältaryd Ollagård gård Tvillingsöarna småöar
    Ollagård gård Tvilling ö ö
    Ollagården bebyggelse Täppan åker
    Hjältaryd Olofsgård gård Täppan åker
    Olofsberg ödet Täpporna odlad mosse
    Olofsgård gård Törnudde udde
    Olofsgården bebyggelse Ulvabodagölen göl
    Paradis avs Undantagslyckan åker
    Paradiset lägenhet Undantagsängen äng
    Paradiset avs Utmarken hage
    Pass upp öde bs Uvberget höjd
    »Passopp» avs Uvbergsfällan hage
    Perstorp t Uvbergsgölen göl
    Perstorp avs Vadbron bro
    Petersborg öde bs Vadet odlad mosse
    Petersborg bs Vassmossen odlad mosse
    Petersborg öde bs Vasängen äng
    Peterslund avs Vildmossen tovmosse
    Polackaregården hmd Viåkersbolet äng
    Polken Saknas Viåkersträdan åker
    Polken hmd Våthällekärret kärr
    Prästaboda Saknas Västergärdet åker
    Prästabo gård Västerträdan åker
    Prästabo gård Västeräng äng
    Prästabo gård Vättarekärret kärr
    Prästgården Saknas Åmaden mad
    Prästatorp ödet Åsakärret odlad mosse
    Prästatorpet t Älfaberget höjd
    Prästgård gård Älgängarna äng
    Prästegården bebyggelse Ängabacken åker
    Ragnhildsgård gård Ängadalen äng
    Ragnhildsgård gård Ängahacket åker
    Hjältaryd Ragnhildsgård gård Ängalyckan åker
    Rangelsgård bebyggelse Ängaträdan åker
    Riddersberg avs Ängsåker åker
    Riddersberg avs Äsketrädan åker
    Riddersberg torp Äspedal äng
    Rosenbo lht Äspekullen åker
    Rosenborg lägenhet Öbolet äng
    Rosenborg avs Öhagen hage
    Rosenborg Saknas *Ölebosjön sjö
    Rosenborg avs Ölshagen hage
    Rosendal bs Ölshagelyckan åker
    Rosendal bs Ön åker
    Rosendal lägenhet Ören åker
    Rosenhill lht Östergärdet åker
    Rosenhill lht Östermark hage
    Rosenlund ödet Österträdan åker
    Rosenö säteri Övrakärret kärr
    Rydet avs  
    Rydet avs  
    Rydet t  
    Rydet torp  
    Ryholm bs  
    Ryholm bs  
    Rydholm lägenhet  
    Rågsjö by  
    Rågsjö by  
    Rågsjö gård  
    Sandholmen öde bs  
    Sandsbäck bs  
    Sandsbäck öde bs  
    Sjöagård gård  
    Sjöagården bebyggelse  
    Myresjö Sjöagård el. Källeborg gård  
    Sjöanäs t  
    Sjöanäs ödet  
    Sjöarp öde bs  
    Sjögle gård  
    Sjögle gård  
    Sjögle gård  
    Sjöholmen avs  
    Sjöholmen lägenhet  
    Sjöholmen avs  
    Sjöholmen lht  
    Sjöholmen lägenhet  
    Sjöholmen avs  
    Sjöholmen avs  
    Sjölund lägenhet  
    Sjölund lht  
    Sjölund lht  
    Sjövik lht  
    Sjövik lägenhet  
    Sjövik avs  
    Skogslund avs  
    Skogslund lägenhet  
    Skogslund lht  
    Skrämmet ödet  
    Skögle Saknas  
    Slätten öde bs  
    Smedbo bs  
    Snippen bs  
    Solbacka lht  
    Solhem avs  
    Solliden lht  
    Spångelund lht  
    Spångelund lägenhet  
    Spångelund avs  
    Stendala lht  
    Stenslund bs  
    Stenslund lägenhet  
    Stenslund bs  
    Stensnäs bs  
    Stensnäs öde bs  
    Stensryd lägenhet  
    Stensryd avs  
    Stensryd lht  
    Stenstorp öde bs  
    Storegården bebyggelse  
    Strömsberg lägenhet  
    Strömsberg avs  
    Strömsberg avs  
    Strömslund ödetorp  
    Svensholmen t  
    Svenstorp avs.  
    Svenstorp hmd  
    Svenstorp öde bs  
    Svenstorp torp  
    Södragärde hmd  
    Södratorp ödet  
    Södrelid öde bs  
    Södrelid öde bs  
    Sölvesborg avs  
    Söragärde bs  
    Sörarp avs  
    Sörarp torp  
    Sörarp avs  
    Sörelid bs  
    Sörgården bebyggelse  
    Taberg lägenhet  
    Taberg avs  
    Taberg avs  
    Toppakull avs  
    Toppakull lägenhet  
    Toppakull avs  
    Torp gård  
    Torp gård  
    Torp gård  
    Torpet t  
    Thorskrok lägenhet  
    Torskrok avs  
    Thorskrok avs  
    Torstorp gård  
    Torstorp gård  
    Thorstorp gård  
    Tronsmåla öde bs  
    Tronsmåla öde bs  
    Trumpen Saknas  
    Trumten bebyggelse  
    Trumpetaregård bebyggelse  
    Trumpetaregården Saknas  
    Trumpetaregård gård  
    Tåndemåla gård  
    Tåndemåla gård  
    Tåndemåla gård  
    Tällekull ödet  
    Tällekull hmd  
    Uggleberg Saknas  
    Uggleberg avs  
    Uggleberg Saknas  
    Ugglekärr (utjord)  
    Uppåkra avs  
    Uppåkra lht  
    »Vadet» avs  
    Vibo lht  
    Vilan lht  
    Vilan ålderdomshem  
    Vänhem lht  
    Vänhem villa  
    Vänhem lht  
    Västangrind lägenhet  
    Västangrind avs  
    Västangrind avs  
    Västansjö lht  
    Västansjö avs  
    Västansjö lägenhet  
    Västergården gård i Myresjö  
    Myresjö Trumpet. el. Västregård gård  
    Västerås öde bs  
    Västregård gård  
    Åkargård bebyggelse  
    Åkargården bebyggelse  
    Åkerholm lht  
    Åkerslund bs  
    Åkerslund öde bs  
    Åkerslund lägenhet  
    Åkerslund avs  
    Åkerslund avs  
    Åkerslund avs  
    Åkerslund avs  
    Åkerslund öde bs  
    Åkerslund lägenhet  
    Åkerslund öde bs  
    Åkra lht  
    Ängelund öde bs  
    Ängshyddan lht  
    Äspelund Saknas  
    Ön öde bs  
    Ön bs  
    Östanskog lägenhet  
    Östanskog t  
    Östanskog ödet  
    Östanskog avs  
    Östanskog avs  
    Östanslill lägenhet  
    Östanslätt avs  
    Östanslätt ödet  
    Östanslätt avs  
    Östanslätt avs  
    Östanå lägenhet  
    Östanå lht  
    Östanå avs  
    Myresjö Östragård gård  
    Östregård gård  
    Östergården gård i Myresjö  
    Övre korset lägenhet  
    Övra Korset avs  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.