ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skirö socken : Östra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 251 Naturnamn : 281 Bebyggelsenamn : 622 Naturnamn : 420
Skirö sn Abborratorpet åkermark Skirö socken socken Abborra-ö ö
Skirö sn /Se Abborraö ö Skirö socken socken Abborraö ö
Skirö sn Adlersviken vik Skirö sn Adlerategen åker
Skirö sn *Albogebroo bro? Skirö sn Adlersviken vik
Skirö socken Arboga göl göl Skirö sn Arboga göl göl
Skirö by o sn Björkelid skogsmark Förkortningar förteckning Badeken ek
Skirö socken Björkelund ägomark Förkortningar förteckning Badeviken vik
Skirö sn Björkö ö Förkortningar förteckning Badudden udde
Skirö sn Björkö ö Förkortningar förteckning Barnafloen källa
Skirö sn Björnstorpagölen göl Adelsö avs Bastuträdan åker
Skirö sn *Bockebärgh berg? Aborratorpet st Björkavången åker
Skirö sn Bockäng kärr Adamsfall förr bs Björkö ö
Skirö sn Bockäng sumpmark? Adlerastugan bs Björkö ö
Skirö sn *Boosengebroo bro? Adlersö lht Björkö ö
Skirö sn Braxenviken vik Alkärr lht Björkö ö
Skirö sn Brändaudden udde Alphyddan avs Björnberget berg
Skirö sn Byestad göl göl Alphyddan f.d. lht Björnstorpagölen göl
Skirö sn Byestadssjön sjö Anna-Karis bs Boaträdan åker
Skirö sn Byestadssjön sjö Annelund t Boaträdan åker
Skirö sn Byestadssjön sjö Applaholm avs Bockahagen åker
Skirö sn Byestadssjön sjö Applaholm lht Bockäng äng
Skirö sn Byestadssjön sjö Aspelund avs Boda göl göl
Skirö sn Byestadssjön sjö Aspelund avs Bokelundsträdan åker
Skirö sn Byestadssjön sjö Aspelund lht Bolet, (Oppersta o. Nedersta) ängar
Skirö sn Byestasjön sjö Aspelund bs Bolsträdan åker
Skirö sn Bäckagårdsviken vik Aspudden st. Bolsängen åäng
Skirö sn Djupavirke skogsmark Ballaby gd Botvidsgrindar grindöppning
Skirö sn Djupavirke skogsmark Ballaby gd Botvidsåkern åker
Skirö sn Donevik vik Ballaby gd Branthällen backe
Skirö sn Emån å Berget bs Braxenviken vik
Skirö sn Emån å Berget bs Brinkabacken backe
Skirö sn Eriksholme holme Bergsätra lht Brinkaträds renarna äng
Skirö sn Farstorpaån å Bergvik lht Brinkåkersträdan åker
Skirö sn *Flijsbroo bro? Betania kapell Brokärret kärr
Skirö sn Fredslund terräng Björkeberg avs Brända udden udde
Skirö sn Fröjdabacke terräng Björkeberg lht Brännerna skog
Skirö sn Galtaberget berg Björkelid t Brännvinsträdan åker
Skirö sn Galtabäcken bäck /Se Björkelund bs Byastadsjön sjö
Skirö sn Galtasjö sjö Björkholm avs Byestad gölen göl
Skirö sn Galtasjö sjö Björkholm lht Byestadssjön sjö
Skirö sn Galtasjö sjö Björksätra lht Bykällan källa
Skirö sn Galtasjö sjö Björkäng avs Bykängen äng
Skirö sn Galtasjön sjö Björkäng lht Bäck näs
Skirö sn Getudden udde Björnstorp gård Bäckagårdsviken vik
Skirö sn Granelund skogsmark Björnstorp gd Bäcken bäck
Skirö sn Granelund skogsmark Blomsteräng f.d. bs Bäckshagen hage
Skirö sn Gränsviken vik Bokelund bs Dahnagatan väg
Skirö sn Grönudde udde Bokelund bs Dalarna åker
Skirö sn Gölåsebäcken bäck »Borgen» bs Djupakärr kärr
Skirö sn Gölåsen terräng Borgen bs Djupavirke fall
Skirö sn Gölåseviken vik Borgholm bs Djupavirke del av Skärveteån
Skirö sn Gölåseviken vik Borgholm bs Donevik vik
Skirö sn Götsbo floe göl Botvidsgården gård Döda kon begravningsplats för kor
Skirö sn /Se Götsbo mosse mosse Botvidsgården, se 5 Skirö Botvidsgård gd Ekbacken berg
Skirö sn /Se Hagaberg berg? Broslätt bs Ekparken park
Skirö sn /Se Halände terräng Brunnsstugan lht Elisa backe backe
Skire, Skirö sn /Se Haländeviken vik Byestad gård Emån å
Skirö, Skire sn /Se Haländeviken vik Byestad by Emån å
Skirö by o. sn /Se Haländeviken vik /Se Bylund bs Eriksholme ö
Skirö sn /Se Haländeviken vik Båtsmanshuset lht Ettan åker
Skirö sn /Se Hester utäga /Se Bäckagården gård Farfars lycka åker
Skirö sn /Se Hisingaberget skogsmark Bäckagården Saknas Farstorpaån å
Skirö sn /Se *Holkakiälla Saknas Bäckamasses bs Flisbäcken bäck
*Skireda, se Skirö sn (kyrka) *Holckakiälla källa? Dahns bs Frambyviken vik
Ballæby, se Vallby förr sätesgård, nu by Holmudden udde Dalhem lht Fribergsvången äng
Ballaby, se Vallby hg Hulebäck ägomark Dalsätra lht Fridamossen mosse
Ballaby, se Vallby hg Hulebäck terräng Dorffs bs Frälsegårdsliderna backar
Ballaby gd Håkö ö Ekeberg avs Fröjda backe backe
Ballaby äldre benämning på Vallby herrgård /Se Hägerudden udde Ekeberg avs Fröjdakullslyckan åker
Balleby, se Vallby gd *Höga berg? Ekeberg lht Fyran åker
Björnstorp gd Höge häst terräng Ekeberg lht Fåraberg berg
Byestad gd Höge häst terräng /Se Ekedal lht Fåraberg berg?
Byestad by Högö ö Ekekull avs Fårahagen hage
Byestad Saknas Högö ö Ekekull lht Galtaberget berg
Byestad Saknas Högö ö Ekelund avs Galtabäck bäck
Byestad Saknas Höljen sjö Ekelund avs Galtasjö sjö
Byestad Saknas Ingebo åkermark Ekelund avs Galtasjön sjö
Byestad by Innersjön sjö Ekelund lht Galten sjö
Byestad Saknas »Jungfrukulle» högt tallbeväxt bärg /Se Ekelund lht Gatulyckan åker
Byestad Saknas Jösseroteviken vik Ekelund lht Getudden udde
Byestad Saknas Kalvö ö Ekhaga avs Granö ö
Byestad by Kalvö ö Ekhaga lht Gryteträdan åker
Byestad by /Se Kalvö ö Ekholmen avs Gränsviken vik
Byestad by /Se Kalvö, Lilla ö Ekholmen avs Grönebröt äng
Gatu gd Kalvön ö Ekholmen avs Grönudde udde
Gilleberga, se Gölberga hg Kalvö udde udde Ekholmen lht Grötabergen berg
Giöljabärgh, se Gölberga hg Kaptenavassen vass? Ekholmen lht Gullingen åker
Gölberga hg Karintorp triangelpunkt Ekholmen lht Gölaberget berg
Gölberga gerrg. Karintorpaviken vik Ekhult avs Gölahagen hage
Gölberga hg Kattenabbe skär Ekhult lht Gölamossen mosse
Gölberga hg Kledran terräng Eklunda lht Gölen göl
Gölberga hg Knutstorp ägomark Ekull lht Gölåsahagen hage
Gölberg säteri Korsholmarna öar Eriksberg avs Gölåsebäcken bäck
Gölberga herrgd Korsholmarna öar Eriksberg lht Gölåsen näs
Gölberga gd /Se Korsholmarna holmar Espholm avs Gössahål vik
Gölberga gd /Se Korsviken vik Espholm lht Gössbo-Skrever bergklyftor
Gölberga gd /Se Kristineberg skogsmark Fattighuset f.d. fattighus Götsbo floe källa
Götsboda gd *Kållebäck bäck »Floen» bs Götsbo mosse mosse
Götsboda gd *Kållebäck bäck Frambyn hmd Götsbo skreva bergskreva
Götsboda gd *Kiällarehall Saknas Frambyn gd Hacketrädan åker
Götsboda by *Kiällarehall Saknas Fredriksnäs t Hagaberg berg
Götsboda by Kärringagöl göl Fredslund bs Hagabergsbacken backe
Götsboda gd Landsgöl göl Fridhem avs. Hagelyckan åker
Götsboda gård /Se Landsgöl göl Fridhem lht Hageträdan åker
Karingtorp gd Larmatorpet terräng Fridsberg avs Haländeviken vik
Karingtorp gd Larmavassen, Larmaviken delar av sjö /Se Fridsberg lht Halänne vik
Karingtorp gd Liljekull höjd? Fridslund avs Hedesbäck bäck
Karingtorp gd Liljekull terräng Frälsegården Lillarp gård Helsikeshåla sänka
Karingtorp hg Lillsjön del av sjö Frälsegården Sjöarp gård Hisingaberget berg
Karintorp by Lillsjön sjö Frälsegården gd Holmaskogen skogsparti
Karintorp gd Lindeberg åkermark Frälsegården Saknas Holmudden udde
Karingtorp gd /Se Ljunganäs åkermark Fälltorpet t Holmudden udde
Karcknetårp, se Karintorp by Lommahälla bergklabbe Fält hmd Hulebäcksmossen mosse
Karckningarp, se Karintorp by Lortviken vik Fält hmd Hultfälleberget berg
Karckningatårp, se Karintorp by Lågö ö Färgaretorpet t Håkö ö
Karintorp by Långdansen terräng? Garveriet f.d. garveri Håkö ö
Karintorp by Långudd halvö Gatu gård Hägerudde kärr kärr
Karintorp by Långudd udde Gatu gd Hägerudden udde
Karlkongtorp, se Karingtorp Saknas Lönavängen terräng Glahytt f.d. torp Hägerudden udde
Karlsrude f.d. torp /Se Lönnåsen ås Graneberg f.d. st. Hästhagen äng
Kasern förr bebyggelse /Se Millebo triangelpunkt Granelund t Höga granen gran
*Kiyrcketorp t? Millekulla åkermark Granelund bs Högagärde åker
Kållejutan gd Millås terräng Granelund bs. Höge lyckan åker
Lillarp by Millås terräng Grindstugan lht Högerhagen hage
Lillarp by /Se *Muledalsbroo bro? Grönlid avs Högö ö
Lillarp by *Mycklebärgh berg Grönlid lht Högö ö
Loaklev gd *Mycklebärgh berg Gröns bs Ingebobergen berg
Loaklev gd Nabben udde Grönskog lht Ingebo mosse mosse
Loaklev gd Narveten sjö Guldborgen lht Innersjön vik
Loaklev gd Narrveten sjö Gumsebacken bs Innersjön vik
Loaklev gd Narrveten sjö Gunhildsberg avs Jasshagen hage
Loaklev by Narveten sjö Gunhildsberg lht Jutängen åäng
Loaklev by /Se Narrveten sjö /Se Gäddvik bs Jättastenen sen
Logeklöff, se Loaklev gd Narvetesjön sjö Gästhemmet gästhem Jössa hål skreva
Millebo by Narfveten sjö Gökabo hmd Jösseroteviken vik
Millebo by Narrveten sjö Gökabo f.d. bs Kakäng ö
Millebo by /Se Narrveten sjö Gölberga säteri Kalvabacken backe
Millebo gd:ar /Se Narrveten sjö Gölberga gd Kalvö ö
Millebo by /Se Narrveten sjö Gölberga gd Kalvö ö
Nybygget gd Narvetesjön sjö Gölberga gd Kalvö, Lilla ö
Rackaberg gd Narvetesjön sjö /Se Gölberga gd Kalvö udde udde
»rokløsa» fd. gd Norre göl göl Gölåsen avs Kaptenavassen vassbänk
Rudu gd Norre göl göl Gölåsen t Kaptenavassen vassvik
(?)Salje t Nybroviken vik Göranslund avs Karintorpaviken vik
Salje t /Se Nybyggegöl göl Göranslund lht Karl-Johansvik vik
Salje tp *Nyyebroo bro Götsboda gård Kassebacken berg
Salje torp Nyelund ägomark Götsboda gd Kattenabbe udde
Salje t Nygårdsgölen göl Hagaberg t Kilaträdgården äng
Salje tp /Se Nygårds äng Saknas /Se Hagaberg bs Kledraberget berg
Salje tp /Se Närveten sjö Hagalund avs Knallehacket äng
Salje Saknas /Se Närvetesjön sjö Hagalund avs Kohagen betesmark
saluo qwærn, se Salje Saknas Närvetesjön sjö Hagalund, Lilla t Kolbotten kolbotten
Saxa Saknas /Se Nöbbeviken vik Hagalund, Stora t. Korsholmarna öar
Sjöarp by Osberget berg? Hagalund lht Korsviken vik
Sjöarp by Penan göl Hagalund lht Korsåkern åker
Sjöarp by Penan göl Hagalund avs Kostampeviken vik
Sjöarp by Penan sjö Hagelund bs Kronavången åker
Sjöarp by Penan sjö Hagen avs Krubbehål dalgång
?Sjöarp by Penan göl Hagen t Krypesten sten
Sjöarp by Pinnegölar gölar Hallen bs Kräftö ö
Sjögle by Pinnegölar gölar Hallen bs Kullaträdan åker
Sjögle by Pinnegölen, se Penan göl Hallsberg avs Kvarnbäcken bäck
Sjögle gd Pinnegölen, se Penan göl Hallsberg f.d. lht Kyrkeliden backe
Skire, se Skirö sn Pukavik vik Halte-Gustavs bs Kyrkeliden kyrkbacke
Skirö by o sn Ramnagöl göl Halände t Kyrkosjön vik
Skirö by Ramseberg skogsmark Halände st Källarträdan åker
Skirö by *Reesesteen sten? Hedersbäck lht Källarängen äng
Östra skirö by *Reesesteen sten? Hedesbäck avs Källarängen äng
Östra Skirö gdar »Reesesteen» sten /Se Henriksdal avs Källeträdan åker
Skirö by? Rudu göl göl Henriksdal lht Käringegölen göl
Skirö by, sn *Ruukabärgh berg Hio bs Kärret kärr
Skirö by »Ryttaremässa» se »Stutarne» Saknas Holmen avs Kärringagöl göl
Skirö by *lilla Rörett Saknas Holmen st Ladugårdsträdan åker
Skirö by *Salgha å /Se Hovestugan bs Lansgöl göl
Skirö by »Salghowirke» fiske Hulebäck t. Landsgöl göl
Skirö by *Salghovirke Saknas /Se Hulebäck f.d. t Lassaloberget berg
Skirö by och sn Salje terräng Hägerudden t Lidkullen backe
Skirö by o. sn Saljeberget berg Hägerudden f.d. gren.t Lidkulleskiftet åker
Skirö, Östra gd Saljen Saknas Hägerudden f.d. t Liljekulls lindvall äng
Skirö, Östra gd Saljen sjö Hällaryd avs Lilla göl göl
Skirö, Östra gd Saljen, L. vik Hällaryd lht Lillarpshagen äng
Skirö, Östra gd Saljen sjö Höjden t Lillarps kyrkogata väg
Östraskirö by *lille Salien vik Ingebo t Lillarpsträdan åker
Skirö by Saljen sjö Ingebo bs Lille grund grund
Skirö poststation /Se Saljen sjö Jarlsborg avs Lillsjön del av Narveten
Skyra, se Skirö by o. sn Saljen sjö Kalle Långs gd Linnea åker
Skyre, se Skirö sn Saljen sjö Karintorp gd Ljungholmen ö
Skögle by Saljen sjö Karintorp gård Ljusakulleträdan åker
Skögle by Saljen sjö Karintorp gd Loberget berg
Skögle by Saljen sjö Karlsberg avs Lorensnäsaudden udde
Skögle by Saljen sjö Karlsberg lht Lortviken vik
Skögle by Saljen sjö Karlsberg f.d. lht Lortviken vik
Skögle by Saljen sjö Karlslund avs Lunnabo åker
Skögle by Saljen sjö /Se Karlslund lht Lågö ö
Skögle by Saljen sjö /Se Karlslund lht Långa lyckan åker
Skögle by Saljen sjö /Se Karlsro avs Långdansen strandremsa
Skögle gd:ar /Se Saljen sjö /Se Karlsro lht Långeudds hagelycka äng
Skönberga, se Snuggarp Saknas Saljeån å /Se Karlsrue bs Långudd udde
Snuggarp by Saljeån å Karlsrude t Långudd udde
Snuggarp by *lille Sallien vik Karlsruhe t Långudd udde
Snuggarp by Sandbroviken vik Karlsvik avs Långängen äng
Snuggarp by Sandvik terräng Karlsvik lht Lönnavången äng
Snuggarp by Sie grund f.d. grund, nu skär /Se Karlsvik avs. Lönnåsen ås
Snuggarp by Siegrund grund /Se Kasärnen avs Majaträdan åker
Snuggarp by Sikadjupet Saknas /Se Kasernen t Marknadsplatsen öppen plats
Snuggarp by Skanevik vik Kilen bs Massaträdan åker
Snuggarp by Skarnevik del av vik /Se Kilen bs Mejerimossen mosse
Snuggarp by Skiraviken vik Kledran t Mejeriängen äng
Snuggarp by Skiravången terräng Kledran s.t. Mellanhagen hage
Snuggarp förr by *Skirösjön, se Skärösjön sjö Klockelund bs Millebobäck bäck
Snuggarp by Skirösjön sjö Knutstorpet t Millebo märr flyttblock
»Snuggetorp» = ?Snuggarp by Skirösjön sjö Krassaberg avs Millebo stutar flyttblock
Snuggetårp, se Snuggarp by Skirösjön sjö Krassaberg lht Millebo stutar stenar
Tolie, se Tolja by Skirösjön sjö Kristineberg hmd Modareviken vik
Toliga, se Tolja by Skirösjön sjö Kristineberg t Mossakullen kulle
Tolja by Skirösjön sjö Kristineberg lht Myren vik
Tolja by Skirösjön sjö Kronoberg bs Mystiska berget berg
Tolja by Skirösjön sjö Kullen hmd Målareträdan åker
Tolja by Skirösjön sjö Kullen gd Mörsaträdan åker
Tolja by Skiresjön sjö /Se Kullen gd Nabbaviken vik
Tolja by Skirösjön sjö /Se Kvarnen kvarn Nabbaviken vik
Tolja by Skirösjön sjö /Se Kvarnstugan avs Narveten sjö
Tolja by Skirösjön sjö /Se Kåragården gård Narveten sjö
Tolja by Skirösjön sjö /Se Kåragården, se 4 Skirö gd Narveten sjö
Tolja by Skrämmehult skogsmark Källedal lht Norra göl
Tolga by /Se Skumningen skogsmark Kärret bs Norregärdet åker
Tolga by /Se Skyren sjö Kärringetorp gård Norre göl göl
Tolja by /Se Skärvetesjön sjö Kärringetorp, se Karintorp gd Norre göl göl
Tolja by /Se Skärvetesjön sjö Kärringetorp, se 1 Karintorp gd Nybro åbro
Tolorum = Tolja? by Skärfvetesjön sjö Landsgöl hmd Nybro bro
*tolorum Saknas /Se Skärvetesjön sjö Landsgöl t Nybrottet åker
Tulga, se Tolja by Skärvetesjön sjö /Se Larmatorpet t Nybroviken vik
Vallby herregård Skärveteån å Liljekull bs Nybyggegölen göl
Vallby by /Se Skärveteån å Liljesberg avs Nybyggegöl göl
Vallby herregård Skärveteön ö Liljesberg lht Nyebro bro
Vallby hg Skärösjön sjö Lillarp by Nygårdsgölen göl
[Ballaby] Saknas Skönberga göl göl Lillarp gård Nygårdsgölen göl
Vallby fideikommissegendom »Slät» hemmansdel Lillarp gård Nygärdet åker
Vallby gd Smyckesten sten Lillarp gård Nymans trädgård park
Vallby herrgd Spångdalskärret kärr Lillarp by Närveten sjö
Vallby gård Stenö ö Lillarp gd Näsudden udde
Vallby hg /Se Stigagöl göl Lillarp gd Nöbbeviken vik
Vallby herrgård /Se Stockviken vik Lillarp gd Odlingen åker
Vallby hg /Se »Stutarne» stenblock Lillegård, se 4 Skögle Lillegård gd Offerröret offerplats
Vallby hg /Se Sundsviken vik Lillegård, se 4 Skögle Lillegård Saknas Osbergen berg
Vallby herrgd /Se Sundsängen betesmark Lillegård, se 4 Tolja Lillegård gd Osberget berg
Åleberg gd Svarta göl göl Lillegård, se 4 Tolja Lillegård gd Oset åmynning
Åleberg gd Svartagöl göl Lillegården gård Oxhagen betesmark
Åleberg gd Svartsaviken vik Lillegården gård Oxhagsängen äng
Ålsbärgh, se Åleberg gd Svenstorp terräng Lillegården gård Oxlespjä äng
Östroskira, se Skirö, Östra gd Sågaremon terräng Lillegården, se 6 Skirö Lillegård gd Pastorsträdan åker
  Säljen sjö Lillstugan som.st. Penan göl
  Tallö ö Lilläng bs Penan sjö
  Tannesten sten Lindeberg avs Prästaskogen skog
  Timmervik vik Lindeberg lht Prästgårdsåkern åker
  Tobromossen mosse Lindeberg bs Pukaberg berg
  Tobromossen mosse? Lindeberg avs Pukavik vik
  Tobroskiftet skogsmark Lindeberg bs Pukavik vik
  Tobroskiftet skogsmark Lindeberg lht Pukeberg berg
  Tobroån å Lindeholm avs Pukudd udde
  Tolljanäs näs Lindeholm lht Pyssebacke backe
  Trulsavången åkermark Linds bs Ramla göl göl
  Trädgårdsviken vik Lindås bs Ramle göl göl
  Vallbynäs näs Lindåsen t Ramnagöl göl
  Vallby oxhage Saknas /Se Linnéa avs Ramseberg berg
  Vallby udde udde Ljunganäs bs Raskakällan källa
  *Wantaqiööl göl? Loaklev gd Raskaträdan åker
  *Wantagiööl sjö? Loaklev gård Risbyggshagen äng
  *Wigebroo bro? Loaklev by Roligsten sten
  *Vestrægeredhe Saknas Loaklev by Rudu göl göl
  Åkroken del av Skärveteån Loaklev by Ryttarn el. Ryttarehästen sten
  Åttingshagen skogsmark Lorensnäs hmd Råbockadalen hage
  Ännagården triangelpunkt Lorensnäs lht Råskullsudde udde
  Österslätt terräng Ludvigsborg avs Rävdalen åker
  Övrasjön sjö Ludvigsborg lht Rönnåkern åker
  Övrasjön sjö Lunddal bs Salje vattenfall
  Övrasjön sjö Lunden hmd Salje skogsmark
  Övrasjön sjö Lunden gd Salje vattenfall
  Övra sjön sjö Lundsberg avs Saljeberget berg
  Övrasjön sjö Långudd t Saljehölje fördjupning o. utvidgning i å
  Övrasjön sjö Löneberg gd Saljen sjö
    Löneberg gård Saljen sjö
    Löneberg gd Saljeån å
    Lönns t Sandbroviken vik
    Lövdal avs Saxamad äng
    Lövdal lht Schultza stall bergskreva
    Lövhult bs Schwartza göl göl
    Lövstad avs Schwartzaviken vik
    Lövstad lht Siegrund grund
    Majevången bs Sjögärdet åker
    Mamrelund avs Sjölyckegrundet grund
    Mamrelund lht Sjölyckorna åkrar
    Margaretegården gård Sjöstrandsåkern åker
    Margretsgård gd Sjöträdan åker
    Marielund lht Sjöträdan åker
    Mejeriet mejeri Sjöviksön ö
    Mellangården gård Skallön ö
    Mellangården Saknas Skanevik vik
    Mellangården gård Skaneviken vik
    Mellangården gd Skanken åker
    Millebo by Skirakitteviken el. Skiraviken vik
    Millebo gård Skiraviken vik
    Millebo gård Skiravången äng
    Millebo by Skirö utäng
    Millebo gd Skirö ale aldunge
    Millebo gd Skiröby fiskesväg väg
    Millekulla bs Skirösjön sjö
    Millås t Skirösjön sjö
    Millås t Skirösjön sjö
    Missionshuset kapell Skirö vattne vattningsplats
    Missionshuset kapell Skiröviken vik
    Mogärde avs Skrabbebiten åker
    Mogärde lht Skyttåkern åker
    Mosses st Skärvetesjön sjö
    Motala bs Skärvetesjön sjö
    Motala lht Skärveteån å
    Månsagården gård Skärveteån å
    Månsgård, se 3 Tolja Månsgård gd Skärveteön ö
    Månsgård, se Tolja Månsgård Saknas Skönabacken backe
    Mörsastugan bs Slankemossen mosse
    Mössens bs Smackagölen göl
    Nabben bs Smackaliden backe
    Nabben t Smackaliden backe
    *Nilsagården gård Smedjeskiftet åker
    Nilsgård, se 1 Tolja Nilsgård gd Smyckesten sten
    Nilsgården, se Tolja Nilsgård gd Spångdalskärret kärr
    Norregården gård Spökhålet dalgång
    Norregården gård Stackakärr kärr
    Norrgård, se 2 Tolja Norrgård gd Stendalaträdan åker
    Norrgården gd Stendalen äng
    Norrgården, se Tolja Norrgård gd Stenö ö
    Nybo avs Stiagöl göl
    Nybo bs Stiga göl göl
    Nybro bs Stora eken ek
    Nybygget gård Stora grund grund
    Nybygget st Stora trädan åker
    Nybygget gd Store grund grund
    Nydala bs Store grund grund
    Nyelund bs Storesjön del av Saljen
    Nyelund avs Store stenen sten
    Nyelund avs Storängen äng
    Nygård gård Storsjön del av Narveten
    Nygård gd Strandaviken vik
    Nygård gd Strömbergsträdan åker
    Nyhem lht Strömsbergs åker åker
    Nyholm avs Stugträdan åker
    Nyholm lht Sund sund
    Nylund avs Sundsviken vik
    Nylund lht Sundsåkern åker
    Näset t Sundsängen äng
    Ola-Saras bs Svanaberget berg
    Olova lht Svarte göl göl
    Oxhagen t Svartsa göl göl
    Oxhagen t Svarta göl göl
    »Pastos» bs Svarta göl göl
    Pastors bs Svatsaviken vik
    Persgården gård Svenstorp källareåker åker
    Persgården gd Svältås åker
    Petter-Månsa-Minas bs Sågaremon mosse
    Post-Jöddes bs Sällaträdan åker
    Prästegården gård Sävseboån å
    Prästgården gd Takärr mosse
    »Puckes» bs Tallö ö
    Pysebacke hmd Tallö ö
    Rackaberg, se 1 Löneberg gd Tannesten sten
    Rackaberg gård Tannesten sten
    Rackaberg gd Tappersfält åker
    Ramels t Tappeträdan åker
    Risbygget t Timmeli(?) vik
    Risbygget t Timmervik vik
    Roseberg lht Timmervik vik
    Rosendal avs Tippebergen berg
    Rosendal lht Tjuraberg berg
    Rudu gård Tjuraberg berg
    Rudu gd Tobro åbro
    Sagobo som.st. Tobromossen mosse
    Salje torp Tobroskiftet utskog
    Saljetorpet t Tobroån å
    Salje vattenfall Saknas Tobroängarna ängar
    Sandlid avs Toljaviken vik
    Sandlid lht Toljö ö
    Sandsberg avs Tolljanäs näs
    Sandsberg lht Toppamosse mosse
    Sandvik t Torget öppen plats
    Sandvik, Lilla bs Torvströmossen mosse
    Sandvik, Stora el. Östra st Trean åker
    Schwartzes t Trekanten åker
    Siggesgården gård Tresnippen åker
    Siggesgården gd Trilyckerna åkrar
    Siggesgården kaffestuga Trollberget berg
    Sjöarp by Trulsavången åker
    Sjöarp gård Trädgårdsviken vik
    Sjöarp gård Trädgårdsviken vik
    Sjöarp by Tvillingsbackarna kullar
    Sjöarp gd Tvillingslyckerna åker
    Sjödal avs Tvåan åker
    Sjödal lht Tvära backen backe
    Sjögle gårdar Tyste göl göl
    Sjögle, se Skögle gd Tälläng åäng
    Sjögle, se Skögle by Urs vagnbod sten
    Sjöholmen avs Utskiftet utskog
    Sjöholmen t Vallbyudden udde
    Sjölund avs Vallbyudde udde
    Sjölund lht Vallbynäs näs
    Sjöstrandsgården lht Vallby vägskäl vägskäl
    Sjöstugan bs Vallingängen åäng
    Sjövik avs Vattenfallet Saknas
    Sjövik avs Vedbodträdan åker
    Sjövik lht Vinterstaviken vik
    Skattegård, se 2 Skögle Skattegård gd Vinterstaudden udde
    Skattegård gd Vänsterhagen hage
    Skattegården gård Västrahärad åker
    Skattegården gård Västergärdet åker
    Skattegården gård Yttersjön del av Skirösjön
    Skattegården gård Åkroken krökning av Skärveteån
    Skattegården gd Åttingshagen äng
    Skattegården gd Åängen äng
    Skattegården gd Ängegärdsträdan åker
    Skedmakarns bs Övrasjön sjö
    Skirebyn by Övrasjön sjö
    Skirevik lht  
    Skirs st  
    Skirö by  
    Skirö gård  
    Skirö gård  
    Skirö gård  
    Skirö gård  
    Skirö gård  
    Skirö gård  
    Skirö gård  
    Skirö gård  
    Skirö gård  
    Skirö gård  
    Skirö lht  
    Skirö by  
    Skirö by  
    Skirö by  
    Skirö by  
    Skirö gd  
    Skirö gd  
    Skirö gd  
    Skirö gd  
    Skirö Botvidsgård gd  
    Skirö gd  
    Skirö gd  
    Skirö gd  
    Skirö gd  
    Skirö gd  
    Skirö Östra by  
    Skogatorpet t  
    Skogen t  
    Skogsberg lht  
    Skogsborg lht  
    Skogsgläntan lht  
    Skogsgården gård  
    Skogsgården gd  
    Skogshyddan avs  
    Skogshyddan lht  
    Skogslund avs  
    Skogslund lht  
    Skogstorpet t  
    Skolan Saknas  
    Skrabban bs  
    Skrämmehult bs  
    Skrämmehult t  
    »Skumningen» bs  
    Skumningen bs  
    Skrattrahall bs  
    Skärvete såg såg  
    Skärvete f.d. kvarn  
    Skögle gd  
    Sjögle hemman  
    Skögle Lillegård gd  
    Sjögle gård  
    Skögle Skattegård gd  
    Sjögle gård  
    Skögle Storegård gd  
    Sjögle gård  
    Skögle by  
    Skögle Skattegård gd  
    Skögle Storegård gd  
    Skögle Lillegård gd  
    Skögle gd  
    Skögle, Lilla gd  
    Skögle, Stora gd  
    Skönberga Saknas  
    Skönberga by  
    Skönberga gård  
    Skönberga gård  
    Skönberga gård  
    Skönberga by  
    Skönberga gårdar  
    Sköndal avs  
    Sköndal lht  
    Slät hmd  
    Slät hm  
    Slättelund avs  
    Slättelund bs  
    »Smacken» avs  
    Smacken smedja  
    Smacken f.d. smedja  
    Snuggarp by  
    Snuggarp by  
    Snuggarp by  
    Snuggarp utäng  
    Sockenstuguplanen avs  
    Solbacka lht  
    Solgläntan lht  
    Solgården lht  
    Solhem avs  
    Solhem avs  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solliden avs  
    Solliden lht  
    Solvik lht  
    Spångdal t  
    Stallet avs  
    Stavastugan bs  
    Stensäng avs  
    Stensäng lht  
    Stensäng lht  
    Storegård, se 3 Skögle Storegård gd  
    Storegård gd  
    Storegården gård  
    Strömsberg t  
    Strömsberg avs  
    Strömsberg lht  
    Strömsborg lht  
    Stugan bs  
    Sundsberg lht  
    Sundslund avs  
    Sundslund lht  
    Svensholm avs  
    Svensholm bs  
    Svenslund avs  
    Svenslund avs  
    Svenslund avs  
    Svenslund lht  
    Svenslund lht  
    Svenstorp t  
    Svenstorp t  
    Svenstorp t  
    Sälleryd bs  
    Sälleryd bs  
    Söregården gård  
    Sörgården gd  
    Sötebo lht  
    Tappers bs  
    Tobro avs  
    Tobro f.d. st  
    Tobrotorpet t  
    Tolja by  
    Tolja by  
    Tolja utjord  
    Tolja Lillegård gd  
    Tolja gård  
    Tolja Lillegård gd  
    Tolja Månsgård gd  
    Tolja gård  
    Tolja Månsgård gd  
    Tolja Nilsgård gd  
    Tolja gård  
    Tolja Nilsgård gd  
    Tolja Norrgård gd  
    Tolja gård  
    Tolja Norrgård gd  
    Tomastorp avs  
    Tomastorp lht  
    Tomten hmd  
    Tulla-Majas bs  
    Tuppakull t  
    Täppsund, Lilla som.st.  
    Urnells bs  
    Utfartsvägen avs.  
    Utsikten lht  
    Utterdal t  
    Utterdal t  
    Vallby gd  
    Vallby säteri  
    Vallby gd  
    Vallbynäs t  
    Vallbynäs t  
    Wallins bs  
    Vedbo, Stora avs  
    Vedbo, Lilla t  
    Vedbo, Stora el. Norra bs  
    Widmans bs  
    Vänhem avs  
    Vänhem lht  
    Vänhem lht  
    Västra Skirö by  
    Västregården gd  
    Åfors åäng  
    Åkersberg bs  
    Åkeryd avs  
    Åkeryd lht  
    Ålderdomshem Saknas  
    Åleberg gård  
    Åleberg gd  
    Åleberg gd  
    Åttingen bs  
    Äng hmd  
    Ängarna gd  
    Ängslycke lht  
    Ännagården hmd  
    Ännagården gd  
    Östanå avs  
    Östanå f.d. bs  
    Österfält t  
    Österfält t  
    Österslätt t  
    Österslätt st  
    Östra Bäckagården, se 9 Skirö gd  
    Östra Mellangården, se 8 Skirö gd  
    Östra Skirö gårdar  
    Östraskirö by  
    Östra Skirö Bäckagård gård  
    Östra Skirö Mellangård gård  
    Östra Skirö Skattegård gård  
    Östraskiröfält hmd  
    Östraskiröslät hmd  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.