ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åsenhöga socken : Mo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 95 Naturnamn : 324 Bebyggelsenamn : 161 Naturnamn : 121
Åsenhöga sn Abborragölen göl Åsenhöga socken socken Aborrgölen Saknas
Åsenhöga socken Abborrakullgölen göl Åsenhöga sn Bjällebråtakärret Saknas
Åsenhöga sn Appelhyltan betesmark Åsenhöga sn Björnön Saknas
Åsenhöga sn Backa terräng Abborrakull Saknas Bockö Saknas
Åsenhöga sn /Se Baståsen berg /Se Aborrakull bebyggelse Brändö Saknas
Åsenhöga sn Bergamossen mosse Alefors fabrik Byaberget Saknas
Åsenhöga sn Bergsdalen skogsmark Andersbo t. Byasjön Saknas
Åsenhöga sn Bjällebråtakärret kärr +Apelhyllan t. Dumbäcken bäck
Åsenhöga sn Björkekullen åkermark Apelås bebyggelse Dålig vrå benämning på socken
Åsenhöga Saknas Blodgöl, St göl Aplaskog avs Ekhultssjön Saknas
Åsenhöga sn Blodgölarna gölar Berg Saknas Ekhultsån Saknas
Åsenhöga sn Blåkulle berg Berg, Norra bebyggelse Ekåker åker
Åsenhöga sn Bockamossen mosse Berg Södra bebyggelse Fjölebromossen Saknas
Åsenhöga sn Bockö ö Berget torp Flybäcken Saknas
Åsenhöga sn Bredbråten terräng +Bersdalen t. Forsbäcken Saknas
Åsenhöga sn Broddhulta göl göl Björkelund bebyggelse Friskaberget berg
Åsenhöga sn Bromossen mosse Bondarp Saknas Fullesjö Saknas
Åsenhöga sn Brånaryd betesmark Berdbråten avs Gamla rödjorna utmark
Åsenhöga sn /Se Brändö ö Broddhult Saknas Getmossen Saknas
Åsenhöga sn /Se Bullra hål terräng Broddhult f.d. säteri Granåsen höjd
Åsenhöga sn /Se Bungebo terräng Bråneryd bebyggelse Gungehall Saknas
Åsenhöga sn /Se Bungebogölen göl Bygget avs Gunnilstorpshöjderna Saknas
Abborrakull gd Byaberget skogsmark Byn bebyggelse Gänglemossen Saknas
Aborrakull by Byagöl göl Bäckadal lht Gärdesjön Saknas
Aborrakull by Byasjön sjö Dalen avs Gärdessjön Saknas
Abborrakull by Bäckahult terräng Dammen bebyggelse Götarpssjön Saknas
Abborrakull by Bäckarydet terräng Djuppelsbo Saknas Hacket åker
Aborrakull Saknas Dalabäcken terräng Djupelsbo bebyggelse Hagsjö Saknas
Apelås gd Damm-mossen mosse Ekholmen t. Hinningshallen sten
Berg by Dummebäck bäck Ekhult bebyggelse Hjortåsen Saknas
Bondarp gd Ekedal terräng +Erlandsbo t. Horsakärret Saknas
Broddhult gd Ekholmen ägomark Flinkabo avs Hurrgöl Saknas
Broddhult by Ekhultasjön sjö Flyhyllan t. Hylte göl Saknas
Broddhult hg /Se Ekhultssjön sjö Fållkärret hmd Håkentorps göl Saknas
Bråddhult hg /Se Ekhultssjön sjö Granstorp bebyggelse Hällesjö Saknas
*Bungebo Saknas Ekhultssjön sjö Grönelid avs Hällsjöberget Saknas
Ekhult gd Ekhultasjön sjö Gunnilstorp Saknas Hällsjön Saknas
Granstorp Saknas Ekhultaån å Gunnilstorp bebyggelse Hästabäcken Saknas
*Gunnarstorp gd Fallansgölen göl Gynnås Saknas Hättegöl Saknas
Gynnås by Fjölebomossen mosse Gynnås Lilla avs Hättö, Lilla klippö
Gynnås by Flybäcken bäck Göshuset bebyggelse Hättö, Stora klippö
*Göksbo gd Flybäcken bäck Götarp bebyggelse Kacklesjön Saknas
Göshult gd Flybäcken bäck Hagen avs Kalö Saknas
Göshult by /Se Forsbäcken bäck Hagen avs Karlssons hygge skogsskift
Götarp gd Forsbäcken bäck Hagen bebyggelse Kittan slåtteräng
Götarp by m.m. /Se Fröaviken vik Hammelsbo bebyggelse Klantsberget höjd
Heden t. /Se Furubergsviken vik +Heden torp Klovhallarna stensättning
*Hemmelstorp t. Fyllesjö sjö Herrstorp stuga Knallaberget Saknas
Hester gd /Se Fåglabäck sankmark? Hestra gd Knallen höjd
Hestra bebyggelse Gammelrödjan terräng Hestra bebyggelse Knuts kulle Saknas
Hestra gd /Se Getabacken terräng Hult bebyggelse Kolsjöarna Saknas
?Hult by Getmossen mosse Hultafors avs Kramphultssjön Saknas
?Hult beb. Getmossen mosse Hultet bebyggelse Kroksjö Saknas
Hult gd Gransås terräng Hultet, Lilla bs Kvarnberget Saknas
Hyltan gd Granåsen terräng Hyltan bebyggelse Källerydsån vattendrag
Håkentorp bebyggelse Gungehallsmossen mosse Hylte avs Källsjöarna Saknas
Inparp by Gänglemossen mosse Håkentorp bebyggelse Källsjön Norra Saknas
Ingarp Saknas Gärdesmossen mosse Hågnen avs Källsjön Södra Saknas
Kramphult gd Gärdessjön sjö Hällsjöberget bebyggelse Kättlabäcken bäck
?Käringabacka by Gärdessjön sjö Hässelåsen t. Lammö Saknas
Mjöhult gd Gölabäcken bäck +Högaberg t. Lillanäs udde
[Mioaridh] Saknas Gölamossen mosse Högafors kvarn och såg Lindstubben berg- o. skogsmark
Mo bebyggelse Gölamossen mosse Ingarp bebyggelse Ljunggöl Lilla Saknas
Mo gd /Se Göljamossen mosse Intaget avs. Ljunggöl Stora Saknas
Mo by /Se Göshult triangelpunkt Järstorp hmd Ljunggölsbäcken Saknas
Nygård gd Götarps brunn brunn? Klinteberget avs. Luveberget Saknas
Pung gd Götarpssjön sjö Klockarebo lht Långebrobäcken Saknas
Rackhult gd Götarpssjön sjö Klockstugan kyrkotorp Långebron stenbro
Rannebo gd Götarpssjön sjö Kramphult bebyggelse Långebroviken Saknas
Skarköp gd Götarpssjön sjö Kronobo bebyggelse Långsjögölen Saknas
Skärvhult by Götarpssjön sjö Kronogården gård Mangelgölen Saknas
Skärvhult by Götarpssjön sjö Kullen avs Mangelviken Saknas
Skärvhult by Götarpsån å Kvarnstugan lht Mellansjön del av Källsjöarna
Skärvhult by Hagarödjan terräng Kyrkotorp t. Mellansjön del av Trollsjöarna
Skärvhult Saknas Hagen betesmark +Källåsen bs Mosjön Saknas
Skärvhult by /Se Hagen skogsmark Käringabacka bebyggelse Mossjö Saknas
?Smedjebo by Hagsjö sjö Kärret avs Märkesgölarna Saknas
Svenshult by Hallaberget berg Lidhult bebyggelse Mölnesjö sjö
Svenshult Saknas Hallabo betesmark +Lidåsen t. Nylännet åker
Tigerhov, se Velebo hg /Se Hallåsen skogsmark Lilläng bebyggelse Ormabacken kulle
Trollsebo gd Hansabo terräng Lindö t. Ormahagen Saknas
Törestorp by Hansagölen göl Lottkärret avs Osbråten hage
Valebo gd Heden terräng +Lugnet t. Osmaden näs
Valebo gd /Se Herrstorp skogsmark Lundagård avs Rackaberg höjd
Valebo gd /Se Hestra hoar källa +Lura t. Rackahultsjön Saknas
Valebo by *Hillesjön, se Hällesjön sjö Lyckås bebyggelse Rankegölen Saknas
Velebo by Hjortaberget berg Marieholm bruksanläggning Rannaberget berg
Velebo hg /Se Hjortåsen terräng Marieholmsbruk pst Rotaberget höjd
Voxtorp Saknas Holmmossen mosse Mjöhult bebyggelse Rotabäcken Saknas
Voxtorp beb /Se Holmsjön sjö Mo bebyggelse Saras mosse Saknas
Åsenhöga Prästgård Saknas *Horsebron bro Modala tegelbruk Sjöbobäcken Saknas
Åsenhöga poststation /Se Hultäng betesmark Molyckan t. Skallaberget Saknas
?Öd by Hybblet terräng Mon t. Skärsjön Saknas
?Öd by Hyltan triangelpunkt Norrgården hmd Skärvsjön Saknas
Öd gd Hyltebäcken bäck Norrgården hmd Springets göl Saknas
  Hyltegöl göl Norregård bebyggelse Stocken spång
  Håkentorpagöl göl Norregård gård i Törestorp Sundbron Saknas
  Hålebäck bäck Nyby t. Svansjön? Saknas
  Hålebäck bäck Nydala t. Sågviken vik
  Hägnebäcken bäck Nygård bebyggelse Sågviken vik
  Hägnegölen göl Nygård bebyggelse Sågån bäck
  Hällsjön sjö Näset avs Tjärbrännsön Saknas
  Hällesjö sjö Pung bebyggelse Trilleberget Saknas
  Hällesjön sjö Pusthem avs Trindåker Saknas
  Hällsjön sjö Rackhult bebyggelse Trolleberget höjd
  Häradsbäcken bäck Rannebo bebyggelse Trollsjöarna Saknas
  Hässelåsen ås Rannåsen lht Trollsjön, Södra Saknas
  Hästlidlyckan ägomark Rydbäcken avs Trollsjön, Östra Saknas
  Hättegöl göl Rödjan hmd Tvärängen Saknas
  Hättö, L ö Rödjorna bebyggelse Tången udde
  Hättö, St ö Sjöbo stuga Vallsjön Saknas
  Högaberg terräng Sjödal hmd Vallsjön Saknas
  Höglid terräng +Sjörydet t. Valån Saknas
  Hörgöl göl Skarköp Saknas Vinterkärret Saknas
  Johansbo terräng Skattegård bebyggelse Voxtorpssjön Saknas
  Jutakärrsbäcken bäck Skärköp bebyggelse Åkärret Saknas
  Kacklesjön sjö Skyåsen t. Älingsgölen Saknas
  Kacklesjön sjö Skärvhult Saknas Älingsmossen Saknas
  Kacklesjön sjö Slätthult Saknas Älmåsbäcken vattendrag
  Kola ö ö Slätthult bebyggelse Älmåsen höjd
  Killingöarna öar Smedjebo bebyggelse Östersjön Saknas
  Klinteberget berg Smedsgård bebyggelse  
  Klavehall skogsmark Smedstorp hmd  
  Klovehall tempelgrotta /Se Springet bebyggelse  
  Knatten skogsmark Strupabo t.  
  Knektatorpet terräng Stugåker lht  
  Knektängen terräng Svensberg t.  
  Knuts kulle triangelpunkt Svenshult bebyggelse  
  Kohallsklätterna terräng Sågen lht  
  Kokärret kärr Södergård bebyggelse  
  Kolarberget berg? Södergård bebyggelse  
  Kolasjön sjö Söderskog avs  
  Kolsjön sjö Sörgården hmd  
  Korpaberget berg Tomten avs  
  Kramphultasjön sjö Tostabo Saknas  
  Kringelgölen göl Tostabo Saknas  
  Kringelviken vik Tostabo bebyggelse  
  Kroken halvö +Trollenäs t  
  Kroksjö sjö Trollsebo Saknas  
  Kråkenäset udde Trollsebo bebyggelse  
  Kvarnaberget berg? Trollsebo? Saknas  
  Kvarnabo ägomark *Trylsbo by  
  Kvarnabogölen göl Töllagården hmd  
  Kvarnabäcken bäck Törestorp Saknas  
  Kvarnabäcken bäck Törestorp Saknas  
  Kvarnastugan terräng Valebo bebyggelse  
  Kvarnåsen terräng +Valhalla t.  
  Kvickabo betesmark Velebo bebyggelse  
  Källebäcksbacke backe /Se Velebo by  
  Kärret kärr Voxtorp bebyggelse  
  Kättlabäcken bäck Vrån avs  
  Kättlabäcken bäck Vägabo t.  
  Lagmansrör röse Västergård bebyggelse  
  *Lagmansrö gränsmärke Västergård bebyggelse  
  Lagmansrör röse Åsafors avs  
  Lagmansrör röse /Se Åsenhöga Prästgård bebyggelse  
  Lagmansrör röse /Se Älmhult t.  
  Lajeråsmossen mosse Ängen lht  
  Lammö ö Ängen avs  
  Laxabo ägomark Öd bebyggelse  
  Lidhult terräng Östergård bebyggelse  
  Lidhultamossen mosse    
  Lidåsen terräng    
  Lilla-Hulta terräng    
  Lillanäs udde    
  Lilläng åkermark    
  Lindestubben triangelpunkt    
  Ljunggöl, Lilla göl    
  Ljunggöl, Stora göl    
  Lomgölen göl    
  Luveberget berg    
  Luveberget triangelpunkt    
  Luveberget kulle /Se    
  Luveberget berg /Se    
  Långebrobäcken bäck    
  Långebrobäcken bäck    
  Långebrokärret kärr    
  Långebron bro?    
  Långebroviken vik    
  Långe nabb spetsig udde    
  Långsjögölen göl    
  Långsjön sjö    
  Lövabo skogsmark    
  Mangelgölen göl    
  Mellangöl göl    
  Mellansjön sjö    
  Mellansjön sjö    
  Mellanviken vik    
  Mjöhultabäcken bäck    
  Modala skogsmark    
  Modalaån å    
  Modalaån å    
  Molyckan åkermark    
  Mosjön sjö    
  Mosjön sjö    
  Mosjön sjö    
  Mosjön sjö    
  Mossasjön sjö    
  Märkesgölen, Lilla göl    
  Märkesgölen, Stora göl    
  Märkesmossen mosse    
  Mölnebäcken bäck    
  Mölnesjö sjö    
  Nordsjön sjö    
  Norrängsgölen göl    
  Nydala terräng    
  Nydalabäcken bäck    
  Nydalabäcken bäck    
  Närmstegöl göl    
  Ormabacken skogsmark    
  Orramossen mosse    
  Orranäset udde    
  Osbråten terräng    
  Osmaden terräng    
  Osmaden terräng    
  Rackaberg berg    
  Rackhultabäcken bäck    
  Rackhultabäcken bäck    
  Rackhultasjön sjö    
  Rackhultasjön sjö    
  Rankegölen göl    
  Rannaberget berg /Se    
  Rannebo Framsjö del av Vallsjön    
  Rannåsen ås?    
  Rannåsviken vik    
  Rockeviken vik    
  Rannebosjön, se N. Vallsjön sjö    
  Rotaberget berg    
  Rotabäcken bäck    
  Rotabäcken bäck    
  Rotabäcken bäck    
  Rotagölen göl    
  Rydet terräng    
  Rödjan ägomark    
  Rödjorna åkermark    
  Sandbäcken terräng    
  Sansrödjemossen mosse    
  Saras mosse mosse    
  Saras mosse mosse    
  Sjöaryd terräng    
  Sjölund terräng    
  Skallaberget berg?    
  Skyåsen åkermark    
  Skärfsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärvsjö sjö    
  Skärvsjö sjö    
  Skärvsjön sjö /Se    
  Skärvsjöholm udde /Se    
  Skärvån å /Se    
  Slättmadsmossen mosse    
  Smedstorp terräng    
  Smörgåsmossen mosse    
  Snaråsmossen mosse    
  Snuttemossen mosse    
  Snyften terräng    
  Springet terräng    
  Springsgöl göl    
  Stenbäcken bäck    
  Stenbäcken bäck    
  Stenvadet terräng    
  Stenviken vik    
  Stinsberget berg?    
  Stora-Hulta terräng    
  Stora mossen mosse    
  Stora mossen mosse    
  Storbackamossen mosse    
  Svensjöbäcken bäck    
  Svensjön sjö    
  Sörhagen terräng    
  Sörlid terräng    
  Sörsjön sjö    
  Tennekullamossen mosse    
  Tigerhov terräng    
  Timmeråsen ås    
  Tjärbrännsön ö    
  Tohult terräng    
  Torpagölen göl    
  Torparlyckan betesmark    
  Torpet terräng    
  Torpet ägomark    
  Tossaviken vik    
  Trolleberget berg    
  Trolleviken vik    
  Trollsebo mosse mosse /Se    
  Trollseboås berg /Se    
  Trollsjön, Södra sjö    
  Trollsjön, Östra sjö    
  Trollsjön, Östra sjö    
  Trollsjöån å    
  Tvärängen betesmark    
  Tången halvö    
  Ulvaknall terräng    
  Valens skogsmark    
  Vallsjön sjö    
  Vallsjön sjö    
  Vallsjön sjö    
  Vallsjön sjö    
  Vallsjön sjö    
  Vallsjön, Norra sjö    
  Vallsjön, Norra sjö    
  Vallsjön, Södra sjö    
  Valån å /Se    
  Valån å    
  Valån å    
  Videbäcken bäck    
  Videbäcken bäck    
  Vita sand vik    
  Voxtorpasjön sjö    
  Vrån terräng    
  Ådala betesmark    
  Älingabäcken bäck    
  Älingabäcken bäck    
  Älingagölen göl    
  Älmåsen höjd    
  Älmåsen terräng    
  Ängen betesmark    
  Änggärdet åkermark    
  Ängrödjan terräng    
  Ödeskullen kulle    
  Östersjön sjö    
  Östregöl göl    
  Övre dammen damm    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.