ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bringetofta socken : Västra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 171 Naturnamn : 163 Bebyggelsenamn : 174 Naturnamn : 52
Bringetofta sn Alabäcken terräng Bringetofta socken socken Apoteket äng
Bringetofta socken Amerika terräng Bringetofta sn Björnahålan äng
Bringetofta sn /Se Anderstorp åkermark Amerika torp Blåstalp brant kulle
Bringetofta sn Aspelund ägomark Armarp bebyggelse Bokelunden skog
Bringetofta sn Bergahacket betesmark Ase avs Bringasjön Saknas
Bringetofta sn Bergsbygget åkermark Avundsbo stuga +Bringetoftaån Saknas
Bringetofta sn Bjurmaden åker-o. betesmark Bockarp Saknas Brokhagen äng
Bringetofta sn Björkholmen åkermark Bockarp bebyggelse Broängen äng
Bringetofta socken Bohult åkermark Bolestad bebyggelse Davidstorpssjön Saknas
Bringetofta sn Bolestad, L. ägomark Bredegård bebyggelse Drängalåten äng
Bringetofta sn Bringasjön sjö Bringetofta Saknas Dyre backe höjd
Bringetofta sn Bringasjön sjö Broddarp Saknas Ekelsjösjön Saknas
Bringetofta sn Bringasjön sjö /Se Broddarp bebyggelse Eldstorps backar höjd
Bringetofta sn. Bringasjön sjö /Se Brogård bebyggelse Farfars täppa äng
Bringetofta sn Bringasjön sjö /Se Brostugan t Farfars äng äng
Bringetofta sn Bringetoftaån å +Brunkeberg t Femtebacken backe
Bringetofta sn Britteberg terräng Brunkeberg backstuga Fjällsmossen Saknas
Bringetofta sn Brittebo terräng Dalen avs Flata åker
Bringetofta sn Broängarna ägomark Drageryd bebyggelse +Forså Saknas
Bringetofta sn Bröten ägomark Ekberget t Fålbäcken Saknas
Bringetofta sn Dalen ägomark Ekelsjö bebyggelse Hagebäck bäck
Bringetofta sn Davidstorpasjön sjö Eldstorp bebyggelse Holmabäcken Saknas
Bringetofta sn Dyre backe åkermark Erikslund bs Kallholmen ådal
Bringetofta sn Ekberget terräng Fastorp bs Kalvåssjön Saknas
Bringetofta sn Ekelsjösjön sjö Femtinge Saknas Klintängen äng
Bringetofta sn Ekelsjösjön sjö Femtinge by Kringelberget Saknas
Bringetofta sn Ekenäs ägomark Flogård bebyggelse Källedalen äng
Bringetofta sn Eldstorp betesmark Forsa by Lillån Saknas
Bringetofta sn Femtebacken backe? Forsa Saknas Malmgruvan järngruva
Bringetofta sn Femtinge triangelpunkt Forsa Jonsgård Saknas Marken hage
Bringetofta sn *Fjälls mosse mosse Forsa Kvarnagård Saknas Mjöldrygen åker
Bringetofta sn Fjällsmossen Saknas Forsatorpet avs Norrhagen äng
Bringetofta sn /Se Fjällsmossen mosse Fägerhult by Norrsjön Saknas
Bringetofta sn /Se *Forsån å Fägerhult bebyggelse Piglipet äng
Bringetofta sn /Se Fägerhult triangelpunkt Fällehemmet gård Pipebäcken Saknas
Bringetofta sn /Se Fällan terräng Fällhemmet bebyggelse Pyssehål kärr
Bringetofta sn /Se Getaberget berg Gröndal bebyggelse Ramlaberg berg
Bringetofta sn /Se Glögg, Lilla terräng Grönlid avs Rävaberget Saknas
Armarp gd Granholmen terräng Gunnarstorp bebyggelse Rävarumpen åker
Bockarp gd Gransbo ägomark Gådeberg bebyggelse Sjöaryds damm damm
Bolestad gd Grönlid ägomark Gådeberg by Sjöarydssjön Saknas
Bolestad by /Se Gunnarstorpagölen göl Gåsegöl bebyggelse +Sjöavak sjö
Bringetofta by Gustavsberg åker-o. betesmark Götestorp bebyggelse Skinnskarpen äng
Bringetofta by Gångerabäcken bäck Hagaborg bebyggelse Solkullen åker
Bringetofta by Gåsegöl göl Hamburg t Store lid landsvägsbacke
Bringetofta by Gölen göl Haraldstorp bebyggelse Storån Saknas
Bringetofta poststation /Se Hamburg ägomark Havsgård bebyggelse Sörsjön Saknas
Broddarp gd *Helge Röör Saknas Havsjö Saknas Tomterna höjd
Broddarp by /Se Henrikatorpet ägomark Havsjö by Vitabergen Saknas
Broddarp gd /Se Herrafällan terräng Havsjöbygget bebyggelse Åkerlid landsvägsbacke
Brunkeberg gd /Se Hjärteryd, Gamla ägomark Herrafällan avs +Åsbysjön Saknas
*Bäckegårdh Saknas Hjärtsölaberget berg /Se Hjälmseryd Humlegård Saknas Önaberg höjd
Drageryd by Holmabäcken bäck Hjälmseryd Mellangård Saknas  
Drageryd by Hultagölen göl Hjälmseryd Norregård Saknas  
?Drageryd by Hultet terräng Hjälmseryd Södregård Saknas  
Drageryd by Humlahemmet, Lilla ägomark Hjälmseryd Saknas  
Drageryd by Hylletoftaån å Hjärteryd bs  
Drageryd by Hylte triangelpunkt Hjärtsöla Norregård Saknas  
Drageryd by /Se Häggaboda terräng Hjärtsöla Södregård Saknas  
Drageryd by /Se Hägnen åkermark Hjärtsöla by  
Drageryd by /Se Hägnen terräng Hjertsöla by  
Ekelsjö gd Hättan terräng Hjärtsöla Saknas  
Ekelsjö by Högafälla ägomark Holmanäs backstuga  
Femtinge by Högalund åkermark Holmen avs  
Femtinge by Höjden ägomark Hultet avs  
Femtinge by Hörnet betesmark Hultet knekttorp  
Femtinge by /Se *Jernvigge hall gränspunkt Humlahemmet bebyggelse  
Fämtinge by /Se Johansberg berg? Humlegård bebyggelse  
Femtinge by /Se Kallsjön, se Sörsjön sjö Hylte bebyggelse  
?Forsa by *Kallsjön, se Kalvsåssjön sjö Hylte by  
Forsa by Kalvsåsjön sjö Hägnen bebyggelse  
Forsa by Kalvön terräng Högaholmen Lilla bebyggelse  
Forsa by Klotorpet åker- o. betesmark Högaholmen Stora bebyggelse  
Forsatorpet ödetorp m. åkermark *Klåckebergh berg Höghult bebyggelse  
Fägerhult gd Kolabacken åkermark Jonsgård bebyggelse  
*Fälla torp Krogabäcken bäck Kalvsås bebyggelse  
Gröndal gd Krogabäcken bäck Karlsdal bs  
Gunnarstorp gd Kullen ägomark Klev Saknas  
Gådeberg gd Kullen berg /Se Klev bebyggelse  
Gåsegöl gd Kungastenen sten? Klev by  
Götestorp gd Kupalyckan terräng Kristnarp bebyggelse  
Haraldstorp gd Källestorp ägomark Kråkefors kvarn  
Havsjö by Köpemossen mosse Kvarnagård bebyggelse  
Havsjö by Köpen ägomark Källäng t  
Hjälmseryd Saknas Lassabo terräng Lilleslätt avs  
Hjälmseryd by Lassabäcken bäck Lunden t  
Hjälmseryd by Liden ägomark Lämmarp bebyggelse  
Hjälmseryd by Lillån, se Bringetoftaån å Lönsås avs  
Hjälmseryd by /Se Lillån å Marbäcken bebyggelse  
Hjälmseryd by /Se Lockebo åkermark Matholka bebyggelse  
Hjälmseryd by /Se Lugnet terräng Matholka by  
Hjälmseryd by /Se Lundagölen göl Mattarp bebyggelse  
Hjälmseryd by /Se Lund, Lilla ägomark Medeltorp bebyggelse  
Hjärtsöla by Lyckeåsen ägomark Mellangård gård i Drageryd  
Hjärtsöla by /Se Låmmarp triangelpunkt Mellangård gård i Femtinge  
Hjärtsöla by /Se Lönnshultabäcken bäck Mellangård gård i Hjälmseryd  
Hje(ä)rtsöla by /Se Lönnshultagölen göl Nilstorp t  
Hjärtsöla by Lönsås terräng Norratorp avs  
Holmen avs Lövholmen ägomark Norregård gård i Bringetofta  
?Hylte by Malmbergsdal åkermark Norregård gård i Drageryd  
Hylte gd Matholka triangelpunkt Norregård gård i Femtinge  
Hylte by /Se Mattarp triangelpunkt Norregård gård i Havsjö  
Höghult torp Nilstorp ägomark Norregård gård i Hjälmseryd  
Höghult by /Se *Norra gärdet Saknas Norregård gård i Hjärtsöla  
Kalvsås gd Norrasjön sjö Norregård gård i Rickelstorp  
Kalvsås by /Se Norrhagen ägomark Norregård gård i Åsby  
?Kalvsås by /Se Norrsjön sjö Nybygget torp  
Kalvsås by /Se Norrsjön sjö Nyhagen f.d. torp  
Klev gd Norrängarna ägomark Näs bebyggelse  
Klinthult gd el. by /Se Nylund ägomark Orrakullen hmd  
Kristnarp gd Nynäs terräng Oxhagen t  
*Loahemmet torp Nyängen terräng Planen avs  
Lämmarp gd Oxhagen terräng Prästegård bebyggelse  
Matholka gd Oxhagen terräng Rickelstorp bebyggelse  
Mattarp gd Oxhagen ägomark Riket avs  
Medeltorp gd Petersborg ägomark Ros bebyggelse  
Näs gd Pyssehål terräng Roslid t  
Prästegård gd Rickelstorp triangelpunkt Rostad stuga  
»ragnildaweka» beb? /Se Rungemossen åkermark Rungebo avs  
Rickelstorp by Ryalyckan åkermark Rungebo grenadj.torp  
Rickelstorp by Salen terräng Rågrena bebyggelse  
Rickelstorp by *Sankt Hibbrons källa källa Rågrena Västra bebyggelse  
Rickelstorp by *Sankt Hibbrons källa källa /Se Rågrena Östra bebyggelse  
Rickelstorp by Sankt Sifgridskälla källa? Silkön torp  
Rickelstorp by Silkön, Norra sankmark Silkön Södra avs  
Rickelstorp by Silkön, Stora ägomark Sjöaryd bebyggelse  
Rickelstorp by Silverhjälmsröset fornminne Sjöaryd gård  
Rickelstorp by Sjöarydsjön sjö Sjöaveka bebyggelse  
Rickelstorp by /Se Sjöarydstorpet terräng Sjöbo bs  
Rickelstorp by /Se Sjöavak sjö /Se Sjöstorp avs  
Rickelstorp Saknas /Se Sjöholm terräng Sjövik avs  
Ros gd Sjölyckan ägomark Skaftarp bebyggelse  
Rågrena, Västra o. Östra gdr Sjöstorp ödetorp Skaftarp by  
Rågrena by Skogsdal terräng Skaftarp Västra bebyggelse  
Sjöaryd gd Skolbacken åkermark Skaftarp Östra bebyggelse  
Sjöaryd gd Skyttabo terräng Slätteberg bebyggelse  
Sjöaryd gd Slättebergsgölen göl Smedbo bs  
Sjöaryd by /Se Spångängarna ägomark Smedhemmet avs  
Sjöaveka by Stenhultet terräng Snippen backstuga  
Sjöaveka by Stocken ägomark Stengård bebyggelse  
Sjöaveka by Sunnet terräng +Stocken t  
Sjöveka by Svanska stenen sten? Strete bebyggelse  
Sjöaveka by Svenshult terräng Strustorp bebyggelse  
Sjöaveka gd Svenstorp ägomark Svenstorp bebyggelse  
Sjöaveka by Sänkamossen mosse +Svärdsäng bs  
Skaftarp by Sörsjön sjö Sågarehemmet lht  
Skaftarp by Sörsjön sjö Sågplanen bebyggelse  
Skaftarp by Sörsjön sjö Säveda bebyggelse  
Skaftarp by /Se Sörsjön sjö Säveda Lilla bebyggelse  
Skaftarp by /Se Toftaån å Säveda Stora bebyggelse  
Slätteberg gd Toftaån å Södergård gård i Bringetofta  
Stengård gd Toftaån å Södergård gård i Drageryd  
*Stocken t Turkiet terräng Södergård gård i Femtinge  
Stret gd Vitabergen terräng Södergård gård i Havsjö  
?Strete by Vitabergen berg Södergård gård i Hjälmseryd  
Strete by Åbo ägomark Södergård gård i Hjärtsöla  
?Strete by *Åsbyholmssjön sjö Södergård gård i Rickelstorp  
Strete by Ängatorp terräng Södergård gård i Åsby  
Strete gd Ängatorpet terräng Södergården gård i Forsa  
Strete by Önaberg höjd Södratorp avs  
Strustorp gd *Örnaberget berg Södreskog bs  
Säveda Lilla gd Östanskog terräng Tovefors avs  
Säveda Stora gd Österfälle terräng Tovestorpet bebyggelse  
*Torp torp   Tovik bebyggelse  
Tovik gd   Tullen nedrivet torp  
Ulvahult gd   Täppan bebyggelse  
Ulvahult by /Se   Täpperyd bebyggelse  
Vare gd /Se   Ulvahult by  
Åsby by   Ulvahult Saknas  
Åsbyholm by   Vikskvarnen avs  
*Östrafälla torp   Åsalyckan f.d. torp  
    Åsby bebyggelse  
    Åsbyholm bebyggelse  
    Åseby by  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.