ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Näsby socken : Östra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 198 Naturnamn : 191 Bebyggelsenamn : 367 Naturnamn : 541
Näsby sn Axanäs udde Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Näsby sn Baggakvarnsberget berg Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Näsby socken Bankebergsviken vik Näsby socken sn Nummerförteckning förteckning
Näsby socken Bengtsbo terräng Näsby socken Nummerförteckning förteckning
Näsby sn Bergenstorp ägomark Anderstorp t Nummerförteckning förteckning
Näsby sn Biskopshagen skogsmark Anderstorp ödet Nummerförteckning förteckning
Näsby sn? Björnakärret kärr Aspekullen t Nummerförteckning förteckning
Näsby sn Bodasjön sjö Aspekullen avs Nummerförteckning förteckning
Näsby sn /Se Bodasjön sjö Aspelund bs Nummerförteckning förteckning
Näsby sn Boestad terräng Aspelund ödet Nummerförteckning förteckning
Näsby sn Bosgöl göl Backen bs Nummerförteckning förteckning
Näsby sn Brantås terräng Backen avs Nummerförteckning förteckning
Näsby sn Brunnsängsviken vik Bankeberg avs Nummerförteckning förteckning
Näsby sn Brända kulle kulle Bankeberg avs Nummerförteckning förteckning
Näsby sn Dagatorpet åkermark Bankeberg avs Nummerförteckning förteckning
Näsby sn Dammgärdet åkermark Bardslund bs Nummerförteckning förteckning
Näsby sn Emån å Bardslund ödet Nummerförteckning förteckning
Näsby sn Fagerhult ägomark Bengtsbo t Nummerförteckning förteckning
Näsby sn Falun åkermark Bengtsbo avs Amerikagärdet åker
Näsby sn Falåsa triangelpunkt Berga öde bs Annelyckan åker
Näsby sn Fataburen sjö Bergenstorp t Apelträdan åker
Näsby sn Fataburen sjö Bergenstorp t Apelåkern åker
Näsby sn Fatburen sjö Björkholmen bs Backaträdan åker
Näsby sn Finntorp åkermark Björkholmen ödet Backåkern åker
Näsby sn Finntorpasjön sjö Björnaberg ödet Backänden åker
Näsby sn Fiskareängen strandmark Björnaberg bs Baggaberget höjd
Näsby sn *Flidhir, se Flögen sjö /Se Björnagraf lht Baggakvarnsberget höjd
Näsby sn Flögen sjö Björnagrav Saknas Bankebergsviken, Lilla vik
Näsby sn Flögen sjö Blommafällan bs Bankebergsviken vik
Näsby sn Flögen sjö Blomsholm bs Bankebergsviken, Stora vik
Näsby sn Flögen sjö Blomsholm ödet Bastugärdet åker
Näsby sn Flögen sjö Blomsholm ödet Bastugölen göl
Nässby sn Flögen sjö Blås in ödet Bastuhägnen äng
Näsby sn Flögen sjö Blåsin bs Bastulyckan åker
Näsby sn Flögen sjö »Blåsten» t Bastuträdan åker
Näsby sn /Se Flögen sjö Blåsut bs Baståkern åker
Näsby sn /Se Flögen sjö /Se Blås ut Saknas Bastängen äng
Näsby sn /Se Flögen sjö /Se Bo Saknas Becksmällsvånge åker
Näsby sn /Se Fnyskebacken höjd Bo gård Bergahagen hage
An(n)abråna, se Ånabråna by Forshult betesmark Boastad t Bergalyckan åker
Bo gd Fredagöl göl Boastad ödet Bergsträdan åker
Bo herrgd Freden terräng Boestad öde bs Berghagen hage
Boda gd Fårö ö Boda gård Berghagsträdan åker
Carlstorp, se Karstorp by Galgahagen terräng Boda gård Bergmansviken vik
Elmhult gd Garpudden udde Bodaholm avs Bergudden udde
Espebråna gd Getudden udde Bodaholm avs Bergö, Lilla ö
Falåsa gd Granö terräng Bodalund avs Bergö, Stora ö
Flishult hg Gretö ö Bodalund bs Biskopshagen hage
Flishult hg Grindstugan terräng Boo gård Bjurviksviken vik
Flishult hg /Se Grindstugan terräng Brantås t Björnakärret kärr
Flishult gd Grumlan sjö Brantås Saknas Björnakärret kärr
Flydzhult Saknas Grumlan sjö Brostugan avs Blombergsträdan åker
Flishult hgd Grumlan sjö Brostugan öde bs Blomfällan äng
Flishult hg Grumlan sjö Buren öde bs Blommaliden backe
Flishult g Grumlan sjö Bygget avs Bo göl göl
Flishult hgd Grumlan sjö Bygget t Bodasjön sjö
Flishult hg /Se Grumlan sjö Bäckaskog t Bodasjön sjö
Flishult hg Grytemossen ägomark Bäckaskog avs Bolet äng
Flishult hg Gråö halvö Bäcken ödet Bolslyckan åker
Flishult hg Grönlund åkermark Bäcken t Bolsåkern åker
Flishult hg Gubbamadsudden udde Carlsborg bebyggelse Boss göl göl
Flishult hg Gökhemmet åkermark Carlsborg, se Karlsborg Saknas Brunnsängen äng
Flishult hg Haggölen, Stora göl Ekeberga avs Brända kulle höjd
Flishult hg Hargen hage /Se Ekebo avs Brödgubben åker
Flishult hg Harget terräng Ekebo avs Butagärdet åker
Flishult hg Helgevik vik Ekholmen ödet Butåkern åker
Flishult hg Hemmaden betesmark Elmhult gård Byggningsträdan åker
Flishult gd Hingsthagen terräng Elmhult gård Bäckaliderna landsvägsbacke
Flishult gd Hingstudden udde Elmsborg ödet Bäckaträdan åker
Flishult gd Hjortbacken ägomark Enkarp, se Änkarp Saknas Bäcksedasjön Saknas
Flishult gd Hjälmet terräng Espebråna gård Bäcksedasjön sjö
Flishult gd Hulebratt terräng Espebråna gård Bäckåkern åker
Flishult gd Hultaby sjön, se Grumlan sjö Espebäck t Bäckängen äng
Flishult gd Hultabysjön, se Grumlan sjö Espebäck ödet Bäckängsbäcken bäck
Flishult hg /Se Hultabysjön, se Grumlan sjö Fagerhult öde bs Bössebergen höjd
Flishult gd Hultabysjön, se Grumlan sjö Fagerhult bs Dagaträdan åker
Flishult herrgd Hultaby slottsruin ruin Falun öde bs Dalen åker
Flishult hg /Se Hultaby slottsruin ruin /Se Falund bs Dalen äng
Flishult gd /Se Hultabyviken vik Falåsa gård Davidbäcken bäck
Flishults kvarn kvarn *Hultaby øø förr fäste Falåsa gård Delängen äng
Flishults kvarn kvarn Hultabyö Saknas Fintorp bs Dikesängen åker
Gallahemmet avs. Hultamaden ägomark Fintorp ödet Drängagråten äng
Hellingaby, se Hällinge gd Hundeberget berg Flishult gård Dyrackaliden backe
*Holm gd Höghult terräng Flishult gård Ekebacken äng
Hultabodha ö, se Hulteby hg Kalkabyberg terräng Flishult gård Ekebacken åker
Hultaby hg Karstorpagölen göl Flishults kvarn Ekehultet äng
Hultaby hg Karstorp, Södra triangelpunkt Flishults kvarn kvarn Ekholmen åker
Hultaby hg /Se Katseviken vik Floastugan t Emån å
Hultaby hg Klackhagen skogsmark Floastugan avs Emån å
Hultaby hg Klastorpagölen, Lilla göl Flussnäs Saknas Fagerhultsträdan åker
Hultaby hgd Klastorpagölen, Stora göl »Fläskhemmet» t Falen åker
Hultaby gd Klockarehagen hage Flögensnäs avs Falåslyckan åker
Hultaby gd Klockarehagen skogsmark Forshult t Fataburen sjö
Hultaby gd Klockarehagen skogsmark Forshult avs Fatburen sjö
Hultaby gd Knaggahemmet terräng Freden t Fenne vånge åker
Hultaby gd Kolbropölen göl Freden avs Fintorpasjön sjö
Hultaby gd Koneviken vik Fröjden t Fintorpaträdan åker
Hultaby gd Konö ö Fällan t Fiskareängen äng
Hultaby slott slottsruin Koppelbruket ägomark Gallahemmet avs Fiskaträdan åker
Hultaby gd Krokasten sten Gallahemmet t Flatängen äng
Hultaby herrgd Kungakullen kulle Gamla Prästtorp t Flishults kanal kanal
Hultaby hrgd.? Käckatorp ägomark Granelund bs Flishultsträdan åker
Hultaby gd /Se Källhagen terräng Granelund öde bs Flishultsviken vik
Hultaby gd /Se Källängen terräng Gransbo, Norra avs Flussnäs udde udde
Hultet avs Lillarp terräng Norra Gransbo t Flögen sjö
Hällinge hg Lilla ön ö Graven avs Flögen sjö
Hällinge hg Lillemon skogsmark Grav, Lilla Saknas Fredagölen göl
Hellinga hrgd Långakåtan terräng Grindstugan t Fredagölen göl
Hällinge hgd Långnabben udde Grindstugan avs Fredfällan åker
Hällinge by Mossahagen betesmark Grindstugan avs Fredsparken hage
Hällinge gd Månstorpaviken vik Grindstugan bs Fåragatan åker
Hällinge gd Månstorpaön ö Gröndal bs Fårahagen hage
Hällinge gd Nabben terräng Gröndal avs Fåralyckan åker
Hällinge gd Nordamossen mosse Grönelund ödet Fåramarken hage
Hällinge by Norra Sjön sjö Gröneudde öde bs Försagölen göl
Hällinge gd Norrasjön sjö Grönlid ödet Fösagölen göl
Hällinge gd /Se Norrasjön sjö Grönlid t Galgahagen hage
Hällinge gd /Se Norrasjön sjö Grönlund t Gallahemsmaden odlad mosse
Hällinge gd /Se Norrasjön sjö Hagalund t Gamleträdgården åker
Kalkaby gd Norrhult åkermark Hagalund avs Garpudden udde
Kalkaby gd Nyhagen terräng Hagen ödet Gategärdet åker
Kalkaby ödegård Nyängsviken vik Hjortens öde bs Gatelyckan åker
Kalkaby gd Näcksjön sjö Hultaby gård Gatemarken hage
Kalkaby gd /Se Näsbysjön, se Flögen sjö Hultaby gård Getåkern åker
Karlstorp by *Näset holme? Hultaby järnvägsanhalt Getö ö
Karstorp by Näset, Lilla udde Hultaby slott slottsruin Granö ö
Karstorp by Näset, Stora udde Hultaby slott slottsruin Granö ö
Karstorp by *Nässet ö Hultet avs Granö, Lilla ö
Karstorp by Nöbbelesjön sjö Hultet t Grumlan sjö
Karstorp by Nöbbelesjön sjö Hårdalandet t Grumlan sjö
Karstorp by Ornanabben udde Hårdalandet avs Grumlan sjö
Karstorp by Orrabacken höjd Hällinge Saknas Gruvgärdet åker
Karstorp by Osön udde Hällinge gård Gruvgärdet åker
Kolsnäs gård Portebo ägomark Hällinge gård Gråö ö
Kålsnäs = Lilla Kålsnäs gd Prästakällan källa Hällinge järnvägsstation avs Grå ö ö
Stora Kålsnäs gd Prästgårdsmossen mosse Högalid bs Grötkullen kulle
Månestorp avs Prästtorpagölen göl Högelid t Grötakullen höjd
Nybygget t Rankullaberget berg Högelid bs Gubbalyckan åker
*Näs Saknas Rankullaviken vik Högelid avs Gubbamadsudden udde
Näsby by *Rosesten gränsmärke Höghult öde t Gubbamadsudden udde
Näsby by, sn Ränneslätt åkermark Höghult t Gullbergs klint höjd
Näsby by Rättaremossen ägomark Höjden bs Gullbergs klint höjd
Näsby by Sandkviståkern åkermark Höjden avs Gummelyckan åker
Näsby by Sandslätt åkermark Johannesberg t Gårdsåkern åker
Näsby by Sjöberg terräng Johannesberg t Göljabron bro
Näsby by Sjöholmakullen kulle Johannesdal t Gölängen äng
Näsby by Skallö ö Johannesdal t Hacket åker
Näsby by *Skogz Mosse Saknas Johannisborg ödet Hacket åker
Näsby gd Skrällamossen åkermark Jonsbo avs Hagelyckan åker
Näsby by /Se Slottshalvön halvö Jonsbo bs Hageträdan åker
Näsby poststation /Se Snokagölen f.d. göl Jönsbo bs Harjen hage
Nöbbele gd Snokakärret kärr Kalkaby hemman Helgevik vik
Nöbbeled gd Stavramossen ägomark Kalkaby ödegård Helgevik vik
Nöbbele by /Se Stavramossen ägomark Karlaborg öde bs Hemgärdet åker
Pallahemmet torp Steningehagen terräng Karlsborg bebyggelse Hemhagen hage
Sand by Stenreveln rev Karlsborg öde bs Hem maden odlad mosse
Sand? gd Stensjön sjö Karstorp bebyggelse Hemmamaden mad
Sjöagården gd Stensjön sjö Karstorp gård Hemmamossen odlad mosse
Sjötorpet avs Stensjön sjö Karstorp by Hemmaträdan åker
Skallarp by Stensjön sjö Karstorp gård Hemmesta näset näs
Skallarp by Stommaviken vik Klacka t Hemträdan åker
Skallarp gd Stora ön ö Klacka t Hemängen äng
Skellarp, se Skallarp by Stormon skogsmark Klackehult ödet Hingsthagen hage
Skallarp by /Se Storsjn del av sjö Klastorp ödet Hingstudden udde
Staffuograan, se Stavegran gd Storängsmaden ägomark Knagghemmet t Hingstudden udde
Stavegran gd Storön numera landfast ö Knagghemmet öde soldatt Hjortalyckan åker
Stavegran gd Svalget sund Kolbron by Hjortbacken äng
Stavegran gd Söderskog ägomark Kolsnäs Saknas Hjälmet åker
*Steeningequarn kvarn Talludden udde Kullebo öde bs Holmahagen hage
Stenseryd hemman Tjurken sjö Kullen avs Holmaträdan åker
Stenseryd ödegård Tjurken sjö Kullen t Hulebrott bergsklyfta
Stenseryd beb. /Se Tjurken sjö Kuttebo avs Hulebrottsliden backe
Stensåsa gd Tjurken sjö Kuttebo Saknas Hultaboda ö ö
Stenåsa gd Tjurken sjö Kuven (?) bs Hultabysjön sjö
?Stenåsa by Tjurken sjö Kvarnen avs Hultabyviken vik
Stensåsa gd Tjurken sjö Kyrkelyckan t Hultamaden odlad mosse
Stensåsa gd Tjurken sjö Kålsnäs gårdar Hultängen äng
Stensåsa gd Tjurken sjö Stora Kålsnäs gård Hundberget höjd
Stigaskäl gd Tjurken sjö Kålsnäs, Stora gård Hyllebrott Saknas
Stigaskäl by /Se Tjurken sjö /Se Kålsnäs bebyggelse Hålebrott landsvägsbacke
Strömmahult gd Torparemarken terräng Kålsnäs bebyggelse Hägnen åker
Tomten ödet *Tors Kroock Saknas Källeholm t Hägnen äng
*Tors Kroock Saknas Torsängen terräng Källeholm öde bs Hällingesjön Saknas
Ånabråna by Uvaberget berg Källehult t Hästaträdan åker
Ånabråna gd Uvastugan åkermark Källehult avs Hästhagen hage
Älmhult gdr /Se Uvastugegölen göl »Liden» t Hästängen äng
Äspebråna by Vysslelid terräng Lilla Graf lht Höga gärde åker
Östertomdt, se Östrarp gd Västerås ägomark Lillagrav, se Grav, Lilla Saknas Höge träde åker
Östrarp gård Västrakull åkermark Lilla Kålsnäs gård Höjden äng
Östrarp gd Åttingen terräng Lillarp bs Intaget äng
Östrarp gd Älmagärdet åkermark Lillarp ödet Jungfrukärret kärr
Östrarp gd   Lillegård ödegård Jungfrukärret kärr
Östrarp gd   Lillegården bebyggelse Kalkaby åker
Östrarp gd   Lindskog lht Kalkaby berg höjd
Östrarp gd   Lindskog lht Kalvatäppan åker
Östrarp gd   Lordsholm ödet Karstorps göl göl
Östrarp gd   Lordsholm bs Karstorpsgöl göl
Östrarp ödegård   Lugnet öde bs Kalksjöviken vik
    Lyckås ödet Katscherviken vik
    Lyckås t Klackhagen hage
    Lyckås avs Klaskällan källa
    Lyckås lht Klastorpshagen hage
    Låghult öde bs Klockarehagen hage
    Lönneberg ödet Knopledalen åker
    Mariefröjd t Knerkegrind grind
    Mariefröjd ödet Knerkegrindsåkern åker
    Marken t Kohagen hage
    Månstorp lht Kohagen, Norra hage
    Månstorp avs Kohagen, Södra hage
    Nordstugan öde bs Kohagelyckan åker
    Norregård gård Kohagsträdan åker
    Norrgården bebyggelse Kolbropölen sjö
    Norrgården bebyggelse Kolyckan åker
    Norregård ödegård Koneviken vik
    Norrhult t Konö ö
    Norrhult ödet Konö ö
    Nyatorp avs Koppelbruket åker
    Nyatorp t Korpaträdan åker
    Nyatorp t Kringelängen äng
    Nyatorp t Krokåkern åker
    Nybygget t Kullalyckan åker
    Nybygget öde bs Kullamaden odlad mosse
    Nybygget t Kullamossen odlad mosse
    Nybygget avs Kullapölen sjö
    Nybygget t Kullaträdan åker
    Nybygget t Kungakullen höjd
    Nyholm avs Kungskullen kulle
    Nyholm bs Kvarnadalen åker
    Nyholm avs Kvarnaträdan åker
    Nyholm avs Kyrkogärdet åker
    Nyholm ödet Kyrkolyckan åker
    Nyholm t Kyrkoträdan åker
    Nyholm ödet Kyrkåkern åker
    Nylund avs Kyrkängen äng
    Nylund bs Kålbromossen mosse
    Nyäng t Kålbrogölen göl
    Nyäng ödet Kålbroängen äng
    Nyängen t Gamla Kålsnäs åker
    Nyängen t Kålsnäsudde udde
    Näsby by Källaregärdet åker
    Näsby gård Källareträdan åker
    Näsby gård Källebetera åker
    Näsby gård Källhagen hage
    Näsby gård Källsgärdet åker
    Näsby gård Källängen äng
    Näsby gård Kärringabäcken bäck
    Näsby gård Kärringakärret kärr
    Näsby by Käringeön ö
    Näsbyholm t Kärring ön Saknas
    Näsbyholm t Käringskärret träsk
    Näsbylund t Ladubolet äng
    Näsbylund ödet Ladugårdslyckan åker
    Nöbbele Saknas Ladugårdsträdan åker
    Nöbbeled gård Ladugårdsträdan, Lilla åker
    Nöbbeled gård Ladugårdsträdan, Stora åker
    Nötteled Soldattorp avs Ladulyckan åker
    Oset t Ladumossen odlad mosse
    Oset avs Laduträdan åker
    Ostorp t Laggaretäppan äng
    Ostorp ödetorp Lambergsbäcken bäck
    Osö t Landbergsbäcken bäck
    Osö ödet Landsvägshagen hage
    Prästgården bebyggelse Lidhagen hage
    Prästegården Saknas Lidträdan åker
    Prästgård ödet Lillabolet åker
    Prästtorp t Lillagårdshagen hage
    Prästtorp avs Lillagårdsåkrarna åker
    Prästtorp, Gamla avs Lillagärdet åker
    »Putten» bs Lillahagen hage
    Sand gård Lillamossen odlad mosse
    Sand gård Lille hagen hage
    Sandhem bs Lillemon hage
    Sandholmen ödet Lillängen äng
    Sandholmen bs Lindan äng
    Sandkullen öde bs Lindan åker
    Sandryet t Loggärdet åker
    Sandryet ödet Lugnaliden backe
    Sandslätt bs Lugnaträdan åker
    Sandtorpet ödet Lugnaviken vik
    Sannebo ödet Lundagärdet åker
    Sarastugan öde bs Lunden äng
    Sjöagård gård Lundåkern åker
    Sjöagården bebyggelse Lundängen äng
    Sjöberg Saknas Lustig kulle höjd
    Sjöblick avs Lustig kulle höjd
    Sjöblick avs Lyckebiten åker
    Sjöbo bs Lyckåkern åker
    Sjöbo öde bs Lyckåsakärret odlad mosse
    Sjöholm t Långakåtan dalgång
    Sjöholmen öde t Långaträdan åker
    Sjötorpet avs Långelyckan åker
    Sjötorpet t Långeträdan åker
    Sjövik avs Långeträdan åker
    Sjövik avs Långnabben udde
    Sjövik, Lilla avs Långträdan åker
    Lilla Sjövik bebyggelse Långträdan åker
    Skallarp gård Läsarebacken höjd
    Skallarp gård Lönnbacken äng
    Skogslund ödet Madbackamossen mosse
    Skogslund t Maden odlad mosse
    Stavegran gård Markagärdet åker
    Stavegran gård Markahagen hage
    Stavegran gård Markalyckan åker
    Stavhemmet ödet Markaträdan åker
    Steninge avs Mellangärdet åker
    Steninge lht Mellangärdslindorna äng
    Steninge t Mellanmossen odlad mosse
    Steninge t Mellanträdan åker
    Steninge avs Mellanängen äng
    Södra Steninge bs Mineträdan åker
    Steninge, Södra avs Mossahagen hage
    Stenseryd hemman Mossamaden mad
    Stenseryd ödegård Mossen åker
    Stensjönäs t Mossängen äng
    Stensnäs t Myresjöliderna backar
    Stensnäs ödet Månstorpaviken vik
    Stenstorp ödet Månstorpaön ö
    Stenstorp t Månstorpaön ö
    Stensåsa gård Mörkelid landsvägsbacke
    Stenåsa gård Mörkeliderna backar
    Stigaskäl gård Mörkevik vik
    Stigaskäl gård Nabben hage
    Stom gård Nabben udde
    Strandsberg bs Nerängen äng
    Strandsberg ödet Norragärdet åker
    Strömmahult gård Norrahagen hage
    Strömmahult gård Norrakärret odlad mosse
    Svensholm bs Norralyckan åker
    Svensholm avs Norrasjön sjö
    Sånnebo bs Norrsjön sjö
    Södregård gård Norrevik vik
    Sörgården bebyggelse Norrgärdet åker
    Sörskog bs Norrängen äng
    Sörskog ödet Norrträdan åker
    Tomt gård Norängen äng
    Tomten bebyggelse Nottekullslyckan åker
    Otmten ödetorp Nyatorpsmaden mosse
    Torsängen ödet Nybyggeshagen hage
    Ulvastugan t Nygrensgölen, Lilla göl
    Ulvastugan ödet Nygrensgölen, Stora göl
    Ulvastugan t Nygrensträdan åker
    Västergården bebyggelse Nygärdet åker
    Västerås ödet Nyhagen hage
    Västraberg ödet Nyholmsängen äng
    Västraberg t Nylundsängen äng
    Västrakull torp Nylyckan åker
    Västrakull ödetorp Nyängen äng
    Västregård gård Nyängsbacken höjd
    Åbyholm bs Näcksjön sjö
    Åkersberg ödet Näcksjön sjö
    Ånabråna gård Näsbysjön Saknas
    Ånabråna gård Näsbysjön Saknas
    Åseryd bs Näsbyträdan åker
    Åsryd ödet Näbbeledshagen hage
    Åsryd bs Nöbbeledssjön sjö
    Älmhult Saknas Nöbbeledsjön sjö
    Ängshyddan avs Nöbbeledträdan åker
    Ängshyddan lht Ornanabben udde
    Änkarp öde t Ornanabben hage
    Änkarp bs Orrabacken åker
    Äspebråna Saknas Orrabacken höjd
    Äspebäck, se Espebäck Saknas Osemaden mad
    Äspelund, se Aspelund Saknas Osön ö
    Ön ödet Oxafällan äng
    Ön t Oxalyckan åker
    Östrarp hemman Oxhagebackarna höjd
    Östrarp ödegård Oxhagen hage
      Oxhagen åker
      Oxhagelyckan åker
      Oxhageträdan åker
      Oxhageträdan åker
      Oxhageängen äng
      Pigelipen äng
      Pinan åker
      Pinelyckan åker
      Plågan åker
      Portebo åker
      Portgärdet åker
      Prästakällan källa
      Prästtorpagölen göl
      Prästtorpsgöl göl
      Ramkullaberget Saknas
      Ramkvillaberget Saknas
      Rankullaberget höjd
      Rankullaberget höjd
      Rankullaberget höjd
      Rankullaberget höjd
      Rankullaviken vik
      Runnerydviken vik
      Ruriks altare berg
      Ryeträdan åker
      Ränneslätt åker
      Råttaremossen odlad mosse
      Solpeterkullen äng
      Sandängen äng
      Sandö ö
      Sandön ö
      Saralyckan åker
      Sjöagårdsträdan åker
      Sjögördet åker
      Sjöhagen hage
      Sjöholm åker
      Sjöholmamossen odlad mosse
      Sjölyckan åker
      Sjömossen odlad mosse
      Sjöträdan åker
      Sjöviken vik
      Sjöåkern åker
      Sjöängen äng
      Skackegöl göl
      Skackegölen Saknas
      Skallarpsgärdet åker
      Skallö ö
      Skallö ö
      Skogen hage
      Skogträdan åker
      Skolhusträdan åker
      Skråle hie åker
      Skrällamossen odlad mosse
      Slottshagen hage
      Slottshalvön halvö
      Slåtterhagen äng
      Slåtterhagslyckan åker
      Smedjelyckan åker
      Smedjeträdan åker
      Småängen äng
      Snipåkern åker
      Snokagölen göl
      Snokagölen göl
      Snokakärret kärr
      Snokamossen odlad mosse
      Sockenstuguträdan åker
      Spökebäck bäck
      Stallsträdan åker
      Stallsträdan åker
      Stallträdan åker
      Stavegranslyckan åker
      Stavrakärret mosse
      Stenbrolyckan åker
      Stenfällelandet åker
      Stengärdet åker
      Steningehagen hage
      Steningeträdan åker
      Stensgärdet åker
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stigaskälslyckan åker
      Stommaviken vik
      Storabolet åker
      Stora gärde åker
      Storemark hage
      Storkärret kärr
      Stormon hage
      Stormossen odlad mosse
      Storängen äng
      Storängsmaden odlad mosse
      Strömmahultsmaden odlad mosse
      Stubbamossen odlad mosse
      Stugugärdet åker
      Stugulyckan åker
      Stuguträdan åker
      Svalget sund
      Svensgärdet åker
      Svinhusgärdet åker
      Svängaträdan åker
      Svärjarehålan bergsklyfta
      Sångselen åker
      Söragärdet åker
      Sörakärret odlad mosse
      Söralyckan åker
      Sörträdan åker
      Talludden udde
      Tintela källa källa
      Tjurken sjö
      Tjurken sjö
      Tomtabolet äng
      Tomtalyckan åker
      Torpalyckan åker
      Torparemarken hage
      Torpängen äng
      Totåkern åker
      Tresnibben åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdslyckan åker
      Trädgårdsträdan åker
      Träppenäs åker
      Uddamossen odlad mosse
      Undantaget åker
      Undantagsbolet äng
      Uvaberget höjd
      Uvagölen Saknas
      Uvastugegölen göl
      Uvastugegölen göl
      Uvastugemossen odlad mosse
      Uvastugeträdan åker
      Varmslekällan källa
      Vissle lid backe
      Vägträdan åker
      Vägången äng
      Väktareträdan åker
      Västergärde åker
      Västergärdet åker
      Västermarken hage
      Västeråker åker
      Västeräng äng
      Västerängen äng
      Västerängsdalen åker
      Västra berg höjd
      Yttersta näset näs
      Ågärdet åker
      Åkerbiten åker
      Åkergärdet åker
      Åkerlyckan åker
      Ålands hav kärr
      Ålands hav kärr
      Åmaden åker
      Åsängen hage
      Åsängen äng
      Åttingen utjord
      Ålmagärdet åker
      Ängabolet äng
      Ängagärdet åker
      Ängalandet åker
      Ängalindan åker
      Ängalyckan åker
      Ängastycket åker
      Ängaträdan åker
      Ängsö ö
      Änkarpabacken landsvägsbacke
      Äspehultet äng
      Äspehultslyckan åker
      Äspekullaträdan åker
      Äspekullen åker
      Öhagen hage
      Ömaden odlad mosse
      Östergärde åker
      Östergärdet åker
      Österåker åker
      Österäng äng
      Östrarp åker
      Östraträdan åker

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.