ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Alseda socken : Östra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 693 Naturnamn : 359 Bebyggelsenamn : 892 Naturnamn : 2120
Alseda sn Abborrberget berg Saknas uttalsanteckning Abborrberget berg
Alseda sn Adolfs-Fredriks-grufvan, se Kronoberget gruva Saknas Saknas Adamalyckan åker
Alseda sn *Albughabro bro Alseda socken socken Allmänningen markområde
Alseda sn Alstarebacken höjd Alseda sn sn Allmänningen markområde
Alseda sn /Se Amerika terräng Alseda sn sn Allmänningen markområde
Alseda sn Annemo kärr kärr /Se Alseda sn Agustakullen åker
Alseda sn Arboga göl göl Alseda sn Alelyckan åker
Alseda sn Aspön ö Alseda sn Alléträdan åker
Alseda sn Bastemaden åkermark Alseda sn /Se Alstarebacken höjd
Alseda sn *Benzelstjernas ort ort Alphyddan lht Alstarelyckan åker
Alseda sn Björkelund ägomark Alphyddan lht Alängen äng
Alsheda sn Blankan åkermark Alphöjden lht Amerikabäcken bäck
Alseda sn Bockasten sten? Alseda by Antahagen hage
Alseda sn Bocksund åkermark Alseda gd Antalyckan åker
Alseda sn Bogårdsgölen göl Alseda Bengtsgård hmd +Apelåkern åker
Alseda sn Bogårdsgölen göl Alseda Bengtsgården gd Aplagapslyckan åker
Alseda sn Bruaskede terräng Alseda Bäckagård hmd Appelhesterträdan åker
Alseda sn Bruksdungekärret kärr Alseda Bäckagården gård Appelåkern åker
Alseda sn Bruksdungen terräng Alseda järnvägsstation Saknas Appelåkern åker
Alseda sn Brusebro mossar Saknas Alseda Klockaregård hmd Appelåkern åker
Alseda sn Brånaden, se Kronoberget gruvor Alseda Klockaregård bebyggelse Appelåkern åker
Alsheda sn? Brånen terräng Alseda Klockaregården gård Appelängen äng
Alseda sn Brånen terräng Alseda Prästgård bebyggelse Arboga göl göl
Alseda sn Bus åkermark Alseda Prästgård bebyggelse Arkamossen mosse
Alseda sn Byestad sjön, se Lindås sjön sjö Alseda Prästgården och 2 Aspö gård Arkamossen mosse
Alseda sn Bystadssjön, se Lindåssjön sjö Alseda Skomakaregård kronohemman Arkaträdan åker
Alseda sn Byestadssjön, se Lindåsasjön sjö Alseda Skomakaregården gård Arkaträdan åker
Alseda sn Byestadssjön sjö Alseda stationssamhälle Saknas Arshålet åker
Alseda sn Byestadssjön Saknas Alseda Trumpetaregård Saknas Aschans stoll dagort
Alseda sn Byestadssjön sjö Alseda Ännagård hmd Askaträdan åker
Alseda sn Byestadssjön sjö Alseda Ännagården gård Aspdungen äng
Alseda sn och by Byestadssjön sjö Amerika bs Aspebacken hage
Alseda sn Byestadssjön sjö Amerika bs Aspebromaden äng
Alseda sn Byestadssjön sjö Amerika bs Aspegärde åker
Alseda sn Byestadviken vik +Anderstorp allmän plan Aspegärdet åker
Alseda (Alsheda) sn Byestasjön sjö Ankarsnäs bs Aspelundsmossen mosse
Alseda (Alsheda) sn Byestasjön, se Lindåssjön sjö Annero lht Aspelundsängen äng
Alseda (Alsheda) sn Bölesjön sjö Aplaholm lht Aspelundsängen äng
Alseda (Alsheda) socken Carlsjön sjö +Appelbergstorp torp Aspelycksåkern åker
Alseda (Alsheda) socken Carlsjön sjö Appelhester by Aspeträdan åker
Alseda (Alsheda) sn Carlsjön sjö Appelhester by Aspåkern åker
Alseda socken Dalers betesmark Appelholm förr lht Aspängen äng
Alseda socken Dammabäcken bäck Arken Saknas Aspängen äng
Alseda socken Djupamosse mosse Arken bs Aspövreten äng
Alseda socken *Draka röör Saknas Arken bs Aspö ö ö
Alseda socken Ekholmen ägomark Arken bs Backaträdan åker
Alseda sn Emmån å Aspelund förr lht Backaträdan åker
Alseda sn Emmån å Aspelund lht Backaträdan åker
Alseda sn Emån å Aspelund bs Backaträdan åker
Alsheda sn Emån å Aspelunda lht Backaträdan åker
Alseda sn Emån å Aspe- och Månsgård bebyggelse Backaträdan åker
Alseda sn Emån å Asperyd lht Backåkern åker
Alseda sn Eriksmåla ägomark Asphaga lht Backängen äng
Alsheda sn Fantakors vägkorsning /Se Aspudden villa Backängen äng
Alseda sn Femtingen terräng Aspö hmn Backängen äng
Alseda sn Fjäraberg höjd Aspö, se Alseda Prästgården och 2 Aspö gård Backängen äng
Alseda sn Fjäraberg höjd Aspö Andersgård gård Badstuplanen markområde
Alsheda sn Fjäraberg höjd Aspö vaktstuga lht Badstuplanen markområde
Alsheda sn Fjäraberg terräng +Axabo bs Badstutomten markområde
Alseda sn Flagesjön sjö Axatorp förr husartorp Baggaträdan åker
Alseda sn Flagesjön sjö Backen lht Baggaträdan åker
Alseda sn Flisbrobäcken bäck Backen lht Baggåkern åker
Alseda sn Flisbron terräng Bekaryd hmd Basilius´ sköl malmfyndighet
Alseda sn Flocken sjö Bengtsgården bebyggelse Bastedalen äng
Alseda sn Fröjdakulle skogsmark Bengtsgården, se Alseda Bengtsgården gård Bastedalen äng
Alsheda sn Fåglamossen mosse Berg gård Bastehagen hage
Alseda sn Fårabacken terräng Berget förr bs Basteliden lid
Alseda sn Fårahorvet hage /Se Berghaga lht Basteliden lid
Alsheda sn *Galongruvan (guld-)gruva Bergholm lht Basteliden lid
Alseda sn Glutterabäcken bäck Bergsgård bebyggelse Bastemaden äng
Alseda sn Granagrinden terräng Bergsgården bebyggelse Basteplanen slät plan
Alseda sn Graneberg skogsmark Bergsgården, se 1 Holsby Bergsgården gård Basteträdan åker
Alseda sn Granslund åkermark Bergshemmet lht Basteträdan åker
Alseda sn Granstorpsgölen göl Bitsås hmd Basteträdan åker
Alsheda sn Grönskog skogsmark Bitsås, Lilla lht Basteträdan åker
Alseda sn Gubbakärret åkermark Bitsås, Stora lht Basteträdan åker
Alseda sn Gubbakärret kärr Bjälkagård bebyggelse Basteträdan åker
Alseda sn Gubbalyckan terräng Björkbacka lht Basthagen hage
Alseda sn Gåsahallen ö +Björkebol bs Basthagen hage
Alseda sn Gåsahälla ö /Se Björkelid lht Bastuliden lid
?Alseda sn Gäddevik vik Björkelund lht Bastuplanen jordområde
Alseda sn *Göl sjö Björkelund lht Bastutomten Saknas
Alseda sn Gölamossen mosse Björkelund lht Bastutomten jordområde
Alseda sn Gölåsebäcken bäck Björkelund förr t Baståkern åker
Alseda sn Gölåseviken vik Björkelund bs Bastängen äng
Alseda sn *Giöthaskalle berg Björkelund lht Bekan åker
Alseda sn *Habärgh berg Björkholm Karsagården Saknas Bekarydsmossen odlad mosse
Alseda sn Hacket f.d. åker el. betesmark /Se Björkholm by +Benåkern åker
Alseda sn Hamburg åkermark Björkholm by Bergahagen hage
Alseda sn Hanaö ö Björkholm by Bergalyckan åker
Alseda sn Hanekull terräng Björkholm Nedra bebyggelse Bergaträdan åker
Alseda sn Hanekull terräng Björkhyddan lht Berghagen hage
Alseda sn Hanekull terräng Björkäng lht Bergsträdan åker
Alseda sn Havraberg ägomark +Björnstorp bs Bjurdacka markområde
Alseda sn Helgahäll terräng Björsagård bebyggelse +Bjurdacka Saknas
Alseda sn Hemgölen göl Blomsholm lht Björkelundsträdan åker
Alseda sn *Hogakulls Mosse mosse? Blomsholm torp Björkholmsgruvan schakt
Alseda sn *Holckakiälla Saknas Blomstermåla lht Björnasten skälsten
Alseda sn *Holkakiälla Saknas Blomstermåla lht, avs. fr. Lena Björnaträdan åker
Alseda sn *Holma bro bro Blomsterås lht Blankan mosse
Alseda sn *Holmabro bro? +Blomsterås bs Blankhagen hage
Alseda sn *Holmabroo bro Blomsteräng lht Blankmaderna ängar
Alseda sn Holmasjön sjö Blomsteräng lht Blankorna mossar
Alseda sn *Holmasjön sjö Blåsås förr bs Blankängen äng
Alseda sn Holmasjön sjö Blåsås bs Blixtaträdan åker
Alseda sn Holmbergs torp terräng Blåsås bs Blixtaträdan åker
Alseda sn *Horn Åhsen berg Blåsås bs Blixtaträdan åker
Alseda sn Horvan åkermark Blåsås lht Blomsterlund åker
Alseda sn Horven åker /Se Boda lht Blåsåsbacken åker
Alseda sn *Horfuesteen sten? Bogård bebyggelse Blåsåsvången åker
Alseda sn *Horfuesteen sten? Boksund förr t Boakullen äng
Alseda sn Hult, Lilla åkermark Bolet gårdsnamn Boaträdan åker
Alseda sn Hulta damm göl Borragård gård Boaträdan åker
Alseda sn Hultagöl göl Borragård hmd Bockabacken äng
Alseda sn ?*Hultasjön sjö Botesbol jordlht Bockabolet äng
Alseda sn Hultåkrabäcken bäck Branthälla lht Bockahagslyckan åker
Alseda sn *Häggasiön sjö Brostugan lht Bockasten skälsten
Alseda sn Hällarna berghällar /Se Bruksgårdens hållplats Saknas Bockaåkern åker
Alseda sn *Hällehage skärpning Saknas Brunnsdal lht Bodaträdan åker
Alseda sn Högakull triangelpunkt Brunnsdal lht Bodlyckan åker
Alseda sn *Höögakulls Mosse mosse Brunnsdal lht Bodträdan åker
Alseda sn Högakullsudde udde Brunnsgård lht Bodträdan åker
Alsheda sn Högehall terräng Brunnsholm lht Bodträdan åker
Alseda sn /Se Högelund ägomark Brunnsholm lht Bodåkern åker
Alseda sn /Se Högelund terräng Brunnsholm, Lilla lht Bokåkern åker
Alseda sn /Se Högstorp terräng Brände bebyggelse Bolet äng
Alseda sn /Se Höjdalyckan ägomark Brändes Ödshult, se 1 Ödshuls Brände gd Bolet äng
Alsheda (Alseda) sn /Se Hökamossen mosse Buragård = 1 Slättåkra bebyggelse Bolet äng
Alseda sn /Se Hökatorpet åkermark Bus förr t och krog Bolet äng
Alseda sn /Se Hönsaberget berg? +Bybacken bs Bolet äng
Alseda sn /Se Ingebogöl göl Byestad by Bolet äng
Alseda sn /Se *Isaberg berg Byestad bebyggelse Bolet äng
Alseda sn /Se *Isabärgh Saknas Bygget förr bs Bolet äng
Alseda sn /Se *Isabärgh Saknas Bäckabo lht Bolet äng
Alseda sn /Se Jättahyddan skogsmark Bäckagården bebyggelse Bolet, Lilla äng
Alseda sn /Se Kaklismossen åkermark Bäckagården, se Alseda Bäckagården gård Bolet, Stora äng
Alseda sn /Se *Kalmeters ort ort Bäckarslöv lht Bolsbacken äng
Alsheda by *Kalmeters schakt Saknas Bäckarslöv lht Bolsbiten åker
Alseda by Karlsjön sjö Bäckaryd avs Bolsbiten åker
Alseda by Karlsjön sjö Bäckaryd hmd Bolsbiten åker
Alseda by o. sn Karlsjösjön sjö Bärbäcksbron lht Bolsbiten åker
Alseda by Karlsjösjön sjö Bärbäcksängen bs Bolsdiket dike
Alsheda by Karlsjösjön sjö Bästemo torp Bolsdiket dike
Alseda by Karlsjösjön sjö Börjesgård bebyggelse Bolsdiket dike
Alseda kyrkby Karlsjösjön sjö Börjesgården bebyggelse Bolsgrinden grind
Alseda by Kettilsås berg Carlsjö säteri Bolsgrinden stängselanordning
Alseda by Kibbe vattenfall Carlsjö eller Skäggaby, se 1 Karlsjö gård Bolsgrinden grind
Alseda by Klappeberg udde Cederslund lht Bolsgärdesgården gärdesgård
Alseda by Kleva gruva Charlottenberg lht Bolsgärdesgården gärdesgård
Alseda by Klewa-berget gruva Dalen gård Bolsträdan åker
Alseda by Klewa-berget gruva +Dalgrenstorp torp Bolsträdan åker
Alseda by Klewa-berget gruva Dalhem lht Bolsträdan åker
Alseda by /Se Kleva gruva gruva Dalsro lht Bolsåkern åker
Alseda poststation /Se Klöverängen triangelpunkt +Dalströmstorp t. Bolsåkern åker
*Alseda Bengtsgård militiebost Knektkärret kärr Dikesgård bebyggelse Bolåkern åker
*Alseda Skomakaregård miliebost. Korgabo ägomark +Dottsberg bs +Bonnaholmen markområde
Amerikatorpet (tidigare Skogslund) försv. tp. /Se Kringlan göl Drakagård bebyggelse Borgalyckan åker
Apelhester by Kringlan göl Ebbagården bebyggelse Borrnöten åker
*Apelhestratorp t? Krokdalen dalsänka /Se Ekebacken lht Boställalyckan åker
Appelhester Saknas *Krongruvan, Gamla förr (guld)gruva Ekeberg förr lht Boställaängen äng
Apelhester by *Krongruvan, Nya, se Kronoberget järnberg Ekeberg lht +Bondeholmen lht
Appelhester by *Krongruvan, Nya förr (guld)gruva Ekelund förr bs Brabansträdan åker
Appelhester by *Krongruvan, Nya gruva Ekelund lht Branthälla Saknas
Appelhester by Kronobergs guldgruva Saknas Ekelund lht Bredåkern åker
Appelhester by Kronoberget gruvor Ekelund bs Bredängsträdan åker
Appelhester by Kronoberget järnberg Ekelund lht Bretaträdan åker
Appelhester by Kronoberget berg Ekholm lht Brinkträdan åker
Appelhester by Kulterna skogsmark Ekholmen förr bs Brittefloe mindre vattensamling
Appelhester by *Kung Adolf Fredriks gruva gruva Ekholmen lht +Broadalen markområde
Appelhester by Kvinnåsaberget berg? Ekholmen förr lht +Broadalen Saknas
Appelhester by Kyrkorör stenkummel Emsfors lht Broaträdan åker
Appelhester by Kyrkoängen utjord Engelund bs Broaåkern åker
Apelester by Kållebäck terräng +Engholmen bs Brohagen hage
Appelhester gdr /Se *Kiällarehall Saknas Eriksborg lht Brolyckan åker
Appelhester by /Se *Kiällarehall Saknas Eriksdal lht Bromsalyckan åker
Appelhester gd /Se Källedalen åkermark Eriksmåla förr t Brotegen teg
Apillehester, se Appelhester by Källehult åkermark +Eriksmåla torp Brotegen mossmark
Applehester, se Appelhester by Kätebo ägomark Esperyd lht +Brottlandet markområde
Aspa tårp, se Aspö gd Kättil Runskes sten sten Evedal lht +Broåkern åker
Aspö gd Kättilsås ås Fagerhult lht Broåkrarna åkrar
Aspö gd Kättilsås ås Fageräng förr bs Bruaskede hage
Aspö gd Kättilås terräng +Fagraryd bs Bruaskedeberget berg
Aspö kvarn kvarn Lammåsabäcken bäck Finnagård bebyggelse Bruksdungakärret kärrmark
Berg gd Lassabacke skogsmark Flisbron förr t Bruksdungakärret kärrmark
Berg gd Lenas hage hage /Se Forsvi lht Bruksdungakärret kärrmark
Berg gd *Lena källa offerkälla Freden t Bruksdungakärret kärrmark
Bierkatorp Saknas Lenas källa källa /Se Freden torp Bruksdungekärr kärr
Birkeholm, se Björkholm by Lertorpet åkermark Fredriksberg lht Brunnsholmslyckan åker
Bjälkagård gård i Vagnhester Lillelund ägomark Fridhem lht Brunnsträdan åker
Björkholm by Lillån å Fridhem lht Brunnsträdan åker
Björkholm by Lindås triangelpunkt Fridhem lht Brunnsträdan åker
Björkholm by Lindåssjön sjö Fridhem lht Brunnsträdan åker
Björkholm by Lindåsasjön sjö Fridhem lht Brunnsträdan åker
Björkholm by Lindåsasjön sjö Fridsborg lht Brunnsängen äng
Björkholm by Lindåssjön sjö Fridslund lht Brunnsängen äng
Björkholm by Lindåssjön sjö Fridstad lht Brunnängen äng
Björkholm by Lindås sjön sjö Frugård bebyggelse Bruntan åker
Björkholm by Linnahacket åkermark Frugården, se 6 Holsby Frugården gård Bryggeträdan åker
Björkholm gd Linners grav grav? /Se Fröknabo förr lhtr Brynedalen väg
Björkholm by Ljungnäs ägomark Fröknabo bs Brynåkrarna åkrar
»Boostenstorp» beb /Se Lofälla terräng Furulund lht Bråddöden äng
Borragård gd Lofällan terräng Fågellund t Bråddödsåkern åker
Borragård gd Lucia källa, se Lusse källa källa Fågellunden t. Brånadsskiften åker
Borragård gd Lugna viken vik Förnär bs Brånaträdan åker
Borragården gd Lunddal terräng Garphem förr lht Brånemaden äng
*Bowanäss oident. beb Lunddal terräng Garstorp gård Brånen äng
Brändes Ödshult gd Lusse källa källa /Se Garstorp hmd Brånen hage
Byestad by Lusthuset udde Germunderyd by Brånen äng
Byestad gd Lustigborg åkermark Germunderyd hmn Brånlyckekärret kärr
Byestad by Lyckan åkermark Getapulien gård Brånängen äng
Byestad by Långegöl göl Godanstorp gård Brånåkern åker
Byestad by Långeli vägbacke /Se +Granehult bs Bråtlandet åker
Byestad Saknas Långeström fors +Granekull bs Bråtlandet åker
Byestad by Långevången terräng Granelund lht Bråtlandet åker
Byestad Saknas Läget åkermark Granelund förr lht Bråtlandet åker
Byestad Saknas Lövedal terräng Granelund lht Bråtlandet åker
Byestad Saknas Lövhultalyckorna terräng Granelund förr bs Bråtlandet åker
Byestad by Malmbäcken bäck Granelund lht Bråtlandsåkern åker
Byestad by Malmkyrkan gruva /Se Grankullen lht Bråtlandsängen äng
Byestad by Markamossen ägomark Grankullen lht Bråtlången förr åker
Byestad Saknas Marsprången terräng Grankullen lht Bråtåkern åker
Byestad Saknas Marsprången terräng Granlyckan lht Bränneriplanen äng
Byestad Saknas Marsprången skogsområde /Se Granlyckan lht Bränneriträdan åker
Byestad by Mjölängarna åkermark Gransbo förr t Bränneriåkern åker
Byestad by /Se Moamossen åkermark Gransbo förr bs Brödskivan åker
Byestad gd:ar /Se Mossaviken vik Granstorp gård Bröstavad bro
Byestad by /Se Mossebo ägomark Grindstugan lht Bröstavad vadplats
*Byggetorpet t? Munken åkermark +Grindstugan bs Bröstavad vadplats
Byrkeholmen, se Björkholm by Myresjö sjö Gruvan gård Bröstavad vadplats
Båragård, se Borragård gd Myresjö sjö +Gruveringen bs Bröstavad vadplats
Börkeholm, se Björkholm by Måleryd terräng Grönakärr lht Bröstavad vadplats
Drakagård gd Möllarekärret ägomark +Gröndal bs Bröstavad vadplats
Drakagård gd Mörteberg terräng Grönlid lht Bröstavad vadplats
Dyafors, se Ädelfors (f.d. Gyafors) Saknas Nils Håkanssons eller Blyskärpningen Saknas Grönskog förr t Bröstavad vadplats
*Dyafors Saknas Norget, Lilla åkermark Grönskog t. Bröstavad vadplats
Dyafors tidigare bruksegendom nu folkhögskola /Se Norget, Stora åkermark Grönäng lht Busabackarna backar
Dyafors bruksegendom /Se Norre göl göl Grönäng förr t Busabackarna backar
Ekeberg lht Norre göl göl Gubbajorden gård Busahagen hage
Embraidt, se Ämmaryd by Nyabygöl göl Gubbatorpet förr t Busaliden lid
Emmaryd by Nyabyträdan åkermark Gula kasernen lht Busaliden lid
Emmaryd by Nyabyviken vik Gullberga lht Busaliden lid
Endarydh, se Ännaryd by Nya mossen mosse Gummagården, se 1 Lammåsa Gummagården gård Busaliden lid
Fagerhult (förr Staretorpet) f.d. soldattp /Se Nyatorp åker- o. betesmark Gummegård bebyggelse Busaliden lid
?Garstorp gd Nybro terräng Gustavsberg lht Busaliden lid
Garstorp gd Nybygget åkermark Gustavsberg lht Busaliden lid
Garstorp g Nyelund terräng Gustavsgård bebyggelse Busalyckan åker
Garstorp gd Nyholm terräng Gustavsgården, se 4 Repperda Gustavsgården gd Busamon hage
Garstorp gd Nyholm ägomark Gustavslund lht Busamossen mosse
Garstorp gd Nytorpet åkermark Gustavslund lht Busaträdan åker
Germunderyd by Olstorp ägomark Gustavsro lht Buskabolet äng
Germunderyd by Persholmen terräng Gya äldre namn på Ädelfors Butten åker
Germunderyd by Perstorp terräng Gyafors äldre namn på Ädelfors kvarn Byaträdan åker
Germunderyd by Pilshagen terräng Gärdet gårdsnamn Byestadshagen hage
Germunderyd by Prästgårdsmyren åkermark Gästgivaregården bebyggelse Byastadsmossen mosse
Germunderyd by Prästtorpagölen göl Gästgivaregården, se 5 Repperda Gästgivaregården gd Byastadsträdan åker
Germunderyd hmn *Quarnemada utäng Gökabo gårdsnamn Byastadsträdan åker
Germunderyd by Ramlagatan åkermark Haga lht Byestadsviken vik
Germunderyd by Repekäll offerkälla /Se Haga lht Byggningaträdan åker
Germunderyd by /Se Repré källa offerkälla Hagaberg lht Byggningaträdan åker
*Giermundarydtz Torp t? *Reepekiälla källa? Hagabol gård Byggningsträdan åker
Girmunderydh, se Germunderyd by *Reepekiälla källa? Hagalid lht Byggningsträdan åker
Glinghester gd /Se Rosenholm terräng Hagalund lht Byggåkern åker
Godagztorp, se Godanstorp by Rosenlund betesmark Hagalund lht +Bytingen markområde
Godanstorp by Rostbacken backe? Halvöresgård bebyggelse Byträdan åker
Godanstorp by Runnsåkern åkermark Halvöresgården bebyggelse Byxhagen hage
Godanstorp by Råbockaängen ägomark Hamburg lht Byxhagskärr kärr
Godanstorp gd Råsebäck terräng Hammarsten lht Byxåkern åker
Granstorp by Rösbacken triangelpunkt Hanekull förr t Båtategen teg
Granstorp gd *Saalehall Saknas Havraberg lht Båttegen mossmark
Guddestårp, se Godanstorp by Saalehall Saknas Havraberg bs Båttegen teg
*Gya , se Ädelfors bruksegendom Salvarydsbäcken bäck Helgahäll förr soldattorp Bäckaboängen äng
Gyafors kvarn Salvarydsbäcken bäck Hemmingsstugan lht Bäckaträdan åker
Gyafors = Ädelfors kvarn kvarn Sandlid terräng Holma lht Bäckaträdan åker
Gyafors bruksegendom /Se *Sankte Sigfridz giööl offergöl Holma t. Bäckaträdan åker
Gyafors, se Ädelfors brukseg. »Sankt Sigfridz källa offerkälla +Holmbergstorp torp Bäckaängen äng
Hagabol gd Sigfrids källa källa /Se Holmslund lht Bäckstrands åker
Holma Saknas Sjökullen kulle Holmslund bs Bäckängen äng
Holsby by Sjökärret kärr Holsby, se Holsbybrunn tätortsnamn Bäckängen äng
Holsby by Skeggebysjön, se Carlsjön sjö Holsby by Bäckängen äng
Holsby by Skogen betesmark Holsby gdar Bärbäcksbron bro
Holtsby by Skomakartorpet betesmark Holsby by Bärbäcksängen äng
Holeby by? Skriporna raviner /Se Holsby by hållplats Bästemon hage
Holsby by Skyttlahull skogsmark Holsby Bergsgård hmn Dagsalyckan åker
Holsby by Skäggasjön, se Carlsjön sjö Holsby Bergsgården gård Dalabolet äng
Holsby by Skäggasjön, se Karlsjösjön sjö Holsbybrunn tätortsnamn Dalagärdet åker
Holsby by Skäggasjön, se Karlsjösjön sjö Holsby Frugård bebyggelse Dalagärdet åker
Holsby by Skäggsjön, se Karlsjösjön sjö Holsby Frugården gård Dalen äng
Holsby by Skäklet äng /Se Holsby Holm bebyggelse Dalen åker
Holsby by Slättåkern åkermark Holsbyholm komministerboställe Dalgärdet äng
Holsby by Slättåkragölen göl Holsbyholm komministerboställe Dalsbrunn förr hälsokälla
Holsby by Smackaliden vägbacke /Se Holsbyholm gård Dalträdan åker
Holsby by Smedaviken vik Holsby Hulugård hm Dalträdan åker
Holsby by Solgenån å Holsby Hulugården gård Dalängen äng
Holsby by Spetsavången ägomark Holsby Huskvarn hmd Dammaträdan åker
Holsby by Sprängslid terräng Holsby Huskvarn hmd Dammhagen hage
Holsby by /Se Spången terräng Holsby Hälsobrunn Saknas Dammhålskärr kärr
Holsby by /Se Stenbacken åkermark Holsbybrunn järnvägsstation Saknas Dammkärret kärr
Horsabäck by Stensryd ägomark Holsby Lillagård hmd Dansarebacken förr lekplats
Horsabäck gd Stigakärret kärr Holsby Lillegården gd Dansareträdan åker
Horsabäck by Stora Clev, se Clewaberget Saknas Holsby Rävsgård hmn Dansareträdan åker
Horsabäck by *Store Kleff berg? Holsby Rävsgården gård Darrelyckan åker
Horsabäck by Store sten ägomark Holsby Storagård hmn Darrlyckeåkern åker
Horsabäck by Store ån, se Emmån å Holsby Storegård hmn De höga fällorna svedjeland, nu skogbeväxta
Horsabäck by Storängen åkermark Holsby Storegården gård De höga fällorna svedjeland
Horsabäck by Strömmamossen mosse Holsby Vaktstuga Saknas De höga fällorna svedjeland
Horsabäck gd Strömmen vattenfall Holsby Åkra hmd Den bortesta lidaträdan åker
Horsabäck gd:ar /Se Stättekärr kärr Holsbyåkra = 2 Holsby bebyggelse Den bortesta lidaträdan åker
Horsabäck gd:ar /Se Sund strandparti Holsbyåkra gård Den gamle brunnen brunn
Horvet f.d. tp, hagar /Se Sund utjord Horsabäck gård Den hemmeste gölamossen odlad mosse
?Hulta gd Sund strandparti Horsabäck gård Den hemmesta lidaträdan åker
Hulta gd Sundudden udde Horvan t Den hemmesta lidaträdan åker
Hulta by Sunnerskogs gruva gruva? Horvet förr t Den hemmesta lyckan åker
Hulta by Sunnerskogsgölen göl Horvet bs Den lilla lyckan åker
Hulta by Svensholm terräng Hulta by Den lilla lyckan åker
Hulta by Svenstorp terräng Hulta Säteri bebyggelse Den lilla lyckan åker
Hulta by Sventavången ägomark Hultet förr bs Den nedersta fällan svedjeland
Hulta by Sälleberg terräng Hultet Lilla förr t Den nedersta fällan svedjeland
Hulta by Sällemåla betesmark Hult, Lilla förr lht Den nederste gölamossen odlad mosse
Hulta by Sävseboån å Hult Lilla förr t Den nedre fällan fälla (svedjeland)
Hulta by Södregöl göl Hult Lilla lht Den närmaste mossen del av Gölamossen
Hulta by Tapperalyckan åkermark Hultåkra by Den närmaste mossen del av Gölamossen
Hulta by *Tjufthulta mosse mosse Hultåkra t Den närmaste mossen del av Gölamossen
Hulta by Tor-sten klippblock /Se Hulugård bebyggelse Den oppesta fällan svedjeland
Hulta by Trappeberg skogsmark Hulugården, se 3 Holsby Hulugården gård Den oppesta fällan svedjeland
Hulta by Tröskela källa källa +Humpabo bs Den oppeste gölamossen odlad mosse
Hulta by (?)Ullaberg berg Humpen bs Den röriga trädan åker
Hulta by (?)Ullaberg berg Humpen bs Den rørra trädan åker
Hulta by Uvaberg skogsmark Humpen bs Den stora björken Saknas
Hulta by Uvelaberget berg Hundekull förr bs Den stora björken Saknas
Hulta herrgd Valdora kärr kärr Huskvarn gård Den stora björken Saknas
Hulta gd /Se *Wantagiööl göl? Huskvarn gd Den stora eken Saknas
Hultåkra by Vantagöl förr göl Håkansgård bebyggelse Den stora stenen sten
Hultåkra by Varma vrå vik +Häljabo bs Den stora tegen odlad mossmark
Hultåkra by Vassdalafloen göl Hämmings bs Den stora tegen mossteg
Hultåkra by Vassdalen ägomark Häråsen förr bs Den store rönnen Saknas
Hultåkra by Vrången sjö Hässle by Den store stenen sten
Hultåkra by Wrången sjö Hässleholm lht Den ytterste mossen del av Gölamossen
Hultåkra by Vrången sjö +Hästhagen torp Den ytterste mossen del av Gölamossen
Hultåkra gd /Se Vrången sjö Högaberg lht Den yttersta tegen mossmark
Hultåkra by /Se Vrången sjö Högakull by Den yttersta tegen mossmark
?Huskvarn gd Vrången sjö Högakull by Den yttersta tegen Saknas
Huskvarn gd Vrången sjö Högalund gårdsnamn Den övre fällan svedjeland
Huskvarn gd Vrången sjö /Se Högalund förr bs De röria träa åker
*Hwinnishult Saknas /Se Vrången sjö /Se Högarp lht Dikesträdan åker
Hålzby, se Holsby by Vädderyd terräng Högarp lht Djupamosse mosse
Hårsabeck, se Horsabäck by Västerås terräng Högelund lht Drakgårdsträdan åker
Hårseridh, se Rosenholm hg Åkersberga åkermark Högelund förr t Dottan åker
Hässle by *Åsasteen sten? Högstorp t Draget hage
Hässle by *Åsasteen sten? Höjden t Djäknalyckan åker
Hässle by Åsen ås Hökatorpet förr t Drevrunden Saknas
Hässle by Ämmaryds skärpning Saknas +Ingabo torp Drevrunnen Saknas
Hässle by Ännarydviken vik Ingebo förr t Drivrunden markområde
Hässle by Ödeshultssjön sjö Jakobslund lht Drivrunden markområde
Hässle by Ödeshultssjön sjö Johannelund lht Drivrunden markområde
Hässle by Ödeshultssjön sjö Johannelund lht Drängagråten äng
Hässle by Ödeshults sjön sjö Johannesberg t Drängagråten äng
Höckekul, se Högakull by Ödshultasjön sjö +Jonsbo bs Drängagråten äng
Högakull by *Öflandahultsberget, se Kronobergs guldgruva Saknas Jonstorp lht Drängagråten äng
Högakull by Össkvitasjön, se Flagesjön sjö Jonstorp bs +Drängagråtsängen äng
Högakull by   Jönsgård bebyggelse Drängstugeträdan åker
Högakull by   Jönsgård bebyggelse Drängstuguträdan åker
Högakull by   Jöns-Håkansgård bebyggelse Drängstuguåkern åker
Högakull by   Kantorsbostaden lht Dunderbacken åker
Högakull by   Karlberg lht Dyen hage
Högakull by   Karlsberg lht Dyngestaden Saknas
Högakull by   Karlsberg lht Dövanna åker
Högakull by   Karlsberg lht Ekebacken äng
Högakull by   Karlsberg lht Ekebacken äng
Högakull by /Se   Karlsborg lht Ekebacken äng
Karlsjö gd   Karlsborg lht Ekebacken äng
Karlsjö hgd   Karlsgård bebyggelse Ekebolet äng
Karlsjö herrgd   Karlsgård bebyggelse Ekekullen äng
Karlsjö hg /Se   Karlsgården, se 8 Repperda Karlsgården gd Ekekätten hage
Karlsjö hgd   Karlsjö gård Ekelund åker
Kibbe kvarn   Karlsjö gård Ekelundsängen äng
Kibbekvarn kvarn   Karlslund lht Ekelyckan åker
Kleva bruk   Karlsro lht Eketrädan åker
Kleva bruksegendom   Karlsro lht Eketrädan åker
Kleva bruk   Karlstorp lht Ekgärdet åker
Kleva bruksegendom   Kassagård bebyggelse Ekåkern åker
Kleva lht:er /Se   Kassagård bebyggelse Ekåkern åker
Knapnöte by   Kibbe bruk Ekåkern åker
Knapnöte gd   Kibbekvarn kvarn Ekåkern åker
Knapnöte gd   Kibbekvarn gård Ekåkern åker
Knapnöta by   Kleva nickelgruva Ekängen äng
Knapnöte gd   Klefva Bruk Saknas Elvetegarna åker
Knapnöte gd /Se   Kleva gruva gruva Emmån å
?Kulla gård   Klockaregården bebyggelse Enebacken äng
Kulla gd   Klockaregården, se Alseda Klockaregården bebyggelse +Enemåla bs
Kulla gd   Klockelund förr lht Eskils bol äng
Kulla gd   Knapnöta by Evängen äng
Kulla Saknas   Knapnöta Lilla bebyggelse Falbergsträdan åker
Kulla Saknas   Knapnöta Stora bebyggelse Falbergsträdan åker
?Kulla gd   Knappnäring t Falkens kärr kärr
Kulla Saknas   Knappnäring torp Falkängen äng
Kulla Saknas   Kolaretorp förr t Fanta kors vägskäl
Kulla Saknas   Kopparslagaretorpet förr t Farfars lycka åker
Kulla gd   Korgabo förr bs Farfarsvången åker
Kvillakvarn = Huskvarn? Saknas /Se   Korgabo bs Farmorslyckan åker
*Kyrkåker Saknas   Kristineberg lht Femtingen äng
Kåragård bebyggelse   Kristinelund lht Femtingen åker
Kåragård gd   Krokabo förr bs Femtonlandet åker
Kätebo f.d. torp /Se   Krokabo bs Fjettesåkern förr åker
?Lamåsa by   Krokabo bs +Fjälla markområde
Lammåsa by   Krokabo bs Fjäraberg höjd
Lambåsa, se Lammåsa by   Kronoberg lht Flageträdan åker
Lammåsa by   Kronobergs guldgruva Saknas Flatan Lilla åker
Lammåsa by   Kronogård bebyggelse Flatan Stora åker
Lammåsa by   Kulla gård Flatåkern åker
Lammåsa by   Kulla hmn Flisbroträdan åker
Lammåsa by   Kullen gård Flängåkern åker
Lammåsa by   Kullen bs Folkahacket åker
Lammåsa by   Kvarnstugan lht Frukullen åker
Lammåsa by   Kåragård bebyggelse Frukullen, Mellersta åker
Lammåsa by   Kåragård bebyggelse Frukullen, Norra åker
Lammåsa by   Kåragård bebyggelse Frukullen, Södra åker
Lamåsa by /Se   Kåragården, se 3 Lammåsa Kåragården gård Frännalyckan åker
Lena gd   Källagård bebyggelse Fröjdakulle höjd
Lena gd   Källagården, se 3 Repperda Källagårdem gd Fröstaträdan åker
Lena gd   Källedal lht Fågelängarna ängar
Lena gd   Källedal lht Fågladalen åker
Lena gd /Se   Källehult lht Fåglahall berg
Lindås by   Källsberg lht Fåglahall bergshöjd
Lindås by   Källsberg torp Fåglahall berg
Lindås by   Källstugan bs Fåglahällar berg
Lindås by   Källängen t Fåglamosse markområde
Lindås by   Källängen t Fåglamossen mosse
Lindås by   Kätebo förr lht Fållan hage
Lindås by   Kätebo bs Fållängen äng
Lindås by   Kätebo bs Fårabacken hage
Lindås by   Kätebo bs +Fårabogen markområde
Lindås gd:ar /Se   Köpet lht +Fårabogen Saknas
»Lodarydh» »ödebol»   Lagårdsgärde gårdsnamn Fårabäcken bäck
Lussebo gd   Lamåsa by Fårafällan hage
Lussebo gd /Se   Lamåsa by Fårahagen hage
*Låmboda Saknas   Lammåsa Gummagården gård Fårahagen hage
Mederyd by   Lamåsa Kåragård hmn Fårahagen hage
Mederyd by   Lammåsa Kåragården gård Fårhagen hage
Mederyd gd   Lammåsa Lillegården gård Fårahagen hage
Mederyd by /Se   Lammåsa Östergården gård Fårahagsbäcken bäck
*Myklathorp, se Möcklarp by   Lomåsa by Fårahorvet hage
Mycklatårp, se Möcklarp by   Ledet t. Fårastenaberget berg
Måshult Saknas   Ledet t. Fårhagen hage
*Måshult Saknas   Ledet Saknas Fårhagen hage
?Möcklarp by   Ledet t. Fårhagen hage
Möcklarp by   Lena gård Fårhagen betesmark
Möcklarp by   Leneberg bs Fårhagen, Norra hage
Möcklarp by   Lertorpet t Fårhagen, Södra hage
Möcklarp by   +Lid bs Fårhagsbäcken bäck
Möcklarp by   Liden förr lht Fårhagsbäcken bäck
Möcklarp by   Lidås lht Fårhagsstättan stängselanordning
Möcklarp by   Liljeholmen t Fårhagsstättan stätta
Möcklarp by   Liljeholmen torp Fårlyckorna åker
Möcklarp by   +Lilla Hult bs Fårängen äng
Möcklarp by   Lilla Slätt bs Fällebäcken bäck
Möcklarp by /Se   Lillegård bebyggelse Fälleträdan åker
[Mörkesbo] Saknas   Lillegård bebyggelse Färjarelyckan åker
*Nyaby by   Lillegården bebyggelse Fölsingabacken hage
Nyaby by   Lillegården bebyggelse Förnäramossen mosse
Nyaby by   Lillegården, se 4 Lammåsa Lillegården gård Förtreten hage
Nyaby by   Lillegården bebyggelse Gabrelalyckan åker
Nyaby by   Lillelund bs Gabrielalyckan åker
Nyaby by   Lilljan förr t Gamla vägen väg
Nyaby by   Lindeborg lht Gamla vägen väg
Nyaby by   +Lindsberg bs Gamle brunnen brunn
Nyaby by   Lindåkra lht Gamle vägen väg
Nyaby by   Lindås Lilla utjord Gamle vägen väg
Nyaby by   Lindås Stora by Gamlebyträdan åker
Nyaby by   Lindås Skolhus Saknas Gapängen äng
Nyaby by   Linneberg lht Garpängen äng
Nyaby by   Ljungaberg lht Gartallebäcken bäck
Nyaby by   Ljunganäs lht Gatan väg
Nyaby by   Ljunganäs förr bs Gatlyckan åker
Nyaby by   Ljungbacka lht Gatubiten åker
Nyaby by   Ljungby lht Gatubrunnen brunn
Nyaby by   Ljungby lht Gatubrunnen brunn
Nyaby by   Ljungnäs lht Gatubrunnen brunn
Nyaby by   Ljungsberg lht Gatubrunnen brunn
Nyaby by   Ludvigsberg avs Gatubrunnen brunn
Nyaby by   Lugnet lht Gatuhagskärret kärr
Nyaby by   Lugnet förr bs Gatumyren hage
Nyaby by   Lundal lht Gatuträdan åker
Nyaby by   Lundal lht Gatuträdan åker
Nyaby by   Lundal bs Gatuträdan åker
Nyaby by   Lundbergs vånge bs Gatuträdan åker
Nyaby by   Lundhaga lht Gatuträdan åker
Nyaby by   +Lundholmen bs Gateåkern Saknas
Pilagård = Vagnhester Saknas   Lundtorp lht +Gatåkern åker
Prestorp by   Lunnagård gård Getagap stätta
Prästorp gd   Lunnagård hmd Getakullen åker
Prästtorp gd /Se   Lussebo gård Glanavången åker
Prästtorp gd /Se   Lussebo hmd Glansagrinden stängselanordning
Repperda by   Lyckebo lht Golvafyllan åker
Repperda by   Lyckås lht Golvafyllan åker
Repperda by   +Lyckås Saknas Golvafyllan åker
Repperda by   Lövdal lht Golvafyllan åker
Repperda by   Lövhyddan lht Golvafylledalen äng
Repperda by   Lövåsa lht Gradens gärde åker
Repperda by   Mamrelund lht Gradängen äng
?Repperda by   Markaryd lht Granebergskärr kärr
Repreda by   Mederyd gård Granelundsträdan åker
Repperda by   Mellangård bebyggelse Graneträdan åker
Repperda by   Mitten gårdsnamn Grankullakärret kärrmark
Repperda by   Modal förr lht Grankullamossen mosse
Repperda by   +Modal bs Grankullaträdan åker
Repperda by   Modala lht Grankullaträdan åker
Repperda Saknas   Mogärde förr bs Grankullaträdan åker
Repperda by   Mogärde bs Grankullen åker
Repperda by   Moheda förr lht Granlyckan åker
Repperda by   +Moheda bs Granshult förr utjord
Repreda, se Repperda by   Mon lht Granstorps göl göl
Repperda by   Mossen bs Granängen äng
Repperda by   Mosshemmet gårdsnamn Granängen äng
Repperda by   Mostugan lht Grenamossen mosse
Repperda by   Mostugan bs Grenorterna orter
Repperda by   Motorpet torp Grindaträdan åker
Repperda by   Måleryd lht Grisakull åker
Repredhe, se Repperda by   Måleryd t. Grotteberget berg
Repperda by   Månsgården bebyggelse Gruvan åker
Repperda by   Månsgård = 9 Slättåkra bebyggelse Gruvbacken äng
Repperda by   +Månstorp bs Gruvegöl göl
Repperda by   Möcklarp by Gruvehagen hage
Repperda by   Möcklarp by Gruvhagen hage
Repperda by   Möcklarps Tomasgård hmn Gruvhagslyckan åker
Repperda by   Nissaryd förr t Gruvehagslyckan åker
Repperda by   Nissaryd torp Gruvehagsträdan åker
Repperda by   Norregård bebyggelse Gruvehagsträdan åker
Repperda by   Norregården bebyggelse Gruvhagsträdan åker
Repperda by   Norrgärdet lht Gruvlyckan åker
Repperda by /Se   Norrgärdet bs Grytingen åker
Repperda by /Se   Norrgärdet äldre namn på Kåragård Grytingen åker
Repperda by /Se   Norrhult lht Grytingen åker
Repperda by /Se   Norrlid förr bs +Grytingen markområde
Repperda by /Se   +Norrlid bs Grytingen åker
Repperda by /Se   Norrlunda lht Grytåkern åker
Rösa by   Nyaby by Gräsbolen ängar
Salvaryd by   Nyabyberg bebyggelse Gräsängen äng
Salvaryd by   Nyaby skolhus bebyggelse Grönakärr mosse
Salvaryd by   Nyabytorp förr t Grönakärramossen mosse
Salvaryd by   Nyatorp förr t Gubbabiten åker
Salvaryd by   +Nyatorp bs Gubbakärret mosse
Salvaryd by   Nybo förr lht Gubbakärret mosse
Salvaryd by   Nybo förr bs Gubbakärret kärr
Salvaryd by   Nybo bs Gubbakärret slåtterkärr
Salvaryd by   +Nyboda bs Gubbalyckan åker
Salvaryd by /Se   Nybygget t Gubbalyckan åker
Salvaryd by /Se   Nybygget förr bs Gubbalyckan åker
Salvaryd by /Se   Nybygget bs Gubbamossen mosse
Salvaryd by /Se   Nybygget lht Gubbatorpamossen mosse
Silagård Saknas   Nybygget lht Gubbaträdan åker
Skogslund försv. torp /Se   Nydala lht Gubbaträdan åker
Skäggaby (numera Karlsjö) hgd   Nydala förr bs Gubbåkern åker
Skäggaby gd   Nydala lht Guldsmedslyckan åker
Skäggaby gd   Nyebo lht Gummegårdsträdan åker
Skäggaby f.d. namn på Karlsjö, hgd /Se   Nyelund förr lht Gunnabrånen äng
*Siäggabytorp t?   Nyelund lht Gunnarsbråten äng
*Skäggeby, se Karlsjö herrgd   Nyholm t Gunnelabol äng
Slättåkra by   Nyholm lht Gyån äldre namn på Emmån
Slättåkra by   Nyholm lht Gården del av trädgården
Slättåkra by   Nyholm lht Gården markområde
Slättåkra by   Nyholm lht Gården markområde
Slättåkra by   Nyholm lht Gårdsbrunnen brunn
Slättåkra by   +Nykullen bs Gårdsbrunnen brunn
Slättåkra by   Nylund lht Gårdsbrunnen brunn
Slättåkra by   Nylund lht Gårdsbrunnen brunn
Slättåkra by   Nytorp t Gårdsbrunnen brunn
Slättåkra by   Nytorp förr bs Gåsabolet äng
Slättåkra by   Nytorpet förr t Gåsaflon vattensamling
Slättåkra by   +Olofstorp torp +Gåsåker åker
Slättåkra by   Olstorp förr t +Gåsåkern Saknas
Slättåkra by   Olstorp torp Gäddevik vik
Slättåkra by   +Olstorp torp Gälperna åker
Slättåkra by   Oskarsborg lht Gärdsleträdan åker
Slättåkra by   Oskarsborg lht Gölabacken åker
Slättåkra by   Oxafällan t. Gölaberget berg
Slättåkra by   Paradis förr bs Gölakärret kärr
Slättåkra by   Parkudden lht Gölakärret kärr
Slättåkra by   Passagård namn på Östergård Gölakärret kärrmark
Slättåkra by   Per Håkansgård = 4 Slättåkra bebyggelse Gölalyckan åker
Slättåkra by   Persgård gård i Repperda Gölalyckan åker
Slättåkra by   Persgården, se 7 Repperda Persgården gd Gölamossen mosse
Slättåkra by   Persgård gård i Slättåkra Gölamossen mosse
Slättåkra by   Perstorp t. Gölamossen mosse
Slättåkra by   Petersborg lht Gölamossen mosse
Slättåkra by   Petersborg lht Gölamossen mosse
Slättåkra by   Petersborg lht Gölamossen mosse
Slättåkra by   Petersburg lht Gölamossen mosse
Slättåkra by   +Pettersberg bs Gölaskogen hage
Slättåkra by   Pilagård bebyggelse Gölaskogen hage
Slättåkra by   Piskapong, se Pongavränga förr krog Gölaskogstegan mossteg
Slättåkra by   Planen bs Gölaskogstegen odlad mossmark
Slättåkra by   Pongavränga och Piskapong krogar Gölaträdan åker
Slättåkra by   Prästgården bebyggelse Gölaträdan åker
Slättåkra by   Prästgården, se Alseda Prästgården och Aspö gård Gölträdan åker
Slättåkra by   Prästorp gård Gölängen äng
Slättåkra by /Se   Prästorp hmn Gölängen äng
Slätåckra, se Slättåkra by   Prästorp hmn Gölängen äng
Smackastugan f.d. torp /Se   Prästtorp gård Gölängen äng
Sprochkletårp, se Språklaretorp gd   Repperda by Gölängen äng
Spro(c)kletårp, se Språklaretorp gd   Repperda by Gölängsstättan stätta
Sprokelatorp, se Språklaretorp gd   Repperda gd Gölängsstättan stängselanordning
Språklaretorp by   Repperda Hemman bebyggelse Gölängsåkern åker
Språklaretorp by   Repperda eller Repreda Ännagården, se Ännagården gård Götsboda skreva bergsskreva
Språklaretorp by   Repperda Drakagården gård Hackelyckan åker
Sprokletorp by   Repperda Gustavsgården gd Hackelyckan åker
Språklaretorp gd   Repperda Gästgivaregården gård Hackenöten äng
Språklaretorp gd   Repperda Karlsgården gård Hacket åker
Språklaretorp gd   Repperda Källagården gård Hacket åker
Språklaretorp gd   Repperda Persgården gård Hacket åker
Språklaretorp gd   Repperda Sunegården gård Hacket åker
Storegården bebyggelse   Repperda Ännagården gd Hacket, Stora åker
*Strömserum t?   Repperda Östensgården gård Hacket åker
Sunnerskog by   Reppe Tjäll förr lht Hacket åker
Sunnerskog by   Ribbe kvarnar äldre namn på Ädelfors kvarn Hacket åker
Sunnerskog by   Riket det vanliga namnet på Källedal Hacketrädan åker
Sunnerskog by   Risäng lht +Hacknöten markområde
Sunnerskog by   +Rosenberg bs +Hacknötsdalarna Saknas
Sunnerskog by   Rosendal lht +Hacknötsdalarna markområde
Sunnerskog by   +Rosendal bs Hagbäcken bäck
Sunnerskog by   Rosendal t Hagbäcksträdan åker
Sunnerskog by   Rosengård lht Hagebackaträdan åker
Sunnerskog by   Rosenholm lht Hagelbergaträdan åker
Sunnerskog by /Se   Rosenholm lht Hagelyckan åker
Synnerskog, se Sunnerskog by   Rosenholm lht Hagelyckan åker
Sällehägnad gd   Rosenlund lht Hagelyckan åker
Sällehägnad gd /Se   Rosenlund lht Hagemossen mosse
Sönderskogh, se Sunnerskog by   Rosenlund lht Hageträdan åker
*Torpa Saknas   Rosland lht Hageträdan åker
Trollhälla gd   Ruset lht Hageträdan åker
Trullhälla g   Ruset torp Hageträdan, Lilla åker
Trullhälla gård   Ruset torp Hageträdan, Stora åker
Trullhälla gd   Rydlund lht Haglyckan åker
Trollhälla gd   +Råbackatorpet torp +Hagåkern åker
Vagnhester by   Råbockaängen bs Hallavik vik
Vagnhester by   Råsbäck bs Hallsåkern åker
Vagnhester by   Råsebäck lht Halsan åker
Vagnhester by   Råvegård äldre namn på Slättåkra Handlareträdan åker
Vagnhester gd /Se   Räfsgård bebyggelse Hanekull ö
Wagnhester torp /Se   Rävsgården, se 4 Holsby Rävsgården gård Haneö ö
Vagnhester gdr /Se   +Rönnelund bs Hansaträdan åker
Vagnhester by /Se   Röret lht Hassleträdan åker
Vagnhester by /Se   Röret gårdsnamn Hassleträdan åker
Wranghult, se Vrånghult by   Rötebro förr lht Hasselåkern åker
Vrånghult by   Salvaryd by Hemgärdet åker
Vrånghult by   Salvaryd hmn Hemgölen göl
Vrånghult by   Salvaryd gd Hemma på gatan mark
Vrånghult by   Sandbro lht Hemmamossen odlad mosse
Vrånghult by   Sandbro lht Hemmamossen mosse
Vrånghult by   Sandhem lht Hemmamossen mosse
Vrånghult by   Sandhem lht Hemmamossen mosse
Vrånghult by   +Sandkullen bs Hemmamossen odlad mosse
Vrånghult by   +Sandlid torp Hemmamossen mosse
Åkra = 2 Holsby Saknas   Sandsberg lht Hemmaträdan åker
Ädelfors (f.d. Gyafors) bruksegendom   Sandskog lht Hemskogen hage
?Ädelfors bruksegendom   Sandslätt lht Hemängen äng
Ädelfors bruksegendom   Sandvik lht Hjortabackarna äng
Ädelfors bruk   Sjudarehemmet förr lht Hjorthagen hage
Ädelfors bruksegendom   Sjöanäs t Hjortängen äng
Ädelfors gd   Sjöanäs Saknas Hjortängen äng
Ädelfors bruksegendom /Se   Sjöbo förr lht Holmarna äng
Ädelfors bruk   Sjöbo bs Holmasjön sjö
Ädelfors bruksegendom /Se   +Sjöholmen torp Holmen hage
Ädelfors, (förr Dyafors) tidigare bruksegendom nu folkhögskola /Se   Sjökullen förr bs Holsbykärret markområde
Ädelfors tidigare bruksegendom nu folkhögskola /Se   Sjökullen torp Hopahagen hage
Ämmaryd by   Sjövik förr t Hopamon hage
Ämmaryd by   +Sjövik torp Horsabäck hmn
Ämmaryd by   Skattegård bebyggelse Horsabäckabäcken bäck
Ämmaryd by /Se   Skattegården bebyggelse Horsabäckaträdan åker
Ämmaryd by /Se   Skattegården bebyggelse Horsakärr kärr
Ännaryd by   Skattegården bebyggelse Horsakärret kärr
Ännaryd by   Skattegården bebyggelse Horsaskalle skälsten
Ännaryd by   Skattegården bebyggelse Horsudden udde
Ännaryd gd   Skogen gårdsnamn Horvalyckan åker
Ännaryd by /Se   Skogen bs Horvalyckan åker
Ödshult by   Skogsberg lht Horvalyckan åker
Ödshult by   Skogsberg lht Horvamossen mosse
Ödshult by   Skogshem lht Horven åker
Ödshult by   Skogshyddan lht Horven åker
Ödshult gd   Skogshyddan lht Horvet hage
Ödshult by   Skogshyddan lht Horvet hage
Ödshult by   Skogsholm lht Horvet hage
Ödshult by   Skogslund lht Horvorna äng
Ödshult by   Skogslund lht Hultafällan hage
Ödshult by   Skogslund lht Hultagärdet åker
Ödshult by   Skogslund lht Hulta göl göl
Ödshult by   Skogsvillan lht Hulta Ledsäng äng
Ödshult by   Skomakaregården bebyggelse Hultalyckan åker
Ödshult by   Skomakaregården gård Hultalyckan åker
Ödshult by   Skomakaretorpet t Hultaträdan åker
Ödshult by   Skomakaretorpet bs Hultet äng
Ödshult by   Skuråstorp förr t Hultet äng
Örat del av by   Skäggeby, se 1 Karlsjö gård Hultet äng
Ös(s)hul(d)t, se Ödshult by   Skäggaby gård Hulthorvan äng
    Slängelid lht Hult, Lilla åker
    Slätt, Lilla lht Hultåkra åker
    Slättåkra by Hultåkraträdan åker
    Slättåkra by Hultåkern åker
    Slättåkra Dikesgård hmn Hultåkern åker
    Slättåkra Rävegård hmd Humlegården humleplantering
    +Smedbo bs Humlegården markområde
    Smedhem lht Humlegården omgärdat område
    Snarkebotorpet förr t Humpen hage
    Solbacka lht Husabiten åker
    Solbacken lht Husabiten åkerstycke
    Solhaga lht Husabiten åkerbit
    Solhem lht Husabiten åker
    Solhem lht Husakullen åker
    Solhem lht Husakullen åker
    Solhem lht Husarängen äng
    Solhäll lht Husastan äng
    Solliden lht +Huskvarns floe vattensamling
    Solliden lht Hyvelträdan åker
    Solstugan förr bs Hyvelträdan åker
    Solvallen lht Håkas berg höjd
    Spagott namn på Rosenlund Hålängen äng
    Spinkastugan förr lht Hålängsdalen äng
    Spinkastugan bs Häddedalen äng
    Spinkastugan bs +Hädden markområde
    Spjellet förr bs Hägnen åker
    Spjället bs Hägnen äng
    Spjället bs Hägnen äng
    Spjället bs Hägnen äng
    Sjället bs Hägren äng
    Springförbi namn på Rosendal Hällarna berg
    Språklaretorp gård Hällarna del av skogsområde
    Sprängslid förr lht Hällahagen hage
    Startorpet lht Hällaskallen berg och gruva
    Stensberg lht Hällavarpet höjd
    Stensberg lht» Hällebergsträdan åker
    Stensborg lht Hällingaträdan åker
    Stensholm förr t Hällströmsträdan åker
    Stenslund lht Hällåkern åker
    Stenslund lht Hällåkern åker
    Stensryd lht Hängeklädet åker
    Stensryd bs Hässleåkern åker
    Stensryd lht Hästabackarna hagmark
    Stensäng förr t Hästabacken hage
    Stensäng torp Hästafloen vattensamling
    Stjärnhem lht Hästafloen vattensamling
    Stockabro förr bs Hästafloen vattensamling
    Stora Hage t Hästalyckan åker
    Storegården bebyggelse Hästamossen kärr
    Strandhem lht Hästamossen kärr
    Strandhem lht Hästen sten
    Strandkullen lht Hästhagelyckan åker
    Strömmen t Hästhagen hage
    Strömmen t. Hästhagen hage
    Strömsbäck lht Hästhagen hage
    Strömsfors lht Hästhagen hage
    Strömsholm lht Hästhagen hage
    Strömsholm lht Hästhagen hage
    Strömsholm lht Hästhagen hage
    Strömslund lht Hästhagen hage
    Sturehäll lht Hästhagen hage
    Ständigsborg t Hästhagen hage
    Sund förr lht Hästhagsmossen mosse
    Sund torp Hästhagsträdan åker
    Sund topr Hästhagsudden udde
    Sunegården, se 1 Repperda Sunegården gd Hästhagsängen äng
    Sunnerskog Jönsgården Saknas Hästakärret kärr
    Sunnerskog by Hästmossen mossmark
    Sunnerskog by Högahagen hage
    Svensberg lht Högakullshagen hage
    Svensberg t. Högamo kulle
    Svensborg lht Högarpaträdan åker
    Svensgård bebyggelse Högarpaträdan åker
    Svensholm lht Högehall bergshöjd
    Svensholm lht Högehall bergshöjd
    +Svenslund bs Högehall bergshöjd
    Svenstorp lht Högehallsmossen mossmark
    +Svenstorp bs Högekull berg
    Sälleholm t Högelundslyckan åker
    Sällehägnad gård Högemo skogsområde
    Sällemåla t Högermosse mosse
    Sällemåla t. Högåkern åker
    Sälleryd lht Högstorpshagen hage
    Sälleryd bs Högstorpskärret kärr
    Sältetorp förr t Hökakärret kärr
    Säter lht Hökakärret kärrmark
    Söregården bebyggelse Hökamossen mosse
    Tallemo lht Hönsaberget berg
    Tallhaga lht Hörlandsåkern åker
    Tallåsen lht Hörlyckan åker
    Taskagård äldre namn å Åkershult Hörnetegan teg
    Tittin förr bs Hörntegen Saknas
    Tomasgård gård i Möcklarp Hörntegen mossmark
    Tomtebo lht Hörydsmossen mosse
    +Tomten bs Hörydsängen äng
    Toppakull gårdsnamn Hörydsängsåkern åker
    Torsgården bebyggelse Höråkern åker
    Torshag lht I björkarna markområde
    Torsten bebyggelse I björkarna del i bolet
    Torstens Ödshult, se 2 Ödshult Torsten gd Ingebogöl göl
    Trollhälla gård Ingebomosse mosse
    Trulsagård förr gårdsnamn Ingeboträdan åker
    Trumpetaregården annat namn å Alseda Jarlamossen mosse
    Tyskabyn äldre namn på Tyskagård Johannesaträdan åker
    Tyskebyn gd Johannevången åker
    Tyskegård bebyggelse Johan-Svensamossen åker
    Tällängs järnvägsstation Saknas Juliorten ort
    Tällängs Vaktstuga lht Jättaberget berg
    Ulriksdal lht Jättastenen sten
    Vagnhester by Jättehyttan grotta
    Vagnhester by Kackladal vattensamling
    Vagnhester by Kackladal vattensamling
    Vagnhester Lilla lht Kaffekullen höjd
    Vagnhester Pilagård hmd Kaklisbacken backe
    Vagnhester Pilagård hmd Kalhälla hage
    Vagnhester Svensgård Saknas Kallabäckslyckan åker
    Vagnhester Svensgård Saknas Kallebäck bäck
    Vagnhester Svensgård Saknas Kallebäckskärr kärr
    Vagnhester Svensgård Saknas Kalvadansen äng
    Vagnhester Svensgård bebyggelse Kalvafällan hage
    Vagnhester Svensgård bebyggelse Kalvakärr kärr
    Vagnhester Svensgård hmn Kalvakätten äng
    Vagnhester Svensgård hmd Kalvhagen hage
    Vagnhester Svensgård hemman Kalvhagsträdan åker
    Vassdalen lht Kalvahagsträdan åker
    Vena t Kariashål bergskreva
    Vena torp Karlsbergsträdan åker
    Vena torp Karlsjösjön sjö
    Venholmen lht Karlaknösen äng
    Venholmen t. Karlsjömad äng
    Vilan lht Kartlösehagen hage
    Villa Haga villa Karåkern åker
    Vrånghult by Karåkersängen äng
    Vårgård Saknas Kassahagen hage
    Vädderyd förr t Kattebacke höjd
    Väderyd torp Kattekälla källa
    Vänersborg lht Kattekällehagen hage
    Västanlid lht Kattemad äng
    Västbo förr bs Kattemadamossen mosse
    Västergården bebyggelse Kavlebomossen mosse
    Åhaga torp Kibbekärr mosse
    Åkersberg lht Kilarna hage
    Åkersberg lht Kilarna äng
    Åkersberg lht Kilen åker
    Åkersberg lht Kilen åker
    Åkersberg lht Kilen hage
    Åkersberg förr lht Klangaträdan åker
    Åkersholm lht Klangavången åker
    Åkershult gård Klapperberget berg
    Åkershults Skola Saknas Klasalyckan åker
    Åkerslund lht Klevahagen hage
    Åkerslund lht Klevängen äng
    Åkersryd lht Klippängen äng
    Åkra bebyggelse Klockareorten ort
    Åkra, Lilla lht Klackareåkern åker
    Åryd avs Klockareängen äng
    Åsen förr t Klockekulle höjd
    +Åsen bs Klockekulle kulle
    Åttingstugan lht Klockelundsåkern åker
    Åvik lht Klämbergaträdan åker
    Ädelfors stationssamhälle Klöveräng äng
    Ädelfors Bruksgård gård Knallabackarna backar
    Ädelforsa gruva gruva Knallabergslyckan åker
    Ädelfors jvst Knallåkern åker
    Ädelfors jvst Knapen åker
    Ädelfors järnvägsstation Saknas Knapleträdan åker
    Ädelfors skolhus Saknas Knapnötefällan hage
    Ämmaryd Jönsgården Saknas Knektabacken äng
    Ämmaryd by Knektadalen äng
    Ängelholm förr t Knektalyckan åker
    Ängelholm förr lht Knektalyckan åker
    Ängelund förr bs Knektamossen mosse
    Ängstugan lht Knektaträdan, Lilla åker
    Ännagård gård i Repperda Knektaträdan, Stora åker
    Ännagården, se 9 Repperda Ännagården gd Knekthagen hage
    Ännagården gård i Alseda +Knektåkern åker
    Ännagården, se Alseda Ännagården gård Knektängen äng
    Ännaryd gård Knektängen äng
    Äsperyd lht Knösabacken åker
    Ödetorp äldre namn å Lunnagård Knösalyckan åker
    Ödshult by +Knösåkern åker
    Ödshult Brände gd Knösängen äng
    Ödshults skolhus lht Koaknek berg
    Ödshult Torsten = 2 Ödshult bebyggelse Kohagen hage
    Ödshult Torsten gd Kohagen hage
    Östanå lht Kohagen hage
    Östanå lht Kohagen hage
    Östensgård gård i Repperda Koha-gen Lilla hage
    Östensgården, se 2 Repperda Östensgården gård Kohagen Stora hage
    Östergården gård i Appelhester Kohagen hage
    Östergården gård i Lamåsa Kohagsgrinden stängselanordning
    Östergården, se 2 Lammåsa Östergården gård Kohagsgrinden stängselanordning
    Östergården gård i Ämmaryd Kohagsgrinden förr grind
    +Österslund bs Kohagsmossen mosse
    Östregård gård i Byestad Kohagsmossen mosse
    Östre-, Herstensgård bebyggelse Kohagsmossen mosse
    Överås lht Kolbottnalyckan åker
    Öängen t Kolbottnalyckan åker
    Öängen t. Kolbrånaträdan åker
      Kolbrånaträdan åker
      Kolhagen hage
      Kopparslagarelyckan åker
      Korgabokärret mosse
      Korsaträdan åker
      +Korslyckan åker
      Korslyckan åker
      Korsträdan åker
      Korsåkern åker
      Korsåkern åker
      Korsåkern åker
      Korsåkern åker
      Krabbudden udde
      Krakåkern åker
      Krassafällan hage
      Krikakällan källa
      Kriken hage
      Kriken hage
      Krikåkern åker
      Krikängen äng
      Krikängen äng
      Kringelen åker
      +Kringelen åker
      Kringelen åker
      Kringelåkern åker
      Kringlalyckan åker
      Kringlan göl
      Kringlen åker
      Krisgruvan schakt
      Krokabo bs
      Krokabo bs
      Krokabo backstuga
      Krokabo backstuga
      Krokabo backstuga
      Krokabo backstuga
      Krokahagen hage
      Krokahagen hage
      Krokahagen hage
      Krokakalgårn jordområde
      Krokakalgårn jordområde
      Krokakalgården markområde
      Kroka kallgårn täppa
      Krokaliden lid
      Krokaliden lid
      Krokaliden lid
      Krokamossen mosse
      Krokamossen mosse
      Krokamossen odlad mosse
      Krokamossen odlad mosse
      Krokastättan stätta
      Krokhagen hage
      Krokträdan åker
      Krokåkern åker
      Krokåkern åker
      +Krokåkern åker
      Krokåkern åker
      Krokåkrarna åkrar
      Krokängen äng
      Krokängen ängsmark
      Krokängen äng
      Krokängen äng
      Krokängsstättan stätta
      Krokängsstättan stängselanordning
      Kronmossen mosse
      Krusåkern åker
      Krypesten sten
      +Kråkemad Saknas
      +Kråkemad markområde
      Krökakällan källa
      Kröken Saknas
      Kröken Saknas
      Krökens fälla hage
      Krökens fällor markområde
      Krökängen slåttermark
      Krökängen Lilla äng
      Lilla Krökängen, se Kröken slåttermark
      Stora Krökängen, se Kröken slåttermark
      Kullalyckan åker
      Kullaträdan åker
      Kullaträdan åker
      Kullaträdan åker
      Kullaträdan åker
      Kullaträdan åker
      Kullaträdan åker
      Kullaträdan åker
      Kullaträdan åker
      Kullaträdan åker
      Kullaträdan åker
      Kullen åker
      Kullslyckan åker
      Kullsåkern åker
      Kullsåkern åker
      Kullängen äng
      Kullängen äng
      Kullängen äng
      Kullängen äng
      Kummeln åker
      Kummelträdan åker
      Kungsbacken höjd
      Kurran äng
      Kutthagen hage
      Kvarnabergen berg
      Kvarnabäcken bäck
      Kvarnakärr kärr
      Kvarnakärret kärr
      Kvarnakärret kärr
      Kvarnakärret kärr
      Kvarnakärret kärr
      Kvarnalyckan åker
      Kvarnamossen mosse
      Kvarnaträdan åker
      Kvarnaträdan åker
      Kvarnaträdan åker
      Kvarnaträdan åker
      Kvarnaträdan åker
      Kvarnaträdan åker
      Kvarnlyckan åker
      Kvarnängen äng
      Kvartsberget berg
      Kyan sank äng
      Kyrkedalen åker
      Kyrkehagen hage
      Kyrkeliden backe
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkerör skälsten
      Kyrketrädan åker
      Kyrketrädan åker
      Kyrketrädan åker
      Kyrkevägen väg
      Kyrkgärdet åker
      Kyrklyckan åker
      Kyrkolid lid
      Kyrkoliden lid
      Kyrkoslätten äng
      Kyrkträdan åker
      Kyrkåkern åker
      Kyrkåkern åker
      Kåragårdsträdan åker
      Kåraliden lid
      Källarbacken åker
      Källarebiten åker
      Källarebolet äng
      Källarebolet äng
      Källarekullen Saknas
      Källarekullen kulle
      Källarekullen kulle
      Källarekullen kulle
      Källareliden lid
      Källareliden lid
      Källareliden lid
      Källareträdan åker
      Källareträdan åker
      Källareträdan åker
      Källarträdan åker
      Källaråkern åker
      Källebrånen hage
      Källedalen äng
      Källedalen äng
      Källehagen hage
      Källekullen åker
      Källekärr förr t
      Källeliden backe
      Källelyckan åker
      Källelyckan åker
      Källelyckan åker
      Källemosselyckan åker
      Källestycket åker
      Källeträdan åker
      Källeträdan åker
      Källeängen äng
      Källstycket äng
      Källåkern åker
      Källåkern åker
      Källåkern åker
      Källåkern åker
      Källängen äng
      Källängen äng
      Källängen äng
      Källängen äng
      Källängen äng
      Källängen äng
      Källängen äng
      Källängen äng
      Källängsberget berg
      Käringatallen tall
      Käringängen äng
      Kärngaåkern åker
      Kärrlängan kärr
      Kärrängen, Lilla äng
      Kärrängen, Stora äng
      Kättarna kärr
      Kättelyckan åker
      Kättilås ås
      Kättilåsahagen hage
      Kätträdan åker
      Kättåkern åker
      Kättängen äng
      Köksbrunnen brunn
      Köksbrunnen brunn
      Köksbrunnen brunn
      Kölneträdan åker
      Ladkullshagen hage
      Ladkärret kärr
      Ladmossen mosse
      Ladträdan åker
      Ladugårdsbrunnen brunn
      Ladugårdsgatan Saknas
      Ladugårdsträdan åker
      Ladugårdsträdan åker
      Ladugårdsträdan åker
      Ladugårdsträdan åker
      Ladukärret kärrmark
      Ladåkern åker
      Ladängen äng
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdträdan åker
      Lagårdsträdan åker
      Lagårdstäppan äng
      Lagårdsåkern åker
      Lammakätten åker
      Lampan åker
      Lamåsabäck bäck
      Landshövdingahacket åker
      Lassabacke backe
      Lassa hage hage
      Laxäng äng
      Ledslyckan åker
      Ledsåkern åker
      Lenabäcken bäck
      Lenalyckan åker
      Lenalyckan åker
      Lenaträdan åker
      Lerberget bergyta
      Lerberget berg
      Lerberget bergyta
      Lerberget bergyta
      Lertorpsängen äng
      Liastenshagen hage
      Lidagärdet åker
      Lidastättan stängselanordning
      Lidhagarna hagar
      Lidträdan, Lilla åker
      Lidträdan, Stora åker
      Lidträdan åker
      Lidängen äng
      Lillabol äng
      Lillagärdet åker
      Lillagöl göl
      Lilla kärr kärr
      Lilla Kärr kärr
      Lilla kärr markområde
      Lillalyckan åker
      Lilla mossen mosse
      Lilla mossen mosse
      Lilla myren myr
      Lillarpshagen hage
      Lilla ängen slåttermark
      Lillebol äng
      Lillehacket åker
      Lillehage hage
      Lillehage hage
      Lilleholmen äng
      Lille hästhagen Saknas
      Lillemad äng
      Lillemosse mosse
      Lille mossen mosse
      Lillhagekullakärret markområde
      Lillhagen hage
      Lillgruvan schakt
      Lillträdan åker
      Lillängen äng
      Lillängen äng
      Lillängen äng
      Lillängen äng
      Lillängen äng
      Lillängen äng
      Lillön förr ö
      +Lindfläcken markområde
      Lindåssjön sjö
      Lindåsträdan åker
      Lindåsaviken vik
      Linnahacket åker
      Liåkern åker
      Liängen äng
      Ljunglyckan åker
      Ljungvännet åker
      Ljungängen slåtteräng
      Ljungängsträdan åker
      Ljusängen äng
      Loagärdet åker
      Loaklevslyckan åker
      Loalyckan åker
      Loalyckan åker
      Logelyckan åker
      Logelyckan åker
      Logelyckan åker
      Logelyckan åker
      Loppåkern åker
      Lortakärr kärr
      Lortmaden äng
      Lortmaden äng
      Lortåkern åker
      Lotsamossen mosse
      Lottakärrsåkern åker
      Luckebäckskärr mosse
      Luckebäckskärret kärrmark
      Luderplan skogsdunge
      Lugnahagen hage
      Lugnaträdan åker
      Lundagärdet åker
      Lundaåkern åker
      Lundbergs vånge åker
      Lunden äng
      Lunden äng
      Lundåkern åker
      Lundåkern åker
      Lundåkern åker
      Lundåkern åker
      Lundåkern åker
      Lundängen äng
      Lunnakulle äng
      Lunnaträdan åker
      Lusseboträdan åker
      Lustigborg ängsbacke
      Lustigborgslyckan åker
      Lustigborgsträdan åker
      Lyckebolet äng
      Lycksalighetens Ö ö
      Lyckängen äng
      Långabolet äng
      Långbengtan åker
      Långegöl göl
      Långelid backe
      Långelycka åker
      Långelycke åker
      Långelycke åker
      Långelycke åker
      Långelyckeåkern åker
      Långeträdan åker
      Långeträde åker
      Långeskift äng
      Långlyckan åker
      Långmaden äng
      Långskiften åker
      Långträdan åker
      Långträdan åker
      Långträdan åker
      Långträdan åker
      Långträdan åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långängen äng
      Låsängen äng
      Låsängsträdan åker
      Läget äng
      Läggningen Saknas
      Läggningen hög fyllning med sten
      Läggningen hög fyllning med sten
      Läggningen Saknas
      Lättaträdan åker
      Lönnavången kronojord
      +Lönnåkern åker
      Lötåkern åker
      Lötåkern åker
      +Lille Lötåkern åker
      Lötåkersträdan åker
      Lötängen äng
      Lövgrens åker
      Lövhultabacken backe
      Maden i Torpängen sank mark
      Madträdan åker
      Malmkyrkan ort i Kleva gruva
      Mamrelund markområde
      Markakärret kärr
      Markalyckan åker
      Markamossen mosse
      Markaträdan åker
      Marken markområde
      Markusa brink backe
      Marsprången skog
      Marsprången skogsmark
      Marstrand berg
      Marstrandslyckan åker
      Mederyds kyrkoväg Saknas
      Mellanhagen hage
      Mellanmaden äng
      Mellanmossen mosse
      Mellanmossen del av Gölamossen
      Mellanmossen mosse
      Mellanmossen mossmark
      Mellanmossen del av Gölamossen
      Mellantegan teg
      Mellantegen mossmark
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanträdan åker
      Mellanängen äng
      Millåkern åker
      Millängen äng
      Millängen äng
      Millängen äng
      Mjölnarebäcken bäck
      Mjölängarna mossar
      Mjölängen mosse
      Moaberget berg
      Mogruvan schakt
      Mogärdet åker
      Mogärdeträdan åker
      Morfars grind grind
      Morfars grind grind
      Morfars gring stängselanordning
      Morfars grind stängselanordning
      Morfars lid lid
      Morfars lid sluttning
      Morfars lid lid
      Morfars port stängselanordning
      Morfars port stängselanordning
      Morfars port stängselanordning
      Morfars port stängselanordning
      Morfars port grind
      Morfars port grind
      Morfars port grind
      Morfars vedbacke vedbacke
      Morfars vedkast Saknas
      Morfars väg Saknas
      Morfars väg väg
      Morfars väg väg
      Mormorsängen äng
      Morotamossen mosse
      Mossabacken åker
      Mossaträdan åker
      Mossaträdan åker
      Mossdalarna äng
      Mossträdan, Stora åker
      Motorpsåkern åker
      Mullaliden lid
      Multomaden äng
      Murarelyckan åker
      Murarelyckan åker
      Murareträdan åker
      Myrakärret kärr
      Myran äng
      Myran mosse
      Myrarna äng
      Myresjö sjö
      Myrgärdet åker
      Myrängen äng
      Myrängsträdan åker
      Målevik vik
      Mästeråkra åker
      Möckelåkern åker
      Möckelåkern åker
      Möckelängen äng
      Möckelåkern åker
      Möcklåkern åker
      Möllarekärret mosse
      Möllarekärret kärr
      Möllareängen äng
      Mörkabackeäng slåttermark
      Mörkabackeäng slåttermark
      Mörkabäcksåkren åker
      Mörkahacket åker
      Mörkahacket åker
      Mörkalyckan åker
      Mörkebacke äng
      Mörkevik vik
      Mörkevikskärret kärr
      Mörkhacket åker
      Mörteberg klippa
      Mörteberget udde
      Nabbaliden backe
      Narvete göl göl
      Narveten sjö
      Nasareträdan förr åker
      Nerom åker
      Nilsaträdan åker
      Nilssons stoll dagort
      Nissamossen mosse
      Norra göl vattensamling
      Norrekil hage
      Norrekätte åker
      Norremad äng
      Norrträdan åker
      Norräng äng
      Norrängen äng
      Norrängen äng
      Norrängsträdan, Norra åker
      Norrängsträdan, Södra åker
      Norrängsträdan åker
      Nummerhästahagen hage
      Nya trädan åker
      Nya vägen väg
      Nya vägen väg
      Nyboträdan åker
      Nyboträdan åker
      Nybrottet åker
      Nybrottet åker
      Nyelundsåkern åker
      Nyelundsåkern åker
      Nygrens åker
      Nyhacket åker
      Nyhacket åker
      Nyhagen hage
      Nyhagen hage
      Nyhagen hage
      Nyhagen hage
      Nylandet åker
      Nylyckan åker
      Nylyckan åker
      Nylyckan åker
      Nylyckeåkern åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyträdan åker
      Nyträdan åker
      Nyträdan åker
      Nyträdan åker
      Nyträdan åker
      Nyträdan åker
      Nyåkern åker
      Nyängen äng
      Nyängen äng
      Nyängen äng
      Nyängen äng
      Nässlabäcksängen äng
      Odlingen åker
      Ollas åker
      Olofsmad äng
      Olstorp äng
      Olovstorp t
      Oppeträdan åker
      Oppom åker
      Ormabolet äng
      Ormastigshagen hage
      Ormängen äng
      Orråkern åker
      Oskarsorten ort i Kleva gruva
      Oxafälleträdan åker
      Oxakärret mosse
      Oxamon hage
      +Oxelåkern åker
      Oxfällan hage
      Oxfälleängen äng
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen, Lilla hage
      Oxhagen, Stora hage
      Oxhagsfällan svedjeland
      Oxhagsfällan svedjeland
      Oxhagskällan källa
      Oxhagskärret kärrmark
      Oxhagslyckan åker
      Oxhagslyckan åker
      Oxhagslyckan åker
      Oxhagsmossen kärr
      Oxhagsmossen kärrmark
      Oxhagsstättan stängselanordning
      Oxhagsträdan åker
      Oxhagsstättan stätta
      Paradishagen hage
      Parken äng
      Parken markområde
      Parken markområde
      Parken markområde
      Pellalyckan åker
      Pellamossen mosse
      Petters fälla svedjeland
      Petters fälla svedjeland
      Petters fälla svedjeland
      Petters fälla svedjeland
      Pielipen äng
      Pilagårdslyckan åker
      Pilagårdsträdan åker
      Pilakärr kärr
      Pilshagen hage
      Pilshagsmossen mosse
      Pilshagsträdan åker
      +Plattfoten markområde
      Plommonåkern åker
      Polla kärr kärr
      Polsträdan åker
      Porsmaden äng
      Porsmossen mosse
      Porsängen äng
      +Portåker åker
      Portåkern åker
      Predikstolen ort i Kleva gruva
      Prosten förr åker
      Prosthufvet förr åker
      Prostängarna ängar
      Prästorpahagen hage
      Prästtorpa göl göl
      Prästorpsträdan åker
      Prästorpsträdan åker
      Prästorten ort i Kleva gruva
      Prästsänkningen ort i Kleva gruva
      Prästorpsträdan åker
      Prästorpsträdan åker
      Pukalid backe
      Pukalidslyckan åker
      Pukkärret kärr
      Pukängen äng
      Pullakärret kärrmark
      Pullamossen mosse
      Pyttebolsåkern åker
      Rabbaverke markområde
      Rabba virke hage
      Ramlagatan gata
      Reppemad äng
      Ribban äng
      Rikemossen mosse
      Riketrädan åker
      Ringelaträdan åker
      Risdalen äng
      Risåkern åker
      Risängen äng
      Risängslyckan åker
      Roafällan hage
      Rolfavången åker
      Ropudden udde
      Rosendal äng
      Rosendalsåkern åker
      Roåkern åker
      Rudegärdet åker
      Rumpen åker
      Rumskullaträdan åker
      Rundåkern åker
      Rundåkern åker
      Runsalyckan åker
      Runsaträdan åker
      Rusamon hage
      Ryttarebolet äng
      Ryttaredalen äng
      Ryttarehägnen äng
      +Ryttarehägnen Saknas
      Ryttarelyckan, Västra åker
      Ryttarelyckan, Östra åker
      Ryttarestallsträdan åker
      Råbockaängen äng
      Råbocksåkern åker
      Rågetaberget berg
      Råsebäcksbäcken bäck
      Råsebäcksängen äng
      Räkens åker Saknas
      Räkens åker Saknas
      Räkåkern åker
      Rävafällan hage
      Rävahagen hage
      Rävakistan åker
      Rävakullen Saknas
      Rävhagen hage
      Rävkulla åker
      +Rävkullen markområde
      Rävåkern åker
      Rävängen äng
      Rävängen äng
      Röjterkärret kärr
      Röringen åker
      Rörkullaträdan åker
      Rörkullen åker
      Röråkern åker
      Röråkern åker
      Rösakärret mosse
      Rösbacken äng
      Rötebrohagen hage
      Röåkern åker
      Salsträdan åker
      Salsträdan åker
      Salsträdan åker
      Salsträdan åker
      Sandbrokärret mosse
      Sanden åker
      Sandgropsliden lid
      Sandgropsliden lid
      Sandgropslyckan åker
      Sandgropslyckan åker
      Sandgropslyckan åker
      Sandgropaträdan åker
      Sandkullaträdan åker
      Sandlidsträdan åker
      Sandåkern åker
      Sannen åker
      Sareträdan åker
      Schanzes hacke åker
      Selen äng
      Sidstyckedalen åker
      Sjudarekärr kärr
      Sjöabackahagen hage
      Sjöakärr kärr
      Sjöbolet äng
      Sjöbolet äng
      Sjöboträdan åker
      Sjöboviken vik
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagslyckan åker
      Sjöholmen, Lilla äng
      Sjöholmen, Stora äng
      Sjökärret kärr
      Sjölyckan åker
      Sjömaden äng
      Sjöträdan åker
      Sjöåkern åker
      Sjöåkern åker
      Sjöängen äng
      Skabben hage
      Skabben äng
      Skabbelycka åker
      Skabbåkern åker
      Skabbängen äng
      Skabbängen äng
      Skabbängen äng
      Skabbängen äng
      Skaftängen äng
      Skansen åker
      Skarndalen äng
      Skarndalslyckan åker
      Skattegårds Bodträda åker
      Skattegårdsäng äng
      Skeabacken markområde
      Skedaliden lid
      +Skedehorvet Saknas
      Skedehorvet Saknas
      Skeden åker
      Skedlyckan åker
      Skedparken äng
      Skiftesträdan Stora åker
      Skiftesängen äng
      Skiftängen äng
      Skogslundabäcken bäck
      Skogslundaliden lid
      Skolhusträdan åker
      Skolträdan åker
      Skomakarelyckan åker
      Skomakarelyckan åker
      Skomakareträdan åker
      Skomakareträdan åker
      Skomakareträdan åker
      Skraggen markområde
      Skraggen hage
      Skraggträdan åker
      Skraggåkern åker
      Skraggängen äng
      Skrikorna hage
      Skrålehie hage
      Skuranötan förr åker
      Skurebo träda åker
      Skurebomad äng
      Skurås hage
      Skytlakull backe
      Skyttmaden äng
      Skålen åker
      Skäklet äng
      Skälsbäckaledet grind
      Skälsbäcken bäck
      Skälsbäcken bäck
      Skärpen hage
      Skärvfällan hage
      Slånelyckan åker
      Slåttarefällan hage
      Slåtterhagen hage
      Slåtterkärret kärr
      Slåttermossen mosse
      Slåtrakärr kärr
      Slåttramossen äng
      Slätagärdsträdan åker
      Slätemon hage
      Slätfällan hage
      Slättagärdet åker
      Slättagärdet åker
      Slättagärdsträdan åker
      Slättefällorna hage
      Slättekärret kärr
      Slätten slätmark
      Slätten markområde
      Slätten slätt markområde
      +Slättlyckan åker
      Slättåkra göl göl
      Slättåkern Stora åker
      Slättåkern åker
      Slättåkern åker
      Smackaliden backe
      Smalåkern åker
      Smalåkern åker
      Smalåkrarna åker
      Smalängen äng
      Smedamossen mosse
      Smedaträdan åker
      Smedbolet äng
      Smedbolet äng
      Smedbolet äng
      Smedgärdet åker
      Smedjebiten åker
      Smedjedalen åker
      Smedjemossen mosse
      Smedjemossen mosse
      Smedjeträdan åker
      Smedmossen mosse
      Smedträdan åker
      Smedudden udde
      Smedåkern åker
      Smedängen äng
      Smörkällorna källor
      Snarkebo åker
      Snickareträdan åker
      Snippalyckorna åkrar
      Snipåkern åker
      Snipåkern åker
      Snipåkern åker
      Sofieträdan åker
      Solavången åker
      Soldatlyckan åker
      Soldatängen äng
      Solkullen åker
      Spelebro bro
      Spetsavången åker
      +Spicket markområde
      Spiellet åker
      Spjellet åker
      Spjellet åker
      Spjellsåkern åker
      Spjellen åkrar
      Sprötaträdan åker
      Spångakärret mosse
      +Stackemaden markområde
      Stallsbolet äng
      Stallsmossen mosse
      Stallträdan åker
      Stallsträdan åker
      Stallsträdan åker
      Stamplyckorna åkrar
      Stampängen äng
      Stansåkern åker
      Starakärret mosse
      Starträdan åker
      Stavemyr myr
      Stavramyr myr
      Stejalyckan åker
      Stenbacken åker
      Stenbolet äng
      Stenbrokärr kärr
      Stenbrokärret slåtterkärr
      Stendalen äng
      Stenfällekärret kärr
      Stengårdsängen äng
      Stengårdsängen äng
      Stenharget åker
      Steningen åker
      Stenkullen åker
      Stenlyckan åker
      Stenkätten åker
      Stenkätten äng
      Stenkätten äng
      Stenmossen mosse
      Stenreveln åker
      Stensryd åker
      Stenträdan, Stora åker
      Stenträdan åker
      Stenträdan åker
      Stentäppan äng
      Stenvägen väg
      Stenvägen väg
      Stenvägen väg
      Stenvägen väg
      Stenvägen väg
      Stenåkern åker
      Stickarebacken äng
      Stigakärr, Lilla kärr
      Stigakärret mosse
      Stockabrokärret mosse
      Storakärr kärr
      Stora Mad markområde
      Stora mossen mosse
      Stora skiften åker
      Stora ängen slåttermark
      +Stora Ören markområde
      Store bäck bäck
      Storegöl göl
      +Storelycka åker
      Storelyckan åker
      Store Mosse mosse
      Store mossen mosse
      Store mossen mosse
      Store skogen område
      Store skogen skogsområde
      +Store ören Saknas
      Storgruvan schakt
      Storträdan åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      +Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkersfällan hage
      +Storåkersrenarna Saknas
      Storåkersrenarna Saknas
      +Storåkersrenarna markområde
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängsbacken äng
      Storängslyckan åker
      Storängsmossen mosse
      Storön förr ö
      Strethagen hage
      Strömahagen hage
      Stugelyckan åker
      Stugeträdan åker
      Stugeträdan åker
      Stuguträdan åker
      Stuguträdan åker
      Stugåkern åker
      Stutakulle kulle
      Ståndskogen skogsskift
      Stängelid backe
      Sumpen åker
      Sunnerskogsgölen göl
      Surhål mosse
      Svanalyckorna åkrar
      Svanegöl göl
      Svarvarekärret kärr
      Svarvareträdan åker
      Svavs släppa malmfyndighet
      Svenjonahalsen åker
      Svenjonaträdan åker
      Sven-Jonsträdan åker
      Svensaträdan åker
      Svenssonvången åker
      Svensäng äng
      Svinahagen hage
      Svinaträdan åker
      Svinhusträdan åker
      Svinakärret kärr
      Svinalyckan åker
      Svinaträdan åker
      Sådalen åker
      Sågehagen hage
      Sågträdan åker
      Sälleberg höjd
      Sällebergshagen hage
      Sällehagen hage
      Sältan hage
      Sältefällorna hage
      Sältesten skälsten
      Sältorna åker
      +Söderängarna Saknas
      Södra bol äng
      Södra göl vattensamling
      Söregöl göl
      Söregölskärret mosse
      Takåkern åker
      +Sörängarna markområde
      +Tagelbola markområde
      Tallebolet äng
      Tallebolet ängsmark
      Tallebolet ängsmark
      Tallebolet ängsmark
      Tallebolet ängsmark
      +Tallåkern åker
      Taskegärdet åker
      Taskehagen hage
      Taskerna markområde
      Taskängen äng
      Timmerskogen skog
      Tjugan åker
      Tjurängsåkern åker
      Tjustegöl göl
      Tjuvaklinten höjd
      Tomtaträdan åker
      Tomtaträdan åker
      Tomtaträdan åker
      Tomtebolet äng
      Tomten äng
      Torrbacken äng
      Torpabacken hage
      Torpahagen hage
      Torpahagen hage
      Torpalyckan åker
      Torpalyckan åker
      Torplyckan åker
      Torpaträdan åker
      Torpåkern åker
      Torpängen äng
      Torpängen ängsmark
      Torpängen äng
      Torpängsbacken backe
      Torpängsbacken backe
      Den närmaste Torpängsbacken backe
      Torpängsmaden sankmark
      Torpängsstättan stängselanordning
      Torpängsstättan stätta
      Torpängsträdan åker
      Torven åker
      Tranemosse mosse
      Tranhalsen åker
      Tranhalsen åker
      Trappeberg berg
      Trehörnagöl göl
      Trehörningagöl göl
      Tresnippen åker
      Tresnippen åker
      Tresnippen äng
      +Trisåkern Saknas
      +Trisåkern åker
      +Lilla Trisåkern åker
      Trolldalen sänka
      Trollhällaträdan åker
      Trummebacken Saknas
      Trummebacken Saknas
      Trummebacken Saknas
      Trummebacken Saknas
      Trädebrunnen brunn
      Trädebäckabron bro
      Trädekullen kulle
      Träderenen markområde
      Träderenen markområde
      Träderenen markområde
      Trädevägen väg
      Trädgårdsträdan åker
      Trädgårdsträdan åker
      Trädgårdsträdan åker
      Trädgårdsträdan åker
      Trädgårdsträdan åker
      Trädgårdsträdan åker
      Träebrunnen brunn
      Träekullen kulle
      Träekullen kulle
      Träekullen kulle
      Träerena ängsmark
      Träntängen äng
      Träskela källa källa
      Tröskeverkslyckan åker
      +Tuvadalen Saknas
      Tuvedalen äng
      +Tuvedalen markområde
      Tuvedalen äng
      Tuvedalen äng
      Tuvedalen äng
      Tvillingtallarna tall
      Tvinåsaberget berg
      Tvärdalen äng
      Tyskabykärr kärr
      Tyskebyhage hage
      +Tångadalen markområde
      Täppan äng
      Törnedalen markområde
      Törnedalsträdan åker
      Uddefällan hage
      Ullaberg berg
      Ullabergsäng äng
      Ullgren dagort
      +Ulvaåkern Saknas
      +Ulvaåkern Saknas
      +Ulvåkern åker
      Undantagslyckan åker
      Under björkarna markområde
      Uppträdan åker
      Urfjällsmaden äng
      Ute i gatan vägbit
      Utmarken hage
      Utskogen hage
      Vadträdan åker
      Vagnhesters göl göl
      Vagnhesters göl vattensamling
      Vallramässabacken berg
      Vargasten sten
      Vaskegrinden stängselanordning
      Vaskegrinden stängselanordning
      Vaskehagen hage
      Vasket hage
      Vena äng
      Venahölja vattensamling
      Venahöljen hölj
      Venamossen mosse
      Venaröven äng
      Venholmen äng
      Vetebrånen åker
      Viggen äng
      Vildmossen kärr
      Vindhagen hage
      Vindhagskärr kärr
      Vitmossen mosse
      Vrån hage
      Vrånghultshagen hage
      Vrångträdan åker
      Våghalsen åker
      Våghalsängen äng
      Vår grind grind
      Vår grind Saknas
      Vår vedbacke vedbacke
      Vår vedbacke vedbacke
      Vår vedbacke vedbacke
      Vår vedbacke vedbacke
      Vår vedbacke vedbacke
      Vår vedbacke vedbacke
      Vår väg väg
      Vår Väg väg
      Vår väg väg
      Vårt vägskäl vägskäl
      Vårt vägskäl Saknas
      Våtängen äng
      Våtängen slåttermark
      Våtängen äng
      Vädderyd utjord
      Väggärdet åker
      Väghagen hage
      Väghagen hage
      Vägmossen mosse
      Vägmossen mosse
      Vägträdan åker
      Vägträdan åker
      Vägträdan åker
      Vändom grind
      Vännet åker
      Vänstermosse mosse
      Wärlesåkern förr åker
      Värme vrå vik
      +Värne Saknas
      Västboängen äng
      Västre Mark hage
      Åbackaträdan åker
      Åhagen hage
      Åkergärdesträdan åker
      Åkergärdsängen slåttermark
      Åkermans kätte äng
      Åkersbergsmossen mosse
      Åkragärdet åker
      Åkragölen göl
      Åmaden äng
      Åmbåtarna förr åkrar
      Åsahagen hage
      Åsalyckan åker
      Åsarna hage
      Åsåkern åker
      Åträdan åker
      Åttingsängen äng
      Åviken äng
      Ädelfors bruk
      Änden gårdsnamn
      Ängabacken, Lilla åker
      Ängabacken, Stora åker
      Ängagruvan schakt
      Ängagärdet åker
      Ängagärdsträdan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängamossen mosse
      Ängastättan stängselanordning
      Ängaträdan åker
      Ängaträdan åker
      Ängaträdan åker
      Ängaträdan åker
      Ängaträdan åker
      Ängaträdan åker
      Änggärde äng
      Änglaberget berg
      Ängträdan, Lilla åker
      Ängåkern åker
      Ännagårdsmaden äng
      Ännarydsgölen göl
      Ärnbergskärret kärr
      Äskedalen äng
      Äskedalen äng
      Äskedalsgrinden stängselanordning
      Äspegärdet åker
      Öahagen hage
      Ödegårdsträdan åker
      Ödeträdan åker
      Ödshultalyckan åker
      Ödshultasjön sjö
      Örbaken backe
      +Örbacken markområde
      Ören åker
      Öringen åker
      +Örmaderna Saknas
      Örnträdan åker
      Örkullen äng
      +Örrenarna markområde
      Örrenarna jordremsa
      Österängen äng
      Östraledslyckan åker
      Östre Mark hage
      Öträdan åker
      Övraträdan åker
      Öängen äng
      Öängsåkern åker

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.