ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Karlstorps socken : Östra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 232 Naturnamn : 528 Bebyggelsenamn : 512 Naturnamn : 821
Carlstårp, se Karlstorp sn *Arkesten gränsmärke Nummerförteckning förteckning Adolfshacket åker
Karlstorp sn Avegöl göl Nummerförteckning förteckning Alkällan källa
Karlstorp socken Avegöl göl Nummerförteckning förteckning Alängen äng
Karlstorp sn Avegöl göl Nummerförteckning förteckning Amandas ö ö
Karlstorp sn Backemosse mosse Nummerförteckning förteckning Andra, Tredje, Fjärde gärdet gärden
Karlstorp sn Bastufall terräng Nummerförteckning förteckning Apellandet åker
Karlstorp sn Bjälkerumsån å Nummerförteckning förteckning Apelåkern åker
Karlstorp sn Björkelid åker- o. betesmark Nummerförteckning förteckning Arkesten källa
Karlstorp sn Björkelid terräng Nummerförteckning förteckning Arvidshögsmossen odlad mosse
Karlstorp sn Björkelund ägomark Nummerförteckning förteckning Asgnavan odlad mosse
Karlstorp sn /Se Björkelund åkermark Nummerförteckning förteckning Backgärdet gärde
Karlstorp sn Björkholmen betesmark Nummerförteckning förteckning Backkärret odlad mosse
Karlstorp sn Björnhult åkermark Nummerförteckning förteckning Bagghagen hage
Karlstorp sn Björnhult terräng Karlstorps by kartskiss Baggtäppan åker
Karlstorp socken *Blöteseen sten? Saknas kartskiss Bannaberget höjd
?Karlstorp sn Boanäs å å Saknas kartskiss Bastebacken backe
Karlstorp sn Boasjön sjö Karlstorp sn Bastugärdet gärde
Karlstorp sn Boasjön sjö Karlstorps socken socken Bastulandet åker
Karlstorp sn Boasjön sjö Karlstorp sn Bastulyckan åker
Karlstorp sn Boasjön sjö Karlstorp sn Bastängen äng
Karlstorp sn Boasjön sjö Karlstorp sn Berghagen hage
Karlstorp sn Bockemosse mosse Karlstorp sn Bergstugugärdet gärde
Karlstorp sn Bodasjön sjö Karlstorp sn Bergåkern åker
Karlstorp sn Bodasjön sjö Karlstorp sn Bessgärdet gärde
Karlstorp sn Borgagärdet ägomark Albacka lht Beteshagen hage
Karlstorp sn Borgamossen ägomark Alphyddan lht Bilyckan åker
Karlstorp sn *Bosjö, se Bodasjön sjö Andersborg lht Bjelkarumsån å
Karlstorp sn Bo Sjön sjö /Se Aplabäcken t Bjälkerumsån vattendrag
Karlstorp sn Boxen, Lilla sjö Aplabäcken t Björklyckan åker
Karlstorp sn Stora Boxen sjö Aspelund lht Bladvången äng
Karlstorp sn Boxen, Stora sjö Aspelund avs Blekebacke backe
Karlstorp sn Boxesten sten Attarp f.d. husart. Boanäsdammen damm
Kar(l)storp sn Brokärret ägomark Attarp avs Boanäsaån å
Karlstorp sn Brudaberget berg Avegöl ödet Boanäsån å
Karlstorp sn Brudaberget berg Avelund ödetorp Boarydsviken vik
Karlstorp sn Brudaberget berg /Se Backagården gård Boarydviken vik
Karlstorp sn Brynberget höjd Backatornet f.d. soldatt Bockfällan åker
Karlstorp sn Buskakärren ägomark Backgården lht Bockmosse odlad mosse
Karlstorp sn Buskakärren åkermark Backegård bebyggelse Bockstad bäck bäck
Karlstorp sn Buskebo triangelpunkt Bannastugan öde bs Bockstadsbäcken Saknas
Karlstorp sn Buskebo triangelpunkt Bastefall ödetorp Bodasjön sjö
Karlstorp sn Buskebo horvor åkermark Bergshyddan lht Bodasjön sjö
Karlstorp sn Buskebo horvor ägomark Bergstugan lht Bodgärdet gärde
Karlstorp sn Byxeberget höjd Betlehem bs Bodlyckan åker
Karlstorp sn Byxeberget berg Bjurvik utjord Bodträdan åker
Karlstorp sn *Båckasteen sten Bjurvik utj. Bodåkern åker
Karlstorp sn *Båckasten sten? Björkelid t Bolet äng
Karlstorp sn Båxefallsjön sjö Björkelid avs Bolslyckan åker
Karlstorp sn Båxefallsjön sjö Björkelund bs Bondslyckan åker
Karlstorp sn /Se Bäckhult åkermark Björkelund ödet Bondängen äng
Karlstorp sn /Se Bäckhult sankmark Björkelund bs Borggärdet gärde
Karlstorp sn /Se Bökan terräng Björkhaga lht Borregran råmärke
Karlstorp sn /Se Dalen terräng Björkholmen bs Bortgärdet gärde
Karlstorp sn /Se Dalen terräng Björkholmen t Boxen sjö
Karlstorp sn /Se Dalen terräng Björkhult lht Brinkhagen hage
Karlstorp sn /Se Dalen betesmark Björklunda lht Brinklyckan åker
Karlstorp sn /Se Dalhult terräng Björnakullen t Brokärret kärr
Karlstorp skate del av sn Dalhult betesmark Björnhult t Broskiftena åkrar
*askarakulla försv. lokal Dalkullen ägomark Björnhult lht Brottlandet åker
*Backegården Saknas Dalsmossen åkermark Blåsmålen t Brudaberget höjd
*Backegården Saknas Djupedal åkermark Boanäs gård Brudberget höjd
*Backegården Saknas Dragsudde udde Boanäs bebyggelse Bruksskogen hage
*Barghagardhin gd Dragsudde udde Boanäs kvarn bebyggelse Bruksviken vik
Boanäs by Ekenäset ägomark Boanäskvarn gd Brunnsgärdet gärde
Boanäs gd Fageräng terräng (?) Boaryd gårdar Brunnsbolet äng
?Boanäs by Falkaberget berg (?) Boaryd bebyggelse Brunnslyckan åker
??Boanäs gd Falkaberget terräng Boaryd by Brunnslyckan åker
Boanäs by Fine sanden vik? Boatorp hmd Brunnstomten åker
Boanäs by /Se Fine sanden bukt Bockstad bebyggelse Brunnsängen äng
Boatorp hmd Flackeren sjön, se Flen sjö Bockstad gård Brånalandet åker
Bockstad indr. militiebost. Flakerensjön, se Flen sjö Bondarp by Bråtekärret odlad mosse
Bockstad gd Flen sjö Bondarp bebyggelse Bråtlandet åker
Bockstad gd Flen sjö Bonderyd bs Bråtängen äng
Bockstad gd Flen sjö Borgen t Buntlyckan åker
Bockestad gd Flen sjö Boställe bebyggelse Buskebo horvor utmark
Bockstad gd Flen sjö Bostället gård Buskkärre kärr
Bockstad gd /Se Flen sjö Bostället gård Bussalyckan åker
Bockstad gd /Se Flen sjö Brukstorpet avs Busslyckan åker
Bockstad gd /Se Flen sjö Brukatorpet torp Byggningsgärdet gärde
Bodanäs rättaredöme Saknas Flen sjö Brånhult t Byxberget höjd
Bondarp by Flen sjö Brånhult t Båxefall sj., se Boxen sjö
Bondarp by Flen sjö Buskebo bebyggelse Båxefallsgärdet gärde
Bondarp by /Se Flen sjö Buskebo bebyggelse Båxeflon kärr
Buskebo by Flen sjö Buskebo by Båxekärr kärr
Bölö herrg Flen sjö /Se Bäckhult t Båxesjön sjö
Bölö gd Flen sjö /Se Bäckhult ödet Bäckanäsmossen odlad mosse
Bölö herrgd *Flensbro landsvägsbro Bölö gård Bäckdreget äng
Bölö gd Flenshult kvarn kvarn Bölö bebyggelse Bäckkullen åker
Bölö gd /Se Flockamossen ägomark Dagvardsbetet skattegård Bäckåkern åker
Bölö gd /Se Flockamossen åkermark Dalhult t Bökan odlad mosse
Bölö gd /Se Flocken sjö Dalhult t Bölögärdet gärde
Flenshult by /Se Flocken sjö Dalkullen lht Bölö Lilläng äng
Flenshult by Flocken sjö Dammen öde bs Bösskärret kärr
Flenshult by Flocken sjö Danebo bs Cirkulationerna gärde
Flenshult by Flocken sjö Danebo lht Dagvardsbetet äng
Flenshult by Flocken sjö Dubebo bs Dalarna äng
Flenshult gd Flocken, Folken urtappad sjö /Se Duvebo bs Dalen äng
Flenshult gd /Se Flocken sjö /Se Duvebo lht Dalsgärdet gärde
Flenshult by /Se *Flocken förr sjö /Se Düsseldorf avs Dalslätten äng
Flenshult by /Se Flucknen, se Flen sjö Düsseldorf lht Dalsmossen odlad mosse
Floxerum, variant till Fluxerum hgd /Se *Fluken f.d. sjö Ekelund bs Dalsängen äng
Fluxerum hg Siön Fluxen, se Flocken sjö Ekeryd avs Dalåkern åker
Fluxerum hgd *Fluxerumsalléen allé Ekholmen öde bs Dummen hage
Fluxerum herrgd Fluxerums mader sankmark Eriksberg hmd Djupåkerslyckan åker
Fluxerum gd Fläcken försvunnen sjö Erikslund lht Dragsudde udde
Fluxerum hg /Se Folkan, Flocken sjö /Se Erikslund lht Dränggråten äng
Fluxerum hgd /Se Forshult ägomark Erikslund bs Ekdalen äng
Fluxerum gd /Se Fredriksberg berg Fagerdal lht Ekenäsdjupet bråddjup
Fluxerum gd /Se Fåglahult ägomark Fageräng bs Ekenäset näs
Fluxerum hg /Se Fåglahult terräng Fageräng ödet Ekenäset äng
Frukulla gd Fåglamossen mosse Flenshult bebyggelse Ekeviken vik
Gripslund gd /Se Fåglamossen mosse Flenshult by Ekgärdet gärde
Harshult byar /Se Fåglamossen mosse Flenshults säteri bebyggelse Ekhagen hage
Husnäs by Fåglamossen mosse Floxerum bebyggelse Ekholmen äng
Husnäs by Fårhorvet hage /Se Fluxerum gård Ekåkern åker
Husnäs by *Fängö gränsmärke Fluxerum bebyggelse Ekängen äng
Husnäs by Fänjorna mosse Forshult t Ettan odlad mosse
Husnäs by Fänjorna sankmark Forshult t Fabiansgärdet gärde
Husnäs by Fäudden udde Fredensborg lht Falkberget höjd
Husnäs by Fäudden udde Fredriksberg ödet Farfarsbrottet åker
Hytten lht /Se Gatängen åkermark Fredriksberg lht Femman odlad mosse
Hässle by Gatängen åkermark Fredriksberg, se 1 Kronoberg gd Fenjekärret kärr
Hässlehult by Gethultet terräng Fridensborg lht Fenjorna äng
Hässlehult by /Se Gethultet skogsmark Fridhem lht Fiskareberget höjd
Högagård by *Gijeskogen skog? Fridhem lht Flagen odlad mosse
Högagård by Gissemåla terräng Fridhem avs Flen sjö
Högagård by Gissesjö? sjö Fridsberg lht Flenen sjö
Karlstorp by Gissesjön sjö Fridslund hmd Flen sjö
Karlstorp by Gissesjö sjö Frukulla gård Flenshultsgärdet gärde
Karlstorp gd Gladhytt åkermark Frukullen bebyggelse Flocken sjö
Karlstorp poststation /Se Gnyltån å Frukulla gd Flocken sjö
Karlstorps prästgård Saknas Gnyltån å Frälsegård bebyggelse Flockmossen, Stora o. Lilla odlad mosse
Karlstorps prästgård Saknas Gransmåla åkermark Frälsegården gårdar Flon äng
Karstårpe, se Karlstorp sn Gransmåla terräng Furulid lht Floträdan åker
Klackenhult by *Grysebäck sten gränsmärke Fåglahult ödetorp Floxerums mossar utdikade mossar
Klackenhult by Gråbärskärr kärr Fåglahult bs Fluxerums fällor skog
Klackenhult by Gubbakärret kärr Garveriet lht, f.d. garveri Fluxerums gravar gravar
Klackenhult by Gungan åkermark Gatan öde bs Flängkärret slåtterkärr
*Klofuasteen sten? Gungan ägomark Gissemåla öde bs +Folken sjö
*Kloofuasteen sten? Gungeviken vik Gissemåla bs Fredriksbergskullen höjd
?Klovesten gränsmärke? Gungeviken vik Grankullen avs Fredriksbergslyckan åker
Klovesten gränssten(?) Gäddegöl sjö Grankullen avs Friaretäppan mötesplats
Kniffshult, se Knivshult by Gäddegöl göl Gransmåla ödet Frukullaviken vik
Knivshult by Gäddegöl göl Gransmåla t Fyran odlad mosse
Knifshult Saknas Gölen göl Grindtorpet husart Fågelmossen mosse
Knivshult by Gölen göl Grindtorpet t Fårhagen beteshage
Knivshult by Gölmossen åkermark Grindtorpet Lilla t Fårhagslyckan åker
Knivshult by Haga ägomark Gripslund gårdar Fårhagsåkern åker
Knivshult by *Hallelid grind gränsmärke Gripslund bebyggelse Fårhorvet beteshage
Knivshult gd Halleviken vik Gröndal bs Fähusträdan åker
Knifshult by Halleviken vik Gröndal t Fällmarken skog
Knivshult by /Se Halleviken vik Grönlid bs Fällåkern åker
Knipshult, se Knivshult by Halleviken vik Gärdet ödet Fänjebäcken bäck
?Kolshult by *Halvarstenen gränsmärke Göleberg ödetorp Fänjorna kärrmark
Kolshult (?) gård Hammardal terräng Gölen ödet Fäudden udde
Kolshult gd Harshultagöl göl Gölhult ödet Gammalängen äng
Kolshult gd /Se Harshultagöl göl Gölhult t Gammalö mad
*Kofvasteen sten? Harnäs utjord Haga ödet Gatefällsgärdet gärde
?Kulla by *Harsnässtenen? gränssten? Haga avs Gatkällan källa
Kulla Saknas Harsnäsviken vik Haga avs Gatlyckan åker
Kulla Saknas *Harsnäässten, se Kyrkoby Harsnäs sten gränsmärke Hagaberg lht Gatmarken åker
?Kulla by *Harön förr ö Hallelid utjord och gård Gatulandet åker
Kulla Saknas Hemmingshie terräng Hallid torp Getapulien odlad mosse
Kulla Saknas Hjortabökan hage /Se Hallelid gd Getbockskällan källa
Kulla Saknas Hjortegöl göl Hallid bebyggelse Gethultet äng
Kulla Saknas Hjortegöl göl Hallid hd Getryggen höjd
Kulla Saknas *Hjortekälla gränsmärke Hammardal t Getuddden ö
Kulla by *Hjortkälla källa Hammardal t Gissebomossen odlad mosse
Kärr by Hjältängsmossen ägomark Harshult by Gissesjö sjö
Lisrum, se Lixerum by Horsakärret kärr Harshult bebyggelse Gissesjön sjö
Lixerum by Horsakärret kärr Harsnäs utjord Gladhytt åker
Lixerum by Horven terräng Harsnäs utj. Gnyltån å
Lixerum by Horven ängar, hage /Se Harsnäs t Granhagen hage
Lixerum by Horvet skogsmark Hasselbacken lht Granlyckorna åkrar
Lixerum by Horvet skogsmark Hasselås t Grindgärdet gärde
Lixerum by /Se Horvet åker /Se Hasselås bs Grindlyckan åker
Lixerum by /Se Hovet terräng Herrstorpet t Gripslundsmaden mad
Lixerum by /Se Hultamossen mosse Herrstorpet t Grislyckan åker
*Löfshult Saknas Hultamossen mosse Hovet f.d. soldattorp Gropåkern åker
[Löfshult] Saknas Hultåkra ägomark Hovet f.d. soldattorp Grynlyckan åker
?Lövhult hmd Hultåkra åkermark Hultet öde bs Grytbäcken bäck
Marholma by /Se Husnäsasjön sjö Hultåkra bs Grytebäcks sten råmärke
Målarp by Husnässjön sjö Hultåkra bs Gråbärkärr kärr
Målarp prästtorp Husnässjön sjö Husnäs by Grävlingslyckan åker
Målarp gd Husnäs sjön sjö Husnäs, Lilla t Gröna vägen gångstig
Nyboda by Hytten terräng Husnäs utj. Grönlid landsvägsbacke
Nyby poststation /Se Hyttgärdet gärde /Se Husnäs utj. Gubbkärret odlad mosse
*Næs Saknas Hyvelkärret kärr Husnäs´ säteri bebyggelse Gubbkätten åker
Olofsboda gd Hyvelkärret kärr Hyttan öde bs Gubblyckan åker
Olofsboda by Hålkärret kärr Häggarp by Gungviken vik
Olofsboda by /Se Hålldammsmon skogsmark Häggarp bebyggelse Gädde göl göl
Pauliström bruk Hålldammsmon terräng Häggeberg öde bs Gäddviken vik
Pauliström gd Häggarpagöl göl Hälleryd, se Hallelid gd Gölgärdet gärde
Pauliströms masugn Saknas Häggarpagöl göl Hässle bebyggelse Gölhultet odlad mosse
Pauliström järnbruk /Se Häggeberg ägomark Hässle gårdar Gölhultsgärdet gärde
Pauliström bruk /Se Häggeberg åkermark Hässleholm bs Gölkullarna åker
Pauliström järnbruk /Se Häshulte hage, se *Hässlehults hage förr hage Hässleholm t Gölkärret odlad mosse
Ramsebo t Hässlegöl göl Hässlehult by Gölmossen odlad mosse
Ryd by *Hässlehults hage förr hage Hässlehult bebyggelse Gölträdorna åkrar
Ryd gd /Se Hästhagen terräng Högagård by Götakärret kärr
Råsa ödegd Hästön holme Högagård bebyggelse Hackkärret odlad mosse
Sjögle gd Hästön ö Högeberg, Lilla ödet Haggärdet gärde
Sjögle gd Högeberg åkermark Högeberg, Stora ödet Haglyckan åker
Skögle gd /Se Högeberg berg Höjden öde bs Hagskogen hage
Sjögle gd /Se Högö ö Hörtingen gård Hagträdan åker
Svenarp by Högö ö Hörtingen bebyggelse Hallagärdet gärde
Södragård by Högö vass holmar Johanneberg t Hallegärdet gärde
Täppan t Högö vass grund Johannesberg t Halleudde udde
Ugglekärr gd Jonkullen kulle Johannesberg t Halleviken vik
Ugglekärr gd Jordebergs kulle höjd Kanehäll öde bs Hammardalsåkern åker
Ugglekärr gd *Jordkullen gränsmärke Karlsberg t Hampalandet åker
Ugglekärr gd Karlsberg åker- o. betesmark Karlsberg ödet Harshultsgöl göl
Ugglekärr gd Karlsberg ägomark Karlsberg undantagsstuga Harsnäsviken vik
Ugglekärr gd Karlsberg åkermark Karlsberg avs Helvetet, Lilla bergshåla med vatten
Ugglekärr gd Klovesten gränsmärke Karlsberg t Hemgärdet gärde
Ugglekärr gd Klovhalla sten gränsmärke? Karlslund lht Hemmossen odlad mosse
Ugglekärr gd Kohagsudden udde Karlsslätt öde bs Hemskiftena äng
Vimmarp by Kolsbo terräng Karlstorp kyrkby Hemängen äng
Vimmarp by Kolsjömossen ägomark Karlstorp bebyggelse Herrgårdsberget höjd
Vimmarp by Kolsjön sjö ?Karlstorp by Herrgårdsgärdet gärde
Vimmarp by Kolsjön sjö Klacke bebyggelse Herrstorpsdungen skog
Vimmarp by Kolsjön sjö Klackenhult by Herrstorpsmossen mosse
Vimmarp by Lilla Kolsjön f.d. sjö Klackenhult bebyggelse Hillerkärret kärr
Vimmarp by Kolsjön sjö Klacketorpet f.d. husartorp Hjortbackarna höjder
Vimmarp by Kolsjön sjö Klarelid bs Hjortbökan hage
Vimmarp by Kolsjön sjö Kleven t Hjortegöl göl
Vimmarp by Kolsjön sjö Knifshult by Hjortegölskulle höjd
Vimmarp by Kolsjön sjö Knivshult bebyggelse Hjortekälla källa
Vimmarp by Kolsjön, Lilla sjö Knivshult bebyggelse Hjortekälla källa
Vimmarp by Koudden udde Knivshult gd Hjortmossen utlagd mosse
Vimarp by Kroppagöl terräng Knivshult Kronogård gd Hjälmet äng
Vintorp = Vimmarp? by Krösanabben udde Kolebo ödetorp Hjälmåkern åker
  Krösnaudden udde Kolebo bs Holmarna öar
  Kvarndammen damm Kolshult gård Holmbogärdet gärde
  Kvarndammen sankmark Kolshult gd Holmen trakt
  Kvarndammen damm Kolshult bebyggelse Holmgillret tomt
  Kvarndammen damm Kolshult gdar Holmmaden mad
  Kvarnviken vik Kolshult by Hopoxhagen beteshage
  Kvarnviken vik Komministerbostället f.d. komministerboställe Hopstyckena hage
  Kvisttorp åkermark Koppen ödet Hopängen äng
  Kvisttorp ägomark Koven ödet Horsaberget höjd
  Kyan terräng Kristineberg förpantningshem Horsakärret kärr
  *Kyrkoby Harsnäs sten gränsmärke Kronoberg öde bs Horvan äng
  Kyrkängsbäcken bäck Kronoberg gd Horvelandet åker
  Kållebäck bäck Kronogård, se 2 Knivshult Kronogård gd Horvelyckan åker
  Kållebäck bäck Kronogården gård Horven äng
  Kållebäck bäck Kronogården gårdar Horvet åker
  Källbäcken, se Kållebäck bäck Kronogård bebyggelse Horvorna odlade mossar
  Källebäcken bäck Kronogård bebyggelse Hovkärret kärr
  Källebäcken sankmark(?) Kulla gårdar Hovmossen odlad mosse
  Källebäckskärret kärr Kulla bebyggelse Hovängen äng
  Källebäckskärret kärr Kullebo lht Hulten åker
  Källeryd terräng Kullen ödet Hultet äng
  Källeryd terräng Kullen bs Hultkällan källa
  Källsholm åkermark Kulltorp f.d. Hussart Hultkärren äng
  Källsholm terräng Kulltorp avs Hultåkern åker
  Källängen betesmark Kvisttorp ödet Humlegårdslyckan åker
  Käringens kammare terräng Kålshult, se 1-2 Kolshult gdar Hundbergshål bergshåla
  Käringön holme Källeberg avs Husarhästhagen hage
  Käringön ö Källeberg avs Husnäsasjön sjö
  Kätteläng sankmark Källebäcken soldatt Husnässjön sjö
  Kätteläng betesmark Källebäcken avs Husnäsån å
  Lakaviken terräng Källemåla ödet Hyttgärdet gärde
  Lamossen ägomark Källeryd ödetorp Hålan äng
  Lergärdet betesmark Källeryd bs Hålkärret kärr
  Lerviken vik Källeholm bs Häggarpa ägor ägor
  Linden sjö Kärr by Häggarps göl göl
  Linden sjö Kärr Saknas Hälerkällan källa
  Linden sjö Larstorp bebyggelse Häslebergs utjord Saknas
  Linden sjö Lafkulla, se 1 Lavekulla gd Häslebäck bäck
  Linden sjö Lavekulla gårdar Häslebäckskärret kärr
  Linden sjö Lavkulla bebyggelse Hässleholmsgärdet gärde
  Linden sjö Lavekulla gd Hässle åsar åsar
  Linden sjö Liden avs Hästhagen beteshage
  Linden sjö /Se Lidhult lht Hästhagsbacken backe
  Lixerummaviken vik Liljerum t Hästhagsgärdet gärde
  Lixerummaviken vik Liljerum t Hästön ö
  Lommegöl göl Lillegård bebyggelse Högagårds göl sjö
  Lommegöl göl Lillegården gård Högagårdsån å
  Lortviken vik Limåla t Högeberg höjd
  Lortviken vik Limåla avs Högebergskulle höjd
  Lundagärdet ägomark Lindkullen ödet Högebergsåkern åker
  Lundagärdet åkermark Lindsborg lht Höggärdet gärde
  Lundamosse mosse Lixerum by Högö ö
  Lundamosse mosse Lixerum bebyggelse Högö ö
  Lustigkulle kulle Ljungdal ödetorp Höljemossen mosse
  Lustigkulle kulle Ljungnäs lht Hörtingsgärdet gärde
  Lyckan åkermark Ljungkullen bs Ingridsgärdet gärde
  Lyckan ägomark Ljungnäs f.d. soldattorp Isakskullen åker
  Lyckebo åkermark Ljusdal ödet Jordbergskulle höjd
  Lyckebo ägomark Lomåla ödet Jordkullen höjd
  Lågeberg åkermark Lunden ödetorp Jordkullskälla källa
  Lågeberg terräng Lyckan bebyggelse Jordpärsakätten åker
  Långbron ägomark Lyckan t Järnåkersflon mad
  Långe bron ägomark Lyckebo ödet Kallbäck äng
  Långe bron ägomark +Lyckebo t Kallbäcken bäck
  Långebro bro Lågeberg ödet Kallhålet bergshåla
  Långe bron ägomark Lågeberg soldattorp Kalmarhgen hage
  Långegöl sjöar Lövhult hmd Kalvhagen beteshage
  Långegöl göl Lövhult bebyggelse Kammarefallet vattenfall
  Långegöl göl Lövhyddan lht Kampen gärde (förr mosse)
  Långevik vik Lövåsen gårdar Kampen odlad mosse
  Långrussen ägomark Lövåsen bebyggelse Kanehäll råmärke
  Långudden udde Lövåsen gd Kanehällsberget höjd
  Långängsmossen åkermark Marholma by Kanehällsmon skog
  Långängsmossen ägomark Marholma bebyggelse Kanten åker
  Lövhultaviken vik Marhult öde bs Karlstorpsgärdet gärde
  Lövhultaviken vik Marhult bs Karlstorpsskiftena gärde
  Mohagen terräng Marieberg avs Kavle ashål sumpmark
  Mon terräng Mon ödet Klackehagen hage
  Mon terräng Mossen bebyggelse Klackehällsberg höjd
  Mossnäs ägomark Mossnäs t Klasdal äng
  Mossängen ägomark Mossnäs t Klyvgärdet gärde
  Mossängen ägomark Målarp gårdar Klyvsten gränssten
  *Muggegruvan gränsmärke Målarp gård Knektlyckan åker
  Märrkärret kärr Målarp bebyggelse Knektängen äng
  Märrkärret kärr Nedbyn gårdar Kofällan inhägnad
  Nattahagen betesmark Nedbyn gårdar Kohagen beteshage
  Nattahagen skogsmark Nerbyn bebyggelse Kohagslyckan åker
  Nerby göl göl Nerbyn bebyggelse Kolshultsviken vik
  Nybohultet terräng Norrebo f.d. soldatt Kolshultaviken vik
  Nyby göl göl Norrebo avs Kolshultsöarna öar
  Nybygget terräng Norregården gård Kolsjön sjö
  Nybygget terräng Norregård bebyggelse Kolsjön sjö
  Nyby göl göl Norrhult f.d. soldattorp Kolsjön Lille del av Kolsjön
  Nyemålaviken vik Norrhult avs Kolsjön, Lilla sjö
  Nyemålaviken vik Norrhult, Lilla lht Kolsjön Store del av Kolsjön
  Nyemålaån å Norrhult Lilla avs Kolsjömossen odlad mosse
  Nylund ägomark Norräng ödet Kolyckan åker
  Näsbäcken bäck Nyboda gårdar Korsgrindarna grindar
  Näsbäcken bäck Nyboda bebyggelse Korsgrindsgärdet gärde
  Nässjasjön, se Husnässjön sjö Nyboholm lht Korskällan källa
  Nässjasjön sjö Nyby gård Kortlyckan åker
  Näsviken vik Nyby bebyggelse Koudden udde
  Näsviken vik Nyby gd Kouddsviken vik
  Oknakärr kärr Nybygget t Koåkern åker
  *Ostkakaklämman backe Nydal t Koö ö
  Pauliströmsån å Nydal t Kringåkern åker
  Pauliströmsån å Nyeby, se 1 Nyby gd Kroken äng
  Per Janses åkermark Nyhem lht Krokliden backe
  Per Janses ägomark Nyhemmet öde bs Krokåkern åker
  Petersudde udde Nylund öde bs Kryssåsgärdet gärde
  Petersudde udde Nylund bs Kräsanabben udde
  Pinängen betesmark Nylund lht Kullagärdet gärde
  *Posekälla förr källa Nylund bs Kulla häller bergsparti
  *Posevik vik Nylund bs Kulla hällar bergshällar
  Pukefloe, se Pukaloge sankmark (?) Nymålen ödet Kullakärret kärr
  Pukaloge sankmark (?) Nytorp bebyggelse Kullen äng
  Pukaloge terräng Nytorpet hmd Kullgärdet gärde
  Pukaloge terräng Olofsboda gårdar Kungshålan bergstup
  Pukalsvägen väg /Se Olovsboda bebyggelse Kvarnbäcken bäck
  Pukeberget berg Olshult ödet Kvarndammen damm
  Pukeviken vik Pauliström pappersbruk, kraftstation, såg m.m Kvarndammen odlad mosse
  Pålacka terräng Pauliström bebyggelse Kvarngärdet gärde
  Pålacka åkermark Pauliström gård Kvarnkärret kärr
  Ramseboudde udde Persmåla ödetorp Kvarnlyckan åker
  Ramseboviken vik Pettersborg t Kvarnmossen odlad mosse
  Ramsebäcken bäck Pettersborg t Kvarntäppan åker
  Ramsen sjö Prästegård bebyggelse Kyan grustag och betesmark
  Ramsen sjö Prästgården gård Kyen äng
  Ramsen sjö Prästgården f.d. komministerboställe Kyrkbacken backe
  Ramsen sjö Pålacka avs Kyrkgärdet gärde
  Ramsen sjö Ragnehall lht Kyrkogården hage
  Ramsen sjö Ramsebo t Kyrkhorvan äng
  Ramsen sjö Ramsebo utj. Kyrkomaden mad
  Ramseboudde udde Rehalis bs Kyrkängen äng
  Ramseboviken vik Riddersberg t Kyängen äng
  Ramsebäcken bäck Riddersberg t Källarelyckan åker
  Ramsen sjö Rosenhill lht Källebacken äng
  Ram = siön, se Ramsen sjö Rosenholm öde bs Källkärret kärr
  Ramsjön sjö Rosenholm t Källtomten äng
  Ramsjön sjö Rotsberg, se Karlsberg avs Källängen äng
  Ramsjön sjö Rubborna t Käringaberget höjd
  Ramsjön sjö Rubborna t Käringkammare höjd
  Ramsjön sjö Rusthållet gårdar Käringmossen odlad mosse
  Riddersbergsviken vik Rusthållet gårdar Käringängen äng
  Riddersbergsviken vik Rusthåll bebyggelse Kärringängen äng
  Ringholmen holme Ryd gårdar Käringö ö
  Ringholmen holme Ryd bebyggelse Käringön ö
  Rosenholm ägomark Rydalund lht Kärrberg höjd
  Rosenholmsgölen göl Rydalund t Kärrlyckan åker
  Rosenholmsgölen göl Råsa ödegård Kärrslyckan utlagd åker
  Rubborna åkermark Råsa bebyggelse Kärrträdan åker
  Rydån å Råsaberg t Kärrviken vik
  Rydån å Råsaberg t Ladubotten odlad mosse
  Råsaberg terräng Råseberg ödet Ladugårdsgärdet gärde
  Råsaberg berg Rödbo lht Ladugårdskullen gärde
  Råsagiöl, se Gäddegöl sjö Rödbo bs Ladugårdslandet åker
  Rävkistan åkermark Sandlid avs Ladugårdsängen äng
  Rävkistan ägomark Sandlid avs Ladugärdet gärde
  *Sandfallebäcken förr bäck Sandliden bs Ladukärret kärr
  Sandängen betesmark Sjukhärbärget lht Ladulyckan åker
  Sandängen terräng Sjöanäs gård Ladumossen odlad mosse
  Siogle hage, se Skögle hage gränsmärke Sjöbo ödet Laduträdan åker
  Sjöbodaviken vik Sjöboda gård Laduängen äng
  Sjöbodaviken vik Sjöboda bebyggelse Lambolet äng
  Sjöbo göl göl Sjögle gård Lamhagen hage
  Sjöbo göl göl Sjögle bebyggelse Landsvägshagen hage
  Sjömon terräng Sjögle utjord bebyggelse Landsvägslyckan åker
  Sjömon ägomark Sjömon ödet Lergravarna hage
  Sjöstugan ödetorp Sjömon bs Lerkärret kärr
  Skakärret ägomark Sjönäs bebyggelse Lerviken vik
  Skalbergs ägomark ?Sjönäs gd Lidåkern åker
  Skalbergs åkermark Sjöstugan t Liljelyckan åker
  Skatteberg berg Sjövik bs Lillagärdet gärde
  Skatteberg terräng Sjöändan t Lillagöl göl
  ?Skogsön halvö Sjöändan t Lilla Liden backe
  Skogsön udde Skahus, Lilla t Lilla mossen odlad mosse
  Skogsön ö Skahus Lilla lht Lillegårdshagen hage
  Skyttehem åkermark Skahus, Stora t Lillegårdskulle gärde
  Skyttehem terräng Skahus Stora bebyggelse Lillesjön del av sjön Flocken
  Skyttehem terräng Skatteberg ödet Lillåkersgärdet gärde
  Skyttehem ägomark Skattegården gård Lillån biflod
  Skyttekällan källa? Skattegården gårdar Lillängen äng
  Skyttekällan källa? Skattegård bebyggelse Lillängsåkern åker
  *Skälbäcksbron gränsmärke Skattegård bebyggelse Lindan äng
  Skälebäcken bäck Skattegård bebyggelse Lindefallsbäcken bäck
  Skälebäcken bäck Skogshyddan lht Linden sjö
  Skälebäckshagen betesmark Skogshyddan lht Linden sjö
  Skälebäckshagen terräng Skogslund ödetorp Linden sjö
  Skälsmässa vik Skyttehem öde bs Lindorna äng
  *Skögle hage gränsmärke Skyttehemmet bebyggelse Linjen äng
  Sköldatorpet ägomark Skälbäcken ödet Linka virke bergskreva
  Slottshagen betesmark Sköldstorp ödet Lixerumsgärdet gärde
  Slottshagen skogsmark Slättäng avs Lixerumsviken vik
  Slätingen slät åker /Se Solhaga lht Ljungbacken hage
  *Smedgatebro förr gränsbro Solhem förpantningshem Lobergen höjder
  Smedmossen åkermark Solhem avs Lobergemon skog
  Smedmossen ägomark Staten lht Logflatan gärde
  Snickaredammen damm Staten statbyggnad Loggärdet gärde
  Snickaredammen damm Stenbäcken ödet Loggärdet gärde
  Sorgebomossen ägomark Stenbäcken t Lommegöl göl
  Soudde holme Stenshult ödet Lommegölsmossen odlad mosse
  Spångamossen mosse Stenshult bs Lomö ö
  *Staffansbäck förr bäck Stensö ödet Lortviken vik
  Stenbäcken åkermark Stensö bs Lundgärdet gärde
  Stenbäcken ägomark Stoltstorp t Lundåkersgärdet gärde
  Stenpölen terräng Stoltstorp t Lunsagärdet gärde
  Stenshult terräng Stommen bebyggelse Lunsan äng
  Stenshult terräng Strömsberg lht Lustig kulle höjd
  ?*Stensjöarna sjöar Strömslid lht Lyckebodarna åker
  Stenön holme Stubbhult öde bs Lågebergsåkern åker
  Stickudden udde Stättan Saknas Långebromossen odlad mosse
  Stoltstorp ägomark Stättan lht Långebron bro
  Stora mossen mosse Sumpen Saknas Långegöl göl
  Stora mossen mosse Sumpen avs Långerusskärret kärr
  Storegöl göl Sunnanbolet avs Långgärdet gärde
  Storegöl göl Sunnabolet lht Långkälleängen äng
  Stubbhult terräng Sveaborg bs Långlyckan åker
  Svart kärr åkermark Svenarp by Långmossen mosse
  Svartkärr ägomark Svenarp bebyggelse Långviken vik
  Svenarp triangelpunkt Säldefall soldatt Långåkern åker
  Sällevad terräng Säldefall avs Långängen äng
  Sällevad vad Sällevad ödet Långångsmossen odlad mosse
  Sällevads bro bro Säteriet gård Läderlappsstenen sten
  Sällevadsån å Säteriet gårdar Läktaren äng
  Sällevadsån å Södergården gård Lövhultslyckan åker
  Sällevadsån å Södergård bebyggelse Lövhultsöarna öar
  Sällevadsån å Södragård Saknas Maderna äng
  Sällevadsån å ?Södragård by Madstrand kärrmark
  *Sämjesten gränsmärke Södrebo bs Madängen äng
  Sörbo terräng Sörbo ödet Magasinsgärdet gärde
  Sörbo terräng Sörbo avs Majdalen äng
  Söregårdsviken göl Sörgården gårdar Maj-Karilyckan åker
  Tattarebostan sten /Se Tallelund öde bs Mangärdet gärde
  Tarnehal, se Tärnehäll gränsmärke Tillbo lht Marhultsgärdet gärde
  Ternehall, se Tärnehäll övervattenshäll? Timmergrind t Markhagen hage
  Tillbomossen åkermark Toreklev t Marklyckan åker
  Toreklev terräng Toreklev t Markmossen odlad mosse
  Toreklev terräng Traplehall lht Masåkern åker
  Torpängen betesmark? Trapplehall bs Mellangärdet gärde
  Trädöarna holmar Trekanten t Mellanhagen hage
  Trädöarna öar Tresnibben Saknas Mellanskiftena gärde
  Tuppmossen mosse Tronslund lht Metarelyckan åker
  Tuppmossen mosse Tronslund bs Missionshuslyckan åker
  *Tärnebenehäll gränsmärke Täppan t Mogärdet gärde
  Tärnehäll gränsmärke Ugglekärr gård Mohagen hage
  Täppan ägomark Ugglekärr bebyggelse Molyckan åker
  Tärnehäll gränsmärke Uppbyn bebyggelse Molyckegärdet gärde
  Tärnehäll övervattenshäll? Uppbyn gårdar Mon hage
  Tärnehäll holme Uppbyn bebyggelse Morfarsodlingen åker
  Tärnehäll holme Uppbyn gårdar Mormorslyckan åker
  Tärnehäll sten +Vattenlösa kvarn Morsgärdet gärde
  Uddamossen mosse Vimarp by med gårdar Mosshagen hage
  Ugglingen sankmark Vimmarp bebyggelse Mossnäsgärdet gärde
  Ugglingen sjö /Se Vithälla öde bs Mossängen äng
  Ulvaberget berg Västanå ödehmd Mugge gruva råmärke
  *Ulfva grav dike Västergården gårdar Mullkällebäcken bäck
  *Ulvgraven dike Västergård bebyggelse Mullkällorna källor
  Siön ygeln, se Ögeln sjö Åbrokärr avs Munkamossarna mossar
  Vedkärret kärr Åbromåla soldatt Murarelyckan åker
  Wensjön sjö Åbromåla avs Märrkärret kärr
  Vensjön sjö Åbron bs Märtalyckan åker
  Vensjön sjö Åbron avs Natthagen beteshage
  Vildmossen mosse Åbron bs Natthagsgärdet gärde
  Vildmossen mosse Åbron avs Nedgärdet gärde
  Vimmen terräng Ågöl ödet Nerby göl göl
  Vången betesmark Åhagen öde bs Nissängen äng
  Västanå åkermark Åhagen t Norelid backe
  Västerkärret ägomark Ängen ödet Norge åkrar
  *Yglen, se Ögeln sjö Ängen ödetorp Norrebogärdet gärde
  Ågöl terräng Ängsliden ödetorp Norrelid backe
  Ågöl göl Äspelund lht Norrgärdet gärde
  Åmossen ägomark Äspelund avs Norrhultsgärdena gärde
  Åsängen betesmark Örslund bs Norrlyckan åker
  Åsängen terräng Örslund bs Norrmossen utlagd mosse
  Åäng sankmark? Östenstorp ödehmd Norrängen äng
  Åäng betesmark Östenstorp bebyggelse Nybrotten åker
  Öarna terräng Östergård bebyggelse Nybrottet åker
  Ögeln sjö Östregården gårdar Nybrottet gärde
  Ögeln sjö Österholm bs Nybrottsträdan åker
  Ögeln sjö Östes bebyggelse Nybybäcken bäck
  Ögeln sjö   Nyby göl göl
  Ögeln sjö   Nygärdet gärde
  Ögeln sjö   Nykärret kärr
  Ögeln sjö   Nylandet åker
  Öjeln sjö   Nymossarna odlad mosse
  Ögeln sjö   Nymålaviken Saknas
  Ögeln sjö   Nymålaån å
  Ögeln sjö   Nyodlingen åker
  Ögeln sjö   Nyträdan åker
  Ögeln sjö   Nyängen äng
  Ögeln sjö /Se   Nyängskällorna källor
  *Öglesten gränsmärke   Näsgölen göl
  Örnabergen berg   Näsmossen odlad mosse
  Örnabergen berg   Nässjasjön sjö
  Östestorp åker- o. betesmark   Näsviken vik
  Östestorp ägomark   Näsåkern åker
      Näsängen äng
      Näsängsgärdet gärde
      Näverkärret kärr
      Nötebäcken Saknas
      Olofsbodsgärdet gärde
      Olyckan åker
      Ostkakaklämman backe
      Ostkaksklämman vägkrök
      Ottogärdet gärde
      Oxelåkern åker
      Oxgärdet gärde
      Oxhagen beteshage
      Oxhagsändan åker
      Oxkärret kärr
      Oxplågan åker
      Packbodsgärdet gärde
      Palmbergslyckan åker
      Parken skog
      Parkgatan bygata
      Perskullesten sten
      Persskiftena åker
      Piglipen äng
      Pinan odlad mark
      Pinemossen odlad mosse
      Pinängen äng
      Planen äng
      Plattåkern åker
      Plåtåkern åker
      Posevik vik
      Prästgärdet gärde
      Prästängen äng
      Pukaloaliden landsvägsbacke
      Pukaloavägen landsvägssträckning
      Pukaloe område
      Pukeberget höjd
      Pukeloge höjd
      Ramseberg höjd
      Ramsebohagen hage
      Ramseboudde udde
      Ramseboviken vik
      Ramsen sjö
      Ramsjön sjö
      Ramsjön sjö
      Ramsjön sjö
      Riddersbergsviken vik
      Rosinlyckan åker
      Rovbrånsmossen utlagd mosse
      Rubbegärdet gärde
      Rudagärdet gärde
      Rudan äng
      Rusafes plats på väg
      Rydbron bro
      Rydgärdet gärde
      Rydhagen hage
      Rydmossen mosse
      Rydån å
      Rydån å
      Råglyckan åker
      Råsagärdet gärde
      Råsahagen hage
      Råsamossen odlad mosse
      Råsängen äng
      Råsängen äng
      Rävberget höjd
      Rävkistan åker
      Rävlyckan åker
      Rökhusgärdet gärde
      Sandbackalyckan åker
      Sandgropsgärdet gärde
      Sandvikasjön sjö
      Sandängen äng
      Sandängslyckan åker
      Sankudd råmärke
      Sare-Marivången åker
      Sexan odlad mosse
      Sidden äng
      Sjuan odlad mosse
      Sjuan åker
      Sjunkbroarna broar
      Självrängan s-kurvor
      Sjättingsåkern åker
      Sjöbron bro
      Sjögärdet, Stora gärde
      Sjöhagen hage
      Sjökullen åker
      Sjökärret kärr
      Sjölyckan åker
      Sjömaden mad
      Sjömobergen höjder
      Sjömohagen hage
      Sjömomossen odlad mosse
      Sjömon mo
      Sjömossen mosse
      Sjötomten äng
      Sjöviken vik
      Sjöåkern åker
      Sjöängen äng
      Skahusviken vik
      Skarpen åker
      Skatans udde udde
      Skitnakärr kärr
      Skogen hage
      Skogsgärdet gärde
      Skogshacket åker
      Skogslyckan åker
      Skogsskiftena f.d. allmänning
      Skrabbet åker
      Skramlan äng
      Skräddarehål vik
      Skyttekällan källa
      Skyttängen äng
      Skälbäcken bäck
      Skälbäcken bäck
      Skärvet äng
      Sköldgranen gran
      Slåttaremaden äng
      Slåtterhagen äng
      Slåttersjön sjö
      Slätholmarna mader
      Slätingen åker
      Slätlandet åker
      Slössåkern åker
      Smedbacken äng
      Smedgärdet gärde
      Smedhålet åker
      Smedkätten äng
      Smedmossen odlad mosse
      Smed(je)tomten äng
      Smedträdan åker
      Smällgrindsgärdet gärde
      Snickeridammen damm
      Soldatkärret kärr
      Soldatängen äng
      Sorgbolyckan åker
      Spidet åker
      Spinkö mad
      Spjället åker
      Spjällåkern åker
      Spångkärret odlad mosse
      Stackkärret kärr
      Stackåkern åker
      Staggkärret kärr
      Staggrenen äng
      Staggtomten äng
      Stallabergsåkern åker
      Stallyckan åker
      Stallängen äng
      Stapelgärdet åker
      Stapelgärdet gärde
      Stapelängen äng
      Stenarabien åker
      Stenbiten åker
      Stengärdet gärde
      Stenkullen hage
      Stenkätten ängsmark
      Stentäppan äng
      Stickuddsmaden mad
      Storesjön del av sjö
      Storgärdet gärde
      Storliden backe
      Storskogen skog
      Storåkern åker
      Storån å
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen, Lilla äng
      Strängsmossen odlad mosse
      Stubbdalen äng
      Stubbhultsmossarna odlad mosse
      Stubbåkern åker
      Stugugärdet åker
      Stugulyckan åker
      Stålåkern åker
      Stöveln åker
      Sumpalyckan åker
      Sumpen odlad mosse
      Sumpgärdet gärde
      Sumpån å
      Sumpån å
      Surhålan åker
      Svartkärr kärr
      Svarvareberget höjd
      Svinhusgärdet gärde
      Svinryggen ås
      Svinvallsskiftena äng
      Sågängen äng
      Sällevadsbron bro
      Sällevadsån å
      Sällevadsån Saknas
      Södergärdet gärde
      Södragårdsgärdet gärde
      Tallgrinden mötesplats
      Tattarebastan sten
      Teggärdet gärde
      Tillbomossen odlad mosse
      Tillfället åker
      Tivanäbben äng
      Tjusbäck bäck
      Tjusgöl göl
      Tjuvberget höjd
      Tjuvhålet bergshåla
      ?Tjädasberget berg
      Tomt, Stora äng
      Tomten äng
      Tonslyckan åker
      Torpgärdena gärden
      Torpgärdeslindan äng
      Torphägnet åker
      Torpkällan källa
      Torpängen äng
      Trappelid backe
      Trean odlad mosse
      Trekanten åker
      Trekantsgärdet gärde
      Tresnibben åker
      Trädgården äng
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trätoskiften skogsområde
      Tuvkärret kärr
      Tvåan odlad mosse
      Tvättbäcken bäck
      Täppen äng
      Tärnehäll gränssten
      Ugglemossen mosse
      Ugglemossen odlad mosse
      Ugglingen sjö
      Ugglingen sjö
      Ulvagrav kanal
      Ungnötshagen hage
      Ungnötaodlingen åker
      Uppgärdet gärde
      Uppängen äng
      Urfjällen utmark
      Urängsmon mo
      Utängarna ängsmarker
      Utängen äng
      Vattengrinden grind
      Vattengrindslyckan åker
      Vattenhagen hage
      Vattenlösaån Saknas
      Vattenlösaån å
      Vattenlösebäcken bäck
      Vedkärret kärr
      Venorna äng
      Venshultasjön Saknas
      Vensjön sjö
      Wensjön sjö
      Vildmossen torvmosse
      Wimmarpslyckan åker
      Vimmen sjö
      Wimmern sjö
      Vången äng
      Våtängen äng
      Väderkvarnagärdet gärde
      Väglyckan åker
      Västeråslyckan åker
      Västgöta hopp plats på väg
      Ågöl Lilla göl
      Ågöl Stora göl
      Åhagen hage
      Åkeboviken vik
      Åkrokarna mader
      Åkärren odlad mosse
      Åkärret kärr
      Ålkistemossen odlad mosse
      Åmossarna odlad mosse
      Åsbacken åker
      Åsängen äng
      Åsängsmossen odlad mosse
      Åttan odlad mosse
      Åttingshagen hage
      Åviken vik
      Åängarna ängar
      Älebäcken kärr
      Ängsgärdet gärde
      Ängslyckan åker
      Ängsmossen odlad mosse
      Ängsåkern åker
      Äspedalen äng
      Ögeln sjö
      Ögeln sjö
      Ökekärret kärr
      Örelandet åker
      Örelid landsvägsbacke
      Örkullen åker
      Örnbergen höjder
      Öråkern åker
      Östesa lider landsvägsbackar
      Östenslid backe
      Österlandet åker
      Östrafåll gärde
      Övre mossen odlad mosse
      Öåkern åker

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.