ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Byarums socken : Östbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 570 Naturnamn : 503 Bebyggelsenamn : 614 Naturnamn : 239
Byarum sn Alba rupes, se Vitahall råmärke Saknas Saknas Alba rupes gränsmärke
Byarum sn Arvidstorp ägomark Byarum socken Amerika höjd
Byarum sn Bastängen terräng Byarum sn Beckas lycka förr odling
Byarum sn Bengtsbo ägomark Byarum sn Björnabro lider backe
Byarum socken Bergagärdet ägomark By(a)rum sn Björnabron bro
Byarum sn Bessmossen mosse Byarum sn Boarps lider backar
Byarum sn Bessåsagöl göl Byarum sn Bodabäcken bäck
Byarum sn Björkkullen terräng Byarum sn Bommagölen Saknas
Byarum sn Björnarydet ägomark Byarum sn Brandsjön Saknas
Byarum sn Bodabäcken bäck Byarum sn Brandsjön sjö
Byarum sn Bodäng äng /Se Byarum förteckning Breda mad vattendrag
Byarum sn ?Bommagölen Saknas Byarum förteckning Bråtö »ö» och gränsmärke
Byarum sn Bongebogöl göl Byarum förteckning Bränningafältet byväg
Byarum sn Bongebogöl göl Byarum förteckning Buskö i sjön Fengen
Byarum sn Borrehall terräng Byarum förteckning Byahult skog
Byarum sn Brandliden betesmark Byarum förteckning Byahult skog
Byarum sn Brandsjön sjö Boarps horn inbyggarbeteckning Byarumssjön Saknas
Byarum sn Brandsjön sjö Sjöva(d)skan personnamn Byarumssjön mindre sjö
Byarum sn Brandsjön sjö /Se Abrahamsbygget Saknas Bygölen Saknas
Byarum sn Brynostadalen fornminnesplats Ammelund by Byxen åker
Byarum sn Buskö ö Ammelund gd Bäckabrokärret Saknas
Byarum sn /Se Byagölen göl Ammelund gd »Cinblingabro», se Linnarebron Saknas
Byarum sn Byarumssjön sjö Ammelunds soldattorp soldattorp Dagsängen Saknas
Byarum sn Byarumssjön sjö Ammelunds torp nu lg Dagsängen äng
Byarum sn Byarumsjön sjö /Se Aspelund lg Dagsängen äng
Byarum sn Byängen terräng Berget t Dammen sjö
Byarum sn Bäckaryet terräng Berget förr t Dammen sjö
Byarum sn Bäckstorpet ägomark Berget lg Djäknarås gränsmärke
Byarum socken Cinblingabro, se Linnarebron bro Berget t Djävlahålan grotta
Byarum socken *Cupurhel gränsmärke Bessås lht Dockevad bro
Byarum sn Dammabäcken bäck Bessås gd (eg.lg, förr t) Duveleds bäck vattendrag
Byarum socken Dammen damm(?) Bessås gd (eg.lg, förr t) Duveled(s) bäck vattendrag
Byarum socken Dammen sjö Bessås, Lilla = Norra Bessås Saknas Eckarn, Eckern, se Eckerssjön sjö
Byarum sn Dammen del av sjön Eckern Bessås, Norra för torp Eckern sjö
Byarum sn *Dierkerås röse? /Se Betsås Saknas Eckersbro Saknas
Byarum sn *Dierkerör röse? /Se Björkedal avs Eckerssjön sjö
Byarum sn Djupudden udde Björkefors lht Elmhultagölen Saknas
Byarum sn Djäknarås berg(?) Björkelund bs Enighetskällan råmärke
Byarum sn Djäknerås råmärke /Se Björkelund bs Enighetskällan råmärke
Byarum sn Djäknaråsmossen mosse Boarp by Erectus lapis gränsmärke
Byarum sn Djäknemossen mosse Boarp gd:ar Fengen sjö
Byarum sn Driften Stora terräng Boarp, Lilla avs. lg Fengen, se Fängen sjö
Byarum sn *Duffwasteen Saknas Boarps såg såg Fengsen sjö
Byarum sn Duveledbäck bäck Boda gård Finnabäcken bäck
Byarum sn Duveledsbäcken bäck /Se Boda gd Flatbäcken bäck
Byarum sn *Duvån bäck /Se Boda, Södra gd Flatbäckskärret kärr
Byarum sn Eckern sjö Boda soldattorp Saknas Fängen sjö
Byarum sn Eckern sjö Bodabygget lg Galtaberget kulle
Byarum sn Eckern sjö Bodatorp Saknas Galtaberget bergkulle
Byarum sn Eckern sjö /Se Bodäng t Galtadalen Saknas
Byarum sn Eckers bro bro Bodängen, se Boda, Södra Saknas Galtahall bautasten
Byarum sn Eckersbron bro(?) Boglös gd:ar Galtehall sten
Byarum sn *Eckersholms kvarnfors fors Borom, Borum , se Byarum Saknas Gamla landsvägen Lagavägens forna sträckning
Byarum socken Eckerssjön sjö Boryd t »Ganås vid Rasavad» plats
Byarum sn Eckerssjön sjö Boryd avs. lg »Ganås vid Rasavad» plats
Byarum sn Eckerssjön sjö Brandliden Saknas Getaryggen backe
Byarum Saknas Eckerssjön sjö Brandstorp by Getaryggen ås
Byarum Saknas Eckerssjön sjö Brandstorp gd:ar Gnyltån bäck
Byarum sn Eckerssjön sjö Brandstorp, Norra Saknas Gnyltån mindre å
Byarum sn ?Eckerssjön sjö Brandstorp, Norra Saknas Grimshög gränsmärke
Byarum sn Eckerssjön sjö /Se Brandstorp, Södra Saknas Grims källa gränsmärke
Byarum sn Ekebergsbäcken bäck Brandstorps hemkvarn förr vattenkvarn Grims mosse mosse
Byarum sn Ekebergs mosse terräng Brandstorps såg förr vattensåg Gubbabäcken mindre bäck
Byarum sn /Se Ekerydsgölen göl Brattebo gård Gubbabäcksmossen Saknas
Byarum sn Emmalösen åkermark Brattebo Saknas Gåsakulla höjd
Byarum sn Fengen, se *Sonarpssjön sjö Brattebo, Norra t Gåsenliden Saknas
Byarum sn /Se Fengen sjö Brattebo, Södra Saknas Gäddgölen Saknas
Byarum sn /Se Fengen sjö Bratteborg herrgård Götarpa ström Saknas
Byarum sn /Se Fengen sjö Bratteborg järnvägsstation Hagasjön liten sjö
Byarum gd o. sn /Se Fängen sjö /Se Bratteborg herrgård Hagsjön Saknas
Byarum sn /Se Fengen sjö /Se Bratteborg gods, fideikommiss Hallaforsen ås
Byarum sn /Se Fengen, se Kränghultssjön sjö Bratteborg station Saknas Hallingen sjö
Byarum sn /Se *Flahultasjön, se Fengen sjö Broen t Hallsjön sjö
Byarum sn /Se *Flahultasjön sjö Bron lg Hestrabäcken bäck
*Abrahamstorp t. Flatbäcken bäck Bråckebo t Hiegölen Saknas
Ammelund by Flatbäcken bäck Byahult t Hjortabron bro
Ammelund by Flatbäckskärret delvis uppodlat kärr Byarums krog gård Hjortsjön Saknas
Ammelund by »flathallena» gränspunkt Byarum Saknas Hjortsjö(n) sjö
Ammelund by Floen terräng Byarum gd (förr gästgivargård) Holmsjö sjö
Amundelund Saknas Floen sankmark Byarum gd +Horkarlemossen Saknas
Ammelund gdar Fridomen terräng Byarums station Saknas Horsabron förr bs
Ammelund gdar Frukostkärret kärr Bydal bs Horsasjön sjö
Ammelund by Furulund ägomark Bylund bs Horsån biflod till Lagan
Ammelund gdar Fällan terräng Bäck by Hulubäck vattendrag
Ammelund by Fängen sjö Bäck by Hyltemosse Saknas
Ammelund gd Fängen sjö Bäckalyckan lg Håknarps göl göl
Ammelund by Fängen sjö Bäckarydet t Hålebäck Saknas
Ammelund gd:ar /Se Fäudden udde Bäckaskog avs Häpplingen sjö
Arvidsbygget ?lg [Förön] Saknas Bäckaskog gd Häpplingen sjö
*B--huus t. *Förön ö? Bäcks soldattorp Saknas Jaens brunn igenlagd brunn
barthabothum Saknas /Se Galtaberget berg Bäckstorpet t Jaens kulle tomt
*Bessån t (?) Galtaberget berg /Se Bössjarp by Jaens lycka mossodling
Boarph ? by Galtahall terräng, (fornl.) Bössjarp gd Kalkösmaderna Saknas
?Boarp gdar Galtehall gravsten /Se Dalen Saknas Kalöskulla höjdsträckning
Boarp gd:ar Galtehall gravsten /Se Duveled by Karls fant kolbotten
Boarp gd:ar /Se »gerarydh» röjning?, gränspunkt Duveled gd:ar Karls lid backe
Boda gd Gnyltån å Duveled, Lilla Saknas Karls lycka förr lg
Boda gd Granåsen ås Duveled, Norra gd Karps mosse mosse
Boda gd Granåsmossen mosse Duveled, Södra gd Karsbron Saknas
Boda gd *Grimshög gränsmärke Duveledbäcks kvarn förr kvarn Klevabergen Saknas
Boda gd Grimshög Saknas Duveledtorpet soldattorp Klevahultet, Klovahultet skog
Boda gd *Grimshög naturnamn?, gränspunkt Eckersholm Saknas Klevasten, Klovasten stenhall
Boda gd Grimshög Saknas /Se Eckersholm herrgård, förr järnbruk Klockekullen kulle
Boda gd *Grimshög förr gränsmärke /Se Eckersholm järnbruk Klovahultet, se Klevahultet Saknas
Boda gd Grims källa f. gränsmärke Eckersholm järnbruk Klovasten, se Klevasten Saknas
Boda g *Grimskeldo gränsmärke /Se Eckersholm järnbruk Knäppåkern Saknas
Boda gd *Grims källa förr gränsmärke /Se Eckerskrog t Kolaresjön Saknas
Boda gd *Grimsmossen mosse Eckers krog korg? Kolasjöliderna backar
Boda gd *Grimsmossen mosse, gränspunkt Ekeberg gård Kolasjön sjö
Boda gd:ar /Se [Grimsmossen] Saknas Ekeberg gd Konungsömossen mosse
Bodadal förr tp *Grimsmossen mosse /Se Ekeryd by och järnvägsstation Kopparhäll(en) gränsmärke
Bodäng(en) förr tp *Grimsrydh gränsmärke /Se Ekeryd by Kroksjö sjö
Bohus bebott ställe »Grimsrydh» förr gränsmärke? /Se Ekeryds hållplats nu station Kroksjön Saknas
»borrastorpp» = Boarp? gdar Grundslösagölen göl Ekhagen bs Kroksjön Saknas
Boryd gård /Se Gräddgölen göl /Se Ekhagen lg Kroksjön sjö
Brandstorp gd Grälebo triangelp.(?) Erikabygget lg Krängsebron Saknas
Brandstorp gd:ar Gräleboån å (gråns-å) Eriksbygget lht Kullebron landsvägsbro
Brandstorp gård /Se Gräleboån gränså Eugenia Desideria kyrka Kullebron bro
Brattebo gd Gröna kulle terräng Eugenia Desideria kyrka Kung Galtes gravsten Saknas
Brattebo, Bratteborg hg Gullåkramossen, se Konungsömossen mosse Fallås gård Kyrkgärdet gärde
?Brattebo gd Gåsakulla terräng Fallås gd Kyrkmossen Saknas
?Brattebo gård Gäddegölen göl Finnabygget ödeställen? Käringsjön Saknas
Brattebo g Gäddegölen göl Flahult by Käringsjön sjö
Brattebo gd Gäddgölen göl Flahult gd:ar Kö(r)ningen mindre sjö
Brattebo gd Gäddåsen ägomark Flinkabo tp Lagan Saknas
Brattebo, Norra t Gärahovsgölen göl Floen gård Lagan å
Brattebo äldre benämning på Bratteborgs herrgård /Se Gärdsgölen göl Floen t Lagan, Västra å
Brattebo torp /Se Gölabäcken bäck, (gräns-bäck) Flogen gd Lages ö Saknas
Brattebo torp /Se Gölamossen mosse Forsen Saknas Lagesö ö
Brattebo gd /Se Gölen göl Furuberg bs Laglilla ö Saknas
Brattebo gd /Se Göljåsagölen göl Fällan förr t Laglilla ö Saknas
Brattebo gd /Se Göljåsen terräng Fällan förr t Landsvägen, Skånska väg
Bratteborg hg Göljåsen, Lilla terräng Förborgen t Lersjön Saknas
Bratteborg herrgd *Götafors fors Förborgen lg Lesjö sjö
Bratteborg hg /Se Götarpa Ström, se Strömfallet ström /Se Gerahof, se Gärahov Saknas Lia kärr kärr
Bratteborg hg /Se Götbäcksliderna skogsmark Gerde del av Gärahov Lilla kulla höjd
Bratteborg herrgård /Se Hagagölen göl Gomorra öknamn Lille göl liten göl
Bratteborg fideikomiss /Se Hagamaden ägomark Gransätet bs Lille mosse Saknas
Broen torp /Se Hagasjön sjö /Se Granviken t Lillgölen göl
Brännehyltan Saknas Haggölen göl Granviken förr t Lillån Saknas
Byahult torp Hallagöl göl Granåsen lg Limblingabro, se Linnarebron Saknas
Byarum f. kloster Hallensågmossen mosse Granön t Linnarebron bro
Byarum f. kloster Hallingen sjö Granön ställen Linnarebäcken tillflöde
Byarum by /Se Hestra triangelpunkt Grimsjö by Linnarebäcken bäck
Byarum gd Hiamogölen, Norra göl Grimsjö gd:ar Linnarebäcken bäck
Byarum gd Hiamogölen, Södra göl Grimsjö gd:ar Lyskulla, Lysekulla höjd
Byarum by Hjortsjön sjö Grimsjö soldattorp soldattorp, nu öde Långsjön Saknas
Byarum beb. Hjortsjön sjö Grimsryd bebyggelse Långsjön Saknas
?Byarum gård Hjortsjö(n) sjö Grytås gård Långö Saknas
Byarum gd /Se Hjortsjön sjö Grytås gd:ar Långö ö
Byarum gd, (förr gästgivargård) Hjortsjön sjö Grälebo by Länsgölen mindre sjö
Byarum prästgd /Se Hjortsjön sjö Grälebo by Mossahagen hage
Byarum poststation /Se Hjortsjön sjö Gäddåsen avs Munkängen Saknas
Byarums prästgård Saknas Hjortsjön sjö Gäddåsen förr t Möcklamoliderna backar
»bysiothorpe» se Bössjarp gd Hjortsjön sjö Gärahov Saknas Mörthålan badplats
Bäck by Hjortsjön sjö Gärahov herrgård Nordagöl liten göl
Bäck by Hjortsjön sjö /Se Gärahov gd Norrö Saknas
Bäck gård /Se Hjortsjön sjö /Se Gärahov gd Nyängsmossen mosse
Bössjarp g Hjällbrovad vad(?) Gärde hmd Nöthultagölen Saknas
Bössjarp gd Holmsjön sjö Gärde, se Gerde och Gärahov Saknas Oset utflöde
Bössjarp gd Horkarlamossen mosse Gärdehof, se Gärahov Saknas Ovdaskogssjön liten sjö
Bössjarp by Horsabron terräng(?) Gästgivaregården bebyggelse Pigevilan åker
Bössjarp gd /Se Horsabron bro /Se Gästgivargården Saknas Pinan beteshage
Bössjarp gd:ar /Se *?Horsagölen Saknas Gölen avs Prostbron förr kavelbro
Dalen gammalt torp Horsarp triangelpunkt(?) Gölen gd (och liten göl) Prästbron förr kavelbro
Duveled by Horsån å Gölens soldattorp öde soldattorp Prästgölen Saknas
Duveled by Horsån å /Se Gölgåsen t Prästviken Saknas
Duveled by /Se *Horsa skog skogsparti Göljåsen förr t Prästviken vik
Duveled Norra gd Hulta backar skogsmark Götafors fabriksamhälle Påskmossen mosse
Duveled, Södra gd Hultabron terräng(?) Götafors förr järnbruk »Rasavad», se »Ganås vid Rasavad» Saknas
Duveled gård /Se Hultabron terräng(?) Götafors förr järnbruk Rasesten runsten
Eckersholm herrgård, förr järnbruk Hultamossen mosse Götafors förr järnbruk Rasevad gammalt vadställe
Eckersholm bruksegendom Hulubäcken bäck /Se Götafors sulfatfabrik Saknas Rastadssjön del av Fängen
Eckersholm järnbruk /Se Huvudgölen göl Götarp gård Rumperydssjön Saknas
Eckersholm bruksegendom /Se Hyltemossen mosse /Se Götarp gd Rävabergen Saknas
Eckersholm gd /Se Håkantorp ägomark Götarp gd Rödbäck bäck
Eckersholm herrgård /Se Häppmossen mosse Götarps kvarn Saknas Sandbrinken backe
Eckersholm gd /Se Häpplingen sjö Hagen lg Sandbrinken backe
Eckersholm bruksegendom /Se Häpplingen sjö Hallabo lg Sandsjön Saknas
Ekeberg lg *Höga bröt terräng?, gränspunkt Hammar, Södra järnbruk? Sandsjön sjö
Ekeberg gård Högaforsån å Hammar, Södra järnbruk? Sankefjärdingen slåttermad
Ekeberg gd Högaforsån å Hejden t Silverbäcken bäck
Ekeberg torp /Se Högehalskärret kärr Hejden förr lg Silverbäcken bäck
Ekeryd by Högås triangelpunkt Hermansdal t Sjövadet vägsträcka
Ekeryd by Höjden terräng Hermansdal förr t Sjövadsbäcken bäck
Ekeryd by Jonsberg ägomark Hestra gård Skogshyltebäcken bäck
Ekeryd by Jutö terräng Hestra gd Skogshyltesjön sjö
Ekeryd by Kallhagsmossen mosse Hestra gd Skogshyltesjön sjö
Ekeryd by Kalöskullarna kullar Hidet lg Skomakarekärret kärr
Ekeryd by Karlarydet terräng Hjortabron villasamhälle Skramlebergen skogsparti
Ekeryd by Karlsbrobäcken bäck Holmen t Skramlebergsvasen vägbit
Ekeryd by Karsbrobäcken bäck Holmen lg (förr t) Sonarpssjön sjö
Ekeryd by /Se Karsbrobäcken bäck Horsarp Saknas Stalabäck bäck
Ekeryd by /Se Karsbron bro /Se Horsarp gård Stalabäck bäck
Ekeryd by /Se Klevabergen berg Horsarp gd Stenmoen skog
Ekhagen torp /Se Klevagruvan gruva Horsarp, Lilla avs. lg Stensjö sjö
Eugenia Desideria kyrka /Se Klevagruvan f.d. gruva /Se Horssarp = Horsarp gd Stensjön Saknas
Fallås gd Klevahultet skog /Se Hult, Västra gd Stigamotshult förr skog
Fallås gård /Se Klevasten sten Hult, Östra gd Stora kulla höjd
Flahult gdar Kleva sten sten /Se Hultet t Store mosse Saknas
Flahult by Klockekullen kulle Hultet gd Store mosse mosse
Flahult gd:ar Klova sten sten /Se Hyddan t Storgölen göl
Flahult by /Se Knapavadet terräng(?) Hyddan lg Stormossen mosse
Floen gård /Se Knektaholmen terräng Håkansbygget t Strålabäck Saknas
Fågelhult f.d. soldattorp /Se Kogölen göl Håkansbygget gd Stödstorpsån vattendrag
*Färe gd Kolaresjön sjö /Se Håkantorp t Stödstorpsån å
Förborgen torp /Se Kolasjön sjö Håkanstorp t Sulebo göl mindre sjö
Galnås bebott ställe /Se Kolasjön sjö Håknarp gård Sulebo mosse mosse
*Gierde hmn /Se Kolasjön sjö /Se Håknarp gd Sulebosjön Saknas
»giordhathorppe», se Jorarp by Konungsömossen mosse Hägnen gd Sulebosjön sjö
Granviken förr t Konungsömossen mosse Häradsmärket t Sumparna vägbit
Granviken torp /Se »koparhaal» gränspunkt Högafors förr masugn, sen sågverk Svältaremoen skog
Grims, se Grimsjö Saknas Korsbäcken terräng Högafors kvarn Sänkegölen Saknas
Grimsryd (numera Grimsjö) gdr Korshall terräng (?) Högafors lg Sörsjön Saknas
Grimsryd, (numera Grimsjö) gdr Kringlemosse mosse /Se Högafors manufakturverk Saknas Sörsjön sjö
Grimsjö, numera Grimsryd by Kringlemad sankmark Höga Rödjan t Tjuramossen mosse
Grimsjö gd:ar Krokamad mad /Se Höga Rödjan, se Högarödje Saknas Trinnö ö
Grimsjö by /Se Krokamad mad /Se Högarödje eller Höga Rödjan gd:ar Trollamossen Saknas
Grimsjö by /Se Krokiga bro bro(?) Högsbo bs Tängsjön Saknas
Grimsjö gd:ar /Se Kroksjö sjö Högsbo lg Tängsjö(n) sjö
Grimsjö by /Se Kråkgölen Norra göl Högås gård Uddebo göl göl
Grimsjö gd:ar /Se Kråkgölen, Södra göl Högås gd Uggen göl
Grytås gd:ar Krängsebron bro Högås, Lilla gd Vederydssjön Saknas
Grytås gd:ar /Se Krängebron bro /Se Högås, Stora Saknas Vederydssjön Saknas
Grälebo by Krängebron bro /Se Ingelund lht Vederydsån vattendrag
Grälebo by /Se Krängsebron bro /Se Ingrids tomt tomt Vederydsån Saknas
*Gyttjeberget t. Krängsebron bro /Se Johansberg lht Viggen åker
Gäddåsen gård /Se Krängshultssjön sjö /Se Jonsbo t Vilelågan Saknas
»gerarydh», Gärahov beb? *Krängshultskogen skogsmark Jonsbo t Vilelågsbacken backe
Gärahov herrgd Krängshultskogen Saknas Jonsbo gd Vilet, se Viletågan Saknas
Gärahov Saknas *Krängshultskogen skogsmark Jonsbo lg (förr t) Vitahall råmärke
Gärahov hg /Se *Krängsjö sjö Jorarp by ?Vita sten Saknas
Gärahov gd /Se *Krängsjön sjö Jorarp by Viön häradsmärke
Gärahov säteri /Se *Krängsjöån å, gränspunkt Jorarp by Vättneskärret kärr
Gärde hg /Se Krängsjöån Saknas Jämslund t Älggölen Saknas
Gölen gd Kullen ägomark Järahov, se Gärahov Saknas Älingaflo(g)en vattensamling
Gölen gd /Se Kullen ägomark(?) Karsbron lg Ängsjön Saknas
Götafors nu järnbruk Kung Galtes Gravsten, se, Galtehall Saknas /Se Karlsbygget t Ängsjön sjö
Götafors järnbruk Kungsbacken, Lilla terräng Karlslund bs Ögärdet förr åkerlycka
Götafors järnbruk /Se Kvarnarydet terräng Karsbron t  
Götafors samh. /Se Kvarnsjön sjö Kinna kvarn förr kvarn  
Götafors samh. /Se Kyrkegärdet åkermark Kleven t  
Götarp gd Kyrkekullen berg Kleven Saknas  
Götarp gd Kyrkemossen mosse Klockaregården Saknas  
Götarp lht /Se Kyrkemossen mosse Knypplängen förr t  
Götarp gård /Se Källebacken terräng Knöpplängen Saknas  
Götarp gård /Se Källenås terräng Kohult = Kulhult Saknas  
Hamundalunda, se Ammelund by Käringasjön sjö Kolabygget, Kolarebygget gd  
»Haquonathorp» = ?Håknatorp gd Käringeflyen terräng /Se Kolahult, se Kulhult Saknas  
Hejden torp /Se Käringeflyen terräng /Se Kolarebygget t  
Hermansdal torp Käringsjön sjö /Se Kolarebygget Saknas  
Hestra gd Köpabäcken bäck (gränsbäck) Kolarebygget, se Kolabygget Saknas  
Hestra gård /Se Körningen sjö Kolhult = Kulhult Saknas  
Hestra gd /Se Lagan å Komstedtsfällan Saknas  
Hestra gd /Se Lagan å Krogen gästgivaregård  
Hjorta bron villasamhälle /Se Lagan å Krängeberg by  
Holmstugan f.d. torp (?) Lagan å Krängsberg gd  
Horsabron förr bs Lagan å Krängsebron lg  
Horsarp gd /Se Lagan älv Krängshult by  
Horsarp gd /Se Lagan älv Krängshult gd:ar  
Horsarp gård /Se Lagan å /Se Krängshults grenadjärtorp förr torp  
Hultet (förr Byahult) torp Laga å, se Lages å Saknas /Se Kuhult = Kulhult Saknas  
Hultet, Västra torp Lagaån, se Lagan å /Se Kulhult by  
Hultet gd Lagermossen mosse Kulhult gd:ar  
Hultet torp /Se Lages å strömdrag /Se Kulhult gd:ar  
Hyltamon torp Lages ö ö /Se Kulhult Norra Saknas  
Håkansbygget gd Laglilla ö ö Kulhult, Norra gd  
Håkansbygget torp /Se Laglilla ö ö /Se Kulhult Norrgård gård  
Håknarp gd Lansvad ödetorp Kulhult Södra Saknas  
?Håknarp gd Lassabro bro(?) Kulhult, Södra gd:ar  
Håknarp ? gd Laängen terräng Kulhult, Södra gd:ar  
?Håknarp gd Lersjön sjö Kulhult, Södra, soldattorpet förr torp  
?Håknarp gd Lersjöhålorna skogsmark Kulhult Södra Västergård bebyggelse  
Håknarp gd »lidhstolppana» gränspunkt? Kulhult Södra Östergård bebyggelse  
Håknarp gård /Se Lillegölen göl Kulhult, Västra, se Kulhult, Södra Saknas  
Håknarp gd /Se Lillegölen göl Kulhult, Östra, se Kulhult, Södra Saknas  
Högafors lht /Se Lillmosstorpet terräng (?) Kulledal(en) förr t  
Högafors f.d. bruksanläggning /Se Limblingabro, se Linnarebron bro Kullen bs  
Högarödje eller Höga Rödjan gd:ar Linnarebron Saknas /Se Kullen bs  
?Högås gd:ar Linnarebron bro Kullen t  
Högås gd Linnarebäcken bäck Kullen gd  
Högås gård /Se Linnarebäcken bäck Kullen gd  
Johanslund förr tp Linnarebäcken Saknas /Se Kullen avs.lg  
Jonsbo t Linnarebäcken bäck Kullen lg  
Jonsbo lg Linnåsen terräng Kullhult = Kulhult Saknas  
Jorarp by Lommagölen göl Kvarnaberg by  
Jorarp by Lurebo terräng Kvarnaberg gd:ar  
Jorarp by Lysekulla terräng Kvarnaberg gd:ar  
Jorarp by *Långavad vadställe?, gränspunkt Kvarnabergs knallar Saknas  
Jorarp by /Se Långebrobäcken bäck +Kvarnabergs Knattar bebyggelse  
Jorarp by /Se Långgölen göl Kvarnabergs knattar Saknas  
Jämslund torp /Se Långmossen mosse Kvarnafällorna gård  
Järahov hg /Se Långsjön sjö Kvarnfällan gård  
Jära hov, se Gärahov säteri Långsjön sjö Källeberg avs  
Karlsberg ?tp (?lägenhet) Långö ö Källeberg lg  
Karsbrotorpet torp /Se Läma sten gränssten(?) Källenäs förr lg  
»kirkiobolen» by? Lämmasten sten /Se Köpet gård  
*Klemetsbygge t Lämmasten sten /Se Köpet gd  
Klevahult, se Kleven torp Lämmeshall ägomärke /Se Köpstorpet t  
?Kleven (numera Västra Hultet) torp Lämmesmossen mosse Lakärret förr t  
?Kleven (numera Västra Hult) torp Länsgölen göl Landsvad förr lg  
Kneehult Saknas Löverydssjön sjö Lassabygget t  
Knöpelång torp /Se Löverydsvadet terräng(?) Lassabygget förr t  
Kolarebygget torp /Se Lövfällan terräng Ledet t  
Kopperberg[et] bebott ställe Mellandal terräng, ägomark Ledet t  
Krokavad bebott ställe Mellängen ägomark Ledet lg  
?Krängsberg by »midhsundith» sumd?, gränspunkt Ledet bs  
Krängsberg gd Milebäcken bäck Ledet lg  
Krängsberg by Milebäcken bäck Ledet lg  
Krängsberg Saknas Moagärdet terräng Ledet lg  
Krängsberg gd:ar /Se Mon terräng Lerås gård  
Krängshult by Mossahagen skogsmark Lerås gd  
Krängshult by Moängen terräng Lerås gd  
Krängshult by Munkängen äng /Se Liden t  
Krängshult by Munsjöfällan terräng Liden lg (förr t)  
Krängshult by Målagölen göl Liden lg (förr t)  
Krängshult gdar Målagölen göl Liden lg (förr t)  
Krängshult by Månsasjö vik Lilla Horsarp t  
Krängshult gdar *Mölna kvarnfors fors Lilla Krog t  
Krängshult by /Se Nabbarna udde Lillakrog lg  
Krängshult gd:ar Norrgården terräng Lilla Möckeläng gård  
Krängshult by Norre mosse ägomark Lilla Uddebo gård  
Krängshult gd:ar /Se Norrängen sankmark Lillemossen förr t  
Kränghult by /Se Norrö ö Lilleskog avs  
Krängshult by /Se Nybyggemossen mosse Lindåsen t  
Kulhult by Nybygget ägomark Linnåsen lg  
Kulhult by Nybygget terräng Ljungsberg lht  
Kulhult by Nyille källa källa /Se Lundavadet t  
Kulhult by Nyille källa källa /Se Lundbyholm lht  
Kulhult gd *Nytiadam Saknas Lunden gård  
?Kulhult gd Nöthultagölen göl Lunden gd:ar  
Kulhult Norrgård gd Offerkast sten? Lundens kvarn Saknas  
Kulhult, Norra by Pellagubbens terräng Lundholmen t  
Kulhult Södergård gd Penningkullen åkermark Lunnavadet t  
Kulhult, Södra by Pilkärret kärr Luntabygget t  
Kulhult by /Se Pinan terräng Luntabygget förr t  
Kulhult, V:a o. Ö:a byar /Se Plusgölen göl Lurebo lg  
Kulledal(en) förr tp Plusgölen göl Lurebo, Lilla förr lg  
Kulledalen torp /Se Plusgölen göl /Se Lussebo t  
Kvarnaberg gd Portgölarna gölar Lussebo förr t  
Kvarnaberg by Posthagen terräng Lyckorna gård  
Kvarnaberg by Prostabron terräng Lyckorna gd  
Kvarnaberg by Prästagölen göl Lämmestorp t  
Kvarnaberg by Prästviken vik /Se Lämmestorp lg  
Kvarnaberg by Prästviken vik /Se Löfveryd gård  
Kvarnaberg by Prästviken vik /Se Löveryd gd  
?Kvarnaberg by *Prästäng äng Löveryd Saknas  
Kvarnaberg by *Præsthængh äng Lövåsen t  
Kvarnaberg gd:ar Påskamossen mosse Malmbron avs  
Kvarnaberg gdr /Se Rallarbusabron bro Malmbron gd (förr t)  
Kvarnaberg gd:ar /Se ?Rasesten runsten /Se Malmbron lg (förr tp)  
Kvarnaberg by /Se Rasesten runsten /Se Malmkärren gd  
Kvarnabergs knallar, se Horsarp gd /Se Rasevad gammalt vadställe /Se Malmkärret, se Malmbron lg  
*Källshult, Norra gd Rasevad vadställe /Se Mellandal t  
*Källhult, Stora gd:ar Rasevad vadställe /Se Mellängen förr t  
Köpet gd *Rasta kvarnfors fors Moen förr bs  
?Köpet gård Rastängen äng /Se Moen förr bs  
Köpet gd *Runne Hall runsten /Se Moen förr bs  
Köpet gd Ryasjön sjö Mokvarnen bs  
Köpet gård Rävabergen terräng »Mollagården», se Uddebo, Mollagården Saknas  
Köpet gård *Röda hall gränspunkt Mossen förr bs  
Köpet gd *Rödbäck bäck Munksjö? sulfitfabrik  
Köpet gård /Se Rödjorna terräng, ägomark (?) Munksjö (sulfatfabrik) Saknas  
Lassabygget torp /Se Röramossen mosse Myck(e)l-, se Möck(e)l- Saknas  
Ledet torp /Se Röret terräng Målen by  
Lerås gd Sandbäckstorpet terräng(?) Målen gd:ar  
Lerås gård /Se Sandsjön sjö Målens soldattorp nu öde soldattorp  
Liden gård /Se Sandsjön sjö Målens torp torp  
Lilla krog torp /Se Sandsjön sjö Månsa kulle förr bs  
Lindåsen torp /Se Sandsjön sjö Möahultet litet t  
Lunden gdar Sandsjön sjö Möckeläng bebyggelse  
Lunden by Sandsjön sjö Möckeläng gd  
Lunden gd:ar Sandsjön sjö Möckeläng gd  
Lunden torp /Se Sandsjön sjö Möckeläng, Lilla gd  
Lundholmen torp /Se Sandsjön sjö Möckeläng, Stora, se Möckeläng Saknas  
Lämmestorp lht /Se Sandsjön sjö Möcklahult t  
Löveryd gd Sandsjön sjö Möcklahult Saknas  
Löveryd Saknas /Se Sandsjön sjö /Se Möckläng, se Möckeläng Saknas  
Löveryd gård /Se Silverbäcken bäck Mölna Saknas  
Lövåsen t Sjöliden terräng Mölna by med kvarn  
Lövåsen torp Sjövadet vadställe /Se Mölna gd:ar  
Malmbron gård /Se Sjöåkern åker /Se Mölna gd:ar  
Malmkärra, se Malmbron gård Skantefällan terräng Nilsabygget lg(?)  
Målatorpet ödetorp Skeppsformshögarna, se Vikingahögarna gravplats /Se Norra Duveled gård  
Målen by »skipadraghit» gränspunkt Norra Skog by  
Målen by Skilnebro bro /Se Norrgården gård  
Målen gd:ar Skilnebro bro /Se Norrskog, se Skog, Norra gd  
Målen by /Se Skjutebo triangelp. (?) Norrskogstorpet förr soldattorp, nu arrendegård  
Möckeläng by Skogabo ägomark Norräng lg  
Möckeläng by Skogsberg skogsmark Norrängen förr t  
Möckeläng by Skogshyltasjön sjö Nybygget stuga  
Möckeläng by Skräddarebygget ägomark Nybygget t  
Möckeläng by Slättbjörkmossen mosse Nybygget Saknas  
?Möckeläng by Slätthagen ägomark Nybygget gård  
Möckeläng by Småbäcka terräng Nybygget t  
Möckeläng by Snarmossen mosse Nybygget gård  
Möckeläng by Snorremossen mosse Nybygget förr torp, nu lg  
Möckeläng, Lilla gd Snorremossen mosse Nybygget Saknas  
Möckeläng, Stora gd *Sonarpasjön, se Fengen sjö, ödestuga Nybygget Saknas  
Möckeläng gård /Se *Sonarpssjön sjö Nöthult by  
Möcklahult gård /Se Sonarpssjön sjö /Se Nöthult by  
Mölna by Spelamossen mosse Nöthult by  
Mölna gård /Se Spångagöl göl Ofdalskog, se Ovdaskog gd:ar  
Nilsabygget lg *Stalabech bäck Ofdalskog by  
Nybygget torp /Se Stengården råmärke /Se Ovdaskog Saknas  
Nyliahult, se Nöthult by Stenmon terräng Ovdaskog gd:ar  
»nythiahult», se Nöthult by Stensjö sjö Ovdaskogs knektatorp soldattorp  
?Nöthult by Stenvadet terräng(?) Olofsbygget t  
Nöthult by Stenvadet bäck Pilskärret t  
Nöthult by Stigamo triangelpunkt Plätt by  
Nöthult by Stigamodal terräng(?) Plätt gd:ar  
Nöthult by /Se *Stigemotzhult skog Pyttefälle Saknas  
Nöthult by /Se *Stigamotshult skog Pyttevrå Saknas  
Ovdaskog by Storegölen göl Qvarnaberg, se Kvarnaberg Saknas  
Ovdaskog gdr /Se Store mosse Saknas Rackarebo bs  
Ofdaskog gård /Se Store Mosse Saknas Rastad by  
Ovdaskog by Stormossen mosse Rastad by  
*Pilsholmen? t Store mosse mosse Rastads knektatorp soldattorp  
Plätt gd:ar Stormossen mosse Rubbeslätt komministerboställe  
Plätt by /Se Storängen terräng Rubbeslätt gd  
Rastad by Storö ö Rumperyd gård  
Rastad by ?Strålabäck bäck Rumperyd gd:ar  
Rastad by Strömfallet ström /Se Rumperyd gd:ar  
Rastad by Strömsmossen mosse Ryd gd:ar  
Rastad by Stödstorpaån å Rydet förr små t  
Rastad by Sulebo terräng Rydsholm avs  
Rastad Saknas /Se Sulebosjön sjö Rödjan gd  
Rastad by /Se Supatallen terräng Rödjorna gd  
»rastenne», se Rastad by Sutaredammen damm Röret förr t  
*Ravobol gd Svarvarefällan skogsmark Sandvadet förr lg  
*Ravobol gd Svenalyckan terräng Silverbäcken förr garveri  
*Rawobol gd Svensbygget ägomark Sjöberg avs. lg  
Rubbeslätt gd Svenstorpakärr ägomark, terräng Sjöbo t  
Rubbeslätt komministerbost. Svältarestenen sten Sjöbo förr t  
Rubbeslätt komministerboställe /Se *Sånnsjön, se Sandsjön sjö Sjöliden förr t  
Rumperyd gd:ar *Sånsjön, se Sandsjön sjö Sjöliden förr torp  
Rumperyd gård /Se Sänkegöl, Stora göl Sjöliden t  
Rumperyd by /Se *Söffrenbrunna källor Sjöstorp t  
Ryd, se Rumperyd gård ¨*Söffrii gränsmärke Sjöstorp förr lg  
*Röbäck Saknas Sörsjö sjö Sjövadet förr bs (t)  
Röret torp /Se Sörsjö sjö Sjövadet förr bs (t)  
Sjö bebott ställe Tellningebäck bäck /Se Sjövadet förr bs (t)  
Sjöliden torp /Se Tellningebäck bäck /Se Sjöåkra t  
Sjöåkra torp /Se Timmerbrobäcken bäck Sjöåkra avs. lg  
»skiodhabodhum», se Skjutebo gd Timmerbron bro(?) Sjöåkra lg  
Skjutebo gård Tjuvakärr terräng Skate bebygelse  
Skjutebo gård Tokarp triangelp. Skjutebo by  
Skjutebo gd Torsboudden udde Skjutebo by  
Skjutebo by Trindö ö Skjutebo by  
Skjutebo by /Se Trollamossen mosse Skog by  
Skjutebo by /Se Trollamossen mosse Skog gd:ar  
Skog by Trollamossen mosse Skog, Lilla backstuga  
Skog by Trollebrunn vattensaml. Skog, Norra, även Norrskog gd  
Norra skog by Trollegöl göl Skog, Norra gd  
Skog, Södra, även Sörskog gd Trollemossen Saknas Skog, Södra, även Sörskog gd  
Skog, N:a o. S:a gd:ar /Se *Trollmossen mosse Skogabo förr lg  
Skogshyltan gd:ar Trollhättan terräng Skogafors, se Skogafors bruk Saknas  
Skogshyltan gd Trulsabo terräng Skogsberg lht  
Skogshyltan gd:ar /Se Trälleborgsbäcken bäck Skogsberg bs  
Skyttebygget torp /Se Tränget sund Skogsbäck förr bs  
?Smedjebo by Tvärgölen, St. göl Skogsfors bruk nu lg med såg  
Smedjebo gd:ar Tängsjön sjö Skogshyttan by  
Smedjebo gd:ar /Se Tängsjön sjö Skogshyltan gd:ar  
Smedstorp gd Uddebogöl göl Skogslund avs  
Smedstorp gd:ar /Se Ulvaberget berg Skogslund lg  
Snarabygget bebott ställe Ulvhultsån å Skogslund lg  
Stenkullen gd *Vaggeryds kvarnfors fors Skomakarebygget t  
Stigamo by Vargfällan terräng Skomakarebygget förr t  
Stigamo, Norra och Södra byar Vargmossen mosse Skräddarebygget t  
Stigamo, Norra by Vasabäcken bäck Skuttakulle lg  
Stigamo, Norra och Södra byar Vasabäcken bäck Skyttabygget t  
Stigamo, Södra by Vederydssjön sjö Skyttabygget förr t  
Stigamo by Vederydssjön sjö Skånska landsvägen, se Landsvägen, Skånska Saknas  
Stigamo by Vederydsån å (gränså) Smeabygget Saknas  
Stigamo gd /Se Vikingahögarna gravplats /Se Smedjebo gård  
Stigamo gd Vikingahögarna gravplats /Se Smedjebo gd:ar  
Stigamo,S. by Vilelågan terräng Smedsbo bs  
Stigamo, Södra Saknas /Se Vitahall råmärke Smedstorp gård  
Stigamo by *Vitahall gränspunkt Smedstorp gd  
Stigamo växeltelefonstation /Se Vittensten terräng Smedstorp, Lilla förr lg  
Stigamo gdr /Se Västermon terräng Snackafälle Saknas  
Stigamot by /Se Västermossen mosse Snusbyarum kyrkplats  
Stigamo gdr /Se Vättneskärret kärr Snutan trol. bs  
(?)Stöbo förr torp Yamossen mosse Sodom öknamn  
Stödstorp gård /Se Yggesjön sjö Spångarydet lg  
?Stövstorp gd Åbo terräng Spången lg  
Sulebo f. torp Åhult terräng ?Staby plats  
Sulebo f. torp *Åkersjön, se Eckerssjön sjö Stakabygget Saknas  
Sulebo Saknas Åladammen sjö Stenkullen t  
Sulebo förr gd Åsabacken terräng Stenkullen gd  
»sulobodhum», se Sulebo f. torp Åsgölabäcken bäck Stigamo by  
Sveningstorp, Lilla gd Åsgölen göl Stigamo gd  
Sveningstorp, Lilla Saknas /Se *Åker sjö /Se Stigamo, Södra gd  
Sveningstorp, Stora gd Älgagölen göl Stigamodal förr lg  
Sveningstorp, Stora Saknas /Se Älmhultagölen göl Stora Möckeläng Saknas  
Sveningstorp lht /Se Ängalund ägomark Stubben Saknas  
Svenningstorp torp /Se Ängsjön sjö Stövstorp gård  
Svensbygget torp /Se Ävjan berg(?) Stödstorp gd  
»sybbabodhom», se Sulebo f. torp *Ögillekullen terräng Stödstorp gd  
Taglarp by Öra sankmark Stödstorps fabrik sulfatfabrik  
Taglarp by /Se Österån å Stödstorps fabrik sulfatfabrik  
Tjurshult by Östra kärr kärr Sulebo förr gd  
Tjurshult gd Övrabogärdet åkermark Sunnebo by  
Tjurshult, se Eckersholm bruksegendom /Se   Sunnebo by  
Tjurshult gd /Se   Svarvarefällan förr t  
Tjurshult gård /Se   Sveningstorp del av by  
Tokarp Saknas /Se   Sveningstorp del av by  
Tokarp gd   Sveningstorp Lilla Saknas  
Tokarp gård /Se   Sveningstorp, Lilla Saknas  
Torestorp gd   Sveningstorp Stora Saknas  
Torestorp gd:ar /Se   Sveningstorp, Stora Saknas  
Torsbo torp /Se   Svenningstorp bebyggelse  
Tostarp gd   Svenningstorp, se Sveningstorp Saknas  
Tostarp gd   Svensbygget t  
Tostarp gd   Svensbygget lg  
Tostarp gd   Svensbygget förr t  
Tostarp gd   Sågen Saknas  
Tostarp gd   Sågen Saknas  
Tostarp gd /Se   Södra Duveled gård  
Tostarp gård /Se   Södra Skog by  
Tostarp gd /Se   Södraskog, se Skog, Södra gd  
*Tostorp gd   Sörgården gård  
Trulsabo (Trulsebo) bebott ställe   Sörgården gård  
Träleborg torp /Se   Sörskog, se Skog, Södra gd  
Tröjebo by   Sörskogs torp förr t  
Tröjebo by   Sörängen förr t  
Tröjebo gd:ar   Sörängen förr torp  
Tröjebo by /Se   Taglarp by  
Tröjebo gd:ar /Se   Taglarp by  
Tröjebo gdr /Se   Taglarp gd:ar  
Tröjebo gd:ar /Se   Taglarp Norregård bebyggelse  
Tröjebo by /Se   Taglarp Södergård bebyggelse  
Tröjebo gd:ar /Se   Taglarp, Södra gd:ar  
Tröjebo gd /Se   Taglarp, Västra gd  
Tröjebo gd /Se   Taglarps knektatorp soldattorp  
Tröjebo by /Se   Tjurehult, se Tjurshult Saknas  
Tröjebo gd:ar /Se   Tjurshult gård  
Uddebo by   Tjurshult Saknas  
Uddebo by   Tjurshult Saknas  
Uddebo gd:ar   »Tjuvshulta», se Tjurshult Saknas  
Uddebo by /Se   Tokarp gård  
Uddebo by /Se   Tokarp gd  
Uddebo by /Se   Tomten gård  
Vaggeryd by   Tomten gård  
Vaggeryd samh.   Tomten gd  
Vaggeryd municipalsamhälle   Torestorp gård  
Vaggeryd m:e /Se   Torestorp gd  
Vaggeryd samh. /Se   Torsbo t  
Vaggeryd köp. /Se   Torsbo förr t  
Vaggeryd köp. /Se   Torstorp gd  
Vederyd g   Tostarp Saknas  
Vederyd gd   Tostarp by  
Vederyd gd /Se   Tostarp gd  
Vederyd gård   Trelleborg förr t  
?Vederyd gd   Trojebo = Tröjebo Saknas  
Vederyd gd   Träleborg t  
Vederyd by /Se   Trälleborg, se Trelleborg lg  
Vederyd lg /Se   Tröjebo by  
Vederyd gd /Se   Tröjebo gd:ar  
Vittensten Saknas   Törestorp, se Torestorp Saknas  
*Väreryd gd   Uddebo by  
Åbo t   Uddebo by  
Åduveled bebyggelse   Uddebo, Lilla Saknas  
Åsthult by   Uddebo, »Mollagården» gårdar  
Åsthult by /Se   Uddebo, Norra gd  
Åsthult by /Se   Uddebo, Södra gd  
Ängalund lg   Uddebo, Västra gd  
Övrabo, se Gärahov Saknas   Uddebo, Östra gd  
Övrabo hg /Se   Uddebo skola skola  
Öfraby f.d. hemman /Se   Udden bs  
    Udden förr t  
    Vaggeryd municipalsamhälle  
    Vaggeryd by och municipalsamhälle  
    Vaggeryd by  
    Vaggeryd gd:ar  
    Vaggeryd municipalsamhälle  
    Vaggeryds Kvarn- och sågverk Saknas  
    Vaggeryds station Saknas  
    Valshult förr t  
    Vederyd gård  
    Vederyd gd  
    Vittensten bebyggelse  
    Vittensten förr t  
    Västerby gård  
    Västergränna del av sn  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Västra Hult t  
    Västra Uddebo gård  
    Åbo t  
    Åbo lht  
    Åbo förr t  
    Åbo förr små t  
    Ådal stuga  
    Åduveled utjord  
    Åduveled förr lg  
    Åhult bs  
    Åhult förr lg  
    Ångsåg förr ångsåg  
    Åsen gd  
    Åshult by  
    Åshult by  
    Åsthult by  
    Åsthult Saknas  
    Åshults soldattorp soldattorp  
    Åängen förr t  
    Ängalund förr t  
    Ängen t  
    Ängen förr t  
    »Ästhult», se Åshult Saknas  
    Östergården gård  
    Östra Uddebo gård  
    Övraby hmd  
    Övrabo Saknas  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.