ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Björkö socken : Östra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 304 Naturnamn : 293 Bebyggelsenamn : 450 Naturnamn : 111
Björkö sn Alnabben ö Björkö sn Nummerförteckning förteckning
Björkö sn Aspebacken terräng Björkö sn Nummerförteckning förteckning
Björkö sn /Se Aspö ö Björkö socken socken Nummerförteckning förteckning
Björkö sn Berget terräng Björkö socken socken Nummertörteckning förteckning
Björkö sn Berget ägomark Björkö socken socken Nummerförteckning förteckning
Björkö sn Bergö, Lilla ö Björkö socken socken Nummerförteckning förteckning
Björkö sn Bergö, Stora ö Björkö socken socken Alnabben ö
Björkö sn Billstorp terräng Förkortningar förteckning Bergö ö
Björkö sn Björkö ö Adamstorp avs Björkbacken vägbacke
Björkö sn Björkö, Lilla ö Adolfsborg lht Björkö holme
Björkö sn Björkö, Stora ö Adolfsborg lht Björkö ö
Björkö sn Björköskärvet ö Aggarp Saknas Bodagölen göl
Björkö socken Björnanäset udde Aggarp by Bodasjö sjö
Björkö socken Björnanässkärvet ö Aggarp gård Bodaviken vik
Björkö sn Björnanäsön ö Aggarp lht Brännö ö
Björkö sn Bodagölen göl Arrabo t Djuvanäsa klint höjd
Björkö sn *Bodasjön sjö /Se Aspelund lht Djuvanäs klint höjd
Björkö sn Boholm ägomark Aspelund bs Donnemils udde udde
Björkö sn, by »Bruastenar» block Backegården bebyggelse Donskirings udde Saknas
Björkö sn Brännö ö Backegården gård Emån å
Björkö sn Bygget ägomark Bergdala lht Emån å
Björkö sn Båtö holme Berget t Emån å
Björkö sn Donnemils udde udde /Se Berget t Fuse damm kvarndamm
Björkö sn Donskirings udde, se Donnemils udde udde /Se Berget avs Fuseån = Emån Saknas
Björkö sn Dorishult ägomark Bergudden avs Getudden udde
Björkö sn Drottninghall ö Bildstorp avs Getö ö
Björkö sn Dullingen terräng Bildstorp torp Gisshultssjön sjö
Björkö sn Djuvanäsaklint triangelpunkt Björkbacka lht Gjödingsrör Saknas
Björkö sn Djuvanäseviken vik Björkeboda = Boda? Saknas Grytö ö
Björkö sn *Drömmeshulta brunn brunn? Björkedal lht Gäddeforsbron bro
Björkö sn Enholmarna öar Björkelund bs Gökö »ö» i mosse
Björkö sn Floastugan terräng Björkeryd gårdar Hallaskallen ö
Björkö sn Fusedamm sjö Björkeryd gård Hallö ö
Björkö sn Fuse vattenfall Saknas /Se Björkeryd by Harö holme
Björkö sn Fusån å Björkeryd gård Hultsberg höjd
Björkö sn Fusån å Lilla Björkeryd avs Hunudden udde
Björkö sn Fusån å Björkhagen lht Högansö Saknas
Björkö sn Getudden udde Björkholmen avs Högelid backe
Björkö sn Getö ö Björkholmen t Högö holme
Björkö sn Getö, Lilla ö Björkholmen avs Högö ö
Björkö sn Gisshultasjön sjö Björkholmen avs Högö Hall ö
Björkö sn Gisshultasjön sjö Björkholmen avs Högö Skärf holme
Björkö sn Gisshultsjön sjö Björkholmen avs Järnkorseklint höjd
Björkö sn Gisshultån å Björkhyddan lht Järnkorseklint höjd
Björkö sn Gisshultån å Björkmossa avs Jättängarna ängar
Björkö sn Gjerfuen, se Skärfvingen sjö Björkö Saknas Lilla Kalvö ö
Björkö sn Gjärven sjö Björkö by Lilla Kalvö ö
?Björkö sn *Gjödingsrör röse? /Se Björkö by Stora Kalvö ö
Björkö sn /Se Gransbo terräng Björkö gård Stora Kalvö ö
Björkö sn /Se Gregoriaberget terräng Björkö gård Kalvö, Stora och Lilla öar
Björkö sn /Se Grytö ö Björkö gård Kanalen vattendrag
Björkö sn /Se Gräsö ö Björkö bebyggelse Karfuringeö Saknas
Björkö sn /Se Gräsö ö Björkö gård Karlkvistens stenar ö
Björkö sn /Se Guldgruvehagen terräng Björkö gård Klämmeknut udde
Björkö sn /Se Gungemadsviken vik Björkö lht Korpholmen udde
Björkö sn /Se »Gyerör» kumnel Björkö gård, by och socken Korsingeåsse skått Saknas
Björkö sn /Se Gåsö holme Björköby bebyggelse Korsningsklint Saknas
Björkö socken /Se Gåsö ö Björköby järnvägsstation, avs Krokete-tall häradsmärke
Björkö sn /Se Gäddeforsbron bro Björkökull lht Källestorpsån å
Björkö sn /Se Gäddeforsabron bro Björkö skate skate Larstorpaviken vik
Aggarp by Gäddviken vik Björkö skate skate Lerö ö
Aggarp by /Se Gökö terräng Blomsberg lht Lille Man kobbe
Björkeryd by Hagakärret ägomark Blomsberg t Lill-Nömmen sjö
Björkeryd by /Se Hallaskallen ö Blåsås t Lill-Nömmen sjö
Björkeryd by /Se Hallö ö Boda Saknas Linnebro bro
Björkö by Harö ö Boda by Lortviken vik
Björkö by Harö ö Boda Saknas Lusten höjd
Björkö by o. sn Hjärtakärret ägomark Boda gård Långelid landsvägsbacke
Björkö by Holmagölen göl Boda gård Långö ö
Björkö by o. sn Hultet terräng Boda utj Munkberget höjd
Björkö by Hultäng terräng Bodadal bs Mörkö »ö» i mosse
Björkö by *Humblemyrsbro bro Bodaskögle Saknas Näset udde
Björkö by Hundö ö Bodasjögle gård Nömmen sjö
Björkö by Hyttehagen terräng Bodasjögle by Nömmen sjö
Björkö by *Lilla Häradsbron bro Bodasjögle kvarn Saknas Lilla Nömmen sjö
Björkö by *Stora Häradsbron bro Boholm bs Lilla Nömmen sjö
Björkö by Hästö holme Bombasund binamn Nömmeån = Emån Saknas
Björkö by Hästö, Lilla ö Bovik avs Osbäck bäck
Björkö poststation /Se Hästö, Norra ö Branten torp Oxholmarna småholmar
Björkö skate del av Björkö sn Hästö, Stora ö Branten t Pallarpaviken vik
?Björneke by /Se Högansö, se Högö ö /Se Broaryd hmd Pallarpaviken vik
Boda by Högö ö Broaryd gård Ransholmarna småholmar
?Boda by Högö ö Bäckalyckan avs Runö ö
Boda by Högö, Lilla ö Dalen lht Sanktemyr träsk
Boda by Högö ö Dalen t Skallahall häradsmärke, »ö» i mosse
Boda by Högö ö /Se Dalskog bs Skallahall ö
?Bodaskögle by Högöhall holme Dammåsen bs Skidingskärr Saknas
Bodaskögle by /Se Jonsö ägomark Dansaretomten lht Skällholmarna småholmar
Byr(c)ke, se Björkö by /Se Kaffeön holme Delskogsmaden utjord Skärvingen sjö
Byr(c)ke, se Björkö sn /Se Kallaviken vik Dissedala kvarn avs Skärvingen sjö
Diuranäs, se Djuvanäs by /Se Kalvö, Stora och Lilla öar Djupadal lht Staplaberget höjd
Diuranes, se Djuvanäs by /Se Kalvö öar Djuvanäs bebyggelse Stensjön sjö
Djuvanäs by Kalvö, Lilla ö Djuvanäs by Stensjön sjö
Djuvanäs by Karlkvistens stenar ö Donnemilen avs Surebrunn »hälsobrunn»
Djuvanäs by Karlshamn terräng Donnemilen torp Svalö ö
Djuvanäs by *Karvingeö, Stora ö /Se Dordishult t Sävudden udde
Djuvanäs by Klämmeknut udde Dorishult t Tannerhall sten
Djuvanäs by Knektabackarna ägomark Drömmeshult Saknas Ternehall sten
Djuvanäs by Korpholmen udde Drömmeshult gård Ternehall sten
Djuvanäs by Korpudden udde Drömmeshult gård Ternehall sten
Djuvanäs by Korsingsklint berg /Se Dulatomten utj. Tjuvsbro? (Tjursbro?) bro
Djuvanäs by /Se *Korsingåsse skätt råmärke /Se Dusatorpet t Tornehall häradsmärke, sten
Djuvanäs by /Se Krims terräng Dussen t Tornehall häradsmärke, sten
Djuvanäs by /Se Källestorp terräng *Dören (?) torp Tornehall häradsmärke, sten
Djuvanäs by /Se Källestorpån å Edderyd gård Tärnan ö
Djuvanäs by /Se Källestorpån å Edderyd kronoeg. Tärnehall halvö
Djuvanäs gd /Se Källestorpån å Ekholmen bs Uvaberget höjd
Donnemilen torp Källö terräng Ekholmen nedr. torp Vildmossen mosse
Dordishult t *Lageröö ö? Ennaryd, se 1 Ännaryd Saknas Åsarpasjön sjö
Drömmeshult by /Se *Lageröö ö? Ennaryd gård Ängö öar
Dusatorpet t Lamaden ägomark Ennaryd by Ängö holme
Edaryd militieboställe Larstorpaskärv ö Erhällan avs  
Edderyd gård Lerbäcken terräng Falkaberget avs  
Edderyd militiebost Lerö ö Fejden lht  
Endarydh, se Ännaryd by /Se Lerö ö Fjäderhult gård  
Fiskarstugan fiskarstuga Lerö, Lilla ö Fjäderhult gård  
Fjäderhult indr. mil.bost. Lerö, Stora ö Flodastugan bs  
Fjäderhult gd Lilla gölen göl Fredriksborg avs  
Fjäderhult gård *Lillebro bro Fredsborg lht  
Fjäderhult gd Lilleman ö Fredsberg torp  
»Frøstensholm» gd /Se Lill-Nömmen sjö Fridens land lht  
Fröstensholm, se Holmen Saknas Lill-Nömmen sjö Fridhem avs  
Fuse gd /Se Lill-Nömmen sjö Fridhem avs  
Fuse skola, fiskodlingsanstalt /Se Lilludden udde Fridhem bs  
Fälletorpet avs Lillö terräng Fridhem lht  
Giodhanæss, se Djuvanäs by Lindhugget terräng Fridsberg bs  
Glipe by Linnebro terräng Furudal lht  
Glipe by Linneryd terräng Fuse kvarn  
Glipe gd /Se Lommö ö Fuse kvarn och såg Saknas  
Glipe by /Se Lortviken vik Fällehult t  
*Gubbabol gård Lygneshult triangelpunkt Fälletorpet avs  
Gungemad gård Långelidviken vik Glipe gård  
Götafälle = Johannesberg torp Långholmen sankmark Glipe by  
Hesterskog by Långö terräng Glipemaden utjord  
Hesterskog gd:ar /Se Långö ö Granelund bs  
Hesterskog gd /Se Mantamad sankmark Granholmen bs  
Holmen gd? Matmorsudden udde Gransbo bs  
?Holmen gd Munkholmsnäset udde Granvik lht  
Holmen gd *Myrtasio(r) sjö /Se Grebo t  
?Holmen gd Måsaberget holme Grindstorp bs  
Holmen gd Mörkö »ö» i mossen Grönlid bs  
Holmen gård Mörkö »ö» i mosse Gubbajorden utjord  
Holmen Saknas /Se Mörkö terräng Gungemad hmd  
Holmen gd /Se Norrby terräng, ägomark (?) Gungemad gård  
Hårdanäs hg Notens skott udde Gungemad, Lilla by  
Hårdanäs gård Notudden udde Götafälle t  
Hårdanäs herrg *Nymens La..s, se Nömmen, Stora sjö Hackakonpyttan smeknamn på gd  
Hårdanäs hg /Se Nÿmmen, se Nömmen sjö Hackakonpyttan smeknamn på gd  
Hårdanäs by /Se Näset udde Hagaberg t  
Hårdanäs hg /Se Näset udde Hagalund bs  
Katteryd by Näsudden udde Hagaryd bs  
Katteryd gdr Nömmen sjö Hallen t  
Kristersnäs avs. Nömmen sjö Hansarp bs  
Kvarnabol gd Nömmen sjö Hesterskog gård  
Kvarnabol gård Nömmen, Stora sjö Hesterskog by  
Kvill gård Nömmen sjö Holma avs  
Kvill gd /Se Nömmen sjö Holmen gård  
Kvill gd /Se Nömmen sjö Holmen gård  
Källeryd by Nömmen sjö Holmen utjord  
Kålleryd by Nömmen sjö Holmseryd avs  
Källeryd gård Nömmen sjö Hultet bs  
Källeryd by /Se Nömmen sjö Hultsjö lht  
Laggaretorp gård Nömmen sjö Husarhästhagen avs  
Laggaretorp gd /Se Nömmen, lilla sjö Husartorphagen bs  
Larstorp t Nömmen sjö Håkansgård gård  
*Lassarpe schattetårp Saknas Nömmen sjö Håkansgården bebyggelse  
Lindhugget lht Nömmen sjö Håkansstugan(?) bs  
Lindhugget lht Nömmen sjö /Se Hårdsnäs gård  
Lindhugget lht Nömmen sjö /Se Hårdanäs herrgård  
Lycke gård Nömmen, Lilla o. Stora sjöar /Se Högaberg bs  
Lygneshult by Nömmen sjö /Se Ingenting avs  
Lygneshult gård Nömmen sjö /Se Isakslund t  
Lygneshult byar /Se Ormkärret kärr Johannesberg t  
Lygneshult L:a o. St:a byar /Se Ormö ö Jonsö t  
Lygneshult byar /Se Ormö ö Jordkulan stuga  
Mörteryd by /Se Osö holme Jularetorpet lht  
Mörteryd by Oxholmarna holmar Jutagården gård  
Mörteryd by /Se Oxholmarna ö Jutagården bebyggelse  
Nottekull by Pallarp triangelpunkt Kalvön avs  
Nottekull gård Pallarpaviken vik Kappen bs  
Nottekull gd:ar /Se Pansarstugan terräng Karinsro lht  
Nömme gd /Se Pinkarängen terräng Karlsberg bs  
Nömme gd m. kvarn Pinnefjäll ödetorp Karlsborg bs  
Nömme gd /Se Porsudden udde Karlshamn bs  
Nömme gd Prästön ö Karlshamn bs  
Nömme gd Pyttebo terräng Karlstorp avs  
Nömme gd Pålalyckorna åkermark Kastnäs bs  
Nömme gd /Se Ransholmarna holmar Katteryd by  
Nöm(m)e gd /Se Ravelsryds hund udde Katteryd gårdar  
Nömme gd /Se Ravelsryds Lerö ö Katteryd gård  
Nöm(m)e gd /Se Ravelsryds näs halvö Katteryd gård  
Orrebo t *Reesesteen gränsmärke? Katterydsudde gård  
Pallarp gård *Reesten sten? Klockaregården bebyggelse  
Pallarp gård *Resesten gränsmärke Klockeberg hmd  
Pallarp tp /Se Runö ö Klockelund hmd  
Ravelsryd gd Runö ö Kristersnäs avs  
Ravelsryd gd Runö, Lilla ö Kristineberg bs  
Ravelsryd gård Runö, Stora ö Kristinelund Saknas  
Ravelsryd gd /Se *Russnääsa Mosse mosse? Kristinelund gård  
Ravelsryd gd /Se *Russnaasa Mosse mosse Kristinelund gård  
Ravelsryd gd /Se Sandlyckan ägomark Kronogården bebyggelse  
Ravelsryd gd /Se *Sernehall gränsmärke »Krökens» bs  
Ravelsryd gd /Se Sibirien ägomark Kvarnabol Saknas  
?Ryd by Sikö holme Kvarnabol gård  
?Ryd by Sjunkemyr göl /Se Kvarnabol gård  
Ryd by Sjö åkermark Kvarnen lht  
Ryd gård Sjöarp åkermark Kvarntorpet bs  
Ryd by /Se Sjöarpaviken vik Kvill gård  
*Rysstorp Saknas Sjöhagesviken vik Kvill gård  
Rödja gård Sjöholmen strandparti Källeryd gård  
Rödje gård Sjöholmen terräng Källeryd by  
Rödjenäs herrgd Sjöholmsviken vik Källestorp t  
Rödjenäs hg /Se Skallahall häradsmärke, »ö» i mosse Källäng lht  
Rödjenäs hg /Se Stallahall gränsmärke Källö gård  
Rödjenäs gd /Se Skatudden udde Laggaretorp Saknas  
*Röma kvarn *Skidingskärr terräng /Se Laggaretorp gård  
*Samelsdal nybygge el. torp Skogslund terräng Laggaretorp by  
Selleridh, se Sälleryd by /Se Skuru gärde ägomark Laggetorp gård  
Selleridt, se Sälleryd by /Se Skuruhatt ö Lagmansryd bebyggelse  
Sickelsnäs, se Sickelsås by /Se Skällholmarna öar Larstorp t  
Sickelsås by Skällöskärvet ö Lidhult t  
Sickelsås gård Skällö, Stora ö Lill-Aggarp hmd  
*Siøult = Kristinelund gård Skärven sjö /Se Lillebro bs  
Sjuhult = Kristinelund gård Skärvingen sjö Lillegård hmd  
Sjö gård Skärvingen sjö Lindbo lht  
Sjöeryd, se *Siøult? gård Skärvingen sjö Lindhugget lht  
Sjöeryd by Skärvingen sjö Linnebro bs  
Sjöeryd gård Skärvingen sjö Linneryd bs  
Sjöeryd gd Skärfvingen sjö Ljungby bs  
Sjöeryd by Skärvingen sjö Lugnet avs  
Sjöeryd gd /Se Skärvingen sjö /Se Lund bs  
Sjöeryd gd /Se Skärvingen sjö /Se Lundholmen bs  
Sjöeryd lht /Se Skärvön ö Lusten hmd  
Sjöeryd lht /Se Solgenån å Lycke gård  
Sjömillan lht /Se Solgenån (Källestorpån) å Lycke gård  
*Skaatehall Saknas Solgenån (Källestorpån) å Lygneshult gård  
Skuru gd Solgenån å Lygneshult by  
Skuru gd Solgenån å Lövholmen avs  
Skuru gård Solgenån å Maden lht  
Skuru gd Solgenån å Malmatorpet t  
Skuru gd /Se Spinkabo terräng Malmen hmd  
Skuru gd /Se Staffanshemmet terräng Marieborg lht  
Skärsboda gd Stallsviken vik Mariedal avs  
Skärsboda gård Stamnaryd terräng Minnet avs  
Skärsboda gd /Se Staplaberget berg Munkholmen t  
Skärsboda by /Se Stationsviken vik Munkholmen torp  
Skärsboda by /Se Stensjön sjö Månstorp bs  
Sonarp by Stensjön sjö Månstorp torp  
Sonarp by Stenviken vik Mörteryd gård  
Sonarp by Storkudden udde Mörteryd by  
Norra Sonarp gård Stora gölen göl Mörterydsmaden lht  
Sonarp by Storö terräng Norra Sonarp bebyggelse  
Sonarp, Södra gård Strömslund terräng Norrby bs  
Sonarp Saknas /Se Stubbaviken vik Norrgården gård i Björkeryd  
Sonarp gd:ar /Se Styggstorpagölen göl Norrgården gård i Katteryd  
Spinkabo t Svalö ö Norrhem avs  
Stamnaryd t Svalö ö Norrlunda bs  
»Stafvanstorp nybygge eller torp Svartavad terräng Nottekull Saknas  
?Stensjön gd »Syskonsten» sten Nottekull gård  
?Stensjön gd Söderängen ägomark Nottekull by  
Stensöö gd /Se Södra sund vik Nyalund lht  
?Styggstorp gd Tallö ö Nyalund hmd  
Styggstorp by Tallö terräng Nyatorp avs  
Styggstorp gård *Ternehall gränsmärke? Nybygget bs  
*Sywstadha Saknas *Ternehall gränsmärke? Näset torp  
Sälleryd by Tjuvsbro? bro Nättekull bebyggelse  
Sälleryd by Tornehall gränsmärke Nömme Saknas  
Sälleryd by Tornehall sten /Se Nömme gård  
Sälleryd by Torparmossen ägomark Nömme gård  
Sälleryd by Torphagen terräng Nömme Saknas  
Sälleryd by *Tuvahagen äga Nömmedal avs  
Sälleryd by /Se Tärnehall udde Nömmeholm gård  
Sälleryd by /Se Tärnö ö Nömmeholm gård  
Sälleryd by /Se Uddö ö Nömmehult avs  
Sälleryd by /Se Ugglebo ägomark Nömmekull lht  
*Sällerydtztorp torp eller nybygge Uvaberget berg Nömmelund avs  
Tiunderydh, se Tjunnaryd by /Se Vargatallen terräng Nömmenäs lht  
Tjunnaryd by Varpö ö Orrebo torp  
Tjunnaryd by Vik triangelpunkt Pallarp gård  
Tjunnaryd gård *Vithsio Saknas Pallarp gård  
Tjunnaryd by /Se Åbylund ägomark »Pansarens» bs  
Torp by Åsarpasjön sjö Petersborg avs  
Tufveryd by Åsarpasjön sjö Pimsö t  
Tuveryd by Åsarpasjön sjö Pinnefjäll torp  
Tuveryd by Åsarpasjön sjö Prästgården bebyggelse  
Tuveryd by Åsarpasjön sjö /Se Ravelsjö gård  
Tuveryd by *Åsaskott gränspunkt Ravelsryd gård  
Tuveryd gd /Se Ängö ö Rosenborg avs  
Tällevad gård Ängö ö Rosenlund avs  
Lilla Tällevad t Lilla Ängö ö Rosenlund bs  
Ulvaslätterna avs /Se Ängö, Lilla ö Rundelen avs  
Vik gd /Se Ängö, Stora udde Ryd gård  
Vik gd Ännarydgölen göl Ryd by  
»withsio» Saknas   Rödjenäs Saknas  
*Ånarydh Saknas   Rödjenäs herrgård  
?Änga gård   Rödje bebyggelse  
?Änga gd   Rödjenäs gård  
Änga gård   Rödjenäs järnvägsstation avs  
Änga gård   Rödjenäs mad avs  
Ännaryd by   Rödstugan bs  
Ännaryd by   Rönnäs torp  
Ännaryd by   Rökärr, se Röskärr gd  
Ännaryd by /Se   Röskärr, se Hackakonpyttan gd  
Äpplaskog gård   Sandholmen t  
    Sandholmen avs  
    Sandholmen torp  
    Sandkullen bs  
    Sandslätt lht  
    Sandåkra lht  
    Sandås lht  
    Sandåsen bs  
    Sickelsås gård  
    Sickelsås by  
    Sjuhult eller Kristinelund, se 1 Kristinelund Saknas  
    Sjuhult bebyggelse  
    Sjö gård  
    Sjö gård  
    Sjöarp lht  
    Sjöbo bs  
    Sjödal bs  
    Sjöeryd gård  
    Sjöryd by  
    Sjöeryd hemman  
    Sjöeryds mad avs  
    Sjöhagen t  
    Lilla Sjöhagen t  
    Sjöholm t  
    Sjölund bs  
    Sjömellan lht  
    Sjömillan lht  
    Sjövik lht  
    Sjövik avs  
    Sjövik lht  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården gård  
    Skifteskullen avs  
    Skogen bs  
    Skogshyddan lht  
    Skogslund bs  
    Skogslund bs  
    Skuru hemman  
    Skuru hemman  
    Skurumaden utjord  
    Skärsbo by  
    Skärsboda gård  
    Sköldsberg lht  
    Slätteborg bs  
    Slätten bs  
    Smedstorp avs  
    Snyggslund t  
    Sofiehem lht  
    Solbacka lht  
    Solhem avs  
    Solvik avs  
    Solåkra lht  
    Sommarstugan lht  
    Sommarås avs  
    Sonarp by  
    Sonarp, Norra gård  
    Sonarp, Södra gård  
    Spinkabo t  
    Stamnaryd t  
    Stenbacka lht  
    Stensberg avs  
    Stenseryd utjord  
    Stensjön station avs  
    Stensnäs avs  
    Stensnäs t  
    Stensnäs gård  
    Stensryd bs  
    Sankte Myr torp  
    Stora Sjöhagen t  
    Strandhyddan avs  
    Strandkullen lht  
    Strömmen t  
    Strömsberg bs  
    Strömslund Saknas  
    Strömslund bs  
    Styggstorp gård  
    Styggstorp by  
    Styvfarshemmet(?) bs  
    Sundsberg t  
    Svalkullen avs  
    Svalön avs  
    Svensholm bs  
    Svensholm bs  
    Svensholm bs  
    Svenstorp t  
    »Svängen» bs  
    Sälleberg avs  
    Sällelund bs  
    Sälleryd gård  
    Sälleryd by  
    Sättjäla mosse Saknas  
    Säthälan hemman  
    Säthällan hmd  
    Södre Sonarp bebyggelse  
    Sörgården gård i Björkeryd  
    Sörgården gård i Katteryd  
    Tallbacka lht  
    Tallelund lht  
    Talleröd lht  
    Talludden t  
    Tjunnaryd by  
    Tjunnaryd gård  
    Tjunnaryds hållplats avs  
    Tomtebo lht  
    Tomten lht  
    Tomten avs  
    Torp gård  
    Torp by  
    Torpamaden utjord  
    Totabo lht  
    Trollebo avs  
    Tuveryd Saknas  
    Tuveryd by  
    Tuveryd gård  
    Tuveryd gård  
    Tången avs  
    Tällevad gård  
    Lilla Tjällvad torp  
    Lilla Tällevad t  
    Ugglebo hmd  
    Ulriksdal avs  
    Ulvaslätterna avs  
    Undantaget t  
    Uppåkra lht  
    Vik gård  
    Vik gård  
    Västergården gård i Boda  
    Åbyholm lht  
    Åbylund bs  
    Åkersberg avs  
    Åkerslund bs  
    Åsen torp  
    Åsen bs  
    Åshem bs  
    Åshem torp  
    Änga gård  
    Änga gård  
    Ängatorpet t  
    Ännaryd Saknas  
    Äpplaskog gård  
    Äpplaskog gård  
    Ön t  
    Östanskog avs  
    Östanskog t  
    Östergården gård i Boda  
    Österlund lht  
    Österängen avs  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.