ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kråkshults socken : Östra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 188 Naturnamn : 244 Bebyggelsenamn : 543 Naturnamn : 878
Kråkshult sn Aggarpamossen mosse Kråkshults socken socken Nummerförteckning förteckning
Kråkshult sn *Alehall gränsmärke Kråkshult socken Nummerförteckning förteckning
Kråkshult sn /Se *Alehall gränsmärke Kråkshult sn Nummerförteckning förteckning
Kråkshult sn Anderstorp ägomark Kråkshult sn Nummerförteckning förteckning
Kråkshult sn Ankeland terräng Kråkshults sn sn Nummerförteckning förteckning
Kråkshult sn Arkagärdet åkermark Aggarp förr soldattorp Nummerförteckning förteckning
Kråkshult sn Aspenäs ägomark Aggarp t Nummerförteckning förteckning
Kråkshult sn Badberget udde Kråkhults sn karta Nummerförteckning förteckning
Kråkshult sn /Se Bellen sjö Kråkhults sn karta Nummerförteckning förteckning
Kråkshult sn Bellen sjö Kråkshulta rackara inbyggarbeteckning Aggarpamossen odlad mosse
Kråkshult sn Bellen sjö Aggarp gd Alkagärdet åker
Kråkshult sn Stora Bellen sjö Almesberg lht Allmänningen skog
Kråkshult sn Bellen sjö Almesberg bs Alvsyramossen odlad mosse
Kråkshult sn Bellen sjö +Alvsyra bs Andersbacken hage
Kråkshult sn Bellen sjö Alvsyra ödet Anderstorp skogsmark
Kråkshult sn Bellen sjö Anderstorp ödet Annickekärret kärr
Kråkshult sn Bellen sjö Anderstorp bs Asplundsgärdet åker
Kråkshult sn Stora Bellen sjö Anderstorp försv. t Backen åker
Kråkshult sn Bellen sjö +Aplakullen förr soldattorp Backadroget äng
Kråkshult sn Bellen sjö /Se Aplakullen ödet Backagärdet åker
Kråkshult sn Bellen, Stora sjö Arvidshög bebyggelse Backahagen hage
Kroxhulta, se Kråkshult sn Bjälkerumsån å Arvidshög bebyggelse Backängen äng
Kråkshult sn Björkholmen ägomark(?) Aspelid torp Badberget höjd
Kråkshult sn Bockastenen råmärke? Aspelund lht Bastegärdet åker
Kråkshult sn Bolssjön, se Bellen sjö Aspenäs lht Bastekällan källa
Kråkshult sn /Se Borra-Pelles skogsmark Backen ödet Bastelandet åker
Kråkshult sn /Se Bo sjön, se Båkefallsjön sjö Berget lht Bastetomten äng
Kråkshult sn /Se Boskulleåkern åkermark Bjälkerum bebyggelse Bastängen äng
Kråkshult sn /Se Boxen, Stora sjö Bjälkrum by Bellen sjö
Kråkshult sn /Se Brittemon mo Bjelkarum, Lilla kvarn m. m. Bellen sjö
Kråkshult socken /Se Broakärr kärr Bjälkerum Lilla bebyggelse Bellen sjö
Kråkshult sn /Se Broängen terräng Bjälkerums kvarn bebyggelse Bellen, Stora sjö
Karehult, se Kråkshult sn Brudberget terräng Bjelkarum, Stora by Bellen, Stora sjö
»Arffwidzbode», se *Arvidsbo(da) försv. beb? *Buttegraaff Saknas Bjälkerum Stora bebyggelse Berggärdet åker
Arvideboda, se Arvidshög gd Båxefallsjön sjö Bjälkarum by Berghagen hage
*Arvidsboda el. *Arvidsbo Saknas Båxefall sjön sjö Bjelkerumstorpen torp Bergkullen åker
*Arvidsbo(da) försv. beb. /Se Bäckadraget terräng Björkelund Saknas Berglyckan åker
?Arvidehög gd Bäckefall ägomark Björkelund bs Bergeröset råmärke
Arvidshög gd Bällen sjö Björkelund ödetorp Bergåkern åker
Arvidshög gd Bellen sjö Björkeryd lht Bjälkerumsgärdet åker
Arvidshög gd Bellen sjö /Se Björkeryd lht Bjelkerumsgölen göl
Arvidshög rusthåll Dalaskog skogsmark Björkholmen lht Bjelkerumshagen hage
Bierkerumma guern, se Bjälkarum by Dalshult terräng Björkholmen bs Bjelkerumsån å
Biærkerum, se Bjälkarum Saknas Dals mo skog /Se Björkholmen lht Bjälkerumsån å
Bjälkarum by /Se Djupekärret kärr Björkholmen försv. bs Björktomten äng
Bjälkerum, Stora hg Dunö ö Björkhyddan lht Björnhultet äng
Bjälkerum, Lilla kvarn Ebbarp triangelp. Blomsholm gård Björnmossen mosse
Bjälkarum by Enegren sjö Blomsteräng ödet Björnängen äng
Bjälkerum by Enegrenen sjö Boarp gård Blåmanskärret kärr
Bjälkarum by Enegrenen sjö /Se Boarp bebyggelse Boarp, Lilla skogsmark
Bjälkarum by Enegren sjö /Se Boarp Lilla utj. Boarps utjord Saknas
Bjälkarum by Eveviken vik Boarp, Lilla t Bockstenen råmärke
Bjälkerum by Fagerhult triangelpunkt Boarp, Lilla försv. bs Bodahagen hage
Bjälkerum by Fagerhultamoarna terräng Boarp by Bodgärdet åker
Bierkerum, se Bjälkerum by Fagerhultasjön sjö Bocksfall by Bodgärdet åker
Bjälkerum by Fagerhultasjön sjö Boda torp och utjord Bodlyckan åker
Bjälkarum by Fagerhultasjön sjö Borrapelles ödet Bolet äng
Bjälkarum by /Se Fagerhultasjön sjö Boskullen ödet Bolsdalen äng
Bjälkarum gd /Se Fagerhultsjön sjö Boxefall Saknas Bolshagen hage
Bjälkerum, St by /Se Fagerhultsjön sjö Boxfall bebyggelse Borrahagen hage
Bjälkerum by /Se Fagerhultsjön sjö Brasarp ödet Boskulleåkern åker
Bjälkarum by /Se Fagerhultsjön sjö Bredgården gård Boxen sjö
Bjälkerum, L kvarn o. skola /Se Fagerhultsjön sjö Bredgården Saknas Boxesjö, se Boxen sjö
Blomsholm pappersbruk /Se Fageräng terräng Broholm bs Bredgårdsliden backe
Boarp gård Fatekullen ägomark Broholm lht Bredgårds lider landsvägsbackar
Boarp by Flagen ägomark Brudberget ödet Bredgärdet åker
?Boarp gd *flinta sten? Brunsholm bs Britteliden backe
Boarp gd Fridhemsbäcken bäck Brunnsholm t Britteliden landsvägsbacke
Boarp gd /Se Fruhagen terräng Brunstorp bs Brittemon mo
Boskullen ödet Fåglamon terräng Brunstorp ödet Brokärr kärr
Bowathorp, se Boarp gård Gagnlösan skogsmark Båxefall gårdar Brokärret kärr
Boxefall gdr Gallemosse ägomark Båxefall, se 1 Boxfall bebyggelse Broängen äng
Bredgården gd Gamlehultet terräng Båxholm ödetorp Brudberget höjd
Byrckrum, se Bjälkerum by Gnyltån å Bäckanäs lht Brunnsgärdet åker
Dal by Gosjön sjö Bäckanäs bs Brunnsgärdet åker
Edte, se Heda? by Graneberg terräng Bäckaskog lht Brunnsholmsliden landsväg
*Faathakulla gd? Grindsbo terräng(?) Bäckefall ödetorp Brunnstomten äng
Fagerhult hgd Grytebokärret kärr Dal gårdar Brånängen äng
Fagerhult gd Gröndal ägomark Dal bebyggelse Brännehultet äng
Fagerhult gd Grönholmen terräng Dal by Brännvinslyckan åker
Fagerhult by Grönhult terräng Dalen öde undantag Bygärdet åker
Fagerhult gd Gubbahultet terräng Dalen ödet Bykekällan källa
Fagerhult gd Gubbängen terräng Dalhem ödet Bykekälleåkern åker
Fagerhult gd Gubbängsviken vik +Dalhem torp Bykällan källa
Fagerhult gd /Se Gölabäcken bäck +Dalhult bs Bykällan källa
Fagerhult gd /Se Hagestättebacken terräng Dalhult lht Båxefall sj., se Boxen sjö
*faghrahultamala försv. lokal Hagmossen ägomark Dammen bs Båxefallsjön sjö
Farstorp by Havsudden udde Dammen bs Båxekärret kärr
Farstorp by Hedsäng terräng Durkelund ödet Bäckedraget äng
Farstorp by /Se Hjälmet åkermark +Durkelund bs Bäckavägshagen hage
*Fatakulla t Hjälmängen terräng(?) Duvekullen ödet Bäckanäsåkern åker
Fatkullen ödet. Horsamossen mosse Ebbarp bebyggelse Bäckefallagärdet åker
*Fatkulla Saknas Horsamossen mosse Ebbarp gårdar Bäckåkern åker
Fatkullen ödet Horvan ägomark Ebbarpatorpet avs Bäckängen äng
*fatuthorp försv. t Hultafällan terräng Emmaryd ödet Dala skog skogsmark
Foghlhuldt, se Fågelhult by Hultamossen mosse +Enastugan bs Dalen äng
Funghult byar Hulten skogsmark Enelund ödet Dalen åker
Funghult byar Hultet ägomark Fagerhult gård Dalfållen äng
Funghult byar Husnäsasjön sjö Fagerhult herrgård Dalslyckan åker
Fågelhult by Husnässjön sjö Fagerhult gd Dahls mo, se Dala skog Saknas
Fågelhult by Husnäs sjön sjö Fagerhult gd Dalåkern åker
Fånghult, se Skalla-Funghult by Häggarpa göl göl Fagerhults säteri bebyggelse Dalån å
?Heda by Hästhagsviken vik Fagerhults utjord Saknas Dalån å
Heda by Högagärdet ägomark Fagerlund bs Dammlyckan åker
Heda by Högs klever terräng Fagerlund ödet Djupkäret kärr
Hoaberg gd Kallepyse terräng Fageräng t Drängagråten äng
Hultna by /Se Kanan terräng Fageräng torp Drängagråten slåtteräng
Hultna by /Se Karlsberg ägomark Fageräng fösv. t Dunö äng
Hultna by /Se Klevalyckan ägomark Farmen bebyggelse Dunö ö
Hulu gd Klockeberget berg Farstorp gårdar Durkelundsgärdet åker
Häggarp gd Knektängen ängsmark Farstorp bebyggelse Duvekullen åker
Häggarp g Knektängen terräng Fatkullen utjord Ebbarpsgölen göl
Häggarp by Kockaplanen ägomark Fatkullen ödet Ekbolet äng
Häggarp by Kransagran terräng Fatkullen utjord Ekgärdet åker
Häggarp g Kullagärdet ägomark Fiskarehemmet Saknas Ekhagen hage
Hög by Kvarnabäcken bäck Forsnäs lht Ekhägnet äng
Hög gd Kvarnakärret, St kärr Forsnäs bs Eklyckan åker
*Krakshultaskate del av sn Kvarnamossen ägomark Fridhem ödet Ekängen äng
Kroxgshult, se Kråkshult by Kvarngärdet åkermark Fridhult lht Ekängslyckan åker
Kråkefall gd Kvarnängen terräng Fågelhult by Eliåkern åker
Kråkshult by Kvillagärdet ägomark Fågelhult bebyggelse Enagärdet åker
Kråkshult by Kyrkebäck bäck Fåglahult torp Enalyckan åker
Kråkshult by Kyrkängen ägomark Fåglahult t Enegrenen sjö
Kråkshult by o. sn Kyrkängsbäcken bäck Fåglahult lht Enegrenen sjö
Kråkshult by Kötan ängsmark Fåglehult by Enegrenen sjö
Kråkshult by Lassahål terräng Fågelhult Norrgård Saknas Enegrenskärret kärr
Kråkshult by Lena berget skogsmark Fågelhult Sörgård Saknas Enegrenslyckorna åker
Kråkehult by Lilla tomt betesmark Graneberg ödet Enegrensön ö
Kråkshult poststation /Se Lillegöl göl Graneberg bs Fagerhult triangelpunkt
Kvarna-Bjälkerum gd Lille mossen mosse? Gransmåla öde bs Fagerhultsmoarna moar
Quernakulla gd? Lillängen terräng +Gransmåla bs Fagerhultamoarna skogsmark
*Kvarnakulle Saknas Lillö terräng Grindsbo öde undantag Fagerhultssjön sjö
Kvill kvarn Lillöberget berg +Grindsbo bs Fagerhultasjön Saknas
Kvill gd /Se Lindeberg terräng Grönagrind bs Fagerhultasjön sjö
Kvill gd Linderyd ängsmark Grönagrind öde lht Farfarsgärdet åker
Kvill gd /Se Linkullen kulle Gröndal ödet Farstorpahagen hage
Kvill gd /Se *liuusekull höjd +Gröndal bs Fatkullagärdet åker
Kvill gd /Se Lohultet ägomark Grönholmen ödet Fatkullsängen äng
Kvills kvarn lg? /Se Lunddal terräng Grönholmen ödetorp Fjärdingshagen hage
Kyrkeryd gd Lustakullen kulle? Grönhult ödetorp Fjärdingsängen äng
Kyrkoryd gd /Se Lustigkulle kulle? Grönhult försv. t Flagen mad
*masakulla försv. torp Långemossen ägomark Grönkullen lht Flon äng
*Masakulle torp Lönnebacken terräng Grönkullen bs Forsbergsgärdet åker
*Masakulle ödet Markahagen terräng Grönkullen soldattorp Fridhemsbäcken Saknas
*Masakulle Saknas Markamossen ägomark Gubbängen försv. t Friparken skog
*Masekulla Saknas Metareberget berg(?) Gåsarp ödet Fruhagen hage
*Masatorp t Moaryd terräng Gäddehem ödet Fruhagen skogsmark
*Masathorp gd? Mohagen skogsmark Heda gårdar Frälsemon mo
*Masatorp Saknas Mon ödetorp Heda bebyggelse Fungerör råmärke
*Massakulla Saknas Morkullaängen ägomark Heda by Funghultsgärden åker
Målarp präst hemman Mormorakätten terräng(?) Hedatorpet Saknas Fyrkanten åker
Möreryd by /Se Mossäng ägomark Hedäng ht Fåfängans kärr kärr
Nordanskog ödet Mörerydsbergen berg Hedsäng bs Fågellyckan åker
?Näs gd Mörkevik vik Hillevara st Fågelmon skog
Näs by Nerby göl göl Hoaberg Saknas Fårbacken äng
Olovstorp by Nickebackabergen berg Hoeberg gård Fårbacksgärdet åker
Olofstorp by Nordanskog terräng Holmeslund ödet Fårhagen hage
Skalla-Funghult by Nordanskogsviken vik +Holmslund bs Fårhagen hage
Skalla-Funghult by Norrekärr ägomark Horvan ödet Fårhagelyckan åker
*Skinnarekulla Saknas Nybrottet ägomark Hultna by Fårhagslyckan, Lilla åker
*Skinnarakulle, se Skrivarakulle ödet. Nybygget ägomark Hultna bebyggelse Fårhagslyckan, Stora åker
*Skriffwarakulle torp Nybygget ägomark Hultna by Fårmarken hage
*Skrivarakulla försv. torp Näsaviken vik Hultna utjord bebyggelse Fårvallen hage
*Skrivarakulle ödet Oppmarken skogsmark Hulu bebyggelse Fähuslyckan åker
*Skrivarekulle Saknas Ostkakehäll terräng Hulu gård Fällhultet äng
*Skrivarekulla Saknas Oxhagen terräng Hulu gård Fältlandet åker
Skål(a)skögle gd:ar /Se Oxhagsberget berg Hulu gd Gallemosse odlad mosse
Skäggaskögle gd:ar /Se Oxhagsmossen ägomark Håkantorp t Gamlehultet slåtterkärr
Skäggaskögle gdr /Se Pepparkvarnen kvarn(?) Håkantorp ödet Gammalängen äng
Skäljarp by Petersborg ägomark Häggarp gård Garverigärdet åker
Slättefall ödet Pinan ägomark Häggarp bebyggelse Gotan hage
Stallaberg by Porsahålsmossen mosse Hästhagen t Gatebacken äng
Stallaberg by Puttaviken vik Hästhagen t Gategärdet åker
*Ståkaryd gd Putten ägomark Hästhagen gd Gatekärret kärr
Svenstorp by Puttängen terräng Hög gårdar Gatelandet åker
Svenstorp by Pysan ägomark Hög utj. Gatelinden äng
??Tokeryd gdr Påvens äng ägomark Hög bebyggelse Gatelyckan åker
Tokeryd by *Resesten sten Hög by Gaturöret råmärke
Tokeryd by /Se Rockhultet terräng Hög, Lilla f.d. st Gatåkern åker
Totarp by Rovehultet terräng Högarp lht Getliden backe
Vattenlösa förr såg, nu ödetorp /Se Råbocken terräng Högarp bs Getaliden backe
Vithälla gård Rävastenen gränssten(?) +Högeberg bs Gnyltån å
Vithälla gd *Saalesteen sten? Högeberg ödet Godsjö sjö
Ålarp by *Saalesteen Saknas Högelid öde bs Gosjö sjö
Ålarp by Sakristiabergen berg Högelid bs Godåkern åker
Åsa by Sakristiahålet sänka Hög Lilla f.d. soldattorp Granebergslyckan åker
Åstorpet gd Sammelaängen äng Högslund bs Granmanshagen hage
Österås t Sandliden terräng Högslund ödet Granåkern åker
  Sandlidgölen göl Högstorpet f.d. soldattorp Grindlyckan åker
  Sandvadet terräng Högs utjord bebyggelse Gräsfällorna äng
  Sandvadkärret ägomark +Joastorp bs Gräshålet äng
  Sifferkärret kärr Joastorp ödet Grönbergskälla källa
  Sigge kista terräng Jonsbo lht Grönevik vik
  Siggekista bergsskreva /Se Jonsbo bs Grönkullagärdet åker
  Sigge mosse mosse Jonäs ödet Gubbhultet äng
  Skraggabäcken bäck Jonäs ödet Gubbängsviken vik
  Skraggaviken vik Kallaståndet Saknas Gungbacken höjd
  Skurakällan källa? Karlsberg öde bs Gunnelsplanen äng
  Skurehål terräng +Karlsberg bs Gäddehemsmon mo
  Skålaskögle göl göl Karlslund lht Gäddeheemsribban äng
  Skäggaskögle triangelp. Karlstorp t Gäddeviken vik
  Skärkällehagen terräng Karlstorp t Gäddeviken vik
  Skärvetefallet terräng Karlstorp bs Gärdesbacken äng
  Slättefall åkermark Klockaregård bebyggelse Gärdeshagen hage
  Smedkärret kärr Klockaregården gård Gölhagen hage
  Snippen ägomark(?) Kraftastugan öde bs Gölkärret kärr
  Sovarebacken ägomark Kråkefall gård Gölakärret kärr
  Sparmanshem ägomark Kråkefall bebyggelse Gölakärret kärr
  Spelemossen mosse Kråkefall hemman Gölkärret, Lilla äng
  Staggdalen terräng Kråkshult bebyggelse Gölkärret, Stora äng
  Stenkvill cañonformation /Se Kråkshult Lilla bebyggelse Gölmossen odlad mosse
  Stockholm terräng Kråkshult, Lilla gårdar Gölängen äng
  Storakärrmossen ägomark Kråkshult, Lilla by Gölängsåkern åker
  Stora tomt betesmark? Kråkshult, Stora by Hacket åker
  Storegöl göl Kråkshult, Stora gård Haggärdet åker
  Storängen terräng Kullen ödet Haggärdet åker
  Strömmabäcken bäck Kullen ödet Haglyckan åker
  Strömmen terräng Kvarna-Bjärkerum bebyggelse Hagmossen odlad mosse
  Stämmalyckorna åkermark Kvarna-Bjälkarum bydel Hagstättebacken höjd
  Svenslund ägomark Kvarnagård bebyggelse Hagstättelyckan åker
  Svinakärret kärr Kvarnagården gård Hagängen äng
  Sällevadsån å Kvarn Lilla bebyggelse Hammarkärret kärr
  Sörhult terräng Kvill Saknas Hampalandet åker
  Tobacken terräng(?) Kvill bebyggelse Harebacken landsvägsbacke
  Tomtaviken vik Quill gård Harbacken backe
  Trollegata terräng (höjdp.) Kvill gd Harhultet äng
  Tummen terräng Kvilla kvarn försv. kvarn Harhultsmossen sumpmark
  Tångaberget berg Kyrkeryd gård Hasselängen äng
  Ulvaberg berg(?) Kyrkeryd bebyggelse Hedlyckan åker
  Vattenlösa terräng Kyrkoryd by Hemdalen äng
  Vattenlösaån å /Se Kyrktomten lht Hemgärdet åker
  Vetekullen åkermark Källeryd ödet Hemgärdet åker
  Vindtorpaberget berg Källeryd bs Hemgärdet åker
  Vinterviken vik Källeryd ödet Hemhagen hage
  Vrången sjö Källeryd bs Hemlyckan åker
  Våtängen terräng Källeryd lht Hemmossen odlad mosse
  Åsa triangelpunkt Källeryd ödet Hemtomten äng
  Åsabacken terräng Källeryd bs Hemåkern åker
  Åkerslund terräng(?) Lidhem lht Hemängen äng
  Äspehagen terräng +Lidhemmet bs Himlabiten trädgård
  Öamossen mosse Lilla kvarn Saknas Hjortekälla källa
  Öråsaviken vik Lilla Ryd, se Ryd, Lilla Saknas Hjälmet äng
  Öråsen ägomark +Limkullen torp Hjälmgärdet åker
  Österås udde udde Lilla Åsa, se Åsa, Lilla Saknas Hjälmlyckan åker
    Lillbydal ödet Hjälmträdan åker
    Lill-Ebbarp gård Hjälmängen äng
    Lindeberg ödet Hjärtstenen råmärke
    Lindelund bs Holmgärdet åker
    Lindelund ödet Holmängen äng
    Linderyd bs Hopvallen hage
    Linderyd öde lht Horsamossen odlad mosse
    Linderyd lht Horvekärret kärr
    Lindhult ödet Hulesten råmärke
    +Lindhult bs Hulten hage
    Lindsbo bs Hulten slåttermark
    Lindsbo ödet Hultet äng
    Lindebo lht Hultet slåttermark
    Lindås bebyggelse Hult, Stora äng
    Lindås by Hultfällan äng
    Lindåsen gårdar Hultfällan äng
    Lindåsen bebyggelse Hulthorvan åker
    Lindö ödet Hultnagatan väg
    Lindö bs Hultnagärdet åker
    Linkullen ödet Hultåkern åker
    Ljungsnäs f.d. ht Hultängen äng
    Ljungnäs bs Humpalandet åker
    Lunddal ödet Humpen åker
    +Lunddal torp Husarhästhagen hage
    Lundtorp avs Husnäsasjön Saknas
    *Lundtorpet t Husnässjön sjö
    Lyckås lht Husnäsån Saknas
    Lyckåsen bs Hustomtalyckan åker
    Lövhult bs Hustomtamaden äng
    Lövhult ödet Hustomten äng
    +Malmen bs Huvudkärret kärr
    Mariedal ödet Håkansplan åker
    Mellangård gård Håldammen damm
    Mellangård gård i Bjälkerum Hålfällekärret kärr
    Mellangård förr gård Häggarpsgärdet åker
    +Mellangård gård i Fagerhult Häggarps göl göl
    Mellangård gård i Hultna Häggarpsängen äng
    Mellangården gård Häggesten råmärke
    Millebo ödet Häggtomten äng
    Moaryd ödet Hälerkällan källa
    +Moaryd bs Hästhagen hage
    +Modal bs Hästhagen hage
    Modal ödet Hästhagsgärdet åker
    Mon t Hästmarken hage
    Mon t Högagärdet åker
    Mossäng t Högelid backe
    Mossäng ödetorp Högs klever berg
    Mossäng försv. t Högs klever bergstup
    Möreryd gårdar Högs klevor bergshöjder
    Möreryd bebyggelse Högåkersgärdet åker
    Möeryd by Högsåkrarna åker
    Nedre kvarn kvarn Hökskogen hage
    +Nedre kvarn förr kvarn Hörnet äng
    Nordanskog ödetorp Insläppet hage
    Nordanskog torp Intagen äng
    Nordanskog försv. t Intaget hage
    Norrebo ödet Johannesgärdet åker
    Norregård gård i Bjälkerum Jonäsmossen odlad mosse
    Norregård förr gård Jordpäronlandet åker
    +Norregård gård i Fagerhult Jungfruön ö
    Norregård gård i Fågelhult Jättestenen sten
    Norregård gård i Hultna Jössalyckan åker
    Norregård gård i Perstorp Kallepyse kärr
    Norregård gårdar Kalletomten äng
    Norregården gård Kalvfällebäcken bäck
    Norregården gårdar Kalvfällorna äng
    Norregården gård Kalvfällorna hage
    Norrhult f.d. st Kalvhagen hage
    Norrhult torp Kalvhagegärdet åker
    Norrhult t Kalvängen äng
    Norrhult bs Kampen äng
    Norrhult torp Kanan odlad mosse
    Norrhult försv. t Karlabergsgärdet åker
    Nosan ödet Katteberget höjd
    Nosholm ödet Kattebergslid landsvägsbacke
    Nunnebo bebyggelse Kattkällan källa
    Nybo t Kettilån å
    Nybo bs Klangagärdet åker
    Nybygget ödet Klangkällan källa
    Nybygget bs Klevalyckan åker
    Nybygget försv. bs Klintgärdet åker
    Nydal bs Klockarelyckan åker
    Nydal ödet Klockeberget höjd
    Nygrind lht Klumpdalen äng
    Nygrind bs Knapeliden backe
    Nygård bs Knektgölen göl
    Nygård torp Knektgölen göl
    Nyhem lht Knektängen äng
    Nyhem, Lilla lht Kockaplanen ödetomt
    Nylund ödet Kofällorna hage
    Nytorp bs Kohagen hage
    Nytorp bs Kohagen hage
    Nytorpet lht Kohagsgärdet åker
    Näs gårdar Kohagslyckan åker
    Näs by Kohålet sumpmark
    Näs by Kolmilslid landsvägsbacke
    Näs, Lilla gård Kolugnarna terräng
    Olofstorp Saknas Kraftkällan källa
    Olofstorp gårdar Kransagran terräng
    Olofstorp bebyggelse Kransaregran terräng
    Olofstorp by Krikan äng
    Ormanäs ödet Krikåkern åker
    Parken ödetorp Krikängen äng
    Pepparkvarnen öde bs Kringelen åker
    +Pepparkvarnen förr. kvarn Krokåkrarna åkrar
    Per Olses ödet Kronkärret kärr
    Persbo ödet Kronlyckan åker
    Perstorp by Kråkefall gd
    Perstorp bebyggelse Kullagärdet åker
    Perstorp by Kullagärdet skogsmark
    Perstorpatorpet avs Kullalyckan åker
    Pettersborg bs Kvarnbäcken bäck
    Petersborg ödetorp Kvarndalen äng
    Petersborg ödet Kvarngärdet åker
    Putten Saknas Kvarnhagen hage
    Putten gd Kvarnhagen hage
    Putten gd Kvarnkärret, Lilla kärr
    Puttåsen Saknas Kvarnkärret, Stora kärr
    Puttåsen torp Kvarnmaden mad
    Riddersberg lht Kvarntäppan äng
    Riddersberg t Kvarnängen äng
    +Rosenberg bs Kvilla mo skogsmark
    Rosenberg ödet Kyhultet äng
    Rosendal f.d. ht Kyrkan dalgång
    Rosendal t Kyrkebäck bäck
    Rosendal ödet Kyrkegatan väg
    +Rosendal torp Kyrkegategärdet åker
    Rosenholm lht Kyrkegärdet åker
    Rosenlund bs Kyrkegärdet åker
    Rosenlund lht Kyrkehultet äng
    Ryd, Lilla lht Kyrkeryd bäck Saknas
    Ryd Lilla stuga Kyrkerydsbäcken bäck
    Rydlund bs Kyrkogärdet åker
    Rylund bs Kyrkåkern åker
    Sandkullen ödet Kyrkängen äng
    +Sandkullen bs Kyrkängsbäcken bäck
    Sandlid t Kyrkängslyckan åker
    Sandliden lht Källaregärdet åker
    Sandlid bs Källarelyckan åker
    Sandliden bs Källebacken äng
    Sandliden ödet Källedalen äng
    Sandliden t Källegärdet åker
    Sandskullen ödet Källelindan äng
    Senhemmet f.d. st Källerydsåkern åker
    Senhemmet avs Källskogen hage
    Sjöbo t Källtomten äng
    Sjönäs lht Källängen äng
    Sjönäs bs Käringlyckan åker
    Sjötorpet torp Kärr, Stora kärr
    Skalla-Funghult Saknas Kärrgärdet åker
    Skalla Funghult gårdar Kärrskiftet åker
    Skalla-Funghult by Kärråkern åker
    Skalla Funghult by Körsbärsgärdet åker
    Skattegård gård i Kråkshult Körsbärstomt äng
    Skattegården gårdar Kötan äng
    Skattegården hmd Ladugårdsbolet äng
    Skoplund lht Ladugårdsgärdet åker
    Skolhuset lht Ladugårdslyckan åker
    Skraggen öde bs Ladugårdsträdan åker
    +Skraggens t Ladubacken äng
    Skrivaregård bebyggelse Ladulyckan åker
    Skrivaregården gårdar Ladustyckena åker
    Skrivaregården hd Laduhagen hage
    Skuru by Landsvägsgärdet åker
    Skålsjögle bebyggelse Landsvägshagen hage
    Skålsjögle gårdar Landsvägslyckan åker
    Skålskögle by Landsvägsmon mo
    Skäggsjögle bebyggelse Landsvägsmossen odlad mosse
    Skäggasjögle gårdar Larstomten äng
    Skäggaskögle by Lassehål bergsklyfta
    Skäljarp gårdar Ledstenen råmärke
    Skäljarp bebyggelse Lekarehallen berg
    Skällarp bebyggelse Lekarehallskärret kärr
    Skälgarp by Lera berget höjd
    Skälenäs ödetorp Lergravskärret kärr
    +Skälsnäs bs Lergropshagen hage
    Sköglehagen utjord Lerkärret kärr
    Saknas ödekvarn Lidbrinkarna backar
    Slättefall ödet Lidåkersgärdet åker
    Slättefall försv. t Lillbydalsgärdet åker
    Smedbo Saknas Lillakullen höjd
    Smedjan lht Lillakärret kärr
    Smedjan lht Lilla tomt ängsmark
    Smedstorp undantag Lillamaden äng
    Smedstorp lht Lillegöl göl
    Solstugan Saknas Lillegöl göl
    Solsäter lht Lille hagen hage
    Sparmans t Lillekärr kärr
    Sparmans försv. bs Lille mossen odlad mosse
    Sparmanshemmet lht Lillåkern åker
    Sparmanshemmet torp Lillängen äng
    Sparmanshemmet försv. bs Lindagärdet åker
    Stallaberg gårdar Lindan äng
    Stallaberg bebyggelse Lindgärdet åker
    Stensholm t Lindabogärdet åker
    Stensholm t Ljungbacken äng
    Stensholm gd Ljungfällan hage
    Stensnäs lht Ljungnäsåkern åker
    Stin-Maries bebyggelse Loghultet äng
    Stockholm ödetorp Lohultet äng
    Strömmen Saknas Lortmaden åker
    +Strömmen bs Lualyckan åker
    Strömsholm ödetorp Lustabacken höjd
    Svenslund öde lht Lustig kulle höjd
    Svenstorp gårdar Lyckebolet äng
    Svenstorp bebyggelse Lyckegärdet åker
    +Svenstorp bs Lyckorna i liden åker
    Svenstorp by Långalyckan åker
    Södergård gård i Bjälkerum Långemossen odlad mosse
    Södergård gård i Fågelhult Långesten sten
    Södergård gård i Hultna Långgärdet åker
    Södergård gård i Perstorp Långlyckan åker
    Södregården gårdi Bjälkerum Långudden udde
    Södregård gård Långåkern åker
    Söragård förr gård Långängen äng
    Sörbyn bebyggelse Långön ö
    Söregården gårdar Lönnbacken äng
    Söregård gårdar Lövens kärr kärr
    Sörhult ödet Lövhultsgärdet åker
    Tjuvhålet t Lövhultsplan äng
    Tokeryd gårdar Lövs hage hage
    Tokeryd bebyggelse Maden äng
    Tokeryd by Madgärdet åker
    Totarp bebyggelse Madgärdet åker
    Totarp gårdar Madhagen hage
    Totarp by Madkrokarna äng
    Tångaberget ödet Marken hage
    Tångaberget bs Markflogen äng
    Vada gård Markhagen hage
    Wada gård Markkärret kärr
    Vada hemman Marklandet åker
    Vadholmen bs Marklyckan åker
    Wadholmen lht Markmossen odlad mosse
    Vattenlösa ödet Markåkern åker
    Vintorpet t Markängen äng
    Vintorpet t Mellangärdet åker
    Vintorpet t Mellangärdet åker
    Vithälla, se Hvithälla gård Mellangärdet åker
    Vithälla bebyggelse Mellanlyckan åker
    Hvithälla gård Mellanskiftet åker
    Vithälla hemman Ååå höjd
    Vyssjen Saknas Midsommarskällan källa
    Värmland bs Moarydsåkern åker
    Västervik ödetorp Mohagen hage
    Åkersberg lht Mohagen skogsmark
    Åkersberg bs Mokärret kärr
    Åkersberg ödetorp Mon terräng
    Åkerslund ödet Mon, Store skogsmark
    +Åkerslund bs Monängen äng
    Åkerslund lht Mormorakätten åker
    Åkerslund bs Moskogen hage
    Ålarp bebyggelse Mossgärdet åker
    Ålarp gårdar Mosshagen hage
    Ålarp by Mosslyckan åker
    Ålarp Lilla bs Mossängen äng
    Ålderdomshemmet lht Märrhagen hage
    Åsa gårdar Möreryd berg höjd
    Åsa bebyggelse Mörerydsbergen höjder
    Åsa by Mörkagärdet åker
    Åsa, Lilla t Mörkagärdet åker
    Åsa, Lilla gd Mörkevik vik
    Åsatorpet gård Mörkhultet äng
    Åsen lht Nerby göl göl
    Åsen lht Nerby göl göl
    Åstorpet bebyggelse Nerby sjö sjö
    Åbbarp, se Ebbarp Saknas Nickebackarna vägbackar
    Äbbarp by Nickebackebergen Saknas
    Ängalund st Nickebackabergen höjd
    Ängalund bs Nickebackakyrkan höjd
    Ängalund ödet Nordanskogsgärde, Nersta åker
    Ängalund ödet Nordanskogsgärde, Oppersta åker
    Ängelund avs Nordanskogsviken vik
    Ängsstugan ödet Nordanskogsängen skogsmark
    Ängstugan riven bs Nordlyckan åker
    Äspelid Saknas Nordskogsgärdet åker
    Äspelid torp Nordskogshagen hage
    Äspelid lht Norragärdet åker
    Äspelid försv. t Norra gärde åker
    Äspelund bs Norrahagen hage
    Äspelund öde bs Norrebolet äng
    +Äspelund bs Norrekärr kärr
    Ön t Norre mosse odlad mosse
    Ön bs Norrhultslyckan åker
    Ön torp Norrkärret kärr
    Ön ödet Norrmarken äng
    Ön bs Norrträdan åker
    Ön lht Norrängen äng
    Öråsen utj. Nummerhästhagen hage
    Öråsen torp Nybogärdet åker
    Östanå f.d. st Nybohagen hage
    Östanå förr soldattorp Nybrotten åker
    Östbo ödet Nybrottet åker
    Österholm lht Nybygget skogsmark
    Österholm lht Nydalsträdan åker
    Österås t Nyfällan hage
    Österås t Nygärdet åker
    Österås lht Nygärdet åker
    Österås försv. t Nygärdet åker
    Övre kvarn kvarn Nygärdsbackarna backar
      Nygärdsliderna backar
      Nyhagen hage
      Nyhultet äng
      Nyhultet slåtterkärr
      Nykärret kärr
      Nylandet åker
      Nylyckan åker
      Nylyckan, Lilla åker
      Nylyckan, Stora åker
      Nymarken hage
      Nyodlingen åker
      Nytomten äng
      Nyträdan åker
      Nyåkern åker
      Nyängen äng
      Nässjasjön sjö
      Nässjön Saknas
      Näsviken vik
      Odlingsmossen odlad mosse
      Oljebruksön ö
      Olofstorpsgärdet åker
      Olyckan åker
      Oppmarken hage
      Opptomten äng
      Ormanäsgärdet åker
      Ormlyckan åker
      Ormalyckan gärde
      Orrakullen höjd
      Oset utlopp
      Ostkakehäll sten
      Oxbolet äng
      Oxelbacken äng
      Oxelbolet äng
      Oxellyckan åker
      Oxeltomten äng
      Oxfällan hage
      Oxhagen hage
      Oxhagelyckan åker
      Oxhagen skogsmark
      Oxhagelyckan åker
      Oxhultet äng
      Oxlegärdet, Lilla åker
      Oxelgärdet, Stora åker
      Perstorpslyckan åker
      Piglipen äng
      Pigelipen slåtteräng
      Pigetjutan kärr
      Pinan backe
      Pinan kärr
      Pinan odlad mosse
      Pinan äng
      Pinedjupeet djup
      Pisseliden vägbacke
      Plågan kärr
      Plåtängen äng
      Porskålsmossen odlad mosse
      Predikstolen avsats
      Prången åker
      Pukareberget höjd
      Puttaviken vik
      Putten äng
      Putteviken Saknas
      Puttåsviken vik
      Puttängen äng
      Puttängen ängsmark
      Pysan kärr
      Påtarpsmossen odlad mosse
      Påvens äng äng
      Påvens äng skogsmark
      Påvensängsgärdet åker
      Påvensängsgärdet åker
      Quillgärdet åker
      Quills mo mo
      Ribban åker
      Rockhultet äng
      Rosenbergsgärdet åker
      Rovhultet åker
      Rydån Saknas
      Ryttarelyckan åker
      Ryttaretomt äng
      Råbocken kärr
      Råbocken kärr
      Rävbacken höjd
      Rävstenen råmärke
      Rävasten råmärke
      Rösesten råmärke
      Rövaliden landsvägsbacke
      Sakristiabergen höjder
      Sakristaiahålet bergsänka
      Samuelaängen äng
      Samuelsängen äng
      Sandgropsgärdet åker
      Sandgärdet åker
      Sandlidgölen göl
      Sandlid göl göl
      Sandvadet äng
      Sandvadskärret kärr
      Senfärdskärret kärr
      Senhemsbäcken bäck
      Sidden äng
      Sifferkärret kärr
      Sigge kista berg
      Siggekista bergskreva
      Siggekista bergskreva
      Siggemosse mosse
      Sjögärdena åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdesåkern åker
      Sjökärret kärr
      Sjönäsåkern åker
      Sjöträdan åker
      Sjöängen äng
      Skatorpsviken vik
      Skeppstaviken vik
      Skiften åker
      Skogshacket åker
      Skogeparken hage
      Skogsön åker
      Skraggabäcken utflöde
      Skraggaviken vik
      Skraggaviken vik
      Skraggehällar grund
      Skragge haller stenar
      Skraggängen äng
      Skurakällan källa
      Skuruhål bergsklyfta
      Skuruhål dalgång
      Skålsjögle göl göl
      Skålsjögleängen äng
      Skäggasjöglebäcken bäck
      Skäljarpsgärdet åker
      Skäljarpsmaden mad
      Skälsnäsberget höjd
      Skälsnäsgärdet åker
      Skärkälla källa
      Skärkällan källa
      Skärkällshagen hage
      Skärvetefallet vattenfall
      Slankhagen hage
      Slåttarefällan äng
      Slåtterfällan äng
      Slåtterhagen äng
      Slåttermossen mosse
      Slättefallsängarna skogsmark
      Slättefallsängen äng
      Smaltomten äng
      Smedgärdet åker
      Smedkärret kärr
      Smedekärret kärr
      Smedlyckan åker
      Smedlyckorna åker
      Smedtomten äng
      Smedängen äng
      Småmossarna odlad mosse
      Snappsäcken äng
      Snokmaden odlad mad
      Snokamaden åker
      Snurken hage
      Sohagen hage
      Sohagslyckan åker
      Soldatlyckan åker
      Soldatängen äng
      Sovarebacken åker
      Sparmans åker
      Sparmanshemmet åker
      Spelemossen mosse
      Spelmansmossen odlad mosse
      Spetsaskog hage
      Staggdalen äng
      Stallabergsgärdet åker
      Stallalyckan åker
      Stallyckan åker
      Stankgärdet åker
      Statslyckan åker
      Stenkvill cañonformation
      Stenkätten hage
      Steneholmslyckan åker
      Stockholmslyckan åker
      Stora hagen hage
      Stora tomt ängsmark
      Storegransstenen råmärke
      Storegöl göl
      Storemossen odlad mosse
      Storetomt äng
      Storgärdet åker
      Storlyckan åker
      Stormon mo
      Storodlingsmaden mad
      Storviken vik
      Storåkern åker
      Storån Saknas
      Storängen äng
      Storängen skogsmark
      Storängen skogsmark
      Storängsgatan väg
      Storängshacket åker
      Storängskällan källa
      Storängslyckan åker
      Storängsmossen åker
      Strängen äng
      Strömmabäcken Saknas
      Strömmabäcken bäck
      Strömmaliden vägbacke
      Stubbfällorna hage
      Stugugärdet åker
      Stugulyckan åker
      Stängselängen äng
      Sunddalen åker
      Surhålan åker
      Suråkern åker
      Svallarpsgärdet åker
      Svartkärret kärr
      Svartekärrsmossen åker
      Svartemossen kärr
      Svensängen äng
      Svens fällor utmark
      Svinakärret kärr
      Svinkärret äng
      Syrefällan hage
      Sågkvarnslyckan åker
      Södra gärdet åker
      Södra gärde åker
      Södra hagen hage
      Södralyckan åker
      Sörahagsgärdet åker
      Sörbygärdet åker
      Sörkärret kärr
      Sörängen äng
      Sörängsgärdet åker
      Tobacken äng
      Tomt, Lilla äng
      Tomt, Stora äng
      Tomtaviken vik
      Tomtelandet åker
      Tomtemaden åker
      Tomten äng
      Tomtevik vik
      Tomtgärdet åker
      Tomtkällan källa
      Tomtlyckan åker
      Tomtåkern åker
      Torpaliden landsvägsbacke
      Torpalyckan åker
      Torpamossarna odlad mosse
      Torpgärdet åker
      Torphagen hage
      Torphagen hage
      Torphultet äng
      Torplandet åker
      Torplyckan åker
      Torplyckorna åker
      Torpåkern åker
      Torpängen äng
      Totarpsmossen odlad mosse
      Tredingen hage
      Tresnippen åker
      Trollegata berg
      Trädgårdslandet åker
      Trädgårdslyckan åker
      Trädgårdsängen äng
      Trätemossen mosse
      Tummen kärr
      Tuvabolet åker
      Tångabergslyckan åker
      Törnemossen odlad mosse
      Ugglelyckan åker
      Utvaberg höjd
      Undantagslyckan åker
      Utjorden hage
      Utjordsgärdet åker
      Utjordslyckan åker
      Utjordshagen hage
      Utlyckan åker
      Utmossarna odlad mosse
      Utmossen odlad mosse
      Vadavägen väg
      Vadholmsgärdet åker
      Vargkärret kärr
      Vattenlösaån å
      Venmaden mad
      Vetekullen åker
      Viggen äng
      Vildmossen mosse
      Vilkullen backe
      Vintorpsberget höjd
      Vinterliden landsvägsbacke
      Vintorpsmossen odlad mosse
      Virkullen åker
      Hvithällagärdet åker
      Hvithällaliden backe
      Hvithällamossen odlad mosse
      Vyssjagärdet åker
      Våtmaden mad
      Våtängen äng
      Vägbiten åker
      Västeråkern åker
      Västra gärdet åker
      Ågärdet åker
      Ågärdet åker
      Åholmen äng
      Åkerlyckan åker
      Åkrokarna äng
      Åkroksmossen odlad mosse
      Åkärret kärr
      Ålarpsbäcken bäck
      Ålens plan åker
      Ålkistekärret kärr
      Åsa triangelpunkt
      Åsabacken höjd
      Åshagen hage
      Åttingsskiftena åker
      Åttingsängen äng
      Älvekälla källa
      Ängsgärdet åker
      Ängshagen hage
      Ängshultet äng
      Ängelyckan åker
      Ängsmossen odlad mosse
      Äspedalen äng
      Äspehagen hage
      Äspekroken kärr
      Äspelidliden landsvägsbacke
      Äspelunden äng
      Äspetomten äng
      Öbacken höjd
      Ögärdet åker
      Ökärret kärr
      Ölandsgärdet åker
      Ölyckan åker
      Ömossen odlad mosse
      Ören åker
      Öråkersgärdet åker
      Österås udde udde
      Österäng äng
      Östragärdet åker

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.