ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stengårdshults socken : Mo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 239 Bebyggelsenamn : 83 Naturnamn : 71
Stengårdshult sn Abborragölen göl Stengårdshult sn Backaviken Saknas
Stengårdshult sn Abborragölen göl Stengårdshult sn Barnö Saknas
Stengårdshult sn /Se Backaviken vik Stengårdshults sn sn Bergö Saknas
Stengårdzhulta Saknas Barnö ö Anderstorp by Bockö Saknas
Stengårdshult sn Bergö ö Anneberg bs Bråten kulle
Stengårdshult sn Björkudden udde Backarna t. Brännåsen Saknas
Stengårdzholt Saknas Björnabacken terräng Backen avs. Flasmossen Saknas
Stengårdshult sn Björnbacken skogsmark Björkelund t. Flataholmsmossen Saknas
Stengårdshult sn Boakärret terräng +Bron t. Fåfängabäcken Saknas
Saknas Saknas Boakärret terräng Bråten bebyggelse Fåfängafallet Saknas
Stengårdshult sn Bockafloarna floar Bubbarp bebyggelse Fängshattagölen Saknas
Stengårdshult sn Bockö ö Dalabäcken, Södra avs. Grenen åker
Stengårdshult sn Bondamossen mosse +Dalen bs Gräsberget kulle
Stengårdshult sn Bondön terräng Fjällen bebyggelse Hagabäcken Saknas
Stengårdshult sn Bredmadsmossen mosse +Gräsryd t. Hallabo göl Saknas
Stengårdshult sn Bredmossen mosse Gunnarsbo gd Hallagölen Saknas
Stengårdshult sn /Se Brokemossen mosse Gunnarsbo bebyggelse Hejden ängs- o. skogsmark
Stengårdshult sn /Se Bron ägomark Gärdesbacken hmd Hjärpagölen Saknas
Stengårdshult sn /Se Bråtakullen kulle Göljåsen bebyggelse Hullsån Saknas
Stengårdshult poststation /Se Brännegölen göl Hagadal bs Hägnagölen Saknas
Bubbarp gd Brännekärret kärr Hallabo bebyggelse Hättan åker
Bubbarp gd Brännorna terräng Hallaboryd bebyggelse Juddesjön Saknas
Bubbarp bebyggelse Bäckarydet terräng Horshult bebyggelse Jättadansen sten
Bubbarp gd Dalen terräng Hultafors lht Kidö Saknas
Fjällen bebyggelse Dammen terräng +Hyltorna bebyggelse Kinnaviken Saknas
?Gunnarsbo by med kvarn Duvbäcken bäck Håkanstorp bebyggelse Knallsåker Saknas
Gunnarsbo gd /Se Evighetsberget berg (triangelp.) Hösabo bebyggelse Kolsjöarna Saknas
Hallabo by Fjällen ägomark Kolabo gd Korssjö(?) Saknas
Hökhult torp /Se Fjällen terräng Kolabo bebyggelse Kringelgöl Saknas
*Kanstorp Saknas Flasmossen mosse Krikbo rote område Kringelmaden Saknas
Kanstorp Saknas Flataholmsmossen mosse Kulshestra Saknas Krokgöl Saknas
Kullshestra gdr /Se Flataholmsmossen mosse /Se Kullshestra Västergård Saknas Kulsegölen Saknas
Kulhestra gd /Se Fåfängabäcken bäck Kullshestra Östergård Saknas Kåtlidsbergen höjd
Käshult bebyggelse Fåfängafallet fall +Kåtliden t. Lillesjön Saknas
Lindhult bebyggelse Fågelåsagölen göl Kärr bebyggelse Lillesjön Saknas
Lindhult gdr Fågelåsagölen göl Käshult bebyggelse Linneberget Saknas
Pung bebyggelse Fängskattagölen göl Lillegård bebyggelse Munkberget Saknas
Stirersholt, se Styrshult by Fäudden udde Lindhult bebyggelse Märkesgölarna Saknas
*Stommen f.d. gd Gastakullen berg Lunnarsbo bebyggelse Nabben udde
Styrshult by Getaryggen skogsland Lyckorna avs. Orramossen Saknas
Styrshult by Gränsgölen göl Lövåsen t. Oset utlopp
Tranhult bebyggelse Gräsrydet terräng, kärr Majebo bebyggelse Pinnarebäcken Saknas
Tranhult by /Se Gräsrödjan terräng Malleberg bs Planakullen Saknas
Virvhult by /Se Grävlingahallen terräng Mosebo bebyggelse Prästö ö
Åsafors järnbruk /Se Gylfgölen göl +Planen t. Pungs sand sandstrand
  Göljåsen terräng Plombo by Radan å
  Hallabogöl göl Plombo Saknas Rakalven sjö
  Hallagölen göl Pung bebyggelse Signalen ursiktspunkt
  Hjälmsbackarna terräng Radaholm kvarn o. såg Skogö Saknas
  Holmsebro bro? /Se Rosenlund hmd Skärbäcken Saknas
  Holmsebro bro? /Se Sandsebo Saknas Slättö Saknas
  Holmsjömossen mosse Sjölund bs Stengårdshultssjön Saknas
  Holmsjön sjö Skattegård bebyggelse Store mosse Saknas
  Holsmossen mosse +Skogen t. Styrshultsviken Saknas
  Hulebosjön, se Rasjön sjö +Skuttet t. Sundsmossen Saknas
  *Hulebosjön (trol. Rasjön) sjö Sommarhult bebyggelse Svansjö sjö
  Hulsöfjäll berg Stengårdshult prästgård Svanån Saknas
  Hulsöån å Stengårdshult Prästgård Saknas Svartgöl Saknas
  Hultet terräng Stenliden bebyggelse Svinsjön Saknas
  Hundahultsbäcken bäck Storegård bebyggelse Ulvö Saknas
  Hylaberget berg Stuveryd by Virvhultsknatt bergknalle
  Hylamossen mosse Stuveryd bebyggelse Yabäcken Saknas
  Hyltorna terräng Styrshult bebyggelse Yasjön Saknas
  Hyndegölen göl Svenstorp t. Åsagölen Saknas
  Håkantorp terräng Säldeberget bebyggelse Äckra åker
  Hålkärrsmossen mosse Sörgården hmd Älgabäcken Saknas
  Hägnagölen göl +Sörgärdet t. Älgabäcken Saknas
  Högerydet terräng Sörskogen avs. Älmhultsgölen Saknas
  Högsmossen mosse Tjärbacken avs Älmhultsrydet Saknas
  Juddesjö sjö Tranhult bebyggelse Ösjön Saknas
  Juvarydet terräng Tranåsen t. Östboredden del av sn
  Järpagölen göl Tunnabo bebyggelse  
  Järpastenen sten Tåbo bebyggelse  
  Jättadansen terräng Virvhult bebyggelse  
  Jättakullen terräng Virvhult by  
  Kalven, se Tunebosjön sjö Västergård bebyggelse  
  Kalven sjö Västergård bebyggelse  
  Kalven sjö Åsabrännan bebyggelse  
  Karlbergsåsen triangelpunkt Åsafors bruksanläggning  
  Kiddö ö +Ängen t.  
  Kilesten sten Ödegärdet avs.  
  Klockekullen höjd Östergård bebyggelse  
  Knallen udde Östergård bebyggelse  
  Knattaberget berg    
  Kolasjön sjö    
  Kortliden terräng    
  Kortlidsbergen berg    
  Kosjön sjö    
  Kraftas terräng    
  Kringelgölen göl    
  Krokgöl göl    
  Krokgölsmossen mosse    
  Kråkehall terräng(?) (gränsmärke?)    
  Kullsebäcken bäck    
  Kullsegölen göl    
  *Kullsistra skog skogsparti    
  Kvarnabogölen göl    
  Kvarnamossen mosse    
  Källaregrav terräng(?)    
  Källernabben terräng    
  Kärrsmosse mosse    
  Ladrödjan terräng    
  *Lagmansrö gränsmärke    
  Ledmossen mosse    
  Lerbäcken bäck    
  Lillesjön Saknas    
  Lillesjön sjö    
  Lillesjön sjö    
  Lyckås terräng    
  Långaremossen mosse    
  Långemossen mosse    
  Långö ö    
  Lämmarydet terräng, kärr    
  Lövåsen terräng    
  Mariehill ö    
  Marielund ägomark    
  Marstrand terräng    
  Medelsröret ägomark    
  Märkesbro bro /Se    
  Märkesbro bro /Se    
  Märkesgölen, Lilla göl    
  Märkesgölen, Stora göl    
  Märkesängen terräng    
  Nabben udde    
  Nabben udde(?)    
  Nabben udde    
  Norrskogmossen mosse    
  Näset terräng    
  Orramossen mosse    
  Oset terräng    
  Pinnarebäcken bäck    
  Planakullen höjd    
  Plåtkullen terräng    
  Radan älv    
  Radan älv    
  Radaån å /Se    
  Radkalven, l. Kalven sjö /Se    
  Radkalven sjö /Se    
  Rakalven sjö    
  Rakarven sjö    
  Rakalven sjö    
  Rakalven sjö    
  Rakalvsmossen mosse    
  Rasjön, se Hulebosjön sjö    
  Rasjön sjö    
  Rasjön sjö    
  Rasjön sjö    
  Rasjön sjö    
  Rasjön sjö    
  Rasjön sjö    
  Rasjön sjö    
  Rasjön sjö    
  Rasjön sjö    
  Rasjön sjö /Se    
  Råcknabäcken bäck    
  Råkalven sjö    
  Rävaberget berg    
  Rödjorna terräng (ägomark?)    
  Sillamossen mosse    
  Sjunkesmaden sankmark    
  Skantamossen terräng    
  Skogen terräng    
  Skogö ö    
  Skräddargölen sjö    
  Skurubo terräng    
  Skärbäcken bäck    
  Slättö ö    
  Sommarhult terräng(?)    
  Stenbäcken bäck    
  Stengårdshultssjön sjö    
  Stengårdshultsjön sjö    
  Stengårdshultsjön sjö    
  Stengårdshultasjön sjö    
  Stengårdshultsjön sjö    
  Stengårdshultasjön sjö    
  Stengårdshultsjön sjö    
  Stengårdshultsjön sjö    
  Stengårdshultasjön sjö    
  Stengårdshultasjön sjö    
  Stengårdshultasjön sjö    
  Stenkullen terräng    
  Stenstorp terräng    
  Stockamad terräng    
  Stockamad sankmark?    
  Store mosse mosse    
  Store mossen mosse    
  *Storsjön sjö    
  Styrshultaviken vik    
  Sundsmossen mosse    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svanån å    
  Svanån å    
  Svanån å    
  Svartegöl göl    
  Svartegölsön terräng    
  Svartekärret terräng    
  Svenshult terräng o. ägomark    
  Svinsjön sjö    
  Säggemossen mosse    
  Säldeberget berg /Se    
  Sänkesmossen mosse    
  Sörgärdet ägomark    
  Tjärbrännemossen mosse    
  Tjärbrännsmossen mosse    
  Tjärbrännsmossen mosse    
  Torpängen terräng    
  Trindmossen mosse    
  Trånghalsmossen mosse    
  Trälängen terräng    
  *Tunebosjön (nu Kalven) sjö    
  Tunebosjön, se Kalven sjö    
  Uddagölen göl    
  Ulvö ö    
  Vadet terräng    
  Vargadansen terräng    
  Yamaden terräng    
  Yasjön sjö    
  Årydet terräng    
  Åsagölen göl    
  Åsagölen göl    
  *Ädsjön sjö    
  Älgabäcken bäck    
  Älgabäcken bäck    
  Älingamossen mosse    
  Älmhultabäcken bäck    
  Älmhultagölen göl    
  Ängen terräng    
  Änghagsudden udde    
  Änglatorp terräng    
  Äspingaön terräng    
  Örnaberget berg    
  ?Ösjön sjö    
  Ösjön sjö    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.