ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bondstorps socken : Mo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 123 Naturnamn : 319 Bebyggelsenamn : 135 Naturnamn : 79
Bondstorp sn Abborragöl göl Bondetorp socken Blodgöl göl
Bondstorp sn /Se Abborragöl, Lilla göl Bondstorp sn o. by Bolet slåttermark
Bondstorp sn Bistorkamossen mosse Bondstorp sn Bondstorpa kullar höjder
Bondstorp sn Björkedalen terräng Bondstorp sn Bongebosjön sjö
Bondstorp sn Björkelund terräng Anderstorp t Bongebosjön sjö
Bondstorp sn Björkgöl göl Anderstorp torp Bonnagölen göl
Bondstorp sn Björkö ö *Aspelund lht Borisköpagölen göl
Bondstorp sn Björnabacken terräng Aspelund bs Borisköpa lider lider
Bondstorp sn Björnö terräng (?) Bet Saknas Brogärdet gärde
Bondstorp sn Blodgöl göl Bet gård Bråtorna hagmark
Bondstorp sn Blodgöl göl Beth by Bråtö råmärke
Bondstorp sn Blågöl göl Björnö t Brännemaden mad
Bondstorp sn Blåmaden terräng Boarydet soldattorp Brännemossen mosse
Bonstorp sn Boafällan terräng (?) Bogla gård Danebron bro
Bondstorp sn Bocksmossen mosse Bogla, Norra o. Södra gårdar Danebron bro
Bondstorp sn Bocksåsen ås Bogla ryd bs Danemossen mosse
Bonstorp sn Bodarödjorna ägomark Bombergs t Domareängen äng
Bonstorp sn Boglaryd terräng Bondstorp Saknas Erika röja skog
Bonstorp sn Bondstorpsbacke berg (triangelp.) Bondetorp by Finnadals gjuta jordbro
Bondstorp sn Bondö ö Bondstorp pst Flatvattnet göl
Bonstorp sn Bondö terräng Bondstorp klockaregård gård Flatvattnet sjö
Bondstorp sn Bondögölarna gölar Bondstorps Mellangård gård Getabron bro
Bondstorp sn Bongebogöl göl Bondstorps Prästgården gård Gettrabogölen göl
Bondstorp sn Bongebogöl göl Bongebo gård Gnistergöl göl
Bondstorp socken *Bongebomossen mosse Bongebo, Stora o. Lilla gårdar Gäddgölen göl
Bonstorp Saknas Bongebosjön sjö Borisköp gård Hagagölarna gölar
?Bondstorp sn Bonnagölen göl Borisköp by Hagelgölarna smågölar
Bondstorp sn Borisköpasjön sjö Braskabo t Hagesjön sjö
Bondstorp sn Borisköpssjön sjö Braskabo t Hagesjön sjö
Bondstorp sn Bredmaden terräng Bredmaden t Hittegöl göl
Bondstorp sn Broketagölen göl Buddebo gård +Horkarlemossen mosse
Bondstorp sn Bron ägomark (?) Buddebo by Hultena bergknallar
Bondstorp sn /Se Bråten terräng Byafälla lht Hultorna slåtteräng
Bondstorp sn /Se Bråtö terräng Byafällan t Hylteberget berg
Bondstorp sn /Se Brändamad terräng Bäck gård Högalid backe
Bondstorp sn /Se Brännegölen göl Bäck gård Kalven sjö
Bondstorp sn /Se Brännekullen kulle Bäckadal avs Kogölen göl
Bonstorp, numera Bondstorp sn /Se Buddebobäcken bäck Ekornahult gd Kogölen göl
Bondstorp sn /Se Bäckadal ägomark Ekornahult by Kogölsbäcken bäck
Bondstorp sn /Se Bäckängen terräng Ekornahult by Kärret slåtteräng
Bondstorp sn /Se Danebron bro Ekornhult by Lomsjön sjö
Bet by Danemossen mosse Lilla Ekornahult gård Långarydet skog
Bet gd Danemossen, Södra mosse Engslund lht Långvattnet sjö
Bet gd /Se Djupalaggen terräng Finkabo t Långvattnet sjö
Björnö t Djuravadsön terräng Furuberg bs Långö ö
Bogla gd Domareängen terräng Gethrabo by Lövåsen bergknalle
Bogla gård *Domstensmossen mosse Gettrabo by Mossjön sjö
Bogla by /Se *Domstens mosse mosse Gräsö t Mossjön sjö
Bondstorp by Drakabackarna terräng Gräsö torp Myrbacken skogsskift
Bondstorp by Finnamossen mosse Gölen t Nyängarna ängar
Bondstorp poststation /Se Finnamossen mosse Hjortabrännorna torp Palsbo hägne hage
Bondstorps hembygdsgård Saknas Flatehallar terräng Hålabo Saknas Radkalven sjö
Bonestorp by Flatvattnet sjö Holabo by Rakalven sjö
Bongebo gd Fogdemossen mosse Holabo by Rasjön sjö
Borisköp gd Fredsparken terräng Lilla Holabo Saknas Rasjön sjö
Braskabo förr soldattorp /Se Fågelåsagölen göl Lilla Holabo gård Rovattnet sjö
Bredamålen gd /Se Fågelåsagölen göl Hultet torp Rödvattnet sjö
Buddebo by Fågelåsamossen mosse Hägnen t Rövattnet sjö
Buddebo gd Fågelåsen ås Hägnen torp Saxarna skog
Buddebo by Fängshattagölen göl Hässledalen torp Skärsjön sjö
Bäck gård Fängshatten terräng Högås t Smörklämman backe
Bäck gd Fängshatten terräng Högås torp Stensjön sjö
Bäck gård Fängshatten, Södra terräng Johansbo t Stockeviken vik
Bäck gd Fäudden ö Johansbo lht Stormossen mosse
Bäck gd Getabron bro Jonsbygget lht Stöpelseliden lid
Bäck gård Getamaden terräng Kanshestra by Svansjö sjö
Bäck gd Getamadsmossen mosse Kanshestra gård Svansjön sjö
Ekornahult by Gettrabosjön sjö Kanshestraryd t Stretelid lid
Ekornahult gd Gettrabosjön sjö Kanshestra ryd torp Svanån å
Ekornahult by Gnistegöl göl Kariabo stuga Svinsjön sjö
Ekornahult by Granås ås Karins röja backstuga Södra vässel hällflöde
Ekornahult by Grytö terräng Klockaregården gård Sörhultamossen mosse
Lilla Ekornahult gård Gräsgöl göl *Kullen stuga Sörsjön sjö
Stora Ekornahult gård Gräsö terräng Ledet torp Tjuvanabben skogsudde
Ekornahult by Gräsö terräng Ledet torp Tranemaden mad
Gettrabo by Gräsögöl göl Lyckås bs Trollamossen mosse
Gettrabo by Grönegöl göl Lyckås lägenhet Tvåsjöarna sjöar
Gättrabo by Gröneslätt terräng Långhult lht Unnarydsmon skog
Gettrabo by Grönsjön sjö Låsabygget torp Ån å
Gättrabo by Gäddegölen göl Lökebacken gård  
Gettrabo by Gäddegöl göl Mosshult by  
Gettrabo by Gäddegöl göl Måsshult by  
Gettrabo by Gäddegölen göl Mosshult Norrgård Saknas  
Gettrabo by Gäddåsen ås Måsshult Norregård by  
Gettrabo by /Se Gäddåsen ås Norra Mosshult gård  
Gettrabo by /Se Gärdesmossen mosse Mosshult Södergård Saknas  
Gettrabo by /Se Gästabudsbacken terräng Södra Mosshult gård  
*Gröntorp, Lilla förr torp Gölagöl göl Måsshult Södergård by  
Hestra, se Kanshestra indr. militiebost. Gölen terräng Myrebacken torp  
*Hidinge ?förr by Göljåsagölen göl Nya kyrkogården Saknas  
Hyltan gård /Se *Haga mosse terräng Nybyggat t  
Kanshestra indr. militiebost. /Se *Haga mosse mosse Nylund bs  
Kanshestra gd /Se Hagelgölarna gölar Palsbo by  
Kanshestra gd /Se Hagsjömossen mosse Palsbo by  
*Karmabo t Hagsjömossen mosse Palsbo Norrgård gård  
Kullen stuga Hagsjön sjö Palsbo Södergård gård  
*Liitegerenn förr tp Hallabo terräng Prästegården gård  
*Liitegeren förr torp Hallåsaön terräng Rasjö lht  
Måshult g Hallåsen terräng Rasjö Saknas  
Måsshult by Hestrabäcken gränså Rasten gård  
Mosshult, Norra by Hestramossen mosse Rasten gård  
Mosshult, Södra by *Hestra mosse mosse Ryttaretorpet lht  
Måsshult by Hestramossen mosse Ryttaretorpet torp  
Måsshult Norregård by *Hestra Stormosse myr Sjöbo gård  
Norra Mosshult gd Hidet skogsmark Sjöbo by  
Måsshult Södergård by Hittegöl göl Sjölund f.d. torp  
Måsshult Södergård by Hittegöl göl Sjötorp torp  
Södra Mosshult gård Hittåsen terräng Sjövik t  
Mosshult by /Se Hjortabrännan terräng Sjövik backstuga  
Myrebacken t Hjortabrännan terräng Skogslund bs  
Palsbo by Hjortåsen berg Skogslund backstuga  
Palsbo by Hjortåsen berg /Se Stensbro stuga  
Rasjö masugn bruk /Se Hjälmåsarydet terräng Stora Ekornahult gård  
?Rasten gård Horkarlamossen mosse Storåker avs  
Rasten torp /Se Horkarlaön terräng Strängsbo by  
Rasten by /Se *Horsagölen göl Strängsbo by  
Sjöbo by Horsarp triangelpunkt(?) Strängsbo Västergård gård  
Strängsbo Västergård gård *Horsaskogen skog Strängsbo Östergård gård  
Strängsbo Östergård gd *Hulebosjön (trol. Rasjön) sjö Svenstorp torp  
Strängsbo gård /Se Hultamossen mosse Sågebacken torp  
Strängsbo by /Se Hultamossen mosse Södra torp torp  
Strängsbo by /Se Hultet terräng Sörhult f.d. torp  
*Torstene Saknas Husö ö Tunneberg torp  
  Hyltorna terräng Vilan bs  
  Hyltorna terräng Västerlid lht  
  Hålebäck bäck Västerlid backstuga  
  Hålfällan terräng Yabäcken lht  
  Hålmossen mosse Yabäcken torp  
  Hägnen terräng Åbacka torp  
  Häjden terräng Åsalund lht  
  Häjden skogsmark Åsalund torp  
  Hässledalen terräng Ängabacken avs  
  Hästhagen terräng Ängabacken torp  
  Högeknölen berg (?) Ängslund stuga  
  Högås terräng Östergården gård  
  Högåsabergen berg    
  Hökakullarna kullar    
  Ingebomossen mosse    
  Johansbo terräng    
  Jonsbygget terräng (?)    
  Kalagöl göl    
  Kalvagöl göl    
  Kalven sjö /Se    
  Kalven sjö    
  Kariabo terräng (?)    
  Karpåsen ås    
  Kiddarödjan terräng    
  Klosterbacken fornlämning    
  Klosterhagen terräng /Se    
  Kogöl göl    
  Kogölsbäcken bäck    
  Komaden vik(?)    
  Komadsudden udde    
  *Konstra skog skogsparti    
  Korpanabben ö    
  Korsrödjan terräng    
  Krokgöl göl    
  Krokgölsmossen mosse    
  Kullarna terräng    
  Kullö ö    
  Kvarnabacken terräng    
  Kvarnagärdet terräng    
  Kyrkmossen mosse    
  Kållåsamossen mosse    
  Kåperydsmossen mosse    
  Käringabron bro(?)    
  Kärleksön ö    
  Lersjön sjö    
  Lindö terräng    
  Linneknölen berg(?)    
  Lomsjön sjö    
  Lyckås terräng    
  Långhultmossen mosse    
  Långhyltan terräng    
  Långvattnet sjö    
  Långö sankmark    
  Långö öar    
  Långömossen mosse    
  Låsabygget terräng    
  Låsamossen mosse    
  Lövrödjorna terräng    
  Lövö terräng    
  Milabackarna terräng    
  Mosshult triangelpunkt    
  Mossjön sjö    
  Mossjön sjö    
  Myrbacken terräng    
  *Nissakällan källa    
  *Nissakällan källa    
  Nissastigen väg    
  Norratorp terräng + ägomark    
  Norrskog skogsområde    
  Nybygget terräng + ägomark    
  Nylund terräng + ägomark    
  Ormanäset näs    
  Orrabacken terräng    
  Paddegöl göl    
  Paradiset ö    
  Prästamossen mosse    
  Prästanabben udde    
  Pukagölen göl    
  Rakalven sjö    
  Radkalven sjö    
  Rakalven sjö    
  Rakalven sjö    
  Radkalven l. Kalven sjö /Se    
  Rasjön, se Hulebosjön sjö    
  Rasjön sjö    
  Rasjön sjö    
  Rasjön sjö    
  Rasjön sjö    
  Rasjön sjö    
  Rasjön sjö    
  Rasjön sjö    
  Rasjön sjö    
  Rasjön sjö /Se    
  Rasjön sjö /Se    
  Revlan terräng    
  Revlarna terräng    
  Rockö terräng    
  Rockömossen mosse    
  Runnösbäcken bäck    
  *Rusasjön sjö    
  Råkalven sjö    
  Rödvattnet sjö    
  Saxarna terräng    
  *Scaptoemofoe mosse    
  Sjötorpahagen terräng    
  Sjötorpet terräng    
  Sjöviken vik    
  Sjöviksön ö    
  Skantaberget berg    
  Sketnemossen mosse    
  Skogsgölen göl    
  Skogslund terräng (ägomark?)    
  Skogö ö    
  Skäkteviken vik    
  Skärsjön sjö    
  Slätakärr kärr    
  Slättarödjan terräng    
  Snarbacken terräng    
  Snarmossen mosse    
  Stackesbäcken Saknas    
  Stenar, Store stenar(?)    
  Stenbäcken bäck    
  Stenknölen berg(?)    
  Stenlidsbergen berg    
  Stensjön sjö    
  Stenöarna öar    
  Stockeviken vik    
  Storaö terräng    
  Store dunge skogsmark    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Storön terräng    
  Svalviksudden udde    
  Svansjöbäcken bäck    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svanån å (gräns-å)    
  Svanån å    
  Svartegölsön terräng    
  Svartemossen mosse    
  Svensjömossen mosse    
  Svenskyrka terräng(?)    
  Svenstorp terräng    
  Svinsjön sjö    
  Svärtegölen göl    
  Svärtegölsmossen mosse    
  Sågebacken terräng    
  Sänkesgöl göl    
  Sänkesmossen mosse    
  Södratorp terräng    
  Sörhultamossen terräng    
  Sörhultet terräng    
  Sörsjö sjö    
  Sörsjö sjö    
  Sörängen terräng    
  Tjuvadungen terräng    
  Tjärbrännsudden terräng    
  Torsmossen mosse    
  Tranemaden terräng    
  Tranflyet mosse    
  Trangöl göl    
  Trollaberget berg    
  Trollamossen mosse    
  *Trolleberg terräng    
  Trolleberg berg    
  Trolleberg berg    
  *Trollmossen mosse    
  Tubbebobäcken gränsbäck    
  *Tunebosjön (nu Kalven) sjö    
  *Tunnebosjön, se Kalven sjö    
  Tuvamossen mosse    
  Tvärgölen, St. göl    
  Tvärsjöarna sjöar    
  Tväsjöarna sjöar    
  Tväsjöarna sjöar    
  Törneberg terräng    
  Törnebergsåsen ås    
  Ulvö terräng    
  Vargafällorna terräng    
  Våkö, Lilla ö    
  Våkö, Stora ö    
  Västerlund terräng    
  Västersjön sjö    
  Åbacka terräng    
  *Åsagöl göl    
  Åsalund terräng    
  Åsen ägomark    
  Älmhultabäcken bäck    
  Ängabacken terräng(?)    
  Öråsen terräng    
  Östersjön sjö    
  Österåsen skogsland    
  Östre mosse mosse    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.