ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Malmbäcks socken : Västra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 260 Naturnamn : 295 Bebyggelsenamn : 487 Naturnamn : 162
Malmbäck sn Abberyet terräng Malmbäcks socken socken Agngölen göl
?Malmbäck sn Abborrabacken terräng Malmbäcks socken socken Assabolet äng
Malmbäck socken Abborrberget berg Malmbäcks sn sn Assamaja åker
Malmbäck socken Agnegölen göl Malmbäcks sn sn Bastaviken vik
Malmbäck socken Alestubbabäcken bäck Malmbäck sn Bastängen äng
Malmbäck sn Algotamossen mosse Malmbäck sn Berguvaberget höjd
Malmbäck sn Andershall terräng +Abberydet t Bjurahålet äng
Malmbäck sn Anderstorp terräng Abberydet t. Bjurakullen höjd
Malmbäck sn /Se Annebacke ägomark Abrahamstorp t Björnmossen mosse
Malmbäck sn Backen ägomark +Anderstorp t Blakebäcken bäck
Malmbäck socken Bastuviken vik Aspelund avs Blakerna mad
Malmbäck sn Bengtsäng terräng Berg bebyggelse Blakorna äng
Malmbäck socken Berg triangelp. Berg gård Blekamossen mosse
Malmbäck sn Berghagen terräng Berg by Blekamossen Saknas
Malmbäck sn Bjurahålet terräng Berget avs Bodmossen mosse
Malmbäck sn Bjurakullen kulle Berget avs Bolsterbergen höjder
Malmbäck sn Björkholmen ägomark (+terräng) Berghagen t Bredmossen mosse
Malmbäck sn Björkudden udde Björkelund avs Brokullen kulle
Malmbäck sn Björnamossen mosse Björkelund bs Brudabergen berg
Malmbäck sn Blekabäcken bäck Björkmarken bebyggelse Brudberget höjd
Malmbäck sn Blekabäcken bäck Björkemarken hmd Brunserydssjön Saknas
Malmbäck sn Blekamossen mosse Boholm bs Brunserydssjön sjö
Malmbäck sn Blekamossen mosse +Bommen t Bråne hag gärdesgård
Malmbäck sn Blekamossen mosse Botarp bebyggelse Bylterna gärden
Malmbäck sn Bodamossen mosse Botarp gård Byxen slåtteräng
Malmbäck sn Bommen ägomark Brandstorp torp Dalen äng
Malmbäck sn Brandstorp terräng Bredstorp bebyggelse Digölen Saknas
Malmbäck sn ?Bredmossen mosse /Se Bredstorp gård Digölen göl
Malmbäck sn Bredmossen mosse Bredstorp by Digölen göl
Malmbäck sn Bretoftagölen göl Broen t. Drängagråten slåtteräng
Malmbäck sn Britalyckan terräng Brunseryd bebyggelse Esstorpasjön sjö
Malmbäck sn /Se Broakullen terräng Brunseryd gård Fagerhultssjön Saknas
Malmbäck sn /Se Broängarna ägomark Brunseryd by Fallasjön Saknas
Malmbäck sn /Se Brudabergen terräng Brunsetorpet torp Fallasjön sjö
Malmbäck sn /Se Brunsesjön sjö +Brånen t Finnmossen mosse
Malmbäck sn /Se Dalen ägomark(?) Bäckadal avs Fröagölen Saknas
Malmbäcks kyrka Saknas Dammen ägomark Bäckaryd gård Furuberget berg
Berg by Dammen damm Böcklarebo bebyggelse Fåratången udde
?Berg by Digölen göl Böcklarebo hmd Fäkte ål mad
Berg gd Dilshagen terräng Dalen bs Fäktehål äng
*Bergtorp gd Domarringen terräng Dalen bebyggelse Gastarydledet led
Botarp gd Domarringen terräng Dalen lht Gibbarpssjön Saknas
Botarp gd Döljas terräng Dalen hmd Gubbagölen Saknas
*Bredegården gd Edvardavallen terräng Dammen bebyggelse Gubbrlider lider
Bredstorp by Ekelsjöån å Dammen hmd Gyamossen Saknas
Bredstorp gd Enekullen höjd +Dankebo t Gya mossen mosse
Bredstorp by /Se Erlandstorp triangelpunkt Dankebo t. Gäddevassudden udde
Bredstorp by /Se Fagerhultasjön sjö Digölshagen t Hallen höjd
Brunseryd by Fallamossen mosse Driften lht Hatten backe
Brunseryd by Fallasjön sjö Dungen hmd Hjortafällemossen mosse
Brunseryd gd Filebo ägomark Dungen backstuga Hulten utägor (skog och mossar)
Brunseryd gd Flisberget berg Ekeryd torp Hungerkullen Saknas
Brunseryd by /Se Fredsparken terräng Ekhammar bebyggelse Hägnerna äng
byærghe, se Berg Saknas Fridhemsmossen mosse Ekhammar t Högaled grind
Bäcklarebo hmd Fridungen terräng Ekhult bebyggelse Högelid höjd
Ekhult gd Fröagölen göl Ekhult gård Högeråsen höjd
Erlandstorp gd Fröjdafällan terräng Ekhult gård Junkadungen ö
Estenstorp by Furuberget berg Enekullen t Jättestenen sten
Estenstorp by Fågelmossen mosse Elmhult gård Kaffeön ö
Estenstorp by Fågelmossen mosse Elmhult hmd Kajsa äng
Estenstorp by Fäktehål terräng Elmhult by Kansjön sjö
Estenstorp by Fällan ägomark Erlandstorp bebyggelse Kansjösjön Saknas
Estenstorp by Fällan terräng Erlandstorp gård Kitte floe göl
Estenstorp by Gibbarp triangelpunkt Erlandstorp by Kitte floe göl
Estenstorp by Gibbarpasjön sjö Estenstorp bebyggelse Klappasjön Saknas
Estenstorp by Gyamossen mosse Estenstorp gård Klappasjön sjö
Estenstorp by Gyamossen mosse Esstorp by Klumsängen äng
Estenstorp by Gyamossen mosse Fagerberg bebyggelse Klunkaviken vik
Estenstorp gd Gölen göl Fagerberg gård Klövhalleliden lid
Estenstorp by /Se Hagalyckan ägomark Fagerhult bebyggelse Korpamossen mosse
Estenstorp by /Se Hagalyckan ägomark Fagerhult gård Korpö ö
Estenstorp by /Se Hallagölen göl Fagerhult gård Kossebergen höjd
Estenstorp by /Se Hallalyckan ägomark Falla bebyggelse Krokamossen mosse
Estenstorp by /Se Hallen terräng Falla gård Kummermaderna Saknas
Estenstorp by /Se Havrekärr kärr Falla gård +Kungabackarna Saknas
Fagerberg gd Hjortafällan terräng Falla utjord Kungsbacken höjd
Fagerhult gd Hjortafällemossen mosse Fallnafors Saknas Kyrkefällorna hage
Fagerhult gd /Se Holmamossen mosse Fallnaforss Södreg. gård Kyrkmossen mosse
*Fajarehemet torp Hovslagaremossen mosse Fallnaforss gård Kyrkogården åker
Falla gd Hudaryds torvmosse mosse Filebo t Käringbergen höjd
Fallnafors by /Se Hult, Östra ägomak Filebo grenad. torp Lammungarumpen udde
Fallnafors by Hulten ägomark Filebo f.d. ST Lannafallssjön sjö
Fallnafors by Hultet ägomark Floryd Saknas Lillängen äng
Fallnafors by /Se Hultet terräng Floeryd bebyggelse Ljungsjön sjö
Fallnafors by Hulthagen ägomark Floeryd bebyggelse Ljungsjön Saknas
Fallnafors by Hungerkullen kulle Fröjdfällan torp Lyckebäcken Saknas
Fallnafors by Hyltebäcken bäck +Fröjdafällan avs Lyseberget höjd
Fallnafors by Hytten ägomark Fyrbygget hmd Långevallslätt slätt
Fallnafors by Hålbäckskärret kärr Fyrbygget torp Lövåsabäcken bäck
Fallnafors by Hålfällan ägomark Fågelsången t Malmbäcks-ån å
Fallnafors by /Se Hägnen triangelpunkt Fågelsången torp Malmbäcksån Saknas
Fallnafors by /Se Hägnen triangelpunkt Fägretorp t Melö ö
Floeryd by /Se Hällstorp terräng Fällan bebyggelse Mörkgölen göl
»fylhylt», se Fölhult by Häradsbäcken bäck (gräns-bäck) Fällan hmd Möreberg höjd
*Fägertorp förr by /Se Hästerydsåsen ås Fällsbo Saknas Mörebergssjön Saknas
Fällsbo gd Höganacke höjd Fälsbo bebyggelse Mörkgölen Saknas
Fölhult by Höge backe ägomark Fälebo gård Norrgårdsgärde äng
Fölhult by Högefälla ägomark Fänningaryd gård Norrsjön Saknas
Fölhult by Högåsen terräng Fölhult bebyggelse Norrsjön Saknas
Fölhult by /Se Högåsen ås Fölhult by Norrsjön sjö
Gibbarp by Jonshultabäcken bäck Fölhult gård Nyängen äng
Gibbarp? Saknas Junkadungen terräng Föhult utjord Nöttlefälledal slåtteräng
Gibbarp gd Järnbomossen mosse Gibbarp bebyggelse Olasmossen(?) mosse
Grav by /Se Järpabo ägomark Gibbarp gård Osfällorna höjd
Grav Norra gd Jättastenen terräng(?) Gibbarp by Pigelipen slåtteräng
Grav Södra gd Jössängen terräng Gibbarp hmd Pukabackarna kulle
Grav gd Kaffeön ö Gibbarp hmd Puköarna öar
*Grishult gd Kalvakärret kärr Gladebo bebyggelse Påskabacken höjd
Gummarp gd Kansjön sjö Gladebo hmd Päsingeliden lid
Gummarp gd /Se Kansjön sjö Gladebo bebyggelse Ringsjön Saknas
Gummestorp by Kansjön sjö Gladebo G.T. Rummarna utägor
Gunnarsryd gd Kansjön sjö Granen t Rummaåen Saknas
*Gunnarstorp Saknas Karlsbygget ägomark Granen torp Rumån å
Göstorp by Kitte floe terräng Grav Saknas Rummen utmark (ängar, skog o. dl)
Göstorp by Klappa triangelpunkt Graf Norra gård Rummerna åker
Göstorp by /Se Klappasjön sjö Graf Södra gård Rummerna åker
Götestorp gd Klinten ägomark Grav Norra bebyggelse Rummerna åker
Hagseryd gd /Se Klippan ägomark Grav Södra bebyggelse Rummerna åker
Havrida gd Klunkaviken vik Grimstorp bebyggelse Rummorna, se Rummen Saknas
Hiarum by Korpö terräng Grimstorp hmd Rävaberget höjd
Hiarum (numera Norra o. Södra Hiarum) byar Kossebergen terräng Grimstorp hmd Rönnebergssjön sjö
Hiarum, Norra o. Södra byar Krantsakärret kärr Gränsen bebyggelse Rötestockamossen mosse
Hiarum by Kronlyckan ägomark Gränsen hmd Sjöfällorna höjd
Hiarum Norra gd Kullen ägomark Gummarp bebyggelse »Sissehålebäcken» bäck
Hiarum by /Se Kullen terräng Gummarp gård Skanebomossen Saknas
Hiarum, N. o. S. byar /Se Kungsbacken terräng Gummestorp gård Skiften äng
[Hidhogyl] Saknas Kvarnakärret kärr Gummestorp bebyggelse Skiteliden lid
»hidhogyl» beb. Kyrkemossen mosse Gummestorp by Skiteliden lid
Holma gd Kyrkängen ägomark Gunnarsryd bebyggelse Skjortebäcken Saknas
Holma gd *Kåbo Mosse mosse Gunnarsryd gård Skjortbäcken bäck
Holmen torp *Kåbo mosse mosse Gåvhem lht Skrytebergen höjder
Hudaryd gd Källestorp ägomark Gärdet bebyggelse Slussaberget berg
Hudaryd by Käringaberget berg Gärdet hmd Snåla äng
Hudaryd by /Se Lammungarumpen udde Gölstorp bebyggelse Stavsjö sjö Saknas
Hudaryd by /Se Lannafallssjön sjö Göstorp Saknas Stavsjösjön sjö
»hydhoghøl», se »hidhogøl» beb. Lannafallssjön sjö Göstorp Norrg. gård Stjärngölen vattendrag
Hylharum, se Hiarum, Norra o. Södra byar Lannafallssjön sjö Göstorp Mellang. gård Stjärngölen göl
?Hästeryd gd /Se Lannafallssjön sjö Göstorp Söderg. gård Storängen äng
?Hästeryd gd /Se Lannafallssjön sjö Göstorp by Stupebergen berg
Hästeryd g. *Lannasjön, se Lannafallssjön sjö Götestorp bebyggelse Susarefallet vattenfall
Hästeryd gd Lidängarna ägomark Göthestorp gård Suseberget höjd
Hästeryd gd Lilla gölen göl Hagadal bs Susebäcken bäck
Hästeryd gd Lilla gölen göl Hageryd Saknas Svartgölen göl
Hästeryd gd Linden terräng(?) Hageryd bebyggelse Tohultssjön Saknas
Hästeryd gd /Se Lindåsen terräng Hagseryd Saknas Tomtabacken höjd
Jonsbo gd Linnebacken ägomark Hagseryd gård Tomtabacken höjd
Jonsbo by /Se Linnerydssjön sjö Hallen bebyggelse Totagölen göl
Kapellet hmd *Ljunggölen Saknas Hallen torp Totarydbäcken bäck
Klappa gd Ljungsjömossen mosse Hallen hmd Totarydet äng
*Koppeboda gd Ljungsjömossen mosse Hallen avs Trolltrapporna höjd
Kålkulla gd Ljungsjön sjö Hallen avs. Ulvskleven höjd
Kålkulla gd Lomön ö Hallen Lilla avs Vantamossen Saknas
Kålkulla gd Lugnet terräng Harsbo avs Varggölen göl
Kålkulla gd Lunden terräng Haspbo f.d. ST. Vargamossen Saknas
Kålkulla gd Lunnö halvö Hiarum bebyggelse Vikamossen mosse
Kålkulla gd Långkullen ägomark Hiarum Norra bebyggelse Åsabackarna äng
Kålkulla gd Lövholmen ägomark Hiarum Södra bebyggelse Ålesjön sjö
Kålkulla gd Lövhult ägomark Hiarum Södra gård Älmhultssjön Saknas
Kålkulla gd /Se Lövhultamossen mosse Hiarum Norra gård Älvvekeberget höjdsträckning
Kårekulla gd /Se Madgölen göl Hjortafällan torp Ängagölen Saknas
*Linhæl Malmbäcks Saknas Malmbäcksån å (gräns-å) Holma bebyggelse Ängagölen göl
Lycke Frälsegård, Lycke Skattegård bebyggelse Malmbäcksån å Holma f.d. trumpetarboställe Österängen äng
Malmbäck by Malmbäcksån å Holma gård  
Malmbäck by Malmbåcksån å Holmen t  
Malmbäck by Maren ägomark Holmen torp  
Malmbäck poststation /Se Melö terräng Holmen torp  
*Markistræl Malmbäcks Saknas Mjölnarmossen delvis uppodl. mosse Huaryd by  
Medeltorp gd Myrbäcken bäck Huaryd bebyggelse  
møllokullom, se Mörekull Saknas Månsahål terräng Hudaryd gård  
Mörekull by Månsahål terräng Hultet bebyggelse  
Mörekull by Mörebergssjön sjö Hultet nedr. torp  
Mörekull by Mörebergssjön sjö Hultet t  
Mörekull by Mörebergssjön sjö Hultet hmd  
Mörekull by Mörkgölen göl Hultängen nedr. torp  
Mörekull by Mörteberget berg Hytten t  
Mörekull by Nordsjöbäcken bäck Hällstorp torp  
Mörekull by Nordsjön sjö Hästeryd bebyggelse  
Mörekull gd Norrskog ägomark Hästeryd gård  
Mörekull gd Norrängen terräng Hästeryd gård  
Mörekull by /Se Norrängen ägomark Höghult bebyggelse  
Ormestorp gd Nyarp terräng(?) Höghult hmd  
Packebo gd Nybygget ägomark +Jonsberg t  
Packebo gdr /Se Nybygget terräng Jonsbo by  
Pustanäs gd Nytorp ägomark Jonsbo bebyggelse  
*Romma förr stad /Se Olasmossen mosse Jonsbo gård  
Rommenås by *Ormestorpsmossen Saknas Jonshagen bebyggelse  
Rommenås by Orrakullen terräng Jonshagen bebyggelse  
Rommenås gd Osbäcken gränsbäck Jonshagen t  
Rommenås by Oxhagen ödemark Järnbo bebyggelse  
*Rysjöhult ödetorp Parken ägomark(?) Järnbo hmd  
*Ryttitorp torp Pengarör terräng Järnbo bebyggelse  
Röd gd Perkullen ägomark Kallebo avs  
Röd by Perstorp terräng Kallebo avs  
*Rönderås Malmbäcks Saknas Pilalyckan ägomark Kansjö Saknas  
Rönnhult gd Pilsbrokärret kärr Kansjö by  
Rönhult gd Pommeramossen ägomark Kansjö Norrg. gård  
Rönnhult gd /Se Pustanäsmossen Saknas Kansjö Söderg. gård  
Rösum gd *Pustanäsmossen mosse Kapellet bebyggelse  
Rösum by /Se Påskabacken ägomark(?) Kapellet hmd  
*Röö gd Päsingeliden terräng Kapellet hmd  
*Serbygdt gd Ringberg terräng Karlsberg bs  
Sjöaryd by Rosenlund ägomark Karlslund t  
Sjöaryd gd Rummaån å Karlslund torp  
Sjöaryd gd /Se Rumpekärret kärr Klappa bebyggelse  
Slätteryd gd /Se Rävabergen berg Klappa by  
Slätteryd by /Se Rävaberget berg Klappa gård  
Slätteryd by /Se Rönnebergssjön sjö Klinten bst  
*Snällebo torp *Rööstem Saknas Klinten bs  
*Solhult gd Saldesviken vik Klippan t  
*?Sondra gd Seglarebäcken bäck Klippan torp  
Spinkabo gd Sjöbo ägomark Klippan t  
Spinkabo by /Se Sjölyckan ägomark Klockaregård bebyggelse  
Stavsjö by Skanebomossen mosse Kofällan t  
Stavsjö by Skjortebäcken bäck Korpebo bebyggelse  
Stavsjö by Skogen ägomark Korpebo by  
?Stavsjö by Skogen ägomark Karpebo gård  
Stavsjö gd Skrytebergen berg Krakebo bs  
?Söndrarp gd Skräddarlyckan terräng Krakebo t  
?Söndrarp gd Slaggvarp terräng Krakebo t  
Söndrarp gd Slaggvarp terräng(??) Krakebo torp  
Söndrarp by /Se Slottsbacken terräng Krakebo torp  
Söräng by Slåttakärret terräng Kriken lht  
Söräng gd Slätterÿdh Siön, se Kansjön sjö Krogen t  
Tohult by Smedhemmet terräng Kullen bebyggelse  
Tohult gd Smittbromossen ägomark Kullen bebyggelse  
Tohult gd Snuskärret kärr Kullen hmd  
Tohult gd /Se Sohagen terräng Kullen hmd  
Torgatan avs Sorgenfri terräng(?) Kullen hmd  
Tynolt, se Tohult gd Stansgölen göl Kullen hmd  
Westgöthatorp gd Stavsjön sjö Kådebo avs  
*Widiisyd [-syo?], se Viresjö hg Stavsjön sjö Kådebo f.d. torp  
?Viresjö hg Stjärnegölen göl Kålkulla bebyggelse  
?Viresjö hg Stjärnrydet terräng Kårekulla hemman  
?Viresjö hg Stora gölen göl Kålkulla gård  
?Viresjö hg Stora gölen göl Ledet bs  
Viresjö gd Stora rör fornlämning Liden bebyggelse  
Viresjö herregård Storängen terräng Liden hmd  
Viresjö herrgd Storön ö Liden hmd  
Viresjö hg /Se Stråens ägomark Liden hmd  
Viresjö gd /Se Stupebergen berg Liden hmd  
Västgötatorp gdr /Se Sumpen terräng Lilla Hallen t  
Åkerhultet, Stora by Sundlingalyckan terräng Lilla Åliden t  
Åkerhult, Stora by Suseberget berg Linan avs  
Åkerhult by Susebäcken bäck Linan avs.  
Åkerhult, Stora by Svarta gap vik Linneryd bebyggelse  
Åkerhult gd ?Svartgölen göl /Se Linneryd gård  
Åkerhult by Svartgölen göl Ljungsberg ST  
Åliden torp Sågdammen sjö Lugnet bs  
Åsen by Sångamossen ägomark Lunden torp  
Åsen gdr Tallehov terräng Lundholmen t  
Åsen gd Tohultasjön sjö Lundholmen torp  
Älgaryd by Tomtabacken triangelpunkt Lycke gård  
Älgaryd gd Toppaberget berg Lycke by  
Älgaryd by Torgategölen göl Lycke Frälsegård bebyggelse  
Älgaryd by /Se Torpabäcken bäck Lycke Skattegård bebyggelse  
Älgaryd by /Se Torpabäcken bäck Lycketorp f.d. ST  
Älmhult gd Torpamossen mosse Lövabo avs  
Älmhult by /Se Torpet terräng Löfvebo hmd  
Ängavaldsrydet torp Torpet ägomark Lövbergshagen t  
Ön gd Totarydet ägomark Stora Lövfälen hmd  
  Totarydsån å Lövfällan bebyggelse  
  Totegölen sankmark Lövholmen t  
  Trolleberget berg Lövhult bebyggelse  
  Trollekulla terräng Lövhult hmd  
  Trolltrapporna terräng Lövhult hmd  
  Ullabo ägomark Malmbäck Saknas  
  Ulvamossen mosse Malmbäck Prästgård Saknas  
  Ulvskleven skogsmark Malmbäcks Presteg. gård  
  Vallstorp terräng Malmbäck gård  
  Varggölen göl Medeltorp bebyggelse  
  Varggölen göl Medeltorp gård  
  *Wiesjön, se Mörebergssjön sjö Mellangård bebyggelse  
  Vikhultet åkermark Moen bs  
  Vildmossen mosse Mossen t  
  *Viresjön Saknas Myrebo hmd  
  Vrakabäcken bäck Myrebo hmd  
  Västerskog terräng Möreberg t  
  Västgötamossen mosse Mörekull Saknas  
  Åkerhultagöl göl Mörekull Norra bebyggelse  
  Åkerhultshöjden höjd Mörekull Södra bebyggelse  
  Åsabacken terräng Mörekull gård  
  Älmhultamossen mosse Mörekull gård  
  Älmhultamossen mosse Norra Gärde hmd  
  Ängagölen göl Nilshagen torp  
  Ängen ägomark Norragränna del av sn  
  Ängen ägomark Norra Gärde hmd  
  Ängen terräng Norregård bebyggelse  
  Ängholmen terräng Norregård bebyggelse  
  Äspekullen terräng Norregård bebyggelse  
  Öamossen mosse Norregård bebyggelse  
  Ölyckan terräng Norrgärde bebyggelse  
  Ön ägomark Norrskogen bebyggelse  
  Örebro terräng Norrskogen hmd  
  Ören ö Norrängen bs  
  Östanå terräng Norrängen bs  
    Nybygget hus  
    Nybygget t  
    Nybygget bst  
    Nybygget avs  
    Nybygget torp  
    +Nylund t  
    Nylund torp  
    +Nytorp t  
    Ollabo bebyggelse  
    Ormestorp gård  
    Ormestorp bebyggelse  
    Ormestorp by  
    Oxhagen t  
    Oxhagen t  
    Oxhagen torp  
    Packebo gård  
    Packebo bebyggelse  
    Packebo gård  
    Parken hmd  
    Parken ST  
    Parken bebyggelse  
    Perkullen t  
    Prästegård bebyggelse  
    Pukeberg bebyggelse  
    Pukeberg hmd  
    Pukeberg hmd  
    Pustanäs bebyggelse  
    Pustanäs gård  
    Pustanäs by  
    Påland bebyggelse  
    Påland hmd  
    Påland hmd  
    Pälsabo hmd  
    Ringsberg torp  
    Ringsberget torp  
    Rommenås bebyggelse  
    Rommenås by  
    Rommenås gård  
    Rommenås utjord  
    Rydet torp  
    Röd by  
    Röd bebyggelse  
    Röd gård  
    Rönneberg torp  
    Rönneberg t  
    Rönneberg torp  
    Rönnhult Saknas  
    Rönhult bebyggelse  
    Rönhult gård  
    Rönnhult gård  
    Rösum bebyggelse  
    Rösum by  
    Rösum gård  
    Rösum gård  
    Sidhem lht  
    Sjöaryd bebyggelse  
    Sjöaryd gård  
    Sjöaryd by  
    Skogen bebyggelse  
    Skogen bs  
    Skogen torp  
    Skogen hmd  
    Skogen torp  
    Skogen Södra avs  
    Skogslund bs  
    Skogslund bebyggelse  
    Skogslund hmd  
    Skogslund lht  
    Skotthemmet bs  
    Skotthemmet (f.d. ST) lht  
    Slätten hus  
    Slätteryd Saknas  
    Slätteryd Norrg. gård  
    Slätteryd Söderg. gård  
    Slätteryd urjord  
    Smit in backstuga  
    Smälla bebyggelse  
    Snurrebo lht  
    Snurrebo torp  
    Sorgen fri stuga  
    Spinkabo bebyggelse  
    Spinkabo gård  
    Spinkhemmet f.d. ST  
    Spinkhemmet gren. torp  
    Stavsjö bebyggelse  
    Stafsjö gård  
    Stensholm bs  
    Stolpen bebyggelse  
    Stolpen t  
    Svenstorp bs  
    Sången torp  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södragärde bebyggelse  
    Södra Gärde hmd  
    Södra Gärde hmd  
    Södra Stolpen t  
    Söndrarp bebyggelse  
    Söndrarp gård  
    Sörskogen lht  
    Söräng gård  
    Söräng bebyggelse  
    Söräng, se Sörängsfors driftplats  
    Sörängsfors driftplats  
    Talavid bs  
    Tallehov torp  
    Tegelbruket avs  
    Tohult bebyggelse  
    Tohult by  
    Tohult gård  
    Tohult hmd  
    Tohult hmd  
    Tomten hmd  
    Tomten del av sn  
    Tomten bebyggelse  
    Toppen bs  
    Torgatan Saknas  
    Toregatan torp  
    Torgatan avs  
    Torgatan gård  
    Torpet hmd  
    Torpet hmd  
    Totarydet torp  
    Tullen torp  
    Utjorden torp  
    Wallstorp torp  
    Vedermödan hmd  
    Westanå gård  
    Westgöthatorp gård  
    Vikhultet torp  
    Vilan hmd  
    Vilan bebyggelse  
    Wiresjö gård  
    Viresjö herrgård  
    Viresjö bebyggelse  
    Västanå bebyggelse  
    Västergränna del av Malmbäcks sn  
    Västerskift bebyggelse  
    Västerskift hmd  
    Västerskog bebyggelse  
    Västerskog bs  
    Västerskog backstuga  
    Västerskog hmd  
    Västerskog lht  
    Västgötatorp bebyggelse  
    Västå by  
    Åbo lht  
    Åckerhult gård  
    Åkerhult Saknas  
    Åkerhult bebyggelse  
    Åkerhult by  
    Åkerhult G.T.  
    Åkerslätt torp  
    Ålidan torp  
    Åliden Saknas  
    Åliden t  
    Åliden hemmansdel  
    Lilla Åliden del i Malmbäcks sn  
    Åsahall ST  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen gård  
    Åvekarna äng  
    Åveken Lilla avs  
    Åveken Stora avs  
    Älgaryd Saknas  
    Älgaryd bebyggelse  
    Älgaryd gård  
    Älmhult Saknas  
    Älmhult bebyggelse  
    Älmhult bebyggelse  
    Ängalund lht  
    Ängavaldsrydet torp  
    Ängen torp  
    Ängen torp  
    Ängen t  
    Ängen hmd  
    Ängen bebyggelse  
    Ängen hmd  
    Ängen bebyggelse  
    Ängvallsrydet t  
    Ängvallsrydet torp  
    Ön Saknas  
    Öen gård  
    Ön bebyggelse  
    Ön t.  
    Ön t  
    Ön torp  
    Örebro torp  
    Östanå t  
    Österlund bs  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.