ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Almesåkra socken : Västra härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 119 Naturnamn : 146 Bebyggelsenamn : 89 Naturnamn : 17
Almesåkra sn Almesåkrasjön sjö Almesåkra socken socken Almesåkrasjön Saknas
Almesåkra socken Almesåkrasjön sjö Almesåkra bebyggelse Borgasjön Saknas
Almesåkra socken Almesåkrasjön sjö Backen bs Brännorna odlad mosse
Almesåkra sn /Se Almesåkrasjön sjö Barkansjö Saknas Davidstorpssjön Saknas
Almesåkra sn Almesåkrasjön sjö Barkansjö kvarn Fredriksdalssjön Saknas
Almesåkra sn Backen terräng Bidalite bebyggelse Göljarydsgölen Saknas
Almesåkra sn Barkansjö kvarn terräng (?) Björkäng bebyggelse Huluberg höjd
Almesåkra sn Berget terräng Bollbokärret avs Hundmossen Saknas
Almesåkra sn Björkö ö +Borgen t Kratsaviken Saknas
Almesåkra sn Bollbokärret kärr Brassbo Saknas Lannafallssjön Saknas
Almesåkra sn Borgasjön sjö Bäckadal avs Sanke kärr Saknas
Almesåkra sn Borgen ägomark Bänkaryd bebyggelse Spexhultssjön Saknas
Almesåkra sn Borkön holme Davidstorp Saknas Storsjön Saknas
Almesåkra sn Bruafloen terräng Djursbygget bebyggelse Sävsjön Saknas
Almesåkra sn Brännemossen mosse Eksjö Saknas Toranässjön Saknas
Almesåkra sn Bänkaryd, Lilla ägomark Fredriksdal Saknas Vitabergen Saknas
Almesåkra sn Davidstorpasjön sjö Fredriksdal bebyggelse Önaberg höjd
Almesåkra sn /Se Davidstorpasjön sjö Fågelhult avs  
Almesåkra sn /Se Davidstorpasjön sjö /Se Fågelleken Saknas  
Almesåkra sn /Se Ekegärdet åkermark Fågelleken bebyggelse  
Almesåkra sn /Se *Ekesjö förr trol. namn på Fredriksdalssjön Fänningaryd bebyggelse  
Almesåkra sn /Se Ekelsjösjön, se Fredriksdalasjön sjö Gräbbevik bs  
Almesåkra sn /Se Ekesjön, se Fredriksdalssjön Saknas Gröndal bs  
Almesåkra by Ekesjösjön, se Fredriksdalasjön Saknas Gyltön bebyggelse  
Almesåkra gård *Ekesjösjön, se Fredriksdalssjön sjö Gödeberg Saknas  
Almesåkra gdr /Se *Elgkren Saknas Gödeberg Lilla bebyggelse  
Almesåkra poststation /Se Fiskareudden udde Gödeberg Stora bebyggelse  
Barkansjö by Fjärdingarna terräng Gödeberg Västra bebyggelse  
Barkansjö gd Fredriksdalasjön sjö Gödeberg Östra bebyggelse  
Barkansjö by /Se Fredriksdalasjön sjö Göljaryd bebyggelse  
Brassbo gd *Fredriksdalsmossen (*Hättebo mosse) mosse +Götafors bs  
*Brobacken Saknas Fredriksdalssjön sjö Holma Saknas  
Bänkaryd gd Fredriksdalssjön sjö Holma gd  
Davidstorp gd Fredriksdalasjön sjö Hult Saknas  
Eksjö förteckning /Se Fågelleksgölen göl Hulthagen bebyggelse  
Ekesjö gd Fåraberget berg Hult Västra bebyggelse  
Ekesjö gård /Se Fällan terräng Hult Östra bebyggelse  
Ekesjö gård /Se Fällebo ägomark Hulu bebyggelse  
Ekesjö gd Granö ö Hylte bebyggelse  
Ekesjö gd Grimstorpasjön, se Storesjön Saknas Hättebo med Klinten el. Fredriksdal Saknas  
Ekesjö gd Grimstorpssjön, se Storsjön sjö +Hättebo bebyggelse  
Ekesjö gd *Grimstorpasjön, se Storsjön sjö Höjden t  
Ekesjö gd Gräbbevik vik Jära folkhögskola, se 1 Viebäck Saknas  
Ekesjö gård Gräsön ö Klinten avs  
Ekesjö gd Göljarydsgölen göl Knutsnäs bebyggelse  
Eksjö gd Götatorpet ägomark Kråkenäs säteri bebyggelse  
Ekesjö gd /Se Hacket ägomark Källäng torp  
Fredriksdal gd Hagalyckan ägomark Kärrabo bebyggelse  
Fredriksdal herrgd Harakärret kärr Lannafall bebyggelse  
Fogillekongh nuv. Fågelleken, se Fågelleken by Hemhagen terräng Lannarum t  
Fågelleken by *Hettebo mosse mosse Lönhult torp  
Fågelleken by Hulthagen terräng +Marken bs  
Fogelleken by Hulu triangelpunkt Mellangård gård i Holma  
Fågelleken gd Huluberg berg Mikaelsbygget bebyggelse  
Fågelleken by Huluån å Norratorp avs  
Fågelleken by Hunnamossen mosse Norregård gård i Holma  
Fågelleken by Hästhaga udde udde Norremark avs  
Fågelleken by *Hättebo mosse (*Fredriksdalsmossen) mosse Norsholm t  
Fågelleken gd Intagsmossen ägomark Nyatorp t  
Fågelleken by /Se Jeppavallen terräng Nybygget avs  
Fågelleken by /Se Jonsbo ägomark Nyhagen t  
Fågelleken by /Se Kapudden udde Osfällan bebyggelse  
Fågelleken by /Se Klintaberget berg Packebo bebyggelse  
Fågelleken by /Se Korpudden udde Perstorp t  
Fänningaryd gd Korpudden udde Riket avs  
Fänningaryd gd /Se Kratsaviken, L. vik Ryda bebyggelse  
Fänningaryd gd /Se Kratsaviken, St. vik Rågrena bebyggelse  
Fänningaryd by /Se Krogabäcken bäck Sjöholm avs  
Fäningaryd by /Se Kråkudden udde Sjöviken avs  
*Giöda Saknas Kyrkgärdet ägomark Skämman bebyggelse  
Gödeberg by Källebäck terräng Sonatorp avs  
Gödeberg Lilla gd Källäng terräng Spjärvälling Saknas  
Gödeberg Östra gd Kärraboån å Spjärvälling bebyggelse  
Gödeberg, Lilla hemman Lannafallssjön sjö Spjärvälling Saknas  
Gödeberg, Västra gd Lannafallssjön sjö Svaläng bebyggelse  
Gödeberg, Östra komministerbost. Lannafallssjön sjö Södergård gård i Holma  
Gödeberg gd /Se Lannafallssjön sjö Södratorp bs  
Gödeberg gd:ar /Se Lannafallssjön sjö Terle avs  
Göljaryd gd Lannafallsån å (gräns-å) Toranäs Saknas  
Göljaryd gd Lannarumsgölen göl Toranäs bebyggelse  
Göljaryd gd /Se Lannarumsgölen göl Torsgård bebyggelse  
Göljaryd gd /Se *Lannasjön, se Lannafallssjön sjö Udden bs  
Hult, Västra gd Lermossen, Lilla ägomark Viebäck Saknas  
Hult, Östra gd Lermossen, Stora ägomark Viebäck bebyggelse  
Hulthagen gd Lillmossen ägomark Västerängen avs  
Hulu gd Ljungön ö Åkersberg avs  
Hulu gd /Se Lockebo terräng Älgås bebyggelse  
Hylte gd Lockebobäcken bäck Älskebo bebyggelse  
Hylte gd Lockebomossen mosse Österängen avs  
Hylte gd /Se Lustaudden udde    
*Hällaryd Saknas Långa viken vik    
Hättebo, se Fredriksdal gd Långholmen ägomark    
Hättebo gd /Se Långön ö    
*Hättebonäs Saknas Lövhult ägomark    
*Högabergx huluna Saknas Markesbäcken bäck    
Jonsbo torp /Se Markalyckan ägomark    
Klinten avs. Måffelberget berg    
Kärrabo gd Norrängsudden udde    
Lannafall gd Nymossen ägomark    
Lannafall gd:ar /Se Ormudden udde    
Packebo gd Oxhagen terräng    
Packebo by /Se Perstorp åkermark    
Packebo by /Se Pickeberg terräng(?)    
Rya by /Se Ringholmen terräng    
Ryda gd Roliga hål vik    
Rågrena gd Rumängen äng? /Se    
Rågrena N. gd /Se Rågrena triangelpunkt    
Rågrena gd /Se Rävakullen ägomark    
Spjärvälling gd Rävön udde    
Spjärvälling gd /Se Sandviken vik    
Svaläng gd Sankekärr ägomark    
Toranäs gd Sjömilsåsviken vik    
Viebäck gd Sjömossen mosse    
Viebäck gd /Se Skogslyckorna ägomark    
Älgås gd Slättebergsgölen göl    
Älgås gdr /Se Smalängsviken vik    
Älgås gd:ar /Se Spech, Siön, se Spexhultsjön sjö    
Älskebo gd Spech Siön, se Spexhultsjön sjö    
Älskebo gd /Se Spexhultsjön sjö    
  Spexhultsjön sjö    
  Spexhultsjön sjö    
  Stenön holme    
  Stora hagen terräng    
  Storemossen mosse    
  Storsjön sjö    
  Storesjön sjö    
  Storesjön, Storsjön sjö    
  Storesjön sjö    
  Storesjön sjö    
  Storesjön sjö    
  Storängen terräng    
  Storängsmossen ägomark    
  Storö terräng    
  Sävsjön sjö    
  Talludden udde    
  Tärnöhall sten(?)    
  Udden udde    
  Valencia strandparti    
  Viken ägomark    
  Älskebobäcken bäck    
  Ängamossen mosse    
  Ängsviken vik    
  Äspängsmossen ägomark    
  Öarna terräng    
  Ögat sjö    
  *Örnaberget berg    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.