ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Edshults socken : Södra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 120 Naturnamn : 203 Bebyggelsenamn : 570 Naturnamn : 1100
Edshult sn Agnö ö Edshults socken socken Abborraberget udde
Edshult socken Alnanäs ägomark Edshult sn Abborragrundet grund
Edshult sn /Se Anneberg terräng Edshult sn Agnö Saknas
Edshult sn Antesbo ägomark Edshult sn Agnö ö
Edshult sn Backen terräng Edshults sn sn Alekärret sankmark
Edshult sn Backhagsberget berg? Edshults sn förkortningar Allén trädallé
Edshult sn Backhagsberget berg Edshults sn förkortningar Allén allé
Edshult sn Backhagsön ö Edshults sn förkortningar Allén åker
Edshult socken Bastegärdet ägomark Edshults sn förkortningar Alnanäs skogsmark
Edshult sn /Se Bellen sjö Edshults sn förkortningar Alnarpagärdet åker
Edshult sn /Se Bellen sjö Edshults sn förkortningar Annastinelyckan åker
Edshult sn /Se Bellen sjö Edshults sn förkortningar Antesbo åker
Edshult sn /Se Stora Bellen sjö Edshults sn förkortningar +Apelåkern äng
Berg gd /Se Bellen sjö Edshults sn förkortningar Backagatan byväg
Berg g Bellen sjö Edshults sn förkortningar Backagärdet gärde
Berg gd Bellen sjö Edshults sn förkortningar Backagärdet åker
?Berg gd Bellen sjö Edshults sn förkortningar Backagärdet åker
Berg gd Bellen sjö Edshults sn förkortningar Backagärdet åker
*Biastorp gd Bellen sjö Edshults sn förkortningar +Backagärdet åker
Bolstra gd /Se Bellen, Stora sjö Inbyggarbeteckning föteckning +Backagärdet åker
Bolstra gd /Se Bellen, Stora sjö Inbyggarbeteckning föteckning Backagärdet skogsmark
Bolstra gd /Se Bellen, Stora sjö Esshulta skekara inbyggarbeteckning Backagärdet åker
Bredagård gd Bellen sjö /Se Adolfsborg försv. t Backagärdet, Nedersta åker
?Broarp by /Se Bellen sjö /Se +Alnanäs t Backagärdet, Oppersta åker
Broarp by Björkudden udde Alnanäs försv. bs Backalyckan åker
Brunnstorp gd /Se Bocken del av Kyrkö Alnarp bs Backalyckan åker
Brunnstorp försv. gd Bolssjön, se Belllen sjö Alnarp lht Backalyckan åker
»bulsterquærn», se Bolstra gd Bolstraån å +Andersbo t +Backalyckan åker
Edshult gdr Brede mosse terräng Andersbo, se Antesbo försv. t Backen skogsplantering
Edshult herrgård Broholm ägomark +Anderstorp t Backhagen Saknas
Edshult hg Bruksdammen damm Anneberg bs Backhagen hagmark
Edshult hg /Se Brunnstorp ägomark Anneberg torp Backhagsberget Saknas
Edshult hg *Brusaskogen skog Anneberg försv. t Backhagsberget berg
Edshult hgd Bråtlandet ägomark Anneberg försv. t Backhagsön Saknas
Edshult hg Brändebäck bäck Antesbo försv. t Backhagsön ö
Edshult gdar Bränna bro bro Antesbo försv. t Backängen skogsmark
Edshult hg Bränna bro bro Backen försv. bs Backängen skogsmark
Edshult g. Busken terräng Backen t Backängen ängsmark
Edshult hg /Se Bäckfall terräng Backen försv. t Baggakätten ängsmark
Edshult sn Charlottenborg ägomark Backen avs +Bakåkern åker
Edshult herrgd Edshultsviken vik Backen lht Bastegärdet Saknas
Edshult hg /Se Ekebo ägomark Bengtsgården villa Bastegärdet åker
Edshult gd /Se Ekelund terräng Bengtsgården lht Bastegärdet åker
Edshult poststation /Se Falkaberg terräng Berg bebyggelse Bastegärdet åker
Fagrabjörk gd Fiskarehemmet terräng Berg gård Bastelyckan betesvall
Fagrabjörk gd Fiskaremossen mosse Berg gd Bastetomten ängsmark
Fagrabjörk gd /Se ?Fjärsjön sjö Berghemmet t Bastetomten ängsmark
»fawerbyrke», se Fagrabjörk gd Flyttebo ägomark Berghemmet försv. t Bastetomtagärdet åker
Förenäs gdr Fläsås ön ö +Björkelund t Bellen sjö
Förenäs by Fårabrinken ö Björkhaga lht Bellen sjö
?Förenäs by Fjärasjö sjö Björkliden lht Bellen sjö
Förenäs by Fjärasjölund terräng Björkudden bs Bellen, Stora sjö
Gripenberg f.d. torp(?) Fläsåsaviken vik Björkudden torp Bellen, Stora sjö
Gripslund f.d. torp(?) Fusebäcken bäck Björkudden försv. torp Bergagärdet åker
?Gummarp by Fårabrinken ö /Se Blåsten gård Bergagärdet åker
?Gummarp by Förenäs triangelpunkt Boarp landvinning Bergagärdet åker
Gummarp by Graneberg terräng Boarp försv. bs Berget klippa
Gummarp by /Se Grevamålen terräng Bolstra Saknas Berggrens mosse åker
Hytten avs. /Se Grindsbo terräng Bollstra by Berghagen skogsmark
Hytteviken Saknas /Se Grönknäppla ö Bolstra bebyggelse Berghagen skogsmark
Håkarp gd Gubben terräng Bolstra gd Berghemsmossen skogsmark
Kianäs gd Gubbängsviken vik Bolstra gd Bergkvistagärdet åker
Kianäs gd Hagkärren kärr +Brasen bs Berglyckan betesvall
Kianäs hgd /Se Hallen öar Brasen försv. bs Bergängen ängsmark
Kianäs herrgård /Se Hamnen strandområde Bredagård Saknas Betesvallen äng
Kianäs gd /Se Holma skogsmark Bredagård gård Björkuddabäcken bäck
Kållstorp by Holmslund terräng Bredagård gd Björkudden udde
Kolstorp gd Hultsjön, se Mycklaflon sjö Bredagård gd Boarpagärdet åker
Kopparp gd Husö ö Bredgård bebyggelse Boarpaviken vik
Kulla gd Hytteviken vik Broarp bebyggelse Bockasten sten
Kulla gd Hålen terräng Broarp by Bockasten sten
Köttstorp gd Hålldammen ägomark Broarp by Bockasten sten
Linneryd gd /Se Höganäs ägomark Broarp, Lilla, se Lillaborarp försv. bs. Bockasten sten
Möckelåkra by Högarp terräng ?Broarp gd Bockasten sten
Norrsånna gd /Se Högved ägomark +Broholm t Bocken del av Kyrkö
Norrsånda herrgd Ingarp åkermark Broholm försv. t Bodagärdet gärde
Nyatorp f.d. torp Ivars krok skogsmark Brolund landvinning Bodagärdet åker
?Näs by Johannesberg skogsmark Brolund lht Bodgärdet åker
Näs gdr /Se Juva Kärr ägomark Brukslund avs Bolet ängsmark
Näs by Kalasvarpet ö Brukslund avs Bolet äng
Plommarp gd Kapernaum terräng Brunagården gd Bollstraliden backe
Prästtorp försv. gd Klevrabergen berg Brunefall lht Bolstraån Saknas
Ramnaklev gd /Se Knubbaviken vik Brunfall t Bolstraån bäck
Ramnaklev gd Knäholmen ö Brunnstorp Saknas Bolstraån bäck
Ramnaklev by /Se Kopparpaviken vik Brunnstorp bebyggelse Bondahagen skogsmark
Sjöarp gd Krabbebäcken bäck Brunnstorp försv. gd Bondhagsmossen åker
»skellegetorp», se Skäljarp gd Kraftö ö Brunnstugan försv lht Bordet betesvall
*Skogen försv. beb. /Se Kurrebäck bäck Brunnstugan försv. lht Bortersta lyckan skogsmark
Skäljarp gd /Se Kyrkö ö Brånstorp, se 1 Brunnstorp Saknas Brasen åker
Skäljarp by Källehult ägomark Brånstorp, se Brunnstorp Saknas Brahusahagen skogsmark
Skäljarp gd Källeryd ägomark Bråtlandet åker Bredagårdsgärdet åker
Stallarp gd Kärret terräng Brännan f.d. soldattorp Brede mosse Saknas
»swdertorp», se Sutarp gd Kättlagrundet ö Brännan torp Brede mosse skogsmark
Sutarp gd /Se Lillöarna öar Bränna lht Broholmavången åker
?Sutarp gd Linneborg f.d. ägomark Bränna lht Bruksdammen sjö
Sutarp gd Linneryd triangelpunkt Bränna försv. t Brunnsgärdet åker
Sutarp gd Ljunganäs ägomark Brännekvarn Saknas Brunnslyckan åker
Suallarp, se Svallarp by Loftehall f.d. ägomark Busken försv. t Brunnslyckan åker
Svallarp by Lugnet åkermark +Bussaryd bs Brunnslyckan åker
Svallarp gd Lunddal terräng Bussaryd torp Brunnsmossen åker
Svallarp by /Se Lyckarp terräng +Bäcken t Brunnstorpagärdena åker
Tingstad g. Lyckåsmossen ägomark Bäckfall försv. t. Brunnstorpamossen åker
Tingstad gd Långakärr kärr +Bäckstugan t Brunnstorpaängen skogsmark
Tingstad gd Markamossen f.d. ägomark Bäckstugan försv. bs Brunnsängen ängsmark
Tingstad gårdar /Se Mellanmossen ägomark Charlottenborg försv. t Brunnsängen ängsmark
Tingstad gd:ar /Se Mjödesjön sund Edet avs Brugaholmsdammen sjö
?Vickenstorp by Mon åkermark Edet avs Brusaån Saknas
?Vickenstorp by Mycklaflon sjö Edshult bebyggelse Brusaån å
Vickenstorp gd Mycklaflon sjö Edshult gd Bråtlanden åker
Åmberg gd Mycklaflon sjö Edshult gd Bråtlandet åker
Åsa hg /Se Myklaflon sjö Edshults herrgård, se Edshult Saknas Brändebäcken bäck
Åsa gd Mycklaflon sjö Edshults kyrka, se Edshult Saknas Brännebäck Saknas
Ärnaberg gdar /Se Mycklaflon sjö Edshults skola Saknas Brännebäck bäck
Ärnaberg by Mycklaflon sjö Edshults skola avs Brötlanden åker
Ärnaberg gd Mycklaflon sjö Egesta lht Buskakällan källa
Ärnaberg bebyggelse /Se Mycklaflon sjö +Ekebo t Busken skogsmark
Ärnaberg gd:ar /Se Mycklaflon sjö Ekebo försv. t Buttlorna grund
Ärnaberg gd:ar /Se Mycklaflon sjö Ekelund bs Byagärdet åker
Äspenäs gd Mycklaflon sjö Ekelund bs Byggningagärdet, Lilla åker
*Östersjörotarna delar av snr Mycklaflon sjö Ekelund försv. t Byggningagärdet, Stora åker
  Mycklaflon sjö Ekelund gd Byggningsgärdet åker
  Mycklaflon sjö Fageräng f.d. soldattorp Byängen skogsmark
  Mycklaflon sjö Fageräng avs Båthusaviken vik
  Mycklaflon sjö Fageräng försv. t Bäckalindan äng
  Mycklaflon sjö /Se Fageräng lht Bäckasten sten
  Målaryd ägomark Fagrabjörk bebyggelse +Bäckehallstena grund
  Möcklaflon sjö /Se Fagrabjörk gård Bäckfall terräng
  Möcklaflon sjö /Se Fagrabjörk gd Bäckfallahagen Saknas
  Mörkevik vik Fanjunkarens gd Bäckängen skogsmark
  Nertorpet ägomark Fiskarehemmet avs Bäckängsgärdet åker
  Nisseryd terräng Fiskarehemmet försv. t Charlottenborg skogsmark
  Nybygget ägomark Fiskens t Dalen skogsmark
  Nyemossen ägomark Fjärasjö avs Dalagärdet åker
  Nyholm terräng Fjärasjölund avs Dammamossen åker
  Nymossen ägomark Fjärasjölund försv. bs Dansebacken åker
  Nyängen terräng Flyktebo torp Den lilla lyckan skogsmark
  Nyängen terräng Flyktebo försv. bs Den långe biten åker
  Näsalyckan ägomark Flyttebo lht Den neresta lyckan åker
  Näset ägomark Framnäs t Det stora gärdet åker
  Näslinga öar öar Framnäs lht Drängstugegärdet åker
  Näslinga öar öar /Se Fridhem avs Drängstugeliden backe
  Nävragöl göl Fridhem avs Duvekällan källa
  Oxhagsudden udde Furhaga lht Duve källemossen skogsmark
  Oxhagsviken vik Fuse Lilla t +Dämkärrsmossen åker
  Pernebäcken bäck Fuse Nedre avs m. kvarn Edshulta Storäng äng
  Perneviken vik Fuse, Nedra lht Edshulta öar öar
  Pettersborg ägomark Fällan del av utj. Edshults kyrkogårdsplan avs, kyrkogård
  Pluggen terräng Fällan försv. lht Edshultsviken vik
  Porsarp terräng +Fördärvet bs Ekebogärdet åker
  Prästtorp ägomark Fördärvet torp Ekelund åker
  Prästtorpamossen mosse Förenäs by Ekåkern åker
  Ringaviken vik Förenäs landvinning Ekängen ängsmark
  Rings terräng Förenäs lht, gd Ekängsgärdet åker
  Ron terräng Förenäs lht, gd Fagerängsgärdet åker
  Rosenholm ägomark Förnäs by Fagrabjörkagärde gärde
  Råholme ö Garvarp utj Falkaberg Saknas
  Sandstugeslätt terräng Gläntan lht Falkaberg berg
  Sandviken vik Graneberg t Falkaberg berg
  Sannebo terräng Graneberg backstuga +Falkahagen skogsmark
  Sikudden udde Graneberg försv. t Farfaralyckan åker
  Sjöarpahall ö Gransbo bs Farfarslyckan ängsmark
  Sjöbrolyckan terräng Gransbo lht Farfars ö Saknas
  Sjöhagsberget höjd Gransbo försv. torp Farfarsön ö
  Sjöstens ägomark +Grevamålen f.d. soldattorp +Fias-gran gran
  Sjöängsöarna holmar Grevamålen försv. t Fiskaremossen skogsmark
  Skallö ö Grevamålen försv. t Fiskmåsöarna Saknas
  Skultarpasjön sjö Grindsbo försv. bs Fjärasjö Saknas
  Skärs Kulle kulle Grindstugan bs Fjärasjö sjö
  Slättamogölen göl Grindstugan försv. bs Fjärasjölund skogsmark
  Solgen sjö Gripenberg, se Gripslund Saknas Fjärdingshagen skogsmark
  Solgen sjö Gripenberg försv. t Flyktebovången åker
  Solgen sjö +Gripslund t Flyktebo terräng
  Solgen sjö Gripslund försv. t Flyttebo terräng
  Solgen sjö Gröneberg backstuga Fläsåsahagen skogsmark
  Solgen sjö Gummarp bebyggelse Fläsåsaön ö
  Solgen sjö Gummarp by +Framgärdet åker
  Solgen sjö Gummarp gd Fruagärdet åker
  Solgen sjö Gummarp gd Fruakärret åker
  Solgen sjö Gummarp gd Fruakärret åker
  Solgen sjö /Se Gummarp gd Frualyckan åker
  Solgen sjö /Se Gummarps Västergård gd Fusebäcken bäck
  Sollien Lacus, se Solgen sjö Gummarps Östergård gd Fusebäcken bäck
  Stavö ö Haga lht Fusedammen damm
  Stora dammen damm Hagalund försv. torp Fyrkanten åker
  Storhagagölen göl Hasselbacken lht Fårabrinken bergknall
  Storängen skogsmark Herrahagen lht Fårabrinken ö
  Strömmavången ägomark Herrehagen torp Fårahagen skogsmark
  Svensmålen terräng Herrehagen torp Fårahagen skogsmark
  Torpaviken vik Herrhagen del av Savarp, utj Fårahagen skogsmark
  Torpet ägomark Herrhagen lht Fårahagen skogsmark
  Tuttebo f.d. ägomark Holma bs Fårahagen skogsmark
  Tuttebogölen göl Holma försv. bs Fårahagen skogsmark
  Udden udde Holmslund försv. bs Fårahagen skogsmark
  Urebo ägomark Hultarp bs Fåragatan körväg
  Vallholmen ö Hultarp lht Fåramarken skogsmark
  Vitudden udde Hultarp försv. bs Fåramarken äng
  Ålgölen göl Hylten avs Fårhagen skogsmark
  Ålsjön sjö +Hytten t Fårhagen skogsmark
  Åmberg triangelpunkt Hytten lht +Fårhagslyckan åker
  Älgbergskärret kärr Hytten lht Förenäs triangelpunkt
  Ängholmen ö Håkarp bebyggelse Förnäsabäck bäck
  Ängholmen holme Håkarp gd Förnäsagärdet åker
  Ängstugan ägomark Hålldammen skogsmark Förnäsa näs udde
    Hålldammen skogsmark Gagnslösa ö
    Hälsingehult försv. bs Gamle kyrkogården kyrkoruin
    Hälsingshultet försv. bs Gamle kyrkogården kyrkoruin
    Högaberg gd Gammelängen skogsmark
    +Höganäs bs Gammelängsgärdet åker
    Höganäs försv. t Gastekahagen skogsmark
    Höganäset torp Gasteken ek
    Högarp försv. t Gasteken ek
    Högeberg del av Savarp, utj. Gasteken ek
    Högeved S.T. Gategärdet, Nedersta åker
    Högved avs Gategärdet, Oppersta åker
    Högved försv. torp +Gatekålsgården ängsmark
    Ingarp försv. t Gluttakärret sankmark
    Janvången försv. bs Granebergsgärdet åker
    +Johannesberg bs Granebergslyckorna åker
    Johannesberg avs Gransbohagen skogsmark
    Johannesberg egendom Gransbolyckan åker
    Johannesberg försv. t Grevamålen skogsmark
    Johanneslund avs Grindstugehagen skogsmark
    Johanneslund avs Gripenberg skogsmark
    Johanneslund avs, lht Gräsfällerna skogsmark
    Johans-lund lht Grönknappla ö
    Johanstorp Saknas Gubbalyckan åker
    Johanstorp bebyggelse Gubbalyckan åker
    Johanstorp gd Gubbahål källa
    +Jonstorp bs Gubbahål källa
    +Kapernaum f.d. soldattorp Gubbahål källa
    Kapernaum försv. torp Gubbahål källa
    Karlsberg bs Gubbahål källa
    Karlsberg lht Gubbahål källa
    Kettstorp Saknas Gubben äng
    Kianäs bebyggelse Gubben skogsmark
    Kianäs herrgård Gubbängen Saknas
    Kianäs gd Gubbängsviken Saknas
    Kianäs gd Gubbängsviken vik
    Klastorp hus Gula grinden försv. grind
    Klastorp lht Gulagrindsgärdet åker
    Klocketorp försv. t Gummarpa udde udde
    +Knubben bs Gummarps kyrkeväg skogsväg
    Knubben torp Gummarps äng terräng
    Knubben försv. t Gustavagärdet åker
    Kolahyttan lht Gåsaflon sankmark
    +Kolahyttan försv. t Gäddeviken vik
    Kolstorp Saknas Gärdet mot Pers åker
    Kolstorp bebyggelse Gärdsbackagärdet åker
    Kolstorp by Gärdsbacken landsvägsbacke
    Kolstorp gd Gärdsliden backe
    Kopparp bebyggelse +Göl göl
    Kopparp gd Gölafällan skogsmark
    Krösenberg torp Gölamossen Saknas
    Krösenberg avs Gölen göl
    Krösenberg lht Hagalund åker
    Kulla Saknas Hagalyckan åker
    Kulla gård Hagelyckorna åker
    Kulla gd Hagen skogsmark
    Kullatorpet f.d. soldattorp Hagkärren sankmark
    Kullatorpet försv. t Hagkärren sankmark
    Kyrkskolan lht +Hagåkern åker
    Källeberg avs Hallen ö
    Källeberg avs +Halihall sten
    Källeberg lht Hallarna öar
    Källehult avs Hallen ö
    Källehultet torp Hallen holme
    Källehult försv. t Halsen åker
    Källeryd landvinning Halsen åker
    Källeryd avs Halsen åker
    Källeryd försv. t Hamnen båtstad
    Kärret bs Hamnen båtställe
    Kärret försv. t Handlarehagen skogsmark
    +Köpenhamn Saknas Handlarevången trädgård
    Köttstorp bebyggelse Haren ö
    Köttstorp gård Hektarsskiftet åker
    Köttstorp gd Hemgärdet åker
    Köttstorp gd Hemgärdet åker
    Ladholmen landvinning Hemmamossen skogsmark
    Laholmen lht, skogsmark +Hemmarken skogsmark
    Lidhult avs Hemmossen åker
    Lidhult lht Hemmossen skogsmark
    Lillabroarp försv. bs Hemmossen betesvall
    Lillafusa lht Hjälmsängen skogsmark
    Lillastallarp försv. bs Holmingagärdet åker
    Lina Valls försv, bs Holmslund skogsmark
    Lindsborg lht Hopahagen skogsmark
    Lindsborg lht Hopahagslyckan åker
    Linneborg försv. t Hopaplan ängsmark
    Linneryd bebyggelse Hultakärret sankmark
    Linneryd gd Hultamossen åker
    Ljunganäs t Hultaskogarna skogsmark
    Ljunganäs försv. t Hultet sankmark
    Loftehall t Hultet skogsmark
    Loftahall försv. t Hultängen skogsmark
    Lotte kätte försv. bs Hultängen skogsmark
    Lugnet försv. bs +Hultängen skogsmark
    Lugnet försv. bs Humpen åker
    +Lunddal t Humpen åker
    Lunddal försv. t Humpen skogsmark
    Lunddal försv. t Husö Saknas
    Lunden avs Husö ö
    Lunden lht Husö ö
    Lunden gd Hyttahagen skogsmark
    Lustbacken bs Hyttalyckorna åker
    Lustbacken lht Hyttamossen åker
    Lusten bs Hytteviken Saknas
    Lusten lht Hytteviken vik
    Lyckan landvinning Håkarpahagen skogsmark
    Lyckan avs Håkarpalyckan åker
    Lyckan lht Håkarpshagen skogsmark
    Lyckarp försv. t Hålamossen skogsmark
    Lyckås avs Hålen mosse
    Lyckås gd Hålen skogsmark
    Lövängen lht Hålldammen förr damm
    Mellanfuse lht Hälsingesgrinden försv. grind
    Mellangård bebyggelse Hälsokällan källa
    Missionshuset möteslokal Hästhagen skogsmark
    Modal t Hästhagen skogsmark
    Modal hemman Hästhagen skogsmark
    Modal lht Hästhagen ängsmark
    Mogärde bs Hästhagen skogsmark
    Mogärde lht Hästhagslyckan åker
    Mon försv. t Höganäs åker
    +Målaryd f.d. husartorp Höganäsakällan källa
    Målaryd försv. t Höganäsalyckan åker
    Målaryd försv. t Ingarp åker
    Månstorpet hmd Inhägningen skogsmark
    Månstorp lht Ivars krok terräng
    Möckelåkra bebyggelse Johana dike skogsdike
    Möckelåkra by Johannesbergshagen skogsmark
    Möcklarp t Johanstorpa brunn källa
    Möcklarp lht +Jonas Petterssons landsvägsgärde åker
    +Möcklavik bs + Johan Petterssons Lilla gärde åker
    Möcklemark avs +Jonas Petterssons lundaängen äng
    Möcklemark försv. t +Jonas Petterssons tomten o. bohlet äng
    Möckleåkra gd Juvakärr skogsmark
    +Nerstugan försv. lht Jälman åker
    Nertorpet försv. t Jälman, Nedre åker
    Nissaryd försv. t Jälman, Övre åker
    Nordlunda lht Jättastenen sten
    Norregård bebyggelse Jättastenen sten
    Norregård bebyggelse Jöddakärr åker
    Norregård bebyggelse Jöddakärr åker
    Norregård bebyggelse Jöddakärr åker
    Norrelund, se Nordlunda lht Jössa-gråt skogsmark
    Norrgården gd Jössviken Saknas
    Norrgården gd Jössviken vik
    Norrhult avs Kalasvarpet Saknas
    Norrhult gd Kalasevarpet udde
    Norrhult gd Kalasevarpet udde
    +Norrlunda bs +Kalfhagen äng
    Norrsånda h.gård +Kalfhagen ängsmark
    Norrsånna bebyggelse +Kalfhagen äng
    Norrsånna bebyggelse Kalvhagen ängsmark
    Norrsånna gd Kalvhagen ängsmark
    Norrsånna gd Kalvhagslyckan åker
    Norrsånna gd Karialyckan skogsmark
    Nyanäs försv. t Kattelyckan skogsmark
    +Nyatorp t +Katteryds o. Kohagarne skogsmark
    +Nyatorp bs Kattestenen sten
    Nyatorp försv. t Kianäsamossen skogsmark
    Nybo försv. t Kianäsamossen skogsmark
    Nybygget t Kianäsagrinden försv. grind
    Nybygget försv. t Kjusen skogsmark
    Nyelund försv. t Klastorpagärdet åker
    Nyhem lht Klevrabergen berg
    Nyholm försv. t Klevrabergen berg
    Nylund gd Klocketorpsåkern åker
    Näs Saknas Klämman åker
    Näs bebyggelse Knektahagen skogsmark
    Näs gd Knektängen skogsmark
    Näs gd Knektängen skogsmark
    +Näset bs Knektängen skogsmark
    Näset försv. torp Knubbagärdet åker
    +Näshult bs Knubbaviken Saknas
    Näs utjord bebyggelse Knubbaviken vik
    Omberg gård Knubbaviken vik
    +Oppstugan lht Knäholmen ö
    Pamparp bebyggelse Koabetet betesvall
    Pamparp gd Kohagen Saknas
    Panna S.T. Kohagen skogsmark
    Pernan f.d. soldattorp Kohagen skogsmark
    Pernan försv. torp Kohagen skogsmark
    Pettersborg försv. t Kohagen skogsmark
    Plommarp Saknas Kohagsberget Saknas
    Plommarp bebyggelse Kohagsberget berg
    Plommarp Lilla avs Kohagsgärdet åker
    Plommarp gd Kohagsluckan betesvall
    Plommarp gd Kohagslyckan åker
    Plommarp gd Kohagslyckan åker
    Plommarp gd Kohagslyckan åker
    Plommarp Lilla gd Kohagslyckan åker
    +Pluggen t Kohagsmossen skogsmark
    Pluggen försv. t Kohagsmossen skogsmark
    Porsarp avs Koknekan skogsmark
    Possarp gård Kolabotten skogsmark
    Porsarp försv. t Kolabottnalyckan åker
    Prästtorp Saknas Kolabottnen skogsmark
    Prästorp bebyggelse Kolafällan skogsmark
    Prästtorp försv. gd Kolstorpagärdet åker
    Prästtorp försv. gd Kolstorpagärdet åker
    +Pötet bs Kopparpalyckan åker
    Ramaklev by Kopparpaviken Saknas
    Ramnaklev Saknas Kopparpeudden udde
    Ramnaklev by Kopparpeviken vik
    Ramnaklev bebyggelse Kornlyckan åker
    Ramnaklev gd Krabbebäcken bäck
    Ramnaklev gd Kraftö Saknas
    Ramnaklev gd Krekra åker
    Rings försv. bs Kriken åker
    Ron f.d. soldattorp Kringlevassarna öar
    Ron torp Krokåkern betesvall
    Ron försv. t Kroneparken skogsmark
    +Rosahägnen försv. bs Kryckan notvarp
    Rosenborg lht Kryckan strand
    Rosenholm försv. bs Kråkefallgärdet åker
    Rosstorp försv. t Krösbärsudde udde
    Rostorp f.d. soldattorp Krösbärsudde udde
    Rostorp försv. t Krösenbergamossen åker
    +Råstorp t Kullagärdet åker
    Sanden lht Kullahagen skogsmark
    Sanden torp Kullasand strand
    Sanden gd Kullen åker
    +Sandstugan bs Kullen betesvall
    Sandstugan försv. bs Kullgärdet åker
    Sandstugeslätt försv. bs Kurrebäck Saknas
    Sandvik försv. t Kurrebäck bäck
    Sannebo försv. t Kurrebäck bäck
    Sigridsro avs, lht Kurrebäcksliden lid
    Själland stuga Kvarnlyckan åker
    Sjöakull bs Kyan äng
    Sjöakull försv. lht Kyrkbron försv. bro
    Sjöarp bebyggelse Kyrkgärdet åker
    Sjöarp gd Kyrkegärdet åker
    Sjöbron t Kyrkegärdet åker
    Sjöbron by + Kyrkgärdet åker
    Sjöbron lht Kyrkelyckorna åker
    Sjöbron försv. torp Kyrkemossen åker
    Sjöhaga lht Kyrkevägen skogsstig
    Sjöhagen hmd Kyrklandet strand
    Sjölund avs o. landvinning Kyrkogården kyrkogård
    Sjölund lht Kyrkvärdens hus
    Sjöstens försv. t Kyrkängen ängsmark
    Sjövik lht Kyrkö Saknas
    Sjöviken f.d. soldattorp Kyrkö ö
    Sjöåkra lht Kyrkö ö
    Sjöängen gd Källan oppi bärget källa
    Skedholmen utj. Källaregärdet åker
    Skatarp bebyggelse Källargärdet åker
    Skatarp gd Källargärdet åker
    Skaten del av sn Källargärdet åker
    Skedholmen eller Sållahem, se 1 Sällholmen Saknas Källargärdet åker
    +Skogsryd bs Källebergshagen skogsmark
    Skogseryd försv. torp Källebergshagen skogsmark
    Skogstuna lht Källehultagärdet åker
    Skolan lht Källetomten ängsmark
    Skultarp bebyggelse Käringahål källa
    Skultarp gd Kärret betesvall
    Skäljarp Saknas Kärret sankmark
    Skäljarp bebyggelse +Kärret Gluttan sankmark
    Skäljarp gd +Kärret Putten skogsmark
    Slättamo f.d. husartorp Kättlagrundet ö
    Slättamo lht Köttstorpagärdet åker
    Solhaga lht Köttstorpahagen skogsmark
    Stallarp bebyggelse Ladfillan åker
    Stallarp by Ladfillan åker
    Stallarp gd Ladtjugan åker
    Stallarp gd +Ladugårdsgärde åker
    Stallarp gd Lagårdsgärdet åker
    Stallarp, Lilla, se Lillastallarp försv. bs Lagårdsgärdet åker
    +Stinakaristugan försv. bs Lagårdsgärdet åker
    Storhagen hmd Lagårdsgärdet åker
    Storhagen gd Lagårdsgärdet åker
    Strömmavången försv. bs Lagårdsgärdet åker
    Stubbafällan del av Sarvarp Lagårdsgärdet åker
    Stugan bs Lagårdslyckan åker
    Stugan sommarstuga Lagårdslyckan åker
    Sutarp bebyggelse Lagårdslyckan åker
    Sutarp gd Lagårdsträden åker
    Svallarp bebyggelse Lagårdsängen äng
    Svallarp gd Landsvägsgärdet åker
    Svantorpet t Landsvägsgärdet åker
    Svantorpet torp Landsvägsgärdet åker
    Svantorpet lht Landsvägsmossen skogsmark
    Svensmål försv. t Lasaretten ängsmark
    Sventalyckan försv. bs Lasaretten ängsmark
    Sållahem utj. Lassagärdet åker
    Sälleryd avs Lassängen betesvall
    Sälleryd Saknas Latjugan åker
    Sällholmen Saknas Ledningsgärdet åker
    Sällholmen förr gd Lergröperna terräng
    Sällholmen förr gd +Lerkings måsan terräng
    Södergård bebyggelse Lidagärdet åker
    Södergård bebyggelse Lilla gärdet åker
    Södergård bebyggelse Lilla gärdet åker
    Södergård bebyggelse Lilla lyckan skogsmark
    Södergården gd Lilla lyckan åker
    Sörgården gd Lilla lyckan åker
    Tingstad bebyggelse Lilla lyckan åker
    Tingstad gård Lilla Plommarpe-lyckan åker
    Tingstad gd Lilla ängen hagmark
    Tingstad gd Lilla ängen skogsmark
    Torpet försv. t Lille biten åker
    Tuttebo t Lillehagen ängsmark
    Tuttebo försv. t Lillehagen skogsmark
    Tuttebo försv. t Lillstugegärdet åker
    Udden t Lillängen ängsmark
    Udden lht Lillängen ängsmark
    Udden försv. t Lillängen ängsmark
    Uppland bs Lillängen äng
    Uppland torp Lillängen skogsmark
    Uppland lht Lillängsgärdet åker
    Urebo f.d. soldattorp Lillängsudden udde
    Urebo torp Lillöarna ö
    Urebo sommarstuga Lillö, Lilla ö
    Urebo försv. t Lillö, Stora ö
    Vakten t Lillöarna Saknas
    Vakten torp Lindan äng
    Vakten lht Lindegärdet åker
    Vickenstorp bebyggelse Lindgärdet åker
    Vickenstorp gd Linnan äng
    Vickenstorp gd Linneryd triangelpunkt
    Vickenstorp gd Lirkesten sten
    Vickenstorpa skola lht Lirkesten sten
    Vickstorp by Lirkesten sten
    Västergård bebyggelse Lirkesten sten
    Västergården gd Lirkesten sten
    Västra-gård gd Ljunganäs skogsmark
    Västralund avs Ljunganäsafällan skogsmark
    Västra lund lht Ljuva kärr Saknas
    Västra lund lht Loftahall skogsmark
    Åly avs Logagärdet åker
    Åkerslund t Lotte kätte åker
    +Åkerslund bs Lugnen åker
    Åkerslund försv. t Lugnen åker
    Åkerslund försv. t Lundan skogsmark
    Åmberg bebyggelse Lundagatan byväg
    Åmberg gd Lunddalahagen skogsmark
    Åsa bebyggelse Lunddalahagen skogsmark
    Åsa gd Lunddalakärret sankmark
    Ängamarken försv. t Lunddalgärdet skogsmark
    Ängelund bs Lunnan skogsmark
    Ängelund bs Lusta mosse sankmark
    +Ängelund försv. bs Lyckan åker
    +Ängelund försv. bs +Lyckan åker
    Ängelund lht Lyckan åker
    Ängelund lht Lyckan betesvall
    Ängholmen stuga Lyckarp skogsmark
    Ängholmen försv. torp Lyckedal ängsmark
    +Ängstugan bs Lyckorna åker
    +Ängstugan bs Lyckåsmossen åker
    Ängstugan försv. bs Långagärdet åker
    Ärnaberg bebyggelse Långakärr sankmark
    Ärnaberg gård Långakärr sankmark
    Ärnaberg gd Långa lyckan åker
    Ärnanäs försv. bs Långe gärdet åker
    Äspelund bs Långe lid landsvägsbacke
    Äspelund avs Långe lycka åker
    Äspelund försv. bs Långe lyckan åker
    Äspelund lht Löjadjupet ställe i sjön
    Äspelund lht Madamlyckan åker
    Äspenäs bebyggelse Maderna sankmark
    Äspenäs by Madhultet sankmark
    Äspenäs gd Madhultet sankmark
    Äspenäs gd +Markahagen skogsmark
    Äspenäs gd Markalyckan åker
    Östergård bebyggelse Markamossen Saknas
    Östergården gd Markamossen skogsmark
    +Östersjörotarna del av sn Markamossen sankmark
    Österfjöroten rote Markavägen väg
      Marken skogsmark
      Marken skogsmark
      +Marken skogsmark
      Marken skogsmark
      Marken skogsmark
      Marken skogsmark
      Marken skogsmark
      Marken skogsmark
      Marken skogsmark
      Marksenakullen ängsmark
      Mejerigärdet åker
      Mellangärdet Saknas
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      +Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellanlyckan åker
      Mellanlyckan åker
      Mellanlyckan åker
      Mellanmossen betesvall
      +Mellanåkern åker
      Mellanängen skogsmark
      Mellanängen äng
      Moahagen skogsmark
      Modalahagen skogsmark
      Modalalyckan åker
      Mogärde åker
      Mogärdeliden lid
      Mogärdeängen hage
      Mokullafällan skogsmark
      Mon skogsmark
      Morashagen hagmark
      Mosahål sankmark
      +Mossakärret skogsmark
      +Mosse skogsmark
      Mossen betesvall
      Mossen åker
      Mossen skogsmark
      Mossen skogsmark
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossen skogsmark
      Mossen åker
      Mossen skogsmark
      Mossen utom lagården åker
      Mycklaflon sjö
      Mycklaflon sjö
      Mycklaflon sjö
      Mycklaflon sjö
      Mycklaflon sjö
      Myrmossen skogsmark
      Målarydgärdena åker
      Månstorpagölen göl
      Månstorpamossen åker
      Möcklaflon sjö
      Mörkavik vik
      Mörkehål skogsmark
      Mörkevik vik
      Möcklemark åker
      +Måssahål sankmark
      Nedersta lyckan åker
      Nerhagen skogsmark
      Nermossen åker
      Nertorpet åker
      Nerängen skogsmark
      Neümanamossen skogsmark
      Nissafällan äng
      Nissarydlyckan åker
      Nissarydmossen åker
      Norge åker
      Norrhultagärdet åker
      Norrsånnagärdet åker
      Norrsånna kohage skogsmark
      Norrsånnalyckan åker
      Norrsånnaäng skogsmark
      Norrängen ängsmark
      Norrängsgärdet åker
      Norrängslyckan åker
      Notabacken ängsmark
      Nybogöl göl
      Nybrottakullen skogshöjd
      Nybrottet åker
      Nybrottet åker
      Nybrottet åker
      Nybrottet åker
      Nybygget skogsmark
      Nyemosse skogsmark
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nyholm skogsmark
      Nylandet skogsmark
      Nylandet åker
      Nymossen åker
      Nymossen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyängen skogsmark
      Nyängen skogsmark
      Nyängsgölen sankmark
      Nyängslyckan åker
      Nyängsmossen åker
      +Näfre Gjöl göl
      Näsalyckan åker
      Näsalyckan åker
      Näsalyckan, Första åker
      Näsalyckan, Nedersta åker
      Näsaviken vik
      Nära vägskäl vägskäl
      Näset udde
      Näset udde
      Näset udde
      Näsgärdet åker
      Näsgärdet, Nedersta åker
      +Näshagen udde
      Näslinga öar öar
      Näslinga öar öar
      Näslinga öar öar
      Näsåkern åker
      Nävragöl Saknas
      Nävragöl göl
      Odlingen åker
      Odlingen betesvall
      Ojämnan grund
      Olsgärdet åker
      Olstorpagärdet åker
      Onde floe sankmark
      Onde floe sankmark
      Oppehagen skogsmark
      Oppersta gärdet åker
      Oppängen skogsmark
      Oset bäckmynning
      Oskaregärdet åker
      Oxakällan källa
      Oxhagen Saknas
      Oxhagen skogsmark
      Oxhagen skogsmark
      Oxhagen skogsmark
      Oxhagen skogsmark
      Oxhagen skogsmark
      Oxhagsberget berg
      Oxhagslyckan åker
      Oxhagslyckan åker
      Oxhagslyckan skogsmark
      Oxhagsmossen Saknas
      Oxhagsmossen skogsmark
      Oxhagsudden Saknas
      Oxhagsudden udde
      Oxhagsviken Saknas
      Oxhagsviken vik
      Oxhagsängen skogsmark
      Oäringslyckan åker
      Palmbladåkrarna åker
      Pamparpamossen åker
      Parken trädgård
      Pernebäcken Saknas
      Pennebäcken bäck
      Perneviken Saknas
      Perneviken vik
      +Peterstomt äng
      Pettersborg hagmark
      Pigelipen äng
      +Pigelipen åker
      Pluggen skogsmark
      Plågan skogsmark
      +Plåtängen ängsmark
      Pojkategen åker
      Potatislyckan åker
      Prästahålet sankmark
      Prästtorpabäcken bäck
      Prästtorpahagen skogsmark
      Prästtorpalyckan åker
      Prästtorpalyckan åker
      Prästtorpamossen skogsmark
      Prästö Saknas
      Puttamossen skogsmark
      Rings vånge skogsmark
      Roahagen hage
      Roahagen skogsmark
      Roalyckan skogsmark
      Ron skogsmark
      Rosenholm åker
      Rosstorpalyckan åker
      Rosstorpaängen hagmark
      Ryda-Lottegärdet åker
      Råholme ö
      Rävalyckan åker
      +Rönöklinten ö
      Sanden åker
      Sandgropen terräng
      +Sandgärdet åker
      Sandlyckan åker
      Sandlyckan betesvall
      Sandviken vik
      Sandshultamossen åker
      Sandshultaviken vik
      Sandstuguslätt badplats
      Sandstugeslätt strand
      Sandängen ängsmark
      Sandängen äng
      Sannebo skogsmark
      Sikadjupet ställe i sjö
      Sikudden Saknas
      Sikudden udde
      Sjuan åker
      Sjöabacken åker
      Sjöagärdet Saknas
      Sjögärdet åker
      Sjöarpahall ö
      Sjöarpaviken vik
      +Sjöbohlet äng
      Sjöbrolyckan skogsmark
      Sjöbron bro
      Sjöbron bro
      Sjöbron bro
      Sjöbäcken bäck
      Sjögatan skogsväg
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet, Stora åker
      Sjöhagen Saknas
      Sjöhagen skogsmark
      Sjöhagen skogsmark
      Sjöhagen skogsmark
      Sjöhagen hagmark
      Sjöhagsberget Saknas
      Sjöhagsberget berg
      Sjöhagsberget berg
      Sjöhagsberget berg
      Sjöhagsberget berg
      Sjölyckan äng
      Sjöstenabacken landsvägsbacke
      Sjöstenalyckan åker
      +Sjöträdan åker
      Sjöängen Saknas
      Sjöängen ängsmark
      Sjöängen äng
      Sjöängen betesvall
      Sjöängen äng
      Sjöängslyckan, Lilla åker
      Sjöängslyckan, Stora åker
      Sjöängsöarna Saknas
      Sjöängsöarna öar
      Skallö bergö
      Skallö ö
      Skatarpedal skogsmark
      Skatarpegärdet åker
      Skatarpehagen skogsmark
      Skatarpemossen skogsmark
      Skedesjön Saknas
      Skedesjön sjö
      Skedesjön sjö
      Skeppsviken Saknas
      Skiften åker
      Skiften skogsmark
      +Skogen skogsmark
      Skogserydgärdet åker
      Skogsliden backe
      Skolevägen skogsstig
      Skolhusagärdet åker
      Skolhusalyckan åker
      +Skrabbalyckan åker
      Skrabban, Nersta åker
      Skrabban, Oppersta åker
      +Skrabbskiftet åker
      Skräddaredränket sund
      Skräddaredränket sund
      Skultarpasjön sjö
      Skulten sjö
      Skulten sjö
      Skäljarpamossen åker
      Skäljarpsåkern åker
      +Skälskulle skogsmark
      Skärs kulle skogsmark
      +Slåtterhagen, Lille åker
      Slättamsgölen Saknas
      Slättamsgölen göl
      +Smala kärr sankmark
      Smalhagen skogsmark
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedjeträdan åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedträdan åker
      +Smååkrarna äng
      +Smällegrinden grind
      Snippagärdet åker
      Snippagärdet åker
      Snålan ängsmark
      Solgen sjö
      Solgen sjö
      Solgen sjö
      Solgen sjö
      Sonnerna åker
      Spegeleken ek
      Staggen äng
      +Staggtäppan åker
      Staggängen betesvall
      Stallarpa backar landsvägsbacke
      Stallarpagärdet åker
      Stallarpagärdet, Lilla åker
      Stallarpagärdet, Stora åker
      Stallsgärdet åker
      Stavö ö
      Stengärdet åker
      Stenmuragärdet åker
      Stenåkren åker
      Stenängen skogsmark
      Stinakarilyckan åker
      Stockakällan källa
      Stoltamossen skogsmark
      Stora dammen sjö
      Stora gärdet åker
      Stora gärdet åker
      Stora gärdet åker
      Storagärdet åker
      Stora kärr åker
      Stora liden backe
      Stora lyckan åker
      Stora lyckan åker
      Stora lyckan åker
      Storehagagölen Saknas
      Store mossen åker
      Storhagen skogsmark
      Storåkern åker
      +Storäng skogsmark
      Storängen skogsmark
      Storängen ängsmark
      Storängen skogsmark
      Storängen skogsmark
      Storängen skogsmark
      Storängen skogsmark
      Storängen skogsmark
      Storängen skogsmark
      Storängen ängsmark
      Storängen skogsmark
      + Storängen skogsmark
      Storängen skogsmark
      Storängen skogsmark
      Storängen skogsmark
      Storängen skogsmark
      Storängen skogsmark
      Storängen skogsmark
      Storängen skogsmark
      Storängen skogsmark
      Storängsgärdet åker
      Storängsgärdet åker
      Storängsgärdet åker
      Storängsmossen betesvall
      Storängsmossen åker
      Storängsudden udde
      Strömmavången hagmark
      Stubbamossen åker
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stugelyckan åker
      Stuggärdet åker
      Stussakärret sankmark
      Sumpaviken vik
      Sundet del av Möcklaflon
      Sunne lycka skogsmark
      Sutarpaviken vik
      Svallehagen skogsmark
      Svallemossen skogsmark
      Svans udde udde
      Svantorpagärdet åker
      Svantorpalyckorna åker
      Sventagärdet åker
      Sventalyckan åker
      Sventa udde udde
      Sverige åker
      Svängegärdet åker
      Svängeliden backe
      Sågelyckan åker
      +Sångatomten äng
      Sällholmen åker
      Sällholmen utjord
      + Södra gärdet åker
      +Södra gärdet åker
      +Södra maderna sankmark
      +Söllien sjö
      Sörängen skogsmark
      Tallen notvarp
      Tallen strand
      Tegarna åker
      Tingstadgärdet åker
      Tingstadlyckan åker
      Tjugan äng
      Tjuravägen skogsstig
      Tjuravägen skogsstig
      Tobakstenen sten
      Tolftadelen åker
      Tomten ängsmark
      Tomten äng
      Tomten ängsmark
      Tomten betesvall
      Tomten äng
      Tomten äng
      Tomten äng
      Tomten ängsmark
      Torpagärdet gärde
      Torpagärdet åker
      Torpalyckorna åker
      Torpamossen åker
      Torpavik vik
      Torpaviken vik
      Torpet åker
      Torphagen skogsmark
      Torphagen skogsmark
      Torpängen skogsmark
      Torpängen skogsmark
      +Torpängen åker
      Torvströmossen sankmark
      Tresnippen åker
      Trädgården äng
      Trädgården äng
      Trädgården park
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsträdan åker
      Tuttebogöl göl
      +Tvillingarna åker
      Tärnö ö
      Uddalyckan åker
      Uddalyckorna åker
      Uddaöarna ö
      Udden udde
      Udden udde
      +Upmarken skogsmark
      Upphagen Saknas
      Upphagen skogsmark
      Upplandshagen skogsmark
      Upplandsliden lid
      Upplandslyckan åker
      Urebohagen skogsmark
      Urebolyckan skogsmark
      Vaktagrinden försv. grind
      Vaktalyckan åker
      Vallen åker
      Vallholmen Saknas
      Vallholmen ö
      Vallängen äng
      Varmslekällan källa
      +Vattenplan källa
      Vedbodgärdet åker
      Vildmossarna sankmark
      Vildmossen skogsmark
      Vildmossen skogsmark
      Vintervattnet strand
      Vintervattnet strand
      Vitudden udde
      +Vången åker
      Västeråsgärdet åker
      Västra lund åker
      Åhagen Saknas
      Åhagen skogsmark
      Åhagsgärdet betesvall
      Åhagsudden Saknas
      Åhagsviken Saknas
      Åkerslundsgärdena åker
      Åkerslundsvägen skogsväg
      Åkrarna vid Palmblads åker
      Ålgölen göl
      Ålsjön Saknas
      Ålsjön sjö
      Åmbergahagen skogsmark
      Åmossen åker
      Ån bäck
      Åsamossen åker
      Åsagärdet åker
      Åsa udde udde
      Åsaviken vik
      +Åsgärdet åker
      Åttingshagen skogsmark
      Åttingslyckan åker
      +Åttingsängen, Norra skogsmark
      Älgalyckan skogsmark
      Älgbergskärret skogsmark
      Ängabacken landsvägsbacke
      Ängabiten åker
      Ängagrundet grund
      Ängagärdet åker
      Ängaluckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan, Lilla åker
      Ängaudden udde
      Änga utjord skogsmark
      Änga utjord skogsmark
      Ängen terräng
      Ängen hagmark
      Ängen äng
      Ängholmagärdet åker
      Ängholmen Saknas
      Ängholmen ö
      Ängholmen ö
      +Ängkärret skogsmark
      Ängsgärdet åker
      Ängstugan hagmark
      Ängstugehagen skogsmark
      Äringskullen åker
      +Ärnabergsgärdet åker
      Ärnanäs skogsmark
      Ärtalyckan åker
      Äspelundslyckan åker
      Äspelundsön ö
      Äspenäs udde udde
      Öland åker
      Örnastenen sten
      Österhultagärdet åker
      Österängen äng
      Österängen ängsmark

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.