ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Unnaryds socken : Mo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 73 Naturnamn : 214 Bebyggelsenamn : 117 Naturnamn : 32
Unnaryd sn Angsjön sjö Norra Unnaryds sn sn Aplåsabäcken Saknas
Norra Unnaryd sn Apelåsen terräng Unnaryd, Norra sn Barnahall berg- o. skogsparti
Unnaryd, Norra sn Barnahall terräng Unnaryd (N) socken Bjällkilarna äng
Unnaryd, Norra sn Barnahall terräng Unnaryd N. sn Bredåker åker
Unnaryd, Norra sn Berget berg Anderstorp lht Broliden backe
Unnaryd, Norra sn /Se Berget berg Backen Lilla t Byabäcken vattendrag
Unnaridh Saknas Bethestra terräng Bergsgård bebyggelse Dalsåker åker
Unnaryd, Norra sn *Biallekils ström Saknas +Bethestra t Drottningsrödjan fornlämning (stensättningar) /Se
Unnaryd, Norra sn *Bjällekilsbråten bråte Bjärsgården Saknas Elsabosjön Saknas
Wnnarydh Saknas *Bjällekils vad vad Bredbo bebyggelse Finnadals gjuta utvidgning av Nissan
Unnaryd, Norra sn *Bjäresgårds rödjebråte bråte Bredmaden bebyggelse Hallahålan bergsänka
Unnarydh Saknas Björnahagen terräng Brudevad utmark Hallåker åker
Unnaryd, Norra sn Björnahagen terräng Brudevad lht Häståsen skogsås
Norra Unnaryd sn Björnmossen mosse Brunabo eller Bråten, se 2 Bråten Saknas Klynnorna åker
Unnaryd, Norra sn Björnmossen mosse Brunabo del av Kindbogårdarna Kockömosse Saknas
?Unnaryd sn Boarödjan terräng, ägomark Brunabo Saknas Komosse Saknas
Unnaryd Norra sn /Se Boarödjan ägomark Brunabo bebyggelse Lerbäcken Saknas
Unnaryd, Norra sn /Se Boas terräng Brunabo gdr Loftsåker åker
Unnaryd, Norra sn /Se Boas terräng Brunstorp avs Nissan å
Unnaryd sn /Se Bockebo terräng Brynsås Saknas Nissan Saknas
Unnaryd, N. sn /Se Bockebo terräng Brynsås gd Närmre bäck nedre loppet av Byabäcken
Unnaryd, Södra o. Norra, se Södra o. Norra Unnaryd snr Bortrebäck bäck Brynsås Norrgård Saknas Radan biflöde
Bethestra torp /Se Bortrebäck bäck Brynsås Saknas Roberts hall gränssten
Brunabo by Bortrebäck bäck Brynsås Södergård Saknas Rumpan åker
Brynsås by Bredmaden terräng(?) Bråten Saknas Surputten åker
Brynsås by Bredmadsmossen mosse Bråten bebyggelse Svanan biflöde till Nissan
Brynsås by Brinken terräng Bråten Saknas Unnaryds damm Saknas
Nyttan lht /Se Brinken terräng /Se Bråten gdr Vattlasjö Saknas
Hökhult by Brudevad ägomark, terräng Fagerås Saknas Yttre bäck Saknas
Hökhult by Brudevad ägomark Fållegärde Saknas Åsabäcken bifurkation
Hökhult, Stora herrgd Brunnsrödjan terräng Fållegärde Saknas Återkullen höjd
Hökhult gd /Se Brynsbacken terräng Granås avs Öringabäcken vattendrag
Karsbo by Brynsåsen ås Grevrödjan avs  
Karsbo by Bränningsöarna terräng +Gräskärr t  
?Karsbo by Bränningsöarna mossöar Gärde Saknas  
?Karsbo by Drottningsrödjan terräng Hagalund bs  
?Karsholm gd Drottningsrödjan terräng Haraldsbo Saknas  
Långarum gd Ekås ägomark? Herrhagen t  
Långarum gd Ekås ägomark Herrydet avs  
Långarum by /Se Elsabosjön sjö Herrydet bebyggelse  
Långarum by /Se Elsabosjön sjö Hjältabo Saknas  
Mellangardhen Saknas Elsabosjön sjö Hjältabo Saknas  
Mellangård gd Fagerås triangelpunkt Hoppebo såg  
Mohärad poststation /Se Finnadals gjuta terräng(?) Hultet t  
Portesbo gd:ar /Se Fåglamossen mosse Hundsmo bebyggelse  
Remma gård Galgaberget berg Hunsebo Saknas  
?Remma by Galgaberget berg Hyttan bebyggelse  
Remma indr. militiebost. Galten terräng(?) Hålabo Saknas  
*Sikilsboda försv. gd? Getaråsmossen mosse Höjden t  
*Sikilsbodha försv. gd? Granås ägomark Hökhult Saknas  
*Skarsboda Saknas *Grebbe göl göl Hökhult säteri  
Spaafors bruk /Se Gräskärret kärr Hökhult Saknas  
Stommen gd Gräskärret kärr Hökhult Lilla bebyggelse  
*Stommen Saknas Gärdesbacken terräng Hökhult, Stora Saknas  
Storgården gd Harås ägomark Hösabo gd  
Storgården gd Harås ägomark Hösabo Saknas  
Söttersbo gård Herrahagen terräng Jonsbo lht  
Söttersbo gd Hjortahall terräng Jonsbo avs  
?Unnaryd, Norra by /Se Hjortahall terräng Kallås t  
Unnaryd by Hudalen dal Karsbo Saknas  
Unnaryd by Hudalen ägomark Karsholm(en) Saknas  
Unnaryd by o. sn Hulpeboryet terräng Kinna rote byar  
Unnaryd by Hulpeboryet terräng Kinnaskog t-lht  
Unnaryd, Norra by Hultamossen mosse Kinnatorpet bebyggelse  
Unnaryd by Hultamossen mosse Kolyckan avs  
Unnaryd by Husbacka ägomark Kråkhult Norra Saknas  
Vallgårda förr egen sn, nu gård /Se Husbacka ägomark Kråkshult Saknas  
Valgardha sn Hyttegärde terräng Kråkshult Norra bebyggelse  
Vallgårda gd (förr egen sn) Hyttegärde ägomark Kråkhult Södra Saknas  
Vallgårda förr egen sn, nu gd *Hösakils bråte bråte Kråkshult Södra bebyggelse  
Vallgårda förr egen sn, nu by *Hösakils bråte bråte Källäng lht  
Vallgårda f. egen sn, nu del av hd *Hösekils bråte bråte Kärr Saknas  
Vallgårda gd /Se Johansjömossen naturskyddat område Kärr del av Kindbogårdarna  
  Jonsbo ägomark Kärr gdr  
  Kallåsmon terräng Lurebo Saknas  
  Karsholmsmon terräng Lurebo t.  
  Kinnaskog terräng, ägomark Lyckås bs  
  Kinnaskog terräng Långarum Saknas  
  Kockö mosse mosse Marstrand t  
  Kockö mosse mosse Mellangård bebyggelse  
  Kockö mosse mosse Mellanstugan hmd  
  Kokärret kärr Moarydet avs  
  Kokärret kärr Myrbacka avs  
  Kolyckan ägomark Norrgård bebyggelse  
  Komosse mosse Norrgård bebyggelse  
  Kråkmossen mosse Norrgården del av Karsbo  
  Kullsebäcken bäck Nyberg t  
  Kvarnamon terräng Nybygget t  
  Kålarödjan terräng Nytorp lht  
  Kålarödjan terräng Näbbås avs  
  Kärret kärr Osbo t  
  *Ledshestramon terräng Portesbo Saknas  
  Lerbäcken bäck Remma gd  
  Lerkärret kärr Remma Saknas  
  Lille backe ägomark(?) Räfsebo t  
  Lille backe ägomark Sjöskog bebyggelse  
  Ljungmossen mosse Skattegård bebyggelse  
  Ljungmossen mosse Spafors såg och elektricitetsverk (industrianläggning)  
  Lyckebo terräng Stommen gd.  
  Långelaggen terräng Stommen bebyggelse  
  Långelaggen terräng Storegård bebyggelse  
  Lövåsen terräng Storegård bebyggelse  
  Marstrand terräng(?) Svanrödjan avs  
  Marstrand ägomark Svensö Saknas  
  Mellanmon terräng Södergård bebyggelse  
  Moarydet terräng Södergård bebyggelse  
  Momossen mosse Södergård bebyggelse  
  Märrakärret kärr Söttersbo Saknas  
  Märrakärret kärr Unnaryd Saknas  
  Nissan flod Unnaryd sn  
  Nissan älv Unnefors såg  
  Nissan älv Valgårda Saknas  
  *Nissastigen Saknas Vännebo avs  
  Nyborg terräng Västergård bebyggelse  
  Nybygget ägomarker Västra By rote rote  
  Nyhagen terräng Östergård bebyggelse  
  Nytorp f.d. torp Östra By rote rote  
  Nytorp ägomark    
  Näbbås terräng    
  Ormakilarna terräng    
  Osbo terräng(?)    
  *Pinke källa källa    
  *Pinske källa gränsmärke    
  Portesbo bäck, se Bortrebäck bäck    
  *Postebro bro    
  Radan älv    
  Radaån å /Se    
  Remmahult terräng    
  Remmen terräng    
  Remmen terräng    
  *Ringlerås terräng    
  Robbessahall höjd, gränsmärke    
  Robbesahall terräng    
  Robbesahall terräng    
  Romen terräng    
  Romen terräng    
  *Ryds Broar bro    
  *Ryds Mo terräng (?)    
  Råbockamossen mosse    
  Råbockamossen mosse    
  Räfsabo terräng    
  Räfsabo terräng    
  Rödjorna ägomarker    
  Röksbergsån å /Se    
  *Salashall gränsmärke    
  Sjökroken terräng    
  Sjölund terräng    
  Sjöskogsängen terräng    
  Sjöskogsängen terräng    
  Slätten sjö /Se    
  Solvarven kulle /Se    
  Stenhagen terräng    
  Stenhagen terräng    
  Stommen triangelp.    
  Stommen triangelpunkt    
  Storemossen mosse    
  Storängen terräng    
  Storängen terräng    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  *Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svanån gränså    
  Svanån å    
  Svanån å, (gräns-å)    
  Svanån å    
  Svanån å    
  Svanån å    
  Svartbromon terräng    
  Södra mon terräng    
  Södratorp f.d. torp    
  Södratorp ägomark    
  Sörlyckekärret kärr    
  Torparydet terräng    
  Torparödjan terräng    
  Torparödjan terräng    
  Tångakilen terräng    
  Tången terräng    
  Ugglemossen mosse    
  Ugglemossen mosse    
  Ullbergstorpet terräng(?)    
  *Unnares bro, se Unnarydsbro bro    
  *Unnaryds bro bro    
  *Unnaryds Bro Saknas    
  Unnarydsbron bro    
  *Unnaryds kvarnfall fall    
  Unnaryds offerkälla källa    
  *Vagnarydsbro bro    
  Valgårda floe göl    
  Valgårda floe tjärn    
  Vargagropen terräng    
  Vargagropen terräng    
  Vattlasjö sjö    
  Vattlasjö sjö    
  *Vislefall vattenfall?    
  *Visslehall gränsmärke    
  *Visslehall gränsmärke    
  *Visslehall gränsmärke    
  *Visslehall gränsmärke    
  *Vistadropp Saknas    
  *Vänsjön sjö    
  Västerängen äng    
  Åsabäcken bäck    
  Återkullen terräng    
  Återkullen terräng    
  Älgabäcken bäck    
  Älingabäck bäck, (gränslinje)    
  Älmås ägomark    
  Äspesåta terräng    
  Äspesåta terräng    
  Öringabäcken bäck, (gränsbäck)    
  Öringabäcken bäck    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.