ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Höreda socken : Södra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 295 Naturnamn : 357 Bebyggelsenamn : 708 Naturnamn : 1085
Höreda socken *...nga siö?, se Gisshultsjön sjö Höreda sn Allégrinden grind
Höreda socken Allmänningen terräng Höreda socken socken Allegärdet gärde
Höreda sn Allmänningsgölen göl Höreda sn Allégärdet gärde
Höreda sn Alversjön sjö Höreda sn Allmänningen Saknas
Höreda sn Alversjösjön sjö Höreda sn Allmänningen skog
Höreda sn Alversjöån å Höreda sn Allmänningen skog
Höreda sn Alverstorp f.d. ägomark Höredastövlakrova inbyggarbeteckning Allmänningen skogsmark
Höreda sn Apelberg terräng(?) Inbyggarbeteckning förteckning Allmänningen skogsmark
Höreda sn Arnaberget berg Inbyggarbeteckning förteckning Allmänningen skogsmark
Höreda sn Aspegöl göl Allmänningen Saknas Allmänningsgärdet gärde
Höreda sn Assjön sjö Allmänningen bs Allmänningsgölen sjö
Höreda sn Badhusholmen holme Allmäningen bs Allmänningsskogen skog
Höreda socken Badlandsberget berg Almeberg bs Alversjömossen mosse
Höreda sn Barnagölen göl Alvanstorp t Alversjösjön Saknas
Höreda sn /Se Benastampen vik Alversjö gd Alversjöudden udde
Höreda by, sn Berget terräng Alversjö Saknas Andersängen äng
Höreda by, socken Berget terräng + ägomark Alversjö gård Anna-Lisalyckan gärde
Höreda sn Berghagen terräng Alversjö gård Apelbergslyckan gärde
Höreda sn Billsjön f.d. sjö +Alverstorp t Arga ris plats
Höreda sn Biörnshultsjön sjö +Andersbo bs Arvagärdet gärde
Höreda sn Bjässahål terräng(?) Anderssons stuga Saknas Assjön Saknas
Höreda sn Björkelund terräng Anhult avs Assjön sjö
Hörreda sn Björkholmen terräng Anhult avs Assjö-ängen äng
Hörreda sn Björkudden ägomark(?) Arnaberget bebyggelse Backagärdena gärden
Höreda sn Björkärrsmossen mosse Arnaberget lht Backagärdet gärde
Höreda sn Björnahultasjön sjö +Arnedal bs Backagärdet gärde
Höreda sn Björnshultsjön sjö Axelsgård Saknas Backagärdet gärde
?Höreda sn Björnshultasjön sjö Axelsgård gård Backedalen Saknas
Höreda sn Björnhultasjön sjö Axels- och Norregård bebyggelse Badhusholmen holme
Höreda sn Björnkullen terräng +Axelsnäs stuga Badlandsberget höjd
Hörreda sn Björnshultsjön sjö Backarp Saknas Badlandsön Saknas
Höreda sn Björnshultasjön sjö Backen avs Badviken vik
Höreda sn Björnstorp ägomark Backen t Barngölen göl
Höreda sn /Se Boarydsgölen göl Banvaktsstugan bebyggelse Barnhemsmossen mosse
Höreda by och sn /Se Bocksjön sjö +Bengtstorp bs Bastekelunden Saknas
Höreda by och sn /Se Bocksjön sjö +Bengtstorp bs Bastudalen område
Hörreda sn /Se Bodasjön sjö +Berget bs Bastugärdet gärde
Höreda sn /Se Bodasjön sjö Berget t Bastugärdet gärde
Höreda sn /Se Bodasjön sjö Berget t Bastugärdet gärde
Höreda sn /Se Bodasjön sjö Berghemmet t Bastugärdet gärde
Höreda sn /Se Bodasjön sjö Berghemmet t Bastugärdet gärde
Höreda sn /Se Bodasjön sjö + Bergholm bs Bastuhagen hage
Hörrick förr namn på Höreda sn Bodasjön sjö /Se +Bergholm bs Bastukärret kärr
Alversjö gd Boda sjön sjö Bjässarp Saknas Bastuliden backe
Alversjö gd Bodasjön sjö Bjässarp gård Bastulyckan gärde
Alversjö gd /Se »brecknarÿdz mad» mad +Bjässarpatorpet f.d. soldattorp Bastuudden Saknas
Alverstorp torp /Se Broarpsviken vik Björka Saknas Bengtahagen hage
*Aspnäs Saknas Broarödjan ägomark Björka by Bengtstorpagärdet gärde
Birklingarydh(e) nu försvunnen bebyggelse /Se Brusholmen holme Björka skola Saknas Benstampen vik
*Birklingarydh Saknas /Se Bråteberg berg +Björkavången bs Benstampen vik
Bjässarp gd Brännaviken vik Björkbacka lht Berggärdet mossa, gärde
Björka by Brännö ö Björkelund bs Berggärdet gärde
?Björka by Burakärret ägomark Björkelund bs Berghagen hage
Björka by Burakärret ägomark +Björkelund bs Berghagen hage
Björka by Dalängen terräng Björkelund stuga Berghagsbackarna höjd
Björka by /Se Dansen ägomark +Björkelund bs Bergudden udde
Björnshult gd Drakaröret skogsmark Björkhaga Saknas Bergängen äng
Björnshult hg Ekelund ägomark + Björkholmen lht Bjässa hål dal
Björnshult hg Ekemossen ägomark Björkholmen bs Björkabäcken bäck
Björnshult gd Ekeviken vik Björkholmen stuga Björka vapen ek
Bonderyd by Ernstas terräng Björkudden avs Björkholmsmossen mosse
Bonderyd by Fallet terräng Björkudden lht Björkholmsträdan gärde
Bonderyd by /Se Femtontegarna ägomark +Björnakullen t Björkholmsängen äng
?Broarp gdar /Se Fiskgjuseön ö +Björnkullen t Björkåkern gärde
Broarp gd Fredfällorna terräng Björnshult Saknas Björnshultasjön Saknas
Broarp by Fridhem ägomark Björnshult gård Björnshultssjön sjö
Broddarp gd:ar /Se Friparken terräng + Björnstorp torp Björnåsalyckan gärde
?Bräknaryd by Fusån å +Björnstorp t Boarydsgölen Saknas
Bräknaryd by Fusån å +Blomsholm t Boarydsgölen göl
Bräknaryd by Fåglabackarna terräng +Blomsholm t Boaträdan gärde
Bräknaryd by /Se Fåglakullen kulle Bocksjöstugan lht Bocksjön Saknas
Bränna gd Fårakullen kulle Bocksjöstugan lht Bocksjön sjö
Bränsmåla gd Förenäsa berg berg Bonderyd bebyggelse Bockängen äng
Brännsmåla by Försjön sjö Bonderyd by Bodasjön Saknas
Bränsmåla gd Galgabacken berg +Borgslund bs Bodasjön sjö
Byrklingarydh nu försvunnen bebyggelse /Se Getanabben udde Bostället bebyggelse Bodatall udde
Danstorp hg Gisshultasjön sjö Brittstugan stuga Bolet äng
Danstorp gd Gisshultsjön sjö Broarp utj. Bolet äng
Danstorp hg /Se Gisshultsjön sjö Broarp bebyggelse Bolet äng
? Djurarp by Gisshultasjön sjö Broarp utj. Bolet äng
Djurarp by Gisshultsjön sjö Broarp utj., gård Bolet äng
Djurarp gd Gisshultsjön sjö /Se Broarp gård Bolet äng
Dullingsmålen gd /Se Gisshultasjön sjö Broarödjan torp Bolet äng
Eke gd Gisshultssjön sjö /Se +Broarödja t Bolet äng
Eket gd Gotland terräng(?) Broddarp avs (utj.) Bolet äng
Eldstorp gd Granö udde Broddarp utjord Bolet äng
Eldstorp gd /Se Grimmestorpamossen ägomark Brostugan bebyggelse Bolet äng
? »fik» försv. beb. Gisshultsjön sjö Brostugan lht Bolet äng
Förenäs gd Grundet udde Bräknaryd utj. Bolet äng
Grimmestorp by Gråberg berg Bräknaryd Saknas Bolet äng
Grimmestorp gd Gränsen ägomark Bräknaryd utj. (landvinning) Bolsgärdet gärde
Grimmestorp by /Se Gräsfällorna terräng Bräknaryd by Bolsängarna Saknas
? Gummarp gd Grässja ö Bränna bebyggelse Bonderydsgärdet gärde
?Gummarp gd Grönnen sjö Bränna gård Bondstugegärdet gärde
? Gummarp gd Gubbamossen ägomark Brännelund bs Borrängen äng
Gummarp gd *Gudisiö? = nuv. Gisshultsjön Saknas Brännelund lht Broarpsviken vik
Havravik gd Gåren sjö Bränningen bs Broarödjsmossen mosse
Havravik gd Gåren sjö Bränningen bs Broddarpsgärdet gärde
Heddarp gd Gåvetorp äng(?) Brännsmåla by Brobacken backe
Heddarp gd Gäddestumpamaden ägomark Bränsmåla utj., gård Brohagslyckan gärde
Heddarp gd /Se Göljakullen ägomark Brännsmåla bebyggelse, utj. Bromaden gärde
»hioghandas», se Hunnerstad beb. Göljamossen mosse Brännsmåla Saknas Brorödjorna gärden
Hogwndastadha, se Hunnerstad hg Hackavikebäcken bäck Brännsmåla utj. Brostugemossen mosse
Holma gd »hagabeck» bäck Bygget stuga Brotegen gärde
Hundestadh, se Hunnerstad gd Hagakärret ägomark Danstorp Saknas Broåkern åker
Hundestad(h), se Hunnerstad gd Hampasänkegölen göl Danstorp gård Brunnsgärdet gärde
?Hunnerstad gd Havravikssjön sjö /Se Djurarp bebyggelse Brunnsgärdet gärde
?Hunnerstad gd Havraviksjön sjö Djurarp gård Brunnslyckan gärde
Hunnerstad hgd Havravikssjön sjö Dullingsmålen bebyggelse Brusholmen udde
Hunnerstad hg Heddarp triangelpunkt Dullingsmålen gård Brusholmen Saknas
Hunnerstad gd Hestred äng /Se Eke bebyggelse Brusholmshagen hage
Hunnerstad gd Hultamossen ägomark Ekelund bs Bryggarens hage Saknas
Hunnerstad gd Hultamossen ägomark Ekelund torp Brygghusgärdet gärde
Hunnerstad gd Hultamossen mosse Ekelund t Bräknaryds kullar Saknas
Hunnerstad gd Hultarp terräng Eket gård Bräknarydsgärdet gärde
Hunnerstad gd *Hultasjön sjö Ekhagen avs Brännagärdet gärde
Hunnerstad gd Hunnagölen göl Ekhagen lht Brännagärdet gärde
Hunnerstad gd Hurva ägomark Ekudden stuga Brännagärdet gärde
Hunnerstad gd Hålkärret ägomark Eldstorp Saknas Brännmon mo
Hunnerstad by Hägerudden udde Eldstorp gård Brännamossen mosse
Hunnerstad herrgd Häggalyckan ägomark Eriksberg lht Brännö Lilla Saknas
Hunnerstad hg /Se Hämten sjö Eriksholm lht Brännö Stora Saknas
Hunnerstad hg /Se Högakullabäcken bäck (gränsbäck) +Eriksholm stuga Brännö ö
*Hästeås gd Högakullasjön sjö Figgebo avs Burakärret gärde
Högakullen gd Högakullasjön sjö Forsen bebyggelse Byggningsgärdet gärde
Höreda by Högakullasjön sjö Forsen lht Byxlämmen gärde
Höreda förr tingsställe /Se *Hökesjön sjö Fridhem bs Byxnna gärde
Höreda by Höksjön, se Högakullasjön sjö + Fridhem torp Byxorna vägkrök
Höreda by *Höksjön sjö Fridhem lht Dalen dalsänka
Höreda f. tingsställe *Höksjön sjö Fridhem lht Dalen äng
Höreda poststation /Se Ilskebackarna terräng Fridhem stuga Dalängen äng
*Hörydsåsen, se Åsen indr. militieboställe Ingarpagölen göl +Fridhem stuga Dalängsgärdet gärde
Ingarp by Ingarpsjön sjö Fureby avs Daniels hål dal
?Ingarp by Ingarpsjön sjö Furhaga Saknas Daniels kulle höjd
Ingarp by Ingarp sjön sjö Furuby lht Daniels lid backe
Koanäs by Ingarpasjön sjö +Fällan torp Dansen plats
Koanäs gd Ingarpsjön sjö +Fällehult bs Djupa verket gärde
Komtillmåtta gd /Se Ingarpssjön sjö +Fällehult bs Dockan gärde
Komtillmåtta gd /Se Ingarp sjön sjö Förenäs gård Domaringen udde
Kräpplehult by Ingarpasjön sjö Förnäs bebyggelse Drängalipen äng
Kräpplehult by Jeppamossen ägomark Gatstugan bs Ekbolet äng
Kräpplehult komministerbost. Juthemsgölen göl Gatstugan bs Ekegärdet gärde
Kulla by Jättasten terräng Godhem avs Ekelundsgärdet gärde
Kulla gd Kakelugnsgölen göl Gottland bs Ekelundsgärdet gärde
Kvarnarp hg Kanalen kanal +Gotland bs Ekeviken vik
Kvarnarp gd /Se Karlsberg ägomark Granelund bs Ekgärdet gärde
Kvarnkullen gd Kattepölen göl Granhult t Ekgärdet gärde
Käringstorp by Killingön ö Granhultet t Ekholmastycket gärde
Käringstorp gd Klockaremossen ägomark Gransäng t Ekholmastycket gärde
Långanäs gd Klubbehultet terräng Gransäng t Eldstorpsliden backe
Långanäs gd Knabbalyckan udde(?) +Grensbo t Emån Saknas
Långstorp by Kolholmen terräng +Grensbo t Emån å
Långstorp gd Kolleberg terräng Grimmestorp gård Fallet utj.
Markestad gd »koparpa sió» sjö Grimmestorp Saknas Fallet gärde och hagar
Markestad gdr Koudden udde Grindstugan banvaktsstuga Femtontegarna mosstegar
Markestad gd Kråkön terräng Grindvaktstugan bebyggelse Fjärdingsgärdet gärde
Markestad gd Kulla backar berg (triangelp.) Gråbo hmd Fjärdingshagen hage
Markestad gdr Kullahagen terräng +Gränsbo Saknas Fjärdingsängen äng
Markestad gd Kullaträdsmossen ägomark +Gränsen bs Flata hall sten
Markestad gd Kvarnarpasjön sjö +Gränsen bs Flatan gärde
Markestad by Kvisttorp terräng Gränsen bs Floen tjärn
Markestad indr. militieboställe Kvitten sjö + Gudomen bs Floen tjärn
Markestad gård Kvitten sjö Gudomen bs Fredfällorna utmark
?Markestad gd Kyrkefloen göl Gummakvarn bebyggelse Fredfällorna hagar
Markestad bost. o. by ? Kyrkgärdet ägomark Gummakvarn lht Friaregranen gran
?Markestad gd Kyrkö terräng Gummarp bebyggelse Fridhemsåkern åker
Markestad by Källviken vik Gummarp gård Frysnäset gärde
Markestad gård Larstorpasjön sjö Gustavsberg lht Främre hagen Saknas
Markestad indr. militieboställe Liarpamossen ägomark Gåvetorp t Frögölen Saknas
Markestad by *Lilla Häradsbron bro +Gåvetorp t Fula gatan väg
Markestad by Lilleman öar Gärdet hmd Fåglabackarna höjd
Markestad by Lillemark terräng Gärdet hmd Fåglakullen höjd
Markestad gd /Se Lillsjön vik +Göljakullen torp Fåramarken hage
Markestad gdar /Se Lillviken vik + Göljan bs Fåramarken hage
Markestad gdr /Se Lillön ö Haga bebyggelse Fåramarken hage
Mellangård gd Lillön ö Haga hemman Fåramarkskullen höjd
Mossäng by Lillön ö +Hagaberg bs Fårhagen hage
Mossäng gd »linde sió» sjö +Hagaberg bs Fårhagen hage
Mostorp gd »lindesió åå» å Hagaberg stuga Fårhagen hage
Mostorp gd /Se Lindsjöudden udde +Hagalund bs Fårhagen hage
Mörteryd by /Se Linneberg berg Hagalund bs Fårhagsbacken höjd
Nifsarp gd Långanäsasjön sjö Hagalund bs Fårkullen fårbete
Näs, Östra by Långanäsgölen göl +Hagalund bs Fårmarken hage
Näs, Östra gd Långanässjön sjö Hagalund lht Fårmarken hage
Nömme gd /Se Långgölen göl +Hagalund bs Fägatan väg
Orrarp gd Långsjön sjö Hagalund lht Förnäsa berg höjd
Orreskog gård Långsjön sjö +Hammarlunds stuga Förnäsgärdet gärde
Orreskog gd /Se Lövholmen ägomark Hanstorp avs. Försjön Saknas
Paradis gd Lövhultagölen göl Hanstorp avs Försjön sjö
Pershult gdr Lövhultaskogen skogsland Hanstorp lht Galgbacken avrättningsplats?
Pershult gd Markaberget berg + Hartzhult bs Galoppvägen väg
Prostorp by Markakärret kärr +Hartshult bs Galoppvägen väg
Prästgården Saknas Markalyckan terräng Hasselbacken v Galoppvägen väg
Prästgården gd Markestadviken vik Havravik gd Gamla näsbacken backe
*Rafta gd Meteraftaskogen terräng Havravik gård Gatgärdet gärde
Russnäs by Mobackagölen göl Havravik bebyggelse Gatgärdet gärde
Russnäs by Mossgölen, Norra göl Heddarp Saknas Gatkällan källa
Russnäs by Mossgölen, Norra sjö Heddarp gård Gatlyckan gärde
Ryningsholm, (förr Sjustad) hg Mossgölen, Södra göl Hjorthemmet avs Gatlyckan gärde
Ryningsholm hg /Se Mossgölen, Södra sjö Hjorthemmet f.d. soldattorp Gatlyckan gärde
Ryningsholm hg Mostorpagölen göl Hjorthemmet lht Gatlycksgärdet gärde
Ryningsholm hg *Munkesjön sjö Holma bebyggelse Gatmunnen väg
Ryningsholm gd *Munkeån å Holma gård Getahagsåkrarna åkrar
Ryningsholm hgd Myren terräng + Holmen bs Getanabben udde
Ryningsholm gd Myringalyckan terräng +Hoppet bs Getanabben udde
Ryningsholm gd Målamossen ägomark Hotellet lada Getaryggen bergkam
Ryningsholm herrgd Mörkevik vik Hultarp bs Getatäppan fårhage
Ryningsholm hg /Se Mörkudden udde Hultet t Getatäppan hage
Ryningsholm hg /Se Nabbaviken vik Hultet t Gisshultssjön Saknas
Ryningsholm gd /Se Nifsarpen sjö Hunnerstad Saknas Gisshultssjön Saknas
Räveberg by Nifsarpen sjö Hunnerstad utj. + lands., gård Gotlandsgärdet gärde
Räfveberg by Norrhagsberget berg Hurvan stuga Granö udde
Räveberg gd Norrhem terräng Hällinge bs Grimmestorpsmossen mosse
Räveberg gd Nybro ägomark Hällinge lht Grisbergen höjd
Rävla gd Näsaviken vik Högkullen bebyggelse Grusgärdet gärde
Rävla Saknas /Se Näset terräng Högakullen gd Gryningsgärdet gärde
Rökärr gd Näsmossen ägomark Högakullen gård Grynnen sjö
Rökärr gd Nässjön, se Björnshultasjön sjö Högakullssågen såg Grynn sjö
Siusta förr namn på Ryningsholm Nässjön, se Björnshultasjön sjö Högalund stuga Grytorna hålor
Sjustad, äldre namn på Ryningsholm hgd Nässjön, se Björnhultsjön sjö +Högalund bs Grå berg gråsten
Sjustad, (numera Ryningsholm) gd Nässjön, se Biörnshultsjön sjö Höreda bebyggelse Grå berg höjd
Sjustad (numera Ryningsholm) hgd Olstorp f.d. ägomark Höreda by Gränsgärdet gärde
Sjustad l. Ryningsholm g Oset åmynning Höreda skola Saknas Gräshagen hage
Sjustad gd Paradisaberg terräng(?) Ingarp bebyggelse Gubblyckan gärde
Sjustad hg /Se Paradisatorpet terräng(?) Ingarp by Gubbmossen mosse
Sjustad gd /Se Paradisaviken vik Ingarps skola skolhus Gubbåkern åker
Sjustad, se Ryningsholm hg Paradisaön ö Jakobsdal bs Gubbängen äng
Sjustads kvarnverk kvarnverk /Se Parseboängen ängsmark Jakobsdal lht Gula fällorna plats
Sjustads rättaredöme Saknas Pinebacken terräng Jante Sodas bs Gummakvarnsmossen mosse
Sjöarp gd Prosthemmet ägomark + Johanstorp bs Gummarpsgärdet gärde
Skallahultet torp Puttemossen mosse Jonsbo bs Gungorna sank mark
*Skog försv. beb. Roningen område /Se +Jägers bs Gysjön Saknas
Skollsmålen gd /Se Roningen område /Se +Karlberg bs Gysjön sjö
Skottsmåla gd Roningen område /Se Karlberg t Gårabäcken bäck
Skyttla by Russnäsa vildmosse mosse Karlberg bs Gåragärdet gärde
Skyttla by Ryttarehagen terräng Karlberg lht Gåren sjö
Skyttla by Råbockaön terräng Karlsborg bs Gåren sjö
Skyttla by Rågöl göl +Karlsborg t Gåren sjö
Skyttla by Räveln terräng Karlshamn bs Gåren sjö
Skyttla by Rävlagölen göl + Karlshamn bs Gåren sjö
?Smedstorp gd Rävö terräng Karlsjö avs Gåvetorpsgärdet gärde
Smedstorp gd Röstorp terräng(?) Karlsjö lht Gäddestumpamaden Saknas
Spakarp gd Röstorpsberget berg +Karlsnäs bs Gäddestumpan teg
Stegtorps rättaredöme f. rd Sandviken vik Karlsudden avs Gökö Saknas
Stenstorp gd *Semehall gränsmärke Klockaregården stuga Göljamossen mosse
Svartarp indraget militieboställe Sjustad terräng Klockaregården stuga Gölmossen mosse
Svartarp gd Sjustads kvarnå å Knappen bs Hackarevika gärde
Svartarp gd Sjöamossen mosse Knappen Saknas Hackareviken gärde
Svartathorp, se Svartarp indraget militieboställe Sjöbackarna terräng Knapptorp bs Hackareviken vik
Svenstorp beb. Sjöhagsmossen ägomark +Knappstorp bs Hackareviksbäcken bäck
Svenstorp f.d. torp Sjöängsmossen ägomark Koanäs bebyggelse Hacket gärde
Tannarp gd Skallahall gränsmärke Koanäs gård Hagagärdet gärde
Tannarp gd Skallahultet terräng Komtillmåtta avs. Haglyckan gärde
Tannarp gd Skarfvesten sjö Kom till måtta avs, förr t Haglyckan gärde
Torsberg gd Skarvasten ö Komtillmåtta lht Hallen gärde
Torseryd (Torsjö) gd Skogsäng ägomark Komtillmåtta lht Halsarna gärde
Torseryd, se Torsjö Saknas Skåneviken vik Komtillmåtta lht Hammarlundstegarna tegar
Torsjö (Torseryd) hg Solgen sjö + Kornkaret bs Hampasänket göl
Torsjö hg Solgen sjö Kristineberg bs Hampasänksgölen göl
Torsjö herrgård Solgen sjö Kristineberg bs Hartshultsåkern gärde
Torsjö hg Solgen sjö Kristinelund bs Hasselbogärdet gärde
Torsjö (Torseryd) gd Solgen sjö Kräpplehult bebyggelse Hasstomten gärde
Torsjö hg Solgen sjö Kräpplehult by Havraviken Saknas
Torsjö hg Solgen sjö Kräpplehult bebyggelse Havravikssjön Saknas
Torsjö gd Solgen sjö Kräpplehult by Havravikssjön sjö
Torsjö herrgd Solgen sjö /Se Krösonlund torp Heddarpsgärdet gärde
Torsjö gd /Se Solgen sjö /Se Krösenlund t Hedängen äng
Torsjö by /Se Solgenån å Kulla skolhus Hemmahagen hage
Torsjö gd /Se Solgenån (Fusån) å Kulla bebyggelse Hemmamossen gärde
Torsjö kvarn f. kvarn Solgenån å Kulla gård Hemängarna ängar
Torsryd, se även Torsjö hg Solgenån å Kulla skola Saknas Hemängen Saknas
Torsryds rättaredöme f. rd Sollien Lacus, se Solgen sjö Kullatorpet bebyggelse Hemängen äng
Trossarp gd Soludden udde Kvarnarp by Hemängen äng
Trossarp gd Son sjön, se Bodasjön sjö Kvarnarp bebyggelse + utj. Hemängen äng
Tångegärde, (numera Torsberg) gd Spånga hagen terräng Kvarnarp bebyggelse Hemängen äng
Tångagärde gd Stallbergagölen göl Kvarnarp utj. Hemängen äng
Törsöö, se Torsjö hg Statgölen göl Kvarnarp utj., gård Hemängen äng
Ugglekärr by Stenvallsgärdet ägomark Kvarnarp f.d. gd, nu lht Hemängen äng
Ugglekärr gd Stockabacken terräng Kvarnarp f.d. gd, nu lht Hemängen äng
Vackarp gd *Stora Häradsbron bro Kvarnarp f.d. gd, nu lht Hemängen gärde
Vik gd /Se Storängen terräng Kvarnkullen gd Hemängsgärdet gärde
Vimmenarp gd Storö ö Kvarnkullen bebyggelse Hemängsåkern åker
Vimmenarp gd Storön ö Kvarnkullen hemman, gård Hestret äng
Åsarp gd Storön ö +Kvisttorp bs Himmelslyckan gärde
Åsarp gd Storön ö Käringetorp Saknas Hjorthemskvadraten mossteg
?Åsen indr. militieboställe Styrön ö Käringstorp gård Hopalinnen gärde
Åsen indr. militieboställe Sutaregölen göl +Lagerlund bs Hopamoen allmänning
Åsen gd ?Suttern sjö /Se Larsstugan hmd Hopaskogen skog
Åsen gd Svartarpaviken vik Larstorp t Hopaskogen skog
Änkarp gd Svartarpaviken vik Larstorp t Hopaskogen skog
»æringysla...» försv. beb.? /Se Svartebäcken bäck Ledet bs Hopatäppan förr allmänning
*Äspenäs Saknas Svartgölen göl Lillemark bs Hopatäppan hage
*Ätstorp gd(?) Svartkärret ägomark +Lillemark bs Hultamossarna mossar
Övrabo by Svensholm terräng + Lillhemmet bs Hultamossen mosse
Övrabo gd Såghemmet terräng + Lillhemmet bs Hultet äng
  Söd. Wix., se Vixen, Södra sjö Lillhemmet lht Hultet äng
  Södresjön, se Bodasjön sjö +Lillängen stuga Humleängen äng
  Söresjön, se Bodasjön sjö Lindbacka v Humleängen äng
  Söresjön, se Bodasjön sjö +Linneberg f.d. husartorp Humpakullen kulle
  Söresjön, se Bodasjön sjö Linneberg avs Hunnaskogen skog
  Söresjön sjö +Linneberg bs Hunnerstadsgärdet gärde
  Sörängen ängsmark(?) +Linneberg t Hunnerstadskanalen Saknas
  Talluddasjön sjö Linneberg lht Hunnerstadslyckan gärde
  Tannarpaviken vik Linneryd avs Hunnerstadsmossen mosse
  Tannholmen terräng Linneryd lht Håkans sten sten
  Tomtamossen ägomark +Liparp bs Håkans sten sten
  »torpa sió» sjö Ljungsnäs bs Hålkärret kärr
  Torpängen ängsmark Ljungsnäs bs Hålkärrsgärdet gärde
  Torsjöån å Lugnet hmd Hålängen äng
  Torsjöån å +Lugnet bs Hålängsgärdet gärde
  »torssió» sjö Lugnet avs Hägerudden udde
  Torstorpagölen göl + Lundholmen bs Hämten sjö
  Toskäppan göl Lundholmen bs Hämten sjö
  Tranelid terräng Lyckarp bs Hästatäppan hage
  Tranemad terräng Lyckarp bs Hästhagen hage
  Trehörningen sjö Lyckhem lht Hästhagen hage
  Trätekärret terräng Lyckås avs Hästhagen hage
  Tunnespång terräng Lyckås t Hästhagen hage
  Tärnehall ö + Lyckås bs Hästhagen hage
  Vackarpsbacke terräng Lyckås bs Hästhagen hage
  Vekutorpet terräng Lyckås lht Hästhagen hage
  Vita berg berg Långanäs bebyggelse Hästhagen hage
  Vixen norra Saknas Långanäs gård Hästhagen hage
  Vixen, Norra sjö Långanäs skola Hästhagen hage
  Vixen, Södra sjö Långsjödal avs Hästhagen hage
  Vixen, Södra sjö Långstorp bebyggelse Hästhagen hage
  Vixen, södra Saknas Långstorp gård Hästhagen hage
  Vixen, Södra sjö Lövholmen bs Hästhagsbacken höjd
  Södra Vixen sjö Lövholmen avs Högkullasjön Saknas
  Södra Vixen sjö Lövholmen bs Högakullssjön sjö
  Vixen, Södre sjö +Lövholmen förr husartorp Höggärdet gärde
  Vixen, Södra sjö Lövhult, Lilla avs Högloftet höjd
  Wixen sjö Lövhult, Stora bebyggelse Hökakullsmossen mosse
  Vixen, Södra sjö Lövhult, lilla lht Höredabygärdena gärden
  Vixen, Södra sjö Lövhult, stora hmd Ilskebackarna höjd
  Vixen, Södra sjö Markestad bebyggelse Ilskebackebackshagen hage
  Vixen, Södra sjö Markestad by Ingarpen, se Ingarpasjön Saknas
  Vixen, Norra o. Södra sjöar /Se Markestads Missionshus Saknas Ingarpen Saknas
  Vixen, S. sjö /Se Mellangård gård i Bonderyd Ingarpsgölen göl
  Vixen, Södra o. Norra sjöar /Se Mellangård gård i Markestad Ingarpssjön Saknas
  Vixen sjö /Se Mellangård gård Ingarpssjön Saknas
  Åbylund terräng Mellangård gård Ingarpsön ö
  Åbylundsviken vik Mobacken avs Iskällarsandarna åkrar
  Åbylundsviken vik Mobacken lht Jakobsdalsmossen mosse
  Åhagen terräng Moen bebyggelse Jeppemossen mosse
  Åmossen ägomark Moen lht Jeppetegarna gärden
  Åsarpasjön sjö Mossebo bebyggelse Jeppängen äng
  Åsarpasjön sjö Måssebo hmd Jättasten sten
  Åsen terräng +Mossen bs Jättegrytan hålighet i ett berg
  »åssatorpa madh» mad Mosshemmet bs Kalahatt sten
  Älgön terräng Måsshemmet lht Kakelugnsgölen göl
  Ängalund ägomark Måsshemmet, lilla lht Kalkberget kalkbrott
  Änganäs ägomark + Mosshemmet f.d. soldattorp Kalkö kalkbrott
  Ängelund terräng Mossäng gd Kalvhagen hage
  Ängen terräng Måssäng gård Kalvhagen Saknas
  Änkarpaön ö Mossäng bebyggelse Kalvhagen, lilla hage
  Österhultagölen göl Mostorp bebyggelse Kalvhagen hage
    Motorp avs Karlbergshagen hage
    Munkakvarn kvarn Kargafälle plats
    Munkakvarn avs Killingeön ö
    Munkaqvarn kvarn Klockarekärret kärr
    + Myren torp Klockaremossen mosse
    Myren t Klumpagrinden Saknas
    Målen, se 1 Dullingsmålen Saknas Klubbehultet äng
    Måsäng, se 1 Mossäng gd Klubbehultet äng
    +Nain bs Kohagen hage
    Nain bs Kohagen hage
    Nerbränna gård Kohagen hage
    +Neros» bs Kohagen hage
    Nerskyttla gård Kohagen hage
    Nifsarp bebyggelse Kohagen hage
    Nifsarp gård Kohagen hage
    Norregård gård i Björka Kohagen hage
    Norregård gård i Bonderyd Kohagen hage
    Norregård gård i Höreda Kohagen hage
    Norregård Saknas Kohagen hage
    Norregård gård i Kräpplehult Kohagen hage
    Norregård bebyggelse Kohagen hage
    Norregård gård i Prostorp Kohagen hage
    Norgård gård Kohagen hage
    Norrgård gård Kohagen hage
    Norrgård gård Kohagen hage
    Norrgård gård Kohagen hage
    Norrgård gård Kohagen hage
    Norrgård gård Kohagen hage
    + Norrhemmet bs Kohagen hage
    Norrhemmet bs Kohagen hage
    Norrhemmet bs Kohagen hage
    + Norrlunda torp Kohagen hage
    +Norrlunda bs Kohagen hage
    Nyatorp t Kohagen hage
    Nyatorp t Kohagen hage
    +Nybro t Kohagen hage
    Nybygget avs Kohagen hage
    Nybygget avs Kohagen hage
    Nybygget avs Kohagsgärdet gärde
    Nybygget bs Kohagslyckan gärde
    Nybygget såg och kvarn Kohagsmossen mosse
    +Nybygget bs Kohagsviken vik
    Nybygget avs Kolafällorna Saknas
    Nybygget lht Kolleberg höjd
    Nybygget avs Kornkaret vägskäl
    + Nyebro torp Korsbackarna gärden
    Nylund bs Korsgatan vägskäl
    Nylund stuga Korsgärdet gärde
    Nyägen torp Kottekärrsåkarna åker
    Nyäng t Koudden Saknas
    Näs bebyggelse Koudden udde
    Näs, Västra bebyggelse Kroneken ek
    Västra Näs gård Kronoskogen skog
    Näs, Östra Saknas Kråkebäck bäck
    Östra Näs gård Kråkön Saknas
    Olstorp t Kräpplehultsgärdet gärde
    Orrabacken bs Kulla backar höjd
    +Orrabacken bs Kulla backar höjd
    Orrarp bebyggelse Kullebes gäddevarp
    Orrarp gård Kullebes gäddevarp
    Orraskog utj. Kullagärdet gärde
    Orraskog utjord Kullagärdet gärde
    Ostorp t Kullagärdet gärde
    Paradis bebyggelse Kullagärdet gärde
    Paradis gård Kullagärdet gärde
    +Paradistorpet t Kullagärdet gärde
    Pershult Saknas Kullahagen hage
    Pershult gård Kullalyckan gärde
    Perstorp avs Kullalyckan gärde
    +Petterslund t Kullaträdan gärde
    +Petterslund bs Kullaträdsmossen mosse
    Pipelid torp Kullängen äng
    Pipelid torp Kuttekärret Saknas
    Prosthemmet f.d. soldattorp Kvarnarpasjön Saknas
    +Prosthemmet t Kvarnarpssjön sjö
    Prostorp bebyggelse Kvarnarpasjön sjö
    Prostorp by Kvarnarpasjön sjö
    Prosttorp Norregård gd Kvarnarpaån Saknas
    Prosttorp Södergård gd Kvarnarpen Saknas
    Prästegård boställe Kvarnarpen sjö
    Prästgården gård Kvarngärdet gärde
    Prästtorp t Kvarnmogärdet gärde
    Prästtorp t Kvisttorpalyckorna gärden
    Prästtorp avs Kvisttorpshagen hage
    Rappens bebyggelse Kvitten sjö
    Rosendal t Kvitten sjö
    Rosendal lht Kyringstorpamossen mosse
    Rosenlund t Kyrkegärdet gärde
    Rosenlund t Kyrkgärdet gärde
    Rovön avs Kyrkegärdet gärde
    Rosön avs Kyrkegärdet gärde
    Russnäs Saknas Kyrkogärdet Saknas
    Russnäs by Kyrkö ö
    Russnäs by Kålgården trädgård
    Russnäs by Kålholmen Saknas
    Ryningsholm Saknas Källaregärdet gärde
    Ryningsholm gård Källaregärdet gärde
    Ryningsholm gård Källaregärdet gärde
    Ryningsholm gård Källaregärdet gärde
    Ryningsholm gård Källviken vik
    Ryningsholm gd Källängen äng
    Ryningsholm säteri Källängen äng
    Ryningsholm säteri Källängen äng
    Råsledet torp Käringsgärdet gärde
    Råsledet lht Kärrfällorna åkrar
    Rävberg bebyggelse Kärrtegarna tegar
    Räveberg gd Ladhusberget berg
    Räfveberg gård Ladmaden gärde
    Rävla by Ladugårdsgärdet gärde
    Rävla bebyggelse + lht Ladugårdsgärdet gärde
    Rävla bebyggelse Ladugårdsgärdet gärde
    Rävla lht Ladugårdsgärdet gärde
    +Rödjan bs Ladugårdsgärdet gärde
    +Rödjan stuga Ladugårdsgärdet gärde
    Rökärr bebyggelse Ladugårdsgärdet gärde
    Rökärr gård Ladugårdsgärdet gärde
    Rönningsholm eller Sjustad, se 1 Ryningsholm gd Ladugårdsgärdet gärde
    + Rörstorp förr soldattorp Ladugårdsgärdet gärde
    +Rörstugan bs Ladugårdsgärdet gärde
    +Rörstugan bs Ladugårdsgärdet gärde
    + Rörstugan bs Ladugårdsgärdet gärde
    Röstorp avs Ladugårdsgärdet gärde
    Sandholmen lht Ladugårdsträdan gärde
    Sandholmen bs Ladukvadraten mossteg
    Sandholmen lht Lagerlundkällan Saknas
    Sandholmen avs Lagerlundslyckan gärde
    +Sandstorp bs Lahagen hage
    + Sandstorp bs Landsvägsgärdet gärde
    Sandängen stuga Landsvägsgärdet gärde
    Sandängen stuga Landsvägslyckan gärde
    +Sjustad Saknas Landsvägsgärdet gärde
    Sjustad torp Landsvägslyckan gärde
    Sjustad bebyggelse Landön ö
    +Sjustad t Larstorpagölen torp
    Sjustad, Rönningsholm, se 1 Ryningsholm gd Larstorpsgölen göl
    Sjöarp bebyggelse Larstorpasjön vik
    Sjöarp avs Larstorpasjön vik
    Sjöarp gård Lassängarna ängar
    Sjöarp bs Latåsen höjd
    +Sjöhagen t Laängen äng
    Sjöhagen bs Laängen äng
    Sjöhagen stuga Laängen äng
    + Sjöstugan bs Laängen äng
    Sjöstugan bs Legshagen hage
    Sjötuna v Lilla gärdet gärde
    Sjövalla v Lilla mossen mosse
    Skogshyddan stuga Lilla mossen mosse
    Skogslund avs Lilla näs udde
    Skogslund lht Lilleman ö
    Skogstuna lht Lillemarkslyckan gärde
    Skottsmåla bebyggelse Lillenäsbacken backe
    Skottsmåla gård Lillgärdet gärde
    + Skrikebo f.d. soldattorp Lillgärdet gärde
    +Skrikebo förr husartorp Lillhagen hage
    Skyttla bebyggelse, lht Lillhagen hage
    Skyttla lht Lillsjön del av Långanässjön
    Skyttla by Lillviken vik
    Skyttla Nedre hmd Lillängen äng
    Smedens stuga Lillängen äng
    Smedhemmet hus Lillängen äng
    Smedhemmet smedja Lillängen äng
    Smedholm bs Lillängen äng
    +Smedholm smedja Lillängen äng
    Smedstorp bebyggelse Lillängen äng
    Smedstorp gård Lillängen äng
    +Snickarstugan bs Lillängen äng
    +Snuttran bs Lillängen äng
    Solhult v Lillängsbacken backe
    Spakarp Saknas Lillö Saknas
    Spakarp gård Lillön ö
    Spinkabo t Lillön ö
    Spinkabo hmd Lindgärdet gärde
    Sponarp lht Lindgärdet gärde
    Spårarp bs Lindsjöudden udde
    Stallberget avs Linna gärde
    Stallberget avs Linnen ren
    Stallberget avs Liparpamossen mosse
    Stallberget lht Liparpsgärdet gärde
    Stallberget lht Lipängen äng
    Stensbo stuga Ljungsnäsaåkern åker
    Stenstorp bebyggelse Logsjön Saknas
    Stenstorp gård Logärdet gärde
    + Stina-Lisas stuga Lugnagärdet gärde
    Sundstorp avs Lugnhagen hage
    Sundstorp avs Lunden gärde
    Sundstorp lht Lundgärdet gärde
    Svartarp bebyggelse Lyckabacken gärde
    Svartarp gård Lyckebackslandet gärde
    Svartefall avs Lyckorna gärde
    Svartefall avs Långanäs badplats
    Svenars hmd Långanäs badplats
    Svenstorp avs Långanäsgärdet gärde
    +Snustorp bs Långanäsgölen Saknas
    Snustorp lht Långanäsasjön sjö
    Såghemmet avs Långanässjön sjö
    + Sälleryd bs Långgölen Saknas
    Södergård gård i Björka Långgölen Saknas
    Södergård gård i Bonderyd Långgölen göl
    Södergård gård i Höreda Långkällan källa
    Södergård gård i Ingarp Långsjön Saknas
    Södergård gård i Markestad Långsjön sjö
    Södergård gård i Prostorp Långskifterna gärden
    Södergård gård i Skyttla Långskifterna gärden
    Södergård gård Långtegarna mosstegar
    Södergård gård Lövhultaskogen skog
    Södergård gård Maderna gärden
    Södergård gård Majgärdet gärde
    Södergård gård Malmskifterna gärden
    Södergård gård Marken kohage
    Södergård gård Marken hage
    Sörängen bebyggelse Marken hage
    Sörängen avs Marken hage
    Tallarpatorpet försv. torp Marken hage
    Talludden bebyggelse Marken hage
    Talludden avs Marken hage
    Talludden lht Marken hage
    Talludden sommarstugeområde Marken hage
    Talludden, Nya avs Marken hage
    Tannarp Saknas Marken hage
    Tannarp gård Marken hage
    Tannarpstorpet förr husartorp Marken hage
    Tannatorpet f.d. husartorp Markestadsviken vik
    Tannholmen f.d. husartorp Markestadsån Saknas
    Tingsholmen landvinningar Markgärdet gärde
    Tingsholmen avs Marklyckan gärde
    Tingsholmen avs Markodlingen åker
    Tingsholmen avs Marstranden gärde
    Tingsholmen avs Mellangärdet gärde
    Tingsholmen avs Mellangärdet gärde
    + Tomten bs Mellangärdet gärde
    Tomten, lilla lht Mellangärdet gärde
    Tomten, Lilla bs Mellangärdet gärde
    Tomten, Stora bebyggelse Mellangärdet gärde
    Tomten, stora torp Mellangärdet gärde
    Topphemmet f.d. soldattorp Mellangärdet gärde
    Topphemmet t Mellangärdet gärde
    Torpängen avs Mellangärdet gärde
    Torsberg gd Mellangärdet gärde
    Torsberg bebyggelse Mellanhagen hage
    Torsberg gård Mellanhagen hage
    Torsberg gård Mellanmossen mosse
    Torseryd, se 1 Torsjö gd Mellanodlingen gärde
    Torseryd, se 1 Torsjö Saknas Mellanviken vik
    Torseryd Saknas Mellanåkern åker
    Torsjö gd Meteraftaskogen, se Hopaskogen skog
    Torsjö Saknas Metraftskogen skog
    Torsjö gård Mobackagölen Saknas
    Torsjö Saknas Mobergsgärdet gärde
    Torsjö gd Moen hage
    Torsjö-Ryningsholms missionshus Saknas Moliden Saknas
    Torslund t Mossgölarna Saknas
    Torslund Saknas Mossagölarna Saknas
    Torslund lht Mossgölen Lilla avs
    Torslund t Mossgölen Stora avs
    Torstorp t Mossgölen Saknas
    Torstorp t Mosshagen hage
    Tranemad avs, förr husartorp Mosshemsgölen Saknas
    Tranemad avs och förr husartorp Mosshemsskogen skog
    Trankullen f.d. soldattorp Mostorpagölen göl
    Trankullen t Mostorpagölen göl
    Trossarp gd Munkabron bro
    Trossarp bebyggelse Munkakvarn kvarn
    Tråssarp gård Munkasjön sjö
    Trädgårdsstugan bs Munksjön Saknas
    Tyrum avs Munkekvarn, se Munkakvarn kvarn
    Tyrum lht Munkängen äng
    Tyrum lht Muntagärdet gärde
    Tångegerde, se 1 Torsberg gd Myragölen göl
    Tångegärde bebyggelse Myringslyckan gärde
    Tångegärde gård Mysviken gärde
    Tällås bebyggelse Myrängen äng
    Tällås gård Målagärdet gärde
    +Täppan bs Målahagen hage
    +Täppan bs Målen gärde
    Uddebo avs Månsalyckorna gärden
    Uddebo avs Mätgärdet gärde
    Udden avs Mätlångorna gärden
    Ugglekärr bebyggelse Möllgärdet gärde
    Ugglekärr gård Möllgölen Saknas
    Ulriksdal v Mörkudden udde
    Uvhemmet avs Mörkviken vik
    Uvhemmet lht Nabbaviken Saknas
    Vackarp bebyggelse, utj. Natagölen göl
    Vackarp bebyggelse Nifsarpen sjö
    Vackarp utj. Nifsarpen sjö
    Vackarp utj, gård Nifsarpsgärdet gärde
    Veku lht Nifsarpsgärdet gärde
    Veku bebyggelse Nifsarpssjön sjö
    Veku lht Nifsarpaskogen skog
    Weku landvinning, gård Nora gärdet gärde
    Vekutorpet avs Norragärdet gärde
    +Vekutorpet t Norra gärdet gärde
    Vidmundshem t Norra gärdet gärde
    Vidmundshem lht Norra gärdet gärde
    Vimmenarp bebyggelse Norra gärdet gärde
    Wimmenarp gård Norra gärdet gärde
    Vixenbo stuga Norra gärdet gärde
    + Vixtorp bs Norrhagen Saknas
    +Vixtorp bs Norrhagen hage
    +Västerlund t Norrhagsberget Saknas
    +Västerlund bs Norrhagsberget höjd
    + Åberga bs Norrängen äng
    Åberga bs Norrängen äng
    Åbylund stuga Norrängen äng
    Åkerbo avs Norrängen äng
    Åkerhult avs Norrängsgärdet gärde
    Åkersberg avs Nya öarna gärde
    Åkersberg bs Nyaled väg
    Åkersberg avs Nybro bro
    Åkersberg hmd Nybrosandorna gärden
    Åkersberg lht Nygärdet gärde
    +Åkerslund bs Nygärdet gärde
    Åkerlund bs Nygärdet gärde
    +Åkerslund bs Nyhacket gärde
    +Åkerslund bs Nylyckan gärde
    Åkerslätt avs Nyodlingen gärde
    Åsarp bebyggelse Nyrusslan gärde
    Åsarp gård Nyängsgärdet gärde
    Åsen bebyggelse Näskullen gärde
    Åsen gård Näskvadraten mossteg
    Åstugan bs Näsmossen mosse
    Åstugan förr bs Näsviken vik
    Älgstorp gd Näsudden udde
    Älgstorp bebyggelse Nötö plats
    Älgstorp gård Ormlyckan gärde
    Änden bebyggelse Ormlyckan gärde
    Änden hmd Orraspsbacken backe
    +Änganäs bs Orrabacksgärdet gärde
    Ängelund torp Osemad kärr
    Ängelund lht Oset åmynning
    Ängelund stuga Oxelliden backe
    +Ängelund lht Oxhagen hage
    +Ängen bs Oxhagen hage
    Änkarp gd Oxhagen hage
    Änkarp bebyggelse Oxhagen hage
    Änkarp gård Oxhagen hage
    Öfrabo gård Oxhagen hage
    +Öland stuga Oxhagen hage
    +Ön stuga Oxhagen hage
    Östergård gård i Bonderyd Oxhagen hage
    Östergård gård i Skyttla Oxhagen hage
    Östergård gård Oxhagen hage
    Östergård gård i Skyttla Oxhagen hage
    Österhult avs Oxhagen hage
    Österhult lht Oxhagen hage
    Österlund torp Oxhagen hage
    Övrabo by Oxhagen hage
    Övrabo bebyggelse, utj. Oxhagen hage
    Övrabo bebyggelse Oxhagen hage
    Övrabo utj. Oxhagen hage
    Övrabo f.d. gd, nu lht Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen, lilla hage
      Oxhagen, stora hage
      Oxhagsgärdet gärde
      Oxhagsmossen mosse
      Pallängen äng
      Paradis´ berg Saknas
      Paradisberget höjd
      Paradisgärdet gärde
      Paradisviken vik
      Paradisön ö
      Pershultssjön Saknas
      Pershultssjön Saknas
      Perstorpshagen hage
      Peters kålgård trädgård
      Petteragälen göl
      Pettersberg backkrön
      Petteragölen Saknas
      Pigegråten äng
      Pilamaden mad
      Pinebacken höjd
      Pinkarehagen hage
      Pipelid brant backe
      Pipeliängen äng
      Plåtängen äng
      Porseboängen äng
      Prostagrinden grind
      Prästlyckan gärde
      Pumpalyckan gärde
      Puttemossakällan vanslekälle
      Puttemossen mosse
      Rangvången gärde
      Rappalyckan gärde
      Riegärdet gärde
      Risängen äng
      Roningen område
      Rosenlundsmossen mosse
      Rotängen äng
      Rovömossen mosse
      Rumporna åkrar
      Runda åkern gärde
      Rusen gärde
      Russnäsahagen hage
      Russnäsaträdan gärde
      Russnäsa vildmosse Saknas
      Russnäsa vildmosse Saknas
      Ryningsholmsgärdet gärde
      Ryningsholmsgärdet gärde
      Ryttarehagen hage
      Ryttaremaden gärde
      Ryttaremaden mad
      Råbocksön ö
      Råghagen hage
      Råholme Saknas
      Rånna ren
      Råsladshagen hage
      Råsledskällan källa
      Ränneslättsskogsfällan fälla
      Rävlagölen Saknas
      Rävlasjön Saknas
      Rävebergsliden backe
      Rävelid backe
      Räveln sjö
      Rävlasjön Saknas
      Rävliden backe
      Rödjaholmsgärdet gärde
      Rödjan gärde
      Rörfällan gärde
      Rörfällegärdet gärde
      Sandellsgärdet gärde
      Sandfällorna gärden
      Sandholmsgärdet gärde
      Sandlyckorna gärden
      Sandlyckorna gärden
      Sandviken vik
      Sandviksgärdet gärde
      Sandängen äng
      Sandängen äng
      Sjanneberg höjd
      Sjöarpsgärdet gärde
      Sjöarps vägskäl Saknas
      Sjöberget Saknas
      Sjödalen Saknas
      Sjögärdena gärden
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjöhagen hage
      Sjöhagsviken vik
      Sjömossen mosse
      Sjömossen mosse
      Sjömossen mosse
      Sjöstycket gärde
      Sjöudden gärde
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Skallehultet plats
      Skallehall råmärke
      Skallslyckan gärde
      Skarpagärdet gärde
      Skarvasten holme
      Skogsåkern gärde
      Skogsöängen äng
      Skomakarelyckan gärde
      Skräddaregärdet gärde
      Skräddarehemmet plats
      Skånelyckan gärde
      Skåneviken vik
      Slottsbacken hage
      Slåttmaderna gärden
      Smala gärdet gärde
      Smedgärdet gärde
      Smedkålgården gärde
      Smedkålgården trädgård
      Smedlyckan gärde
      Smedlyckan gärde
      Smedlyckan gärde
      Smedåkern gärde
      Smedåkern åker
      Smedängen äng
      Smååkrarna åkrar
      Snickaregärdet gärde
      Snickarvången gärde
      Solgen sjö
      Solgen sjö
      Solgöviken vik
      Sorödjan gärde
      Spångagärdet gärde
      Spånghult område
      Stallbergagölen Saknas
      Stallbergsberget bergknalle
      Stallbergsgölen göl
      Stallgärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Stallsgärdet gärde
      Stallsgärdet gärde
      Stallsgärdet gärde
      Stallsgärdet gärde
      Stallsjön Saknas
      Stampagärdet gärde
      Statgölen Saknas
      Statgölen göl
      Stenagärdet gärde
      Stenen jättesten
      Stenkätten hage
      Stenkätten område
      Stenstorpagärdet gärde
      Stenvallsgärdet gärde
      Stenvallsmossen mosse
      Stenåkrarna åkrar
      Stenåkrarna åkrar
      Stenåsen ås
      Stinahagen hage
      Stina-Lisas vägskäl
      Stina-Lisavången åker
      Stolphagarna hagar
      Stommaled väg
      Stora gärdet gärde
      Stora hagen hage
      Stora kohagen hage
      Stora kärrsgölen Saknas
      Stora mossen mosse
      Stora sjöhagen hage
      Storhagen hage
      Storhagen hage
      Storhagen hage
      Storhagen hage
      Storsjögärdet gärde
      Storåkern gärde
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storö Saknas
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Stubbakullen kulle
      Stubben gärde
      Stugegärdet gärde
      Stugugärdet gärde
      Stugugärdet gärde
      Styggstorpagärdet gärde
      Stämmet fördämning
      Stämmet fördämning
      Stövlabron Saknas
      Stövelbron bro
      Stövlasjön Saknas
      Sursniparna tegar
      Sutaregölen Saknas
      Sutaregölen Saknas
      Svansjön Saknas
      Svarta grinden grind
      Svartarpsgärdet gärde
      Svartbogrinden Saknas
      Svartefallshagen hage
      Svartefallsmossen mosse
      Svartkärret Saknas
      Svartkärret kärr
      Svartkärrsgölen Saknas
      Svarvudden gärde
      Svenstorpsåkern åker
      Svenstorpsåkern åker
      Svinkon gäddvarp
      Svinhusgärdet gärde
      Svinvallen gärde
      Svältorna gärden
      Svältängen äng
      Södra gärdet gärde
      Södragärdet gärde
      Södra gärdet gärde
      Södra gärdet gärde
      Södra gärdet gärde
      Södra gärdet gärde
      Södramark hage
      Sörgärdet gärde
      Sörhagen hage
      Sörhagen hage
      Sörhagsgärdet gärde
      Sörlyckan gärde
      Sörängen äng
      Sörängen äng
      Tallarpagölen göl
      Talluddasjön Saknas
      Talluddasjön sjö
      Tannatorpagölen Saknas
      Tannarpsliden backe
      Tannarpaön Saknas
      Tannehall råmärke
      Teklakärret kärr
      Teklamossen mosse
      Timmerön ö
      Tingsholmagölen Saknas
      Tingsholmsgölen Saknas
      Tingsudden Saknas
      Tjurberget höjd
      Tjuvparken skog
      Tokern vik
      Tomtamossen mosse
      Tomtaskogen skog
      Tomten område
      Torpaberget höjd
      Torpalyckan gärde
      Torpalyckan gärde
      Torpalyckorna åkrar
      Torpastenen sten
      Torpåkrarna åkrar
      Torpängen äng
      Torpängen äng
      Torpängen äng
      Torpängen äng
      Torpängen äng
      Tostorpsgölen Saknas
      Toskäppan Saknas
      Toskäppan göl
      Trampplan Saknas
      Trankullsgärdet gärde
      Trankullshagen hage
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningsmaden gärde
      Triangeln skogsområde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trätekärret kärr
      Tungsjön sjö
      Tuvadalen Saknas
      Tånggärdet gärde
      Täppan plats
      Täppelid backe
      Tärnö Saknas
      Uddarna gärde
      Udden gärde
      Under fallet gärde
      Utudden udde
      Utängen äng
      Uvaberget höjd
      Uvhemsmossen mosse
      Vackarpsgärdet gärde
      Vackarpsmossen mosse
      Vadet bäck
      Vanslekällorna Saknas
      Vargahagen Saknas
      Varghagen Saknas
      Vargaliden Saknas
      Vassebro bro
      Vassebäck bäck
      Veakärret gärde
      Veaskjulsgärdet gärde
      Vetlandamaderna gärden
      Vidmundshemsmossarna mossar
      Vita berg höjd
      Vita berg höjd
      Vixen sjöar
      Vixen, Norra sjö
      Vixen Norra sjö
      Vixen, norra sjö
      Vixen Södra sjö
      Vångarna gärden
      Värmlandsodlingen gärde
      Västerbovägen väg
      Västerängen äng
      Västerängen äng
      Västerängen äng
      Västerängen äng
      Västerängen äng
      Västerängen äng
      Västerängen gärde
      Västragärdet gärde
      Västra gärdet gärde
      Västralundshagen hage
      Åbylundsviken vik
      Åholmsgärdet gärde
      Åkerslundskvadraten mossteg
      Åkerängen äng
      Åmaden gärde
      Åmossen mosse
      Åsahagen hage
      Åsalyckorna gärden
      Åsarpsgärdet gärde
      Åsarpasjön Saknas
      Åsarpssjön sjö
      Åttingsåkrarna åkrar
      Älgön ö
      Älgstorpslyckan gärde
      Ändlösan gärde
      Ängagärdet gärde
      Ängagärdet gärde
      Ängalyckan gärde
      Ängalyckan gärde
      Änganäs gärde
      Änganäsängen äng
      Ängslundsbacken Saknas
      Ängen äng
      Ängsgärdet gärde
      Änkarpsgärdet gärde
      Ämaberget höjd
      Äskhultängen äng
      Ökrokarna gärde
      Änkarpsön ö
      Österhultsgölen Saknas
      Österängen äng
      Österängen äng
      Österängen äng
      Österängsgärdet gärde
      Östra gärdet gärde
      Övergärdet gärde
      Övergärdet gärde
      Övrehagen hage
      Överhagslyckan gärde
      Överängsåkrarna åkrar
      Övrabogärdet gärde

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.