ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hults socken : Södra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 199 Naturnamn : 292 Bebyggelsenamn : 395 Naturnamn : 247
Hult sn Alebo ägomark Hults socken socken Alebohagen skogsmark
Hult sn Andersbo ägomark Hult sn Alebovången åker
?Hult sn Arvidsbo ägomark Hult sn Backgärdena åkrar
Hult socken Backagärdena ägomark Hult sn Barngölarna Saknas
Hult socken Backen ägomark Hults sn sn Bastelyckan åker
Hult sn Backgölen göl Hult sn Berget åker
Hult sn Barngölamossen terräng Hulta män inbyggarbeteckning Bergängen äng
Hult sn Barngölarna gölar Hulta prästakraga inbyggarbeteckning Bergängskärret Saknas
Hult sn Bastahagen terräng +Alebo bs Bitarna nerom Ekåkern åker
Hult sn Berget terräng Alebo försv.bs Bjärsby udde skogsmark
Hult sn Berget terräng Almeberg lht Björken notvarp
Hult sn /Se Berghemmet terräng +Andersbo t Björkö ö
Hult sn Besmossen mosse Arvidsbo t Björnshultasjön Saknas
Hult sn Björkenäs terräng Backen bs Blixte udde terräng
Hult sn Björkholmen terräng Backen t Bodagärdet åker
Hult sn Björkö ö Bellö, se Bärö Saknas Bodalyckan åker
Hult sn Björnhultasjön sjö +Berget stuga Bogårdsgölen Saknas
Hult socken Björnshultsjön sjö Berget lht Bogårdsmon Saknas
Hult sn Björnshultasjön sjö +Berget t Bogårds öar Saknas
Hult by Blixtudde udde Berget gård Brunifallsviken Saknas
Hult sn Boarydsgölen göl Berghemmet t Byggningsgärdet åker
Hult sn Bockabo terräng Bergvik lht Bykeberget berghäll
Hult sn Bogårdsgölen göl Bextorp avs Bäcken notvarp
Hult sn Bogårdsöar öar Bjälebo t +Bärö ö
Hult sn Bonderyd sankmark Bjärsby bebyggelse Dalen ängsmark
Hult sn Bostorpsgölen göl Bjärsby gård Dunderbacken backe
Hult sn Bredbergsmossen mosse Bjärsby xäteri bebyggelse Dunderberget berg
Hult sn Brudaberget berg Björkeberg lht Ekåkern åker
Hult sn Bruksdammen damm Björkelund bs Enebacken notvarp
Hult sn Brunefallsviken vik Björkenäs lht Farmagärdet åker
Hult sn *Brusaskogen skog Björkholmen t Fjällategen åker
Hult sn *Brusaskogen skog Björkholmen bs Fusedammen damm
Hult sn *Brusse Skoogen skog Björnshult by Fårahagen skogsmark
Hult sn *Byarö ö Björnstorp bebyggelse Försjön sjö
?Hult sn Bärö utj. Boaryd Saknas Försjön sjö
Hult sn *Bärö Saknas Boaryd by Gallkon bergstup (med notvarp)
Hult sn *Bärö, se Prästö ö Bockabo lht Gamle trädgården ängsmark
Hult sn Dagningen terräng Bogård Saknas Gatukullen Saknas
Hult sn Dagningen terräng Bogård gd Granshultahagen skogsmark
Hult sn Dovamossen mosse Bogård bebyggelse Granshultaviken vik
Hult sn Dunderberget berg Bogård by Granön Saknas
Hult sn /Se Duvön ö Bogård by Granön ö
Hult sn /Se Ekestugan ägomark Bogård by Grävlingen åker
Hult sn /Se Eldstorp ägomark Bogård Råstorp utj. Grävlingen åker
Hult sn /Se Fläsåsaviken vik Bohult lht Grönmon Saknas
Hult sn /Se Forsen ägomark Bolaget hmd Gölabacken åker
Hult poststation /Se Furulund lund Bostorp t Gölabäcken bäck
Berghemmet f.d. torp? Fusebäcken bäck Brostugan Saknas Gölahagen äng
Bjärsby gd Försjön sjö Brudberget t Gölamossen mosse
Bjärsby gd Försjön sjö Brunefall utj. Gölamossen åker
Bjärsby gd Försjön sjö Brusaholms kvarn Saknas Gölen göl
Bjärsby by Försjön sjö Bärö utj. Hamnen notvarp
Bjärsby gd Försjön sjö Dalen t Havikaviken Saknas
Björnstorp gd Försjön sjö Dammen avs Havikaön ö
Boaryd by Gateberget berg Dammen gd Havikaön ö
Boaryd by /Se Granön ö Djurefjäll gd Hemängen ängsmark
Bogård by Granshultaviken vik Djurefjäll bebyggelse Hopamon skogsmark
Bogård by /Se Gryningen ägomark Djurefjäll gd Hopamossen sankmark
Bogård by Gryningen ägomark Dragonhästhagen avs Hultagärdet åker
Bogård by Grävlingeberget berg Ebbarp Saknas Hulta mosse betesvall
Broddarp f.d. torp Grönlid ägomark Ebbarp landvinning Hultamossen betesvall
Bäcktorp f.d. torp Gunillakärret kärr Eckeryd bs Hults kyrksjö sjö
Daxstorp försv.beb. /Se Gölabäcken bäck Edslund bs Hultsvik Saknas
?Djurefjäll gd /Se Hagalund ägomark Ekeberg bebyggelse Häradssjön Saknas
Ebbarp by /Se Hallarna öar Ekstugan lht Häradssjön sjö
Ebbarp gd Haren öar Ekstugan lht Hästhagen skogsmark
Ebbatorp, se Äbbarp by Hareryd triangelpunkt Eldskog bebyggelse Högabergsgärdet åker
Ekeberg gd Havikaviken vik Fagerhult avs Högabergsmossen åker
Eldskog by Henriksberg ägomark Fageräng bs Hökaviken Saknas
Eldskog gd Hultet terräng Farskog bebyggelse Jonebo bäck Saknas
Eldskog by /Se Hultsvik vik Fjäll = Djurefjäll Saknas Juthemskulle höjd
Farskog gd Hålmogölen göl Fjäll gd Kallbäcken nedre loppet
Fjäll gd Hålmon terräng Fläsås Saknas Kalvhagen skogsmark
Fläsås by /Se Håsadoppa terräng Fläsåsbacken bs Kalvö ö
Fläsås gd Häradssjön sjö +Forsen bs Karlssons ö ö
Fållinge gd Häradssjön sjö Fredriksberg lht Karlstorpaberget berg
Fållinge gd /Se Häradssjön sjö Funkås bebyggelse Karlstorpagärdet åker
Fållinge gd /Se Hässleåsadamm damm Funkås gård Kavlabron Saknas
*Gunnarp Saknas Hästberget terräng Fuse Övre avs Klevrabergen Saknas
Hanstorp f.d. torp Hästsjön, se Häradssjön sjö Fuse, Övre gd Klevrabergen berg
Hareryd gd *Hästön ö Fållinge bebyggelse Klevrabergen berg
Havik by /Se Höganskog terräng Fällorna stuga Knäholmen ö
Hult, Östra gd Högeberg terräng Fällorna torp Knäppehagen skogsmark
Hiet torp Höglycke ägomark Föråsen bebyggelse Kohagslyckan åker
Hällhult utj Hökaviken vik Föråsen Lilla lht Korpakullarna Saknas
Karlatorp, se Kållarp by Igelsmossen ägomark +Gatan bs Korpakullarna skogsmark
*Klockargården gd Johannesberg ägomark Gjuthemmet t Krafsekullarna höjd
Kongseryd by /Se Johannesberg ägomark Glutten torp Kullabäcken Saknas
Kulla gd Johanstorp ägomark +Gottland bs Kvarngölen Saknas
Kvarnstugan f.d.torp Jonsbobäck bäck Granelund t Kvarnvarpen fiskeställe
Kållarp by Jonsbo bäck bäck Granshult t Kyrkliderna backar
Kållarp by Juthemsgölen göl Granshult lht Kyrksjön den N delen av Kyrksjön
Kållarp gd /Se Juthemskulle kulle Gröndal bs Kyrksjön sjö
Kållarp by Klintaberget berg +Grönlid bs Källarebiten åker
Kållarp gd Klinten terräng Gunillahemmet t Kärratorren ängsmark
?Kållarp by Knuthemmet terräng Gåvan avs Kättlagölen göl
Kållarp by Knäholmen ö Gåvan stuga Lagårdshagen skogsmark
Kållarp by Korpakullarna terräng Gåvetorpet avs Landsvägshagen äng
Kållarp by Kranshemmet terräng Hagalund lht Landtegen åker
Kållarp gd Kringelkärret kärr Hagalund bs Landvinningen sjöstrand
Kållarp gd /Se Kullen ägomark +Hanstorp t Landö Saknas
Lövsehult gd /Se Kullabäcken bäck Hareryd bebyggelse Landön ö
Lövsehult gd Kvarnagölen göl Havik gd Lermossen betesvall
Movänta gd Kvarnmossen ägomark Havik Saknas Lillagölen Saknas
*Målebol gd Kvarnmossen ägomark Havik by Lillahemsklack höjd
Målen by Kvarntorpet ägomark Henriksberg t Lilla ängen åker
Målen gd Kvarnviken vik Hiet t Lillemålen Saknas
?Målen gd /Se Kvistarp terräng Hiet torp Lillö Saknas
Nilstorp f.d.torp Kyrkesjön sjö Hult Prästgård prästgård Livahägnan åker
Nödjehult by /Se Kärrmossen ägomark Hult bebyggelse + utj Livahägnskällan källa
Nödjehult by Kättlagölen göl Hult järnvägsstation Lommagölen göl
Nödjehult by Laberg terräng Hultsvik avs Lyckan vid grinden åker
Olofstorp by /Se Labergsmaden kärr Hultäng avs Lövsjön sjö
Passlemålen by /Se Ladgölen göl Hult Östra bebyggelse Lövö Saknas
Prästgården gd Lagårdsviken vik Hult, Östra gd Magasinsgärdet åker
Prästgården gd Landö ö Hult, Östra gd Markakällan källa
Sandshult by Landön ö Hyran lht Marken skogsmark
Sandshult by Lillahemsgölen göl Hyran torp Mellängen Saknas
Sandshult by Lillahemsklack terräng Hyrängen torp Mellängsudden udde med notvarp
Sandshult by? Ljunganäs ägomark +Håkanstorp bs Mostorpsgölen Saknas
?Sandshult by Ljungstorp terräng Hålet torp Målavarpen Saknas
Sandshult by Lommagölen göl Hällhult utj. Måla kulle Saknas
Sandshult by Lunden ägomark Hässleås gd Möcklaflon sjö
?Sandvik gård Lugnet terräng Hässelås bebyggelse Norrbostättan Saknas
Sandvik gd Lyckarp ägomark(?) Hästberget lht Norrgården gd
Sjötorp f.d.torp Långholmen udde +Högarp bs Norrö Saknas
Skellersnäs, se Skällsnäs hg Lönhult terräng +Högarp bs Norrö Saknas
Skeppsås by Lövhult ägomark +Högeberg lht Norrön ö
Skeppsås by Lövsjöbäcken gränsbäck +Högeryd lht Nygärdet åker
Skeppsås gd *Lövsjön sjö +Höglycke t Nyodlingen åker
Skogsryd utjord Lövsjön sjö Högmon bebyggelse Näsamossen skogsmark
Skogsryd utjord Mjödesjön sund Högmon torp Näset udde
Skogsryd gd Mohemmet ägomark Hörnet t Näset udde
Skogsryd by Mohemmet ägomark Hörnet torp Nödjehultaån Saknas
Skogsryd utj Mohult terräng Hörnet lht Ollehålskärret Saknas
?Skogsryd gd Mon terräng Ingsberg avs Opelskogen skogsmark
Skogseryd lht /Se Mostorpagölen göl Johannesberg bs Orramossen sankmark
Skogsryd utjord /Se Mostorpagölen göl Johannesberg t Oxhagslyckan, Lilla åker
Skrikebo by Mostugan ägomark Johanstorp t Oxhagslyckan, Stora åker
Skrikebo by Mostugan ägomark Jonsberg lht Passlemålagölen göl
Skrikebo by Mostugemossen ägomark +Jonsbo t Plåterna åker
Skällsnäs hg Mostugemossen ägomark Juthemmet avs Potten Saknas
Skällsnäs hg /Se Mycklaflon sjö Juthemmet Lilla t Prutemossen sankmark
Skällsnäs hg /Se Mycklaflon sjö Juthemsstugan t Prutemossen sankmark
Skällsnäs hgd Mycklaflon sjö Kappen stuga Prutemossen sankmark
Skällsnäs hg Mycklaflon sjö Karintorp stuga Prästtorpabäck Saknas
Skällsnäs hg /Se Mycklaflon sjö +Karlsberg bs Prästö ö
Skällsnäs hg /Se Mycklaflon sjö Karlstorp försv.t. Prästö ö
Skälsnäs hg Mycklaflon sjö +Klacken t Prästö ö
Skällsnäs hgd Myregölen göl Klinten avs Prästö ö
Skällsnäs g Målen ägomark Klockarebolet utj. Prästö ö
Skällsnäs hg Månstorp ägomark Knuthemmet avs Pålandshagen skogsmark
Skällsnäs hg Mörkevik vik Knäppet bebyggelse Raholme Saknas
Skällsnäs hg *Mörkesten gränsmärke Knäppet t Ridförbigärdet åker
Skällsnäs hg Nilstorp ägomark Knäppet torp Ridförbi hage skogsmark
Skällsnäs hg Norrhemmet ägomark Knäppet lht Rosagärdet åker
Skällsnäs hrgd Norrhemmet betesmark +Knölen bs Råholme ö
Skällsnäs hg Norrö ö Kockeryd avs Rödabäcken bäck
Skällsnäs hg Norrö ö Kokeryd husartorp Sandamossen åker
Skällsnäs hg Norrö ö Komminsterboställe bebyggelse Sandshultaviken vik
Skällsnäs hg Nydal terräng +Kongsdal lht Sjudriksgärdet åker
Skällsnäs hg Nydal ägomark Kongseryd gd Sjöbron Saknas
Skällsnäs hg Nykärret kärr Kongseryd Saknas Sjöbron bro
Skällsnäs hg Näset näs Kongseryd by Sjöudden åker
Skällsnäs hg Näset näs Kranshemmet t Sjöängen ängsmark
Skällsnäs gd Näset terräng Kringelen avs Skablacka berghäll
Skällsnäs herrgd Näsgärdet ägomark Kringeln f.d. soldattorp Skedesjön Saknas
Skällsnäs hg /Se Nödjehultaån gränså Kristineberg bs Skedesjön sjö
Skälsnäs gd /Se Paradiset terräng Krösonlund bs Skedesjön sjö
Skäl(l)snäs herrgård /Se Passlemålagölen göl Kulla bebyggelse Skedesjön sjö
?Slättefall gd Penningen ö Kulla gård Skolegärdet åker
Spinkarp beb. /Se Perstorp ägomark Kungsryd by Skrävlingen åker
Stuveryd by Perstorp ägomark Kvarnstugan bs Skurugata Saknas
Stuveryd by Prästtorpabäck bäck Kvarntorpet bs Skurugata hålväg
Stuveryd by /Se ?Prästö ö Kvistarp f.d. husartorp Skurugataberg triangelpunkt
Sundstorp gd Prästö ö Kållarp bebyggelse Skurugata ravin
Svinhult by /Se Prästö ö Källebäck avs Skurugata ravin
Svinhult by Prästö ö Källeryd avs Skurugata ravin
Svinhult by Ramslan, Stora ägomark Källåsen bebyggelse Skurugata ravin
Sågtorpet f.d.torp Raskås ägomarker Lappran torp Skurugata ravin
Vakten torp /Se Romarekärret ägomark Larstorp t Skuruhatt berg
Värhult by Rommarekärret ägomark Lidbo bs Skuruhatt berg
Värhult by Rommarekärret ägomark Lidbo gård Skuruhatt berg
Västraby gd Rullamossen ägomark Lidshult bs Skuruhatt berg
Västraby gd Ryttarefällan terräng Lillahem bebyggelse Skuruhatt stenblock
Västraby herrgd Rågångsgölen göl Linneberget t Skuruhatt berg
Västraby hg /Se Råholme ö Livens hägne försv.bs Smalsjön del av sjö
Årsås by Rödebäcken bäck +Ljunganäs bs Smulstaden morsvall
Årsås gd Rödebäcksmossen ägomark +Ljungaryd bs Smalstaden åker
Åbbarp by Röjorna ägomark Ljungstorp bs Solgen sjö
Ägersgöl by Röjorna sankmark Lugnet bs Solgen sjö
*Östersjörotarna delar av Hults o. Edshults snr Sannebo ägomark Lunden bs Solgen sjö
Östraby hg Sjunnefloe terräng Lunden avs Solgen sjö
Östraby hgd Skablacka holme +Lundstorp t Spinkängen utjord
??Östraby gd Skarfvesten sjö Lund Östra hmd Stackfällorna ängar
Östraby hg Skarvasten ö +Lyckan avs Stallsgärdet åker
Östraby gd Skedesjön sjö Lyckarp f.d. husartorp Staten lht
Östraby gd Skedesjön vik Linhult t. Statgärdet åker
Östraby herrgd Skedesjön sjö Lönhult t. Stora dammen sjö
  Skedesjön sjö Lönhult t. Storgölen Saknas
  Skedesjön vik Lönhultet t. Storhagsgöl Saknas
  Skede sjön vik Lövberga bs Storängen Saknas
  Skedesjön sjö Lövhult bs Storängen skogsmark
  Skedesjön sjö +Lövhult förr soldattorp Storängsudden Saknas
  Skede sjön vik Lövsehult gd Stugeåkern åker
  Skedesjön sjö Lövshult bebyggelse Stuverydsån Saknas
  Skedhult terräng Mariedal lht Svinhusagärdet åker
  Skogsryd utj. Mellangård bebyggelse Sågen lht
  Skrubban skogsmark Mellangården gård Sågån vattendrag
  Skräddarhemmet terräng Mellangården bebyggelse Södragärde åker
  Skurugata berg +Mellgården försv.gd Sönnerskog skogsmark
  Skurugata berg +Moaryd f.d. husartorp Tattareberget skogsmark
  Skurugata rågång? Moraryd torp Torpamossen åker
  Skurugataberg triangelpunkt Modal bs Torpet åker
  Skuruhatt höjd +Mohemmet bs Torpkällan källa
  Skurukälla källa? Lilla Mohemmet torp Torpåkern åker
  Smalstaden ägomark Moholm lht Torpäng skogsmark
  Smalstan sund Mohult bs Torpängen ängsmark
  Smedhemsån gränså +Mon t Trangölen Lilla Saknas
  Smedmossen ägomark Mossebo Saknas Trangölen Stora Saknas
  Smedstorp sankmark Mostorp t Tresnippen åker
  Snappsäcken terräng +Mostugan t Trädgårdsviken vik
  Solgen sjö Movänta gd Uddesbo åker
  Solgen sjö Movänta bebyggelse Uddesbogärdet åker
  Solgen sjö Movänta gård Varmsekällor källa
  Solgen sjö Movänta gård Vildmossen sankmark
  Solgen sjö Målebolet bebyggelse Välterydsgölen göl
  Solgen sjö Målen bebyggelse Välterydgölen göl
  Solgen sjö Månstorp t Välterydhagen skogsmark
  Solgen sjö Nilstorp bs Välteryd mosse skogsmark
  Solgen sjö +Nordanskog lht Välteryds udde udde
  Solgen sjö Norregård bebyggelse Välteryd-äng ängsmark
  Solgen sjö /Se Norregård bebyggelse Värhultagärdet åker
  Solgen sjö /Se Norregård o. Södergård bebyggelse Värhulta näs Saknas
  Sollien Lacus, se Solgen sjö Norregård bebyggelse Värhulta näs udde
  Spolhemskärr kärr Norregård bebyggelse Västre sjö Saknas
  Stackafällorna terräng Norrgården bebyggelse Ålsjön sjö
  Stackfällorna skogsmark Norrgården gård Ålsjön sjö
  Stensjön sjö Norrhemmet t Årsås´ kulle höjd
  Stenstorp ägomark Norrhult f.d. soldattorp Åsagärdet åker
  Sticksängen äng Nyanäs bs Ägersgölsgölen Saknas
  *Stiha broo(?) väg +Nyatorp bs Ängagöl göl
  Stolpalyckan terräng Nyatorp lht Ängamossen ängsmark
  Stolpamossen ägomark Nybygget del av utj. Ängamossen betesvall
  Stora dammen damm Nybygget gård Ängen äng
  Stora gölen göl Nydal Saknas Ön ö
  Stora gölen göl Nyebro lht Ön ö
  Stora mossen ägomark Nygård bs  
  Storemosse ägomark Nylund bs  
  Storhagagölen göl Näset stuga  
  Stormossviken vik Nödjehult bebyggelse  
  Stormossön ö Nödjehult by  
  Storängen terräng Nöjhult by  
  Storängsudden udde Olofstorp gd  
  Stuverydsbäcken bäck Olofstorp Saknas  
  Styrön ö Passamålen gd  
  Sumpgölen göl Passamålen bebyggelse  
  Svartön terräng Passemålen by  
  Svenstorp ägomarker Passlemålen bebyggelse  
  Sågån å +Pershem t  
  Sönnerskog terräng Pershult t  
  *Söresjön vik Perstorp t  
  Tallebo ägomark +Posthemmet bs  
  Tallö ö Prästegård bebyggelse  
  Togölen göl Prästtorp t  
  Togölen göl Prästö, se 1 Bärö utj.  
  Togölen göl Påland t  
  Torpahultet skogsmark Påland torp  
  Trangölen, Lilla tjärn Påland lht  
  Trangölen, Lilla göl Raskås bs  
  Trangölen, Stora sjö Ridförbi t  
  Trangölen, Stora göl Ridförbi torp  
  Trädgårdsviken vik i Solgen Ridförbi torp  
  Vakten sankmark? Ridförbi lht  
  Vistaholm ägomark Ridförbi lht  
  Vistaholmsgölen göl Ridförbi lht  
  Värhulta näs näs Ridförbi lht  
  Västerås sankmark +Ryholm bs  
  Västre sjö sjö Råstock del av utj.  
  Ålgölen göl Råstorp utjord  
  Ålsjön sjö Råstorp, se 1 Rogård Råstorp Saknas  
  Årsåsagölen göl Sandbäcken lht  
  Årsåsakulle kulle +Sandebo t  
  Åsen terräng Sandhult lht  
  Åttefloe terräng Sandlid bs  
  Ägersgölen göl Sandrödjan bs  
  Ängagöl göl Sandshult Saknas  
  Ängaryd ägomark Sandshult by  
  Ängaryd ägomark Sandstorp lht  
  Ängelund lund Sandvik bebyggelse  
  Äspelund ägomark Sandviksnäs t  
  Äspelund ägomark Sandåkra bs  
    +Sjöholm bs  
    Sjöhult bs  
    Sjömarken f.d. soldattorp  
    Sjömarken gård  
    Sjövik t  
    +Skedhult bs  
    Skeppsås gd  
    Skeppsås Saknas  
    Skepsås by  
    Skogseryd utj.  
    Skrikebo bebyggelse + landvinning  
    Skrikebo by  
    Skrikebo landvinning  
    +Skräddarehemmet t  
    Skäljaryd bebyggelse  
    Skäljaryd by  
    Skällsnäs gd  
    Skälsnäs Saknas  
    Slättefall bebyggelse  
    Smedhemmet kvarn o. såg  
    Smedhemmet kvarn o. såg  
    Smedhemmet t  
    Smedhemmet torp  
    Smedstorp lht  
    +Smedstorp t  
    Snäppet torp  
    +Spetsarp bs  
    Spinkarp utj.  
    Spinkängen utjord  
    Spinkängen utj.  
    Spolhem t  
    Stensberg lht  
    Stuveryd by  
    Stuveryd bebyggelse  
    Sundstorp bebyggelse  
    Svartön lht  
    +Svenstorp t  
    Svinhult Saknas  
    Svinhult by  
    Sågen avs  
    Sågen = Sågtorpet Saknas  
    Sågtorpet avs  
    Sågtorpet bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Sölebo t  
    Sönnerskog bs  
    Sönnerskog försv.bs  
    Sörgården gd  
    Tegelbruket förr tegelbruk  
    Torpet försv.t.  
    Torpet försv.t  
    +Torpstugan bs  
    Trollhättan torp  
    Uddarna bs  
    Uddestorp bs  
    Uddesbo försv.t  
    Utjord bebyggelse  
    Vakten bs  
    Vakten torp  
    +Vistaholm t  
    Välteryd t  
    Välteryd lht  
    Välteryd lht  
    Värhult Saknas  
    Värhult by  
    Värhult by  
    Värhult gd  
    Värhult gd  
    +Västerås lht  
    +Västraby Saknas  
    Vätteryd lht  
    Vävaregården avs  
    +Åbo t  
    Åhult lht  
    Åkersberg bs  
    Åkerslund avs  
    Årsås Saknas  
    +Åsen bs  
    Åsen försv. bs  
    Ägersgöl bebyggelse  
    Ägersgöl by  
    Ängaryd t  
    Ängelund bs  
    Ängen bebyggelse  
    Ängholmen avs  
    Ängstugan bs  
    Äspelund lht  
    Äspelund t  
    Äspelund försv. t  
    Äspenäs bs  
    Österhult, se 1 Hult Östra Saknas  
    Österhult gd  
    Östraby bebyggelse  
    Östraby landvinning  
    Östraby gd  
    Östraby gd  
    Östraby gd  
    Östraby skola lht  
    Östraby säteri, se Östraby gd  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.