ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hässleby socken : Södra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 194 Naturnamn : 284 Bebyggelsenamn : 674 Naturnamn : 711
Hässleby sn Abrahams horva slåttervall /Se Nummerförteckning förteckning Abrahams horve slåttervall
Hässleby gård Alvsyra terräng Nummerförteckning förteckning Abrahamshorva äng
Hässleby sn Aspemötet terräng Nummerförteckning förteckning Alehultet slåtterkärr
Hässleby socken »begzsió» sjö Nummerförteckning förteckning Alekärret kärr
Hässleby sn Bergamossen mosse Nummerförteckning förteckning Ammenslyckan åker
Hässleby socken Björkelid ägomark Nummerförteckning förteckning Askekärret utlagd äng
Hässleby sn Blocks ägomark Nummerförteckning förteckning Badstubackarna vägbacke
Hässleby sn Blocks terräng Nummerförteckning förteckning Badstutomten äng
Hässleby sn /Se Bockastenen råmärke? Nummerförteckning förteckning Baggahemmet äng
Hässleby sn Bodagölen göl Nummerförteckning förteckning Baggarpabäcken bäck
Hässleby sn Bolund skogsmark Nummerförteckning förteckning Baggehagen hage
Hessleby sn Bolund terräng Nummerförteckning förteckning Bagghagslyckorna åker
Hessleby sn Borggårdarna ägomarker Nummerförteckning förteckning Bastelyckan åker
Hässleby sn Bosjön, se Bäxefall sjön sjö Nummerförteckning förteckning Bastelyckan åker
Hässleby sn Boxen, Lilla sjö Nummerförteckning förteckning Bastetomten äng
Hässleby sn Boxen, Stora sjö Nummerförteckning förteckning Baståkren åker
Hässleby sn Bredmossen mosse Nummerförteckning förteckning Basvägen väg
Hässleby sn Bredmossen mosse Nummerförteckning förteckning Bergagärdet åker
Hässleby sn Bredmosseön terräng Nummerförteckning förteckning Bergamossen äga
Hässleby sn *Bredvassen del av Dammsjön Nummerförteckning förteckning Bergamossen oodlad mosse
Hässleby sn Broarp ägomark Nummerförteckning förteckning Björkebergsmossen åker
Hässleby sn Broddas terräng Nummerförteckning förteckning Blockens åker
Hässleby sn Brokärret ägomark Nummerförteckning förteckning Bockekällan källa
Hässleby sn *Brotesten gränsmärke Nummerförteckning förteckning Bockskullen kulle
Hässleby sn Brottet terräng Nummerförteckning förteckning Bockskulle åker
Hässleby sn /Se Brusaån å Nummerförteckning förteckning Boda åkrar
Hässleby kommun /Se Brusaån å Nummerförteckning förteckning Bodagölen göl
Hässleby sn /Se Brusaån å Nummerförteckning förteckning Boda göl göl
Hässleby sn /Se Brånserydskulle kulle Nummerförteckning förteckning Bodåkern åker
Hässleby sn /Se Brånserydssjön sjö Nummerförteckning förteckning Bodåkrarna åkrar
Hessleby sn /Se *Bråtesten gränssten Nummerförteckning förteckning Bodängen äng
Hässleby rättaredöme Saknas Bråten ägomark Nummerförteckning förteckning Bodängen äng
Baggarp by Bygget åkermark Nummerförteckning förteckning Bortbrånarna åker
Baggarp by Bygget ägomarker Hässleby socken socken Boxen Saknas
Baggarp gd Bygget ägomark Hässelby sn Boxfallasjön sjö
Bostorp t Byängen äng Hässleby sn Brandserydsjön sjö
Brestorp by Båxefallsjön sjö Hässleby socken Bredmosse mosse
Brestorp by Båxefallsjön sjö Hässleby socken Brestorpa backe vägbacke
Bäckarp by Dalhem terräng(?) Hässleby sn Brestorpa vägskäl vägskäl
Bäckarp gd:ar Dammen damm? Adolfsro avs Broarpabäck bäck
Bäckarp by *Dammsjön del av Åsjön Alberti avs. Brokärret åker
Bäckarp by Dragonhagen terräng Alsborg avs. Brokärret åker
Bäckarp by *Ekebergssten gränsmärke Alunda avs. Bromserydsjön, se Brandserydsjön sjö
?Bäckarp by *Ekebergssten gränssten Alvsyran f.d. torp Brunnsgärdet åker
Bäckarp by Emmaryd terräng Andersbo rivet torp Brusaån å
?Bäckfall gd Enebackakullen kulle Ankersborg f.d. torp Brusån å
Djuvanäs gd /Se Erikslund ägomark +Ankerslund t Brusaån å
Djuvanäs gd /Se Fagerbjörk ägomark Anneborg f.d. torp *Brånarna, se Hembrånarna, Bortbrånarna åkrar
Djuvanäs Saknas /Se Fagerdal terräng(?) Apparp bebyggelse Brånserydsjön sjö
Fagerhult by Fagerhult ägomark Apparp by Bråtahultet slåtterkärr
Fagerhult by Fagerkullen kulle Applakullen f.d. torp Bråten äng
Fagerhult by Fagerkullen kulle Askebruket avs Bråten odlad mosse
Fagerhult by Fagerlund terräng Askebruket, se Pottaskebruket lht Bråthålet slåtteräng
Fagerhult by Fagerrum terräng(?) Aspelund bs Bränntorpabäcken bäck
Funghult Saknas »Fagersiós eng» äng Asptomten avs. Bränntorpaberget berg
Funghult byar Fagersjön sjö Backen f.d. torp Bykällan källa
Funghult byar /Se Fagersjön sjö Baggarp bebyggelse Bykällan källa
Funghult by Fagersjön sjö Baggarp by (gård) Bykällan källa
Funghult byar Flisberget berg +Baggehemmet t Bykällan källa
Funghult by Fungen sjö Baggehemmet utlagt torp Bykällan källa
Funghult by Fungen sjö /Se Berghem avs. Byängarna ängar
Funghult by *Föreda bro bro? Berkeryd f.d. torp Byängen äng
Funghult by /Se Grishultet terräng Bikupan avs. Bäckfallamosse åker
Fågelvik by Grumselyckan terräng(?) Björkeberg bebyggelse Bäckhultehagen skog
Fågelvik by *Grysasten gränsmärke Björkeberg by Bäckhulteängen f.d. äng
Fågelvik gd /Se *Gräskälla gränsmärke Björkebergstorpet bebyggelse (?) Bäckängen äng
Fånghult, se Funghult by Gröndal terräng Björkelund avs. Bärlingsbäck bäck
[Fägervik] Saknas Gröndal skogsmark Björkeryd bs Dalen slåtteräng
Gullgärde gd Grönäng terräng Björkholmen f.d. torp Dalen äng
Gustafsfors järnmanufakturverk. /Se Gustavsberg terräng Björkholmen avs. Dalen åker
Gäddegöl gd Gäddegölen terräng Björklunda avs. Dalkällan källa
Gäddegöl gd /Se Gäddehems kullar kullar Björnakärret äga Dalängen äng
Gäddehemmet gd »göla vad» vad Blockes bs Dommerna ängs- och kärrmark
Hagstugan f.d. torp Gölebergen berg Bocketäppan tomt Dommerna åkrar
Hjälmshester by Gölmaden terräng Boda bebyggelse Dammen äng
Hjälmshester gd Gölstugan terräng(?) Boda hemman Dammkärret kärr
Hjälmshester gd /Se Göreda bro bro Bolund f.d. torp Djurkullabäcken bäck
Hjälmshester by /Se *Göreda bro bro Boskogen utj. Dragonhagen hage
?Hornsved by Hagelkullen kulle Boskogen utjord Dragonhagen hage (avs.)
?Hult by Hagelkullen kulle Bostorp t Drängstugegärdet åker
Hultåkra gd Hagstugan terräng(?) Bostorp torp Dämshulta bäck bäck
Hultåkra gd *Hallelid grind gränsmärke Boställstorpet lht Dämshultebackarna vägbackar
?Hässleby gd Herradalen ägomark Brandseryd f.d. torp Dämmshultebäcken bäck
Hässleby gd Hjorten sjö Brestorp bebyggelse Ekehagen hage
Hässleby by *Horsaberg berg o. gränsmärke Brestorp by Ekelyckan åker
Hässleby by Horvekärret kärr(?) Brestorp by Ekelyckan åker
Hässleby gd Horvekärret kärr /Se Brestorp Norrgård, se Norrgården bydel Ekhagslyckan åker
Hässleby by m. ett indr. militiebost. Hultet terräng Brestorp Södergård, se Sörgården bydel Enebackakullen kulle
Hässleby poststation /Se Hultet skogsmark Brestorp Östergård, se Östragården bydel Enebackekullen kulle
Hässleby skate del av Hässleby sn Hulthagskärret kärr Broarp f.d. torp Enhultagärdet åker
Högaskögle gd *Hultåkra bro bro Broholm bs Enhultalyckan åker
Högebro gd *Hultåkra bro bro Broholm avs:r Erikslund odlad mosse
Högebro gård »humblareng» äng Brokärret bebyggelse(?) Fagersjön sjö
Högebro gd »hussengarnar» ängar Brorstad avs. Fagersjön sjö
Högskögle gd /Se Hässlebyån å Brostugan avst. Farmorakärret kärr
Karlsberg, Gamla f.d. torp Hästakärret kärr Brotorpet f.d. torp Floagärdet åker
Kulla gd Hästhultet terräng Bruddens f.d. torp Floängen äga
Kulla gd Hästkärret ägomark Brusaborg avs. Fransas kulle höjd
Kuttarekullen el. Kuttekullen f.d. husartorp /Se Hästkärret kärr (o. ägomark) Brusafors sulfitfabrik »Fredsfällenna» äga
Kuttrakullen kulle /Se Högeö terräng Brusahult f.d. gård el. by Friparken terräng
Källehorvan bs /Se *Hörnesten gränssten Brånseryd t Frälsemogölen göl
Lekeryd gd *Hörnstenen gränsmärke Bränntorp t Frälsemon utmarker
Lekeryd gd Hörnsängen terräng Bränntorp torp Frälsemon skog
Lekeryd gård Hörnsängskullen kulle Bygget f.d. torp Fungen sjö
Lekeryd gd Ingaryd ägomark Bäckarp bebyggelse Fungen sjö
Lekeryd by /Se Jungfruön terräng Bäckarp by Funghultasjön sjö
Lekeryd gd /Se Jöddabro bro Bäckaskog avs. Fågelvikagärdet åker
Lilla-Hornsved by Karlsbergs kullar kullar Bäckfall avs Fågelvikalyckan åker
Lökanäs beb. Klangabäcken bäck Bäckfall f.d. torp Fårahagen skog
Lökanäs by Klintaberget berg Bäckhult avs. Fåramarken skog
Lökanäs obebodd by Klintesten gränsmärke Bäcksholm avs. Fårehagen hage
Mariannelund gd *Klintesten gränssten +Dalhem t Fårhagen hage
Mariannelund herrgd Klovesten gränsmärke Dalhem f.d. torp Gabrielsgärdet åker
Mariannelund hg /Se Klovesten gränssten(?) Dalskog f.d. soldattorp Gamla hustomten äng
Mariannelund köping /Se Knekan terräng Dalskog torp Gatehagen äga
Mariannelund gd /Se Knekan åkermark Dalängen avs. Gatelyckan åker
Möcklemark gdr Kolsgöl göl Den nerste byn hd Gatängen äng
Möcklemark by Kolsgöl göl Djurkullen utj. Getabråten berg
Möcklemark gd:ar Kopparp ägomarker Djurkullen f.d. husartorp Getebråten del av skog
Möcklemark by *Krosansten? gränssten Djurkulla, se Djurkullen utjord Getängen äga
Möcklemark by Kuttrakullen kulle Djuvanäs bebyggelse Grankärret terräng
Möcklemark by Kvarnakärret kärr Djuvanäs gd Grisekälla skälsten
Möcklemark by Kvarngölen göl Djuvanäs gård Grishultet mosse med slåttermark
Möcklemark by *Kvarnsjön del av Åsjön Duvedal avs. Grishultet åker
Olofstorp f d gd Kvistrum terräng(?) Dämshult avs Grishultet mosse
Olstorp tp Kyrkobäcksängen betesmark Dämmshult avs. Grumselyckan åker
Olstorp f.d. t Kyrkobäcksängen terräng Edvardshus avs. Gräsfällan slåtter
Olstorp f.d. torp Kyrkängen terräng Ekelund lht Gräshagen hage
Owerstadass, se Övastås by Kållebäck bäck Elimshyddan avs. Grytkälla, se Grisekälla skälsten
Påtarp by Källebäck ägomark Ellensbo avs. Grönagatan väg
Påtarp by Källebäck ägomark Elsebo avs. Gröndalaliden vägbacke
Sammekulla by Källehorvan terräng Emarp bebyggelse (?) Grönelid vägbacke
Sandvik by Källehorvan terräng Emarp, se Ämmarp järnvägsstation Grönkullahagen hage
Sjögle, se även Skögle Saknas Kärrängen betesmark Emilsborg avs. Gubbakällan källa
?Sjögle gd /Se Kärrängen äng »Emsberg», se Ämsborg lht Gubbalyckan åker
?Sjögle hg /Se Leks åkermark Enhult avs Gubbelyckan åker
Sjögle herrgd Leks ägomark Enhult avs. Gullgärdslid vägbacke
Sjövik gd Lid triangelp. Eriksborg avs. Gullgärdslyckan åker
*Screffvaremåla Saknas Lilla utsikten höjd? Fagerbjörk f.d. soldattorp Gäddegölen göl
»skuttarakulla» försv. beb. Lilla utsikten terräng +Fagerdal t Gäddegöl göl
»skyølæ» = Sjögle? by Lindeberget terräng Fagerdal avs Gäddegölsgölen göl
Skögle, se även Sjögle Saknas Lindeberget terräng Fagerdal husartorp Gäddängen f.d. äng
Skögle gd Lindhult terräng(?) Fagerdal soldattorp Gärdsdalen äng
Skögle gd Linjestycket ägomark Fagerhult bebyggelse Gölamossarna åker
Skögle gd /Se Ljungkullen kulle Fagerhult by(ar) Gölebergen berg
Stenbro by Ljungstorp terräng Fagerhult by(ar) Gölemossarna åker
Stenbro by Ljungstorp skogsmark Fagerhult Lilla bebyggelse Gölen göl
Stenbro by Lortkärren ägomark Fagerhult Stora bebyggelse Gölkärret åker och kärr
Stenbro by /Se Lottkärren åkermark Fagerkullen f.d. torp »Göreda bro», se Jöddabro bro
Stenbromåla gd /Se Långängen terräng Fagerlid avs. Hackekärret kärr
Stenkulla by Mellangölen göl +Fagerrum t Hackekärret åker
Strömstorp, se Mariannelund gd Molid terräng Fagrabjörk bebyggelse Hagen skog
Strömstorp, se Mariannelund gd Molid terräng Fieholm f.d. bs Hagstugelid vägbacke
Träsket avsöndring Mordgäldet terräng Framvallen avs. Hagstugeliden vägbacke
Tute gd Mordkullen kulle Fredensborg avs. Hallidviken vik
Ubbekulla by Niotallarö dunge Fredriksdal avs. Halsebiten åker
Ubbekulla gd *Norrlidakvarnen kvarn Fridensborg avs. Havraliden vägbacke
Ulvedal, se Ölvedal by Nydal ägomark Fridhem avs. Hembrånarna åker
Vada g. Nydal åkermark Fridhem avs. Hemgärdet åker
?Vada gd *Nyebro tidigare bro, nu bebyggelse Fridhem f.d. bs Hemgärdet åker
Vallnäs gd *Nyebro bro Fridtuna avs. Hemgärdet åker
Vallnäs g Nygård ägomark Frälsegården hd Hemgölen göl
Vallnäs gd Nygård ägomark Funghult bebyggelse Hemstycket åker
Vallnäs gd Nyhagen ägomark Funghult by Hemängen äng
Vallnäs gd Nyhagskullen ägomark Funghult by Hemängen äng
Vallnäs gd »nÿiaquarns vadh» vad Funghult Lilla bebyggelse Hemängen äng
Vallnäs gd »nÿiaquarns åå» å Funghult-Lillegård by-del Herradalen mosse
Vallnäs gd Nyängen terräng Funghult Mellangård, se Mellan-Funghult by-del Herredalen äng
Vallnäs by Nyängen terräng Mellan-Funghult bydel Herrängen äng
Vedsköle, se Vittskögle by Oxhagsmossen mosse Funghult Norrgård, se Norrgården bydel Hjälmsfällorna äga
Vittskögle gd *Prästesten gränsmärke Funghult-Storegård, se Storgården by-del Hjälmshesterkärret äng
Vittsjögle by *Prästesten gränssten Funghult Södergård by-del Hjälmshestrabäcken bäck
Vittskögle by Prästängen terräng(?) Furulund avs. Hjelmshestraängen äga
Vittskögle by Prästängen betesmark Fågelvik bebyggelse Hopadalen slåtterkärr
Vitskögle gd /Se Putten ägomark Fågelvik gd Hopahagarna skog
Värekulla by Påtarpagölen göl Fågelvik by Hornsvedmaden åker
Ölvedal by Påtarpagölen göl Fågelvik by Horvekärret kärr
Ölvedal by Rumpan äng +Gamle Bergens bs Horvorna äng
Ölvedal by Rumpan terräng Gamlaboden hus Hulta bykälla källa
Ölvedal by Runnsdal ägomark Gamle gården tomt Hulten slåtterängar
Ölvedal by Runsmåla ägomarker Getingen avs. Hulten ängar
Ölvedal by Runsmåla åkermark Gjuteriet avs. Hultet slåtteräng
Ölvedal byar /Se Råsakällan källa Gloholm bs Hultet äng
Överstås gdr *Rävesten gränsmärke Gransbo avs Hultet äga
??Överstås gdar /Se *Rävesten gränssten Gransbo f.d. soldattorp Hultet mosse
Överstås gd:ar Röfallskärr kärr Grinden bs Hultet äng
Öfvastås by Röfallskärr kärr Grinderum bs Hulthagskärret äga
Övastås by Rögebro bro Grinderum torp Hultmossen åker
Övastås by Röljorna terräng Grindstugan avs. Humpen äng
Övastås by Röljorna terräng Gröndal f.d. torp Hålängen äng
Överstås gd Sandlid terräng Grönhult f.d. soldattorp Hålängen åker
Övrarp by Sandlid ägomark Grönkullen bs Hålängen äng
?Övrarp by Sandvikaberget berg Grönkullen bs Hålängsmossarna åker
Övrarp by Sandvikaberget berg Grönlid bs Hångmossen äga
  Siggängen äng Grönlid stuga Hägnekärret kärr
  Silverån gränså Grönlid torp Hälsokällan källa
  Silverån å Gullgärde bebyggelse Hässlebybäck bäck
  Silverån å Gullgärde hemman Hässlebylid vägbacke
  Silverån å Gustavagården hd Hästakärret kärr
  Silverån å Gustavsberg f.d. bs Hästakärret äga
  Siön ygeln, se Ögeln sjö Gåvobitarna avs. Hästhagen hage
  Sjöbo terräng Gäddegöl Saknas Hästhagen hage (avs.)
  Sjöbo terräng Gäddegöl gård Hästhagen hage
  Sjötorpet terräng Gäddehemmet bebyggelse Hästhagen skog
  Sjötorpet terräng Gäddehemmet hemman Hästhagen hage
  Skansen terräng +Gölstugan t Hästhagslanden åker
  Skansen terräng Haga avs. Hästhagslyckan åker
  Skeninge utjord? /Se Hagadal avs. Hästhagsmossen åker
  *Skramleberget berg med gränsmärke Hagakvarn hmd Hästängen äng
  Skruven göl Hagakvarn kvarn Hästängsbacken vägbacke
  Skruven sjö Hagelkullen avs. Hästängskullen kulle
  Skruven sjö Hagelkullen lht Högebro bro
  Skruven sjö Hagen avs. Högelid lycka
  Skruven sjö Hagstugan bs Högö kulle
  Skruven sjö /Se Hagstugan f.d. backstuga Högeö kulle
  Skruven sjö /Se Hagstugan riven stuga Högsköglamosse åker
  Skälvassen gränsmärke Hampastugan bs Högsköglemossen åker
  Skälvassen del av Åsjön Hjälmshester bebyggelse Högtomten äng
  Sköglegölen terräng Hjälmshester gd Hönsamaden äng
  Sköglekrog terräng Hjälmshester by Ikornakällan källa
  Släten ägomark Hjälmshestrakvarnen f.d. kvarn Ikornen äng
  Smedberget berg Holmen ö Ingarydmon skog
  Smedstorp terräng(?) Hornsved bebyggelse Ingatorpsmaden äng
  Spångakärret ägomark Hornsved by Jensbomossen odlad mosse
  Stenbäcken ägomarker Horvekärret f.d. soldattorp Järnakällan källa
  Stendal terräng Huldagård avs. Jöddabro bro
  *Stenen vid Gummarpsgrind gränsmärke Hult bebyggelse Jöddabro bro
  Stora utsikten höjd? Hult by Kallebäck bäck
  Stora utsikten terräng Hulta såg såg Kallekällehult äga
  Stubbaberg berg Hultet utlagt torp Kalsgöl göl
  Stubbaberg berg +Hulttorp bs Kallsgöl göl
  Stukevad vad Hultåkra bebyggelse Kalvekärret kärr
  Svartorna terräng Hultåkra hemman Kalvekärret kärr
  Svartsjön sjö +Hultåsen f.d. husartorp Kalvhagen hage
  Svartsjön sjö Hultåsen f.d. husartorp Kalvhagen hage
  Svartsjön sjö Hådahägnen f.d. soldattorp Kalvängen äng
  Säckekälla gränsmärke Hässleby Saknas Kammareängen äng
  Säcken terräng(?) Hässleby bebyggelse Kavelbrokärret åker
  Säcken åkermark Hässleby bebyggelse Kittefall berg
  Tarnehal, se Tärnehäll gränsmärke Hässleby herrgård Klangsbäck bäck
  Ternehall, se Tärnehäll övervattenshäll? Hässleby herrgård Klintaberget berg
  Timmerås terräng Hässleby herrgård Klintaberget berg
  Tornkullen berg Hässleby-Funghult, se Funghult by Klintarör stenröse
  Torsmåla ägomark Hässleby sanatorium sanatorium Klippakällan källa
  Torsmåla ägomark Hässletorg avs. Klåvesten sten
  Trollberget berg Hästhultet kärr Kläppingberget terräng
  Trollberget åkermark Högaborg avs. Knektevadet äng
  Tärnehäll övervattenshäll? Högalund avs. Knektängen äng
  Tärnehäll gränsmärke Högebro bebyggelse Knäplan äng
  Tärnehäll sten Högebro kraftstation kraftstn Kohagarna skog
  Utmon terräng Högebro kraftstation Kohagen hage
  Utmon terräng Högebro lht:r Kohagen hage
  Vadet ägomark? Högebro, se Hässleby jordeboksnamn Kohagen hage
  Vadet terräng Höge gård gård Kohagen hage
  Veakärret kärr Högerum f.d. torp Kohagen hage
  »videngh» äng Högskögle bebyggelse Kohagen hage
  Villesberg ägomark(?) Högskögle gård Kohagen hage
  Villesberg åkermark Ingaryd f.d. torp Kohagen skog
  Vittsköglesjön sjö Jansbo t Kohagen hage
  Vitsköglasjön sjö /Se Jansbo rivet torp Kohagen hage
  *Yglen, se Ögeln sjö Jennylund avs. Kohagen skog
  Ågöl terräng Jon-Petteragården hd Kohagen hage
  Ågöl terräng Jullebo avs. Kohagen skog
  Åkerslund ägomark Karlsborg avs. Kohagen skog
  Åkerslund ägomark Karlslund avs. Kohagen f.d. hage
  Ållderna terräng Karlsro lht Kohagsbacken vägbacke
  Åsjön sjö Karlskog avs. Kohagsbergen berg
  Åsjön sjö Karlsskog avs. Kohagsgatan väg
  Åsjön sjö Kasberg f.d. torp Kohagsgatan väg
  Åsjön sjö Katebo by Kohagsgärdet åker
  Åsjön sjö Kimstorp avs. Kohagslyckan åker
  Åsjön sjö +Klippen t Kohagslyckan åker
  Åsjön sjö Klippen bs Kohagslyckorna åker
  Ögeln sjö +Knekan bs Kohagsmossen kärr
  Ögeln sjö Knekan f.d. torp Kohagsmossen äga
  Öjeln sjö Kolstugan bs Kohagsmossen odlad mosse
  Ögeln sjö Kopparp avs Kokekälla källa
  Ögeln sjö Kopparp f.d. soldattorp Kolsgöl, se Kallsgöl göl
  Ögeln sjö Kristinelund avs. Konstans kulle höjd
  Ögeln sjö Krogen stuga Kopparpsmossen åker
  Ögeln sjö Krontas f.d. torp Kringlan äng
  Ögeln sjö /Se Krontastugan bs Kringlemossen mosse
  *Öglesten gränsmärke Kråxemaden utj. Krokaliderna vägbacke
  *Öglesten gränsmärke Kulla bebyggelse Krokeliden vägbacke
    Kulla bebyggelse Kroneskogen skog
    Kulla lht Krontabacken vägbacke
    Kulla f.d. hd Kräpla terräng
    Kullen f.d. soldattorp Kullagärdet åker
    Kullen f.d. soldattorp Kullagärdet åker
    Kullen avs. Kullegärdet åker
    Kullen hd Kungsgrav skälsten
    Kullen hd Kungshagen hage
    Kullen hd Kuttekullen åker
    Kulltorp bs Kvarnebacken vägbacke
    Kulltorp avs Kvarnehagen äga
    Kulltorp bs Kvarnelyckorna åker
    Kulltorp avs. Kvarnstugegärdet åker
    Kungsdal f.d. soldattorp Kvarnängen äng
    Kungsdal lht Kvarnängsmossarna mossar
    Kungsdal f.d. torp Kyrkebäcken bäck
    Kungshöga avs Kyrkebäcksängen äng
    Kungshöga gd Kyrkegärdet åker
    Kungshöga torp och jordlägenhet Kyrkegärdet åker
    Kungsäng äng Kyrkegärdet åker
    Kungsäng f.d. torp Kyrkehagarna äng
    Kungsäng f.d. torp Kyrkelyckan åker
    Kungsöga, se Kungshöga torp Kyrkelyckan åker
    Kuttarekullen, se Kuttekullen f.d. husartorp Kyrkhagen hage
    Kuttekullen f.d. hustartorp Kyrkogärdet äga
    Kvarnarp bs Kyrkängen äng
    Kvarnarp f.d. torp Kyrkängen äng
    Kvarnstugan bs Kyrkängsgärdet åker
    Kvarnstugan f.d. bs Kålemosse mosse
    Kårelund avs. Kålsgöl göl
    +Källebäck bs Källaregärdet åker
    Källebäck f.d. soldattorp Källebråten äng
    +Källehorvan bs Källegärdet åker
    Källehorvan f.d. torp Källehorvkällan källa
    Källeryd f.d. torp Källemossen åker
    Ladholm(en) f.d. torp Källerydmaderna åker
    Lagerslund t Källerydmon skog
    Lasaretten ladugård Källtomten äng
    Lassarp rivet t Källängen äng
    Laxmaden utjord Käringekärret äga
    Leckeryd bebyggelse Kärngeberget berg
    Lekeryd gård Kärngelyckan åker
    Leks f.d. hus Kärrängen odling
    Lid bebyggelse Kätten åker
    Lid by Ladelyckan åker
    Lidhem f.d. torp Ladängen utlagd äng
    Lidmåla bs Lagårdsgärdet åker
    Lidstorp f.d. husartorp Lagårdsgärdet åker
    Lilla-Fagerhult, se Fagerhult bydel Lagårdsgärdet åker
    Lilla-Hornsved, se Hornsved by Lagårdsgärdet åker
    Lindhult bs Lassalyckorna åkrar
    Lindhult f.d. torp Lekerydbroar broar
    +Lindebo bs Lekerydbäck bäck
    Lindsbo f.d. torp Leks åker
    +Linneberget t Lerhålan äng
    Linneberget f.d. torp Lertegarna åkrar
    Linneryd bebyggelse Lidemarker skog
    Linneryd by Lidgärdet åker
    Ljungbacka avs. Lids kulle höjd
    Ljungby t Lillagölen göl
    Ljungby f.d. torp Lilla-Hornsvedbäcken bäck
    Ljungkullen bs Lillakärr slåtter
    +Ljungnäset bs Lillalyckan åker
    +Ljungstorp bs Lille hägnen äng
    Ljungstorp f.d. bs Lille mossen åker
    Lundgård avs. Lillängen äng
    Lundskulle avs. Lillängen äng
    Lyckåsen avs. Lillängen äng
    Långkatekesen hus Lillängen äga
    Lökanäs bebyggelse Lillängsgärdet åker
    Lökanäs obebodd by Lindefallagärdet åker
    Lövensborg avs. Lindefallakärret kärr
    Mariannelund gd Linjen äng
    Mariannelund herrgård Ljungbyskogen skog
    Mariannelund herrgård Logagärdet åker
    Mariannelund herrgård Lortkärren odlad mosse
    Mariannelund herrgård »Lottkärren», se Lortkärren odlad mosse
    Mariannelund köping Lunsetomten äng
    Mariannelund köping Lunden äng
    Mariannelund köping Lyckskifterna åker
    Mariannelunds stationssamhälle stationssamhälle Lyckängen f.d. äng
    Marieberg avs. Lyckängen äng
    Marieberg avs. Långkärret åker
    Marieborg, se Marieberg bebyggelse Långmossen åker
    Mariedal f.d. torp Långmossen åker
    Mariedal avs. Långtomten äng
    Mariedal, se Klippen bs Långtomten äng och åker
    Marielund lht, f.d. torp Långtomtsbacken vägbacke
    Matoni avs. Långåkren åker
    Mellanbyn bebyggelse Långängen äng
    Mellan-Funghult bydel Långängslyckan åker
    Mellangård gård i Funghult Läktaregärdet åker
    Mellangård utj. Lökanäsahagen skog
    Mellangård gård i Ulvedal Maden äga
    Mellangård gård i Vallnäs Madtomten äng
    Mellangård, se 2 Ölvedal Mellangård gd Malmaliden vägbacke
    Mellangården hd Mariannelundsmaden äng
    Mellangården hd Marielundsåkrarna åkrar
    Mellangården by-del Markamossen kärr
    Mellangården hd Marken skog
    Mellangården bydel Marken hage
    Moaryd f.d. torp Marken hage
    Modal t Marklyckan åker
    Modal utlagt torp Mellangårdslyckan åker
    Molid f.d. torp Mellangärdet åker
    Mostugan lht Mellangärdet åker
    Mostugan bs Mellangärdet åker
    Möckla avs Mellangärdet åker
    Möcklehult avs Mellangärdet åker
    Möcklehult torp, avs. Mellangärdet åker
    Möcklemark bebyggelse Mellangölen göl
    Möcklemark by Mellanlyckan åker
    Ner-Funghult hd Mittoppgärdet åker
    Norregård gård i Brestorp Mjölkhusgärdet åker
    Norregård gård i Funghult Mjölkhuskällan källa
    Norregård gård i Hornsved Mjölkvägen väg
    Norregård gård i Vallnäs Mogrinden grind
    Norregård gård i Vittehögle Mogrinden grind
    Norregård gård i Övrarp Mogället större skogsmark
    Norrgård, se 1 Vittskögle Norrgård gd *Mohjället skog
    Norrgård, Vittskögle bebyggelse Mokällan källa
    Norrgården bydel Mon skog
    Norrgården by-del Mon terräng
    Norrgården gård i Hornsved Mon skog
    Norrgård, se 1 Övrarp Norrgård gd Mon skog
    Nybo avs Mon skog
    Nybo avs. Mormorsängen äng
    Nybo f.d. torp Moskogen skog
    Nydal bs Mossegärdet åker
    Nydal f.d. torp Mossgärdet åker
    Nydal bs Mossängen äng med mosse
    Nyebro avs Mossängen äng
    Nyebro f.d. torp Myrekärret äga
    +Nygård bs Myskehulten ängar
    Nygård lht (f.d. torp) Myskahulten hagmark och åker
    Nyhem avs. Myskehultet äng
    Nylund bs Månsakärr äga
    Nymåla t Möerydmaden åker
    Nymåla f.d. torp Nordanberget berg
    Nystugan f.d. torp Norragärdet åker
    Olofstorp, se Hässleby jordeboksnamn Norrgårdslyckan åker
    Olovstorp hmd Norrhagskärret, Stora äga
    Olovstorp hmd Norrhagskärret, Södra äga
    Olstorp f.d. torp Norrängen äng
    Olstorp f.d. torp Norrängen äga
    Oppebyn bydel Norrängen äng och åker
    Oskarshög avs. Norrängen åker
    Ottenstorp bs Norrängkärret äga
    Ottostorp avst. Norrängsåkren åker
    Palmlunda avs. Notängen äng
    Pasarp f.d. soldattorp Nybokullen terräng
    Perstorpet avs Nybrolyckorna åker
    Perstorpet f.d. torp Nybrottet åker
    Petersborg t Nyhagen hage
    Petersborg f.d. torp Nykärret äga
    Pillekrog stuga Nyängen skog
    Pottaskebruket lht Nyängen äng
    Prästagården förr komministerboställe Nyängen slåtteräng
    Prästemåla t Nyängen äng
    Prästemåla f.d. torp Nyängen äng
    Påsen, se Säcken stuga Nyängen äng
    Påtarp bebyggelse Nyängslyckan åker
    Påtarp by Olstorpamon skog
    Rallebo stugor Opperste gärdet åker
    Rosendal avs Oxehagen hage
    Rosendal f.d. torp Oxehagen hage
    Rostorp avs Oxhagarna hage
    Rostorp t Oxhagen hage
    Runeborg avs. Oxhagen hage
    Runsdal stuga Oxhagen hage
    Runsmåla f.d. torp Oxhagen skog
    Rydlund hus Oxhagen hage
    Rydlund hus Oxhagen hage
    Råsakällan avs Oxhagen hage
    Rödlund, se Rydlund hus Oxhagsgärdet åker
    Rölund stuga Oxhagsmossen odling
    Sammekulla bebyggelse Pannkakegatan vägbacke
    Sammekulla by Parken park
    +Sandbäcken bs Pellakätten åker
    Sandlid f.d. torp Perstorpamosse f.d. åker
    Sandshult avs Petersborgs-Svärtorna åkrar
    Sandshult avs. Pilekärret utlagd äng
    Sandvik bebyggelse Pinetomten äng
    Sandvik by Pojkamaden mad
    Sandvik by Pojkamaden slåtteräng
    Signelund avs. Prästängen äng
    Sjöbo avs Pukehultet äng
    Sjöbo f.d. torp Putten kärr
    Sjöbo torp Påtarpagölen göl
    Sjölund f.d. torp Påtarpa göl göl
    +Sjöstugan t Ribban äng
    Sjöstugan bs Ribborna åker
    Sjötorpet avs Rovhultet kärr
    Sjötorpet f.d. torp Rumpan ängar
    Sjövik bebyggelse Rumporna äng
    Sjövik gd Runsdalekällan källa
    Sjövik gd Råsakällan källa
    Sjövik by Råsakällan källa
    Sjövikan, se 1 Sjövik gd Råserna åker
    Skansen f.d. soldattorp Rävabergen berg
    Skenninge utj. Rävastenen sten
    Skenninge, se 2 Sjövik gd »Rävkuhlskärret» äga
    Skoga avs. Rödhäll sten
    Skogen avs. Röfallskärr kärr
    Skogsbo avs. Röfallskärret äga
    Skogshill avs. Röljan äng
    Skogshyddan avs. Röljorna äga
    Skogslund bs Saggeplanen ödetomt
    Skogslund avs. Samkullavägen väg
    Skögle bebyggelse Sammekullalyckorna åkrar
    Skögle herrgård Sandbäcken bäck
    Skögle krog f.d. krog Sandbäcken bäck
    Slätten avs. Sandbäcken äng
    Slättna avs Sanden åker
    Smedhemmet f.d. torp Sanden åker
    +Smedstorpet t Sanderna åker
    Snurran soldattorp Sandgärdet åker
    Sofielund avs. Sandlidgärdet åker
    Sofielund, Lilla avs. Sandlidlyckan åker
    Sofiero avs. Sandlyckan åker
    Solbacken avs. Sandshultabacken vägbacke
    Solgården avs. Sandshultagärdet åker
    Solgården avs. Sandvikaberg berg
    Solhem avs. Sandvikasjön sjö
    Solhyddan avs. Sandvikasjön sjö
    Solingen avs. Siggängen äng
    Solliden avs. Silingedalen mosse
    Soltuna avs. Silverån å
    Solvalla avs. Silverån å
    Solvänden avs. Simmkullen kulle
    Spilhammar lht Sjöboängen äng
    Spillhammar bs Sjöbron bro
    Spilhamra kvarn Sjöbroviken vik
    Stallen f.d. torp Sjögärdet åker
    Stenbro bebyggelse Sjökärret äga
    Stenbro t Sjömossarna åker
    Stenbro by Sjömossen utlagd åker
    Stenbro, Norra bydel Sjövikakulle vägbacke
    Stenbro, Södra bydel Sjövikaviken vik
    Stenbäcken avs. Sjöåkern åker
    Stendal rivet torp Skillingen åker
    Stenkilen avs Skogsgärdet åker
    Stenkilen avs. Skomakaremossen mosse
    Stenkulla bebyggelse Skramlan äng
    Stenkulla by Skramlan hage
    Stenkulla by Skramlesten skälsten
    Stensäte avs. Skramleängen äga
    Stora-Fagerhult, se Fagerhult bydel Skruven sjö
    Storgården bydel Skruven sjö
    +Streten husartorp Skuremossarna odlade mossar
    Streten stuga Skurubäcken bäck
    Streten f.d. husartorp Skvallervägen väg
    Strömmen lht Sköglegran gran
    Strömslund avs. Sköglegölen göl
    Strömstorp hmd Sköglegöl göl
    Strömstorp f.d. hemman Sköglelid f.d. vägbacke
    Sundsberg avs. Sköglemaden äga
    Svansbo lht Sköglemaden, Östra äga
    Svansbo f.d. torp Sköglemader åkrar
    Svenskas f.d. soldattorp Sköglemo skog
    Sågdammen avs. Slåtterhagen äng
    Sågen avs. Slänghällskärret äga
    Säcken bs Släten åker
    Säcken f.d. torp Slätten slätt
    Säcken f.d. bs Slättvallen idrottsplats
    Säcken och Påsen stugor Smedgärdet åker
    Säckäng lht Smedtomten plats
    Säckäng, se Säcken stuga Småmossarna åker
    Södergård gård i Brestorp Smällegrinden f.d. grind
    Södergård gård i Funghult Smällegrinden grind
    Södergård gård i Hornsved Smällgrindsbacken vägbacke
    Södergård gård i Vallnäs »Smörholan» äga
    Södergård gård i Vittehögla Sohålet kärr
    Södergård gård i Övrarp Sohålet kärr
    Södergård, se 2 Övrarp Södergård gd Soldateängen äga
    Södergård, Funghult, se Funghult Södergård by-del Spelbackarna skog
    Södergård, se 2 Vittskögle Södergård gd Spilhammaresjön sjö
    Södergård, Hvittskögle bebyggelse Spångakärren åkrar
    Söregården bydel Spökeberget berg
    Sörgården gård Stackhagen skog
    Tidaborg avs. Stackängen äga
    Tjuvabolet utj. Staggängen åker
    Tomtebo avs. Stallahage hage
    Tomten avs. Stallsgärdet åker
    Torp herrgård Starfloen åker
    Torp herrgård Starfloen slåtter
    Torp hemman Stenbrokärret äga
    »Torpet», se Utjorden lht Stenbrolyckan åker
    +Torsmåla t Stenbäckeängen hage
    Torsmåla öde torp Stenbäckslyckan åker
    Traneryd f.d. torp Stengärdet åker
    Träsket avs. Stinasgärdet åker
    Tute bebyggelse Stobbaberg berg
    Tute hemman Stora kärret oodlat kärr
    Tuvabolet utj. Storakärrsdungen skogsdunge
    Tute bebyggelse Stora lyckan åker
    Tuvabolet gd Storarör stenröse
    Tyrensborg avs. Storefloen vattenfloe
    Tällåsen bs Store gärdet åker
    Tällåsen f.d. torp Store hägnen äng
    Ubbekulla bebyggelse Store mossen åker
    Ubbekulla by Storestensgärdet åker
    Ulvedal bebyggelse Storängen betesäng
    Utbyn bebyggelse Storängen äng
    Utebyn hd »Storängen» äga
    Utebyn bydel Storängen äng
    Utebyn bydel Storängen äng
    Utjorden lht Storängen bete
    Utängen utjord Storängen äng
    +Vadet t Strömängarna åker
    Vadet utlagt torp Storängen löväng
    Valhall avs. Storängen äng
    Vallnäs gårdar Stretelid landsvägsbacke
    Vallnäs bebyggelse Stretelid vägbacke
    Vallnäs järnvägsstation Stretelid vägbacke
    Vallnäs gård Streten vägbacke
    Vasagård avs. Stugegärdet åker
    Vatatorpet, se Vadet utlagt torp Stutakärret odlat kärr
    Verdandi avs. Svarthagen äng
    Westhill avs. Svartsjön sjö
    Vilhelmsborg avs. Svartsjön sjö
    Villesberg f.d. torp Svältan åker
    Villeve avs. Svärtorna mosse
    Vittskögle bebyggelse Svärtorna åkrar
    Vittskögle Norrgård gd Säckekällan källa
    Vittskögle Södergård gd Säckekälla källa
    Vittskögle hemman Säckelyckorna åkrar
    Vrångan bostadshus Säcken åker
    Vårlunda avs. Säckäng äng
    Värkulla bebyggelse Säckängen äng
    Värekulla by Säckängen äng
    Värekulla gd /Se Söregärde åker
    Västergård gård i Baggarp Sörängen äng
    Västergård gård i Möcklemark Sörängsmossen åker
    Västergård gård i Ulvedal Timmeråsen f.d. äng
    Västergård, se 3 Ölvedal Västergård gd Timmeråsen åker
    Västergården f.d. hd Tingsängen äng
    Västragården hd »Tinnerås», se Timmeråsen skog
    Västragården bydel Tjäresjön sjö
    Västrum avs. Tolftingagärdet åker
    Åbo f.d. torp Tolftingen backe
    Åbo stuga Tomten äng
    Ådalen avs Tomten äng
    Ågöl bs Tomten äng
    Ågöl f.d. torp Tornkullen utsiktspunkt
    Åhaga avs. Tornkullen kulle
    Åkerslund f.d. torp Torpahagmossen äga
    Åkerslund f.d. torp Torpakärret åker
    Åkerslund bs Torplyckan åker
    Åmaden avs. Torpåkren åker
    Ångsågen avs. Torpängen äng
    Åstugan torp Torpängen äng
    Åstugan f.d. husartorp Torpängen äga
    Ämmarp järnvägsstation Torpängen äng
    Ämmarp kvarn Torrängen äng
    Ämmarp järnvägsstation Torrängsgrinderna grind
    Ämsborg lht Totarpabäcken bäck
    Ängen bebyggelse Totarpabäcken bäck
    Ängen hd Tresnippen åker
    Ängen hd Trestreckan mad
    Ängetorpet f.d. bebyggelse Trollberget berg
    Ängstugan bs Trollegator cañonbildning
    Ängsstugan, se Säcken och Påsen stuga Trullberget berg
    +Äspelund t Trullehatt åker
    Öglingsås, se Sandvik by Trädgårdsgärdet åker
    Ölveberg f.d. torp Trätängen åker
    Ölvedal Mellangård gd Tuvehopperna åker
    Ölvedal by Tällåsagöl göl
    Ölvedal Västergård gd Tällåsamon skog
    Ölvedal Östergård gd Tällåsamossarna odlade mossar
    Östanå avs. Täppan betesvall
    Östergård gård i Brestorp Täppan äng
    Östergård gård i Baggarp Tärnehäll övervattenshäll
    Östergård gård i Fagerhult Ulveberg höjd
    Östergård gård i Möcklehult Ulvedalsmossen äga
    Östergård gård i Ulvedal Upptomten f.d. äng
    Östergård, se 1 Ölvedal Östergård gd Utjordsängen äng
    Östergården f.d. hd Utmon skogsmark
    Österhult avs. Utmon skog
    Östragården bydel Utterbäcken bäck
    Östragården hd *Utterbäckskärret äga
    Östragården bydel Utängarna terräng
    Östtorp avs Utängarna f.d. ängar
    Övastås by Utängen skog
    Överstås gd Uvaberget berg
    Övestås bebyggelse Vadet äng
    Övrarp bebyggelse Vadmon skog
    Övrarp by Vadmon skog
    Övrarp Norrgård gd Vallnäsmaden ägor
    Övrarp Södergård gd Vatalyckorna utlagda åkerlyckor
      Vildaplagärdet åker
      Vildmossen oodlad mosse
      Vimansåkrarna åkrar
      Vinterliden vägbacke
      Vinterliden vägbacke
      Vittingen sjö
      Vittlingen, se Vittingen sjö
      Vittsköglasjön sjö
      Vittshöglasjön sjö
      Väggeberg berg
      Västragärdet åker
      Åbroarna bro
      Åbroängarna åker
      Ågöl mosse
      Åhagen hage
      Ålidekullen skogskulle
      Åliderna vägbacke
      Åsjöarna sjöar
      Åsjön sjö
      Åsjön sjö
      Åängarna ängar
      Åängen äng
      Ängakullen kulle eller udde
      Ängaliden vägbacke
      Ängalyckan åker
      Ängamossen odlad mosse
      Ängegärdet åker
      Äspebacken vägbacke
      Ögeln sjö
      Ögeln sjö
      Ölvebergsängarna ängar
      Ön kulle
      Örnsängen åker
      Örsängskullen kulle
      Övrarpaliden vägbacke
      Övrarpalyckan åker
      Övre sågen avs

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.