ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Angerdshestra socken : Mo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 176 Bebyggelsenamn : 111 Naturnamn : 44
Angardshestra socken Angerdshestra triangelpunkt Angerdshestra sn Amskullen (Almskullen?) Saknas
Angerdshestra sn /Se Angsjön sjö Angerdshestra sn Assarebosjön Saknas
Angerdshestra sn Arvegöl göl Angerdshestra socken socken Basteberget Saknas
Angerdshestra sn Arvegöl göl Angerdshestra sn Dumme mosse Saknas
Angerdshestra sn Ballakärret kärr Angerdshestra socken Friarestenen vilsten
Angerdshestra sn Basteberget terräng Angerdshestra socken Gammeläng äng
Angerdhahestra Saknas Bergabäcken bäck +Anderstorp t Getaryggen bergås
Angerdshestra sn Bergaskogen skogsmark Angerdshestra bebyggelse Gullbäcken Saknas
Angerdshestra sn Berget höjd Arvidabo bebyggelse Gunnahemsjön Saknas
Angerdshestra sn /Se Bergsliderna terräng Assarebo bebyggelse Göleberget höjd
Angerdshestra sn /Se Björkelund terräng Atlabryna bebyggelse Hagsjön Saknas
Angerdshestra sn /Se Blodgöl göl Bengtsbryna, se 1 Bryna Saknas Hoppsjö Saknas
Angerdshestra sn /Se Blånken terräng Bengtsbryna Saknas Hägnen äng, förr med t
Angerdshestra sn Blötlaggen terräng +Bergen t Hängden äng
Angerdshestra sn /Se Bygget ägomark +Björkelund t Kalvakärret Saknas
Angerdshestra sn Bäckängen äng +Björnabacken t Kattån Saknas
Angerdshestra gd /Se Dammaden mad Bryna Saknas Kiddaberget Saknas
Angerdshestra poststation /Se Danielsön terräng Bryna by Kilarna smala ängar
?Arvidabo by *Dumme bro bro Bryna by Kungskärret Saknas
Bryna by Dumme mosse mosse Bryna Lilla bebyggelse Kvarnån Saknas
Bryna by Dumme mosse mosse Bryna, Stora, se 2 Bryna Saknas Källenässjön Saknas
Ekåsen gd Dumme mosse mosse Bryna Stora bebyggelse Käringabron spång
Gagnaryd by Dumme mosse mosse Bräknebacken, Lilla t Lindsbäcken Saknas
Gagnaryd by Dumme mosse mosse Bräknebacken, Stora t Munkabosjön Saknas
Gagnaryd by Dumme mosse mosse /Se Bäckalyckan avs Måns´ bäck Saknas
Gagnaryd by dumnærmosæ, se Dumme mosse mosse +Bäckarydet t Nissaberg berg
Harphult by dumpnaermosæ, se Dumme mosse mosse +Bökarns t Nissan Saknas
Hökhult gd Dunkahalla - el. Dunkehalla ån å +Ekeberget t Orrenacken berg
Hökhult by Dunkehallaån å Ekåsen bebyggelse Ribban äng
*Knutsholt Saknas Dunkehallaån å /Se Fagerhult by Ryggåsarydet skogsmark
?Långhult by Ekeberget terräng Fagerhult Saknas Ryggåsen bergås
Maritabo gd Finnbo terräng Fagerhult by Sanden åker
Nytorp f.d. torp Fredmarken terräng el. ägomarker +Fredmarkan t Sillstigen forväg
?Sevdabo by Gagnaryds mosse mosse Föreberg bebyggelse Skallebrickorna berg
Sevdabo by Gagnaryds mosse mosse Förerydet avs Skjutabäcken Saknas
Sevdabo by Gammeläng äng Gagnaryd bebyggelse Skjutagärdet Saknas
Sevdabo gd? /Se Gerekullen kulle +Getaryggen t Trollberget berg
Siuidaboda, se Sevdabo by Getakärret kärr Gullberget avs Trollberget Saknas
*Stommen gd Getaryggen ås Gullbäcken avs Trätängen äng
Svinhult by Getaryggen, Store terräng Gunnahemmet bebyggelse Vässlorna äng
Svinhult by Gröne slätt fornlämning +Gunntorp t +Västersjön Saknas
Svinhult by Gunnahemssjön sjö +Hallabo t Älmesgärdet Saknas
Svinholt, Svinhult Saknas Gölamossen mosse +Hallen t Ängabacken kulle
Svinhult Saknas Gölamossen mosse +Hallen t Ängsjön Saknas
?Älmås by Gölen göl Harphult bebyggelse  
Älmås, Lilla gd Gölen göl Harphult by  
  Gölåsen terräng +Hovmejan t  
  *Haga mosse mosse Håkansgård bebyggelse  
  Hagsjömossen mosse +Håkentorp t  
  Hagsjön sjö Hägnen t  
  Hallabergen berg +Högsås t  
  Hallabo ägomarker Högåsen avs, förr t.  
  Hallen terräng el. ägomark Höjden hmd  
  Hansabotten terräng Hökhult bebyggelse  
  *Hestra mosse mosse Konungsgärde bebyggelse  
  Hestra Stormosse mosse Kråkebo bebyggelse  
  *Hind os gränsmärke +Krösonbacken t  
  Hjortamon mosse +Kulebo t  
  Horsaråsen terräng Kullen bebyggelse  
  Hovmejan ägomark Kvarnlyckan avs  
  Hultet terräng Kvarntorpet avs  
  Hålmossakärret kärr Källenäs bebyggelse  
  *Hårsåsen ås Källrödjorna hmd  
  Hägnabacken mossholme Larsagård bebyggelse  
  Hägnagölen göl Ledet hmd  
  Hägnamoskiftet terräng Lindshult avs  
  Hägnarydsbäcken bäck +Lyckna t  
  Hägnasjön sjö Långhult bebyggelse  
  Hägnerna terräng +Långrydet t  
  Hästaberget höjd +Lövåsen t  
  Högsås skogsparti Maritabo bebyggelse  
  Hökåsen terräng +Mellankärret avs  
  Intaget terräng Mostugan t  
  Johannesakärret kärr Munkabo bebyggelse  
  Jonsbygget ägomark Nissanäs t  
  Kattån gränså Nordhagen, Nedre Saknas  
  Klovstena terräng Nordhagen, Övre avs  
  Knektängen äng +Nybygget t  
  Knektängen mosse +Nytorp t  
  Knektängen terräng Pinahultet avs  
  Komaden mad +Rundö t  
  Kraftensäng mosse Sevdabo Saknas  
  Kulebo terräng Sevdabo Saknas  
  Kungskärret kärr Sevdabo Saknas  
  Kvarndungen terräng Sjövik t  
  Kvarnån gränså +Skallebrickan t  
  Kyrkbäcken bäck +Skanten torp  
  Kyrkbäcken bäck +Skjutebo t  
  Källenässjön sjö +Skogan t  
  Källerödjemosse mosse +Skumningen t  
  Källerödjemosse mosse +Sparvens t  
  Källerödjorna terräng Svanäng lht  
  Kämpakullen höjd Svinhult by  
  Kämpakullen höjd Svinhult Saknas  
  Lindsbäcken bäck Sågarydstorpet avs  
  Lottelyckorna ägomark +Södratorp t  
  Lustigs ägomark Torpet hmd  
  Långebron terräng Tubbebo bebyggelse  
  Långemad terräng +Utom t  
  Långeråsen terräng +Uvbo t  
  Långrydet f.d. ägomark Västerås bebyggelse  
  Lämmakärret kärr Yås by  
  Mellankärret kärr Yås bebyggelse  
  Moråsen terräng Älmås by  
  Munkabosjön sjö Älmås Lilla Saknas  
  *Munkabo skog skogsparti Älmås Lilla bebyggelse  
  Myrmosseängen mosse Älmås Stora Saknas  
  Månsabäcken bäck Älmås Stora bebyggelse  
  Nissan å +Ängan t  
  Nissan flod Ängsbacken avs  
  Nybygget terräng +Österlid t  
  Orranacken triangelpunkt    
  Pellas ägomark    
  Pinahultet terräng    
  Rallebo terräng    
  Remmen terräng    
  Ribban terräng    
  Rostaveden ägomark    
  Rostaveden vägskäl /Se    
  Runnö terräng    
  Runnösbäcken bäck    
  Ryggåsarydet terräng    
  Råsbäck, V. terräng(?)    
  Råsbäck, Västra terräng    
  Råsbäck, Ö. terräng    
  Råsbäck, Östra terräng    
  Råsslakärret kärr    
  Rävabacken skogsmark    
  Rävabergen berg    
  Rävaberget berg    
  Rävaberget berg    
  Röksbergsån å    
  Siriaäng äng    
  Sjöhagen terräng    
  Skogslyckan ägomark    
  Skumningen terräng    
  Skvättråsabacken terräng    
  Skållebricka ägomarker    
  Slättemad terräng    
  Smällbo terräng    
  Snidabäcken bäck    
  Sokullen kulle    
  Sparvens terräng    
  Stackebo ägomarker    
  Stampens terräng    
  Stegelsmossen mosse    
  Stockamaden kärrmark    
  Stöttevadsbäcken bäck    
  Stöttevadsbäcken bäck    
  Svansjön sjö    
  Svanån gränså    
  Svanån å (gräns-å)    
  Svanån gränså    
  Svartegöl göl    
  Svinhult triangelpunkt    
  Sågeviksdammen damm    
  Sågrydet terräng    
  Tjärbrännsdungen terräng    
  Trattamossen mosse    
  Tubbebobäcken bäck    
  Tubbebogölen göl    
  Uppsjöberget berg    
  Uppsjön sjö    
  Uvbo ägomarker    
  Vedboden terräng    
  *Visse källa Saknas    
  Västersjön sjö    
  Västre mosse terräng    
  Västre mosse mosse    
  Åkröken terräng    
  Älmesgärdet terräng    
  Älingebäcken bäck    
  Ängen terräng    
  Ölkanneberget berg    
  Österlid ägomark    
  Östre mosse terräng    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.