ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Månsarps socken : Tveta härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 164 Naturnamn : 312 Bebyggelsenamn : 100 Naturnamn : 146
Magnusathorp, se Månstorp sn Alekärret kärr Månsarp sn Alekärret kärr
Månsarp sn Bastabråten terräng Månsarps socken socken Allmänningen gruvområde
Månsarp sn Berget berg /Se Månsarp sn /Se Basteliden backe
Månsarp sn Björnamossen mosse Alforsen avs Dockadalen sänka
Månsarp by o sn Björnmossen mosse Basthagen avs Borrehall råmärke
Månsarp sn Boerydsbrinken backe /Se Berget bebyggelse Borydssjön sjö
Månsarp sn Boerydssjön sjö Bergsgården avs Brånahålet dalsänka
Månsarp sn Bondens håla terräng Boryd bebyggelse Brångruvan inmutning
Månsarp sn Borrasten gränsmärke /Se Bråten bebyggelse Bråtängen äng
Månsarp sn /Se Borrehall terräng(?) Dammbacken avs Dalgruvan inmutning
Månsarp sn Borydsgölen göl /Se Dammen avs Dammshålet förr hålldamm
Månsarp Saknas Borydssjön sjö Figgebäck avs Dammsliden lid
Månsarp sn Bråtängskällan källa(?) +Grevaugnen förr masugn Djäknarås råmärke
Månsarp sn *Brännerna, Ö. surskog av tall o. gran Kacklarsbo Saknas Eckern sjö
Månsarp sn Byastenen sten Hejderna avs Fasters fälla betesmark
Månsarp sn Bäcken terräng +Herraugnen förr masugn Finnasbrinken vägknatt
Månsarp sn *Dierkerås röse? /Se Hestra bebyggelse Gastakullen kulle
Månsarp sn *Dierkerör röse? /Se Hulhammar Saknas Getabäcken bäck
Månsarp sn Djäknarås berg(?) Hulhammar Saknas Getaklipporna stup
Månsarp sn Djäknerås råmärke /Se Hultaberg avs Gräsfällan betesmark
Månsarp sn *Domstens mosse mosse Hultet t. Gröne fläck avsats
Månsarp sn /Se Dumme mosse mosse Hultet avs Gullberget berg
Månsarp by o. sn /Se Dumme mosse mosse Huluhammar fabrik Gungspångsbäcken tillflöde till Eckern
Månsarp sn /Se Eckern sjö Hustomten bebyggelse Gungspångsudden udde
Månsarp sn /Se Eckern sjö Hästbron torp /Se Gungspångsviken vik
Månsarp sn /Se Eckern sjö Hästbron Saknas /Se Gölarna sjö
Månsarp sn /Se Eckern sjö Hästbron Saknas /Se Hagalyckan åker
Alphyddan lht /Se Eckern sjö /Se Hökhult bebyggelse Hallastenen råmärke
Berget gd /Se Eckerssjön Saknas Hörnet avs Hejdabergen berg
Berget samh. /Se Eckerssjön sjö Jordshult by Hopakärren kärr
Berget gd /Se Eckerssjön sjö Jordshult bebyggelse Hultastenen råmärke vid Hultängskullen
*Bergsgården plats vid Taberg Eckerssjön sjö Karlslund bs Hultängskullen kulle
Bergsgården, se Berget gd /Se Eckerssjön sjö Karshult by Hässlegärdet åker
Bergsgården gd /Se Eckerssjön sjö /Se Karshult bebyggelse Hässlekullen kulle å Sjöhult
Boeryd by *Errebomåse mosse Karshult gård Höge rödjor utmark
Boeryd by Fallakärret kärr Kohagen avs Jörsa hål vattenhåla i Kåparepsån
Boryd gd Fallamarken terräng +Konungsberget avs Kallhagen skogsmark
Boeryd by Fiskaviken vik Kullen hmd Kasbron bro över Kåperysån
Boeryd by /Se Floen göl Kullen hmd Kaltepölen vattenpuss i Sjöhult
Boryd gd? /Se Flomossen, Store mosse Kungsgården avs Kidde, Lille skogsbete
Brittebo tp /Se Fäbrokullarna terräng Kåperyd Saknas Kidde, Norre skogsbete
Bråtan gd Fälleberget berg Lövfällan lht Koppsa hål kärr
Bråten gd /Se Getamaden mad Maden avs Kornfällekullen kulle
Drakebo tp /Se Gräleboån gränså Mellangården hmd Korshall råmärke
Ebeneser lht /Se Gräsbergskullen kulle Mellangården hmd Kortgölen göl
Gruvstugan Saknas /Se Grävlingkullen kulle Målskog Saknas Korödjan åker
Hacklarsbo by Grönedalsviken vik Målskog bebyggelse Kronomärket gränspunkt
Hacklarsbo gd Gungspångsudden udde Målön hmd Kråkebo gruva inmutning på Taberg
Hacklarsbo by Gårdsjön, se Kylbergssjön sjö Månsarp Saknas Kvarnabergen Saknas
Hacklarsbo gd /Se Gölamossen mosse Månsarp järnvägsstation Kvarnafallet vattenfall i Tabergsån
Hacklarsbo by /Se ?Gölarna sjö Norrgården hmd Kvarnavadet bro
Halla tp /Se Gölerna, se Masugnsdammen damm Norrgården bebyggelse Kvarnavadsbäcken bebyggelse
Halla tp /Se Halla terräng(?) Norrskog bs Kvarnavadsgölen göl
Hestra by Hallarydskullen kulle Nybyggebro Saknas /Se Kåperydån å
Hestra gd Hallastenen fornlämning(?) Nybyggebro Saknas /Se Källemossen mosse
Hestra by /Se Haramossen mosse Nybygget Lilla avs Kärrån vattendrag
Hestra gd /Se Harehuvudet terräng Nybygget Stora avs Ladrödjan äng
Huluhammar verkstad /Se Havröjan ägomark Porteshult gd Lerbäcksgruvan inmutning
Huluhammar verkst. /Se Hestrabäcken gränså Porteshult Saknas Lergruvemossen mosse
Huluhammar kraftstation /Se Hestramossen mosse Porteshult gd /Se Linnebergen berg
Hustomten by *Hestra mosse mosse Påersta Saknas Ljungarumsån å
Hustomten gd Hestramossen mosse Possarp bebyggelse Ljungberget berg
Hustomten by /Se *Hestra Stormosse myr Renstorp bebyggelse Lortbacken brant
Hästbron (Svensbygget) tp? /Se Saknas gränsmärke Röret avs Masugnsdammen sjö
Hökhult by Hjortlandsmossen mosse Rörshult gd. Minneråskärret kärr
Hökhult gd Holmåsen terräng(?) Röshult Saknas Minnevägen gångstig
Hökhult gd? /Se Hultastenen sten(?) Sand avs Mjölnarebacken Saknas /Se
Jordshult by /Se Hulten terräng Sandseryds masugn Saknas Mobro gruva inmutning
*Jönshult försv.gd? Hultet terräng Sjöhult gd Myröarna mossodlingar
?Karshult by Hultet L. ägomark Sjöhult bebyggelse Månsarpasjön sjö
Karshult by Hultängen äng Sjöhult by Månsarpasjön sjö
?Karshult by Hultängskullen kulle Sjöhult by Nissa källa källåder
Karshult by /Se Hulumossen mosse Sjöhult by Norra gruvan inmutning
Konungsberget f.d. tp. /Se Hustomten triangelpunkt Sjötorp avs Norrgårds udde udde
*Krasshult Saknas Hålamilan terräng Skogslund bs Norrgölen göl
Kungaberget, se Konungsberget f.d. tp Hägnan ägomark Smedsbo avs Norrskogsgölen göl
Kungsgården gd /Se Hägnarydsbäcken bäck Smålands Taberg, se Taberg samhälle, pxp, jv m.m. Nybro bro
Kungsgården gd /Se Hägnavändet ägomarker Smålands Taberg järnvägsstation Nybrokullen kulle
Kåperyd gd Hägnet ägomark(?) Smörvik bebyggelse Nyland åkrar
Kåperud by Höjderna terräng Stollahålet Saknas Pella kärr kärr
Kåperyd by /Se Hässlekullen ägomark o. terräng Södergården hmd Plogsvadshagen hage
Kåperyd by /Se Hästabron terräng(?) Södergården bebyggelse Pojkagråten slåtteräng
Kåperyd by /Se Hästhagen terräng +Södra hammar förr smedja Rasjöfällan område
Kåperyd by /Se Hökhultamossen Saknas Tabergs masugnsplan Saknas Resestenen bautasten
Kåperyd by /Se Hökhultamossen mosse Taberg samhälle, pxp, jv m.m. Rimskullen kulle
Lindhammar förr knipphammare /Se *Höllkarneängen trol. f.d. inhägnad mark Taberg järnvägsstation Rävabergen berg
Landsvägen tp? /Se *Ikornahulta Måse mosse? Tahe gd. Rötållan bergkam
Lindhammar manufakturverk /Se Jordshultsmossen mosse Tahe bebyggelse Sandbäcken bäck
Matsesa Saknas /Se Jättastenen sten(?) Tahe Saknas Sandseryds gruva inmutning
Målaskog, se Målskog by Jättegraven griftrör Tjurshult gd Sillastigen gammal färdväg
Målskog by Kalvön ö Tjurshult bebyggelse Sjöfällan åker
Målskog gd Kattepölen pöl Torpet bebyggelse Sjöfälleudden udde
Målskog by /Se Korsån sammanflödet av Vagnstadsån o. Kärrån /Se Tranhult gd. Sjögärdet gärde
Målön gd /Se Kortgölen göl Tranhult Saknas Sjöhultagärdet Saknas /Se
Målön gd /Se Kortgölen sjö /Se Tranhult gd Sjöhultasjön del av sjö
Månsarp by Kortgölen göl /Se Vadbindaretorp bebyggelse Skarmaden göl
Månsarp by Korödjan terräng Vedakärret avs Skiftänden åker
Månsarp by Kringlebäcken, se Store gölsbäcken bäck Västergården hmd Skräddes äng
Månsarp by Kringlesjön utbuktning av sjön Eckern /Se Älebäcken avs Skämsvrån dalsänka
Månsarp by Kullen terräng +Ängen t. Snabbens skogsskift
Månsarp by Kungsberget berg   Snarekärren odling
Månsarp by Kungsmossen mosse   Sneddes granlid backe
Månsarp masugnar Kvarnavadsbäcken bäck   Stens hål vattenhåla
Månsarp poststation /Se Kvarnavadsgölen göl   Stockafällan skogsmark
*Norra masugn masugn Kvarnavadsmossen ägomark   Stollahålet stollgång
Porsarp gd /Se Kylbergssjön sjö /Se   Storbrytaregruvan inmutning
Porteshult gd Kåperydsån Kärråns nedersta lopp /Se   Suttersjöarna källsjöar
Porteshult by /Se Kärrhagen terräng   Svalebäcken bäck
Possarp gd Kärrhagsån gränså   Svartgölen göl
Posthemmet, se Landsvägen tp? Kärrån gränså   Svärtemaden kärr
Redharstorp, se Renstorp by Kärrån gränså   Södermarken utmarker
Renstorp by Kärrån å /Se   Södra gruvan inmutning
?Renstorp by Kärrängen äng   Södre damm sjö
Renstorp by Lagan gränså   Södre hägne åker
Renstorp by Larödjan ägomark   Taberg berg
?Renstorp by Laängen terräng   Taberg höjd
Renstorp by Linneberget berg   Taberg berg /Se
Renstorp gd Lommagölen göl /Se   Taberg berg
Renstorp by Långbacken terräng   Taberg malmberg
Renstorp gdr /Se Läma sten gränssten(?)   Taberg berg
Renstorp Saknas /Se Lämmasten sten /Se   Tabergsån å
Renstorp gd:ar /Se Lämmasten sten /Se   Tabergsån å
Renstorp by /Se Lämmasten sten /Se   Tacklasbergen berg
Röshult gd Lämmeshall terräng(?)   Tahasjön sjö
Röshult by /Se Lövfällan terräng   Tjurshultagölen göl
Röshult gd /Se Martins göl göl /Se   Trulsfällegapet haggrind
?Sjöhult gd Masugnsbacken terräng   Trälemon skogs- o hagmark
Sjöhult gd ?Masugnsdammen damm   Tugölen göl
Sjöhult by /Se Masugnsdammen damm /Se   Tuppabron bro
Smörvik by Mellandalen dal   Tvärhaget skogsmark
Smörvik by /Se Mellangölen göl /Se   Tväsjön sjö
Smörvik by /Se Mellansjön sjönamn /Se   Tyskafällan betesmark
Snörshov tp? /Se Minneråskärret kärr   Unnaryds gruva inmutning
Stallen tp /Se Mjällbobäcken gränsbäck   Vagnstadbron bro
Stallen tp? /Se Mogärdet ägomark   Vagnstadbäcken bäck
Stallen torp /Se Mormorskärr kärr   Vedakärren kärr
Svensbygget, se Hästbron tp? Myrbacken terräng   Viö ö
Taberg ?bruk Myrebo terräng   Vråkällebäcken bäck
Taberg samh. /Se Myrebomossen mosse   Välkomman inmutning
Taberg samh. /Se Månsarp terräng(?)   Västermarkerna utmarker
Tabergs bergslag Saknas /Se Månsarpasjön sjö   Åladammen vik
Tabergs Bergslag bruk /Se Månsarpasjön sjö   Ängabäcken Lille bäck
Tahe järnberg Månsarpssjön sjö /Se   Ängabäcken Store Lagans översta lopp
Tahe gd Mörtagölen göl /Se   Ävjorna kärrmark
Tahe gd Nissa källa källa   Österlycke hage
Tahe gd Nissa källa Nissans källåder   Övra rödjan äng
Tahe gård Nissa Källa källa(?)    
Tahe gd /Se Nissa källa källa /Se    
Tahe gd /Se Nissa källa Nissans källflöde?    
Tahe gd /Se Nissa kärr kärr /Se    
Tahe gd /Se Nissan flod    
Tahe gd /Se [Nissekälla] »ån Nissans källa»    
Tahe gd /Se Nordgölen göl /Se    
Tahe gd /Se Nordsjön, se Nordgölen göl    
Tae gd /Se Norra Kärr kärr    
Tjurshult gd Norra Månsarps masugn Saknas    
Tjurshult gd /Se Norre mo terräng    
Tranhult by Norrgårdsudde udde    
Tranhult by Norrgölen göl    
Tranhult gd Norrskogsgölen göl /Se    
Tranhult gd Nybygget, Lilla terräng + ägomark(?)    
Tranhult by /Se Nybygget, Stora terräng(?)    
Vadbindaretorp gd Offerkälla källa(?)    
Vadbindaretorpet tp /Se Orrabackarna terräng    
  Oxhagen terräng    
  Oxhagskällan källa(?)    
  Plogsvadsängen äng    
  Prästö terräng    
  Renstorps masugn Saknas    
  Rese-stenen bautasten på Trälamon /Se    
  Ryemossen mosse    
  Rännebäcken ägomark    
  Röshultsmossen mosse    
  Sandseryds masugn Saknas    
  Sillastigen väg /Se    
  Sjöbacken terräng    
  Sjöfällan terräng    
  Sjöfällan terräng    
  Sjöhultasjön, se Eckern sjö    
  Sjöhultasjön norra delen av sjön Eckern    
  Sjöängsgölen göl    
  Skaremaden (Norrskogsgölen) göl /Se    
  Skarmaden sjö    
  Skepparydet ägomark    
  Skillingaryd vägkorsning /Se    
  Skitnebro bro /Se    
  Skitnebro bro /Se    
  Skogagärdet terräng    
  Skvalebäcken bäck    
  Slåttahägn terräng    
  Smedjebacken terräng    
  Snabbens terräng, ägomark    
  Snabbens terräng(?)    
  Snarekärren ägomark    
  Spångbromossen mosse    
  Stackekärret kärr    
  Stekaremossen mosse    
  Stengården råmärke /Se    
  Stockafällan terräng    
  »Stollahålet» hål i berget /Se    
  Store göl göl /Se    
  Store gölsbäcken bäck /Se    
  Stormossen mosse    
  Suttersjöarna sjöar    
  Suttersjöarna, se Sut(t)ersjön gölar    
  Sut(t)ersjön (Sultersjöarna) gölar /Se    
  Svarteberg berg    
  Svartgölen göl    
  Svartgölen göl /Se    
  Svensbygget terräng    
  Svältekrikskärret kärr    
  Svärtemaden ägomark    
  Sågdammen damm    
  Sänkekällan källa(?)    
  Sänkemossen mosse    
  Södergölen göl /Se    
  Södra mossen mosse    
  Södra Månsarps masugn Saknas    
  Sörgölen göl    
  Sörgölen göl    
  Sörmarken terräng    
  Sörsjön sjö    
  Taberg järnberg    
  Taberg järnberg    
  Taberg järnberg    
  Taberg berg    
  Taberg berg    
  Taberg berg    
  Taberg berg    
  Taberg malmberg    
  Taberg berg    
  Taberg berg    
  Taberg berg    
  Taberg berg    
  Taberg järnberg    
  Taberg berg    
  Taberg berg /Se    
  Taberg, se Berget gd /Se    
  Taberg berg    
  Taberg berg /Se    
  Taberg berg /Se    
  Taberg berg /Se    
  Taberg berg /Se    
  Taberg berg /Se    
  Taberg berg /Se    
  Taberg berg /Se    
  Taberg berg /Se    
  Taberg berg /Se    
  Taberg berg /Se    
  Taberg Norra triangelpunkt    
  Tabergs bergslag Saknas    
  Tabergs bergslag Saknas    
  Tabergsbrinken backe /Se    
  Tabergsån å    
  Tabergsån å    
  Tabergsån gränså    
  Tacklasbergen berg    
  Tacklansbergen berg /Se    
  Tacklansberget berg /Se    
  Tacklansberga berg /Se    
  Tackla(n)sberget berg /Se    
  Tacklansberget berg /Se    
  Tahesjön sjö    
  Tahesjön sjö    
  Tahesjön sjö    
  Tahesjön sjö /Se    
  Tahesjön sjö /Se    
  Taesjön sjö /Se    
  Tjockelsbo terräng(?)    
  Tjurshultagölen göl    
  Tranhult triangelpunkt    
  Tranhultsbäcken gränsbäck    
  Tranhultskärret kärr    
  Tranö terräng    
  Trälamon mo /Se    
  Trälamon skogsmo /Se    
  Trälastenen fornlämning    
  Tuppabron bro(?)    
  Tuvegöl göl    
  Tuvegölen göl /Se    
  Tvesjön sjöar /Se    
  Tvälan ägomark    
  Tvärsjöarna, se Tvesjön sjöar    
  Tväsjöarna sjöar    
  Tväsjöarna sjöar    
  Utjorden ägomark(?)    
  Vagnstadbäcken gränsbäck    
  Vagnstadsbäcken, se Vagnstadsån biflöde till Kärrån    
  Vagnstadsån (Vagnstadsbäcken) biflöde till Kärrån /Se    
  Varkullen berg /Se    
  Varkullen berg /Se    
  Varkullsberget berg /Se    
  Varkullsberget berg /Se    
  Vasskärren kärr    
  Vedakärren ägomark    
  Vederydssjön sjö    
  Vederydssjön sjö    
  Vederydsån del av Tabergsån /Se    
  Vidön ö i sjön Eckern    
  Vilsingabergen berg    
  Vitmossehall terräng    
  Viön stengrund i Eckerssjön /Se    
  Viö stengrund i Eckern /Se    
  Vråkällebäcken bfäck    
  Västermarkerna terräng    
  *Åkersjön, se Eckerssjön sjö    
  Äspingebäcken bäck    
  Ävjan ägomark    
  Ävjan ägomark    
  Ömossen mosse    
  Ön terräng    
  Östra marken terräng    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.