ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nässjö socken : Tveta härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 111 Naturnamn : 171 Bebyggelsenamn : 478 Naturnamn : 801
Nässjö, se Nässjö stad landsförsamling *---ngasiö?, se Gisshultsjön sjö Förkortningar förteckning Adelatorpet äng
Nässjö landsförslg. Adelatorpet terräng Nässjö socken socken Adelavången inäga
Nässjö socken Baggabäcken bäck Nässjö socken socken Allén inäga
Nässjö sn Berget skogsmark Nässjö socken socken Allmänningen terräng
Nässjö sn /Se Björnahål ägomark Nässjö socken socken Altarringen åker
Nässjö sn *Boanäsasjön, se Bodasjön sjö Nässjö socken socken Andreasamaden sank ängsmark
Nässjö sn Bodagöl mosse Nässjö socken socken Backagärdet åker
Nässjö stad Bodanäsasjön sjö Nässjö sn, stad och järnvägsstation Backagärdet åker
Nässjö sn Bodasjön sjö Nässjö lfs., stad o. by Backagärdet åker
Nässjö landsförslg Brahus ägomark Almedal lht Backagärdet åker
Nässjö förr lfs Brittebo ägomark Alsberg lht:sområde Backalyckan inäga
Nässjö stad Brännudden udde Ammetorp t Backgärdet åker
Nässjö sn Brännuddsön ö Ammetorp gd Backängen ängsmark
Nässjö landsk. Bröddisken grund Anneberg bs Baggabäcken bäck
Nässjö Saknas Byxan ägomark Anneberg gd Bakarekallgården terräng
Nässjö sn *Bäckafalls mosse mosse Aspelund bs Banelyckorna inägor
Nässjö sn Bäckafallasjön sjö »Bakarns» t Bangärdet åker
Nässjö f. sn, nu stad Bäckaskog ägomark »Baltsastugan» bs Bangärdet åker
Nässjö f. sn, nu stad Bäckaskogsgölen göl Berg gård Basta-, se Bastu- förled i naturnamn
Nässjö förr sn Domsätet fornlämning Berg gård Bastugärdesmossen mosse
Nässjö landsk. sn Drottningastenen sten(?) Berg gård Bastugärdet åker
Nässjö stad Dödmossen ägomark Bergafällan S.t. Bastugärdet åker
Nässjö stad /Se Ejebäcken bäck Bergafällorna, se 4 spexhult el. Bergsätra gd Bastugärdet åker
Nässjö stad Ejebäcken gränsbäck Berget bs Bastugärdet inäga
Nässjö stad Fallegölen göl Berglunda avs Bastukullen höjd
Nässjö stad /Se Flinkebo skogsmark Berglundahagen avs Bastukullen kulle
Nässjö stad /Se Floen terräng Bergsätra, se 4 Spexhult gd Bastukärret inäga
Nässjö stad /Se Fridungarna terräng Björkbacka lht Bastulyckan inäga
Nässjö f.d. sn /Se Fåfängan skogsmark (f.d. torp?) Björkelund bs Bastulyckan inäga
Nässjö stad /Se Fåglamossen mosse Björkelund bs Bastulyckorna inägor
Nässjö »sockennamn» /Se Fågelleksgölen göl Björkelund bs Baståkern åker
Nässjö stad /Se Gamlarpagölen göl Björkelund avs Bergabiten inäga
Nässjö stad /Se Gammbo skogsmark Björkelund lht Bergagärdet åker
Nässjö stad /Se Getön ö Björkelund lht Bergagärdet åker
Nässjö stad /Se Gisshultasjön sjö Björkelund gd Bergahagen terräng
*Adamstorp t. Gisshultasjön sjö Björkhaga gd Bergalyckan inäga
*Adamstorp torp Gisshultsjön sjö Björkholm bs Bergen höjd
*Adamstorp Saknas Gisshultsjön sjö Björkholmen t Berget inäga
*Adamstorp Saknas Gisshultasjön sjö Björkhyddan lht Berget berg
*Bierkefalla Saknas Gisshultssjön sjö /Se Björkäng lht Bergsåkrarna inägor
Brahus backstuga /Se Gisshultån å Boda gård Biten inäga
Brahus torp /Se Granholmen terräng Boda by Björkbacken höjd
Bråna by Gräbbevik vik Boda by Björkön halvö
Bråna by Gubbagölen göl Bodaberg berg o. hpl. Björnahål mosse
Bråna by *Gudsiö Saknas Bodaberg lht:s-område och hpl Björnåkern åker
Bråna by Gåsö ö Bodaholm bs Blomodlingen inäga
Bråna by /Se *Gäddevikssjön, se Hästsjön sjö Bodalund lht Boa-, se Boda- förled i namn
?Bäckafall gd Göteborg terräng Bodatorp avs Bockamossen mosse
Bäckafall by /Se Handskerydssjön sjö Bohus bs Bodagärdet inäga
Dostarp gd Havrefällekärret ägomark Brahed torp (riv.) Bodagärdet åker
Dynefall by /Se Helsikes hål terräng Brahus t Boda göl göl
Erikabo lht:er /Se Hemudden udde Brahus bs Bodagöl nu uttorkad sjö
Erkabo lht /Se Hemviken vik Brahus hmd. Bodanässjön sjö
Fagertofta by *Hettebo mosse mosse Brahus förr torp, nu inäga Bodanäsasjön sjö
Fagertofta Saknas /Se Hjortudden udde Brahälla torp (riv.) Bodasjön sjö
Gamlarp by /Se Hjälmberget triangelp. Brittebo nu riven bs Bodasjön, se Bodanäsasjön sjö
Gissarp by Hjälmberget berg »Brittes» bs Bodastugelyckan inäga
Gissarp gd:ar /Se Holmaberget berg Broddeberg bs Bodaåkern inäga
Gissarp gd:ar /Se Holmen terräng Brostugan bs Bolagsgärdet åker
Gullbrohult indr. militiebost. Hunsaberget triangelpunkt Bråna Saknas Bolet åker
Handskeryd gd /Se Hunseberg berg Bråna gård Bolet inäga
Hultarp by Hängslan ägomark Bråna lht Bolet hage
Hultarp by /Se Häradsbäcken bäck Bråna by Bolet äng
Hunseborg by Härjet terräng /Se Bråna by Bolet inäga
Hästerum by Hästsjön sjö Brånastugan bs Bolhagen hage
Hästerum by Hästsjön sjö Bygget bs Boret terräng
*Hæstared Saknas Hästsjön sjö »Bygget» t Borsbitarna inägor
?Hästerum gd Hästsjön sjö Bygget t Bortersta biten inäga
Hästerum by Hästsjön sjö /Se Bygget gd Bortre gärdet åker
Hästerum by /Se Höga rör fornlämning Bytingabo torp (riv.) Brahusahagen skogs- och mossmark
Hästerum by /Se Högarör fornlämning Bytingabo förr torp, nu inäga Brittekallgården inäga
Hästrum by /Se Höjden terräng Bäckafall gård Brittelyckan inäga
*Ingatorp gd? Höregölen göl Bäckafall by Brittes inäga
*Ingatorp Saknas Ingridtorp terräng Bäckafall by Brohagslyckan inäga
Ingsberg herrgd Ingsbergssjön sjö Bäckaskog bs Broholmarna del av åker
Isåsa by /Se Isåsadammen damm Bäckaskog bs Brunnslyckan inäga
Latorpet f.d. torp? Johannesberg terräng(?) Bäckaskog förr bs, nu inäga Brygghusagärdet åker
Mosseryd by Jungfruön ö Bäcken t Bråthängslan skogsterräng
Mosseryd by /Se Jössabo ägomark Bäcken gd Bråthängslemossen mosse
Runneryd förr by, nu stadsdel /Se Jössabo Kärret ägomark Dalen, Lilla lht Brännemon inäga
Räfsnäs by? Kalvhagsberget höjd Dostarp Saknas Brännudden udde
Sankta Valborgs kapell Saknas /Se Kalvhagsön ö Dostarp gård Brännudden udde
Sjömellan lht /Se Klintamossen mosse Dostarp by Brännuddsön ö
Skallarp by /Se Korpudden terräng Dostarp by Brännuddsön ö
Skallarp by /Se Kringelgölen göl Duvekullen t Buraskjulen(?), åker- och ängsmark
Skedharydh, se Skieryd by Kronsbo ägomark Duvekullen lht Bytingen inäga
Skieryd by Kullen ägomark Dynefall gård Byxan åker
Skieryd by Kullön ö Dynefall by Byxåkern åker
Skieryd by Kvarnabo ägomark Dynefall by Bäckafallasjön sjö
Skieryd by Kvarnalyckan ägomark Dåstarp gård Bäckafalls göl sjö
Skieryd by Kvarnbäcken bäck Eckersholm bs Bäckafallsgölen sjö
Skieryd by Kvarntorpsån å Eckersholm lht Bäckagärdet inäga
Skieryd by Kvarntorpsån å (gräns-å) Erikabo gd Bäckagölen skogssjö
Skieryd by Kvarntorpsån å Erkabo lht Bäckaskogsgölen skogssjö
Skieryd by /Se Lerbäck ägomark Erkabo, se Erikabo gård Bäcken bäck
Skieryd by /Se Ljungholmen terräng Fagerhem bs Cederabacken skogsbacke
Skieryd Saknas /Se Ljungö, Norra ö Fagertofta gård Cederagärdet åker
Spexhult by /Se Ljungö, Södra ö Fagertofta by Cerdellagärdet åker
Stackeryd by /Se Lycke f.d. torp(?), terräng Fagertofta gdr Dalagärdet åker
*Stumparyd = Stumperyd? hg Mellön ö Floen avs Dalamossen odlad mosse
*Stumparyd Saknas Morfars kärr kärr Fridhem bs Dalängen äng
Stuntamåla Saknas /Se *Mossen torvmosse? Fridhem bs Djupahålsmossen mosse
Stuntamålen gd:ar /Se Målen, S. triangelp. Fridhem bs Domsätet stenrös och domarring
Stuntamålen by /Se Måsehall holme Fridhem lht Drakaröset fornminne
Sörängen folkhögskola /Se Nilstorp ägomark Fridhem lht Driftagärdet åker
Vasslösa torp /Se Norbergamossen ägomark Fridhem lht Drottningsstenen sten
[Vibäck] Saknas Norbergamossen mosse Fridhem gd Drottningastenen fornminne(?)
Vimmarp gd /Se Nymossen ägomark Fåfängan bs Drängagråten åker
Västansjö gd Nyrösslena terräng o. ägomark Fåfängan förr bs, nu skogs- och mossmark Drängagråten åker
Västansjö gd Nytorp terräng Fåglamossen bs Drängagråten åker
Ya gd /Se Nytorpet ägomark Fällan bs Drängstugegärdet åker
  Näsjön, se Ryssbysjön sjö Fällan t Dödmossen mosse
  Nässiön se Ryssbysjön sjö Fällan förr bs, nu gård Döpareviken vik
  Nässiön, se Ryssbysjön sjö Fälletorpet t Eckersholmsgärdet åker
  Nässjöån gränså Fälletorpet torp Ejbergsgärdet(?), se Äjbergsgärdet åker
  Nässjöån å Fälltorpet gård Ejebäcken bäck
  Ormudden udde Galtesten t Ekebacken kulle
  Oset skogsmark Galtesten förr torp, nu gård Ekåkern åker
  Pickeberg terräng(?) Gamlarp gård Ekåkern åker
  Rike härje terräng /Se Gamlarp lht Emån bäck
  Porsgölen göl Gamlarp by Enebacken höjd
  Runnerydssjön sjö Gamlarp gdr Engbergsgärdet åker
  Ryssbysjön sjö Gissarp gård Erikabovägen del av landsväg
  Ryssbysjön sjö Gissarp by Erkabovägen, se Erikabovägen del av landsväg
  Ryssbysjön sjö Gissarp gdr Fagertoftagölen göl
  Ryssbysjön sjö Gissarp, Södra gd Fallagölen skogssjö
  Ryssbysjön sjö Gissebäck t Fallet skogsterräng
  Ryssbysjön sjö Gissebäck hpl. avs Flinkabo skogsterräng
  Räveln näs Gissebäck lht:r och hpl Floakullen inäga
  Rävsnäsamossen mosse Gisshultabro, se Gisshultsbro lht Floavången, se Kallgården inäga
  Sankt Varborgs källa offerkälla /Se Gisshultsbro bs Floen terräng, förr husartorp
  Sekegölen göl Gisshultsbro lht Fransalyckan inäga
  Sekegölen göl Gisshultsbro lht Fransalyckan inäga
  Seket ägomark Granbäcken t Fransamossen odlad mosse
  Sjöbo ägomarker Granbäcken lht, förr t Fredriksdalslyckan inäga
  Skallarpabäcken bäck Granebäcken, se Granbäcken lht Frejdagrinden del av äng
  Skinneboberg berg Gransbo avs Fridolfsborg inäga
  Skungeliderna terräng Granslund bs Fridungarna skogsområde
  Solgenån (Kvarntorpsån) å Granåsa bs Frifällan skogsområde
  Solgenån å Grekabo t Frosten inäga
  Solgenån å (gräns-å) Grönalund bs Fruön ö
  Solgenån å Gullbrohult gård Främre gärdet åker
  Solviken vik Gullbrohult gård Fyrkanten åker
  Spech, Siön, se Spexhultsjön sjö Gullbrohult gd Fåfängsgrindar korsning bäck/järnväg
  Spech Siön, se Spexhultsjön sjö Gummagården bebyggelse Fågellekalyckan inäga
  Spexhultasjön sjö Gummegården, se 5 Nässjö Gummagård gd Fåglamossen mosse
  Spexhultsjön sjö Gunnarskog avs Fåglamossen mosse
  Spexhultsjön sjö Gunnarskog avs Fållingen inäga
  Stenören ö »Göteborg» t Fåraberget höjd
  Stolpen terräng Haga bs Fåraberget höjd
  Storö ö Haga avs Fårahagen skogsterräng
  Stängselviken vik Haga lht Fårahagen skogsmark
  Svartabrännemossen delvis odlad mosse Haga avs. Fårahagen skogsmark
  Svensamossen ägomark Hagaberg bs Fårahagen skogsmark
  Sörängsberget berg(?) Hagaberg lht Fårahagslyckan inäga
  Talludden udde Hagalund lht Fåramarken skogsmark
  Tallö ö Hallen t Fåramarken terräng
  Tingsstenen sten Hallen gd Fällan inäga
  Trajalyckan ägomark Hallängen avs Fälletorpamossen, se Gubbakärret mosse
  Träsländagölen göl Hallängen avs. Fällorna skogsterräng
  Täppan terräng(?) Handskeryd f.d. by Fördärvet åker
  Tärnön ö Hultarp gårdar Fördärvaängen äng
  Törnö ö Hultarp gård Galtestenagärdet åker
  Törpagärdet ägomark Hultarp gård Galtestenalyckorna inägor
  Udden terräng Hultarp by Gamlarpsgölen sjö
  Vallen skogsmark Hultarp by Gamlarpagölen sjö
  Vällingekärret kärr Hultet t Gamlarpsmossen mosse
  Åslebacken skogsmark Hultet t Gamle nässjövägen väg
  Älingabäcken bäck Hultet förr torp, nu gård Gammbo skogsterräng
  Ängsudden udde Hulthagen bs Gatugärdet åker
  Öarna terräng Hunseberg gård Gatumossen odlad mossmark
    Hunseberg gård Getalyckan inäga
    Hunseberg gård Getön ö
    Hunseberg by Gissarpasjön sjö
    Hunseberg gdr Gisshultssjön sjö
    Hunseberg gdr Gisshultasjön sjö
    Hunseberg gdr Gisshultssjön, se Gisshultasjön sjö
    Hunseryd avs ?Goamottorna el. ?Goamöttorna odlad mosse
    Hunseryd gd Granholmen inäga
    Husartorpet förr torp, nu inägor Gravåkern åker
    Hängslen t Grekabo terräng
    Hästerum gård Grekagärdet åker
    Hästerum by Grundet del av Ryssbysjön
    Hästerum by Gräbbevik vik
    Höjdastugan boningshus Gräbbevikagärdet inäga
    Höjden bs Gräsfälleängen äng
    Höjden t Grönakallgården inäga
    Höjden t Gubbagölen göl
    Höjden gd Gubbagölen skogssjö
    Ingarpsberg, se Ingsberg f.d. herrgård, nu barnhem Gubbagölsmossen, se Gubbgölamossen mosse
    Ingridatorp förr torp, nu inägor Gubbakärret mosse
    Ingridtorp, se Ingridatorp förr torp, nu inägor Gubbalyckan inäga
    Ingsberg Saknas Gubbalyckan inäga
    Ingsberg f.d. herrgård Gubbgölamossen mosse
    Ingsberg f.d. herrgård, nu barnhem Gubbängen terräng
    Isåsa gård Gumhemmingen sjö
    Isåsa by Gumhemingen el. Gummhemingen sjö
    Isåsa by Gumhemssjön sjö
    Jericho bs Gåsö ö
    Johannesberg bs Gåsö ö
    Johannesberg bs Gåveplanen del av åker
    Johannesberg bs Gölamossen odlad mosse
    Johansberg t Gölamossen inäga
    Johannesberg lht Gölen, se Bäckafallasjön sjö
    Jonsbo bs Göteborg inäga
    Jönsabo t Göthemmet terräng
    Jössabo förr torp, nu inäga Götrikamossen mosse
    Kapellet bs Hacket inäga
    Kapellet t Hacket inäga
    Kapellet t Hacket åker
    Kapellet soldattorp Hacket åker
    Kapellet hmn Hacket åker
    Karlsberg bs Hacket åker
    Karlslund avs Hagagärdet åker
    Karlslund lht Hagakullen åkrar
    Kliekabo torp Hagalundsmossen odlad mosse
    Klockargården minnesgård och skolmuseum Hagalundsängen äng
    Klockargården minnesgård och skolmuseum Hagalyckan inäga
    Knutsnäs gård Hagalyckan inäga
    Kolstorp t Hagalyckorna inäga
    Kolstorp, se Koltorp gd Hagaåkern åker
    Koltorp gd Hallebolyckan inäga
    Kronogården bebyggelse Hallonafällan skogsterräng
    Kronsbo t Halsen inäga
    Kronsbo förr torp, nu inäga Hampalanden inäga
    Kull t Handskerydsgölen göl
    Kvarnabo bs Handskerydsgölen sjö
    Kvarnabo förr bs, nu inägor Hanslyckan inäga
    Kvarntorp bebyggelse Havragapsgärdet åker
    Kvarntorp by Havrefällekärret kärrmark
    Kvarntorp by Havrefällakärret mosse
    Kvarntorpet gård Helsikes hål kärr
    Kvarntorpet, se Kvarntorp by Helsikeshål kärr
    Kvistorp bebyggelse Hemmamossen mosse
    Kvistorp by Hemmaviken vik
    Kvisttorp gård Hemudden udde
    Kvistorp gdr Hemviken, se Hemmaviken vik
    Källetorp förr torp, nu sommarstuga Hemåkern åker
    Källholmen bs Hemängen äng
    Källstorp bs Hemängen äng
    Källstorp bs Hemängen äng
    Källstorp lht Herrön ö
    Lappriet bs Hjortalyckan del av åker
    Lappriet lht Hjortudden udde
    Latorp utj. Hjortudden udde
    Latorpet förr t, nu inägor Hjälmaberget höjd
    »Latåsen» bs Hjälmagärdet åker
    Latåsen förr t Hjälmalyckan, Lilla inäga
    Ledet gård Hjälmalyckan, Stora inäga
    Ledet gd Hjälmberget höjd
    Lerbacken bebyggelse Hjälmen åker
    Lerbäck bs Holmaberget höjd
    Lilla-Norget förr t., nu gård Holmaberget höjd
    Lillegården bebyggelse Holmagärdet åker
    Lindafies lht Holmamossen mosse
    Lindesholm villa Holmen terräng
    Ljungafors avs Holmen terräng
    Ljungholmen bs Hopalyckan inäga
    Ljungholmen förr bs, nu inägor Hultalyckorna inägor
    Ljungsborg bs Hultarpagärdet åker
    Lugnet t Hultarpasjön sjö
    Lugnet bs(riv.) Hultarpssjön sjö
    Lund t Hultängen äng
    Lunden gd Hunseberget berg
    Lundholmen t Hunseberget höjd
    Lycke förr t Huskvarnaån bäck
    Lyckebo lht Hålängen ängsmark
    Lycket t Hålängsgärdet inäga
    Långhallen, se Hallen gd Hällsjön sjö
    Lövatorpet, se Husartorpet förr torp, nu inägor Hängslan, se Hängslelyckan inäga
    Lövholmen bs Hängslahultet inäga
    Marietorp avs Hängslaviken vik
    Marietorp gd Hängslelyckan inäga
    Mellangården bebyggelse Häradsbäcken bäck
    Mellangården, se 1 Spexhult Skattegård gd Härjet terräng
    Mosseryd gård Hästerumssjön sjö
    Mosseryd by Hästrummasjön sjö
    Mosseryd by Hästhagaberget berg
    Muggebo gd Hästhagalyckan inäga
    Målabyn, se Målen, Södra by Hästhagalyckan inäga
    Målen gårdar Hästhagalyckorna inägor
    Målen byar Hästhagen betesmark
    Målen lht Hästsjön sjö
    Målen lht Hästsjön sjö
    Målen, Norra gård Hästskostenen sten
    Målen, Norra by Högagärdet åker
    Målen, Norra lht Högagärdet åker
    Norre Målen by Höga rör fornminne
    Målen, Södra gård Högarör fornminne
    Målen, Södra by Högarörsåkern åker
    Nilstorp t Höjden terräng
    Nilstorp lht Höregölen sjö
    Norberga bebyggelse Ingsbergsgölen sjö
    Norget t Ingsbergssjön sjö
    Norget, se Stora-Norget resp. Lilla-Norget gårdar Intagaåkrarna inägor
    Norjet t Isåsadammen sjö
    Norjet, Lilla t Isåsaån å
    Norjet, Stora t Jeppahagen, Lille skogsterräng
    Norra Fridhem bs Jeppahagen, Store skogsterräng
    Norrboda villaområde Jepphagsplöjet åker
    Norregården bebyggelse Jerusalem, se Jepphagsplöjet åker
    Norregården bebyggelse Johannesberg terräng
    Norregården gård Johan-Magnusamossen inäga
    Norregården, se 2 Spexhult Norrgård gd Johannesaåkern inäga
    Norrgården bebyggelse Jungfruön, se Fruön ö
    Norrhagen bs Järnvägshagen terräng
    Norrhagen lht Järnvägslyckan inäga
    Nybygget t Järnvägslyckan inäga
    Nybygget t Järvahagen betesmark
    Nybygget bs Jössabohagen terräng
    Nybygget t Jössabokärret mosse
    Nybygget t Kakelösekulle förr torp, nu inägor
    Nybygget torp Kallakälle inäga
    Nyhemmet avs Kallgården inäga
    Nykvarn avs Kalvhagsberget udde
    Nykvarn avs Kalvhagsön ö
    Nykvarn avs Kapellsgärdet åker
    Nylund bs Karlagärdet inäga
    Nytorp t Karlanissalyckan inäga
    Nytorp bs Karlberg mossmark
    Nytorp bs Karolina inäga
    Nytorp förr t., nu inägor Kattepölen vattenhål
    Nytorp förr bs, nu inäga Kidamossen mosse
    Nytorp skogsterräng, förr bs Kiften, se Tjiften inäga
    Nytorpet, se Nytorp förr bs, nu inäga Klappegärdet åker
    Nyäng avs Klickalyckan inäga
    Nässjö by Klickalyckan inäga
    Nässjö by Klintamossen mosse
    Nässjö gård Klockarudden udde
    Nässjö gård Klockarängen äng
    Nässjö gård Knallasäcken inäga
    Nässjö gård Kohagagärdet åker
    Nässjö gård Kohagalyckan inäga
    Nässjö gård Kohagalyckan inäga
    Nässjö gård Kohagen betesmark
    Nässjö by Kohagsgärdet åker
    Nässjö-byn by Kohagslyckan inäga
    Nässjö Gummagård gård Kohagslyckan inäga
    Nässjö stom gård Kongsjöfällorna skogsterräng
    Nässjö Stom gård Korpudden skogsområde
    Nässjö Storgården gård Kramsängsåkern inäga
    Nässjö Södergård gdr Kringelgölen skogssjö
    »Ollebo» t Kronalyckan inäga
    Oset t Kronapölen hage
    »Pelle-Broddas» bs Kullarna inägor
    »Piperas» t Kullen åker
    Piskefors vattensmedja (riv.) Kullen höglänt terräng
    Refsnäs gård Kullön ö
    Riket t Kvarnabäcken vattendrag
    Riket hmn Kvarnadammen mosse
    Risabo gård Kvarnagärdet åker
    Risabo lht Kvarnahängslan terräng
    Risabo gård Kvarnalyckan inäga
    Risabo gård Kvarnalyckan inäga
    Rosenborg lht Kvarnbäcken bäck
    Rosenlund bs Kvarntorpadammen göl
    Rosendal avs Kvarntorpaån å
    Runneryd by Kvarntorpsån, se Kvarntorpaån å
    Rydholm t Kyrkegärdet åker
    Nävsnäs Saknas Kyrkegärdet åker
    Räfsnäs bebyggelse Kyrkgärdet åker
    Räfsnäs by Kyrkvärdagärdet åker
    Rävsnäs gdr Kyrkängen äng
    Sandhem bs Källalyckan inäga
    Sandhem lht Källarbacken åker
    Sandstugan bs Källaregärdet åker
    Seket bs Källargärdet åker
    Seket lht Källargärdet åker
    Sjöberg lht Källargärdet åker
    Sjöberg lht:sområde Källaråkern inäga
    Sjöbo t Källaråkern åker
    Sjöbo förr t., nu inägor Källegärdet åker
    Sjöhemmet bs Källelyckan inäga
    Sjöhemmet lht Källemaden sank ängsmark
    Sjöstugan t Källeviken vik
    Sjövik t Källyckan inäga
    Skallarp gård Källåkern åker
    Skallarp by Kärralyckan inäga
    Skallarp by Kärret, se Vällingkärret kärrområde
    Skattegården bebyggelse Kärret odlad mosse
    Skattegården bebyggelse Kärringakärr kärr
    Skieryd gård Kölnan gärde
    Skieryd lht Ladelandet inäga
    Skieryd by Lademossen mosse
    Skieryd by Ladlyckan inäga
    Skogen bs Ladugårdsgärdet åkrar
    Skogshyddan lht Ladugårdslyckan inäga
    Skogslund t Ladugårdsåkern åker
    Skogslund förr t Ladugårdsängen äng
    Skottsmåla bs Ladugårdsängslyckan inäga
    Smedhemmet t ?Ladängsslätten del av åker
    Smedhemmet lht Lagårds-, se Ladugårds- förled
    Sofiero avs Landsvägshagen skogsterräng
    Sofiero gård Landsvägsgärdet åker
    Solbacka sommarstuge-omr. Latåsaåkern åker
    Solbacka lht Lerbäck förr bs, nu inäga
    Solhaga sommarstuge-omr. Lermossen inäga
    Solhem lht Lidagärdet åker
    Solvik sommarstuge-omr. Lilla berget höjd
    Solö avs Lillhagagärdet inäga
    Spexhult gårdar Lillhagen betesmark
    Spexhult gård Lillängarna ängsområde
    Spexhult gård Lillängen ängsmark
    Spexhult gård Lillängen äng
    Spexhult by o. herregård Lillängslyckan inäga
    Spexhult by Lindkvistamossen, se Lindquistamossen mosse
    Spexhult gd Lindquistamossen mosse
    Spexhult Norrgård gd Lisetegen inäga
    Spexhult Skattegård gd Livalovisas, se Solhem förr t
    Spexhult Södergård gd Ljungafors förr såg, nu terräng
    Stackeryd gård Ljunggrenagärdet åker
    Stackeryd by Ljunggrensgärdet åker
    Stackeryd by Ljungö ö
    Sticket t Ljungö, Norra ö
    Sticket gård Ljungö, Södra ö
    Stjärnvik avs Lortbuken, se Nässjömaden sank ängsmark
    Stolpen bs ?Lottelyckan inäga
    Stolpen numera riven backstuga Lundalyckorna inägor
    Stommen bebyggelse Lunda mosse mosse
    Stommen, se 6 Nässjö Stom gård Lyckan inäga
    Stora-Norget förr t., nu gård Lyckan inäga
    Storegården, se 7 Nässjö Storgården gård Lyckan inäga
    Storgården bebyggelse Lyckan åker
    Strand sommarstugeområde Lyckorna borti hagen inägor
    Stuntamålen gård Lysekil inäga
    Stuntamålen by Långagärdet åker
    Stuntamålen gdr Långalyckan inäga
    Svenstorp avs Långarumsgölen göl
    Svenstorp t Långelyckan inäga
    »Svängen» bs Långlyckan inäga
    Svängen backstuga Långsmalen äng
    Säkerheten bs Långåkern åker
    Södergården bebyggelse Läktaren åker
    Södergården bebyggelse Lövhagen skogsmark
    Södra Målen by Maden odlad mosse
    Södregården, se 1 Nässjö Södergård gård Maderna mosse
    Sörgården bebyggelse Madhagen skogsmark
    Tallelund bs Madkullen åker
    Tallelund lht Markalyckan inäga
    Tallemon lht ?Marstrandsmossen mosse
    Toranäs gård Mellanbiten inäga
    Trajet nu rivet torp Mellangärdet åker
    Trumf t Mellangärdet åker
    Trumf torp Mellangärdet åker
    Triumf gd Mellangärdet åker
    Trumf, se Triumf gd Mellangärdet åker
    Trädgårdshemmet bs Mellangärdet åker
    Träslända gård Mellangärdet åker
    Träslända lht Mellanlyckan inäga
    Träslända by Mellanmossen mosse
    Träslända gdr Mellanön ö
    Täppan förr t, nu inägor Mellön ö
    Vallebo t Mjärdingsudden udde
    Vallebo förr t., nu gård Mon inäga
    Vallen bs Mon skogsterräng
    Vallen nu riven lht Morfars kärr, se Vaktarmossen odlad mossmark
    Vasslösa torp Mossen odlad mosse
    Vernersborg lht Mossen odlad mosse
    Westhrness, se 1 Knutsnäs ränterote Mossen odlad mosse
    Viktorialund avs Mossen inäga
    Vilhelmsro lht Mossen, se Jössabokärret mosse
    Vimnarp Saknas Mossvikamossen mosse
    Vimmenarp gård Mossviken del av Spexhultasjön
    Vimmenarp by Mossviksviken vik
    Vimnarp gdr Muraregärdet åker
    Vimmenarpsberg avs Myringakällan källa
    Västansjö gård Målagärdet åker
    Westansjö gård Mårtensberg del av Storön
    Västansjö gd Mörtemagen inäga
    Ya förr torp, nu gård Nedersta gärdet åker
    Yan(?) t Nedersta mossen odlad mosse
    Yorna, se Ya förr torp, nu gård Nedersta sjögärdet åker
    Åkerslund bs Neremossen mosse
    Älghult t Nerängen äng
    Ödegården bebyggelse Nilstorpagärdet åker
    Östergården gd Norbergamossen mosse
    Österängen gd Norbergamossen mosse
    Östtorp torp (riv.) Norragärdena åkrar
      Norragärdet åkrar
      Norralyckorna åker
      Norrekärr inäga
      Norrhagsplöjet åker
      Norrängen äng
      Norrängen ängsmark
      Nygärdena inägor
      Nyhängslan åker
      Nylandet åker
      Nylundslyckan inäga
      Nylyckan inäga
      Nymossen odlad mosse
      Nyodlingen inäga
      Nyodlingen inäga
      Nyrösslan kärr
      Nyrösslena, se Nyrösslan kärr
      Nytorpagärdet åker
      Nytorpagärdet åker
      Nytorpaåkern åker
      Nyängen äng
      Nyängsviken vik
      Nässjömaden sank ängsmark
      Nässjön sjö
      Nässjöån å
      Nässjöån å/bäck
      Näta, se Huskvarnaån Saknas
      Nömmen sjö
      Odlingen inäga
      Odlingen inäga
      Odlingen odlad mossmark
      Oppersta sjögärdet åker
      Oppängen äng
      Ormalyckan inäga
      Ormudden udde
      Oset del av Ryssbysjön
      Oset mosse
      Ottoramossen mosse
      Oxagärdet åker
      Oxamossen mosse
      Oxhagagärdet åkrar
      Oxhagakärret kärr
      Oxhagalyckan inäga
      Oxhagalyckan inäga
      Oxhagalyckan inäga
      Oxhagalyckorna inägor
      Oxhagamossen odlad mosse
      Oxhagen betesmark
      Pelle-Broddagrinden terräng
      Per-Andersagärdet åker
      ?Per-Olsakullen inäga
      Petterssonalyckan inäga
      Petterssonastället terräng
      Pickeberg förr t, nu terräng
      Pigelipen gärde
      Pigelipen åker
      Pigelipen äng
      Piskafors förr såg, nu terräng
      ?Plotorna hage
      Plåterna(?) äng
      Porsgölen(?) göl
      Porsgölen skogssjö
      Predikstolen inäga
      Prinsalyckorna inägor
      Prästagärdet åker
      Prästagölen sjö
      Prästens badeland udde
      Prästängen ängs- och skogsmark
      Rabban åker
      Ramslöserna(?) äng
      Rikedammen göl
      Rikehärje terräng
      Rikemossen mosse
      Rikemossen mosse
      Risabolyckan inäga
      Rosendal odlad mosse
      Runnerydssjön sjö
      Ryabäcken bäck
      Ryamossen mosse
      Ryssbysjön sjö
      Ryssbysjön sjö
      Ryssbysjön sjö
      Råbockahultet skogsterräng
      Räveln näs
      Räfsnäsamossen mosse
      Rävsnäsamossen mosse
      Rävsnäsmossen mosse
      Röda lyckan inäga
      Rödekulle inäga
      Rönnåkern åker
      Sakristievägen del av väg
      Salthålamossen odlad mosse
      Sandalyckan inäga
      Sandaåkern åker
      Sandgropamossen mosse
      Sandgropen grustag
      Sandlyckan, se Sandalyckan inäga
      Sandlyckan inäga
      Sandåkern åker
      Sederabacken, se Cederabacken skogsbacke
      Sederagärdet, se Cederagärdet åker
      Sekegölen göl
      Sekegölen sjö
      Serdellagärdet, se Cerdellagärdet åker
      Sibirien näs
      Sjöaviken vik
      Sjögärdena åkrar
      Sjögärdena åkrar
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjöhagen terräng
      Sjökullen mosse
      Sjölyckan inäga
      Sjömossen sankmark
      Sjömossen mossmark
      Sjöängarna ängsmark
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Skabbelyckan inäga
      Skallarpabäcken bäck
      Skallarpagölen göl
      Skallarpaån å
      Skaven skogsterräng
      Skinnboberg höjd
      Skinnbobergshagen skogsterräng
      Skinneboberg höjd
      Skinneboberg höjd
      Skogen terräng
      Skogslyckan inäga
      Skogslyckan inäga
      Skogslyckan inäga
      Skogslyckan inäga
      Skolegärdet åker
      Skrabban inäga
      Skrabbängen äng
      Skrabbängsmossen odlad mosse
      Skrålehie el. Skrållehie skogsområde
      Skrålehie el. Skrållehie skogsområde
      Skrålehie el. Skrållehie skogsområde
      Skräddaregärdet åker
      Skräddaren inäga
      Skräddarevången inäga
      Skungeliderna landsvägsbackar
      Skungeliderna landsvägsbackar
      Skånelyckan inäga
      Slättagärdet inäga
      Smedalyckorna inägor
      Smedamossen mosse
      Smedjegärdet åker
      Smedjegärdet åker
      Snusalyckan inäga
      Snusbiten inäga
      Sofieromossen mosse
      Solgenån, se Kvarntorpaån å
      Somossen mosse
      Soöategarna inäga
      Soön terrängavsnitt
      Soötegarna, se Soöategarna inäga
      Spexhultaberg berg
      Spexhultasjön sjö
      Spexhultssjön sjö
      Spexhultasjön sjö
      Spexsjön sjö
      Stallgärdet åker
      Stallåkern åker
      Stationshagen terräng
      Stenafällorna skogsterräng
      Stenagärdet åker
      Stenalyckan inäga
      Stenalyckan inäga
      Stenören fågelö
      Stolpagärdet åker
      Stolpaliden skogsbacke
      Stolpalyckorna inägor
      Stommahagen betesmark
      Storagärdet åker
      Store mossen mosse
      Storemossen mosse
      Storemossen mosse
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storängen ängsmark
      Storängen äng
      Storängsgärdet åker
      Storängslyckan inäga
      Storängslyckan inäga
      Storängslyckan inäga
      Storängslyckan inäga
      Storängsstycket ängsmark
      Storö ö
      Storön ö
      Storön ö
      Stridalyckan inäga
      Stubbaröjorna åker
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet inäga
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stugelanden åker
      Stugåkern åker
      Stålalyckan inäga
      Stängselviken, se Hängslaviken vik
      Stöveln inäga
      Svallamaden sank ängsmark
      Svartabrännemossen, se Svartebrännorna mosse
      Svartalyckan inäga
      Svartebrännorna mosse
      Sven-Andersakallgården inäga
      Svensamossen mosse
      Svängalyckan inäga
      Svängamossen mosse
      Säkerheten åker
      Södragärde inäga
      Södragärdet åker
      Södragärdet åker
      Södragärdet åker
      Södragärdet åker
      Sörängen äng
      Sörängen äng
      Sörängsberget höjd
      Sörängsberget höjd
      Sörängslyckan inäga
      Tallagölen göl
      Tallemogärdet åker
      Talludden udde
      Tallö ö
      Tallö ö
      Tegelbruksmossen inäga
      Tingsstenen fornlämning
      Tjiften el. Kiften(?) inäga
      ?Tjönegärdet åker
      Tomten del av åker
      Torpagärdet åker
      Torpakärret mosse
      Torpalyckan inäga
      Torpalyckan inäga
      Torpamossen mosse
      Torpaåkrarna inägor
      Torpaåkrarna åkrar
      Torpet terräng
      Torpmossen mosse
      Torpängen äng
      Trajalyckan inäga
      Tranemaden sank ängsmark
      Tresnippen åker
      Triumfalyckan inäga
      Trollalyckan lycka
      Trollen berg
      Trollen inäga
      Träsländagölen göl
      Träsländagölen sjö
      Trätotäppan inäga
      Tvillingsåkrarna inägor
      Tvärskiften inäga
      Tväråkern åker
      Tykalyckan inäga
      Täppan inäga
      Täppemossen mosse
      Tärnön ö
      Tärnön, se Herrön ö
      Törnö, se Tärnön ö
      Udden skogsterräng
      Udden åker
      Udden terräng
      Undantaget åker
      Undantagslyckan inäga
      Utehägnen skogsterräng
      Vagnbodgärdet åker
      Vaktarmossen odlad mossmark
      Valfridategarna åker
      Vallebolyckorna inägor
      Valleboängen ängsmark
      Vallen skogsterräng
      Vildmossen mosse
      Vildmossen mosse
      Wissingalyckan inäga
      Vissingamossen odlad mosse
      Väderkvarnsberget höjd
      Väderkvarnsgärdet åker
      Vällingekärret, se Vällingkärret kärrområde
      Vällingkärret kärrområde
      Västerskog inäga
      Västerängen förr bs, nu inäga
      Västerängen äng
      Västragärdet åker
      Västragärdet åker
      ?Yxagärdet åker
      Åkeraberget höjd
      Åkerabergsträdan åker
      Åslebacken höjd
      Åslebacken höjd
      Åängen äng
      Äjbergsgärdet? el. Ejbergsgärdet? åker
      Älingabäcken bäck
      Älingabäcken vattendrag
      Ängabacken ängsmark
      Ängabitarna inägor
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängakullen inäga
      Ängakullen inäga
      Ängalyckan inäga
      Ängalyckan inäga
      Ängalyckan inäga
      Ängalyckan inäga
      Ängamossen mosse
      Ängbergsgärdet, se Engbergsgärdet åker
      Ängen inäga
      Ängen ängsmark
      Ängen terräng
      Ängen inäga
      Ängshagen skogsområde
      Ängsudden udde
      Ättestupet höjd
      Öarna, se Ön skogsområde
      Ön terräng
      Ön skogsområde
      Ön skogsområde
      Östragärdet åker
      Östra kärr mosse
      Övre gärdena åkrar
      ?Öxagärdet, se Yxagärdet åker

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.