ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sandseryds socken : Tveta härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 152 Naturnamn : 146 Bebyggelsenamn : 133 Naturnamn : 65
Sandseryd sn /Se Amhultakärret kärr Sandseryd sn Assafall vattenfall
Sandseryd sn Axamssjön sjö Sandseryds socken socken Bokafällan åker
Sandseryd sn Augustinhagen hage? /Se Sandseryds socken socken Boryden hage
Sandseryd sn Axamo triangelpunkt Sandseryd sn Borydssjön sjö
Sandseryd sn Blåbärskullen kulle Sandseryd sn /Se Djursbergen berg
Sandseryd sn Blötemosse mosse Backegård gård i Åsa Dummemosse mosse
Sandseryd f.d. sn Blötesump terräng Berget hmd Dunkehallaån å
Sandseryd sn Boerydssjön sjö Bergkulla torp Fransosemossen mosse
Sandseryd sn Bondugnen masugn /Se Björkelund bs Gårdssjön sjö
Sandseryd sn Borgakullen kulle Brostugan torp Gärdesberget berg
Sandseryd förr sn Borraflon göl Brånen torp Gölen göl
Sandseryd sn Boryden skogsmark Busken bs Hallabacken berg
Sandseryd sn Britas källa källa Bygget bs Hallaberget berg
Sandseryd sn Brostugugölen tjärn Bygget bs. Hassafall vattenfall
Sandseryd sn Brudakullen kulle Bårarp bebyggelse Hjulstockavägen väg
Sandseryd förr sn Brudkullen berg /Se Bårarp by Häradskullen kulle
Sandseryd Saknas Bränneribacken ägomark Bäckalund bs Höjden berg
Sandseryd f. sn, ingår nu i köping Bårarps Pengakulle betesmark Bäckalyckan bs Jässaberget berg
Sandseryd f. egen sn Bäckakärret terräng Bäckaskog bs Kallbäcken bäck
Sandseryd sn /Se Dumme Mosse mosse Bäcken lht Kallbäcken bäck
Sandseryd sn /Se Dummemosse mosse Dungen torp Kanonkullen kulle
Sandseryd by /Se Dummemosse mosse Dungen torp Kobarkaliden backe
Sandseryd f.d. sn Dumme mosse mosse Dylycke Saknas Kringelängabäcken bäck
Sandseryd sn Dumme mosse mosse Dylycke, Norra lht Kringelängen äng
Sandseryd by o. sn /Se Dumme mosse mosse Dylycke Södra lht Kungatomten ödetomt
Sandseryd by och sn /Se Dummemosse mosse Ekelund lht Kyrkeberget berg
Sanseryd sn /Se Dumme mosse mosse Ekön lht Kyrkeberget berg
Sandseryd förr sn /Se Dumme mosse mosse Fagerhult lht Ledstorpaån å
Bråten f.d. hemman /Se Dummemosse mosse /Se Flytteryd torp Linnekullen kulle
Bårarp by Dumme mosse mosse /Se Flytteryd torp Lämmakärret kärr
Bårarp by Dumme mosse mosse /Se Fällan avs Lämmarödjorna betesmark
Bårarp by dumnærmosæ, se Dumme mosse mosse +Grimmevad torp Lövö ö och råmärke
?Bårarp by dumpnaermosæ, se Dumme mosse mosse Göljhult Saknas Mellansjön sjö
?Bårarp by Dungen ägomark? Göljhult bebyggelse Musebäck bäck
?Bårarp by Dunkehallaån å Gölghult by Nyponakullen kulle
Bårarp by Dunkehallaån å Hacket bs Olvakullen kulle
Bårarp by Dunkehallaån å Hedenstorp bebyggelse Olvakullsmossen mosse
Bårarp by Flahultagölen göl Hedenstorp gård Rävabergen berg
Bårarp by /Se Fransosenmossen mosse /Se Hojtan bs Rävlingakärret kärr
Dyelycke gd /Se Fåglaberget höjd Hulan bebyggelse Rödjevadsbäcken bäck
Fällan tp /Se Fällan ägomark Hulufors fabrik Sandrävlen sandrevel
Grälebo tp? /Se Grönaslätt slätt(?) Hulugård bebyggelse Sandserydsån å
*Gåbo försv. gd? Gårdssjön sjö Hulukvarn bebyggelse Sillastigen gammal körväg
Göljhult gd Gärdesberget höjd Hulukvarn kvarn Sjudsbrännorna ?skogsås
Göljhult by /Se Hallabacken höjd Hyltan bebyggelse Skateberget berg
Göljhult by /Se Hassafall fall Hyltan by Slättängen äng
Hedenstorp gård Himlakullarna ägomark Hålan by Slättängsmaden mad
Hedenstorp gd Hjärtetorp ägomark Hålanskog torp Stakakärren kärr
Hedenstorp gård Häradskullen höjd Hålanskog torp Stineliden lid
Hedenstorp gd Höggärdet ägomark Hörnet lht Stöttevadsbäcken bäck
Hedenstorp gård Höjdagärdet ägomark Johansberg bs Sänkemossen mosse
Hedenstorp gd Hökabäcken bäck Johanslund avs Sörsjön sjö
Hedenstorp gård Jordshultsmossen mosse Jäbo bebyggelse Ulvaberget berg
Hedenstorp gård Junebäck bäck /Se Jäbo by Ulvstorpasjön sjö
Hedenstorp gård Jäbomossen mosse Jämslund lht Ulvstorpasjön sjö
Hedenstorp gd Jäboån å Kroken bäck lht Underbrosbäcken bäck
Hedenstorp gd /Se Kallbäcken, se Kålbäcken biflöde till Tabergsån Krok Södra bebyggelse Varkullen berg
Hedenstorp gd /Se Kallebäcken gränsbäck Kvarntorpet lht Varkullen bergshöjd
Hulan by /Se Kallebäcken bäck Källebacken stuga Vasslebäcken bäck
Hulufors fabrik /Se Kobarkaliden backe /Se Källebacken torp Västermarken utmark
Hulufors samh. /Se Korpakullen terräng Ledet bs Västersjön sjö
Hulugård gd /Se Kringelängabäcken bäck Ledet torp Vestersjön sjö
Hulugården gård /Se Kringelängen betesmark Ledstorp bebyggelse Åsasjöarna sjöar
Hulukvarn kvarn Kronoparken skogsmark Ledstorp by Älebacken skogsbrant
?Hyltan by Kvarnakärret kärr Masmästaren lht Ängabackarna skogsås
Hyltan by Kyrkeberget höjd Mattes lht  
Hyltan gd /Se Kyrkerödjebäcken bäck Mattesa hammar lht  
Hägna-slätten del av Norrahammars köp. /Se Kålbäcken (Kållbäcken) biflöde till Tabergsån /Se Mellangård hmd  
Jäbo by /Se Kållbäcken, se Kålbäcken biflöde till Tabergsån Mjällbo bebyggelse  
Jäbo by /Se Lestorpsån del av Sandserydsån /Se Mjellbo by  
Kettilstorp hg Lomsjön sjö Moen torp  
Krok, Södra gd Lomsjön sjö Mon torp  
Kroken el. Södra Krok gd /Se Lämmakärret kärr Mostugan torp  
Ledstorp by Lämmarödjorna terräng Månstorp bebyggelse  
Ledstorp, se Lestorp gd:ar Lövö skogsmark Månstorp by  
Lestorp gd:ar /Se Martinsgöl göl Månstorp Norrgård Saknas  
Lidstorp, se Lestorp gd:ar Massa-dammen damm /Se Månstorp Södergård Saknas  
Marsaladan bostadshus /Se Mellansjön sjö Nordhammaren lht  
Mjällbo by Mjällbobäcken gränsbäck Nordskog lht  
Mjällbo gd:ar /Se Mogärdet ägomark Norrahammar samhälle  
Monangetorp, se Månstorp by Mogöl tjärn Norregård gård i Bårarp  
Månestorp (Månstorp) gd:ar /Se Musebobäcken bäck Norregård gård i Månstorp  
Månstorp by /Se Mörkängen betesmark Norregård gård i Sandseryd  
Månstorp by Nissastigen väg /Se Norrfors lht  
Månstorp by Nordmarken skogsmark Nydala torp  
Månestorp by Norefälle terräng Nyponakullen lht  
?Månstorp by Nyponakullen triangelpunkt Perstorp lht  
Månstorp by Nyponkullen berg /Se Prästegården gård i Sandseryd  
Månstorp by Rokärret kärr Rödjorna Saknas  
Månestorp by /Se Rokärrsmossen mosse Rödjorna bebyggelse  
Månstorp, se Månestorp gd:ar Rothugget terräng Rödjorna lht  
Niagara hållpl. /Se Rävabergen berg? Rödjorna torp  
Norhammaren förr knipphammare /Se Rävlingakärret kärr Rödjorna gård  
Nyponkullen gd /Se Rävlingakärret kärr Röret bebyggelse  
Olofstorp, se Ulvstorp hg /Se Rödjevadsbäcken bäck Röret gård  
*Qværmanzhult Saknas Sandräveln terräng Sandseryd bebyggelse  
*Roknaboda Saknas Sandserydsån å Sjövik bs  
Rödjorna gd Sandserydsån å /Se Skinnarebo bebyggelse  
Rödjorna nu kvarter /Se *Sandsio(r) försvunnen sjö /Se Skinnarebo by  
Rödjorna gd /Se Skabbmossen mosse Skogslund Norra lht  
Röret gd Skinnarebo triangelpunkt Skogslund Södra lht  
Röret lht:er /Se Skinnarebomossen mosse Skänkedal avs  
Sandseryd sn Skinnarebomossen mosse Smyken torp  
Sandseryd by Skrubborna ägomark Spångerås bs  
Sandseryd by /Se Spångkärret kärr Stadsgården lht  
Sandseryd by Spånhultsgölen göl /Se Stockholm lht  
Sandseryd by Stakakärren kärr Stom, se Prästgården bebyggelse  
Sandseryd förr sn, ingår numera i Norrahammars köp. /Se Stakakärrsmossen mosse Stålens torp  
Sandseryd by /Se Stenslätten terräng Svenshult bs  
Sandseryd del av Norrahammars köping /Se Storagrangärdet ägomark Södergård gård i Bårarp  
Sandseryd poststation /Se Storön ägomark Södergård bebyggelse  
Skinnarebo by /Se Stöttevadsbäcken bäck Södergård gård i Sandseryd  
Skinnarebo by Svallebäcken bäck Södergård gård i Åsa  
Skinnarbo gd /Se Svartebäck bäck Södrekrok gård  
Skinnarebo by /Se Svenshult ägomark Tostabo lht  
Slätten, se Hägna-slätten del av Norrahammars köp. Svettkärret ägomark Tostabo torp  
Södra Krok, se Kroken gd Sänkemossen mosse Tranekärret lht  
*Torp egen sn Särkakilen terräng Ulvstorp Saknas  
Ulvstorp gård Sörsjön sjö Ulvstorp bebyggelse  
Ulvstorp gård Sörsjön sjö /Se Ulvstorp herrgård  
Ulvstorp gd Tabergsån å Västergård gård i Sandseryd  
Ulvstorp herrgd Tabergsån å Åsa bebyggelse  
Ulvstorp hg /Se Tjurstabergen berg Åsafors fabrik  
Ulvstorp gd? /Se Torpabäcken bäck Åsa Lilla bebyggelse  
Åsa by /Se Trollemossen mosse /Se Lill-Åsa by  
Åsa, Lilla o. Stora byar Ulfstorpssjön sjö /Se Åsa Stora bebyggelse  
Åsa by Ulvaberget berg Stor-Åsa by  
Åsa by Ulvakullen höjd Åsen bebyggelse  
Åsa, Lilla gd Ulvakullsmossen mosse Åsen herrgård  
Åsa by Ulvstorpasjön sjö Ängelund lht  
Åsa, Stora och Lilla by /Se Ulvstorpasjön sjö Ängen hmd  
Åsafors fabr. /Se Ulvstorpasjön sjö Ängslund bs  
Åsen hg Vallbergshagen skogsmark Övrabo torp  
Åsen hg Varkullen höjd    
Åsen herrg. Vitamossen mosse    
Åsen gård Västersjön sjö    
?Åsen gd Västersjön sjö    
Åsen gd Västersjön sjö /Se    
?Åsen gd /Se Åsafors terräng    
Åsen gd Åsasjön sjö /Se    
Åsen gd Åsendammen sjö    
Åsen gd Älabacken skogsmark    
Åsen gd Ängabackarna höjd    
Åsen gd Örehall skogsmark    
Åsen gd Örnaberget berg(?)    
Åsen gd Österrödjan terräng    
Åsen hg      
Åsen gd,f.d. Sandseryds sn /Se      
Åsen gd? /Se      
Öns el. Önsatorpet, se Örnaberget tp      
Önsatorpet el. Öns, se Örnaberget tp      
Örnaberget tp /Se      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.